sk.po 607 KB
Newer Older
1 2 3 4 5 6 7 8
# Copyright (C) 2006 the VideoLAN team
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# FIRST AUTHOR <PODNETY@MOJEPREKLADY.NET>, 2006.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Slovak translation for VLC Media Player\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
9
"POT-Creation-Date: 2006-12-06 00:26+0000\n"
10 11 12 13 14 15 16
"PO-Revision-Date: 2006-10-07 20:13+0100\n"
"Last-Translator: Marián Hikaník <podnety@mojepreklady.net>\n"
"Language-Team: Marián Hikaník, translation controlled by: Pavel Kříž\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
17
#: include/vlc_config_cat.h:36
18 19 20
msgid "VLC preferences"
msgstr "Nastavenia programu VLC"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
21
#: include/vlc_config_cat.h:38
22
msgid "Select \"Advanced Options\" to see all options."
23 24 25 26
msgstr ""
"Ak chcete vidieť všetky nastavenia, kliknite na príkaz \"Pokročilé nastavenia"
"\"."

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
27
#: include/vlc_config_cat.h:40 include/vlc_config_cat.h:131
28
#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:62 modules/gui/wince/playlist.cpp:674
29
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/fileinfo.cpp:82
zorglub's avatar
zorglub committed
30
#: modules/visualization/visual/visual.c:113
31 32 33
msgid "General"
msgstr "Všeobecné"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
34
#: include/vlc_config_cat.h:43 modules/misc/dummy/dummy.c:65
35 36 37
msgid "Interface"
msgstr "Rozhranie"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
38
#: include/vlc_config_cat.h:44
39 40 41
msgid "Settings for VLC's interfaces"
msgstr "Nastavenia rozhrania programu VLC"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
42
#: include/vlc_config_cat.h:46
43 44 45
msgid "General interface settings"
msgstr "Všeobecné nastavenia rozhrania"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
46
#: include/vlc_config_cat.h:48
47 48 49
msgid "Main interfaces"
msgstr "Hlavné rozhrania"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
50
#: include/vlc_config_cat.h:49
51 52 53
msgid "Settings for the main interface"
msgstr "Nastavenia hlavného vzhľadu"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
54
#: include/vlc_config_cat.h:51 src/libvlc-module.c:89
55 56 57
msgid "Control interfaces"
msgstr "Ovládanie rozhraní"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
58
#: include/vlc_config_cat.h:52
59 60 61
msgid "Settings for VLC's control interfaces"
msgstr "Nastavenia kontrolných rozhraní programu VLC"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
62
#: include/vlc_config_cat.h:54 include/vlc_config_cat.h:55
63 64 65
msgid "Hotkeys settings"
msgstr "Nastavenia horúcich klávesov"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
66 67 68 69 70
#: include/vlc_config_cat.h:58 src/input/es_out.c:1591
#: src/libvlc-module.c:1256 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:281
#: modules/gui/macosx/extended.m:80 modules/gui/macosx/intf.m:559
#: modules/gui/macosx/output.m:170 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:96
#: modules/gui/macosx/wizard.m:420 modules/gui/qt4/ui/input_stats.ui:25
71
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:336
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
72
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:850
zorglub's avatar
zorglub committed
73
#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:178 modules/stream_out/transcode.c:258
74 75 76
msgid "Audio"
msgstr "Zvuk"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
77
#: include/vlc_config_cat.h:59
78 79 80
msgid "Audio settings"
msgstr "Nastavenia zvuku"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
81
#: include/vlc_config_cat.h:61 include/vlc_config_cat.h:62
82 83 84
msgid "General audio settings"
msgstr "Všeobecné nastavenia zvuku"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
85
#: include/vlc_config_cat.h:64 include/vlc_config_cat.h:89
zorglub's avatar
zorglub committed
86
#: src/video_output/video_output.c:428
87 88 89
msgid "Filters"
msgstr "Filtre"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
90
#: include/vlc_config_cat.h:66
91 92 93
msgid "Audio filters are used to postprocess the audio stream."
msgstr "Aplikovaním zvukových filtrov môžete dodatočne upraviť zvuk."

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
94
#: include/vlc_config_cat.h:68 src/audio_output/input.c:84
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
95
#: modules/gui/macosx/intf.m:569 modules/gui/macosx/intf.m:570
96 97 98
msgid "Visualizations"
msgstr "Vizualizácie"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
99
#: include/vlc_config_cat.h:70 src/audio_output/input.c:158
100 101 102
msgid "Audio visualizations"
msgstr "Vizualizácie zvuku"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
103
#: include/vlc_config_cat.h:72 include/vlc_config_cat.h:85
104 105 106
msgid "Output modules"
msgstr "Výstupné moduly"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
107
#: include/vlc_config_cat.h:73
108 109 110
msgid "These are general settings for audio output modules."
msgstr "Toto sú všeobecné nastavenia výstupných modulov zvuku."

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
111
#: include/vlc_config_cat.h:75 src/libvlc-module.c:1602
112
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:578
zorglub's avatar
zorglub committed
113
#: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:282 modules/stream_out/transcode.c:290
114 115 116
msgid "Miscellaneous"
msgstr "Rôzne"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
117
#: include/vlc_config_cat.h:76
118 119 120
msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
msgstr "Rôzne nastavenia zvuku a modulov"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
121 122 123 124 125
#: include/vlc_config_cat.h:79 src/input/es_out.c:1619
#: src/libvlc-module.c:1291 modules/gui/macosx/extended.m:79
#: modules/gui/macosx/intf.m:572 modules/gui/macosx/output.m:160
#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:86 modules/gui/macosx/wizard.m:421
#: modules/gui/qt4/ui/input_stats.ui:91
126
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:290
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
127
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:811
zorglub's avatar
zorglub committed
128 129
#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:176 modules/misc/dummy/dummy.c:95
#: modules/stream_out/transcode.c:202
130 131 132
msgid "Video"
msgstr "Video"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
133
#: include/vlc_config_cat.h:80
134 135 136
msgid "Video settings"
msgstr "Nastavenia videa"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
137
#: include/vlc_config_cat.h:82 include/vlc_config_cat.h:83
138 139 140
msgid "General video settings"
msgstr "Všeobecné nastavenia videa"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
141
#: include/vlc_config_cat.h:87
142 143 144
msgid "Choose your preferred video output and configure it here."
msgstr "Tu si môžete vybrať preferovaný video-výstup a nakonfigurovať ho. "

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
145
#: include/vlc_config_cat.h:91
146 147 148
msgid "Video filters are used to postprocess the video stream."
msgstr "Aplikovaním video-filtrov môžete dodatočne upraviť video."

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
149
#: include/vlc_config_cat.h:93
150 151 152
msgid "Subtitles/OSD"
msgstr "Titulky/OSD"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
153
#: include/vlc_config_cat.h:94
154 155 156 157 158 159
msgid ""
"Miscellaneous settings related to On-Screen-Display, subtitles and \"overlay "
"subpictures\"."
msgstr ""
"Rôzne nastavenia, ktoré sa vzťahujú k OSD ovládaniu, titulkom alebo k "
"obrázkom používaným pri prekrývaní."
160

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
161
#: include/vlc_config_cat.h:103
162 163 164
msgid "Input / Codecs"
msgstr "Vstup / Kodeky"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
165
#: include/vlc_config_cat.h:104
166 167 168 169 170 171
msgid ""
"These are the settings for the input, demultiplexing and decoding parts of "
"VLC. Encoder settings can also be found here."
msgstr ""
"Tu sú nastavenia vstupného signálu, demultiplexovania a dekódovania v "
"programe VLC. Môžete tu nájsť aj nastavenia enkodérov."
172

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
173
#: include/vlc_config_cat.h:107
174 175 176
msgid "Access modules"
msgstr "Prístupové moduly"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
177
#: include/vlc_config_cat.h:109
178 179 180 181 182 183 184
msgid ""
"Settings related to the various access methods used by VLC. Common settings "
"you may want to alter are HTTP proxy or caching settings."
msgstr ""
"Toto sú nastavenia, ktoré sa nejakým spôsobom vzťahujú k metódam prístupu, "
"používaným v programe VLC. K nastaveniam, ktoré treba častokrát zmeniť "
"patria najmä nastavenia HTTP proxy alebo nastavenia vyrovnávacej pamäte."
185

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
186
#: include/vlc_config_cat.h:113
187 188 189
msgid "Access filters"
msgstr "Prístupové filtre"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
190
#: include/vlc_config_cat.h:115
191 192 193 194 195 196 197 198
msgid ""
"Access filters are special modules that allow advanced operations on the "
"input side of VLC. You should not touch anything here unless you know what "
"you are doing."
msgstr ""
"Prístupové filtre sú špeciálne moduly, ktoré umožňujú vykonávať pokročilé "
"operácie pri vstupe do programu VLC. Pokiaľ neviete čo meníte, nemali by ste "
"tieto nastavenia v žiadnom prípade meniť. "
199

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
200
#: include/vlc_config_cat.h:119
201 202 203
msgid "Demuxers"
msgstr "Demuxéry"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
204
#: include/vlc_config_cat.h:120
205 206 207
msgid "Demuxers are used to separate audio and video streams."
msgstr "Demuxéry sa používajú na oddelenie audio- a video-stôp. "

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
208
#: include/vlc_config_cat.h:122
209 210 211
msgid "Video codecs"
msgstr "Video kodeky"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
212
#: include/vlc_config_cat.h:123
213 214 215
msgid "Settings for the video-only decoders and encoders."
msgstr "Nastavenia dekodérov a enkodérov len pre video. "

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
216
#: include/vlc_config_cat.h:125
217 218 219
msgid "Audio codecs"
msgstr "Audio kodeky"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
220
#: include/vlc_config_cat.h:126
221 222 223
msgid "Settings for the audio-only decoders and encoders."
msgstr "Nastavenia dekodérov a enkodérov len pre zvuk."

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
224
#: include/vlc_config_cat.h:128
225 226 227
msgid "Other codecs"
msgstr "Iné kodeky"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
228
#: include/vlc_config_cat.h:129
229 230 231
msgid "Settings for audio+video and miscellaneous decoders and encoders."
msgstr "Nastavenia ostatných dekodérov a enkodérov zvuku a videa."

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
232
#: include/vlc_config_cat.h:132
233
msgid "General input settings. Use with care."
234 235
msgstr ""
"Všeobecné nastavenia vstupu. Týmto nastavenia venujte zvýšenú pozornosť!"
236

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
237
#: include/vlc_config_cat.h:135 src/libvlc-module.c:1530
238 239 240 241
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:152
msgid "Stream output"
msgstr "Výstupný tok"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
242
#: include/vlc_config_cat.h:137
243
msgid ""
244 245 246 247 248 249 250
"Stream output is what allows VLC to act as a streaming server or to save "
"incoming streams.\n"
"Streams are first muxed and then sent through an \"access output\" module "
"that can either save the stream to a file, or stream it (UDP, HTTP, RTP/"
"RTSP).\n"
"Sout streams modules allow advanced stream processing (transcoding, "
"duplicating...)."
251
msgstr ""
252 253 254 255 256
"Funkcia Výstup streamu je to, vďaka čomu dokáže program VLC pracovať ako "
"streamovací server a prijímať a ukladať prichádzajúce streamy. \n"
"Streamy sú najskôr muxované a potom sa odosielajú pomocou modulu \"access "
"output\", ktorý ich dokáže buď ukladať do súboru, alebo odosielať ďalej "
"pomocou rôznych protokolov (UDP, HTTP, RTP/RTSP). \n"
257 258
"Dodatočné upravovanie streamu je možné vďaka tzv. sout-streams modulom. "

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
259
#: include/vlc_config_cat.h:145
260 261 262
msgid "General stream output settings"
msgstr "Všeobecné nastavenie výstupného streamu"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
263
#: include/vlc_config_cat.h:147
264 265 266
msgid "Muxers"
msgstr "Muxéry"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
267
#: include/vlc_config_cat.h:149
268
msgid ""
269 270 271
"Muxers create the encapsulation formats that are used to put all the "
"elementary streams (video, audio, ...) together. This setting allows you to "
"always force a specific muxer. You should probably not do that.\n"
272 273
"You can also set default parameters for each muxer."
msgstr ""
274 275 276 277
"Muxéry dokážu vyrobiť taký stream, ktorý už bude obsahovať všetky "
"elementárne streamy (video, audio, ...) zlúčené dohromady. Toto nastavenie "
"Vám umožňuje voľbu konkrétneho muxéra, ktorý chcete použiť. Väčšinou však "
"nie je nutné určovať nejaký muxér konkrétne. \n"
278 279
"Pre každý muxér môžete zadať aj jeho predvolené nastavenia."

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
280
#: include/vlc_config_cat.h:155
281 282 283
msgid "Access output"
msgstr "Access output"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
284
#: include/vlc_config_cat.h:157
285
msgid ""
286 287 288
"Access output modules control the ways the muxed streams are sent. This "
"setting allows you to always force a specific access output method. You "
"should probably not do that.\n"
289 290
"You can also set default parameters for each access output."
msgstr ""
291 292 293 294
"Moduly s názvom Access output sa používajú na kontrolovanie ciest, ktorými "
"sú streamy odosielané. Nastavením týchto modulov si môžete napríklad určiť, "
"že sa pri odosielaní streamu bude používať len Vami určená metóda. Väčšinou "
"však nie sú takéto fixné nastavenia potrebné. \n"
295 296
"Pre každú metódu odosielania streamu môžete zadať aj predvolené nastavenia."

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
297
#: include/vlc_config_cat.h:162
298 299 300
msgid "Packetizers"
msgstr "Paketizéry"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
301
#: include/vlc_config_cat.h:164
302
msgid ""
303 304 305
"Packetizers are used to \"preprocess\" the elementary streams before muxing. "
"This setting allows you to always force a packetizer. You should probably "
"not do that.\n"
306 307
"You can also set default parameters for each packetizer."
msgstr ""
308 309 310 311
"Paketizéry sa používajú na \"prvotnú úpravu\" elementárnych streamov pred "
"ich muxovaním. Pomocou tejto voľby si môžete použitie paketizéra vynútiť. Vo "
"väčšine prípadov to však nie je potrebné a nemali by ste si jeho použitie "
"vynucovať. \n"
312 313
"Pre každý paketizér môžete nastaviť aj predvolené parametre."

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
314
#: include/vlc_config_cat.h:170
315 316 317
msgid "Sout stream"
msgstr "Sout stream"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
318
#: include/vlc_config_cat.h:171
319 320 321 322 323 324 325 326 327
msgid ""
"Sout stream modules allow to build a sout processing chain. Please refer to "
"the Streaming Howto for more information. You can configure default options "
"for each sout stream module here."
msgstr ""
"Moduly sout stream umožňujú vytváranie reťazcov sout. Ak chcete získať viac "
"informácií, prečítajte si prosím príručku Ako na streamovanie (Streaming "
"Howto). Tu môžete nastavovať predvolené nastavenia pre každý sout-stream "
"modul. "
328

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
329
#: include/vlc_config_cat.h:176 modules/services_discovery/sap.c:124
330 331 332
msgid "SAP"
msgstr "SAP"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
333
#: include/vlc_config_cat.h:178
334 335 336 337 338 339
msgid ""
"SAP is a way to publically announce streams that are being sent using "
"multicast UDP or RTP."
msgstr ""
"SAP je funkcia, ktorá umožňuje vysielať oznamovacie streamy pomocou "
"protokolu UDP alebo RTP."
340

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
341
#: include/vlc_config_cat.h:181
342 343 344 345
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_panel.cpp:67
msgid "VOD"
msgstr "VOD"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
346
#: include/vlc_config_cat.h:182
347 348 349
msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
msgstr "Implementácia funkcie video na požiadanie (Video on Demand)"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
350 351 352
#: include/vlc_config_cat.h:186 src/libvlc-module.c:1666
#: src/playlist/engine.c:105 src/playlist/engine.c:107
#: modules/demux/playlist/playlist.c:56 modules/demux/playlist/playlist.c:57
zorglub's avatar
zorglub committed
353
#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:230
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
354 355
#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:324 modules/gui/macosx/intf.m:504
#: modules/gui/macosx/intf.m:602 modules/gui/pda/pda_interface.c:1264
356
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:208
357 358
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:688
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:699
359 360 361
msgid "Playlist"
msgstr "Playlist"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
362
#: include/vlc_config_cat.h:187
363 364 365 366 367 368
msgid ""
"Settings related to playlist behaviour (e.g. playback mode) and to modules "
"that automatically add items to the playlist (\"service discovery\" modules)."
msgstr ""
"Nastavenia vplývajúce na správanie sa playlistu (napr. v playback-móde) a "
"modulov, ktoré dokážu automaticky pridávať do playlistu nové položky."
369

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
370
#: include/vlc_config_cat.h:191
371 372 373
msgid "General playlist behaviour"
msgstr "Všeobecné nastavenia správania sa playlistu"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
374
#: include/vlc_config_cat.h:192 modules/gui/macosx/playlist.m:434
375 376 377
msgid "Services discovery"
msgstr "Zisťovacie moduly"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
378
#: include/vlc_config_cat.h:193
379 380 381 382 383 384
msgid ""
"Services discovery modules are facilities that automatically add items to "
"playlist."
msgstr ""
"Zisťovacie moduly pridávajú do programu VLC možnosť automatického pridávania "
"položiek do playlistu."
385

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
386
#: include/vlc_config_cat.h:197 src/libvlc-module.c:1491
387 388 389 390
#: modules/gui/macosx/prefs.m:124
msgid "Advanced"
msgstr "Pokročilé"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
391
#: include/vlc_config_cat.h:198
392
msgid "Advanced settings. Use with care."
393 394
msgstr ""
"Pokročilé nastavenia. Zmene týchto nastavení venujte zvýšenú pozornosť."
395

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
396
#: include/vlc_config_cat.h:200
397 398 399
msgid "CPU features"
msgstr "Vlastnosti procesora"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
400
#: include/vlc_config_cat.h:201
401 402 403 404 405 406
msgid ""
"You can choose to disable some CPU accelerations here. You should probably "
"not change these settings."
msgstr ""
"Tu môžete zablokovať niektoré akceleračné funkcie procesora. Vo väčšine "
"prípadov to však nie je potrebné."
407

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
408
#: include/vlc_config_cat.h:204
409 410 411
msgid "Advanced settings"
msgstr "Pokročilé nastavenia"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
412
#: include/vlc_config_cat.h:205
413 414 415
msgid "Other advanced settings"
msgstr "Iné pokročilé nastavenia"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
416
#: include/vlc_config_cat.h:207 modules/gui/macosx/open.m:164
417
#: modules/gui/macosx/open.m:386 modules/gui/pda/pda_interface.c:548
418
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:504
419 420 421
msgid "Network"
msgstr "Sieť"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
422
#: include/vlc_config_cat.h:208
423 424 425
msgid "These modules provide network functions to all other parts of VLC."
msgstr "Tieto moduly zabezpečujú v programe VLC fungovanie siete."

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
426
#: include/vlc_config_cat.h:213
427 428 429
msgid "Chroma modules settings"
msgstr "Nastavenia modulov Chroma"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
430
#: include/vlc_config_cat.h:214
431 432 433
msgid "These settings affect chroma transformation modules."
msgstr "Tieto nastavenia sa týkajú transformačných modulov Chroma."

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
434
#: include/vlc_config_cat.h:216
435 436 437
msgid "Packetizer modules settings"
msgstr "Nastavenia modulov paketizéra"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
438
#: include/vlc_config_cat.h:220
439 440 441
msgid "Encoders settings"
msgstr "Nastavenia enkodérov"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
442
#: include/vlc_config_cat.h:222
443 444 445
msgid "These are general settings for video/audio/subtitles encoding modules."
msgstr "Tu sú všeobecné nastavenia kódovacích modulov videa/zvuku/titulkov. "

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
446
#: include/vlc_config_cat.h:225
447 448 449
msgid "Dialog providers settings"
msgstr "Nastavenia poskytovateľov dialógov"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
450
#: include/vlc_config_cat.h:227
451 452 453
msgid "Dialog providers can be configured here."
msgstr "Tu môžete nastaviť parametre pre poskytovanie dialógov."

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
454
#: include/vlc_config_cat.h:229
455 456 457
msgid "Subtitle demuxer settings"
msgstr "Nastavenia demuxéra titulkov"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
458
#: include/vlc_config_cat.h:231
459 460 461 462 463 464
msgid ""
"In this section you can force the behavior of the subtitle demuxer, for "
"example by setting the subtitles type or file name."
msgstr ""
"V tejto časti si môžete určiť, ako sa bude správať demuxér titulkov, môžete "
"napríklad nastaviť typ titulkov alebo názov súboru."
465

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
466
#: include/vlc_config_cat.h:238
467 468 469
msgid "No help available"
msgstr "Nie je dostupný žiaden pomocník"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
470
#: include/vlc_config_cat.h:239
471 472 473
msgid "There is no help available for these modules."
msgstr "Pre tieto moduly neexistuje žiaden pomocník."

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
474
#: include/vlc_interface.h:146
475 476
msgid ""
"\n"
477 478
"Warning: if you can't access the GUI anymore, open a command-line window, go "
"to the directory where you installed VLC and run \"vlc -I wx\"\n"
479 480
msgstr ""
"\n"
481 482 483 484
"Upozornenie: Ak sa nemozete dostat k uzivatelskemu rozhraniu programu, "
"pouzite prosim prikazovy riadok, prejdite do priecinka kde je nainstalovany "
"program VLC a zadajte prikaz  \"vlc -I wx\"\n"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
485
#: include/vlc_intf_strings.h:33
486 487 488 489
#, fuzzy
msgid "Select one or more files to open"
msgstr "Zvoľte si súbor, do ktorého sa bude ukladať"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
490
#: include/vlc_intf_strings.h:38 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:45
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
491 492 493 494 495
#: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:72 modules/gui/macosx/intf.m:497
#: modules/gui/macosx/intf.m:540 modules/gui/macosx/intf.m:619
#: modules/gui/macosx/intf.m:626 modules/gui/macosx/intf.m:1445
#: modules/gui/macosx/intf.m:1446 modules/gui/macosx/intf.m:1447
#: modules/gui/macosx/intf.m:1448 modules/gui/macosx/playlist.m:426
496 497 498
#: modules/gui/pda/pda_interface.c:262 modules/gui/pda/pda_interface.c:263
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:281
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:290
499 500 501
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:686
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:697
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1234
502 503 504 505
#: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:266 modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:277
msgid "Play"
msgstr "Prehrať"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
506
#: include/vlc_intf_strings.h:39
507 508 509 510
#, fuzzy
msgid "Fetch information"
msgstr "Meta-Informácia"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
511
#: include/vlc_intf_strings.h:40 modules/gui/macosx/playlist.m:427
512 513 514 515 516 517 518
#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1254
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:285
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:292
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:105
msgid "Delete"
msgstr "Vymazať"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
519
#: include/vlc_intf_strings.h:41
520 521 522 523
#, fuzzy
msgid "Information..."
msgstr "Informácia"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
524
#: include/vlc_intf_strings.h:42
525 526 527 528
#, fuzzy
msgid "Sort"
msgstr "Zo&radiť"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
529 530
#: include/vlc_intf_strings.h:43
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:1625
531 532 533
msgid "Add node"
msgstr "Pridať uzol"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
534
#: include/vlc_intf_strings.h:44
535 536 537 538
#, fuzzy
msgid "Stream..."
msgstr "Stream"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
539
#: include/vlc_intf_strings.h:45
540 541 542 543
#, fuzzy
msgid "Save..."
msgstr "Uložiť &ako..."

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
544
#: include/vlc_intf_strings.h:49
545
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences.cpp:1030
546 547 548 549 550 551 552
msgid ""
"Some options are available but hidden. Check \"Advanced options\" to see "
"them."
msgstr ""
"Pokročilé nastavenia sú momentálne skryté. Ak ich chcete zobraziť, aktivujte "
"voľbu \"Pokročilé nastavenia\" "

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
553
#: include/vlc_meta.h:32 modules/gui/macosx/playlist.m:1097
554 555 556
msgid "Meta-information"
msgstr "Meta-Informácia"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
557
#: include/vlc_meta.h:33 src/input/var.c:136 modules/demux/mpc.c:56
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
558 559 560
#: modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1234 modules/gui/macosx/intf.m:554
#: modules/gui/macosx/intf.m:555 modules/gui/macosx/open.m:170
#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:57 modules/gui/macosx/wizard.m:390
561 562
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:758
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:1659 modules/mux/asf.c:48
563 564 565
msgid "Title"
msgstr "Titul"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
566
#: include/vlc_meta.h:34 modules/gui/macosx/playlist.m:1097
567 568 569
msgid "Artist"
msgstr "Herec"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
570
#: include/vlc_meta.h:35
571 572 573
msgid "Genre"
msgstr "Žáner"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
574
#: include/vlc_meta.h:36 modules/mux/asf.c:52
575 576 577
msgid "Copyright"
msgstr "Autorské práva (copyright)"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
578
#: include/vlc_meta.h:37
579 580 581
msgid "Album/movie/show title"
msgstr "Album/film/zobrazenie titulu"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
582
#: include/vlc_meta.h:38
583 584 585
msgid "Track number/position in set"
msgstr "Číslo stopy/pozícia v sade"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
586
#: include/vlc_meta.h:39 modules/gui/macosx/bookmarks.m:99
587 588 589 590
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/bookmarks.cpp:195
msgid "Description"
msgstr "Popis"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
591
#: include/vlc_meta.h:40 modules/mux/asf.c:56
592 593 594
msgid "Rating"
msgstr "Hodnotenie"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
595
#: include/vlc_meta.h:41
596 597 598
msgid "Date"
msgstr "Dátum"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
599
#: include/vlc_meta.h:42
600 601 602
msgid "Setting"
msgstr "Nastavenie"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
603
#: include/vlc_meta.h:43 modules/gui/macosx/open.m:183
604
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:872
605 606 607
msgid "URL"
msgstr "URL adresa"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
608
#: include/vlc_meta.h:44 src/input/es_out.c:1583 src/libvlc-module.c:106
zorglub's avatar
zorglub committed
609
#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:277
610 611 612
msgid "Language"
msgstr "Jazyk"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
613
#: include/vlc_meta.h:45 modules/misc/notify/notify.c:182
614 615 616
msgid "Now Playing"
msgstr "Práve sa prehráva"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
617
#: include/vlc_meta.h:46 modules/access/vcdx/info.c:98
618 619 620
msgid "Publisher"
msgstr "Vydavateľ"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
621
#: include/vlc_meta.h:47
622 623
msgid "Encoded by"
msgstr "Enkódoval"
624

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
625
#: include/vlc_meta.h:49
626 627 628
#, fuzzy
msgid "Art URL"
msgstr "URL adresa"
629

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
630
#: include/vlc_meta.h:51
631 632 633
msgid "Codec Name"
msgstr "Názov kodeku"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
634
#: include/vlc_meta.h:52
635 636 637
msgid "Codec Description"
msgstr "Popis kodeku"

638
#: include/vlc/vlc.h:577
639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661
msgid ""
"This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
"You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
"see the file named COPYING for details.\n"
"Written by the VideoLAN team; see the AUTHORS file.\n"
msgstr ""
"Tento program je poskytovaný BEZ akejkoľvek záruky.\n"
"Môžete ho redistribuovať za dodržania podmienok GNU General Public "
"Licencie;\n"
"pre detailnejšie informácie si prečítajte text v súbore COPYING.\n"

#: src/audio_output/filters.c:154 src/audio_output/filters.c:201
#: src/audio_output/filters.c:224
#, fuzzy
msgid "Audio filtering failed"
msgstr "Filtre zvuku"

#: src/audio_output/filters.c:155 src/audio_output/filters.c:202
#: src/audio_output/filters.c:225
#, c-format
msgid "The maximum number of filters (%d) was reached."
msgstr ""

zorglub's avatar
zorglub committed
662
#: src/audio_output/input.c:86 src/audio_output/input.c:132
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
663 664
#: src/input/es_out.c:364 src/libvlc-module.c:432
#: src/video_output/video_output.c:404 modules/codec/ffmpeg/postprocess.c:92
665 666 667
msgid "Disable"
msgstr "Zablokovať"

zorglub's avatar
zorglub committed
668
#: src/audio_output/input.c:88 modules/visualization/visual/visual.c:129
669 670 671
msgid "Spectrometer"
msgstr "Spectrometer"

zorglub's avatar
zorglub committed
672
#: src/audio_output/input.c:90
673 674 675
msgid "Scope"
msgstr "Rozsah IPv6 SAP"

zorglub's avatar
zorglub committed
676
#: src/audio_output/input.c:92
677 678 679
msgid "Spectrum"
msgstr "Spektrum"

zorglub's avatar
zorglub committed
680
#: src/audio_output/input.c:129 modules/audio_filter/equalizer.c:70
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
681 682
#: modules/gui/macosx/equalizer.m:139 modules/gui/macosx/equalizer.m:154
#: modules/gui/macosx/intf.m:599 modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:177
683 684 685
msgid "Equalizer"
msgstr "Ekvalizér"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
686
#: src/audio_output/input.c:151 src/libvlc-module.c:214
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
687
#: modules/gui/macosx/extended.m:81 modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:390
688 689 690
msgid "Audio filters"
msgstr "Filtre zvuku"

zorglub's avatar
zorglub committed
691
#: src/audio_output/output.c:101 src/audio_output/output.c:128
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
692 693
#: modules/access/vcdx/info.c:118 modules/gui/macosx/intf.m:565
#: modules/gui/macosx/intf.m:566
694 695 696
msgid "Audio Channels"
msgstr "Audio-kanály"

zorglub's avatar
zorglub committed
697
#: src/audio_output/output.c:104 src/audio_output/output.c:139
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
698
#: modules/access/v4l.c:128 modules/audio_output/alsa.c:191
zorglub's avatar
zorglub committed
699 700 701 702
#: modules/audio_output/alsa.c:222 modules/audio_output/directx.c:464
#: modules/audio_output/oss.c:203 modules/audio_output/portaudio.c:408
#: modules/audio_output/sdl.c:181 modules/audio_output/sdl.c:198
#: modules/audio_output/waveout.c:419 modules/codec/twolame.c:66
703 704 705
msgid "Stereo"
msgstr "Stereo"

zorglub's avatar
zorglub committed
706
#: src/audio_output/output.c:106 src/audio_output/output.c:142
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
707
#: src/libvlc-module.c:277 modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:99
708
#: modules/codec/dvbsub.c:64 modules/codec/subsdec.c:129
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
709 710 711
#: modules/control/gestures.c:87 modules/video_filter/logo.c:97
#: modules/video_filter/marq.c:126 modules/video_filter/mosaic.c:181
#: modules/video_filter/osdmenu.c:76 modules/video_filter/rss.c:160
712 713 714
msgid "Left"
msgstr "Doľava"

zorglub's avatar
zorglub committed
715
#: src/audio_output/output.c:108 src/audio_output/output.c:144
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
716
#: src/libvlc-module.c:277 modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:99
717
#: modules/codec/dvbsub.c:64 modules/codec/subsdec.c:129
zorglub's avatar
zorglub committed
718
#: modules/control/gestures.c:87 modules/video_filter/logo.c:97
719
#: modules/video_filter/marq.c:126 modules/video_filter/mosaic.c:181
zorglub's avatar
zorglub committed
720
#: modules/video_filter/osdmenu.c:76 modules/video_filter/rss.c:160
721 722 723
msgid "Right"
msgstr "Doprava"

zorglub's avatar
zorglub committed
724
#: src/audio_output/output.c:134
725 726 727
msgid "Dolby Surround"
msgstr "Dolby Surround"

zorglub's avatar
zorglub committed
728
#: src/audio_output/output.c:146
729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746
msgid "Reverse stereo"
msgstr "Obrátené stereo"

#: src/extras/getopt.c:636
#, c-format
msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
msgstr "%s: funkcia `%s' môže mať viac významov\n"

#: src/extras/getopt.c:661
#, c-format
msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: funkcia `--%s' nepovoľuje použitie nejakého argumentu\n"

#: src/extras/getopt.c:666
#, c-format
msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: funkcia `%c%s' nemôže mať argument\n"

747
#: src/extras/getopt.c:684 src/extras/getopt.c:857
748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771
#, c-format
msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
msgstr "%s: funkcia `%s' musí mať nejaký argument\n"

#: src/extras/getopt.c:713
#, c-format
msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
msgstr "%s: program nemá funkciu s názvom `--%s'\n"

#: src/extras/getopt.c:717
#, c-format
msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
msgstr "%s: program nemá funkciu s názvom `%c%s'\n"

#: src/extras/getopt.c:743
#, c-format
msgid "%s: illegal option -- %c\n"
msgstr "%s: nesprávna funkcia -- %c\n"

#: src/extras/getopt.c:746
#, c-format
msgid "%s: invalid option -- %c\n"
msgstr "%s: chybná funkcia -- %c\n"

772
#: src/extras/getopt.c:776 src/extras/getopt.c:906
773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786
#, c-format
msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
msgstr "%s: funkcia vyžaduje zadanie nejakého argumentu -- %c\n"

#: src/extras/getopt.c:823
#, c-format
msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
msgstr "%s: funkcia `-W %s' môže mať viac významov\n"

#: src/extras/getopt.c:841
#, c-format
msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: funkcia `-W %s' nepovoľuje použitie nejakého argumentu\n"

zorglub's avatar
zorglub committed
787
#: src/input/control.c:287
788 789 790 791
#, c-format
msgid "Bookmark %i"
msgstr "Záložka %i"

zorglub's avatar
zorglub committed
792
#: src/input/decoder.c:117 src/input/decoder.c:129
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
793
#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:218 modules/codec/ffmpeg/encoder.c:226
zorglub's avatar
zorglub committed
794 795
#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:238 modules/codec/ffmpeg/encoder.c:592
#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:601 modules/stream_out/es.c:365
796 797 798 799 800
#: modules/stream_out/es.c:379
#, fuzzy
msgid "Streaming / Transcoding failed"
msgstr "Sprievodca streamovaním a prekódovaním"

zorglub's avatar
zorglub committed
801
#: src/input/decoder.c:118
802 803 804 805
#, fuzzy
msgid "VLC could not open the packetizer module."
msgstr "Farba video-vstupu"

zorglub's avatar
zorglub committed
806
#: src/input/decoder.c:130
807 808 809 810
#, fuzzy
msgid "VLC could not open the decoder module."
msgstr "Farba video-vstupu"

zorglub's avatar
zorglub committed
811
#: src/input/decoder.c:140
812 813 814
msgid "No suitable decoder module for format"
msgstr ""

zorglub's avatar
zorglub committed
815
#: src/input/decoder.c:141
816 817 818 819 820 821
#, c-format
msgid ""
"VLC probably does not support the \"%4.4s\" audio or video format. "
"Unfortunately there is no way for you to fix this."
msgstr ""

zorglub's avatar
zorglub committed
822 823
#: src/input/es_out.c:386 src/input/es_out.c:388 src/input/es_out.c:394
#: src/input/es_out.c:395 modules/access/cdda/info.c:967
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
824
#: modules/access/cdda/info.c:999
825 826 827 828
#, c-format
msgid "Track %i"
msgstr "Stopa %i"

zorglub's avatar
zorglub committed
829
#: src/input/es_out.c:468 src/input/es_out.c:470 src/input/es_out.c:570
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
830
#: src/input/es_out.c:577 src/input/var.c:125 src/libvlc-module.c:463
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
831
#: modules/gui/macosx/intf.m:552 modules/gui/macosx/intf.m:553
832 833 834
msgid "Program"
msgstr "Program"

zorglub's avatar
zorglub committed
835
#: src/input/es_out.c:1578 modules/codec/faad.c:329
836 837 838 839
#, c-format
msgid "Stream %d"
msgstr "Tok %d"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
840
#: src/input/es_out.c:1580 modules/gui/macosx/wizard.m:425
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
841 842
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:820
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:860
843 844 845
msgid "Codec"
msgstr "Kodek"

zorglub's avatar
zorglub committed
846
#: src/input/es_out.c:1591 src/input/es_out.c:1619 src/input/es_out.c:1646
847 848 849 850
#: modules/gui/macosx/output.m:153
msgid "Type"
msgstr "Typ"

zorglub's avatar
zorglub committed
851
#: src/input/es_out.c:1594 modules/codec/faad.c:333
852 853 854 855 856
#: modules/gui/macosx/output.m:176
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:857
msgid "Channels"
msgstr "Kanály"

zorglub's avatar
zorglub committed
857
#: src/input/es_out.c:1599 modules/codec/faad.c:335
858 859 860
msgid "Sample rate"
msgstr "Vzorkovacia frekvencia"

zorglub's avatar
zorglub committed
861
#: src/input/es_out.c:1600 modules/codec/faad.c:335
862 863 864 865
#, c-format
msgid "%d Hz"
msgstr "%d Hz"

zorglub's avatar
zorglub committed
866
#: src/input/es_out.c:1606
867 868 869
msgid "Bits per sample"
msgstr "bitov na vzorok"

zorglub's avatar
zorglub committed
870
#: src/input/es_out.c:1611 modules/access_output/shout.c:87
871
#: modules/access/pvr.c:84
872 873 874
msgid "Bitrate"
msgstr "Dátový tok"

zorglub's avatar
zorglub committed
875
#: src/input/es_out.c:1612
876 877 878 879
#, c-format
msgid "%d kb/s"
msgstr "%d kb/s"

zorglub's avatar
zorglub committed
880
#: src/input/es_out.c:1623
881 882 883
msgid "Resolution"
msgstr "Rozlíšenie"

zorglub's avatar
zorglub committed
884
#: src/input/es_out.c:1629
885 886 887
msgid "Display resolution"
msgstr "Rozlíšenie obrazovky"

zorglub's avatar
zorglub committed
888
#: src/input/es_out.c:1639 modules/access/screen/screen.c:40
889 890 891
msgid "Frame rate"
msgstr "Rýchlosť snímkovania"

zorglub's avatar
zorglub committed
892
#: src/input/es_out.c:1646
893 894 895
msgid "Subtitle"
msgstr "Titulky"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
896
#: src/input/input.c:2075
897 898
msgid "Your input can't be opened"
msgstr ""
899

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
900
#: src/input/input.c:2076
901 902 903
#, c-format
msgid "VLC is unable to open the MRL '%s'. Check the log for details."
msgstr ""
904

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
905
#: src/input/input.c:2151
906 907 908
msgid "Can't recognize the input's format"
msgstr ""

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
909
#: src/input/input.c:2152
910 911 912
#, c-format
msgid "The format of '%s' can't be detected. Have a look the log for details."
msgstr ""
913

zorglub's avatar
zorglub committed
914
#: src/input/var.c:115
915 916 917
msgid "Bookmark"
msgstr "Záložka"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
918
#: src/input/var.c:131 src/libvlc-module.c:469
919 920 921
msgid "Programs"
msgstr "Programy"

zorglub's avatar
zorglub committed
922
#: src/input/var.c:142 modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1235
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
923 924
#: modules/gui/macosx/intf.m:556 modules/gui/macosx/intf.m:557
#: modules/gui/macosx/open.m:171 modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:763
925 926 927
msgid "Chapter"
msgstr "Kapitola"

zorglub's avatar
zorglub committed
928 929
#: src/input/var.c:148 modules/access/vcdx/info.c:302
#: modules/access/vcdx/info.c:303 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:292
930 931 932
msgid "Navigation"
msgstr "Navigácia"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
933 934
#: src/input/var.c:163 modules/gui/macosx/intf.m:580
#: modules/gui/macosx/intf.m:581
935 936 937
msgid "Video Track"
msgstr "Video-stopa"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
938 939
#: src/input/var.c:169 modules/gui/macosx/intf.m:563
#: modules/gui/macosx/intf.m:564
940 941 942
msgid "Audio Track"
msgstr "Zvuková stopa"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
943 944
#: src/input/var.c:175 modules/gui/macosx/intf.m:588
#: modules/gui/macosx/intf.m:589
945 946 947
msgid "Subtitles Track"
msgstr "Stopa s titulkami"

zorglub's avatar
zorglub committed
948
#: src/input/var.c:256
949 950 951
msgid "Next title"
msgstr "Ďalší titul"

zorglub's avatar
zorglub committed
952
#: src/input/var.c:261
953 954 955
msgid "Previous title"
msgstr "Predchádzajúci titul"

zorglub's avatar
zorglub committed
956
#: src/input/var.c:284
957 958 959 960
#, c-format
msgid "Title %i"
msgstr "Titul %i"

zorglub's avatar
zorglub committed
961
#: src/input/var.c:307 src/input/var.c:367
962 963 964 965
#, c-format
msgid "Chapter %i"
msgstr "Kapitola %i"

zorglub's avatar
zorglub committed
966
#: src/input/var.c:346 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:289
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
967
#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:607