cs.po 794 KB
Newer Older
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1 2 3
# Czech translation
# Copyright (C) 2013 VideoLAN
# This file is distributed under the same license as the VLC package.
Tomáš Chvátal's avatar
Tomáš Chvátal committed
4
#
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
# Translators:
# Jakub Žáček <dawon.cz@gmail.com>, 2009
# Kamil Páral <ripper42@gmail.com>, 2009
# Martin Zicha <zicha@centrum.cz>, 2012
# Michal Halenka <michal.halenka@gmail.com>, 2012
# Miroslav Oujeský <oujesky@mail.muni.cz>, 2006
# Mustafa Sandal <dreddux@gmail.com>, 2012
# Petr Šimáček <petr.simacek@gmail.com>, 2012
# Tomáš Chvátal <tomas.chvatal@gmail.com>, 2008-2013
# Václav Pavlíček <v.pavlicek@centrum.cz>, 2012
# Vít Pelčák <vit@pelcak.org>, 2012
# Vojtěch Smejkal <smejkalv@gmail.com>, 2009
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: VLC - Trans\n"
Felix Paul Kühne's avatar
Felix Paul Kühne committed
20
"Report-Msgid-Bugs-To: vlc-devel@videolan.org\n"
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
21 22 23 24 25
"POT-Creation-Date: 2013-05-28 11:42+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2013-05-04 09:16+0000\n"
"Last-Translator: Tomáš Chvátal <tomas.chvatal@gmail.com>\n"
"Language-Team: Czech (http://www.transifex.com/projects/p/vlc-trans/language/"
"cs/)\n"
26
"Language: cs\n"
27 28 29
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Tomáš Chvátal's avatar
Tomáš Chvátal committed
30
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
31

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
32
#: include/vlc_common.h:922
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
33 34 35 36 37 38
msgid ""
"This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
"You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
"see the file named COPYING for details.\n"
"Written by the VideoLAN team; see the AUTHORS file.\n"
msgstr ""
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
39
"Tento program je poskytován BEZ ZÁRUKY, v maximálním právně možném rozsahu.\n"
Tomáš Chvátal's avatar
Tomáš Chvátal committed
40
"Můžete jej šířit a modifikovat podle ustanovení GNU General Public License;\n"
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
41
"pro podrobnější informace prostudujte soubor COPYING.\n"
Tomáš Chvátal's avatar
Tomáš Chvátal committed
42
"Napsáno týmem VideoLAN; viz soubor AUTHORS.\n"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
43

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
44
#: include/vlc_config_cat.h:33
45 46 47
msgid "VLC preferences"
msgstr "Nastavení VLC"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
48
#: include/vlc_config_cat.h:35
49
msgid "Select \"Advanced Options\" to see all options."
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
50
msgstr "Vyberte \"Pokročilé možnosti\" pro zobrazení všech možností."
51

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
52 53 54
#: include/vlc_config_cat.h:38 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:140
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:88
#: modules/gui/qt4/menus.cpp:1074
55 56 57
msgid "Interface"
msgstr "Rozhraní"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
58
#: include/vlc_config_cat.h:39
59
msgid "Settings for VLC's interfaces"
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
60
msgstr "Nastavení rozhraní VLC"
61

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
62
#: include/vlc_config_cat.h:41
Tomáš Chvátal's avatar
Tomáš Chvátal committed
63
msgid "Main interfaces settings"
Tomáš Chvátal's avatar
Tomáš Chvátal committed
64
msgstr "Nastavení hlavního rozhraní"
65

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
66
#: include/vlc_config_cat.h:43
67
msgid "Main interfaces"
Tomáš Chvátal's avatar
Tomáš Chvátal committed
68
msgstr "Hlavní rozhraní"
69

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
70
#: include/vlc_config_cat.h:44
71
msgid "Settings for the main interface"
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
72
msgstr "Nastavení hlavního rozhraní"
73

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
74
#: include/vlc_config_cat.h:46 src/libvlc-module.c:81
75
msgid "Control interfaces"
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
76
msgstr "Rozhraní vstupů"
77

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
78
#: include/vlc_config_cat.h:47
79
msgid "Settings for VLC's control interfaces"
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
80
msgstr "Nastavení pro rozhraní vstupu VLC"
81

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
82 83
#: include/vlc_config_cat.h:49 include/vlc_config_cat.h:50
#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:150
84 85 86
msgid "Hotkeys settings"
msgstr "Nastavení klávesových zkratek"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
87 88 89 90 91 92 93 94
#: include/vlc_config_cat.h:53 src/input/es_out.c:2850 src/input/es_out.c:2891
#: src/libvlc-module.c:1456 modules/access/imem.c:64
#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:184 modules/gui/macosx/MainMenu.m:376
#: modules/gui/macosx/output.m:161 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:112
#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:142 modules/gui/macosx/wizard.m:377
#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:547
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:90
#: modules/services_discovery/mediadirs.c:76 modules/stream_out/es.c:93
95
#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:191
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
96
#: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:150
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
97
#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:705 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:736
98 99 100
msgid "Audio"
msgstr "Zvuk"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
101
#: include/vlc_config_cat.h:54
102 103 104
msgid "Audio settings"
msgstr "Nastavení zvuku"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
105
#: include/vlc_config_cat.h:56
106
msgid "General audio settings"
Tomáš Chvátal's avatar
Tomáš Chvátal committed
107
msgstr "Obecná nastavení zvuku"
108

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
109 110
#: include/vlc_config_cat.h:58 include/vlc_config_cat.h:80
#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:734 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:744
111 112 113
msgid "Filters"
msgstr "Filtry"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
114
#: include/vlc_config_cat.h:59
Tomáš Chvátal's avatar
Tomáš Chvátal committed
115
msgid "Audio filters are used to process the audio stream."
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
116
msgstr "Zvukové filtry se používají pro zpracování zvukových proudů."
117

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
118 119
#: include/vlc_config_cat.h:61 src/audio_output/output.c:217
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:386 modules/gui/macosx/MainMenu.m:387
120 121 122
msgid "Visualizations"
msgstr "Vizualizace"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
123 124
#: include/vlc_config_cat.h:62 src/audio_output/output.c:284
#: src/libvlc-module.c:197
125
msgid "Audio visualizations"
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
126
msgstr "Vizualizace zvuku"
127

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
128
#: include/vlc_config_cat.h:64 include/vlc_config_cat.h:76
129
msgid "Output modules"
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
130
msgstr "Moduly výstupu"
131

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
132
#: include/vlc_config_cat.h:65
Tomáš Chvátal's avatar
Tomáš Chvátal committed
133
msgid "General settings for audio output modules."
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
134
msgstr "Obecná nastavení pro moduly výstupu zvuku."
135

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
136 137
#: include/vlc_config_cat.h:67 src/libvlc-module.c:1962
#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:86
138
#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:223
139 140 141
msgid "Miscellaneous"
msgstr "Různé"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
142
#: include/vlc_config_cat.h:68
143
msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
Tomáš Chvátal's avatar
Tomáš Chvátal committed
144
msgstr "Různá nastavení a moduly pro zvuk"
145

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
146 147 148 149 150 151 152 153 154
#: include/vlc_config_cat.h:71 src/input/es_out.c:2853 src/input/es_out.c:2935
#: src/libvlc-module.c:1510 modules/access/imem.c:64
#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:174 modules/gui/macosx/MainMenu.m:389
#: modules/gui/macosx/output.m:151 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:102
#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:144 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:277
#: modules/gui/macosx/wizard.m:378
#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:548
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:92
#: modules/services_discovery/mediadirs.c:69 modules/stream_out/es.c:101
155
#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:161
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
156
#: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:147
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
157 158
#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:706 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:710
#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:354
159 160 161
msgid "Video"
msgstr "Video"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
162
#: include/vlc_config_cat.h:72
163 164 165
msgid "Video settings"
msgstr "Nastavení videa"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
166
#: include/vlc_config_cat.h:74
167
msgid "General video settings"
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
168
msgstr "Obecná nastavení videa"
169

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
170
#: include/vlc_config_cat.h:78
171
msgid "Choose your preferred video output and configure it here."
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
172
msgstr "Zde si vyberte a nastavte Váš upřednostňovaný video výstup."
173

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
174
#: include/vlc_config_cat.h:82
Tomáš Chvátal's avatar
Tomáš Chvátal committed
175
msgid "Video filters are used to process the video stream."
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
176
msgstr "Video filtry jsou použity pro zpracování proudů videa."
177

Tomáš Chvátal's avatar
Tomáš Chvátal committed
178
#: include/vlc_config_cat.h:84
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
179 180 181 182
msgid "Subtitles / OSD"
msgstr "Titulky / OSD"

#: include/vlc_config_cat.h:85
183
msgid ""
Tomáš Chvátal's avatar
Tomáš Chvátal committed
184
"Settings related to On-Screen-Display, subtitles and \"overlay subpictures\""
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
185
msgstr "Nastavení OSD, titulků a překrývacích obrazů"
186

Tomáš Chvátal's avatar
Tomáš Chvátal committed
187
#: include/vlc_config_cat.h:93
188 189 190
msgid "Input / Codecs"
msgstr "Vstup / Kodeky"

Tomáš Chvátal's avatar
Tomáš Chvátal committed
191 192
#: include/vlc_config_cat.h:94
msgid "Settings for input, demultiplexing, decoding and encoding"
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
193
msgstr "Nastavení pro vstupy, kodéry a převodníky."
Tomáš Chvátal's avatar
Tomáš Chvátal committed
194 195

#: include/vlc_config_cat.h:97
196
msgid "Access modules"
Tomáš Chvátal's avatar
Tomáš Chvátal committed
197
msgstr "Přístupové moduly"
198

Tomáš Chvátal's avatar
Tomáš Chvátal committed
199
#: include/vlc_config_cat.h:99
200
msgid ""
Tomáš Chvátal's avatar
Tomáš Chvátal committed
201 202
"Settings related to the various access methods. Common settings you may want "
"to alter are HTTP proxy or caching settings."
203
msgstr ""
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
204 205
"Nastavení různých metod přístupu. Obecná nastavení, která můžete chtít "
"upravit, jsou HTTP proxy nebo nastavení velikosti mezipaměti."
206

Tomáš Chvátal's avatar
Tomáš Chvátal committed
207 208
#: include/vlc_config_cat.h:103
msgid "Stream filters"
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
209
msgstr "Proudové filtry"
210

Tomáš Chvátal's avatar
Tomáš Chvátal committed
211
#: include/vlc_config_cat.h:105
212
msgid ""
Tomáš Chvátal's avatar
Tomáš Chvátal committed
213 214
"Stream filters are special modules that allow advanced operations on the "
"input side of VLC. Use with care..."
215
msgstr ""
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
216 217
"Proudové filtry jsou speciální moduly, které umožňují pokročilé operace na "
"vstupní straně VLC. Nastavujte obezřetně..."
218

Tomáš Chvátal's avatar
Tomáš Chvátal committed
219
#: include/vlc_config_cat.h:108
220
msgid "Demuxers"
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
221
msgstr "De-multiplexery"
222

Tomáš Chvátal's avatar
Tomáš Chvátal committed
223
#: include/vlc_config_cat.h:109
224
msgid "Demuxers are used to separate audio and video streams."
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
225
msgstr "De-multiplexery se používají k oddělení zvukových a video proudů."
226

Tomáš Chvátal's avatar
Tomáš Chvátal committed
227
#: include/vlc_config_cat.h:111
228
msgid "Video codecs"
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
229
msgstr "Kodeky videa"
230

Tomáš Chvátal's avatar
Tomáš Chvátal committed
231
#: include/vlc_config_cat.h:112
232
msgid "Settings for the video, images or video+audio decoders and encoders."
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
233
msgstr "Nastavení pro video, obrázky, nebo kodéry videa a zvuku."
234

Tomáš Chvátal's avatar
Tomáš Chvátal committed
235
#: include/vlc_config_cat.h:114
236
msgid "Audio codecs"
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
237
msgstr "Kodeky zvuku"
238

Tomáš Chvátal's avatar
Tomáš Chvátal committed
239
#: include/vlc_config_cat.h:115
240
msgid "Settings for the audio-only decoders and encoders."
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
241
msgstr "Nastavení pouze pro zvukové kodéry."
242

Tomáš Chvátal's avatar
Tomáš Chvátal committed
243
#: include/vlc_config_cat.h:117
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
244 245
msgid "Subtitle codecs"
msgstr "Kodeky titulků"
246

Tomáš Chvátal's avatar
Tomáš Chvátal committed
247
#: include/vlc_config_cat.h:118
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
248 249
msgid "Settings for subtitle, teletext and CC decoders and encoders."
msgstr "Nastavení titulků, teletextu a de/kodérů CC."
250

Tomáš Chvátal's avatar
Tomáš Chvátal committed
251 252
#: include/vlc_config_cat.h:120
msgid "General input settings. Use with care..."
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
253
msgstr "Obecná nastavení vstupů. Používejte s rozvahou..."
Tomáš Chvátal's avatar
Tomáš Chvátal committed
254

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
255
#: include/vlc_config_cat.h:123 src/libvlc-module.c:1897
256
msgid "Stream output"
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
257
msgstr "Proudový výstup"
258

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
259
#: include/vlc_config_cat.h:125
260
msgid ""
Tomáš Chvátal's avatar
Tomáš Chvátal committed
261 262
"Stream output settings are used when acting as a streaming server or when "
"saving incoming streams.\n"
263 264 265 266 267
"Streams are first muxed and then sent through an \"access output\" module "
"that can either save the stream to a file, or stream it (UDP, HTTP, RTP/"
"RTSP).\n"
"Sout streams modules allow advanced stream processing (transcoding, "
"duplicating...)."
268 269
msgstr ""

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
270
#: include/vlc_config_cat.h:133
271
msgid "General stream output settings"
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
272
msgstr "Obecná nastavení proudového výstupu"
273

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
274
#: include/vlc_config_cat.h:135
275 276 277
msgid "Muxers"
msgstr "Multiplexery"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
278
#: include/vlc_config_cat.h:137
279
msgid ""
280 281 282
"Muxers create the encapsulation formats that are used to put all the "
"elementary streams (video, audio, ...) together. This setting allows you to "
"always force a specific muxer. You should probably not do that.\n"
283 284
"You can also set default parameters for each muxer."
msgstr ""
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
285 286 287 288
"Multiplexy tvoří výsledné formáty obsahující všechny základní proudy (obraz, "
"zvuk, ...). Toto nastavení umožňuje vždy vynutit konkrétní multiplex. To si "
"pravděpodobně nepřejete.\n"
"Také můžete nastavit výchozí nastavení pro každý multiplex."
289

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
290
#: include/vlc_config_cat.h:143
291
msgid "Access output"
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
292
msgstr "Přístup k výstupu"
293

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
294
#: include/vlc_config_cat.h:145
295
msgid ""
296 297 298
"Access output modules control the ways the muxed streams are sent. This "
"setting allows you to always force a specific access output method. You "
"should probably not do that.\n"
299 300 301
"You can also set default parameters for each access output."
msgstr ""

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
302
#: include/vlc_config_cat.h:150
303 304 305
msgid "Packetizers"
msgstr "Paketizéry"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
306
#: include/vlc_config_cat.h:152
307
msgid ""
308 309 310
"Packetizers are used to \"preprocess\" the elementary streams before muxing. "
"This setting allows you to always force a packetizer. You should probably "
"not do that.\n"
311 312
"You can also set default parameters for each packetizer."
msgstr ""
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
313 314 315 316
"Paketizéry se pouzívají k předzpracování základních proudů před multiplexem. "
"Toto nastavení umožňuje vždy vynutit paketizér. To si pravděpodobně "
"nepřejete.\n"
"Také můžete nastavit výchozí parametry pro každý paketizér."
317

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
318
#: include/vlc_config_cat.h:158
319
msgid "Sout stream"
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
320
msgstr "Proud sout"
321

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
322
#: include/vlc_config_cat.h:159
323 324 325 326
msgid ""
"Sout stream modules allow to build a sout processing chain. Please refer to "
"the Streaming Howto for more information. You can configure default options "
"for each sout stream module here."
327 328
msgstr ""

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
329
#: include/vlc_config_cat.h:164
330
msgid "VOD"
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
331
msgstr "VOD"
332

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
333
#: include/vlc_config_cat.h:165
334
msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
335 336 337 338 339 340 341 342 343
msgstr "VLC implementace videa na požádání (VOD)"

#: include/vlc_config_cat.h:169 src/libvlc-module.c:2002
#: src/playlist/engine.c:256 modules/demux/playlist/playlist.c:64
#: modules/demux/playlist/playlist.c:65 modules/gui/macosx/MainWindow.m:220
#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:117
#: modules/gui/qt4/components/playlist/playlist.cpp:172
#: modules/gui/qt4/components/playlist/selector.cpp:231
#: modules/gui/qt4/dialogs/playlist.cpp:40 modules/gui/qt4/menus.cpp:1110
344
msgid "Playlist"
Radek Vybiral's avatar
Radek Vybiral committed
345
msgstr "Seznam skladeb"
346

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
347
#: include/vlc_config_cat.h:170
348 349 350
msgid ""
"Settings related to playlist behaviour (e.g. playback mode) and to modules "
"that automatically add items to the playlist (\"service discovery\" modules)."
351
msgstr ""
Radek Vybiral's avatar
Radek Vybiral committed
352
"Nastavení vztahující se k chování seznamu skladeb (např. režim přehrávání) a "
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
353 354
"k modulům, které automaticky přidávají položky do tohoto seznamu (moduly "
"hledání služeb)."
355

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
356
#: include/vlc_config_cat.h:174
357
msgid "General playlist behaviour"
Radek Vybiral's avatar
Radek Vybiral committed
358
msgstr "Obecné chování seznamu skladeb"
359

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
360
#: include/vlc_config_cat.h:175
361
msgid "Services discovery"
Tomáš Chvátal's avatar
Tomáš Chvátal committed
362
msgstr "Prohledávání služeb"
363

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
364
#: include/vlc_config_cat.h:176
365 366 367
msgid ""
"Services discovery modules are facilities that automatically add items to "
"playlist."
368
msgstr ""
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
369 370
"Modul prohledávání služeb slouží k automatickému přidávání položek do "
"seznamu skladeb."
371

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
372 373
#: include/vlc_config_cat.h:180 src/libvlc-module.c:1799
#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1402
374
msgid "Advanced"
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
375
msgstr "Pokročilé"
376

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
377
#: include/vlc_config_cat.h:181
Tomáš Chvátal's avatar
Tomáš Chvátal committed
378
msgid "Advanced settings. Use with care..."
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
379
msgstr "Pokročilá nastavení. Používejte s rozvahou..."
380

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
381
#: include/vlc_config_cat.h:183
382 383 384
msgid "Advanced settings"
msgstr "Pokročilá nastavení"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
385 386 387
#: include/vlc_config_cat.h:188 modules/gui/macosx/open.m:131
#: modules/gui/macosx/open.m:595 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:211
#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:355
388 389 390
msgid "Network"
msgstr "Síť"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
391
#: include/vlc_config_cat.h:189
392
msgid "These modules provide network functions to all other parts of VLC."
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
393
msgstr "Tyto moduly poskytují síťové funkce všem ostatním částem VLC."
394

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
395 396 397
#: include/vlc_config_cat.h:196
msgid "These are general settings for video/audio/subtitle encoding modules."
msgstr "Obecná nastavení pro kódovací moduly titulků, videa a zvuku."
398

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
399
#: include/vlc_config_cat.h:199
400
msgid "Dialog providers can be configured here."
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
401
msgstr "Zde lze nastavit dialog poskytovatelů."
402

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
403
#: include/vlc_config_cat.h:202
404 405
msgid ""
"In this section you can force the behavior of the subtitle demuxer, for "
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
406
"example by setting the subtitle type or file name."
407
msgstr ""
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
408 409
"V této sekci můžete vynutit chování demuxeru titulků, například nastavení "
"typu titulků nebo název souboru."
410

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
411
#: include/vlc_interface.h:134
412 413
msgid ""
"\n"
414 415
"Warning: if you cannot access the GUI anymore, open a command-line window, "
"go to the directory where you installed VLC and run \"vlc -I qt\"\n"
416
msgstr ""
Tomáš Chvátal's avatar
Tomáš Chvátal committed
417
"\n"
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
418 419 420
"Varování: Pokud nemůžete přistupovat k uživatelskému rozhraní programu, "
"otevřete příkazovou řádku, běžte do adresáře, kde je nainstalován přehrávač "
"VLC, a spusťte příkaz \"vlc -I qt\"\n"
421

422
#: include/vlc_intf_strings.h:46
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
423 424
msgid "&Open File..."
msgstr "Otevřít sou&bor..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
425

426
#: include/vlc_intf_strings.h:47
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
427
msgid "&Advanced Open..."
Tomáš Chvátal's avatar
Tomáš Chvátal committed
428
msgstr "&Pokročilé otevírání..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
429

430 431 432 433 434 435
#: include/vlc_intf_strings.h:48
msgid "Open D&irectory..."
msgstr "Otevřít &adresář..."

#: include/vlc_intf_strings.h:49
msgid "Open &Folder..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
436 437
msgstr "Otevřít &složku..."

438
#: include/vlc_intf_strings.h:50
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
439
msgid "Select one or more files to open"
Tomáš Chvátal's avatar
Tomáš Chvátal committed
440
msgstr "Vyberte jeden či více souborů k otevření"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
441

442 443 444 445 446 447
#: include/vlc_intf_strings.h:51
msgid "Select Directory"
msgstr "Vyberte adresář"

#: include/vlc_intf_strings.h:51
msgid "Select Folder"
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
448
msgstr "Vybrat složku"
449 450

#: include/vlc_intf_strings.h:55
Tomáš Chvátal's avatar
Tomáš Chvátal committed
451
msgid "Media &Information"
Radek Vybiral's avatar
Radek Vybiral committed
452
msgstr "&Informace o médiu"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
453

454
#: include/vlc_intf_strings.h:56
Tomáš Chvátal's avatar
Tomáš Chvátal committed
455
msgid "&Codec Information"
Radek Vybiral's avatar
Radek Vybiral committed
456
msgstr "Informace o &kodeku"
457

458
#: include/vlc_intf_strings.h:57
Tomáš Chvátal's avatar
Tomáš Chvátal committed
459
msgid "&Messages"
Radek Vybiral's avatar
Radek Vybiral committed
460
msgstr "Z&právy"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
461

462
#: include/vlc_intf_strings.h:58
Tomáš Chvátal's avatar
Tomáš Chvátal committed
463
msgid "Jump to Specific &Time"
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
464
msgstr "Přejít na &určený čas"
465

466
#: include/vlc_intf_strings.h:59
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
467 468
msgid "Custom &Bookmarks"
msgstr "Vlastní &Záložky"
469

470
#: include/vlc_intf_strings.h:60
Tomáš Chvátal's avatar
Tomáš Chvátal committed
471
msgid "&VLM Configuration"
Radek Vybiral's avatar
Radek Vybiral committed
472
msgstr "Nastavení &VLM"
473

474
#: include/vlc_intf_strings.h:62
Tomáš Chvátal's avatar
Tomáš Chvátal committed
475
msgid "&About"
Radek Vybiral's avatar
Radek Vybiral committed
476 477
msgstr "O &aplikaci"

478
#: include/vlc_intf_strings.h:65 modules/control/rc.c:72
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
479 480 481 482 483 484
#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:404 modules/gui/macosx/MainMenu.m:349
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:456 modules/gui/macosx/MainMenu.m:463
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1182 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1183
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1184 modules/gui/macosx/playlist.m:498
#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:115
#: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:550 modules/gui/qt4/ui/open.h:244
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
485 486 487
msgid "Play"
msgstr "Přehrát"

488 489
#: include/vlc_intf_strings.h:66
msgid "Remove Selected"
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
490
msgstr "Odstranit vybrané"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
491

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
492
#: include/vlc_intf_strings.h:67
493
msgid "Information..."
Tomáš Chvátal's avatar
Tomáš Chvátal committed
494
msgstr "Informace..."
495

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
496
#: include/vlc_intf_strings.h:68
497
msgid "Create Directory..."
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
498
msgstr "Vytvořit adresář..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
499

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
500
#: include/vlc_intf_strings.h:69
501
msgid "Create Folder..."
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
502
msgstr "Vytvořit složku..."
503

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
504
#: include/vlc_intf_strings.h:70
505
msgid "Show Containing Directory..."
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
506
msgstr "Zobrazit adresář s obsahem..."
507

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
508
#: include/vlc_intf_strings.h:71
509
msgid "Show Containing Folder..."
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
510
msgstr "Zobrazit složku s obsahem..."
511

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
512
#: include/vlc_intf_strings.h:72
513
msgid "Stream..."
Tomáš Chvátal's avatar
Tomáš Chvátal committed
514
msgstr "Proud..."
515

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
516
#: include/vlc_intf_strings.h:73
517
msgid "Save..."
Tomáš Chvátal's avatar
Tomáš Chvátal committed
518
msgstr "Uložit..."
519

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
520 521
#: include/vlc_intf_strings.h:77 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:397
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:363 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1463
522
msgid "Repeat All"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
523 524
msgstr "Opakovat vše"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
525 526
#: include/vlc_intf_strings.h:78 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:417
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:362 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1458
527
msgid "Repeat One"
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
528
msgstr "Opakovat jednou"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
529

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
530 531 532 533
#: include/vlc_intf_strings.h:79 src/libvlc-module.c:1398
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:361 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1453
#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:119
#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:132
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
534
msgid "Random"
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
535
msgstr "Náhodné"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
536

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
537
#: include/vlc_intf_strings.h:80 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:375
538
msgid "Random Off"
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
539
msgstr "Náhodné přehrávání vypnuto"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
540

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
541
#: include/vlc_intf_strings.h:81
542
msgid "Add to Playlist"
Radek Vybiral's avatar
Radek Vybiral committed
543
msgstr "Přidat do seznamu skladeb"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
544

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
545
#: include/vlc_intf_strings.h:83
546
msgid "Add File..."
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
547
msgstr "Přid&at soubor..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
548

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
549
#: include/vlc_intf_strings.h:84
550
msgid "Add Directory..."
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
551
msgstr "Přidat adresář..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
552

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
553
#: include/vlc_intf_strings.h:85
554
msgid "Add Folder..."
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
555
msgstr "Přidat složku..."
556

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
557
#: include/vlc_intf_strings.h:87
558
msgid "Save Playlist to &File..."
Radek Vybiral's avatar
Radek Vybiral committed
559
msgstr "&Uložit seznam skladeb do souboru..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
560

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
561 562
#: include/vlc_intf_strings.h:89 modules/gui/macosx/MainWindow.m:168
#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1134
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
563 564 565
msgid "Search"
msgstr "Hledat"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
566 567
#: include/vlc_intf_strings.h:97 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:160
#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1400
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
568
msgid "Waves"
Tomáš Chvátal's avatar
Tomáš Chvátal committed
569
msgstr "Vlny"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
570

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
571
#: include/vlc_intf_strings.h:98
Felix Paul Kühne's avatar
Felix Paul Kühne committed
572 573
msgid ""
"<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
574
"charset=utf-8\" /></head><body><h2>Welcome to VLC media player Help</"
Felix Paul Kühne's avatar
Felix Paul Kühne committed
575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588
"h2><h3>Documentation</h3><p>You can find VLC documentation on VideoLAN's <a "
"href=\"http://wiki.videolan.org\">wiki</a> website.</p><p>If you are a "
"newcomer to VLC media player, please read the<br><a href=\"http://wiki."
"videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies\"><em>Introduction to VLC media "
"player</em></a>.</p><p>You will find some information on how to use the "
"player in the <br>\"<a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
"Play_HowTo\"><em>How to play files with VLC media player</em></a>\" document."
"</p><p>For all the saving, converting, transcoding, encoding, muxing and "
"streaming tasks, you should find useful information in the <a href=\"http://"
"wiki.videolan.org/Documentation:Streaming_HowTo\">Streaming Documentation</"
"a>.</p><p>If you are unsure about terminology, please consult the <a href="
"\"http://wiki.videolan.org/Knowledge_Base\">knowledge base</a>.</p><p>To "
"understand the main keyboard shortcuts, read the <a href=\"http://wiki."
"videolan.org/Hotkeys\">shortcuts</a> page.</p><h3>Help</h3><p>Before asking "
589 590 591 592 593 594 595 596 597
"any question, please refer yourself to the <a href=\"http://www.videolan.org/"
"support/faq.html\">FAQ</a>.</p><p>You might then get (and give) help on the "
"<a href=\"http://forum.videolan.org\">Forums</a>, the <a href=\"http://www."
"videolan.org/vlc/lists.html\">mailing-lists</a> or our IRC channel "
"(<em>#videolan</em> on irc.freenode.net).</p><h3>Contribute to the project</"
"h3><p>You can help the VideoLAN project giving some of your time to help the "
"community, to design skins, to translate the documentation, to test and to "
"code. You can also give funds and material to help us. And of course, you "
"can <b>promote</b> VLC media player.</p></body></html>"
Felix Paul Kühne's avatar
Felix Paul Kühne committed
598
msgstr ""
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611

#: src/audio_output/filters.c:247
msgid "Audio filtering failed"
msgstr "Filtrování zvuku selhalo"

#: src/audio_output/filters.c:248
#, c-format
msgid "The maximum number of filters (%u) was reached."
msgstr "Maximální počet filtrů (%u) byl dosažen."

#: src/audio_output/output.c:220 src/audio_output/output.c:267
#: src/config/core.c:407 src/input/es_out.c:902 src/libvlc-module.c:540
#: modules/gui/macosx/MainWindow.m:996 modules/video_filter/postproc.c:234
612
msgid "Disable"
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
613
msgstr "Zakázat"
614

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
615
#: src/audio_output/output.c:223 modules/visualization/visual/visual.c:125
616
msgid "Spectrometer"
Tomáš Chvátal's avatar
Tomáš Chvátal committed
617
msgstr "Spektrometr"
618

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
619
#: src/audio_output/output.c:226
620
msgid "Scope"
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
621
msgstr "Rozsah"
622

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
623
#: src/audio_output/output.c:229
624
msgid "Spectrum"
Tomáš Chvátal's avatar
Tomáš Chvátal committed
625
msgstr "Spektrum"
626

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
627
#: src/audio_output/output.c:232
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
628
msgid "Vu meter"
Tomáš Chvátal's avatar
Tomáš Chvátal committed
629
msgstr "Vu metr"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
630

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
631 632
#: src/audio_output/output.c:264 modules/audio_filter/equalizer.c:81
#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:144 share/lua/http/index.html:219
633 634 635
msgid "Equalizer"
msgstr "Ekvalizér"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
636
#: src/audio_output/output.c:279 src/libvlc-module.c:192
637
msgid "Audio filters"
Tomáš Chvátal's avatar
Tomáš Chvátal committed
638
msgstr "Zvukové filtry"
639

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
640
#: src/audio_output/output.c:290
641
msgid "Replay gain"
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
642
msgstr "Zesílení přehrávání"
643

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
644 645 646 647
#: src/audio_output/output.c:377 modules/gui/macosx/MainMenu.m:382
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:383
msgid "Stereo audio mode"
msgstr "Režim zvuku stereo"
648

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
649 650 651
#: src/audio_output/output.c:412 src/libvlc-module.c:189
msgid "Dolby Surround"
msgstr "Dolby Surround"
652

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
653 654 655
#: src/audio_output/output.c:417 src/libvlc-module.c:188
#: modules/access/alsa.c:38 modules/access/oss.c:64
#: modules/access/v4l2/v4l2.c:268 modules/audio_output/alsa.c:76
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
656
#: modules/codec/twolame.c:70
657 658 659
msgid "Stereo"
msgstr "Stereo"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671
#: src/audio_output/output.c:422 src/config/keys.c:85 src/libvlc-module.c:189
#: src/libvlc-module.c:286 src/libvlc-module.c:364
#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:92
#: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:61 modules/codec/dvbsub.c:102
#: modules/codec/subsdec.c:164 modules/codec/zvbi.c:78
#: modules/control/gestures.c:83 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:105
#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:170 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:192
#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:74 modules/video_filter/logo.c:79
#: modules/video_filter/marq.c:139 modules/video_filter/mosaic.c:170
#: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1319
#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1362
#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1372
672 673 674
msgid "Left"
msgstr "Vlevo"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
#: src/audio_output/output.c:430 src/config/keys.c:111 src/libvlc-module.c:189
#: src/libvlc-module.c:286 src/libvlc-module.c:364
#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:92
#: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:61 modules/codec/dvbsub.c:102
#: modules/codec/subsdec.c:164 modules/codec/zvbi.c:78
#: modules/control/gestures.c:83 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:106
#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:172 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:194
#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:74 modules/video_filter/logo.c:79
#: modules/video_filter/marq.c:139 modules/video_filter/mosaic.c:170
#: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1320
685 686 687
msgid "Right"
msgstr "Vpravo"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
688
#: src/audio_output/output.c:433 src/libvlc-module.c:188
689
msgid "Reverse stereo"
Tomáš Chvátal's avatar
Tomáš Chvátal committed
690
msgstr "Reverzní stereo (prohodí levý a pravý kanál)"
691

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
692 693 694 695 696 697 698 699 700 701
#: src/config/core.c:397 modules/access/dtv/access.c:91
#: modules/access/dtv/access.c:106 modules/access/dtv/access.c:115
#: modules/access/dtv/access.c:123 modules/access/dtv/access.c:132
#: modules/access/dtv/access.c:140 modules/access/dtv/access.c:160
#: modules/access/v4l2/v4l2.c:137
#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:970
msgid "Automatic"
msgstr "Automaticky"

#: src/config/file.c:458
702
msgid "boolean"
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
703
msgstr "pravdivost (boolean)"
704

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
705
#: src/config/file.c:458 src/config/help.c:468
706
msgid "integer"
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
707
msgstr "celé číslo"
708

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
709
#: src/config/file.c:466 src/config/help.c:498
710
msgid "float"
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
711
msgstr "desetinné číslo"
712

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
713
#: src/config/file.c:479 src/config/help.c:447
714
msgid "string"
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
715
msgstr "řetězec"
716

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
717
#: src/config/help.c:127
718
msgid "To get exhaustive help, use '-H'."
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
719
msgstr "Pro získání úplné nápovědy užijte '-H'."
720

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
721
#: src/config/help.c:131
722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757
#, c-format
msgid ""
"Usage: %s [options] [stream] ...\n"
"You can specify multiple streams on the commandline.\n"
"They will be enqueued in the playlist.\n"
"The first item specified will be played first.\n"
"\n"
"Options-styles:\n"
" --option A global option that is set for the duration of the program.\n"
"  -option A single letter version of a global --option.\n"
"  :option An option that only applies to the stream directly before it\n"
"      and that overrides previous settings.\n"
"\n"
"Stream MRL syntax:\n"
" [[access][/demux]://]URL[#[title][:chapter][-[title][:chapter]]]\n"
" [:option=value ...]\n"
"\n"
" Many of the global --options can also be used as MRL specific :options.\n"
" Multiple :option=value pairs can be specified.\n"
"\n"
"URL syntax:\n"
" file:///path/file       Plain media file\n"
" http://host[:port]/file    HTTP URL\n"
" ftp://host[:port]/file     FTP URL\n"
" mms://host[:port]/file     MMS URL\n"
" screen://           Screen capture\n"
" dvd://[device]         DVD device\n"
" vcd://[device]         VCD device\n"
" cdda://[device]        Audio CD device\n"
" udp://[[<source address>]@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
"                 UDP stream sent by a streaming server\n"
" vlc://pause:<seconds>     Pause the playlist for a certain time\n"
" vlc://quit           Special item to quit VLC\n"
"\n"
msgstr ""

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
758
#: src/config/help.c:514
759
msgid " (default enabled)"
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
760
msgstr " (ve výchozím nastavení zapnuto)"
761

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
762
#: src/config/help.c:515
763
msgid " (default disabled)"
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
764
msgstr " (ve výchozím nastavení vypnuto)"
765

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
766 767
#: src/config/help.c:680 src/config/help.c:683 src/config/help.c:690
#: src/config/help.c:692
768 769 770
msgid "Note:"
msgstr "Poznámka:"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
771
#: src/config/help.c:681 src/config/help.c:684
772 773
msgid "add --advanced to your command line to see advanced options."
msgstr ""
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
774 775
"přidejte parametr --advanced na příkazové řádce pro zobrazení pokročilých "
"možností."
776

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
777
#: src/config/help.c:694
778
#, c-format
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
779 780 781 782 783 784
msgid "%u module was not displayed because it only has advanced options.\n"
msgid_plural ""
"%u modules were not displayed because they only have advanced options.\n"
msgstr[0] "%u modul nebyl zobrazen, protože má pouze pokročilé možnosti.\n"
msgstr[1] "%u moduly nebyly zobrazen, protože mají pouze pokročilé možnosti.\n"
msgstr[2] "%u modul; nebylo zobrazen, protože mají pouze pokročilé možnosti.\n"
785

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
786
#: src/config/help.c:704 src/config/help.c:708
787 788 789 790
msgid ""
"No matching module found. Use --list or --list-verbose to list available "
"modules."
msgstr ""
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
791 792
"Nenalezen žádný odpovídající modul. Použijte parametry --list nebo --list-"
"verbose pro seznam dostupných modulů."
793

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
794 795
#: src/config/help.c:790
#, c-format
796
msgid "VLC version %s (%s)\n"
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
797
msgstr "Verze přehrávače VLC %s (%s)\n"
798

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
799 800
#: src/config/help.c:792
#, c-format
801
msgid "Compiled by %s on %s (%s)\n"
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
802
msgstr "Zkompilováno %s na %s (%s)\n"
803

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
804
#: src/config/help.c:794
805 806 807 808
#, c-format
msgid "Compiler: %s\n"
msgstr "Kompilátor: %s\n"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
809
#: src/config/help.c:827
810 811 812 813 814 815 816
msgid ""
"\n"
"Dumped content to vlc-help.txt file.\n"
msgstr ""
"\n"
"Obsah vypsán do souboru vlc-help.txt\n"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
817
#: src/config/help.c:841
818 819 820 821 822
msgid ""
"\n"
"Press the RETURN key to continue...\n"
msgstr ""
"\n"
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
823
"Pro pokračování stiskněte klávesu ENTER...\n"
Felix Paul Kühne's avatar
Felix Paul Kühne committed
824

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
825 826 827
#: src/config/keys.c:56
msgid "Backspace"
msgstr "Backspace"
828

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
829 830 831
#: src/config/keys.c:57
msgid "Brightness Down"
msgstr "Zeslabení jasu"
Radek Vybiral's avatar
Radek Vybiral committed
832

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
833 834 835
#: src/config/keys.c:58
msgid "Brightness Up"
msgstr "Zesílení jasu"
Radek Vybiral's avatar
Radek Vybiral committed
836

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
837 838 839
#: src/config/keys.c:59
msgid "Browser Back"
msgstr "Prohlížeč Zpět"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed