nb.po 829 KB
Newer Older
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1
# Norwegian Bokmål translation
2
# Copyright (C) 2014 VideoLAN
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
3
# This file is distributed under the same license as the VLC package.
4
#
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
5
# Translators:
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
6 7
# Alexander Mackinnon Jansen <bornxlo@gmail.com>, 2013-2014
# asd, 2014
8
# bobbaluba <bobbaluba@gmail.com>, 2013-2014
9
# haarek <haarektrans@gmail.com>, 2014
10 11 12
# Olav Dahlum <odahlum@gmail.com>, 2011
# Sigmund Augdal <sigmunau@idi.ntnu.no>, 2002
# Stian Jørgensrud <stianahj@gmail.com>, 2012-2014
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
13
# thomhov, 2014
14 15
msgid ""
msgstr ""
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
16
"Project-Id-Version: VLC - Trans\n"
17
"Report-Msgid-Bugs-To: vlc-devel@videolan.org\n"
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
18
"POT-Creation-Date: 2014-06-10 15:44-0400\n"
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
19 20
"PO-Revision-Date: 2014-05-19 11:13+0000\n"
"Last-Translator: bobbaluba <bobbaluba@gmail.com>\n"
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
21 22
"Language-Team: Norwegian Bokmål (Norway) (http://www.transifex.com/projects/"
"p/vlc-trans/language/nb_NO/)\n"
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
23
"Language: nb_NO\n"
24 25 26
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
27
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
28

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
29
#: include/vlc_common.h:927
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
30 31 32 33 34 35
msgid ""
"This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
"You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
"see the file named COPYING for details.\n"
"Written by the VideoLAN team; see the AUTHORS file.\n"
msgstr ""
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
36 37
"Dette programmet kommer UTEN GARANTI, så langt dette er tillatt i loven.\n"
"Du kan distribuere det i henhold til vilkårene i GNU General Public "
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
38
"License;\n"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
39
"se filen COPYING for mer informasjon om dette.\n"
40
"Programmet er skrevet av VideoLAN-gruppen; se AUTHORS-filen.\n"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
41

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
42
#: include/vlc_config_cat.h:33
43
msgid "VLC preferences"
44
msgstr "VLC preferences"
45

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
46
#: include/vlc_config_cat.h:35
47
msgid "Select \"Advanced Options\" to see all options."
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
48
msgstr "Velg «Avanserte innstillinger» for å vise alle valg."
49

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
50 51 52
#: include/vlc_config_cat.h:38 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:269
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:270
#: modules/gui/qt4/menus.cpp:1070
53
msgid "Interface"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
54
msgstr "Brukergrensesnitt"
55

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
56
#: include/vlc_config_cat.h:39
57
msgid "Settings for VLC's interfaces"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
58
msgstr "Innstillinger for grensesnittet"
59

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
60
#: include/vlc_config_cat.h:41
61
msgid "Main interfaces settings"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
62
msgstr "Innstillinger for hovedbrukerflaten"
63

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
64
#: include/vlc_config_cat.h:43
65
msgid "Main interfaces"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
66
msgstr "Hovedbrukerflater"
67

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
68
#: include/vlc_config_cat.h:44
69
msgid "Settings for the main interface"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
70
msgstr "Innstillinger for hovedbrukerflaten"
71

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
72
#: include/vlc_config_cat.h:46 src/libvlc-module.c:79
73
msgid "Control interfaces"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
74
msgstr "Kontrollgrensesnitt"
75

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
76
#: include/vlc_config_cat.h:47
77
msgid "Settings for VLC's control interfaces"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
78
msgstr "Innstillinger for kontrollgrensesnittene i VLC"
79

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
80
#: include/vlc_config_cat.h:49 include/vlc_config_cat.h:50
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
81
#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:279
82
msgid "Hotkeys settings"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
83
msgstr "Hurtigtaster"
84

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
85 86 87
#: include/vlc_config_cat.h:53 src/input/es_out.c:2880 src/input/es_out.c:2921
#: src/libvlc-module.c:1441 modules/access/imem.c:64
#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:185 modules/gui/macosx/MainMenu.m:388
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
88
#: modules/gui/macosx/output.m:161 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:112
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
89 90 91
#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:271 modules/gui/macosx/wizard.m:377
#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:564
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:272
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
92
#: modules/services_discovery/mediadirs.c:76 modules/stream_out/es.c:93
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
93
#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:183
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
94
#: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:150
95
#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:705 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:736
96 97 98
msgid "Audio"
msgstr "Lyd"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
99
#: include/vlc_config_cat.h:54
100
msgid "Audio settings"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
101
msgstr "Lydinnstillinger"
102

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
103
#: include/vlc_config_cat.h:56
104
msgid "General audio settings"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
105
msgstr "Generelle lydinnstillinger"
106

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
107
#: include/vlc_config_cat.h:58 include/vlc_config_cat.h:79
108
#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:734 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:744
109
msgid "Filters"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
110
msgstr "Filtre"
111

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
112
#: include/vlc_config_cat.h:59
113
msgid "Audio filters are used to process the audio stream."
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
114
msgstr "Lydfiltre brukes til etterbehandling av lydkringkasting."
115

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
116 117
#: include/vlc_config_cat.h:61 src/audio_output/output.c:226
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:398 modules/gui/macosx/MainMenu.m:399
118
msgid "Visualizations"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
119
msgstr "Visualisering"
120

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
121 122
#: include/vlc_config_cat.h:62 src/audio_output/output.c:285
#: src/libvlc-module.c:195
123
msgid "Audio visualizations"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
124
msgstr "Lydvisualisering"
125

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
126
#: include/vlc_config_cat.h:64 include/vlc_config_cat.h:76
127
msgid "Output modules"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
128
msgstr "Eksportmoduler"
129

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
130
#: include/vlc_config_cat.h:65
131
msgid "General settings for audio output modules."
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
132
msgstr "Generelle innstillinger for lydeksportmoduler."
133

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
134 135 136
#: include/vlc_config_cat.h:67 src/libvlc-module.c:1952
#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:85
#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:216
137
msgid "Miscellaneous"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
138
msgstr "Diverse"
139

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
140
#: include/vlc_config_cat.h:68
141
msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
142
msgstr "Diverse innstillinger for lyd og moduler."
143

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
144 145 146
#: include/vlc_config_cat.h:71 src/input/es_out.c:2883 src/input/es_out.c:2965
#: src/libvlc-module.c:1495 modules/access/imem.c:64
#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:175 modules/gui/macosx/MainMenu.m:401
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
147
#: modules/gui/macosx/output.m:151 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:102
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
148
#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:273 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:410
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
149
#: modules/gui/macosx/wizard.m:378
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
150 151
#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:565
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:274
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
152
#: modules/services_discovery/mediadirs.c:69 modules/stream_out/es.c:101
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
153
#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:154
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
154
#: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:147
155
#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:706 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:710
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
156
#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:335
157 158 159
msgid "Video"
msgstr "Video"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
160
#: include/vlc_config_cat.h:72
161
msgid "Video settings"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
162
msgstr "Videoinnstillinger"
163

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
164
#: include/vlc_config_cat.h:74
165
msgid "General video settings"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
166
msgstr "Generelle videoinnstillinger"
167

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
168 169 170 171
#: include/vlc_config_cat.h:77
#, fuzzy
msgid "General settings for video output modules."
msgstr "Generelle innstillinger for lydeksportmoduler."
172

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
173
#: include/vlc_config_cat.h:80
174
msgid "Video filters are used to process the video stream."
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
175
msgstr "Videofiltre brukes til etterbehandling av videokringkasting."
176

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
177
#: include/vlc_config_cat.h:82
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
178
msgid "Subtitles / OSD"
179
msgstr "Undertekster / OSD"
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
180

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
181
#: include/vlc_config_cat.h:83
182
msgid ""
183
"Settings related to On-Screen-Display, subtitles and \"overlay subpictures\""
184
msgstr ""
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
185 186
"Innstillinger relatert til skjermmenyer, undertekster og «overliggende "
"delbilder»"
187

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
188
#: include/vlc_config_cat.h:91
189
msgid "Input / Codecs"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
190
msgstr "Inndata/Kodeker"
191

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
192
#: include/vlc_config_cat.h:92
193
msgid "Settings for input, demultiplexing, decoding and encoding"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
194
msgstr "Innstillinger for inndata, demultipleksing, dekoding og koding"
195

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
196
#: include/vlc_config_cat.h:95
197
msgid "Access modules"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
198
msgstr "Tilgangsmoduler"
199

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
200
#: include/vlc_config_cat.h:97
201
msgid ""
202 203
"Settings related to the various access methods. Common settings you may want "
"to alter are HTTP proxy or caching settings."
204
msgstr ""
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
205 206
"Innstillinger for de forskjellige tilgangmetodene. Det er kanskje ønskelig å "
"endre på innstillingene for HTTP-mellomtjener og mellomlageret."
207

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
208
#: include/vlc_config_cat.h:101
209
msgid "Stream filters"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
210
msgstr "Kringkastingfiltre"
211

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
212
#: include/vlc_config_cat.h:103
213
msgid ""
214 215
"Stream filters are special modules that allow advanced operations on the "
"input side of VLC. Use with care..."
216
msgstr ""
217
"Strømfiltere er spesielle moduler som tillater avanserte innstillinger på "
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
218
"inngangssiden av VLC. Bruk med varsomhet…"
219

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
220
#: include/vlc_config_cat.h:106
221
msgid "Demuxers"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
222
msgstr "Demultipleksere"
223

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
224
#: include/vlc_config_cat.h:107
225
msgid "Demuxers are used to separate audio and video streams."
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
226
msgstr "Demultipleksere brukes for å separere lyd- og videokringkaster."
227

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
228
#: include/vlc_config_cat.h:109
229
msgid "Video codecs"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
230
msgstr "Videokodeker"
231

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
232
#: include/vlc_config_cat.h:110
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
233
msgid "Settings for the video, images or video+audio decoders and encoders."
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
234
msgstr "Innstillinger for video, bilde eller video + lyd-dekodere/kodere."
235

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
236
#: include/vlc_config_cat.h:112
237
msgid "Audio codecs"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
238
msgstr "Lydkodeker"
239

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
240
#: include/vlc_config_cat.h:113
241
msgid "Settings for the audio-only decoders and encoders."
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
242
msgstr "Innstillinger for lydkodeker/kodere."
243

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
244
#: include/vlc_config_cat.h:115
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
245
msgid "Subtitle codecs"
246
msgstr "Undertekstkodeker"
247

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
248
#: include/vlc_config_cat.h:116
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
249
msgid "Settings for subtitle, teletext and CC decoders and encoders."
250
msgstr "Innstillinger for undertekst, teletekst og CC-dekodere og enkodere."
251

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
252
#: include/vlc_config_cat.h:118
253
msgid "General input settings. Use with care..."
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
254
msgstr "Generelle innstillinger for inndata. Bruk med forsiktighet …"
255

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
256 257
#: include/vlc_config_cat.h:121 src/libvlc-module.c:1887
#: modules/access/avio.h:50
258
msgid "Stream output"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
259
msgstr "Kringkastingseksport"
260

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
261
#: include/vlc_config_cat.h:123
262
msgid ""
263 264
"Stream output settings are used when acting as a streaming server or when "
"saving incoming streams.\n"
265 266 267 268 269 270
"Streams are first muxed and then sent through an \"access output\" module "
"that can either save the stream to a file, or stream it (UDP, HTTP, RTP/"
"RTSP).\n"
"Sout streams modules allow advanced stream processing (transcoding, "
"duplicating...)."
msgstr ""
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
271 272 273 274 275 276 277
"Utgangsinnstillinger for kringkastingen brukes når programmet brukes som "
"kringkastingstjener eller ved lagring av inngående kringkastinger.\n"
"Kringkastinger blir først blandet før de sendes gjennom en modul som kan "
"lagre kringkastingen til ei fil, eller kringkaste den (UDP, HTTP, RTP/"
"RTSP).\n"
"Sout kringkastinger-moduler tillater avansert behandling av kringasting "
"(omkoding, kopiering…)"
278

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
279
#: include/vlc_config_cat.h:131
280
msgid "General stream output settings"
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
281
msgstr "Generelle strømningsinnstillinger ut"
282

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
283
#: include/vlc_config_cat.h:133
284
msgid "Muxers"
285
msgstr "Muxere"
286

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
287
#: include/vlc_config_cat.h:135
288 289 290 291 292 293
msgid ""
"Muxers create the encapsulation formats that are used to put all the "
"elementary streams (video, audio, ...) together. This setting allows you to "
"always force a specific muxer. You should probably not do that.\n"
"You can also set default parameters for each muxer."
msgstr ""
294 295 296 297
"Muxere lager kapselformatet som brukes for å putte alle de grunnleggende "
"strømningene (video, lyd...) sammen. Denne innstillingen tillater deg å "
"alltid bruke en spesiell muxer. Du burde sannsynligvis ikke gjøre det.\n"
"Du kan også bestemme parametrene for hver muxer."
298

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
299
#: include/vlc_config_cat.h:141
300
msgid "Access output"
301
msgstr "Ut tilgang"
302

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
303
#: include/vlc_config_cat.h:143
304 305 306 307 308 309
msgid ""
"Access output modules control the ways the muxed streams are sent. This "
"setting allows you to always force a specific access output method. You "
"should probably not do that.\n"
"You can also set default parameters for each access output."
msgstr ""
310 311 312 313
"Tilgangsmetode for utganger kontrollerer måten de muxede strømmene blir "
"sendt. Denne innstillingen lar deg velge og alltid bruke en spesifikk "
"tilgangsmetode for utgangen. Du burde sannsynligvis ikke gjøre det.\n"
"Du kan også velge standard parametre for hver tilgangsmetode ut."
314

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
315
#: include/vlc_config_cat.h:148
316
msgid "Packetizers"
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
317
msgstr ""
318

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
319
#: include/vlc_config_cat.h:150
320 321 322 323 324 325 326
msgid ""
"Packetizers are used to \"preprocess\" the elementary streams before muxing. "
"This setting allows you to always force a packetizer. You should probably "
"not do that.\n"
"You can also set default parameters for each packetizer."
msgstr ""

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
327
#: include/vlc_config_cat.h:156
328
msgid "Sout stream"
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
329
msgstr ""
330

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
331
#: include/vlc_config_cat.h:157
332 333 334 335 336 337
msgid ""
"Sout stream modules allow to build a sout processing chain. Please refer to "
"the Streaming Howto for more information. You can configure default options "
"for each sout stream module here."
msgstr ""

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
338
#: include/vlc_config_cat.h:162
339
msgid "VOD"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
340
msgstr "VOD"
341

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
342
#: include/vlc_config_cat.h:163
343
msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
344
msgstr "VLCs implementering av Video On Demand"
345

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
346 347 348 349
#: include/vlc_config_cat.h:167 src/libvlc-module.c:1992
#: src/playlist/engine.c:243 modules/demux/playlist/playlist.c:64
#: modules/demux/playlist/playlist.c:65 modules/gui/macosx/MainWindow.m:225
#: modules/gui/macosx/MainWindow.m:923
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
350
#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:117
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
351
#: modules/gui/qt4/components/playlist/playlist.cpp:167
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
352
#: modules/gui/qt4/components/playlist/selector.cpp:231
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
353
#: modules/gui/qt4/dialogs/playlist.cpp:40 modules/gui/qt4/menus.cpp:1106
354 355 356
msgid "Playlist"
msgstr "Spilleliste"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
357
#: include/vlc_config_cat.h:168
358 359 360 361
msgid ""
"Settings related to playlist behaviour (e.g. playback mode) and to modules "
"that automatically add items to the playlist (\"service discovery\" modules)."
msgstr ""
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
362 363 364
"Innstillinger for spillelisteoppførsel (for eksempel avspillingsmodus) og "
"moduler som automatisk legger til elementer i spillelista (moduler for "
"«oppdaging av tjenester»)."
365

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
366
#: include/vlc_config_cat.h:172
367
msgid "General playlist behaviour"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
368
msgstr "Generell spillelisteoppførsel"
369

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
370
#: include/vlc_config_cat.h:173
371
msgid "Services discovery"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
372
msgstr "Tjenesteoppdaging"
373

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
374
#: include/vlc_config_cat.h:174
375 376 377 378
msgid ""
"Services discovery modules are facilities that automatically add items to "
"playlist."
msgstr ""
379 380
"Tjenesteoppdagelsesmoduler er fasiliteter som automatisk legger til "
"elementer på spillelisten."
381

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
382 383
#: include/vlc_config_cat.h:178 src/libvlc-module.c:1788
#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1496
384
msgid "Advanced"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
385
msgstr "Avansert"
386

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
387
#: include/vlc_config_cat.h:179
388
msgid "Advanced settings. Use with care..."
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
389
msgstr "Avanserte innstillinger. Bruk med forsiktighet …"
390

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
391
#: include/vlc_config_cat.h:181
392
msgid "Advanced settings"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
393
msgstr "Avanserte innstillinger"
394

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
395 396 397 398
#: include/vlc_input.h:568
#, fuzzy
msgid "Subtitle track added"
msgstr "Underteksspor"
399

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
400
#: include/vlc_interface.h:140
401 402
msgid ""
"\n"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
403 404
"Warning: if you cannot access the GUI anymore, open a command-line window, "
"go to the directory where you installed VLC and run \"vlc -I qt\"\n"
405
msgstr ""
406 407 408 409
"\n"
"Advarsel: Om du ikke lengre får tilgang til grensesnittet, åpne et "
"kommandolinjevindu, gå til katalogen hvor du installerte VLC og kjør \"vlc -"
"I qt\"\n"
410

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
411
#: include/vlc_intf_strings.h:46
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
412 413
msgid "&Open File..."
msgstr "&Åpne fil …"
414

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
415
#: include/vlc_intf_strings.h:47
416
msgid "&Advanced Open..."
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
417
msgstr "&Avansert åpning …"
418

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
419 420
#: include/vlc_intf_strings.h:48
msgid "Open D&irectory..."
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
421
msgstr "Åpne &mappe …"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
422 423 424

#: include/vlc_intf_strings.h:49
msgid "Open &Folder..."
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
425
msgstr "&Åpne mappe …"
426

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
427
#: include/vlc_intf_strings.h:50
428
msgid "Select one or more files to open"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
429
msgstr "Velg en eller flere filer som skal åpnes"
430

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
431 432
#: include/vlc_intf_strings.h:51
msgid "Select Directory"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
433
msgstr "Velg mappe"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
434 435 436

#: include/vlc_intf_strings.h:51
msgid "Select Folder"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
437
msgstr "Velg mappe"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
438 439

#: include/vlc_intf_strings.h:55
440
msgid "Media &Information"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
441
msgstr "&Mediainformasjon"
442

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
443
#: include/vlc_intf_strings.h:56
444
msgid "&Codec Information"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
445
msgstr "&Kodekinformasjon"
446

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
447
#: include/vlc_intf_strings.h:57
448
msgid "&Messages"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
449
msgstr "&Meldinger"
450

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
451
#: include/vlc_intf_strings.h:58
452
msgid "Jump to Specific &Time"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
453
msgstr "Hopp til &angitt tid"
454

Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
455
#: include/vlc_intf_strings.h:59
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
456 457
msgid "Custom &Bookmarks"
msgstr ""
458

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
459
#: include/vlc_intf_strings.h:60
460
msgid "&VLM Configuration"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
461
msgstr "&VLM-innstillinger"
462

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
463
#: include/vlc_intf_strings.h:62
464
msgid "&About"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
465
msgstr "&Om"
466

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
467 468 469 470 471
#: include/vlc_intf_strings.h:65 modules/control/rc.c:70
#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:441 modules/gui/macosx/MainMenu.m:361
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:468 modules/gui/macosx/MainMenu.m:475
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1238 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1239
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1240 modules/gui/macosx/playlist.m:582
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
472
#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:115
473
#: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:550 modules/gui/qt4/ui/open.h:244
474
msgid "Play"
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
475
msgstr "Spill"
476

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
477 478
#: include/vlc_intf_strings.h:66
msgid "Remove Selected"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
479
msgstr "Fjern utvalg"
480

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
481
#: include/vlc_intf_strings.h:67
482
msgid "Information..."
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
483
msgstr "Informasjon …"
484

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
485
#: include/vlc_intf_strings.h:68
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
486
msgid "Create Directory..."
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
487
msgstr "Lag mappe …"
488

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
489
#: include/vlc_intf_strings.h:69
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
490
msgid "Create Folder..."
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
491
msgstr "Lag mappe …"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
492

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
493
#: include/vlc_intf_strings.h:70
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
494 495 496 497 498 499 500 501 502 503
#, fuzzy
msgid "Rename Directory..."
msgstr "Lag mappe …"

#: include/vlc_intf_strings.h:71
#, fuzzy
msgid "Rename Folder..."
msgstr "Lag mappe …"

#: include/vlc_intf_strings.h:72
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
504
msgid "Show Containing Directory..."
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
505
msgstr "Vis hjemmehørende mappe …"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
506

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
507
#: include/vlc_intf_strings.h:73
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
508
msgid "Show Containing Folder..."
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
509
msgstr "Vis hjemmehørende mappe …"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
510

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
511
#: include/vlc_intf_strings.h:74
512
msgid "Stream..."
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
513
msgstr "Kringkasting …"
514

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
515
#: include/vlc_intf_strings.h:75
516
msgid "Save..."
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
517
msgstr "Lagre …"
518

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
519 520
#: include/vlc_intf_strings.h:79 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:394
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:375 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1515
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
521
msgid "Repeat All"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
522
msgstr "Gjenta alt"
523

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
524 525
#: include/vlc_intf_strings.h:80 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:414
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:374 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1510
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
526
msgid "Repeat One"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
527
msgstr "Gjenta en"
528

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
529 530
#: include/vlc_intf_strings.h:81 src/libvlc-module.c:1384
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:373 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1505
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
531 532
#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:119
#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:132
533
msgid "Random"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
534
msgstr "Tilfeldig"
535

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
536
#: include/vlc_intf_strings.h:82 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:372
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
537
msgid "Random Off"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
538
msgstr "Tilfeldig av"
539

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
540
#: include/vlc_intf_strings.h:83
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
541
msgid "Add to Playlist"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
542
msgstr "Legg til spilleliste"
543

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
544
#: include/vlc_intf_strings.h:85
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
545
msgid "Add File..."
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
546
msgstr "Legg til fil …"
547

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
548
#: include/vlc_intf_strings.h:86
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
549
msgid "Add Directory..."
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
550
msgstr "Legg til mappe …"
551

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
552
#: include/vlc_intf_strings.h:87
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
553
msgid "Add Folder..."
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
554
msgstr "Legg til mappe …"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
555

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
556
#: include/vlc_intf_strings.h:89
557
msgid "Save Playlist to &File..."
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
558
msgstr "&Lagre spilleliste til fil …"
559

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
560 561
#: include/vlc_intf_strings.h:91 modules/gui/macosx/MainWindow.m:173
#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1136
562
msgid "Search"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
563
msgstr "Søk"
564

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
565 566
#: include/vlc_intf_strings.h:99 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:159
#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1480
567
msgid "Waves"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
568
msgstr "Bølger"
569

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
570
#: include/vlc_intf_strings.h:100
571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587
msgid ""
"<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
"charset=utf-8\" /></head><body><h2>Welcome to VLC media player Help</"
"h2><h3>Documentation</h3><p>You can find VLC documentation on VideoLAN's <a "
"href=\"http://wiki.videolan.org\">wiki</a> website.</p><p>If you are a "
"newcomer to VLC media player, please read the<br><a href=\"http://wiki."
"videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies\"><em>Introduction to VLC media "
"player</em></a>.</p><p>You will find some information on how to use the "
"player in the <br>\"<a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
"Play_HowTo\"><em>How to play files with VLC media player</em></a>\" document."
"</p><p>For all the saving, converting, transcoding, encoding, muxing and "
"streaming tasks, you should find useful information in the <a href=\"http://"
"wiki.videolan.org/Documentation:Streaming_HowTo\">Streaming Documentation</"
"a>.</p><p>If you are unsure about terminology, please consult the <a href="
"\"http://wiki.videolan.org/Knowledge_Base\">knowledge base</a>.</p><p>To "
"understand the main keyboard shortcuts, read the <a href=\"http://wiki."
"videolan.org/Hotkeys\">shortcuts</a> page.</p><h3>Help</h3><p>Before asking "
588 589 590 591 592 593 594 595 596
"any question, please refer yourself to the <a href=\"http://www.videolan.org/"
"support/faq.html\">FAQ</a>.</p><p>You might then get (and give) help on the "
"<a href=\"http://forum.videolan.org\">Forums</a>, the <a href=\"http://www."
"videolan.org/vlc/lists.html\">mailing-lists</a> or our IRC channel "
"(<em>#videolan</em> on irc.freenode.net).</p><h3>Contribute to the project</"
"h3><p>You can help the VideoLAN project giving some of your time to help the "
"community, to design skins, to translate the documentation, to test and to "
"code. You can also give funds and material to help us. And of course, you "
"can <b>promote</b> VLC media player.</p></body></html>"
597
msgstr ""
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623
"<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
"charset=utf-8\" /></head><body><h2>Velkommen til hjelpen for VLC</"
"h2><h3>Dokumentasjon</h3><p>Du kan finne dokumentasjon på <a href=\"http://"
"wiki.videolan.org\">wikien</a> til VideoLAN.</p><p>Hvis dette er første "
"gangen du bruker VLC, kan du lese<br><a href=\"http://wiki.videolan.org/"
"Documentation:VLC_for_dummies\"><em>introduksjonen til VLC </em></a>.</"
"p><p>Du finner informasjon om bruk av spilleren i dokumentet <br>\"<a href="
"\"http://wiki.videolan.org/Documentation:Play_HowTo\"><em>hvordan spille av "
"filer i VLC</em></a>\".</p><p>For alle oppgaver som lagring, konvertering, "
"omkoding, koding, multipleksing og kringkasting, finner du nyttig "
"informasjon i <a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
"Streaming_HowTo\">kringkastingsdokumentasjonen</a>.</p><p>Hvis du er usikker "
"på faguttrykkene, kan du ta en titt i <a href=\"http://wiki.videolan.org/"
"Knowledge_Base\">kunnskapsdatabasen</a>.</p><p>For å lære de mest vanlige "
"hurtigtastene, kan du kikke på sida for <a href=\"http://wiki.videolan.org/"
"Hotkeys\">hurtigtaster</a>.</p><h3>Hjelp</h3><p>Før du stiller spørsmål, bør "
"du ta en titt i vår <a href=\"http://www.videolan.org/support/faq.html"
"\">OSS</a>.</p><p>Du kan deretter få eller motta hjelp på <a href=\"http://"
"forum.videolan.org\">forumet</a>, <a href=\"http://www.videolan.org/vlc/"
"lists.html\">e-postlista</a>, IRC-kanalen (<em>#videolan</em> på irc."
"freenode.net).</p><h3>Bidra til prosjektet</h3><p>Du kan hjelpe VideoLAN ved "
"å gi bort litt av tiden din til miljøet vårt. Du kan for eksempel utforme "
"temaer, oversette dokumentasjonen, teste og programmere. Du kan også bidra "
"med penger og materiell. Og selvfølgelig <b>markedsføre</b> VLC.</p></body></"
"html>"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
624 625 626 627 628 629 630 631 632
#: src/audio_output/filters.c:247
msgid "Audio filtering failed"
msgstr "Lydfiltrering feilet"

#: src/audio_output/filters.c:248
#, c-format
msgid "The maximum number of filters (%u) was reached."
msgstr "Det maksimale nummeret for filtere (%u) er nådd."

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
633 634 635
#: src/audio_output/output.c:229 src/config/core.c:407 src/input/es_out.c:906
#: src/libvlc-module.c:538 modules/gui/macosx/MainWindow.m:1050
#: modules/video_filter/postproc.c:234
636
msgid "Disable"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
637
msgstr "Slå av"
638

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
639
#: src/audio_output/output.c:232 modules/visualization/visual/visual.c:142
640
msgid "Spectrometer"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
641
msgstr "Spektrometer"
642

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
643
#: src/audio_output/output.c:235
644
msgid "Scope"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
645
msgstr "Virkefelt"
646

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
647
#: src/audio_output/output.c:238
648
msgid "Spectrum"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
649
msgstr "Spektrum"
650

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
651
#: src/audio_output/output.c:241
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
652
msgid "Vu meter"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
653
msgstr "Vu-meter"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
654

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
655
#: src/audio_output/output.c:280 src/libvlc-module.c:190
656
msgid "Audio filters"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
657
msgstr "Lydfiltre"
658

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
659
#: src/audio_output/output.c:291
660
msgid "Replay gain"
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
661
msgstr ""
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
662

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
663 664
#: src/audio_output/output.c:385 modules/gui/macosx/MainMenu.m:394
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:395
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
665
msgid "Stereo audio mode"
666
msgstr "Stereolydmodus"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
667

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
668
#: src/audio_output/output.c:420 src/libvlc-module.c:187
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
669 670
msgid "Dolby Surround"
msgstr "Dolby Surround"
671

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
672
#: src/audio_output/output.c:425 src/libvlc-module.c:186
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
673 674
#: modules/access/alsa.c:38 modules/access/oss.c:64
#: modules/access/v4l2/v4l2.c:268 modules/audio_output/alsa.c:76
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
675
#: modules/codec/twolame.c:70
676 677 678
msgid "Stereo"
msgstr "Stereo"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
679 680 681
#: src/audio_output/output.c:430 src/config/keys.c:85 src/libvlc-module.c:187
#: src/libvlc-module.c:284 src/libvlc-module.c:362
#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:88
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
682
#: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:61 modules/codec/dvbsub.c:102
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
683 684 685 686 687 688 689 690
#: modules/codec/subsdec.c:165 modules/codec/zvbi.c:81
#: modules/control/gestures.c:83 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:104
#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:169 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:191
#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:64 modules/video_filter/logo.c:79
#: modules/video_filter/marq.c:128 modules/video_filter/mosaic.c:170
#: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1408
#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1451
#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1461
691 692 693
msgid "Left"
msgstr "Venstre"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
694 695 696
#: src/audio_output/output.c:438 src/config/keys.c:113 src/libvlc-module.c:187
#: src/libvlc-module.c:284 src/libvlc-module.c:362
#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:88
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
697
#: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:61 modules/codec/dvbsub.c:102
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
698 699 700 701 702 703
#: modules/codec/subsdec.c:165 modules/codec/zvbi.c:81
#: modules/control/gestures.c:83 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:105
#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:171 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:193
#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:64 modules/video_filter/logo.c:79
#: modules/video_filter/marq.c:128 modules/video_filter/mosaic.c:170
#: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1409
704 705 706
msgid "Right"
msgstr "Høyre"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
707
#: src/audio_output/output.c:441 src/libvlc-module.c:186
708 709 710
msgid "Reverse stereo"
msgstr "Omvendt stereo"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
711 712 713 714 715
#: src/config/core.c:397 modules/access/dtv/access.c:91
#: modules/access/dtv/access.c:106 modules/access/dtv/access.c:115
#: modules/access/dtv/access.c:123 modules/access/dtv/access.c:132
#: modules/access/dtv/access.c:140 modules/access/dtv/access.c:160
#: modules/access/v4l2/v4l2.c:137
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
716
#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:948
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
717 718 719
msgid "Automatic"
msgstr "Automatisk"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
720
#: src/config/file.c:460
721 722 723
msgid "boolean"
msgstr "boolsk"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
724
#: src/config/file.c:460 src/config/help.c:397
725 726 727
msgid "integer"
msgstr "heltall"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
728
#: src/config/file.c:468 src/config/help.c:423
729 730 731
msgid "float"
msgstr "desimaltall"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
732
#: src/config/file.c:481 src/config/help.c:379
733
msgid "string"
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
734
msgstr "Tekst"
735

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
736
#: src/config/help.c:161
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
737 738
msgid "To get exhaustive help, use '-H'."
msgstr "For å få utfyllende hjelp, bruk «-H»."
739

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
740
#: src/config/help.c:165
741
#, c-format
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774
msgid ""
"Usage: %s [options] [stream] ...\n"
"You can specify multiple streams on the commandline.\n"
"They will be enqueued in the playlist.\n"
"The first item specified will be played first.\n"
"\n"
"Options-styles:\n"
" --option A global option that is set for the duration of the program.\n"
"  -option A single letter version of a global --option.\n"
"  :option An option that only applies to the stream directly before it\n"
"      and that overrides previous settings.\n"
"\n"
"Stream MRL syntax:\n"
" [[access][/demux]://]URL[#[title][:chapter][-[title][:chapter]]]\n"
" [:option=value ...]\n"
"\n"
" Many of the global --options can also be used as MRL specific :options.\n"
" Multiple :option=value pairs can be specified.\n"
"\n"
"URL syntax:\n"
" file:///path/file       Plain media file\n"
" http://host[:port]/file    HTTP URL\n"
" ftp://host[:port]/file     FTP URL\n"
" mms://host[:port]/file     MMS URL\n"
" screen://           Screen capture\n"
" dvd://[device]         DVD device\n"
" vcd://[device]         VCD device\n"
" cdda://[device]        Audio CD device\n"
" udp://[[<source address>]@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
"                 UDP stream sent by a streaming server\n"
" vlc://pause:<seconds>     Pause the playlist for a certain time\n"
" vlc://quit           Special item to quit VLC\n"
"\n"
775 776
msgstr ""

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
777
#: src/config/help.c:435
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
778 779
msgid " (default enabled)"
msgstr " (slått på som standard)"
780

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
781
#: src/config/help.c:436
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
782 783
msgid " (default disabled)"
msgstr " (avslått som standard)"
784

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
785
#: src/config/help.c:593 src/config/help.c:597
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
786 787
msgid "Note:"
msgstr "Merknad:"
788

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
789
#: src/config/help.c:593
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
790 791
msgid "add --advanced to your command line to see advanced options."
msgstr "Legg til «--advanced» på kommandolinja for å se de avanserte valgene."
792

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
793
#: src/config/help.c:598
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
794
#, c-format
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
795 796 797 798 799
msgid "%u module was not displayed because it only has advanced options.\n"
msgid_plural ""
"%u modules were not displayed because they only have advanced options.\n"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
800

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
801
#: src/config/help.c:605
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
802 803 804 805 806 807 808
msgid ""
"No matching module found. Use --list or --list-verbose to list available "
"modules."
msgstr ""
"Det ble ikke funnet noe passende modul. Bruk «--list» eller «--list-verbose» "
"for vise de tilgjengelige modulene."

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
809
#: src/config/help.c:666
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
810 811 812 813
#, c-format
msgid "VLC version %s (%s)\n"
msgstr "VLC versjon %s (%s)\n"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
814
#: src/config/help.c:667
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
815 816 817 818
#, c-format
msgid "Compiled by %s on %s (%s)\n"
msgstr "Bygd av %s on %s (%s)\n"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
819
#: src/config/help.c:669
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
820 821 822 823
#, c-format
msgid "Compiler: %s\n"
msgstr "Kompilert av: %s\n"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
824 825
#: src/config/help.c:698
#, c-format
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
826 827 828 829 830 831 832
msgid ""
"\n"
"Dumped content to vlc-help.txt file.\n"
msgstr ""
"\n"
"Dumpet innhold til fila «vlc-help.txt».\n"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
833
#: src/config/help.c:713
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
834 835 836 837 838 839 840
msgid ""
"\n"
"Press the RETURN key to continue...\n"
msgstr ""
"\n"
"Trykk Enter for å fortsette …\n"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
841 842
#: src/config/keys.c:56
msgid "Backspace"
843
msgstr "Tilbaketasten"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
844

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
845 846
#: src/config/keys.c:57
msgid "Brightness Down"
847
msgstr "Lysstyrke ned"
848

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
849 850
#: src/config/keys.c:58
msgid "Brightness Up"
851
msgstr "Lysstyrke opp"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
852

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
853 854
#: src/config/keys.c:59
msgid "Browser Back"
855
msgstr "Nettleser tilbake"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
856

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
857 858
#: src/config/keys.c:60
msgid "Browser Favorites"
859
msgstr "Nettleser favoritter"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
860

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
861 862
#: src/config/keys.c:61
msgid "Browser Forward"
863
msgstr "Nettleser forover"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed