sk.po 601 KB
Newer Older
1 2 3 4 5 6 7 8
# Copyright (C) 2006 the VideoLAN team
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# FIRST AUTHOR <PODNETY@MOJEPREKLADY.NET>, 2006.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Slovak translation for VLC Media Player\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
9
"POT-Creation-Date: 2006-11-27 22:29+0000\n"
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
"PO-Revision-Date: 2006-10-07 20:13+0100\n"
"Last-Translator: Marián Hikaník <podnety@mojepreklady.net>\n"
"Language-Team: Marián Hikaník, translation controlled by: Pavel Kříž\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: include/vlc_config_cat.h:32
msgid "VLC preferences"
msgstr "Nastavenia programu VLC"

#: include/vlc_config_cat.h:34
msgid "Select \"Advanced Options\" to see all options."
23 24 25 26 27 28
msgstr ""
"Ak chcete vidieť všetky nastavenia, kliknite na príkaz \"Pokročilé nastavenia"
"\"."

#: include/vlc_config_cat.h:36 include/vlc_config_cat.h:127
#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:62 modules/gui/wince/playlist.cpp:674
29
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/fileinfo.cpp:82
zorglub's avatar
zorglub committed
30
#: modules/visualization/visual/visual.c:113
31 32 33
msgid "General"
msgstr "Všeobecné"

34
#: include/vlc_config_cat.h:39 modules/misc/dummy/dummy.c:65
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
msgid "Interface"
msgstr "Rozhranie"

#: include/vlc_config_cat.h:40
msgid "Settings for VLC's interfaces"
msgstr "Nastavenia rozhrania programu VLC"

#: include/vlc_config_cat.h:42
msgid "General interface settings"
msgstr "Všeobecné nastavenia rozhrania"

#: include/vlc_config_cat.h:44
msgid "Main interfaces"
msgstr "Hlavné rozhrania"

#: include/vlc_config_cat.h:45
msgid "Settings for the main interface"
msgstr "Nastavenia hlavného vzhľadu"

54
#: include/vlc_config_cat.h:47 src/libvlc.h:80
55 56 57 58 59 60 61
msgid "Control interfaces"
msgstr "Ovládanie rozhraní"

#: include/vlc_config_cat.h:48
msgid "Settings for VLC's control interfaces"
msgstr "Nastavenia kontrolných rozhraní programu VLC"

62
#: include/vlc_config_cat.h:50 include/vlc_config_cat.h:51
63 64 65
msgid "Hotkeys settings"
msgstr "Nastavenia horúcich klávesov"

zorglub's avatar
zorglub committed
66
#: include/vlc_config_cat.h:54 src/input/es_out.c:1591 src/libvlc.h:1247
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
67 68 69
#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:281 modules/gui/macosx/extended.m:80
#: modules/gui/macosx/intf.m:559 modules/gui/macosx/output.m:170
#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:96 modules/gui/macosx/wizard.m:420
70
#: modules/gui/qt4/ui/input_stats.ui:25
71
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:336
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
72
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:850
zorglub's avatar
zorglub committed
73
#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:178 modules/stream_out/transcode.c:258
74 75 76 77 78 79 80
msgid "Audio"
msgstr "Zvuk"

#: include/vlc_config_cat.h:55
msgid "Audio settings"
msgstr "Nastavenia zvuku"

81
#: include/vlc_config_cat.h:57 include/vlc_config_cat.h:58
82 83 84
msgid "General audio settings"
msgstr "Všeobecné nastavenia zvuku"

85
#: include/vlc_config_cat.h:60 include/vlc_config_cat.h:85
zorglub's avatar
zorglub committed
86
#: src/video_output/video_output.c:428
87 88 89 90 91 92 93
msgid "Filters"
msgstr "Filtre"

#: include/vlc_config_cat.h:62
msgid "Audio filters are used to postprocess the audio stream."
msgstr "Aplikovaním zvukových filtrov môžete dodatočne upraviť zvuk."

zorglub's avatar
zorglub committed
94
#: include/vlc_config_cat.h:64 src/audio_output/input.c:84
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
95
#: modules/gui/macosx/intf.m:569 modules/gui/macosx/intf.m:570
96 97 98
msgid "Visualizations"
msgstr "Vizualizácie"

zorglub's avatar
zorglub committed
99
#: include/vlc_config_cat.h:66 src/audio_output/input.c:158
100 101 102
msgid "Audio visualizations"
msgstr "Vizualizácie zvuku"

103
#: include/vlc_config_cat.h:68 include/vlc_config_cat.h:81
104 105 106 107 108 109 110
msgid "Output modules"
msgstr "Výstupné moduly"

#: include/vlc_config_cat.h:69
msgid "These are general settings for audio output modules."
msgstr "Toto sú všeobecné nastavenia výstupných modulov zvuku."

zorglub's avatar
zorglub committed
111
#: include/vlc_config_cat.h:71 src/libvlc.h:1593
112
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:578
zorglub's avatar
zorglub committed
113
#: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:282 modules/stream_out/transcode.c:290
114 115 116 117 118 119 120
msgid "Miscellaneous"
msgstr "Rôzne"

#: include/vlc_config_cat.h:72
msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
msgstr "Rôzne nastavenia zvuku a modulov"

zorglub's avatar
zorglub committed
121
#: include/vlc_config_cat.h:75 src/input/es_out.c:1619 src/libvlc.h:1282
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
122
#: modules/gui/macosx/extended.m:79 modules/gui/macosx/intf.m:572
123
#: modules/gui/macosx/output.m:160 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:86
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
124
#: modules/gui/macosx/wizard.m:421 modules/gui/qt4/ui/input_stats.ui:91
125
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:290
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
126
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:811
zorglub's avatar
zorglub committed
127 128
#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:176 modules/misc/dummy/dummy.c:95
#: modules/stream_out/transcode.c:202
129 130 131 132 133 134 135
msgid "Video"
msgstr "Video"

#: include/vlc_config_cat.h:76
msgid "Video settings"
msgstr "Nastavenia videa"

136
#: include/vlc_config_cat.h:78 include/vlc_config_cat.h:79
137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152
msgid "General video settings"
msgstr "Všeobecné nastavenia videa"

#: include/vlc_config_cat.h:83
msgid "Choose your preferred video output and configure it here."
msgstr "Tu si môžete vybrať preferovaný video-výstup a nakonfigurovať ho. "

#: include/vlc_config_cat.h:87
msgid "Video filters are used to postprocess the video stream."
msgstr "Aplikovaním video-filtrov môžete dodatočne upraviť video."

#: include/vlc_config_cat.h:89
msgid "Subtitles/OSD"
msgstr "Titulky/OSD"

#: include/vlc_config_cat.h:90
153 154 155 156 157 158
msgid ""
"Miscellaneous settings related to On-Screen-Display, subtitles and \"overlay "
"subpictures\"."
msgstr ""
"Rôzne nastavenia, ktoré sa vzťahujú k OSD ovládaniu, titulkom alebo k "
"obrázkom používaným pri prekrývaní."
159 160 161 162 163 164

#: include/vlc_config_cat.h:99
msgid "Input / Codecs"
msgstr "Vstup / Kodeky"

#: include/vlc_config_cat.h:100
165 166 167 168 169 170
msgid ""
"These are the settings for the input, demultiplexing and decoding parts of "
"VLC. Encoder settings can also be found here."
msgstr ""
"Tu sú nastavenia vstupného signálu, demultiplexovania a dekódovania v "
"programe VLC. Môžete tu nájsť aj nastavenia enkodérov."
171 172 173 174 175 176

#: include/vlc_config_cat.h:103
msgid "Access modules"
msgstr "Prístupové moduly"

#: include/vlc_config_cat.h:105
177 178 179 180 181 182 183
msgid ""
"Settings related to the various access methods used by VLC. Common settings "
"you may want to alter are HTTP proxy or caching settings."
msgstr ""
"Toto sú nastavenia, ktoré sa nejakým spôsobom vzťahujú k metódam prístupu, "
"používaným v programe VLC. K nastaveniam, ktoré treba častokrát zmeniť "
"patria najmä nastavenia HTTP proxy alebo nastavenia vyrovnávacej pamäte."
184 185 186 187 188 189

#: include/vlc_config_cat.h:109
msgid "Access filters"
msgstr "Prístupové filtre"

#: include/vlc_config_cat.h:111
190 191 192 193 194 195 196 197
msgid ""
"Access filters are special modules that allow advanced operations on the "
"input side of VLC. You should not touch anything here unless you know what "
"you are doing."
msgstr ""
"Prístupové filtre sú špeciálne moduly, ktoré umožňujú vykonávať pokročilé "
"operácie pri vstupe do programu VLC. Pokiaľ neviete čo meníte, nemali by ste "
"tieto nastavenia v žiadnom prípade meniť. "
198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232

#: include/vlc_config_cat.h:115
msgid "Demuxers"
msgstr "Demuxéry"

#: include/vlc_config_cat.h:116
msgid "Demuxers are used to separate audio and video streams."
msgstr "Demuxéry sa používajú na oddelenie audio- a video-stôp. "

#: include/vlc_config_cat.h:118
msgid "Video codecs"
msgstr "Video kodeky"

#: include/vlc_config_cat.h:119
msgid "Settings for the video-only decoders and encoders."
msgstr "Nastavenia dekodérov a enkodérov len pre video. "

#: include/vlc_config_cat.h:121
msgid "Audio codecs"
msgstr "Audio kodeky"

#: include/vlc_config_cat.h:122
msgid "Settings for the audio-only decoders and encoders."
msgstr "Nastavenia dekodérov a enkodérov len pre zvuk."

#: include/vlc_config_cat.h:124
msgid "Other codecs"
msgstr "Iné kodeky"

#: include/vlc_config_cat.h:125
msgid "Settings for audio+video and miscellaneous decoders and encoders."
msgstr "Nastavenia ostatných dekodérov a enkodérov zvuku a videa."

#: include/vlc_config_cat.h:128
msgid "General input settings. Use with care."
233 234
msgstr ""
"Všeobecné nastavenia vstupu. Týmto nastavenia venujte zvýšenú pozornosť!"
235

zorglub's avatar
zorglub committed
236
#: include/vlc_config_cat.h:131 src/libvlc.h:1521
237 238 239 240 241 242
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:152
msgid "Stream output"
msgstr "Výstupný tok"

#: include/vlc_config_cat.h:133
msgid ""
243 244 245 246 247 248 249
"Stream output is what allows VLC to act as a streaming server or to save "
"incoming streams.\n"
"Streams are first muxed and then sent through an \"access output\" module "
"that can either save the stream to a file, or stream it (UDP, HTTP, RTP/"
"RTSP).\n"
"Sout streams modules allow advanced stream processing (transcoding, "
"duplicating...)."
250
msgstr ""
251 252 253 254 255
"Funkcia Výstup streamu je to, vďaka čomu dokáže program VLC pracovať ako "
"streamovací server a prijímať a ukladať prichádzajúce streamy. \n"
"Streamy sú najskôr muxované a potom sa odosielajú pomocou modulu \"access "
"output\", ktorý ich dokáže buď ukladať do súboru, alebo odosielať ďalej "
"pomocou rôznych protokolov (UDP, HTTP, RTP/RTSP). \n"
256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267
"Dodatočné upravovanie streamu je možné vďaka tzv. sout-streams modulom. "

#: include/vlc_config_cat.h:141
msgid "General stream output settings"
msgstr "Všeobecné nastavenie výstupného streamu"

#: include/vlc_config_cat.h:143
msgid "Muxers"
msgstr "Muxéry"

#: include/vlc_config_cat.h:145
msgid ""
268 269 270
"Muxers create the encapsulation formats that are used to put all the "
"elementary streams (video, audio, ...) together. This setting allows you to "
"always force a specific muxer. You should probably not do that.\n"
271 272
"You can also set default parameters for each muxer."
msgstr ""
273 274 275 276
"Muxéry dokážu vyrobiť taký stream, ktorý už bude obsahovať všetky "
"elementárne streamy (video, audio, ...) zlúčené dohromady. Toto nastavenie "
"Vám umožňuje voľbu konkrétneho muxéra, ktorý chcete použiť. Väčšinou však "
"nie je nutné určovať nejaký muxér konkrétne. \n"
277 278 279 280 281 282 283 284
"Pre každý muxér môžete zadať aj jeho predvolené nastavenia."

#: include/vlc_config_cat.h:151
msgid "Access output"
msgstr "Access output"

#: include/vlc_config_cat.h:153
msgid ""
285 286 287
"Access output modules control the ways the muxed streams are sent. This "
"setting allows you to always force a specific access output method. You "
"should probably not do that.\n"
288 289
"You can also set default parameters for each access output."
msgstr ""
290 291 292 293
"Moduly s názvom Access output sa používajú na kontrolovanie ciest, ktorými "
"sú streamy odosielané. Nastavením týchto modulov si môžete napríklad určiť, "
"že sa pri odosielaní streamu bude používať len Vami určená metóda. Väčšinou "
"však nie sú takéto fixné nastavenia potrebné. \n"
294 295 296 297 298 299 300 301
"Pre každú metódu odosielania streamu môžete zadať aj predvolené nastavenia."

#: include/vlc_config_cat.h:158
msgid "Packetizers"
msgstr "Paketizéry"

#: include/vlc_config_cat.h:160
msgid ""
302 303 304
"Packetizers are used to \"preprocess\" the elementary streams before muxing. "
"This setting allows you to always force a packetizer. You should probably "
"not do that.\n"
305 306
"You can also set default parameters for each packetizer."
msgstr ""
307 308 309 310
"Paketizéry sa používajú na \"prvotnú úpravu\" elementárnych streamov pred "
"ich muxovaním. Pomocou tejto voľby si môžete použitie paketizéra vynútiť. Vo "
"väčšine prípadov to však nie je potrebné a nemali by ste si jeho použitie "
"vynucovať. \n"
311 312 313 314 315 316 317
"Pre každý paketizér môžete nastaviť aj predvolené parametre."

#: include/vlc_config_cat.h:166
msgid "Sout stream"
msgstr "Sout stream"

#: include/vlc_config_cat.h:167
318 319 320 321 322 323 324 325 326
msgid ""
"Sout stream modules allow to build a sout processing chain. Please refer to "
"the Streaming Howto for more information. You can configure default options "
"for each sout stream module here."
msgstr ""
"Moduly sout stream umožňujú vytváranie reťazcov sout. Ak chcete získať viac "
"informácií, prečítajte si prosím príručku Ako na streamovanie (Streaming "
"Howto). Tu môžete nastavovať predvolené nastavenia pre každý sout-stream "
"modul. "
327

328
#: include/vlc_config_cat.h:172 modules/services_discovery/sap.c:124
329 330 331 332
msgid "SAP"
msgstr "SAP"

#: include/vlc_config_cat.h:174
333 334 335 336 337 338
msgid ""
"SAP is a way to publically announce streams that are being sent using "
"multicast UDP or RTP."
msgstr ""
"SAP je funkcia, ktorá umožňuje vysielať oznamovacie streamy pomocou "
"protokolu UDP alebo RTP."
339 340 341 342 343 344 345 346 347 348

#: include/vlc_config_cat.h:177
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_panel.cpp:67
msgid "VOD"
msgstr "VOD"

#: include/vlc_config_cat.h:178
msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
msgstr "Implementácia funkcie video na požiadanie (Video on Demand)"

zorglub's avatar
zorglub committed
349
#: include/vlc_config_cat.h:182 src/libvlc.h:1656 src/playlist/engine.c:105
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
350
#: src/playlist/engine.c:107 modules/demux/playlist/playlist.c:56
351
#: modules/demux/playlist/playlist.c:57
zorglub's avatar
zorglub committed
352
#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:230
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
353 354
#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:324 modules/gui/macosx/intf.m:504
#: modules/gui/macosx/intf.m:602 modules/gui/pda/pda_interface.c:1264
355
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:208
356 357
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:688
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:699
358 359 360 361
msgid "Playlist"
msgstr "Playlist"

#: include/vlc_config_cat.h:183
362 363 364 365 366 367
msgid ""
"Settings related to playlist behaviour (e.g. playback mode) and to modules "
"that automatically add items to the playlist (\"service discovery\" modules)."
msgstr ""
"Nastavenia vplývajúce na správanie sa playlistu (napr. v playback-móde) a "
"modulov, ktoré dokážu automaticky pridávať do playlistu nové položky."
368 369 370 371 372

#: include/vlc_config_cat.h:187
msgid "General playlist behaviour"
msgstr "Všeobecné nastavenia správania sa playlistu"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
373
#: include/vlc_config_cat.h:188 modules/gui/macosx/playlist.m:434
374 375 376 377
msgid "Services discovery"
msgstr "Zisťovacie moduly"

#: include/vlc_config_cat.h:189
378 379 380 381 382 383
msgid ""
"Services discovery modules are facilities that automatically add items to "
"playlist."
msgstr ""
"Zisťovacie moduly pridávajú do programu VLC možnosť automatického pridávania "
"položiek do playlistu."
384

zorglub's avatar
zorglub committed
385
#: include/vlc_config_cat.h:193 src/libvlc.h:1482
386 387 388 389 390 391
#: modules/gui/macosx/prefs.m:124
msgid "Advanced"
msgstr "Pokročilé"

#: include/vlc_config_cat.h:194
msgid "Advanced settings. Use with care."
392 393
msgstr ""
"Pokročilé nastavenia. Zmene týchto nastavení venujte zvýšenú pozornosť."
394 395 396 397 398 399

#: include/vlc_config_cat.h:196
msgid "CPU features"
msgstr "Vlastnosti procesora"

#: include/vlc_config_cat.h:197
400 401 402 403 404 405
msgid ""
"You can choose to disable some CPU accelerations here. You should probably "
"not change these settings."
msgstr ""
"Tu môžete zablokovať niektoré akceleračné funkcie procesora. Vo väčšine "
"prípadov to však nie je potrebné."
406 407 408 409 410 411 412 413 414

#: include/vlc_config_cat.h:200
msgid "Advanced settings"
msgstr "Pokročilé nastavenia"

#: include/vlc_config_cat.h:201
msgid "Other advanced settings"
msgstr "Iné pokročilé nastavenia"

415 416
#: include/vlc_config_cat.h:203 modules/gui/macosx/open.m:164
#: modules/gui/macosx/open.m:386 modules/gui/pda/pda_interface.c:548
417
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:504
418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457
msgid "Network"
msgstr "Sieť"

#: include/vlc_config_cat.h:204
msgid "These modules provide network functions to all other parts of VLC."
msgstr "Tieto moduly zabezpečujú v programe VLC fungovanie siete."

#: include/vlc_config_cat.h:209
msgid "Chroma modules settings"
msgstr "Nastavenia modulov Chroma"

#: include/vlc_config_cat.h:210
msgid "These settings affect chroma transformation modules."
msgstr "Tieto nastavenia sa týkajú transformačných modulov Chroma."

#: include/vlc_config_cat.h:212
msgid "Packetizer modules settings"
msgstr "Nastavenia modulov paketizéra"

#: include/vlc_config_cat.h:216
msgid "Encoders settings"
msgstr "Nastavenia enkodérov"

#: include/vlc_config_cat.h:218
msgid "These are general settings for video/audio/subtitles encoding modules."
msgstr "Tu sú všeobecné nastavenia kódovacích modulov videa/zvuku/titulkov. "

#: include/vlc_config_cat.h:221
msgid "Dialog providers settings"
msgstr "Nastavenia poskytovateľov dialógov"

#: include/vlc_config_cat.h:223
msgid "Dialog providers can be configured here."
msgstr "Tu môžete nastaviť parametre pre poskytovanie dialógov."

#: include/vlc_config_cat.h:225
msgid "Subtitle demuxer settings"
msgstr "Nastavenia demuxéra titulkov"

#: include/vlc_config_cat.h:227
458 459 460 461 462 463
msgid ""
"In this section you can force the behavior of the subtitle demuxer, for "
"example by setting the subtitles type or file name."
msgstr ""
"V tejto časti si môžete určiť, ako sa bude správať demuxér titulkov, môžete "
"napríklad nastaviť typ titulkov alebo názov súboru."
464

465
#: include/vlc_config_cat.h:234
466 467 468
msgid "No help available"
msgstr "Nie je dostupný žiaden pomocník"

469
#: include/vlc_config_cat.h:235
470 471 472
msgid "There is no help available for these modules."
msgstr "Pre tieto moduly neexistuje žiaden pomocník."

zorglub's avatar
zorglub committed
473
#: include/vlc_interface.h:142
474 475
msgid ""
"\n"
476 477
"Warning: if you can't access the GUI anymore, open a command-line window, go "
"to the directory where you installed VLC and run \"vlc -I wx\"\n"
478 479
msgstr ""
"\n"
480 481 482 483 484 485 486 487 488 489
"Upozornenie: Ak sa nemozete dostat k uzivatelskemu rozhraniu programu, "
"pouzite prosim prikazovy riadok, prejdite do priecinka kde je nainstalovany "
"program VLC a zadajte prikaz  \"vlc -I wx\"\n"

#: include/vlc_intf_strings.h:29
#, fuzzy
msgid "Select one or more files to open"
msgstr "Zvoľte si súbor, do ktorého sa bude ukladať"

#: include/vlc_intf_strings.h:34 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:45
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
490 491 492 493 494
#: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:72 modules/gui/macosx/intf.m:497
#: modules/gui/macosx/intf.m:540 modules/gui/macosx/intf.m:619
#: modules/gui/macosx/intf.m:626 modules/gui/macosx/intf.m:1445
#: modules/gui/macosx/intf.m:1446 modules/gui/macosx/intf.m:1447
#: modules/gui/macosx/intf.m:1448 modules/gui/macosx/playlist.m:426
495 496 497
#: modules/gui/pda/pda_interface.c:262 modules/gui/pda/pda_interface.c:263
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:281
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:290
498 499 500
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:686
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:697
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1234
501 502 503 504 505 506 507 508 509
#: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:266 modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:277
msgid "Play"
msgstr "Prehrať"

#: include/vlc_intf_strings.h:35
#, fuzzy
msgid "Fetch information"
msgstr "Meta-Informácia"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
510
#: include/vlc_intf_strings.h:36 modules/gui/macosx/playlist.m:427
511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528
#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1254
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:285
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:292
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:105
msgid "Delete"
msgstr "Vymazať"

#: include/vlc_intf_strings.h:37
#, fuzzy
msgid "Information..."
msgstr "Informácia"

#: include/vlc_intf_strings.h:38
#, fuzzy
msgid "Sort"
msgstr "Zo&radiť"

#: include/vlc_intf_strings.h:39
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
529
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:1618
530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543
msgid "Add node"
msgstr "Pridať uzol"

#: include/vlc_intf_strings.h:40
#, fuzzy
msgid "Stream..."
msgstr "Stream"

#: include/vlc_intf_strings.h:41
#, fuzzy
msgid "Save..."
msgstr "Uložiť &ako..."

#: include/vlc_intf_strings.h:45
544
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences.cpp:1030
545 546 547 548 549 550 551
msgid ""
"Some options are available but hidden. Check \"Advanced options\" to see "
"them."
msgstr ""
"Pokročilé nastavenia sú momentálne skryté. Ak ich chcete zobraziť, aktivujte "
"voľbu \"Pokročilé nastavenia\" "

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
552
#: include/vlc_meta.h:28 modules/gui/macosx/playlist.m:1097
553 554 555
msgid "Meta-information"
msgstr "Meta-Informácia"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
556 557 558 559
#: include/vlc_meta.h:29 src/input/var.c:136 modules/demux/mpc.c:56
#: modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1234 modules/gui/macosx/intf.m:554
#: modules/gui/macosx/intf.m:555 modules/gui/macosx/open.m:170
#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:57 modules/gui/macosx/wizard.m:390
560 561
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:758
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:1659 modules/mux/asf.c:48
562 563 564
msgid "Title"
msgstr "Titul"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
565
#: include/vlc_meta.h:30 modules/gui/macosx/playlist.m:1097
566 567 568
msgid "Artist"
msgstr "Herec"

569
#: include/vlc_meta.h:31
570 571 572
msgid "Genre"
msgstr "Žáner"

573
#: include/vlc_meta.h:32 modules/mux/asf.c:52
574 575 576
msgid "Copyright"
msgstr "Autorské práva (copyright)"

577
#: include/vlc_meta.h:33
578 579 580
msgid "Album/movie/show title"
msgstr "Album/film/zobrazenie titulu"

581
#: include/vlc_meta.h:34
582 583 584
msgid "Track number/position in set"
msgstr "Číslo stopy/pozícia v sade"

585
#: include/vlc_meta.h:35 modules/gui/macosx/bookmarks.m:99
586 587 588 589
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/bookmarks.cpp:195
msgid "Description"
msgstr "Popis"

590
#: include/vlc_meta.h:36 modules/mux/asf.c:56
591 592 593
msgid "Rating"
msgstr "Hodnotenie"

594
#: include/vlc_meta.h:37
595 596 597
msgid "Date"
msgstr "Dátum"

598
#: include/vlc_meta.h:38
599 600 601
msgid "Setting"
msgstr "Nastavenie"

602
#: include/vlc_meta.h:39 modules/gui/macosx/open.m:183
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
603
#: modules/gui/qt4/ui/open_net.ui:89 modules/gui/qt4/ui/open_net.ui:167
604
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:872
605 606 607
msgid "URL"
msgstr "URL adresa"

zorglub's avatar
zorglub committed
608 609
#: include/vlc_meta.h:40 src/input/es_out.c:1583 src/libvlc.h:97
#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:277
610 611 612
msgid "Language"
msgstr "Jazyk"

zorglub's avatar
zorglub committed
613
#: include/vlc_meta.h:41 modules/misc/notify/notify.c:182
614 615 616
msgid "Now Playing"
msgstr "Práve sa prehráva"

617
#: include/vlc_meta.h:42 modules/access/vcdx/info.c:98
618 619 620
msgid "Publisher"
msgstr "Vydavateľ"

621 622 623
#: include/vlc_meta.h:43
msgid "Encoded by"
msgstr "Enkódoval"
624

625 626 627 628
#: include/vlc_meta.h:45
#, fuzzy
msgid "Art URL"
msgstr "URL adresa"
629 630 631 632 633

#: include/vlc_meta.h:47
msgid "Codec Name"
msgstr "Názov kodeku"

634
#: include/vlc_meta.h:48
635 636 637
msgid "Codec Description"
msgstr "Popis kodeku"

638
#: include/vlc/vlc.h:577
639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661
msgid ""
"This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
"You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
"see the file named COPYING for details.\n"
"Written by the VideoLAN team; see the AUTHORS file.\n"
msgstr ""
"Tento program je poskytovaný BEZ akejkoľvek záruky.\n"
"Môžete ho redistribuovať za dodržania podmienok GNU General Public "
"Licencie;\n"
"pre detailnejšie informácie si prečítajte text v súbore COPYING.\n"

#: src/audio_output/filters.c:154 src/audio_output/filters.c:201
#: src/audio_output/filters.c:224
#, fuzzy
msgid "Audio filtering failed"
msgstr "Filtre zvuku"

#: src/audio_output/filters.c:155 src/audio_output/filters.c:202
#: src/audio_output/filters.c:225
#, c-format
msgid "The maximum number of filters (%d) was reached."
msgstr ""

zorglub's avatar
zorglub committed
662 663
#: src/audio_output/input.c:86 src/audio_output/input.c:132
#: src/input/es_out.c:364 src/libvlc.h:423 src/video_output/video_output.c:404
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
664
#: modules/codec/ffmpeg/postprocess.c:92
665 666 667
msgid "Disable"
msgstr "Zablokovať"

zorglub's avatar
zorglub committed
668
#: src/audio_output/input.c:88 modules/visualization/visual/visual.c:129
669 670 671
msgid "Spectrometer"
msgstr "Spectrometer"

zorglub's avatar
zorglub committed
672
#: src/audio_output/input.c:90
673 674 675
msgid "Scope"
msgstr "Rozsah IPv6 SAP"

zorglub's avatar
zorglub committed
676
#: src/audio_output/input.c:92
677 678 679
msgid "Spectrum"
msgstr "Spektrum"

zorglub's avatar
zorglub committed
680
#: src/audio_output/input.c:129 modules/audio_filter/equalizer.c:70
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
681 682
#: modules/gui/macosx/equalizer.m:139 modules/gui/macosx/equalizer.m:154
#: modules/gui/macosx/intf.m:599 modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:177
683 684 685
msgid "Equalizer"
msgstr "Ekvalizér"

zorglub's avatar
zorglub committed
686
#: src/audio_output/input.c:151 src/libvlc.h:205
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
687
#: modules/gui/macosx/extended.m:81 modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:390
688 689 690
msgid "Audio filters"
msgstr "Filtre zvuku"

zorglub's avatar
zorglub committed
691
#: src/audio_output/output.c:101 src/audio_output/output.c:128
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
692 693
#: modules/access/vcdx/info.c:118 modules/gui/macosx/intf.m:565
#: modules/gui/macosx/intf.m:566
694 695 696
msgid "Audio Channels"
msgstr "Audio-kanály"

zorglub's avatar
zorglub committed
697
#: src/audio_output/output.c:104 src/audio_output/output.c:139
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
698
#: modules/access/v4l.c:128 modules/audio_output/alsa.c:191
zorglub's avatar
zorglub committed
699 700 701 702
#: modules/audio_output/alsa.c:222 modules/audio_output/directx.c:464
#: modules/audio_output/oss.c:203 modules/audio_output/portaudio.c:408
#: modules/audio_output/sdl.c:181 modules/audio_output/sdl.c:198
#: modules/audio_output/waveout.c:419 modules/codec/twolame.c:66
703 704 705
msgid "Stereo"
msgstr "Stereo"

zorglub's avatar
zorglub committed
706 707
#: src/audio_output/output.c:106 src/audio_output/output.c:142
#: src/libvlc.h:268 modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:99
708
#: modules/codec/dvbsub.c:64 modules/codec/subsdec.c:129
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
709 710 711
#: modules/control/gestures.c:87 modules/video_filter/logo.c:97
#: modules/video_filter/marq.c:126 modules/video_filter/mosaic.c:181
#: modules/video_filter/osdmenu.c:76 modules/video_filter/rss.c:160
712 713 714
msgid "Left"
msgstr "Doľava"

zorglub's avatar
zorglub committed
715 716
#: src/audio_output/output.c:108 src/audio_output/output.c:144
#: src/libvlc.h:268 modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:99
717
#: modules/codec/dvbsub.c:64 modules/codec/subsdec.c:129
zorglub's avatar
zorglub committed
718
#: modules/control/gestures.c:87 modules/video_filter/logo.c:97
719
#: modules/video_filter/marq.c:126 modules/video_filter/mosaic.c:181
zorglub's avatar
zorglub committed
720
#: modules/video_filter/osdmenu.c:76 modules/video_filter/rss.c:160
721 722 723
msgid "Right"
msgstr "Doprava"

zorglub's avatar
zorglub committed
724
#: src/audio_output/output.c:134
725 726 727
msgid "Dolby Surround"
msgstr "Dolby Surround"

zorglub's avatar
zorglub committed
728
#: src/audio_output/output.c:146
729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746
msgid "Reverse stereo"
msgstr "Obrátené stereo"

#: src/extras/getopt.c:636
#, c-format
msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
msgstr "%s: funkcia `%s' môže mať viac významov\n"

#: src/extras/getopt.c:661
#, c-format
msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: funkcia `--%s' nepovoľuje použitie nejakého argumentu\n"

#: src/extras/getopt.c:666
#, c-format
msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: funkcia `%c%s' nemôže mať argument\n"

747
#: src/extras/getopt.c:684 src/extras/getopt.c:857
748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771
#, c-format
msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
msgstr "%s: funkcia `%s' musí mať nejaký argument\n"

#: src/extras/getopt.c:713
#, c-format
msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
msgstr "%s: program nemá funkciu s názvom `--%s'\n"

#: src/extras/getopt.c:717
#, c-format
msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
msgstr "%s: program nemá funkciu s názvom `%c%s'\n"

#: src/extras/getopt.c:743
#, c-format
msgid "%s: illegal option -- %c\n"
msgstr "%s: nesprávna funkcia -- %c\n"

#: src/extras/getopt.c:746
#, c-format
msgid "%s: invalid option -- %c\n"
msgstr "%s: chybná funkcia -- %c\n"

772
#: src/extras/getopt.c:776 src/extras/getopt.c:906
773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786
#, c-format
msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
msgstr "%s: funkcia vyžaduje zadanie nejakého argumentu -- %c\n"

#: src/extras/getopt.c:823
#, c-format
msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
msgstr "%s: funkcia `-W %s' môže mať viac významov\n"

#: src/extras/getopt.c:841
#, c-format
msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: funkcia `-W %s' nepovoľuje použitie nejakého argumentu\n"

zorglub's avatar
zorglub committed
787
#: src/input/control.c:287
788 789 790 791
#, c-format
msgid "Bookmark %i"
msgstr "Záložka %i"

zorglub's avatar
zorglub committed
792
#: src/input/decoder.c:117 src/input/decoder.c:129
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
793
#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:218 modules/codec/ffmpeg/encoder.c:226
zorglub's avatar
zorglub committed
794 795
#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:238 modules/codec/ffmpeg/encoder.c:592
#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:601 modules/stream_out/es.c:365
796 797 798 799 800
#: modules/stream_out/es.c:379
#, fuzzy
msgid "Streaming / Transcoding failed"
msgstr "Sprievodca streamovaním a prekódovaním"

zorglub's avatar
zorglub committed
801
#: src/input/decoder.c:118
802 803 804 805
#, fuzzy
msgid "VLC could not open the packetizer module."
msgstr "Farba video-vstupu"

zorglub's avatar
zorglub committed
806
#: src/input/decoder.c:130
807 808 809 810
#, fuzzy
msgid "VLC could not open the decoder module."
msgstr "Farba video-vstupu"

zorglub's avatar
zorglub committed
811
#: src/input/decoder.c:140
812 813 814
msgid "No suitable decoder module for format"
msgstr ""

zorglub's avatar
zorglub committed
815
#: src/input/decoder.c:141
816 817 818 819 820 821
#, c-format
msgid ""
"VLC probably does not support the \"%4.4s\" audio or video format. "
"Unfortunately there is no way for you to fix this."
msgstr ""

zorglub's avatar
zorglub committed
822 823
#: src/input/es_out.c:386 src/input/es_out.c:388 src/input/es_out.c:394
#: src/input/es_out.c:395 modules/access/cdda/info.c:967
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
824
#: modules/access/cdda/info.c:999
825 826 827 828
#, c-format
msgid "Track %i"
msgstr "Stopa %i"

zorglub's avatar
zorglub committed
829 830
#: src/input/es_out.c:468 src/input/es_out.c:470 src/input/es_out.c:570
#: src/input/es_out.c:577 src/input/var.c:125 src/libvlc.h:454
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
831
#: modules/gui/macosx/intf.m:552 modules/gui/macosx/intf.m:553
832 833 834
msgid "Program"
msgstr "Program"

zorglub's avatar
zorglub committed
835
#: src/input/es_out.c:1578 modules/codec/faad.c:329
836 837 838 839
#, c-format
msgid "Stream %d"
msgstr "Tok %d"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
840
#: src/input/es_out.c:1580 modules/gui/macosx/wizard.m:425
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
841 842
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:820
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:860
843 844 845
msgid "Codec"
msgstr "Kodek"

zorglub's avatar
zorglub committed
846
#: src/input/es_out.c:1591 src/input/es_out.c:1619 src/input/es_out.c:1646
847 848 849 850
#: modules/gui/macosx/output.m:153
msgid "Type"
msgstr "Typ"

zorglub's avatar
zorglub committed
851
#: src/input/es_out.c:1594 modules/codec/faad.c:333
852 853 854 855 856
#: modules/gui/macosx/output.m:176
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:857
msgid "Channels"
msgstr "Kanály"

zorglub's avatar
zorglub committed
857
#: src/input/es_out.c:1599 modules/codec/faad.c:335
858 859 860
msgid "Sample rate"
msgstr "Vzorkovacia frekvencia"

zorglub's avatar
zorglub committed
861
#: src/input/es_out.c:1600 modules/codec/faad.c:335
862 863 864 865
#, c-format
msgid "%d Hz"
msgstr "%d Hz"

zorglub's avatar
zorglub committed
866
#: src/input/es_out.c:1606
867 868 869
msgid "Bits per sample"
msgstr "bitov na vzorok"

zorglub's avatar
zorglub committed
870
#: src/input/es_out.c:1611 modules/access_output/shout.c:87
871
#: modules/access/pvr.c:84
872 873 874
msgid "Bitrate"
msgstr "Dátový tok"

zorglub's avatar
zorglub committed
875
#: src/input/es_out.c:1612
876 877 878 879
#, c-format
msgid "%d kb/s"
msgstr "%d kb/s"

zorglub's avatar
zorglub committed
880
#: src/input/es_out.c:1623
881 882 883
msgid "Resolution"
msgstr "Rozlíšenie"

zorglub's avatar
zorglub committed
884
#: src/input/es_out.c:1629
885 886 887
msgid "Display resolution"
msgstr "Rozlíšenie obrazovky"

zorglub's avatar
zorglub committed
888
#: src/input/es_out.c:1639 modules/access/screen/screen.c:40
889 890 891
msgid "Frame rate"
msgstr "Rýchlosť snímkovania"

zorglub's avatar
zorglub committed
892
#: src/input/es_out.c:1646
893 894 895
msgid "Subtitle"
msgstr "Titulky"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
896
#: src/input/input.c:2071
897 898
msgid "Your input can't be opened"
msgstr ""
899

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
900
#: src/input/input.c:2072
901 902 903
#, c-format
msgid "VLC is unable to open the MRL '%s'. Check the log for details."
msgstr ""
904

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
905
#: src/input/input.c:2147
906 907 908
msgid "Can't recognize the input's format"
msgstr ""

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
909
#: src/input/input.c:2148
910 911 912
#, c-format
msgid "The format of '%s' can't be detected. Have a look the log for details."
msgstr ""
913

zorglub's avatar
zorglub committed
914
#: src/input/var.c:115
915 916 917
msgid "Bookmark"
msgstr "Záložka"

zorglub's avatar
zorglub committed
918
#: src/input/var.c:131 src/libvlc.h:460
919 920 921
msgid "Programs"
msgstr "Programy"

zorglub's avatar
zorglub committed
922
#: src/input/var.c:142 modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1235
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
923 924
#: modules/gui/macosx/intf.m:556 modules/gui/macosx/intf.m:557
#: modules/gui/macosx/open.m:171 modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:763
925 926 927
msgid "Chapter"
msgstr "Kapitola"

zorglub's avatar
zorglub committed
928 929
#: src/input/var.c:148 modules/access/vcdx/info.c:302
#: modules/access/vcdx/info.c:303 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:292
930 931 932
msgid "Navigation"
msgstr "Navigácia"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
933 934
#: src/input/var.c:163 modules/gui/macosx/intf.m:580
#: modules/gui/macosx/intf.m:581
935 936 937
msgid "Video Track"
msgstr "Video-stopa"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
938 939
#: src/input/var.c:169 modules/gui/macosx/intf.m:563
#: modules/gui/macosx/intf.m:564
940 941 942
msgid "Audio Track"
msgstr "Zvuková stopa"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
943 944
#: src/input/var.c:175 modules/gui/macosx/intf.m:588
#: modules/gui/macosx/intf.m:589
945 946 947
msgid "Subtitles Track"
msgstr "Stopa s titulkami"

zorglub's avatar
zorglub committed
948
#: src/input/var.c:256
949 950 951
msgid "Next title"
msgstr "Ďalší titul"

zorglub's avatar
zorglub committed
952
#: src/input/var.c:261
953 954 955
msgid "Previous title"
msgstr "Predchádzajúci titul"

zorglub's avatar
zorglub committed
956
#: src/input/var.c:284
957 958 959 960
#, c-format
msgid "Title %i"
msgstr "Titul %i"

zorglub's avatar
zorglub committed
961
#: src/input/var.c:307 src/input/var.c:367
962 963 964 965
#, c-format
msgid "Chapter %i"
msgstr "Kapitola %i"

zorglub's avatar
zorglub committed
966
#: src/input/var.c:346 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:289
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
967
#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:607
968
#: modules/gui/wxwidgets/input_manager.cpp:223
969 970 971
msgid "Next chapter"
msgstr "Ďalšia kapitola"

zorglub's avatar
zorglub committed
972
#: src/input/var.c:351 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:288
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
973
#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:606
974
#: modules/gui/wxwidgets/input_manager.cpp:222
975 976 977
msgid "Previous chapter"
msgstr "Predchádzajúca kapitola"

zorglub's avatar
zorglub committed
978 979
#: src/interface/interaction.c:268 src/interface/interaction.c:364
#: modules/demux/avi/avi.c:587 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:158
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
980
#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:107 modules/gui/macosx/controls.m:57
981
#: modules/gui/macosx/interaction.m:128 modules/gui/macosx/interaction.m:132
982
#: modules/gui/macosx/interaction.m:135 modules/gui/macosx/open.m:160
983
#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:60 modules/gui/macosx/prefs.m:122
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
984
#: modules/gui/macosx/prefs.m:142 modules/gui/macosx/wizard.m:362
985 986 987
#: modules/gui/qt4/dialogs/prefs_dialog.cpp:80
msgid "Cancel"
msgstr "Storno"
988

zorglub's avatar
zorglub committed
989
#: src/interface/interaction.c:363
990 991
msgid "Ok"
msgstr ""
992

zorglub's avatar
zorglub committed
993
#: src/interface/interface.c:340
994 995 996
msgid "Switch interface"
msgstr "Prepnúť rozhranie"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
997 998
#: src/interface/interface.c:367 modules/gui/macosx/intf.m:515
#: modules/gui/macosx/intf.m:516
999 1000 1001
msgid "Add Interface"
msgstr "Pridať rozhranie"

zorglub's avatar
zorglub committed
1002
#: src/interface/interface.c:373
1003 1004 1005 1006
#, fuzzy
msgid "Telnet Interface"
msgstr "Rozhranie"

zorglub's avatar
zorglub committed
1007
#: src/interface/interface.c:376
1008 1009 1010 1011
#, fuzzy
msgid "Web Interface"
msgstr "Rozhranie"

zorglub's avatar
zorglub committed
1012
#: src/interface/interface.c:379
1013 1014 1015 1016
#, fuzzy
msgid "Debug logging"
msgstr "Zaznamenávanie do súboru"

zorglub's avatar
zorglub committed
1017
#: src/interface/interface.c:382
1018 1019 1020 1021
#, fuzzy
msgid "Mouse Gestures"
msgstr "Gestá"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
1022 1023
#: src/libvlc-common.c:324 src/libvlc-common.c:493 src/misc/modules.c:1679
#: src/misc/modules.c:2002
1024 1025 1026
msgid "C"
msgstr "C"

zorglub's avatar
zorglub committed
1027
#: src/libvlc-common.c:340
1028 1029 1030
msgid "Help options"
msgstr "Vlastnosti pomocníka"

zorglub's avatar
zorglub committed
1031
#: src/libvlc-common.c:1450 src/misc/configuration.c:1227
1032 1033 1034
msgid "string"
msgstr "príkaz"

zorglub's avatar
zorglub committed
1035
#: src/libvlc-common.c:1469 src/misc/configuration.c:1191
1036 1037 1038
msgid "integer"
msgstr "hodnota"

zorglub's avatar
zorglub committed
1039
#: src/libvlc-common.c:1489 src/misc/configuration.c:1216
1040 1041 1042
msgid "float"
msgstr "plávajúci"

zorglub's avatar
zorglub committed
1043
#: src/libvlc-common.c:1496
1044 1045 1046
msgid " (default enabled)"
msgstr "(v predvolenom nastavení: zapnuté)"

zorglub's avatar
zorglub committed
1047
#: src/libvlc-common.c:1497
1048 1049 1050
msgid " (default disabled)"
msgstr "(v predvolenom nastavení: vypnuté)"

zorglub's avatar
zorglub committed
1051
#: src/libvlc-common.c:1679
1052 1053 1054 1055
#, c-format
msgid "VLC version %s\n"
msgstr "Verzia programu VLC %s\n"

zorglub's avatar
zorglub committed
1056
#: src/libvlc-common.c:1680
1057 1058 1059 1060
#, c-format
msgid "Compiled by %s@%s.%s\n"
msgstr "Kompiloval: %s@%s.%s\n"

zorglub's avatar
zorglub committed
1061
#: src/libvlc-common.c:1682
1062 1063 1064 1065
#, c-format
msgid "Compiler: %s\n"
msgstr "Kompilátor: %s\n"

zorglub's avatar
zorglub committed
1066
#: src/libvlc-common.c:1685
1067 1068 1069 1070
#, c-format
msgid "Based upon svn changeset [%s]\n"
msgstr "Založené na svn changeset [%s]\n"

zorglub's avatar
zorglub committed
1071
#: src/libvlc-common.c:1717
1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078
msgid ""
"\n"
"Dumped content to vlc-help.txt file.\n"
msgstr ""
"\n"
"Analyzovaný obsah sa uloží do súboru vlc-help.txt.\n"

zorglub's avatar
zorglub committed
1079
#: src/libvlc-common.c:1738
1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086
msgid ""
"\n"
"Press the RETURN key to continue...\n"
msgstr ""
"\n"
"Ak chcete pokračovať, stlačte ENTER... \n"

1087
#: src/libvlc.h:38 src/libvlc.h:202
1088 1089 1090
msgid "Auto"
msgstr "Autom."

1091
#: src/libvlc.h:38
1092 1093 1094
msgid "American English"
msgstr "Americká angličtina"

1095
#: src/libvlc.h:38
1096 1097 1098
msgid "British English"
msgstr "Britská angličtina"

1099
#: src/libvlc.h:39 src/text/iso-639_def.h:59
1100 1101 1102
msgid "Catalan"
msgstr "Katalánsky"

1103
#: src/libvlc.h:39 src/text/iso-639_def.h:67
1104 1105 1106
msgid "Czech"
msgstr "Česky"

1107
#: src/libvlc.h:39 src/text/iso-639_def.h:68
1108 1109 1110
msgid "Danish"
msgstr "Dánsky"

1111
#: src/libvlc.h:39 src/text/iso-639_def.h:80
1112 1113 1114
msgid "German"
msgstr "Nemecky"

1115
#: src/libvlc.h:39 src/text/iso-639_def.h:169
1116 1117 1118
msgid "Spanish"
msgstr "Španielsky"

1119
#: src/libvlc.h:40 src/text/iso-639_def.h:77
1120 1121 1122
msgid "French"
msgstr "Francúzsky"

1123
#: src/libvlc.h:40
1124 1125 1126
msgid "Galician"
msgstr "Španielčina"

1127
#: src/libvlc.h:40 src/text/iso-639_def.h:88
1128 1129 1130
msgid "Hebrew"
msgstr "Hebrejsky"

1131
#: src/libvlc.h:40 src/text/iso-639_def.h:92
1132 1133 1134
msgid "Hungarian"
msgstr "Maďarsky"

1135
#: src/libvlc.h:40 src/text/iso-639_def.h:99
1136 1137 1138
msgid "Italian"
msgstr "Taliansky"

1139
#: src/libvlc.h:41 src/text/iso-639_def.h:101
1140 1141 1142
msgid "Japanese"
msgstr "Japonsky"

1143
#: src/libvlc.h:41 src/text/iso-639_def.h:79
1144 1145 1146
msgid "Georgian"
msgstr "Gruzínsky"

1147
#: src/libvlc.h:41 src/text/iso-639_def.h:111
1148 1149 1150
msgid "Korean"
msgstr "Kórejsky"

Rémi Denis-Courmont's avatar