nb.po 820 KB
Newer Older
1 2 3 4 5
# Norwegian locale definition for VLC
# Copyright (C) 2002 Sigmund Augdal <sigmunau@idi.ntnu.no>.
# $Id$
#
#
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
6 7
# Olav Dahlum <odahlum@ooo4kids.org>, 2011.
# Olav Dahlum <odahlum@gmail.com>, 2011.
8 9 10 11
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: vlc\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: vlc-devel@videolan.org\n"
12
"POT-Creation-Date: 2011-11-24 23:30+0000\n"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
13 14 15 16
"PO-Revision-Date: 2011-05-12 04:01+0200\n"
"Last-Translator: Olav Dahlum <odahlum@gmail.com>\n"
"Language-Team: Norwegian Bokmål <i18n-nb@lists.ping.uio.no>\n"
"Language: nb\n"
17 18 19
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
20 21
"X-Generator: Lokalize 1.0\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
22

23
#: include/vlc_common.h:1024
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
24 25 26 27 28 29
msgid ""
"This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
"You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
"see the file named COPYING for details.\n"
"Written by the VideoLAN team; see the AUTHORS file.\n"
msgstr ""
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
30 31
"Dette programmet kommer UTEN GARANTI, så langt dette er tillatt i loven.\n"
"Du kan distribuere det i henhold til vilkårene i GNU General Public "
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
32
"License;\n"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
33 34
"se filen COPYING for mer informasjon om dette.\n"
"Programmet er skrevet av VideoLAN-gruppen ved Ecole Centrale, Paris.\n"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
35

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
36
#: include/vlc_config_cat.h:32 modules/audio_output/alsa.c:822
37 38 39
msgid "VLC preferences"
msgstr "Innstillinger"

40
#: include/vlc_config_cat.h:34
41
msgid "Select \"Advanced Options\" to see all options."
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
42
msgstr "Velg «Avanserte innstillinger» for å vise alle valg."
43

44
#: include/vlc_config_cat.h:37 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:175
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
45
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:86
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
46
#: modules/gui/qt4/menus.cpp:1040
47
msgid "Interface"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
48
msgstr "Brukergrensesnitt"
49

50
#: include/vlc_config_cat.h:38
51
msgid "Settings for VLC's interfaces"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
52
msgstr "Innstillinger for grensesnittet"
53

54 55
#: include/vlc_config_cat.h:40
msgid "Main interfaces settings"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
56
msgstr "Innstillinger for hovedbrukerflaten"
57

58
#: include/vlc_config_cat.h:42
59
msgid "Main interfaces"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
60
msgstr "Hovedbrukerflater"
61

62
#: include/vlc_config_cat.h:43
63
msgid "Settings for the main interface"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
64
msgstr "Innstillinger for hovedbrukerflaten"
65

Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
66
#: include/vlc_config_cat.h:45 src/libvlc-module.c:192
67
msgid "Control interfaces"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
68
msgstr "Kontrollgrensesnitt"
69

70
#: include/vlc_config_cat.h:46
71
msgid "Settings for VLC's control interfaces"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
72
msgstr "Innstillinger for kontrollgrensesnittene i VLC"
73

74
#: include/vlc_config_cat.h:48 include/vlc_config_cat.h:49
75
#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:195
76
msgid "Hotkeys settings"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
77
msgstr "Hurtigtaster"
78

79
#: include/vlc_config_cat.h:52 src/input/es_out.c:2893 src/input/es_out.c:2934
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
80 81
#: src/libvlc-module.c:1580 modules/access/imem.c:64
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:282 modules/gui/macosx/output.m:170
82
#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:116 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:179
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
83 84 85 86 87
#: modules/gui/macosx/wizard.m:382
#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:516
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:88
#: modules/services_discovery/mediadirs.c:77 modules/stream_out/es.c:93
#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:191
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
88
#: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:150
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
89
#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:494
90 91 92
msgid "Audio"
msgstr "Lyd"

93
#: include/vlc_config_cat.h:53
94
msgid "Audio settings"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
95
msgstr "Lydinnstillinger"
96

97
#: include/vlc_config_cat.h:55
98
msgid "General audio settings"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
99
msgstr "Generelle lydinnstillinger"
100

101
#: include/vlc_config_cat.h:57 include/vlc_config_cat.h:79
102
msgid "Filters"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
103
msgstr "Filtre"
104

105 106
#: include/vlc_config_cat.h:58
msgid "Audio filters are used to process the audio stream."
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
107
msgstr "Lydfiltre brukes til etterbehandling av lydkringkasting."
108

Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
109 110
#: include/vlc_config_cat.h:60 src/audio_output/common.c:82
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:292 modules/gui/macosx/MainMenu.m:293
111
msgid "Visualizations"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
112
msgstr "Visualisering"
113

Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
114
#: include/vlc_config_cat.h:61 src/audio_output/common.c:146
115
msgid "Audio visualizations"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
116
msgstr "Lydvisualisering"
117

118
#: include/vlc_config_cat.h:63 include/vlc_config_cat.h:75
119
msgid "Output modules"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
120
msgstr "Eksportmoduler"
121

122 123
#: include/vlc_config_cat.h:64
msgid "General settings for audio output modules."
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
124
msgstr "Generelle innstillinger for lydeksportmoduler."
125

Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
126
#: include/vlc_config_cat.h:66 src/libvlc-module.c:2093
127
#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:72
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
128
#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:223
129
msgid "Miscellaneous"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
130
msgstr "Diverse"
131

132
#: include/vlc_config_cat.h:67
133
msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
134
msgstr "Diverse innstillinger for lyd og moduler."
135

136
#: include/vlc_config_cat.h:70 src/input/es_out.c:2896 src/input/es_out.c:2981
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
137 138
#: src/libvlc-module.c:1631 modules/access/imem.c:64
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:295 modules/gui/macosx/output.m:160
139
#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:106 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:183
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
140 141 142 143 144
#: modules/gui/macosx/wizard.m:383
#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:517
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:90
#: modules/services_discovery/mediadirs.c:70 modules/stream_out/es.c:101
#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:161
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
145
#: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:147
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
146
#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:476 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:317
147 148 149
msgid "Video"
msgstr "Video"

150
#: include/vlc_config_cat.h:71
151
msgid "Video settings"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
152
msgstr "Videoinnstillinger"
153

154
#: include/vlc_config_cat.h:73
155
msgid "General video settings"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
156
msgstr "Generelle videoinnstillinger"
157

158
#: include/vlc_config_cat.h:77
159
msgid "Choose your preferred video output and configure it here."
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
160
msgstr "Velg og still inn den foretrukne eksportmodulen for video."
161

162 163
#: include/vlc_config_cat.h:81
msgid "Video filters are used to process the video stream."
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
164
msgstr "Videofiltre brukes til etterbehandling av videokringkasting."
165

166
#: include/vlc_config_cat.h:83
167
msgid "Subtitles/OSD"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
168
msgstr "Undertekster/OSD"
169

170
#: include/vlc_config_cat.h:84
171
msgid ""
172
"Settings related to On-Screen-Display, subtitles and \"overlay subpictures\""
173
msgstr ""
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
174 175
"Innstillinger relatert til skjermmenyer, undertekster og «overliggende "
"delbilder»"
176

177
#: include/vlc_config_cat.h:93
178
msgid "Input / Codecs"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
179
msgstr "Inndata/Kodeker"
180

181 182
#: include/vlc_config_cat.h:94
msgid "Settings for input, demultiplexing, decoding and encoding"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
183
msgstr "Innstillinger for inndata, demultipleksing, dekoding og koding"
184

185
#: include/vlc_config_cat.h:97
186
msgid "Access modules"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
187
msgstr "Tilgangsmoduler"
188

189
#: include/vlc_config_cat.h:99
190
msgid ""
191 192
"Settings related to the various access methods. Common settings you may want "
"to alter are HTTP proxy or caching settings."
193
msgstr ""
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
194 195
"Innstillinger for de forskjellige tilgangmetodene. Det er kanskje ønskelig å "
"endre på innstillingene for HTTP-mellomtjener og mellomlageret."
196

197 198
#: include/vlc_config_cat.h:103
msgid "Stream filters"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
199
msgstr "Kringkastingfiltre"
200

201
#: include/vlc_config_cat.h:105
202
msgid ""
203 204
"Stream filters are special modules that allow advanced operations on the "
"input side of VLC. Use with care..."
205 206
msgstr ""

207
#: include/vlc_config_cat.h:108
208
msgid "Demuxers"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
209
msgstr "Demultipleksere"
210

211
#: include/vlc_config_cat.h:109
212
msgid "Demuxers are used to separate audio and video streams."
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
213
msgstr "Demultipleksere brukes for å separere lyd- og videokringkaster."
214

215
#: include/vlc_config_cat.h:111
216
msgid "Video codecs"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
217
msgstr "Videokodeker"
218

219
#: include/vlc_config_cat.h:112
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
220
msgid "Settings for the video, images or video+audio decoders and encoders."
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
221
msgstr "Innstillinger for video, bilde eller video + lyd-dekodere/kodere."
222

223
#: include/vlc_config_cat.h:114
224
msgid "Audio codecs"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
225
msgstr "Lydkodeker"
226

227
#: include/vlc_config_cat.h:115
228
msgid "Settings for the audio-only decoders and encoders."
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
229
msgstr "Innstillinger for lydkodeker/kodere."
230

231
#: include/vlc_config_cat.h:117
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
232
msgid "Subtitles codecs"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
233
msgstr "Undertekstkodeker"
234

235
#: include/vlc_config_cat.h:118
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
236
msgid "Settings for subtitles, teletext and CC decoders and encoders."
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
237
msgstr "Innstillinger for undertekst, teletext og CC-dekodere/kodere."
238

239 240
#: include/vlc_config_cat.h:120
msgid "General Input"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
241
msgstr "Generell import"
242 243 244

#: include/vlc_config_cat.h:121
msgid "General input settings. Use with care..."
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
245
msgstr "Generelle innstillinger for inndata. Bruk med forsiktighet …"
246

Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
247
#: include/vlc_config_cat.h:124 src/libvlc-module.c:2025
248
msgid "Stream output"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
249
msgstr "Kringkastingseksport"
250

251
#: include/vlc_config_cat.h:126
252
msgid ""
253 254
"Stream output settings are used when acting as a streaming server or when "
"saving incoming streams.\n"
255 256 257 258 259 260 261
"Streams are first muxed and then sent through an \"access output\" module "
"that can either save the stream to a file, or stream it (UDP, HTTP, RTP/"
"RTSP).\n"
"Sout streams modules allow advanced stream processing (transcoding, "
"duplicating...)."
msgstr ""

262
#: include/vlc_config_cat.h:134
263 264 265 266
#, fuzzy
msgid "General stream output settings"
msgstr "Standard output:"

267
#: include/vlc_config_cat.h:136
268 269 270 271
#, fuzzy
msgid "Muxers"
msgstr "Moduler"

272
#: include/vlc_config_cat.h:138
273 274 275 276 277 278 279
msgid ""
"Muxers create the encapsulation formats that are used to put all the "
"elementary streams (video, audio, ...) together. This setting allows you to "
"always force a specific muxer. You should probably not do that.\n"
"You can also set default parameters for each muxer."
msgstr ""

280
#: include/vlc_config_cat.h:144
281 282 283 284
#, fuzzy
msgid "Access output"
msgstr "Standard grensesnitt: "

285
#: include/vlc_config_cat.h:146
286 287 288 289 290 291 292
msgid ""
"Access output modules control the ways the muxed streams are sent. This "
"setting allows you to always force a specific access output method. You "
"should probably not do that.\n"
"You can also set default parameters for each access output."
msgstr ""

293
#: include/vlc_config_cat.h:151
294 295 296 297
#, fuzzy
msgid "Packetizers"
msgstr "Standard grensesnitt: "

298
#: include/vlc_config_cat.h:153
299 300 301 302 303 304 305
msgid ""
"Packetizers are used to \"preprocess\" the elementary streams before muxing. "
"This setting allows you to always force a packetizer. You should probably "
"not do that.\n"
"You can also set default parameters for each packetizer."
msgstr ""

306
#: include/vlc_config_cat.h:159
307 308 309 310
#, fuzzy
msgid "Sout stream"
msgstr "Stopp strøm"

311
#: include/vlc_config_cat.h:160
312 313 314 315 316 317
msgid ""
"Sout stream modules allow to build a sout processing chain. Please refer to "
"the Streaming Howto for more information. You can configure default options "
"for each sout stream module here."
msgstr ""

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
318
#: include/vlc_config_cat.h:165 modules/services_discovery/sap.c:109
319
msgid "SAP"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
320
msgstr "SAP"
321

322
#: include/vlc_config_cat.h:167
323 324 325 326 327
msgid ""
"SAP is a way to publically announce streams that are being sent using "
"multicast UDP or RTP."
msgstr ""

328
#: include/vlc_config_cat.h:170
329
msgid "VOD"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
330
msgstr "VOD"
331

332
#: include/vlc_config_cat.h:171
333
msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
334
msgstr "VLCs implementering av Video On Demand"
335

Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
336 337 338
#: include/vlc_config_cat.h:175 src/libvlc-module.c:2142
#: src/playlist/engine.c:217 modules/demux/playlist/playlist.c:63
#: modules/demux/playlist/playlist.c:64 modules/gui/macosx/MainWindow.m:277
339 340
#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:112
#: modules/gui/qt4/components/playlist/playlist.cpp:198
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
341
#: modules/gui/qt4/components/playlist/selector.cpp:188
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
342
#: modules/gui/qt4/dialogs/playlist.cpp:41 modules/gui/qt4/menus.cpp:1069
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
343
#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:529
344 345 346
msgid "Playlist"
msgstr "Spilleliste"

347
#: include/vlc_config_cat.h:176
348 349 350 351
msgid ""
"Settings related to playlist behaviour (e.g. playback mode) and to modules "
"that automatically add items to the playlist (\"service discovery\" modules)."
msgstr ""
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
352 353 354
"Innstillinger for spillelisteoppførsel (for eksempel avspillingsmodus) og "
"moduler som automatisk legger til elementer i spillelista (moduler for "
"«oppdaging av tjenester»)."
355

356
#: include/vlc_config_cat.h:180
357
msgid "General playlist behaviour"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
358
msgstr "Generell spillelisteoppførsel"
359

Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
360 361
#: include/vlc_config_cat.h:181 modules/gui/macosx/playlist.m:478
#: modules/gui/macosx/playlist.m:479
362 363
#, fuzzy
msgid "Services discovery"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
364
msgstr "Tjenesteoppdaging"
365

366
#: include/vlc_config_cat.h:182
367 368 369 370 371
msgid ""
"Services discovery modules are facilities that automatically add items to "
"playlist."
msgstr ""

Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
372 373
#: include/vlc_config_cat.h:186 src/libvlc-module.c:1926
#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1395
374
msgid "Advanced"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
375
msgstr "Avansert"
376

377 378
#: include/vlc_config_cat.h:187
msgid "Advanced settings. Use with care..."
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
379
msgstr "Avanserte innstillinger. Bruk med forsiktighet …"
380

381
#: include/vlc_config_cat.h:189
382
msgid "CPU features"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
383
msgstr "CPU-funksjoner"
384

385
#: include/vlc_config_cat.h:190
386
msgid ""
387
"You can choose to disable some CPU accelerations here. Use with extreme care!"
388
msgstr ""
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
389 390
"Her kan du velge å slå av enkelte CPU-akselerasjoner. Bruk med ekstrem "
"forsiktighet!"
391

392
#: include/vlc_config_cat.h:193
393
msgid "Advanced settings"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
394
msgstr "Avanserte innstillinger"
395

Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
396
#: include/vlc_config_cat.h:198 modules/gui/macosx/open.m:122
397 398
#: modules/gui/macosx/open.m:476 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:255
#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:356
399 400 401
msgid "Network"
msgstr "Nettverk"

402
#: include/vlc_config_cat.h:199
403
msgid "These modules provide network functions to all other parts of VLC."
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
404
msgstr "Disse modulene tilbyr nettverkfunksjonalitet til resten av VLC."
405

406
#: include/vlc_config_cat.h:202
407 408 409 410
#, fuzzy
msgid "Chroma modules settings"
msgstr "_Innstillinger"

411
#: include/vlc_config_cat.h:203
412 413 414
msgid "These settings affect chroma transformation modules."
msgstr ""

415
#: include/vlc_config_cat.h:205
416 417 418 419
#, fuzzy
msgid "Packetizer modules settings"
msgstr "_Innstillinger"

420
#: include/vlc_config_cat.h:209
421
msgid "Encoders settings"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
422
msgstr "Omkodingsinnstillinger"
423

424
#: include/vlc_config_cat.h:211
425 426 427
msgid "These are general settings for video/audio/subtitles encoding modules."
msgstr ""

428
#: include/vlc_config_cat.h:214
429 430 431 432
#, fuzzy
msgid "Dialog providers settings"
msgstr "Lyd"

433
#: include/vlc_config_cat.h:216
434 435 436
msgid "Dialog providers can be configured here."
msgstr ""

437
#: include/vlc_config_cat.h:218
438 439 440 441
#, fuzzy
msgid "Subtitle demuxer settings"
msgstr "_Innstillinger"

442
#: include/vlc_config_cat.h:220
443 444 445 446 447
msgid ""
"In this section you can force the behavior of the subtitle demuxer, for "
"example by setting the subtitles type or file name."
msgstr ""

448
#: include/vlc_config_cat.h:227
449
msgid "No help available"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
450
msgstr "Ingen tilgjengelig hjelp"
451

452
#: include/vlc_config_cat.h:228
453
msgid "There is no help available for these modules."
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
454
msgstr "Ingen tilgjengelig hjelp for disse modulene."
455

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
456
#: include/vlc_interface.h:126
457 458 459
#, fuzzy
msgid ""
"\n"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
460 461
"Warning: if you cannot access the GUI anymore, open a command-line window, "
"go to the directory where you installed VLC and run \"vlc -I qt\"\n"
462 463
msgstr ""
"\n"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
464 465 466
"Advarsel: Hvis du ikke lenger får tilgang til brukerflaten, kan du åpne et "
"terminalvindu, gå til katalogen der VLC er installert og kjøre «vlc -I "
"win32»\n"
467

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
468
#: include/vlc_intf_strings.h:46
469
msgid "Quick &Open File..."
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
470
msgstr "&Hurtigåpne fil …"
471

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
472
#: include/vlc_intf_strings.h:47
473
msgid "&Advanced Open..."
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
474
msgstr "&Avansert åpning …"
475

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
476 477
#: include/vlc_intf_strings.h:48
msgid "Open D&irectory..."
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
478
msgstr "Åpne &mappe …"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
479 480 481

#: include/vlc_intf_strings.h:49
msgid "Open &Folder..."
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
482
msgstr "&Åpne mappe …"
483

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
484
#: include/vlc_intf_strings.h:50
485
msgid "Select one or more files to open"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
486
msgstr "Velg en eller flere filer som skal åpnes"
487

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
488 489
#: include/vlc_intf_strings.h:51
msgid "Select Directory"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
490
msgstr "Velg mappe"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
491 492 493

#: include/vlc_intf_strings.h:51
msgid "Select Folder"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
494
msgstr "Velg mappe"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
495 496

#: include/vlc_intf_strings.h:55
497
msgid "Media &Information"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
498
msgstr "&Mediainformasjon"
499

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
500
#: include/vlc_intf_strings.h:56
501
msgid "&Codec Information"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
502
msgstr "&Kodekinformasjon"
503

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
504
#: include/vlc_intf_strings.h:57
505
msgid "&Messages"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
506
msgstr "&Meldinger"
507

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
508
#: include/vlc_intf_strings.h:58
509
msgid "Jump to Specific &Time"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
510
msgstr "Hopp til &angitt tid"
511

Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
512
#: include/vlc_intf_strings.h:59
513
msgid "&Bookmarks"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
514
msgstr "&Bokmerker"
515

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
516
#: include/vlc_intf_strings.h:60
517
msgid "&VLM Configuration"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
518
msgstr "&VLM-innstillinger"
519

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
520
#: include/vlc_intf_strings.h:62
521
msgid "&About"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
522
msgstr "&Om"
523

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
524
#: include/vlc_intf_strings.h:65 modules/control/rc.c:72
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
525 526 527 528
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:256 modules/gui/macosx/MainMenu.m:353
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:360 modules/gui/macosx/MainMenu.m:807
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:808 modules/gui/macosx/MainMenu.m:809
#: modules/gui/macosx/MainWindow.m:823 modules/gui/macosx/playlist.m:466
529 530 531 532
#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:110
#: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:550 modules/gui/qt4/menus.cpp:783
#: modules/gui/qt4/ui/open.h:253 share/lua/http/index.html:203
#: share/lua/http/mobile.html:97 share/lua/http/dialogs/stream_window.html:59
533
msgid "Play"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
534
msgstr "Spill av"
535

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
536
#: include/vlc_intf_strings.h:66
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
537
msgid "Fetch Information"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
538
msgstr "Hent informasjon"
539

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
540 541
#: include/vlc_intf_strings.h:67
msgid "Remove Selected"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
542
msgstr "Fjern utvalg"
543

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
544
#: include/vlc_intf_strings.h:68
545
msgid "Information..."
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
546
msgstr "Informasjon …"
547

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
548
#: include/vlc_intf_strings.h:69
549
msgid "Sort"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
550
msgstr "Sorter"
551

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
552 553
#: include/vlc_intf_strings.h:70
msgid "Create Directory..."
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
554
msgstr "Lag mappe …"
555

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
556 557
#: include/vlc_intf_strings.h:71
msgid "Create Folder..."
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
558
msgstr "Lag mappe …"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
559 560 561

#: include/vlc_intf_strings.h:72
msgid "Show Containing Directory..."
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
562
msgstr "Vis hjemmehørende mappe …"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
563 564 565

#: include/vlc_intf_strings.h:73
msgid "Show Containing Folder..."
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
566
msgstr "Vis hjemmehørende mappe …"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
567 568

#: include/vlc_intf_strings.h:74
569
msgid "Stream..."
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
570
msgstr "Kringkasting …"
571

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
572
#: include/vlc_intf_strings.h:75
573
msgid "Save..."
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
574
msgstr "Lagre …"
575

576 577
#: include/vlc_intf_strings.h:80 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:354
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:270 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1182
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
578
msgid "Repeat All"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
579
msgstr "Gjenta alt"
580

581 582
#: include/vlc_intf_strings.h:81 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:371
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:269 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1175
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
583
msgid "Repeat One"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
584
msgstr "Gjenta en"
585

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
586 587
#: include/vlc_intf_strings.h:82
msgid "No Repeat"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
588
msgstr "Ingen gjentakelse"
589

Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
590 591
#: include/vlc_intf_strings.h:84 src/libvlc-module.c:1502
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:268 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1168
592 593
#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:114
#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:127
594
msgid "Random"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
595
msgstr "Tilfeldig"
596

Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
597
#: include/vlc_intf_strings.h:85 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:335
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
598
msgid "Random Off"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
599
msgstr "Tilfeldig av"
600

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
601 602
#: include/vlc_intf_strings.h:87
msgid "Add to Playlist"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
603
msgstr "Legg til spilleliste"
604

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
605 606
#: include/vlc_intf_strings.h:88
msgid "Add to Media Library"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
607
msgstr "Legg til mediabibliotek"
608

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
609 610
#: include/vlc_intf_strings.h:90
msgid "Add File..."
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
611
msgstr "Legg til fil …"
612

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
613 614
#: include/vlc_intf_strings.h:91
msgid "Advanced Open..."
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
615
msgstr "Avansert åpning …"
616

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
617 618
#: include/vlc_intf_strings.h:92
msgid "Add Directory..."
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
619
msgstr "Legg til mappe …"
620

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
621 622
#: include/vlc_intf_strings.h:93
msgid "Add Folder..."
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
623
msgstr "Legg til mappe …"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
624 625

#: include/vlc_intf_strings.h:95
626
msgid "Save Playlist to &File..."
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
627
msgstr "&Lagre spilleliste til fil …"
628

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
629
#: include/vlc_intf_strings.h:96
630
msgid "Open Play&list..."
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
631
msgstr "&Åpne spilleliste …"
632

Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
633
#: include/vlc_intf_strings.h:98 modules/gui/macosx/MainWindow.m:122
634
#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1297
635
msgid "Search"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
636
msgstr "Søk"
637

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
638
#: include/vlc_intf_strings.h:99
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
639
msgid "Search Filter"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
640
msgstr "Søkefilter"
641

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
642
#: include/vlc_intf_strings.h:101
643
#, fuzzy
644 645
msgid "&Services Discovery"
msgstr "kildens bildeformat"
646

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
647
#: include/vlc_intf_strings.h:105
648 649 650 651
msgid ""
"Some options are available but hidden. Check \"Advanced options\" to see "
"them."
msgstr ""
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
652 653
"Noen valg er tilgjengelige, men skjult. Velg «Avanserte innstillinger» for å "
"vise dem."
654

Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
655
#: include/vlc_intf_strings.h:110 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:142
656
msgid "Image clone"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
657
msgstr "Bildekloning"
658

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
659
#: include/vlc_intf_strings.h:111
660
msgid "Clone the image"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
661
msgstr "Kloning av bildet"
662

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
663
#: include/vlc_intf_strings.h:113
664
msgid "Magnification"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
665
msgstr "Forstørring"
666

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
667
#: include/vlc_intf_strings.h:114
668 669 670 671
msgid ""
"Magnify a part of the video. You can select which part of the image should "
"be magnified."
msgstr ""
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
672 673
"Forstørr en del av videoen. Du kan selv velge hvilken del av bildet som skal "
"forstørres."
674

Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
675 676
#: include/vlc_intf_strings.h:117 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:139
#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1394
677
msgid "Waves"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
678
msgstr "Bølger"
679

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
680
#: include/vlc_intf_strings.h:118
681 682 683
msgid "\"Waves\" video distortion effect"
msgstr ""

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
684
#: include/vlc_intf_strings.h:120
685 686 687
msgid "\"Water surface\" video distortion effect"
msgstr ""

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
688
#: include/vlc_intf_strings.h:122