sk.po 597 KB
Newer Older
1 2 3 4 5 6 7 8
# Copyright (C) 2006 the VideoLAN team
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# FIRST AUTHOR <PODNETY@MOJEPREKLADY.NET>, 2006.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Slovak translation for VLC Media Player\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9
"POT-Creation-Date: 2006-10-17 10:33+0200\n"
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
"PO-Revision-Date: 2006-10-07 20:13+0100\n"
"Last-Translator: Marián Hikaník <podnety@mojepreklady.net>\n"
"Language-Team: Marián Hikaník, translation controlled by: Pavel Kříž\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: include/vlc_config_cat.h:32
msgid "VLC preferences"
msgstr "Nastavenia programu VLC"

#: include/vlc_config_cat.h:34
msgid "Select \"Advanced Options\" to see all options."
23 24 25 26 27 28
msgstr ""
"Ak chcete vidieť všetky nastavenia, kliknite na príkaz \"Pokročilé nastavenia"
"\"."

#: include/vlc_config_cat.h:36 include/vlc_config_cat.h:127
#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:62 modules/gui/wince/playlist.cpp:674
29
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/fileinfo.cpp:82
30
#: modules/visualization/visual/visual.c:114
31 32 33
msgid "General"
msgstr "Všeobecné"

34
#: include/vlc_config_cat.h:39 modules/misc/dummy/dummy.c:65
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
msgid "Interface"
msgstr "Rozhranie"

#: include/vlc_config_cat.h:40
msgid "Settings for VLC's interfaces"
msgstr "Nastavenia rozhrania programu VLC"

#: include/vlc_config_cat.h:42
msgid "General interface settings"
msgstr "Všeobecné nastavenia rozhrania"

#: include/vlc_config_cat.h:44
msgid "Main interfaces"
msgstr "Hlavné rozhrania"

#: include/vlc_config_cat.h:45
msgid "Settings for the main interface"
msgstr "Nastavenia hlavného vzhľadu"

54
#: include/vlc_config_cat.h:47 src/libvlc.h:80
55 56 57 58 59 60 61
msgid "Control interfaces"
msgstr "Ovládanie rozhraní"

#: include/vlc_config_cat.h:48
msgid "Settings for VLC's control interfaces"
msgstr "Nastavenia kontrolných rozhraní programu VLC"

62
#: include/vlc_config_cat.h:50 include/vlc_config_cat.h:51
63 64 65
msgid "Hotkeys settings"
msgstr "Nastavenia horúcich klávesov"

66
#: include/vlc_config_cat.h:54 src/input/es_out.c:1590 src/libvlc.h:1232
67 68 69 70 71 72 73
#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:282 modules/gui/macosx/extended.m:81
#: modules/gui/macosx/intf.m:556 modules/gui/macosx/output.m:170
#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:96 modules/gui/macosx/wizard.m:421
#: modules/gui/qt4/ui/input_stats.ui:28
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:336
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:864
#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:178 modules/stream_out/transcode.c:253
74 75 76 77 78 79 80
msgid "Audio"
msgstr "Zvuk"

#: include/vlc_config_cat.h:55
msgid "Audio settings"
msgstr "Nastavenia zvuku"

81
#: include/vlc_config_cat.h:57 include/vlc_config_cat.h:58
82 83 84
msgid "General audio settings"
msgstr "Všeobecné nastavenia zvuku"

85 86
#: include/vlc_config_cat.h:60 include/vlc_config_cat.h:85
#: src/video_output/video_output.c:426
87 88 89 90 91 92 93
msgid "Filters"
msgstr "Filtre"

#: include/vlc_config_cat.h:62
msgid "Audio filters are used to postprocess the audio stream."
msgstr "Aplikovaním zvukových filtrov môžete dodatočne upraviť zvuk."

94 95
#: include/vlc_config_cat.h:64 src/audio_output/input.c:81
#: modules/gui/macosx/intf.m:566 modules/gui/macosx/intf.m:567
96 97 98
msgid "Visualizations"
msgstr "Vizualizácie"

99
#: include/vlc_config_cat.h:66 src/audio_output/input.c:155
100 101 102
msgid "Audio visualizations"
msgstr "Vizualizácie zvuku"

103
#: include/vlc_config_cat.h:68 include/vlc_config_cat.h:81
104 105 106 107 108 109 110
msgid "Output modules"
msgstr "Výstupné moduly"

#: include/vlc_config_cat.h:69
msgid "These are general settings for audio output modules."
msgstr "Toto sú všeobecné nastavenia výstupných modulov zvuku."

111
#: include/vlc_config_cat.h:71 src/libvlc.h:1576
112
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:578
113
#: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:282 modules/stream_out/transcode.c:285
114 115 116 117 118 119 120
msgid "Miscellaneous"
msgstr "Rôzne"

#: include/vlc_config_cat.h:72
msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
msgstr "Rôzne nastavenia zvuku a modulov"

121
#: include/vlc_config_cat.h:75 src/input/es_out.c:1618 src/libvlc.h:1267
122 123 124 125 126 127 128
#: modules/gui/macosx/extended.m:80 modules/gui/macosx/intf.m:569
#: modules/gui/macosx/output.m:160 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:86
#: modules/gui/macosx/wizard.m:422 modules/gui/qt4/ui/input_stats.ui:335
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:290
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:825
#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:176 modules/misc/dummy/dummy.c:95
#: modules/stream_out/transcode.c:197
129 130 131 132 133 134 135
msgid "Video"
msgstr "Video"

#: include/vlc_config_cat.h:76
msgid "Video settings"
msgstr "Nastavenia videa"

136
#: include/vlc_config_cat.h:78 include/vlc_config_cat.h:79
137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152
msgid "General video settings"
msgstr "Všeobecné nastavenia videa"

#: include/vlc_config_cat.h:83
msgid "Choose your preferred video output and configure it here."
msgstr "Tu si môžete vybrať preferovaný video-výstup a nakonfigurovať ho. "

#: include/vlc_config_cat.h:87
msgid "Video filters are used to postprocess the video stream."
msgstr "Aplikovaním video-filtrov môžete dodatočne upraviť video."

#: include/vlc_config_cat.h:89
msgid "Subtitles/OSD"
msgstr "Titulky/OSD"

#: include/vlc_config_cat.h:90
153 154 155 156 157 158
msgid ""
"Miscellaneous settings related to On-Screen-Display, subtitles and \"overlay "
"subpictures\"."
msgstr ""
"Rôzne nastavenia, ktoré sa vzťahujú k OSD ovládaniu, titulkom alebo k "
"obrázkom používaným pri prekrývaní."
159 160 161 162 163 164

#: include/vlc_config_cat.h:99
msgid "Input / Codecs"
msgstr "Vstup / Kodeky"

#: include/vlc_config_cat.h:100
165 166 167 168 169 170
msgid ""
"These are the settings for the input, demultiplexing and decoding parts of "
"VLC. Encoder settings can also be found here."
msgstr ""
"Tu sú nastavenia vstupného signálu, demultiplexovania a dekódovania v "
"programe VLC. Môžete tu nájsť aj nastavenia enkodérov."
171 172 173 174 175 176

#: include/vlc_config_cat.h:103
msgid "Access modules"
msgstr "Prístupové moduly"

#: include/vlc_config_cat.h:105
177 178 179 180 181 182 183
msgid ""
"Settings related to the various access methods used by VLC. Common settings "
"you may want to alter are HTTP proxy or caching settings."
msgstr ""
"Toto sú nastavenia, ktoré sa nejakým spôsobom vzťahujú k metódam prístupu, "
"používaným v programe VLC. K nastaveniam, ktoré treba častokrát zmeniť "
"patria najmä nastavenia HTTP proxy alebo nastavenia vyrovnávacej pamäte."
184 185 186 187 188 189

#: include/vlc_config_cat.h:109
msgid "Access filters"
msgstr "Prístupové filtre"

#: include/vlc_config_cat.h:111
190 191 192 193 194 195 196 197
msgid ""
"Access filters are special modules that allow advanced operations on the "
"input side of VLC. You should not touch anything here unless you know what "
"you are doing."
msgstr ""
"Prístupové filtre sú špeciálne moduly, ktoré umožňujú vykonávať pokročilé "
"operácie pri vstupe do programu VLC. Pokiaľ neviete čo meníte, nemali by ste "
"tieto nastavenia v žiadnom prípade meniť. "
198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232

#: include/vlc_config_cat.h:115
msgid "Demuxers"
msgstr "Demuxéry"

#: include/vlc_config_cat.h:116
msgid "Demuxers are used to separate audio and video streams."
msgstr "Demuxéry sa používajú na oddelenie audio- a video-stôp. "

#: include/vlc_config_cat.h:118
msgid "Video codecs"
msgstr "Video kodeky"

#: include/vlc_config_cat.h:119
msgid "Settings for the video-only decoders and encoders."
msgstr "Nastavenia dekodérov a enkodérov len pre video. "

#: include/vlc_config_cat.h:121
msgid "Audio codecs"
msgstr "Audio kodeky"

#: include/vlc_config_cat.h:122
msgid "Settings for the audio-only decoders and encoders."
msgstr "Nastavenia dekodérov a enkodérov len pre zvuk."

#: include/vlc_config_cat.h:124
msgid "Other codecs"
msgstr "Iné kodeky"

#: include/vlc_config_cat.h:125
msgid "Settings for audio+video and miscellaneous decoders and encoders."
msgstr "Nastavenia ostatných dekodérov a enkodérov zvuku a videa."

#: include/vlc_config_cat.h:128
msgid "General input settings. Use with care."
233 234
msgstr ""
"Všeobecné nastavenia vstupu. Týmto nastavenia venujte zvýšenú pozornosť!"
235

236
#: include/vlc_config_cat.h:131 src/libvlc.h:1506
237 238 239 240 241 242
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:152
msgid "Stream output"
msgstr "Výstupný tok"

#: include/vlc_config_cat.h:133
msgid ""
243 244 245 246 247 248 249
"Stream output is what allows VLC to act as a streaming server or to save "
"incoming streams.\n"
"Streams are first muxed and then sent through an \"access output\" module "
"that can either save the stream to a file, or stream it (UDP, HTTP, RTP/"
"RTSP).\n"
"Sout streams modules allow advanced stream processing (transcoding, "
"duplicating...)."
250
msgstr ""
251 252 253 254 255
"Funkcia Výstup streamu je to, vďaka čomu dokáže program VLC pracovať ako "
"streamovací server a prijímať a ukladať prichádzajúce streamy. \n"
"Streamy sú najskôr muxované a potom sa odosielajú pomocou modulu \"access "
"output\", ktorý ich dokáže buď ukladať do súboru, alebo odosielať ďalej "
"pomocou rôznych protokolov (UDP, HTTP, RTP/RTSP). \n"
256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267
"Dodatočné upravovanie streamu je možné vďaka tzv. sout-streams modulom. "

#: include/vlc_config_cat.h:141
msgid "General stream output settings"
msgstr "Všeobecné nastavenie výstupného streamu"

#: include/vlc_config_cat.h:143
msgid "Muxers"
msgstr "Muxéry"

#: include/vlc_config_cat.h:145
msgid ""
268 269 270
"Muxers create the encapsulation formats that are used to put all the "
"elementary streams (video, audio, ...) together. This setting allows you to "
"always force a specific muxer. You should probably not do that.\n"
271 272
"You can also set default parameters for each muxer."
msgstr ""
273 274 275 276
"Muxéry dokážu vyrobiť taký stream, ktorý už bude obsahovať všetky "
"elementárne streamy (video, audio, ...) zlúčené dohromady. Toto nastavenie "
"Vám umožňuje voľbu konkrétneho muxéra, ktorý chcete použiť. Väčšinou však "
"nie je nutné určovať nejaký muxér konkrétne. \n"
277 278 279 280 281 282 283 284
"Pre každý muxér môžete zadať aj jeho predvolené nastavenia."

#: include/vlc_config_cat.h:151
msgid "Access output"
msgstr "Access output"

#: include/vlc_config_cat.h:153
msgid ""
285 286 287
"Access output modules control the ways the muxed streams are sent. This "
"setting allows you to always force a specific access output method. You "
"should probably not do that.\n"
288 289
"You can also set default parameters for each access output."
msgstr ""
290 291 292 293
"Moduly s názvom Access output sa používajú na kontrolovanie ciest, ktorými "
"sú streamy odosielané. Nastavením týchto modulov si môžete napríklad určiť, "
"že sa pri odosielaní streamu bude používať len Vami určená metóda. Väčšinou "
"však nie sú takéto fixné nastavenia potrebné. \n"
294 295 296 297 298 299 300 301
"Pre každú metódu odosielania streamu môžete zadať aj predvolené nastavenia."

#: include/vlc_config_cat.h:158
msgid "Packetizers"
msgstr "Paketizéry"

#: include/vlc_config_cat.h:160
msgid ""
302 303 304
"Packetizers are used to \"preprocess\" the elementary streams before muxing. "
"This setting allows you to always force a packetizer. You should probably "
"not do that.\n"
305 306
"You can also set default parameters for each packetizer."
msgstr ""
307 308 309 310
"Paketizéry sa používajú na \"prvotnú úpravu\" elementárnych streamov pred "
"ich muxovaním. Pomocou tejto voľby si môžete použitie paketizéra vynútiť. Vo "
"väčšine prípadov to však nie je potrebné a nemali by ste si jeho použitie "
"vynucovať. \n"
311 312 313 314 315 316 317
"Pre každý paketizér môžete nastaviť aj predvolené parametre."

#: include/vlc_config_cat.h:166
msgid "Sout stream"
msgstr "Sout stream"

#: include/vlc_config_cat.h:167
318 319 320 321 322 323 324 325 326
msgid ""
"Sout stream modules allow to build a sout processing chain. Please refer to "
"the Streaming Howto for more information. You can configure default options "
"for each sout stream module here."
msgstr ""
"Moduly sout stream umožňujú vytváranie reťazcov sout. Ak chcete získať viac "
"informácií, prečítajte si prosím príručku Ako na streamovanie (Streaming "
"Howto). Tu môžete nastavovať predvolené nastavenia pre každý sout-stream "
"modul. "
327

328
#: include/vlc_config_cat.h:172 modules/services_discovery/sap.c:124
329 330 331 332
msgid "SAP"
msgstr "SAP"

#: include/vlc_config_cat.h:174
333 334 335 336 337 338
msgid ""
"SAP is a way to publically announce streams that are being sent using "
"multicast UDP or RTP."
msgstr ""
"SAP je funkcia, ktorá umožňuje vysielať oznamovacie streamy pomocou "
"protokolu UDP alebo RTP."
339 340 341 342 343 344 345 346 347 348

#: include/vlc_config_cat.h:177
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_panel.cpp:67
msgid "VOD"
msgstr "VOD"

#: include/vlc_config_cat.h:178
msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
msgstr "Implementácia funkcie video na požiadanie (Video on Demand)"

349 350 351 352 353 354 355
#: include/vlc_config_cat.h:182 src/libvlc.h:1631 src/playlist/engine.c:93
#: src/playlist/engine.c:95 modules/demux/playlist/playlist.c:56
#: modules/demux/playlist/playlist.c:57
#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:231
#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:325 modules/gui/macosx/intf.m:501
#: modules/gui/macosx/intf.m:599 modules/gui/pda/pda_interface.c:1264
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:208
356 357 358 359 360 361
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:679
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:690
msgid "Playlist"
msgstr "Playlist"

#: include/vlc_config_cat.h:183
362 363 364 365 366 367
msgid ""
"Settings related to playlist behaviour (e.g. playback mode) and to modules "
"that automatically add items to the playlist (\"service discovery\" modules)."
msgstr ""
"Nastavenia vplývajúce na správanie sa playlistu (napr. v playback-móde) a "
"modulov, ktoré dokážu automaticky pridávať do playlistu nové položky."
368 369 370 371 372

#: include/vlc_config_cat.h:187
msgid "General playlist behaviour"
msgstr "Všeobecné nastavenia správania sa playlistu"

373
#: include/vlc_config_cat.h:188 modules/gui/macosx/playlist.m:427
374 375 376 377
msgid "Services discovery"
msgstr "Zisťovacie moduly"

#: include/vlc_config_cat.h:189
378 379 380 381 382 383
msgid ""
"Services discovery modules are facilities that automatically add items to "
"playlist."
msgstr ""
"Zisťovacie moduly pridávajú do programu VLC možnosť automatického pridávania "
"položiek do playlistu."
384

385
#: include/vlc_config_cat.h:193 src/libvlc.h:1467
386 387 388 389 390 391
#: modules/gui/macosx/prefs.m:124
msgid "Advanced"
msgstr "Pokročilé"

#: include/vlc_config_cat.h:194
msgid "Advanced settings. Use with care."
392 393
msgstr ""
"Pokročilé nastavenia. Zmene týchto nastavení venujte zvýšenú pozornosť."
394 395 396 397 398 399

#: include/vlc_config_cat.h:196
msgid "CPU features"
msgstr "Vlastnosti procesora"

#: include/vlc_config_cat.h:197
400 401 402 403 404 405
msgid ""
"You can choose to disable some CPU accelerations here. You should probably "
"not change these settings."
msgstr ""
"Tu môžete zablokovať niektoré akceleračné funkcie procesora. Vo väčšine "
"prípadov to však nie je potrebné."
406 407 408 409 410 411 412 413 414

#: include/vlc_config_cat.h:200
msgid "Advanced settings"
msgstr "Pokročilé nastavenia"

#: include/vlc_config_cat.h:201
msgid "Other advanced settings"
msgstr "Iné pokročilé nastavenia"

415 416
#: include/vlc_config_cat.h:203 modules/gui/macosx/open.m:162
#: modules/gui/macosx/open.m:379 modules/gui/pda/pda_interface.c:548
417
#: modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:890
418
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:503
419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458
msgid "Network"
msgstr "Sieť"

#: include/vlc_config_cat.h:204
msgid "These modules provide network functions to all other parts of VLC."
msgstr "Tieto moduly zabezpečujú v programe VLC fungovanie siete."

#: include/vlc_config_cat.h:209
msgid "Chroma modules settings"
msgstr "Nastavenia modulov Chroma"

#: include/vlc_config_cat.h:210
msgid "These settings affect chroma transformation modules."
msgstr "Tieto nastavenia sa týkajú transformačných modulov Chroma."

#: include/vlc_config_cat.h:212
msgid "Packetizer modules settings"
msgstr "Nastavenia modulov paketizéra"

#: include/vlc_config_cat.h:216
msgid "Encoders settings"
msgstr "Nastavenia enkodérov"

#: include/vlc_config_cat.h:218
msgid "These are general settings for video/audio/subtitles encoding modules."
msgstr "Tu sú všeobecné nastavenia kódovacích modulov videa/zvuku/titulkov. "

#: include/vlc_config_cat.h:221
msgid "Dialog providers settings"
msgstr "Nastavenia poskytovateľov dialógov"

#: include/vlc_config_cat.h:223
msgid "Dialog providers can be configured here."
msgstr "Tu môžete nastaviť parametre pre poskytovanie dialógov."

#: include/vlc_config_cat.h:225
msgid "Subtitle demuxer settings"
msgstr "Nastavenia demuxéra titulkov"

#: include/vlc_config_cat.h:227
459 460 461 462 463 464
msgid ""
"In this section you can force the behavior of the subtitle demuxer, for "
"example by setting the subtitles type or file name."
msgstr ""
"V tejto časti si môžete určiť, ako sa bude správať demuxér titulkov, môžete "
"napríklad nastaviť typ titulkov alebo názov súboru."
465

466
#: include/vlc_config_cat.h:234
467 468 469
msgid "No help available"
msgstr "Nie je dostupný žiaden pomocník"

470
#: include/vlc_config_cat.h:235
471 472 473
msgid "There is no help available for these modules."
msgstr "Pre tieto moduly neexistuje žiaden pomocník."

474
#: include/vlc_interface.h:141
475 476
msgid ""
"\n"
477 478
"Warning: if you can't access the GUI anymore, open a command-line window, go "
"to the directory where you installed VLC and run \"vlc -I wx\"\n"
479 480
msgstr ""
"\n"
481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553
"Upozornenie: Ak sa nemozete dostat k uzivatelskemu rozhraniu programu, "
"pouzite prosim prikazovy riadok, prejdite do priecinka kde je nainstalovany "
"program VLC a zadajte prikaz  \"vlc -I wx\"\n"

#: include/vlc_intf_strings.h:29
#, fuzzy
msgid "Select one or more files to open"
msgstr "Zvoľte si súbor, do ktorého sa bude ukladať"

#: include/vlc_intf_strings.h:34 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:45
#: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:72 modules/gui/macosx/intf.m:494
#: modules/gui/macosx/intf.m:537 modules/gui/macosx/intf.m:616
#: modules/gui/macosx/intf.m:623 modules/gui/macosx/intf.m:1435
#: modules/gui/macosx/intf.m:1436 modules/gui/macosx/intf.m:1437
#: modules/gui/macosx/intf.m:1438 modules/gui/macosx/playlist.m:419
#: modules/gui/pda/pda_interface.c:262 modules/gui/pda/pda_interface.c:263
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:281
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:290
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:677
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:688
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1216
#: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:266 modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:277
msgid "Play"
msgstr "Prehrať"

#: include/vlc_intf_strings.h:35
#, fuzzy
msgid "Fetch information"
msgstr "Meta-Informácia"

#: include/vlc_intf_strings.h:36 modules/gui/macosx/playlist.m:420
#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1254
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:285
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:292
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:105
msgid "Delete"
msgstr "Vymazať"

#: include/vlc_intf_strings.h:37
#, fuzzy
msgid "Information..."
msgstr "Informácia"

#: include/vlc_intf_strings.h:38
#, fuzzy
msgid "Sort"
msgstr "Zo&radiť"

#: include/vlc_intf_strings.h:39
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:1615
msgid "Add node"
msgstr "Pridať uzol"

#: include/vlc_intf_strings.h:40
#, fuzzy
msgid "Stream..."
msgstr "Stream"

#: include/vlc_intf_strings.h:41
#, fuzzy
msgid "Save..."
msgstr "Uložiť &ako..."

#: include/vlc_intf_strings.h:45
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences.cpp:1027
msgid ""
"Some options are available but hidden. Check \"Advanced options\" to see "
"them."
msgstr ""
"Pokročilé nastavenia sú momentálne skryté. Ak ich chcete zobraziť, aktivujte "
"voľbu \"Pokročilé nastavenia\" "

#: include/vlc_meta.h:28 modules/gui/macosx/playlist.m:1093
554 555 556
msgid "Meta-information"
msgstr "Meta-Informácia"

557 558 559 560 561 562
#: include/vlc_meta.h:29 src/input/var.c:137 modules/demux/mpc.c:55
#: modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1235 modules/gui/macosx/intf.m:551
#: modules/gui/macosx/intf.m:552 modules/gui/macosx/open.m:168
#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:57 modules/gui/macosx/wizard.m:391
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:757
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:1658 modules/mux/asf.c:48
563 564 565
msgid "Title"
msgstr "Titul"

566
#: include/vlc_meta.h:30 modules/gui/macosx/playlist.m:1093
567 568 569
msgid "Artist"
msgstr "Herec"

570
#: include/vlc_meta.h:31
571 572 573
msgid "Genre"
msgstr "Žáner"

574
#: include/vlc_meta.h:32 modules/mux/asf.c:52
575 576 577
msgid "Copyright"
msgstr "Autorské práva (copyright)"

578
#: include/vlc_meta.h:33
579 580 581
msgid "Album/movie/show title"
msgstr "Album/film/zobrazenie titulu"

582
#: include/vlc_meta.h:34
583 584 585
msgid "Track number/position in set"
msgstr "Číslo stopy/pozícia v sade"

586
#: include/vlc_meta.h:35 modules/gui/macosx/bookmarks.m:99
587 588 589 590
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/bookmarks.cpp:195
msgid "Description"
msgstr "Popis"

591
#: include/vlc_meta.h:36 modules/mux/asf.c:56
592 593 594
msgid "Rating"
msgstr "Hodnotenie"

595
#: include/vlc_meta.h:37
596 597 598
msgid "Date"
msgstr "Dátum"

599
#: include/vlc_meta.h:38
600 601 602
msgid "Setting"
msgstr "Nastavenie"

603
#: include/vlc_meta.h:39 modules/gui/macosx/open.m:181
604
#: modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:965 modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:1043
605
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:871
606 607 608
msgid "URL"
msgstr "URL adresa"

609
#: include/vlc_meta.h:40 src/input/es_out.c:1582 src/libvlc.h:97
610
#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:278
611 612 613
msgid "Language"
msgstr "Jazyk"

614
#: include/vlc_meta.h:41 modules/misc/notify/notify.c:152
615 616 617
msgid "Now Playing"
msgstr "Práve sa prehráva"

618
#: include/vlc_meta.h:42 modules/access/vcdx/info.c:98
619 620 621
msgid "Publisher"
msgstr "Vydavateľ"

622 623 624
#: include/vlc_meta.h:43
msgid "Encoded by"
msgstr "Enkódoval"
625

626 627 628 629
#: include/vlc_meta.h:45
#, fuzzy
msgid "Art URL"
msgstr "URL adresa"
630 631 632 633 634

#: include/vlc_meta.h:47
msgid "Codec Name"
msgstr "Názov kodeku"

635
#: include/vlc_meta.h:48
636 637 638
msgid "Codec Description"
msgstr "Popis kodeku"

639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664
#: include/vlc/vlc.h:576
msgid ""
"This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
"You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
"see the file named COPYING for details.\n"
"Written by the VideoLAN team; see the AUTHORS file.\n"
msgstr ""
"Tento program je poskytovaný BEZ akejkoľvek záruky.\n"
"Môžete ho redistribuovať za dodržania podmienok GNU General Public "
"Licencie;\n"
"pre detailnejšie informácie si prečítajte text v súbore COPYING.\n"

#: src/audio_output/filters.c:154 src/audio_output/filters.c:201
#: src/audio_output/filters.c:224
#, fuzzy
msgid "Audio filtering failed"
msgstr "Filtre zvuku"

#: src/audio_output/filters.c:155 src/audio_output/filters.c:202
#: src/audio_output/filters.c:225
#, c-format
msgid "The maximum number of filters (%d) was reached."
msgstr ""

#: src/audio_output/input.c:83 src/audio_output/input.c:129
#: src/input/es_out.c:363 src/libvlc.h:423 src/video_output/video_output.c:402
665 666 667 668
#: modules/codec/ffmpeg/postprocess.c:94
msgid "Disable"
msgstr "Zablokovať"

669
#: src/audio_output/input.c:85 modules/visualization/visual/visual.c:130
670 671 672
msgid "Spectrometer"
msgstr "Spectrometer"

673
#: src/audio_output/input.c:87
674 675 676
msgid "Scope"
msgstr "Rozsah IPv6 SAP"

677
#: src/audio_output/input.c:89
678 679 680
msgid "Spectrum"
msgstr "Spektrum"

681 682 683
#: src/audio_output/input.c:126 modules/audio_filter/equalizer.c:71
#: modules/gui/macosx/equalizer.m:140 modules/gui/macosx/equalizer.m:155
#: modules/gui/macosx/intf.m:596 modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:177
684 685 686
msgid "Equalizer"
msgstr "Ekvalizér"

687 688
#: src/audio_output/input.c:148 src/libvlc.h:205
#: modules/gui/macosx/extended.m:82 modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:390
689 690 691
msgid "Audio filters"
msgstr "Filtre zvuku"

692 693 694
#: src/audio_output/output.c:102 src/audio_output/output.c:129
#: modules/access/vcdx/info.c:118 modules/gui/macosx/intf.m:562
#: modules/gui/macosx/intf.m:563
695 696 697
msgid "Audio Channels"
msgstr "Audio-kanály"

698 699 700 701 702 703
#: src/audio_output/output.c:105 src/audio_output/output.c:140
#: modules/access/v4l.c:126 modules/audio_output/alsa.c:192
#: modules/audio_output/alsa.c:223 modules/audio_output/directx.c:465
#: modules/audio_output/oss.c:205 modules/audio_output/portaudio.c:408
#: modules/audio_output/sdl.c:182 modules/audio_output/sdl.c:199
#: modules/audio_output/waveout.c:420 modules/codec/twolame.c:66
704 705 706
msgid "Stereo"
msgstr "Stereo"

707 708 709
#: src/audio_output/output.c:107 src/audio_output/output.c:143
#: src/libvlc.h:268 modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:100
#: modules/codec/dvbsub.c:64 modules/codec/subsdec.c:129
710 711 712 713
#: modules/control/gestures.c:86 modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:416
#: modules/video_filter/logo.c:97 modules/video_filter/marq.c:130
#: modules/video_filter/mosaic.c:181 modules/video_filter/osdmenu.c:78
#: modules/video_filter/rss.c:160
714 715 716
msgid "Left"
msgstr "Doľava"

717 718 719 720 721 722
#: src/audio_output/output.c:109 src/audio_output/output.c:145
#: src/libvlc.h:268 modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:100
#: modules/codec/dvbsub.c:64 modules/codec/subsdec.c:129
#: modules/control/gestures.c:86 modules/video_filter/logo.c:97
#: modules/video_filter/marq.c:130 modules/video_filter/mosaic.c:181
#: modules/video_filter/osdmenu.c:78 modules/video_filter/rss.c:160
723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748
msgid "Right"
msgstr "Doprava"

#: src/audio_output/output.c:135
msgid "Dolby Surround"
msgstr "Dolby Surround"

#: src/audio_output/output.c:147
msgid "Reverse stereo"
msgstr "Obrátené stereo"

#: src/extras/getopt.c:636
#, c-format
msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
msgstr "%s: funkcia `%s' môže mať viac významov\n"

#: src/extras/getopt.c:661
#, c-format
msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: funkcia `--%s' nepovoľuje použitie nejakého argumentu\n"

#: src/extras/getopt.c:666
#, c-format
msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: funkcia `%c%s' nemôže mať argument\n"

749
#: src/extras/getopt.c:684 src/extras/getopt.c:857
750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773
#, c-format
msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
msgstr "%s: funkcia `%s' musí mať nejaký argument\n"

#: src/extras/getopt.c:713
#, c-format
msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
msgstr "%s: program nemá funkciu s názvom `--%s'\n"

#: src/extras/getopt.c:717
#, c-format
msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
msgstr "%s: program nemá funkciu s názvom `%c%s'\n"

#: src/extras/getopt.c:743
#, c-format
msgid "%s: illegal option -- %c\n"
msgstr "%s: nesprávna funkcia -- %c\n"

#: src/extras/getopt.c:746
#, c-format
msgid "%s: invalid option -- %c\n"
msgstr "%s: chybná funkcia -- %c\n"

774
#: src/extras/getopt.c:776 src/extras/getopt.c:906
775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788
#, c-format
msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
msgstr "%s: funkcia vyžaduje zadanie nejakého argumentu -- %c\n"

#: src/extras/getopt.c:823
#, c-format
msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
msgstr "%s: funkcia `-W %s' môže mať viac významov\n"

#: src/extras/getopt.c:841
#, c-format
msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: funkcia `-W %s' nepovoľuje použitie nejakého argumentu\n"

789
#: src/input/control.c:288
790 791 792 793
#, c-format
msgid "Bookmark %i"
msgstr "Záložka %i"

794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826
#: src/input/decoder.c:113 src/input/decoder.c:125
#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:227 modules/codec/ffmpeg/encoder.c:235
#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:247 modules/codec/ffmpeg/encoder.c:618
#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:627 modules/stream_out/es.c:365
#: modules/stream_out/es.c:379
#, fuzzy
msgid "Streaming / Transcoding failed"
msgstr "Sprievodca streamovaním a prekódovaním"

#: src/input/decoder.c:114
#, fuzzy
msgid "VLC could not open the packetizer module."
msgstr "Farba video-vstupu"

#: src/input/decoder.c:126
#, fuzzy
msgid "VLC could not open the decoder module."
msgstr "Farba video-vstupu"

#: src/input/decoder.c:136
msgid "No suitable decoder module for format"
msgstr ""

#: src/input/decoder.c:137
#, c-format
msgid ""
"VLC probably does not support the \"%4.4s\" audio or video format. "
"Unfortunately there is no way for you to fix this."
msgstr ""

#: src/input/es_out.c:385 src/input/es_out.c:387 src/input/es_out.c:393
#: src/input/es_out.c:394 modules/access/cdda/info.c:973
#: modules/access/cdda/info.c:1005
827 828 829 830
#, c-format
msgid "Track %i"
msgstr "Stopa %i"

831 832 833
#: src/input/es_out.c:467 src/input/es_out.c:469 src/input/es_out.c:569
#: src/input/es_out.c:576 src/input/var.c:126 src/libvlc.h:449
#: modules/gui/macosx/intf.m:549 modules/gui/macosx/intf.m:550
834 835 836
msgid "Program"
msgstr "Program"

837
#: src/input/es_out.c:1577 modules/codec/faad.c:329
838 839 840 841
#, c-format
msgid "Stream %d"
msgstr "Tok %d"

842
#: src/input/es_out.c:1579 modules/gui/macosx/wizard.m:426
843 844
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:834
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:874
845 846 847
msgid "Codec"
msgstr "Kodek"

848
#: src/input/es_out.c:1590 src/input/es_out.c:1618 src/input/es_out.c:1645
849 850 851 852
#: modules/gui/macosx/output.m:153
msgid "Type"
msgstr "Typ"

853
#: src/input/es_out.c:1593 modules/codec/faad.c:333
854 855 856 857 858
#: modules/gui/macosx/output.m:176
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:857
msgid "Channels"
msgstr "Kanály"

859
#: src/input/es_out.c:1598 modules/codec/faad.c:335
860 861 862
msgid "Sample rate"
msgstr "Vzorkovacia frekvencia"

863
#: src/input/es_out.c:1599 modules/codec/faad.c:335
864 865 866 867
#, c-format
msgid "%d Hz"
msgstr "%d Hz"

868
#: src/input/es_out.c:1605
869 870 871
msgid "Bits per sample"
msgstr "bitov na vzorok"

872
#: src/input/es_out.c:1610 modules/access_output/shout.c:86
873
#: modules/access/pvr.c:84
874 875 876
msgid "Bitrate"
msgstr "Dátový tok"

877
#: src/input/es_out.c:1611
878 879 880 881
#, c-format
msgid "%d kb/s"
msgstr "%d kb/s"

882
#: src/input/es_out.c:1622
883 884 885
msgid "Resolution"
msgstr "Rozlíšenie"

886
#: src/input/es_out.c:1628
887 888 889
msgid "Display resolution"
msgstr "Rozlíšenie obrazovky"

890
#: src/input/es_out.c:1638 modules/access/screen/screen.c:41
891 892 893
msgid "Frame rate"
msgstr "Rýchlosť snímkovania"

894
#: src/input/es_out.c:1645
895 896 897
msgid "Subtitle"
msgstr "Titulky"

898
#: src/input/input.c:2055
899 900
msgid "Your input can't be opened"
msgstr ""
901

902
#: src/input/input.c:2056
903 904 905
#, c-format
msgid "VLC is unable to open the MRL '%s'. Check the log for details."
msgstr ""
906

907
#: src/input/input.c:2131
908 909 910
msgid "Can't recognize the input's format"
msgstr ""

911
#: src/input/input.c:2132
912 913 914
#, c-format
msgid "The format of '%s' can't be detected. Have a look the log for details."
msgstr ""
915

916
#: src/input/var.c:116
917 918 919
msgid "Bookmark"
msgstr "Záložka"

920
#: src/input/var.c:132 src/libvlc.h:455
921 922 923
msgid "Programs"
msgstr "Programy"

924 925
#: src/input/var.c:143 modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1236
#: modules/gui/macosx/intf.m:553 modules/gui/macosx/intf.m:554
926 927
#: modules/gui/macosx/open.m:169 modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:835
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:762
928 929 930
msgid "Chapter"
msgstr "Kapitola"

931 932
#: src/input/var.c:149 modules/access/vcdx/info.c:302
#: modules/access/vcdx/info.c:303 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:293
933 934 935
msgid "Navigation"
msgstr "Navigácia"

936 937
#: src/input/var.c:164 modules/gui/macosx/intf.m:577
#: modules/gui/macosx/intf.m:578
938 939 940
msgid "Video Track"
msgstr "Video-stopa"

941 942
#: src/input/var.c:170 modules/gui/macosx/intf.m:560
#: modules/gui/macosx/intf.m:561
943 944 945
msgid "Audio Track"
msgstr "Zvuková stopa"

946 947
#: src/input/var.c:176 modules/gui/macosx/intf.m:585
#: modules/gui/macosx/intf.m:586
948 949 950
msgid "Subtitles Track"
msgstr "Stopa s titulkami"

951
#: src/input/var.c:257
952 953 954
msgid "Next title"
msgstr "Ďalší titul"

955
#: src/input/var.c:262
956 957 958
msgid "Previous title"
msgstr "Predchádzajúci titul"

959
#: src/input/var.c:285
960 961 962 963
#, c-format
msgid "Title %i"
msgstr "Titul %i"

964
#: src/input/var.c:308 src/input/var.c:368
965 966 967 968
#, c-format
msgid "Chapter %i"
msgstr "Kapitola %i"

969 970
#: src/input/var.c:347 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:290
#: modules/gui/wxwidgets/input_manager.cpp:227
971 972 973
msgid "Next chapter"
msgstr "Ďalšia kapitola"

974 975
#: src/input/var.c:352 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:289
#: modules/gui/wxwidgets/input_manager.cpp:226
976 977 978
msgid "Previous chapter"
msgstr "Predchádzajúca kapitola"

979
#: src/interface/interaction.c:275 src/interface/interaction.c:371
980
#: modules/demux/avi/avi.c:587 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:159
981 982 983 984 985 986 987 988
#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:107 modules/gui/macosx/controls.m:58
#: modules/gui/macosx/interaction.m:128 modules/gui/macosx/interaction.m:132
#: modules/gui/macosx/interaction.m:135 modules/gui/macosx/open.m:158
#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:60 modules/gui/macosx/prefs.m:122
#: modules/gui/macosx/prefs.m:142 modules/gui/macosx/wizard.m:363
#: modules/gui/qt4/dialogs/prefs_dialog.cpp:80
msgid "Cancel"
msgstr "Storno"
989

990 991 992
#: src/interface/interaction.c:370
msgid "Ok"
msgstr ""
993

994
#: src/interface/interface.c:342
995 996 997
msgid "Switch interface"
msgstr "Prepnúť rozhranie"

998 999
#: src/interface/interface.c:369 modules/gui/macosx/intf.m:512
#: modules/gui/macosx/intf.m:513
1000 1001 1002
msgid "Add Interface"
msgstr "Pridať rozhranie"

1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024
#: src/interface/interface.c:374
#, fuzzy
msgid "Telnet Interface"
msgstr "Rozhranie"

#: src/interface/interface.c:376
#, fuzzy
msgid "Web Interface"
msgstr "Rozhranie"

#: src/interface/interface.c:378
#, fuzzy
msgid "Debug logging"
msgstr "Zaznamenávanie do súboru"

#: src/interface/interface.c:380
#, fuzzy
msgid "Mouse Gestures"
msgstr "Gestá"

#: src/libvlc-common.c:275 src/libvlc-common.c:443 src/misc/modules.c:1685
#: src/misc/modules.c:1989
1025 1026 1027
msgid "C"
msgstr "C"

1028
#: src/libvlc-common.c:291
1029 1030 1031
msgid "Help options"
msgstr "Vlastnosti pomocníka"

1032
#: src/libvlc-common.c:1223 src/misc/configuration.c:1242
1033 1034 1035
msgid "string"
msgstr "príkaz"

1036
#: src/libvlc-common.c:1240 src/misc/configuration.c:1206
1037 1038 1039
msgid "integer"
msgstr "hodnota"

1040
#: src/libvlc-common.c:1258 src/misc/configuration.c:1231
1041 1042 1043
msgid "float"
msgstr "plávajúci"

1044
#: src/libvlc-common.c:1264
1045 1046 1047
msgid " (default enabled)"
msgstr "(v predvolenom nastavení: zapnuté)"

1048
#: src/libvlc-common.c:1265
1049 1050 1051
msgid " (default disabled)"
msgstr "(v predvolenom nastavení: vypnuté)"

1052
#: src/libvlc-common.c:1447
1053 1054 1055 1056
#, c-format
msgid "VLC version %s\n"
msgstr "Verzia programu VLC %s\n"

1057
#: src/libvlc-common.c:1448
1058 1059 1060 1061
#, c-format
msgid "Compiled by %s@%s.%s\n"
msgstr "Kompiloval: %s@%s.%s\n"

1062
#: src/libvlc-common.c:1450
1063 1064 1065 1066
#, c-format
msgid "Compiler: %s\n"
msgstr "Kompilátor: %s\n"

1067
#: src/libvlc-common.c:1453
1068 1069 1070 1071
#, c-format
msgid "Based upon svn changeset [%s]\n"
msgstr "Založené na svn changeset [%s]\n"

1072
#: src/libvlc-common.c:1485
1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079
msgid ""
"\n"
"Dumped content to vlc-help.txt file.\n"
msgstr ""
"\n"
"Analyzovaný obsah sa uloží do súboru vlc-help.txt.\n"

1080
#: src/libvlc-common.c:1506
1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087
msgid ""
"\n"
"Press the RETURN key to continue...\n"
msgstr ""
"\n"
"Ak chcete pokračovať, stlačte ENTER... \n"

1088
#: src/libvlc.h:38 src/libvlc.h:202
1089 1090 1091
msgid "Auto"
msgstr "Autom."

1092
#: src/libvlc.h:38
1093 1094 1095
msgid "American English"
msgstr "Americká angličtina"

1096
#: src/libvlc.h:38
1097 1098 1099
msgid "British English"
msgstr "Britská angličtina"

1100
#: src/libvlc.h:39 src/misc/iso-639_def.h:59
1101 1102 1103
msgid "Catalan"
msgstr "Katalánsky"

1104
#: src/libvlc.h:39 src/misc/iso-639_def.h:67
1105 1106 1107
msgid "Czech"
msgstr "Česky"

1108
#: src/libvlc.h:39 src/misc/iso-639_def.h:68
1109 1110 1111
msgid "Danish"
msgstr "Dánsky"

1112
#: src/libvlc.h:39 src/misc/iso-639_def.h:80
1113 1114 1115
msgid "German"
msgstr "Nemecky"

1116
#: src/libvlc.h:39 src/misc/iso-639_def.h:169
1117 1118 1119
msgid "Spanish"
msgstr "Španielsky"

1120
#: src/libvlc.h:40 src/misc/iso-639_def.h:77
1121 1122 1123
msgid "French"
msgstr "Francúzsky"

1124
#: src/libvlc.h:40
1125 1126 1127
msgid "Galician"
msgstr "Španielčina"

1128
#: src/libvlc.h:40 src/misc/iso-639_def.h:88
1129 1130 1131
msgid "Hebrew"
msgstr "Hebrejsky"

1132
#: src/libvlc.h:40 src/misc/iso-639_def.h:92
1133 1134 1135
msgid "Hungarian"
msgstr "Maďarsky"

1136
#: src/libvlc.h:40 src/misc/iso-639_def.h:99
1137 1138 1139
msgid "Italian"
msgstr "Taliansky"

1140
#: src/libvlc.h:41 src/misc/iso-639_def.h:101
1141 1142 1143
msgid "Japanese"
msgstr "Japonsky"

1144
#: src/libvlc.h:41 src/misc/iso-639_def.h:79
1145 1146 1147
msgid "Georgian"
msgstr "Gruzínsky"

1148
#: src/libvlc.h:41 src/misc/iso-639_def.h:111
1149 1150 1151
msgid "Korean"
msgstr "Kórejsky"

1152 1153 1154 1155
#: src/libvlc.h:41 src/misc/iso-639_def.h:125
msgid "Malay"
msgstr "Malajsky"

1156
#: src/libvlc.h:41 src/misc/iso-639_def.h:69
1157 1158 1159
msgid "Dutch"
msgstr "Holandská nemčina"

1160
#: src/libvlc.h:41
1161 1162 1163
msgid "Occitan"
msgstr "Occitan"

1164
#: src/libvlc.h:42
1165 1166 1167
msgid "Brazilian Portuguese"
msgstr "Portugalsky (brazílska portugalčina)"

1168
#: src/libvlc.h:42 src/misc/iso-639_def.h:153
1169 1170 1171
msgid "Romanian"
msgstr "Rumunsky"

1172
#: src/libvlc.h:42 src/misc/iso-639_def.h:155
1173 1174 1175
msgid "Russian"
msgstr "Rusky"

1176
#: src/libvlc.h:42 src/misc/iso-639_def.h:174
1177 1178 1179
msgid "Swedish"
msgstr "Švédsky"

1180 1181 1182 1183 1184
#: src/libvlc.h:43 src/misc/iso-639_def.h:161
msgid "Slovak"
msgstr "Slovensky"

#: src/libvlc.h:43 src/misc/iso-639_def.h:187
1185 1186 1187
msgid "Turkish"
msgstr "Turecky"

1188
#: src/libvlc.h:43
1189 1190 1191
msgid "Simplified Chinese"
msgstr "Čínsky (zjednodušená čínština)"

1192
#: src/libvlc.h:44
1193 1194 1195
msgid "Chinese Traditional"
msgstr "Čínsky (tradičná čínština)"

1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204
#: src/libvlc.h:63
msgid ""
"These options allow you to configure the interfaces used by VLC. You can "
"select the main interface, additional interface modules, and define various "
"related options."
msgstr ""
"Pomocou týchto funkcií si môžete nastaviť rozhranie programu VLC. Môžete si "
"vybrať hlavné rozhranie programu, prídavné moduly s rozhraním alebo "
"definovať rôzne iné vlastnosti rozhraní."
1205

1206
#: src/libvlc.h:67
1207 1208 1209
msgid "Interface module"
msgstr "Modul rozhrania"

1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216
#: src/libvlc.h:69
msgid ""
"This is the main interface used by VLC. The default behavior is to "
"automatically select the best module available."
msgstr ""
"Toto je hlavné rozhranie používané v programe VLC. V predvolenom nastavení "
"sa automaticky vyberie najlepší dostupný modul."
1217

1218
#: src/libvlc.h:73 modules/control/ntservice.c:53
1219 1220 1221
msgid "Extra interface modules"
msgstr "Extra moduly rozhrania"

1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236
#: src/libvlc.h:75
msgid ""
"You can select \"additional interfaces\" for VLC. They will be launched in "
"the background in addition to the default interface. Use a comma separated "
"list of interface modules. (common values are \"rc\" (remote control), \"http"
"\", \"gestures\" ...)"
msgstr ""
"V programe VLC môžete používať aj tzv. \"prídavné moduly s rozhraním\". "
"Tieto prídavné rozhrania sa aktivujú na pozadí a sú priamo prepojené s "
"hlavným rozhraním programu. Môžete použiť aj zoznam prídavných modulov s "
"rozhraním, jednotlivé položky v zozname však musíte oddeliť čiarkou. "
"(aktuálne používané nastavenia sú \"rc\" (rozhranie pre diaľkové ovládanie), "
"\"http\", \"gestures\" ...) "

#: src/libvlc.h:82
1237 1238 1239
msgid "You can select control interfaces for VLC."
msgstr "Môžete si zvoliť kontrolné rozhrania pre program VLC."

1240
#: src/libvlc.h:84
1241 1242 1243
msgid "Verbosity (0,1,2)"
msgstr "Komunikatívnosť (0,1,2)"

1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251
#: src/libvlc.h:86
msgid ""
"This is the verbosity level (0=only errors and standard messages, "
"1=warnings, 2=debug)."
msgstr ""
"Toto je nastavenie toho, ako bude program komunikovať s užívateľom "
"(0=oznamovať len chyby a štandardné správy, 1=upozornenia, 2=informácie pre "
"ladenie)"
1252

1253
#: src/libvlc.h:89
1254 1255 1256
msgid "Be quiet"
msgstr "Tichý mód"

1257
#: src/libvlc.h:91
1258 1259 1260
msgid "Turn off all warning and information messages."
msgstr "Vypnúť všetky upozornenia a informačné správy."

1261
#: src/libvlc.h:93
1262 1263 1264
msgid "Default stream"
msgstr "Predvolený stream"

1265
#: src/libvlc.h:95
1266 1267 1268
msgid "This stream will always be opened at VLC startup."
msgstr "Tento stream sa bude otvárať vždy po spustení programu VLC."