sk.po 610 KB
Newer Older
1 2 3 4 5 6 7 8
# Copyright (C) 2006 the VideoLAN team
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# FIRST AUTHOR <PODNETY@MOJEPREKLADY.NET>, 2006.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Slovak translation for VLC Media Player\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
9
"POT-Creation-Date: 2006-12-19 22:58+0100\n"
10 11 12 13 14 15 16
"PO-Revision-Date: 2006-10-07 20:13+0100\n"
"Last-Translator: Marián Hikaník <podnety@mojepreklady.net>\n"
"Language-Team: Marián Hikaník, translation controlled by: Pavel Kříž\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
17
#: include/vlc_config_cat.h:36
18 19 20
msgid "VLC preferences"
msgstr "Nastavenia programu VLC"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
21
#: include/vlc_config_cat.h:38
22
msgid "Select \"Advanced Options\" to see all options."
23 24 25 26
msgstr ""
"Ak chcete vidieť všetky nastavenia, kliknite na príkaz \"Pokročilé nastavenia"
"\"."

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
27
#: include/vlc_config_cat.h:40 include/vlc_config_cat.h:131
28
#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:62 modules/gui/wince/playlist.cpp:674
29
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/fileinfo.cpp:82
zorglub's avatar
zorglub committed
30
#: modules/visualization/visual/visual.c:113
31 32 33
msgid "General"
msgstr "Všeobecné"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
34
#: include/vlc_config_cat.h:43 modules/misc/dummy/dummy.c:65
35 36 37
msgid "Interface"
msgstr "Rozhranie"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
38
#: include/vlc_config_cat.h:44
39 40 41
msgid "Settings for VLC's interfaces"
msgstr "Nastavenia rozhrania programu VLC"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
42
#: include/vlc_config_cat.h:46
43 44 45
msgid "General interface settings"
msgstr "Všeobecné nastavenia rozhrania"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
46
#: include/vlc_config_cat.h:48
47 48 49
msgid "Main interfaces"
msgstr "Hlavné rozhrania"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
50
#: include/vlc_config_cat.h:49
51 52 53
msgid "Settings for the main interface"
msgstr "Nastavenia hlavného vzhľadu"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
54
#: include/vlc_config_cat.h:51 src/libvlc-module.c:89
55 56 57
msgid "Control interfaces"
msgstr "Ovládanie rozhraní"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
58
#: include/vlc_config_cat.h:52
59 60 61
msgid "Settings for VLC's control interfaces"
msgstr "Nastavenia kontrolných rozhraní programu VLC"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
62
#: include/vlc_config_cat.h:54 include/vlc_config_cat.h:55
63 64 65
msgid "Hotkeys settings"
msgstr "Nastavenia horúcich klávesov"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
66
#: include/vlc_config_cat.h:58 src/input/es_out.c:1599
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
67 68 69 70
#: src/libvlc-module.c:1256 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:281
#: modules/gui/macosx/extended.m:80 modules/gui/macosx/intf.m:559
#: modules/gui/macosx/output.m:170 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:96
#: modules/gui/macosx/wizard.m:420 modules/gui/qt4/ui/input_stats.ui:25
71
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:336
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
72
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:850
zorglub's avatar
zorglub committed
73
#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:178 modules/stream_out/transcode.c:258
74 75 76
msgid "Audio"
msgstr "Zvuk"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
77
#: include/vlc_config_cat.h:59
78 79 80
msgid "Audio settings"
msgstr "Nastavenia zvuku"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
81
#: include/vlc_config_cat.h:61 include/vlc_config_cat.h:62
82 83 84
msgid "General audio settings"
msgstr "Všeobecné nastavenia zvuku"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
85
#: include/vlc_config_cat.h:64 include/vlc_config_cat.h:89
zorglub's avatar
zorglub committed
86
#: src/video_output/video_output.c:428
87 88 89
msgid "Filters"
msgstr "Filtre"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
90
#: include/vlc_config_cat.h:66
91 92 93
msgid "Audio filters are used to postprocess the audio stream."
msgstr "Aplikovaním zvukových filtrov môžete dodatočne upraviť zvuk."

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
94
#: include/vlc_config_cat.h:68 src/audio_output/input.c:84
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
95
#: modules/gui/macosx/intf.m:569 modules/gui/macosx/intf.m:570
96 97 98
msgid "Visualizations"
msgstr "Vizualizácie"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
99
#: include/vlc_config_cat.h:70 src/audio_output/input.c:158
100 101 102
msgid "Audio visualizations"
msgstr "Vizualizácie zvuku"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
103
#: include/vlc_config_cat.h:72 include/vlc_config_cat.h:85
104 105 106
msgid "Output modules"
msgstr "Výstupné moduly"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
107
#: include/vlc_config_cat.h:73
108 109 110
msgid "These are general settings for audio output modules."
msgstr "Toto sú všeobecné nastavenia výstupných modulov zvuku."

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
111
#: include/vlc_config_cat.h:75 src/libvlc-module.c:1602
112
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:578
zorglub's avatar
zorglub committed
113
#: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:282 modules/stream_out/transcode.c:290
114 115 116
msgid "Miscellaneous"
msgstr "Rôzne"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
117
#: include/vlc_config_cat.h:76
118 119 120
msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
msgstr "Rôzne nastavenia zvuku a modulov"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
121
#: include/vlc_config_cat.h:79 src/input/es_out.c:1627
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
122 123 124 125
#: src/libvlc-module.c:1291 modules/gui/macosx/extended.m:79
#: modules/gui/macosx/intf.m:572 modules/gui/macosx/output.m:160
#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:86 modules/gui/macosx/wizard.m:421
#: modules/gui/qt4/ui/input_stats.ui:91
126
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:290
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
127
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:811
zorglub's avatar
zorglub committed
128 129
#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:176 modules/misc/dummy/dummy.c:95
#: modules/stream_out/transcode.c:202
130 131 132
msgid "Video"
msgstr "Video"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
133
#: include/vlc_config_cat.h:80
134 135 136
msgid "Video settings"
msgstr "Nastavenia videa"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
137
#: include/vlc_config_cat.h:82 include/vlc_config_cat.h:83
138 139 140
msgid "General video settings"
msgstr "Všeobecné nastavenia videa"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
141
#: include/vlc_config_cat.h:87
142 143 144
msgid "Choose your preferred video output and configure it here."
msgstr "Tu si môžete vybrať preferovaný video-výstup a nakonfigurovať ho. "

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
145
#: include/vlc_config_cat.h:91
146 147 148
msgid "Video filters are used to postprocess the video stream."
msgstr "Aplikovaním video-filtrov môžete dodatočne upraviť video."

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
149
#: include/vlc_config_cat.h:93
150 151 152
msgid "Subtitles/OSD"
msgstr "Titulky/OSD"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
153
#: include/vlc_config_cat.h:94
154 155 156 157 158 159
msgid ""
"Miscellaneous settings related to On-Screen-Display, subtitles and \"overlay "
"subpictures\"."
msgstr ""
"Rôzne nastavenia, ktoré sa vzťahujú k OSD ovládaniu, titulkom alebo k "
"obrázkom používaným pri prekrývaní."
160

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
161
#: include/vlc_config_cat.h:103
162 163 164
msgid "Input / Codecs"
msgstr "Vstup / Kodeky"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
165
#: include/vlc_config_cat.h:104
166 167 168 169 170 171
msgid ""
"These are the settings for the input, demultiplexing and decoding parts of "
"VLC. Encoder settings can also be found here."
msgstr ""
"Tu sú nastavenia vstupného signálu, demultiplexovania a dekódovania v "
"programe VLC. Môžete tu nájsť aj nastavenia enkodérov."
172

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
173
#: include/vlc_config_cat.h:107
174 175 176
msgid "Access modules"
msgstr "Prístupové moduly"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
177
#: include/vlc_config_cat.h:109
178 179 180 181 182 183 184
msgid ""
"Settings related to the various access methods used by VLC. Common settings "
"you may want to alter are HTTP proxy or caching settings."
msgstr ""
"Toto sú nastavenia, ktoré sa nejakým spôsobom vzťahujú k metódam prístupu, "
"používaným v programe VLC. K nastaveniam, ktoré treba častokrát zmeniť "
"patria najmä nastavenia HTTP proxy alebo nastavenia vyrovnávacej pamäte."
185

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
186
#: include/vlc_config_cat.h:113
187 188 189
msgid "Access filters"
msgstr "Prístupové filtre"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
190
#: include/vlc_config_cat.h:115
191 192 193 194 195 196 197 198
msgid ""
"Access filters are special modules that allow advanced operations on the "
"input side of VLC. You should not touch anything here unless you know what "
"you are doing."
msgstr ""
"Prístupové filtre sú špeciálne moduly, ktoré umožňujú vykonávať pokročilé "
"operácie pri vstupe do programu VLC. Pokiaľ neviete čo meníte, nemali by ste "
"tieto nastavenia v žiadnom prípade meniť. "
199

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
200
#: include/vlc_config_cat.h:119
201 202 203
msgid "Demuxers"
msgstr "Demuxéry"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
204
#: include/vlc_config_cat.h:120
205 206 207
msgid "Demuxers are used to separate audio and video streams."
msgstr "Demuxéry sa používajú na oddelenie audio- a video-stôp. "

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
208
#: include/vlc_config_cat.h:122
209 210 211
msgid "Video codecs"
msgstr "Video kodeky"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
212
#: include/vlc_config_cat.h:123
213 214 215
msgid "Settings for the video-only decoders and encoders."
msgstr "Nastavenia dekodérov a enkodérov len pre video. "

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
216
#: include/vlc_config_cat.h:125
217 218 219
msgid "Audio codecs"
msgstr "Audio kodeky"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
220
#: include/vlc_config_cat.h:126
221 222 223
msgid "Settings for the audio-only decoders and encoders."
msgstr "Nastavenia dekodérov a enkodérov len pre zvuk."

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
224
#: include/vlc_config_cat.h:128
225 226 227
msgid "Other codecs"
msgstr "Iné kodeky"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
228
#: include/vlc_config_cat.h:129
229 230 231
msgid "Settings for audio+video and miscellaneous decoders and encoders."
msgstr "Nastavenia ostatných dekodérov a enkodérov zvuku a videa."

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
232
#: include/vlc_config_cat.h:132
233
msgid "General input settings. Use with care."
234 235
msgstr ""
"Všeobecné nastavenia vstupu. Týmto nastavenia venujte zvýšenú pozornosť!"
236

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
237
#: include/vlc_config_cat.h:135 src/libvlc-module.c:1530
238 239 240 241
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:152
msgid "Stream output"
msgstr "Výstupný tok"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
242
#: include/vlc_config_cat.h:137
243
msgid ""
244 245 246 247 248 249 250
"Stream output is what allows VLC to act as a streaming server or to save "
"incoming streams.\n"
"Streams are first muxed and then sent through an \"access output\" module "
"that can either save the stream to a file, or stream it (UDP, HTTP, RTP/"
"RTSP).\n"
"Sout streams modules allow advanced stream processing (transcoding, "
"duplicating...)."
251
msgstr ""
252 253 254 255 256
"Funkcia Výstup streamu je to, vďaka čomu dokáže program VLC pracovať ako "
"streamovací server a prijímať a ukladať prichádzajúce streamy. \n"
"Streamy sú najskôr muxované a potom sa odosielajú pomocou modulu \"access "
"output\", ktorý ich dokáže buď ukladať do súboru, alebo odosielať ďalej "
"pomocou rôznych protokolov (UDP, HTTP, RTP/RTSP). \n"
257 258
"Dodatočné upravovanie streamu je možné vďaka tzv. sout-streams modulom. "

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
259
#: include/vlc_config_cat.h:145
260 261 262
msgid "General stream output settings"
msgstr "Všeobecné nastavenie výstupného streamu"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
263
#: include/vlc_config_cat.h:147
264 265 266
msgid "Muxers"
msgstr "Muxéry"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
267
#: include/vlc_config_cat.h:149
268
msgid ""
269 270 271
"Muxers create the encapsulation formats that are used to put all the "
"elementary streams (video, audio, ...) together. This setting allows you to "
"always force a specific muxer. You should probably not do that.\n"
272 273
"You can also set default parameters for each muxer."
msgstr ""
274 275 276 277
"Muxéry dokážu vyrobiť taký stream, ktorý už bude obsahovať všetky "
"elementárne streamy (video, audio, ...) zlúčené dohromady. Toto nastavenie "
"Vám umožňuje voľbu konkrétneho muxéra, ktorý chcete použiť. Väčšinou však "
"nie je nutné určovať nejaký muxér konkrétne. \n"
278 279
"Pre každý muxér môžete zadať aj jeho predvolené nastavenia."

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
280
#: include/vlc_config_cat.h:155
281 282 283
msgid "Access output"
msgstr "Access output"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
284
#: include/vlc_config_cat.h:157
285
msgid ""
286 287 288
"Access output modules control the ways the muxed streams are sent. This "
"setting allows you to always force a specific access output method. You "
"should probably not do that.\n"
289 290
"You can also set default parameters for each access output."
msgstr ""
291 292 293 294
"Moduly s názvom Access output sa používajú na kontrolovanie ciest, ktorými "
"sú streamy odosielané. Nastavením týchto modulov si môžete napríklad určiť, "
"že sa pri odosielaní streamu bude používať len Vami určená metóda. Väčšinou "
"však nie sú takéto fixné nastavenia potrebné. \n"
295 296
"Pre každú metódu odosielania streamu môžete zadať aj predvolené nastavenia."

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
297
#: include/vlc_config_cat.h:162
298 299 300
msgid "Packetizers"
msgstr "Paketizéry"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
301
#: include/vlc_config_cat.h:164
302
msgid ""
303 304 305
"Packetizers are used to \"preprocess\" the elementary streams before muxing. "
"This setting allows you to always force a packetizer. You should probably "
"not do that.\n"
306 307
"You can also set default parameters for each packetizer."
msgstr ""
308 309 310 311
"Paketizéry sa používajú na \"prvotnú úpravu\" elementárnych streamov pred "
"ich muxovaním. Pomocou tejto voľby si môžete použitie paketizéra vynútiť. Vo "
"väčšine prípadov to však nie je potrebné a nemali by ste si jeho použitie "
"vynucovať. \n"
312 313
"Pre každý paketizér môžete nastaviť aj predvolené parametre."

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
314
#: include/vlc_config_cat.h:170
315 316 317
msgid "Sout stream"
msgstr "Sout stream"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
318
#: include/vlc_config_cat.h:171
319 320 321 322 323 324 325 326 327
msgid ""
"Sout stream modules allow to build a sout processing chain. Please refer to "
"the Streaming Howto for more information. You can configure default options "
"for each sout stream module here."
msgstr ""
"Moduly sout stream umožňujú vytváranie reťazcov sout. Ak chcete získať viac "
"informácií, prečítajte si prosím príručku Ako na streamovanie (Streaming "
"Howto). Tu môžete nastavovať predvolené nastavenia pre každý sout-stream "
"modul. "
328

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
329
#: include/vlc_config_cat.h:176 modules/services_discovery/sap.c:124
330 331 332
msgid "SAP"
msgstr "SAP"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
333
#: include/vlc_config_cat.h:178
334 335 336 337 338 339
msgid ""
"SAP is a way to publically announce streams that are being sent using "
"multicast UDP or RTP."
msgstr ""
"SAP je funkcia, ktorá umožňuje vysielať oznamovacie streamy pomocou "
"protokolu UDP alebo RTP."
340

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
341
#: include/vlc_config_cat.h:181
342 343 344 345
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_panel.cpp:67
msgid "VOD"
msgstr "VOD"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
346
#: include/vlc_config_cat.h:182
347 348 349
msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
msgstr "Implementácia funkcie video na požiadanie (Video on Demand)"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
350
#: include/vlc_config_cat.h:186 src/libvlc-module.c:1666
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
351
#: src/playlist/engine.c:107 src/playlist/engine.c:109
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
352
#: modules/demux/playlist/playlist.c:56 modules/demux/playlist/playlist.c:57
zorglub's avatar
zorglub committed
353
#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:230
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
354 355
#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:324 modules/gui/macosx/intf.m:504
#: modules/gui/macosx/intf.m:602 modules/gui/pda/pda_interface.c:1264
356
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:208
357 358
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:688
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:699
359 360 361
msgid "Playlist"
msgstr "Playlist"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
362
#: include/vlc_config_cat.h:187
363 364 365 366 367 368
msgid ""
"Settings related to playlist behaviour (e.g. playback mode) and to modules "
"that automatically add items to the playlist (\"service discovery\" modules)."
msgstr ""
"Nastavenia vplývajúce na správanie sa playlistu (napr. v playback-móde) a "
"modulov, ktoré dokážu automaticky pridávať do playlistu nové položky."
369

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
370
#: include/vlc_config_cat.h:191
371 372 373
msgid "General playlist behaviour"
msgstr "Všeobecné nastavenia správania sa playlistu"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
374
#: include/vlc_config_cat.h:192 modules/gui/macosx/playlist.m:434
375 376 377
msgid "Services discovery"
msgstr "Zisťovacie moduly"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
378
#: include/vlc_config_cat.h:193
379 380 381 382 383 384
msgid ""
"Services discovery modules are facilities that automatically add items to "
"playlist."
msgstr ""
"Zisťovacie moduly pridávajú do programu VLC možnosť automatického pridávania "
"položiek do playlistu."
385

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
386
#: include/vlc_config_cat.h:197 src/libvlc-module.c:1491
387 388 389 390
#: modules/gui/macosx/prefs.m:124
msgid "Advanced"
msgstr "Pokročilé"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
391
#: include/vlc_config_cat.h:198
392
msgid "Advanced settings. Use with care."
393 394
msgstr ""
"Pokročilé nastavenia. Zmene týchto nastavení venujte zvýšenú pozornosť."
395

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
396
#: include/vlc_config_cat.h:200
397 398 399
msgid "CPU features"
msgstr "Vlastnosti procesora"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
400
#: include/vlc_config_cat.h:201
401 402 403 404 405 406
msgid ""
"You can choose to disable some CPU accelerations here. You should probably "
"not change these settings."
msgstr ""
"Tu môžete zablokovať niektoré akceleračné funkcie procesora. Vo väčšine "
"prípadov to však nie je potrebné."
407

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
408
#: include/vlc_config_cat.h:204
409 410 411
msgid "Advanced settings"
msgstr "Pokročilé nastavenia"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
412
#: include/vlc_config_cat.h:205
413 414 415
msgid "Other advanced settings"
msgstr "Iné pokročilé nastavenia"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
416
#: include/vlc_config_cat.h:207 modules/gui/macosx/open.m:164
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
417
#: modules/gui/macosx/open.m:392 modules/gui/pda/pda_interface.c:548
418
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:504
419 420 421
msgid "Network"
msgstr "Sieť"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
422
#: include/vlc_config_cat.h:208
423 424 425
msgid "These modules provide network functions to all other parts of VLC."
msgstr "Tieto moduly zabezpečujú v programe VLC fungovanie siete."

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
426
#: include/vlc_config_cat.h:213
427 428 429
msgid "Chroma modules settings"
msgstr "Nastavenia modulov Chroma"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
430
#: include/vlc_config_cat.h:214
431 432 433
msgid "These settings affect chroma transformation modules."
msgstr "Tieto nastavenia sa týkajú transformačných modulov Chroma."

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
434
#: include/vlc_config_cat.h:216
435 436 437
msgid "Packetizer modules settings"
msgstr "Nastavenia modulov paketizéra"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
438
#: include/vlc_config_cat.h:220
439 440 441
msgid "Encoders settings"
msgstr "Nastavenia enkodérov"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
442
#: include/vlc_config_cat.h:222
443 444 445
msgid "These are general settings for video/audio/subtitles encoding modules."
msgstr "Tu sú všeobecné nastavenia kódovacích modulov videa/zvuku/titulkov. "

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
446
#: include/vlc_config_cat.h:225
447 448 449
msgid "Dialog providers settings"
msgstr "Nastavenia poskytovateľov dialógov"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
450
#: include/vlc_config_cat.h:227
451 452 453
msgid "Dialog providers can be configured here."
msgstr "Tu môžete nastaviť parametre pre poskytovanie dialógov."

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
454
#: include/vlc_config_cat.h:229
455 456 457
msgid "Subtitle demuxer settings"
msgstr "Nastavenia demuxéra titulkov"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
458
#: include/vlc_config_cat.h:231
459 460 461 462 463 464
msgid ""
"In this section you can force the behavior of the subtitle demuxer, for "
"example by setting the subtitles type or file name."
msgstr ""
"V tejto časti si môžete určiť, ako sa bude správať demuxér titulkov, môžete "
"napríklad nastaviť typ titulkov alebo názov súboru."
465

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
466
#: include/vlc_config_cat.h:238
467 468 469
msgid "No help available"
msgstr "Nie je dostupný žiaden pomocník"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
470
#: include/vlc_config_cat.h:239
471 472 473
msgid "There is no help available for these modules."
msgstr "Pre tieto moduly neexistuje žiaden pomocník."

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
474
#: include/vlc_interface.h:146
475 476
msgid ""
"\n"
477 478
"Warning: if you can't access the GUI anymore, open a command-line window, go "
"to the directory where you installed VLC and run \"vlc -I wx\"\n"
479 480
msgstr ""
"\n"
481 482 483 484
"Upozornenie: Ak sa nemozete dostat k uzivatelskemu rozhraniu programu, "
"pouzite prosim prikazovy riadok, prejdite do priecinka kde je nainstalovany "
"program VLC a zadajte prikaz  \"vlc -I wx\"\n"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499
#: include/vlc_intf_strings.h:33 modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:126
msgid "Quick &Open File..."
msgstr "Rýchle otvorenie &súboru..."

#: include/vlc_intf_strings.h:34
#, fuzzy
msgid "&Advanced Open..."
msgstr "Pokročilé nastavenia..."

#: include/vlc_intf_strings.h:35
#, fuzzy
msgid "Open &Directory..."
msgstr "Otvoriť &priečinok..."

#: include/vlc_intf_strings.h:37
500 501 502 503
#, fuzzy
msgid "Select one or more files to open"
msgstr "Zvoľte si súbor, do ktorého sa bude ukladať"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524
#: include/vlc_intf_strings.h:41 include/vlc_intf_strings.h:51
#, fuzzy
msgid "Information..."
msgstr "Informácia"

#: include/vlc_intf_strings.h:42
#, fuzzy
msgid "Messages..."
msgstr "&Hlásenia programu..."

#: include/vlc_intf_strings.h:43
#, fuzzy
msgid "Extended settings..."
msgstr "Nastavenia enkodérov"

#: include/vlc_intf_strings.h:45
#, fuzzy
msgid "About VLC media player..."
msgstr "O programe VLC media player"

#: include/vlc_intf_strings.h:48 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:45
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
525 526
#: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:72 modules/gui/macosx/intf.m:497
#: modules/gui/macosx/intf.m:540 modules/gui/macosx/intf.m:619
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
527 528 529
#: modules/gui/macosx/intf.m:626 modules/gui/macosx/intf.m:1448
#: modules/gui/macosx/intf.m:1449 modules/gui/macosx/intf.m:1450
#: modules/gui/macosx/intf.m:1451 modules/gui/macosx/playlist.m:426
530 531 532
#: modules/gui/pda/pda_interface.c:262 modules/gui/pda/pda_interface.c:263
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:281
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:290
533 534 535
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:686
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:697
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1234
536 537 538 539
#: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:266 modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:277
msgid "Play"
msgstr "Prehrať"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
540
#: include/vlc_intf_strings.h:49
541 542 543 544
#, fuzzy
msgid "Fetch information"
msgstr "Meta-Informácia"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
545
#: include/vlc_intf_strings.h:50 modules/gui/macosx/playlist.m:427
546 547 548 549 550 551 552
#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1254
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:285
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:292
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:105
msgid "Delete"
msgstr "Vymazať"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
553
#: include/vlc_intf_strings.h:52
554 555 556 557
#, fuzzy
msgid "Sort"
msgstr "Zo&radiť"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
558
#: include/vlc_intf_strings.h:53
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
559
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:1625
560 561 562
msgid "Add node"
msgstr "Pridať uzol"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
563
#: include/vlc_intf_strings.h:54
564 565 566 567
#, fuzzy
msgid "Stream..."
msgstr "Stream"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
568
#: include/vlc_intf_strings.h:55
569 570 571 572
#, fuzzy
msgid "Save..."
msgstr "Uložiť &ako..."

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646
#: include/vlc_intf_strings.h:59 src/libvlc-module.c:982
msgid "Repeat all"
msgstr "Zopakovať všetko"

#: include/vlc_intf_strings.h:60
#, fuzzy
msgid "Repeat one"
msgstr "Opakovať jedenkrát"

#: include/vlc_intf_strings.h:61
msgid "No repeat"
msgstr ""

#: include/vlc_intf_strings.h:63 modules/gui/macosx/controls.m:835
#: modules/gui/macosx/intf.m:546
msgid "Random"
msgstr "Náhodne"

#: include/vlc_intf_strings.h:64
#, fuzzy
msgid "No random"
msgstr "Náhodne"

#: include/vlc_intf_strings.h:66
#, fuzzy
msgid "Add to playlist"
msgstr "Pridať do playlistu"

#: include/vlc_intf_strings.h:67
#, fuzzy
msgid "Add to media library"
msgstr "Použiť knižnicu médií"

#: include/vlc_intf_strings.h:69
#, fuzzy
msgid "Add file..."
msgstr "Uložiť súbor..."

#: include/vlc_intf_strings.h:70
#, fuzzy
msgid "Advanced open..."
msgstr "Pokročilé nastavenia..."

#: include/vlc_intf_strings.h:71
#, fuzzy
msgid "Add directory..."
msgstr "Pridať &priečinok..."

#: include/vlc_intf_strings.h:73
#, fuzzy
msgid "Save playlist to file..."
msgstr "Uložiť playlist..."

#: include/vlc_intf_strings.h:74
#, fuzzy
msgid "Load playlist file..."
msgstr "Uložiť playlist..."

#: include/vlc_intf_strings.h:76 modules/gui/macosx/playlist.m:439
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:330
msgid "Search"
msgstr "Hľadať"

#: include/vlc_intf_strings.h:77
#, fuzzy
msgid "Search filter"
msgstr "Hľadať v playliste"

#: include/vlc_intf_strings.h:79
#, fuzzy
msgid "Additional sources"
msgstr "Dodatočné ladenie"

#: include/vlc_intf_strings.h:83
647
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences.cpp:1030
648 649 650 651 652 653 654
msgid ""
"Some options are available but hidden. Check \"Advanced options\" to see "
"them."
msgstr ""
"Pokročilé nastavenia sú momentálne skryté. Ak ich chcete zobraziť, aktivujte "
"voľbu \"Pokročilé nastavenia\" "

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718
#: include/vlc_intf_strings.h:88 modules/gui/macosx/extended.m:93
#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:147
msgid "Image clone"
msgstr "Klonovať obrázok"

#: include/vlc_intf_strings.h:89
#, fuzzy
msgid "Clone the image"
msgstr "Obrazy polí"

#: include/vlc_intf_strings.h:91
#, fuzzy
msgid "Magnification"
msgstr "Zosilnenie"

#: include/vlc_intf_strings.h:92
msgid ""
"Magnify a part of the video. You can select which part of the image should "
"be magnified."
msgstr ""

#: include/vlc_intf_strings.h:95
#, fuzzy
msgid "Waves"
msgstr "Wave"

#: include/vlc_intf_strings.h:96
#, fuzzy
msgid "\"Waves\" video distortion effect"
msgstr "Pridá do obrázka skresľujúce efekty."

#: include/vlc_intf_strings.h:98
#, fuzzy
msgid "\"Water surface\" video distortion effect"
msgstr "Pridá do obrázka skresľujúce efekty."

#: include/vlc_intf_strings.h:100
#, fuzzy
msgid "Image colors inversion"
msgstr "Obrátenie/inverzia obrázka"

#: include/vlc_intf_strings.h:102
msgid "Split the image to make an image wall"
msgstr ""

#: include/vlc_intf_strings.h:104
msgid ""
"Create a \"puzzle game\" with the video.\n"
"The video gets split in parts that you must sort."
msgstr ""

#: include/vlc_intf_strings.h:107
msgid ""
"\"Edge detection\" video distortion effect.\n"
"Try changing the various settings for different effects"
msgstr ""

#: include/vlc_intf_strings.h:110
msgid ""
"\"Color detection\" effect. The whole image will be turned to black and "
"white, except the parts that are of the color that you select in the "
"settings."
msgstr ""

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
719
#: include/vlc_meta.h:32 modules/gui/macosx/playlist.m:1097
720 721 722
msgid "Meta-information"
msgstr "Meta-Informácia"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
723
#: include/vlc_meta.h:33 src/input/var.c:136 modules/demux/mpc.c:56
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
724 725 726
#: modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1234 modules/gui/macosx/intf.m:554
#: modules/gui/macosx/intf.m:555 modules/gui/macosx/open.m:170
#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:57 modules/gui/macosx/wizard.m:390
727 728
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:758
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:1659 modules/mux/asf.c:48
729 730 731
msgid "Title"
msgstr "Titul"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
732
#: include/vlc_meta.h:34 modules/gui/macosx/playlist.m:1097
733 734 735
msgid "Artist"
msgstr "Herec"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
736
#: include/vlc_meta.h:35
737 738 739
msgid "Genre"
msgstr "Žáner"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
740
#: include/vlc_meta.h:36 modules/mux/asf.c:52
741 742 743
msgid "Copyright"
msgstr "Autorské práva (copyright)"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
744
#: include/vlc_meta.h:37
745 746 747
msgid "Album/movie/show title"
msgstr "Album/film/zobrazenie titulu"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
748
#: include/vlc_meta.h:38
749 750 751
msgid "Track number/position in set"
msgstr "Číslo stopy/pozícia v sade"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
752
#: include/vlc_meta.h:39 modules/gui/macosx/bookmarks.m:99
753 754 755 756
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/bookmarks.cpp:195
msgid "Description"
msgstr "Popis"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
757
#: include/vlc_meta.h:40 modules/mux/asf.c:56
758 759 760
msgid "Rating"
msgstr "Hodnotenie"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
761
#: include/vlc_meta.h:41
762 763 764
msgid "Date"
msgstr "Dátum"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
765
#: include/vlc_meta.h:42
766 767 768
msgid "Setting"
msgstr "Nastavenie"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
769
#: include/vlc_meta.h:43 modules/gui/macosx/open.m:183
770
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:872
771 772 773
msgid "URL"
msgstr "URL adresa"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
774
#: include/vlc_meta.h:44 src/input/es_out.c:1591 src/libvlc-module.c:106
zorglub's avatar
zorglub committed
775
#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:277
776 777 778
msgid "Language"
msgstr "Jazyk"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
779
#: include/vlc_meta.h:45 modules/misc/notify/notify.c:182
780 781 782
msgid "Now Playing"
msgstr "Práve sa prehráva"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
783
#: include/vlc_meta.h:46 modules/access/vcdx/info.c:98
784 785 786
msgid "Publisher"
msgstr "Vydavateľ"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
787
#: include/vlc_meta.h:47
788 789
msgid "Encoded by"
msgstr "Enkódoval"
790

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
791
#: include/vlc_meta.h:49
792 793 794
#, fuzzy
msgid "Art URL"
msgstr "URL adresa"
795

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
796
#: include/vlc_meta.h:51
797 798 799
msgid "Codec Name"
msgstr "Názov kodeku"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
800
#: include/vlc_meta.h:52
801 802 803
msgid "Codec Description"
msgstr "Popis kodeku"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
804
#: include/vlc/vlc.h:580
805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827
msgid ""
"This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
"You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
"see the file named COPYING for details.\n"
"Written by the VideoLAN team; see the AUTHORS file.\n"
msgstr ""
"Tento program je poskytovaný BEZ akejkoľvek záruky.\n"
"Môžete ho redistribuovať za dodržania podmienok GNU General Public "
"Licencie;\n"
"pre detailnejšie informácie si prečítajte text v súbore COPYING.\n"

#: src/audio_output/filters.c:154 src/audio_output/filters.c:201
#: src/audio_output/filters.c:224
#, fuzzy
msgid "Audio filtering failed"
msgstr "Filtre zvuku"

#: src/audio_output/filters.c:155 src/audio_output/filters.c:202
#: src/audio_output/filters.c:225
#, c-format
msgid "The maximum number of filters (%d) was reached."
msgstr ""

zorglub's avatar
zorglub committed
828
#: src/audio_output/input.c:86 src/audio_output/input.c:132
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
829
#: src/input/es_out.c:372 src/libvlc-module.c:432
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
830
#: src/video_output/video_output.c:404 modules/codec/ffmpeg/postprocess.c:92
831 832 833
msgid "Disable"
msgstr "Zablokovať"

zorglub's avatar
zorglub committed
834
#: src/audio_output/input.c:88 modules/visualization/visual/visual.c:129
835 836 837
msgid "Spectrometer"
msgstr "Spectrometer"

zorglub's avatar
zorglub committed
838
#: src/audio_output/input.c:90
839 840 841
msgid "Scope"
msgstr "Rozsah IPv6 SAP"

zorglub's avatar
zorglub committed
842
#: src/audio_output/input.c:92
843 844 845
msgid "Spectrum"
msgstr "Spektrum"

zorglub's avatar
zorglub committed
846
#: src/audio_output/input.c:129 modules/audio_filter/equalizer.c:70
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
847 848
#: modules/gui/macosx/equalizer.m:139 modules/gui/macosx/equalizer.m:154
#: modules/gui/macosx/intf.m:599 modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:177
849 850 851
msgid "Equalizer"
msgstr "Ekvalizér"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
852
#: src/audio_output/input.c:151 src/libvlc-module.c:214
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
853
#: modules/gui/macosx/extended.m:81 modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:390
854 855 856
msgid "Audio filters"
msgstr "Filtre zvuku"

zorglub's avatar
zorglub committed
857
#: src/audio_output/output.c:101 src/audio_output/output.c:128
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
858 859
#: modules/access/vcdx/info.c:118 modules/gui/macosx/intf.m:565
#: modules/gui/macosx/intf.m:566
860 861 862
msgid "Audio Channels"
msgstr "Audio-kanály"

zorglub's avatar
zorglub committed
863
#: src/audio_output/output.c:104 src/audio_output/output.c:139
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
864
#: modules/access/v4l.c:128 modules/audio_output/alsa.c:191
zorglub's avatar
zorglub committed
865 866 867 868
#: modules/audio_output/alsa.c:222 modules/audio_output/directx.c:464
#: modules/audio_output/oss.c:203 modules/audio_output/portaudio.c:408
#: modules/audio_output/sdl.c:181 modules/audio_output/sdl.c:198
#: modules/audio_output/waveout.c:419 modules/codec/twolame.c:66
869 870 871
msgid "Stereo"
msgstr "Stereo"

zorglub's avatar
zorglub committed
872
#: src/audio_output/output.c:106 src/audio_output/output.c:142
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
873
#: src/libvlc-module.c:277 modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:99
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
874
#: modules/codec/dvbsub.c:70 modules/codec/subsdec.c:129
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
875 876 877
#: modules/control/gestures.c:87 modules/video_filter/logo.c:97
#: modules/video_filter/marq.c:126 modules/video_filter/mosaic.c:181
#: modules/video_filter/osdmenu.c:76 modules/video_filter/rss.c:160
878 879 880
msgid "Left"
msgstr "Doľava"

zorglub's avatar
zorglub committed
881
#: src/audio_output/output.c:108 src/audio_output/output.c:144
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
882
#: src/libvlc-module.c:277 modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:99
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
883
#: modules/codec/dvbsub.c:70 modules/codec/subsdec.c:129
zorglub's avatar
zorglub committed
884
#: modules/control/gestures.c:87 modules/video_filter/logo.c:97
885
#: modules/video_filter/marq.c:126 modules/video_filter/mosaic.c:181
zorglub's avatar
zorglub committed
886
#: modules/video_filter/osdmenu.c:76 modules/video_filter/rss.c:160
887 888 889
msgid "Right"
msgstr "Doprava"

zorglub's avatar
zorglub committed
890
#: src/audio_output/output.c:134
891 892 893
msgid "Dolby Surround"
msgstr "Dolby Surround"

zorglub's avatar
zorglub committed
894
#: src/audio_output/output.c:146
895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912
msgid "Reverse stereo"
msgstr "Obrátené stereo"

#: src/extras/getopt.c:636
#, c-format
msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
msgstr "%s: funkcia `%s' môže mať viac významov\n"

#: src/extras/getopt.c:661
#, c-format
msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: funkcia `--%s' nepovoľuje použitie nejakého argumentu\n"

#: src/extras/getopt.c:666
#, c-format
msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: funkcia `%c%s' nemôže mať argument\n"

913
#: src/extras/getopt.c:684 src/extras/getopt.c:857
914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937
#, c-format
msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
msgstr "%s: funkcia `%s' musí mať nejaký argument\n"

#: src/extras/getopt.c:713
#, c-format
msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
msgstr "%s: program nemá funkciu s názvom `--%s'\n"

#: src/extras/getopt.c:717
#, c-format
msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
msgstr "%s: program nemá funkciu s názvom `%c%s'\n"

#: src/extras/getopt.c:743
#, c-format
msgid "%s: illegal option -- %c\n"
msgstr "%s: nesprávna funkcia -- %c\n"

#: src/extras/getopt.c:746
#, c-format
msgid "%s: invalid option -- %c\n"
msgstr "%s: chybná funkcia -- %c\n"

938
#: src/extras/getopt.c:776 src/extras/getopt.c:906
939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952
#, c-format
msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
msgstr "%s: funkcia vyžaduje zadanie nejakého argumentu -- %c\n"

#: src/extras/getopt.c:823
#, c-format
msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
msgstr "%s: funkcia `-W %s' môže mať viac významov\n"

#: src/extras/getopt.c:841
#, c-format
msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: funkcia `-W %s' nepovoľuje použitie nejakého argumentu\n"

zorglub's avatar
zorglub committed
953
#: src/input/control.c:287
954 955 956 957
#, c-format
msgid "Bookmark %i"
msgstr "Záložka %i"

zorglub's avatar
zorglub committed
958
#: src/input/decoder.c:117 src/input/decoder.c:129
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
959
#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:218 modules/codec/ffmpeg/encoder.c:226
zorglub's avatar
zorglub committed
960 961
#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:238 modules/codec/ffmpeg/encoder.c:592
#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:601 modules/stream_out/es.c:365
962 963 964 965 966
#: modules/stream_out/es.c:379
#, fuzzy
msgid "Streaming / Transcoding failed"
msgstr "Sprievodca streamovaním a prekódovaním"

zorglub's avatar
zorglub committed
967
#: src/input/decoder.c:118
968 969 970 971
#, fuzzy
msgid "VLC could not open the packetizer module."
msgstr "Farba video-vstupu"

zorglub's avatar
zorglub committed
972
#: src/input/decoder.c:130
973 974 975 976
#, fuzzy
msgid "VLC could not open the decoder module."
msgstr "Farba video-vstupu"

zorglub's avatar
zorglub committed
977
#: src/input/decoder.c:140
978 979 980
msgid "No suitable decoder module for format"
msgstr ""

zorglub's avatar
zorglub committed
981
#: src/input/decoder.c:141
982 983 984 985 986 987
#, c-format
msgid ""
"VLC probably does not support the \"%4.4s\" audio or video format. "
"Unfortunately there is no way for you to fix this."
msgstr ""

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
988 989
#: src/input/es_out.c:394 src/input/es_out.c:396 src/input/es_out.c:402
#: src/input/es_out.c:403 modules/access/cdda/info.c:967
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
990
#: modules/access/cdda/info.c:999
991 992 993 994
#, c-format
msgid "Track %i"
msgstr "Stopa %i"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
995 996
#: src/input/es_out.c:476 src/input/es_out.c:478 src/input/es_out.c:578
#: src/input/es_out.c:585 src/input/var.c:125 src/libvlc-module.c:463
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
997
#: modules/gui/macosx/intf.m:552 modules/gui/macosx/intf.m:553
998 999 1000
msgid "Program"
msgstr "Program"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
1001
#: src/input/es_out.c:1586 modules/codec/faad.c:329
1002 1003 1004 1005
#, c-format
msgid "Stream %d"
msgstr "Tok %d"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
1006
#: src/input/es_out.c:1588 modules/gui/macosx/wizard.m:425
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
1007 1008
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:820
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:860
1009 1010 1011
msgid "Codec"
msgstr "Kodek"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
1012
#: src/input/es_out.c:1599 src/input/es_out.c:1627 src/input/es_out.c:1654
1013 1014 1015 1016
#: modules/gui/macosx/output.m:153
msgid "Type"
msgstr "Typ"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
1017
#: src/input/es_out.c:1602 modules/codec/faad.c:333
1018 1019 1020 1021 1022
#: modules/gui/macosx/output.m:176
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:857
msgid "Channels"
msgstr "Kanály"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
1023
#: src/input/es_out.c:1607 modules/codec/faad.c:335
1024 1025 1026
msgid "Sample rate"
msgstr "Vzorkovacia frekvencia"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
1027
#: src/input/es_out.c:1608 modules/codec/faad.c:335
1028 1029 1030 1031
#, c-format
msgid "%d Hz"
msgstr "%d Hz"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
1032
#: src/input/es_out.c:1614
1033 1034 1035
msgid "Bits per sample"
msgstr "bitov na vzorok"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
1036
#: src/input/es_out.c:1619 modules/access_output/shout.c:87
1037
#: modules/access/pvr.c:84
1038 1039 1040
msgid "Bitrate"
msgstr "Dátový tok"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
1041
#: src/input/es_out.c:1620
1042 1043 1044 1045
#, c-format
msgid "%d kb/s"
msgstr "%d kb/s"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
1046
#: src/input/es_out.c:1631
1047 1048 1049
msgid "Resolution"
msgstr "Rozlíšenie"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
1050
#: src/input/es_out.c:1637
1051 1052 1053
msgid "Display resolution"
msgstr "Rozlíšenie obrazovky"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
1054
#: src/input/es_out.c:1647 modules/access/screen/screen.c:40
1055 1056 1057
msgid "Frame rate"
msgstr "Rýchlosť snímkovania"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
1058
#: src/input/es_out.c:1654
1059 1060 1061
msgid "Subtitle"
msgstr "Titulky"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
1062
#: src/input/input.c:2078
1063 1064
msgid "Your input can't be opened"
msgstr ""
1065

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
1066
#: src/input/input.c:2079
1067 1068 1069
#, c-format
msgid "VLC is unable to open the MRL '%s'. Check the log for details."
msgstr ""
1070

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
1071
#: src/input/input.c:2154
1072 1073 1074
msgid "Can't recognize the input's format"
msgstr ""

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
1075
#: src/input/input.c:2155
1076 1077 1078
#, c-format
msgid "The format of '%s' can't be detected. Have a look the log for details."
msgstr ""
1079

zorglub's avatar
zorglub committed
1080
#: src/input/var.c:115
1081 1082 1083
msgid "Bookmark"
msgstr "Záložka"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed