pl.po 1.13 MB
Newer Older
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1
# Polish translation
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
2
# Copyright (C) 2018 VideoLAN
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
3
# This file is distributed under the same license as the VLC package.
4
#
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
5
# Translators:
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
6
# Michał Trzebiatowski <michtrz@gmail.com>, 2007-2018
7
# Michał Ryszard Balicki <balicki93@gmail.com>, 2015
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
8
# Grzegorz Pruchniakowski <gootector@o2.pl>, 2013-2017
9 10
# Daniel Krawczyk <daniekonepl@gmail.com>, 2014
# Marcin Szymański <cysioland@gmail.com>, 2013
11 12
msgid ""
msgstr ""
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
13
"Project-Id-Version: vlc 3.0.0-rc8\n"
14
"Report-Msgid-Bugs-To: vlc-devel@videolan.org\n"
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
15
"POT-Creation-Date: 2018-02-06 22:47+0100\n"
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
16 17
"PO-Revision-Date: 2018-01-08 22:35+0100\n"
"Last-Translator: Michał Trzebiatowski <michtrz@gmail.com>, 2018\n"
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
18
"Language-Team: Polish (https://www.transifex.com/yaron/teams/16553/pl/)\n"
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
19
"Language: pl\n"
20
"MIME-Version: 1.0\n"
Rémi Denis-Courmont's avatar
Rémi Denis-Courmont committed
21
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
22
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
23 24 25
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n==1 ? 0 : (n%10>=2 && n%10<=4) && (n"
"%100<12 || n%100>14) ? 1 : n!=1 && (n%10>=0 && n%10<=1) || (n%10>=5 && n"
"%10<=9) || (n%100>=12 && n%100<=14) ? 2 : 3);\n"
26

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
27
#: include/vlc_common.h:1040
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
28 29 30 31 32 33
msgid ""
"This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
"You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
"see the file named COPYING for details.\n"
"Written by the VideoLAN team; see the AUTHORS file.\n"
msgstr ""
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
34
"Na ten program nie ma ŻADNEJ GWARANCJI w zakresie dopuszczonym przez prawo.\n"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
35 36 37
"Można go dalej rozpowszechniać na warunkach Ogólnej Publicznej Licencji "
"GNU;\n"
"szczegóły znajdują się w pliku COPYING.\n"
38
"Stworzył Zespół VideoLAN; zobacz plik AUTHORS.\n"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
39

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
40
#: include/vlc_config_cat.h:33
Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
41
msgid "VLC preferences"
42
msgstr "Preferencje VLC"
Alexis de Lattre's avatar
Alexis de Lattre committed
43

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
44
#: include/vlc_config_cat.h:35
45
msgid "Select \"Advanced Options\" to see all options."
46
msgstr "Wybierz \"Opcje zaawansowane\", aby wyświetlić wszystkie opcje."
47

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
48
#: include/vlc_config_cat.h:38
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
49
#: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:227
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
50
#: modules/gui/qt/components/simple_preferences.cpp:223
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
51
#: modules/gui/qt/menus.cpp:1093
52 53 54
msgid "Interface"
msgstr "Interfejs"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
55
#: include/vlc_config_cat.h:39
56
msgid "Settings for VLC's interfaces"
57
msgstr "Ustawienia interfejsu VLC"
58

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
59
#: include/vlc_config_cat.h:41
60
msgid "Main interfaces settings"
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
61
msgstr "Główne ustawienia interfejsu"
62

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
63
#: include/vlc_config_cat.h:43
64
msgid "Main interfaces"
65
msgstr "Główne interfejsy"
66

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
67
#: include/vlc_config_cat.h:44
68
msgid "Settings for the main interface"
69
msgstr "Ustawienia głównego interfejsu"
70

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
71
#: include/vlc_config_cat.h:46 src/libvlc-module.c:81
72
msgid "Control interfaces"
73
msgstr "Interfejsy sterowania"
74

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
75
#: include/vlc_config_cat.h:47
76
msgid "Settings for VLC's control interfaces"
77
msgstr "Ustawienia interfejsu sterowania VLC"
78

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
79
#: include/vlc_config_cat.h:49 include/vlc_config_cat.h:50
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
80
#: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:237
81
msgid "Hotkeys settings"
82 83
msgstr "Ustawienia skrótów klawiszowych"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
84 85
#: include/vlc_config_cat.h:53 src/input/es_out.c:3095 src/libvlc-module.c:1492
#: modules/access/imem.c:64
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
86
#: modules/gui/macosx/VLCConvertAndSaveWindowController.m:171
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
87
#: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:415 modules/gui/macosx/VLCOutput.m:92
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
88
#: modules/gui/macosx/VLCPlaylistInfo.m:96
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
89
#: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:229
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
90
#: modules/gui/qt/components/info_panels.cpp:572
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
91
#: modules/gui/qt/components/simple_preferences.cpp:225
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
92
#: modules/gui/qt/qt.cpp:213 modules/services_discovery/mediadirs.c:77
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
93
#: modules/stream_out/es.c:94 modules/stream_out/transcode/transcode.c:182
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
94
#: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:150
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
95
#: modules/gui/qt/ui/profiles.h:721 modules/gui/qt/ui/profiles.h:752
96
msgid "Audio"
Rémi Denis-Courmont's avatar
Rémi Denis-Courmont committed
97
msgstr "Dźwięk"
98

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
99
#: include/vlc_config_cat.h:54
100
msgid "Audio settings"
101
msgstr "Ustawienia dźwięku"
102

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
103
#: include/vlc_config_cat.h:56
104
msgid "General audio settings"
105
msgstr "Ogólne ustawienia dźwięku"
106

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
107 108
#: include/vlc_config_cat.h:58 include/vlc_config_cat.h:81
#: modules/gui/qt/ui/profiles.h:750 modules/gui/qt/ui/profiles.h:760
109
msgid "Filters"
110
msgstr "Filtry"
111

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
112
#: include/vlc_config_cat.h:59
113
msgid "Audio filters are used to process the audio stream."
114
msgstr "Filtry dźwięku używane są do obróbki strumienia dźwiękowego."
115

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
116 117 118 119
#: include/vlc_config_cat.h:61 src/libvlc-module.c:166
msgid "Audio resampler"
msgstr "Resampler dźwięku"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
120
#: include/vlc_config_cat.h:63 src/audio_output/output.c:260
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
121
#: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:425 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:426
122
msgid "Visualizations"
123
msgstr "Wizualizacje"
124

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
125
#: include/vlc_config_cat.h:64 src/audio_output/output.c:321
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
126
#: src/libvlc-module.c:206
127
msgid "Audio visualizations"
128
msgstr "Wizualizacje dźwięku"
129

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
130
#: include/vlc_config_cat.h:66 include/vlc_config_cat.h:78
131
msgid "Output modules"
132
msgstr "Moduły wyjścia"
133

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
134
#: include/vlc_config_cat.h:67
135
msgid "General settings for audio output modules."
136
msgstr "Ogólne ustawienia modułów wyjścia dźwięku."
137

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
138
#: include/vlc_config_cat.h:69 src/libvlc-module.c:2027
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
139
#: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:196
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
140
#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:211
141
msgid "Miscellaneous"
Rémi Denis-Courmont's avatar
Rémi Denis-Courmont committed
142
msgstr "Różne"
143

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
144
#: include/vlc_config_cat.h:70
145
msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
146
msgstr "Różne ustawienia dźwięku i modułów"
147

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
148 149
#: include/vlc_config_cat.h:73 src/input/es_out.c:3139 src/libvlc-module.c:142
#: src/libvlc-module.c:1551 modules/access/imem.c:64
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
150
#: modules/gui/macosx/VLCConvertAndSaveWindowController.m:160
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
151
#: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:428 modules/gui/macosx/VLCOutput.m:82
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
152
#: modules/gui/macosx/VLCPlaylistInfo.m:91
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
153 154
#: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:231
#: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:374
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
155
#: modules/gui/qt/components/info_panels.cpp:573
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
156
#: modules/gui/qt/components/simple_preferences.cpp:227
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
157
#: modules/gui/qt/qt.cpp:213 modules/services_discovery/mediadirs.c:70
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
158
#: modules/stream_out/chromecast/cast.cpp:165 modules/stream_out/es.c:102
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
159
#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:153
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
160
#: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:147
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
161
#: modules/gui/qt/ui/profiles.h:722 modules/gui/qt/ui/profiles.h:726
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
162
#: modules/gui/qt/ui/sprefs_video.h:326
163 164 165
msgid "Video"
msgstr "Obraz"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
166
#: include/vlc_config_cat.h:74
167
msgid "Video settings"
168
msgstr "Ustawienia obrazu"
169

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
170
#: include/vlc_config_cat.h:76
171
msgid "General video settings"
172
msgstr "Ogólne ustawienia obrazu"
173

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
174
#: include/vlc_config_cat.h:79
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
175
msgid "General settings for video output modules."
176
msgstr "Ogólne ustawienia modułów wyjścia obrazu."
177

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
178
#: include/vlc_config_cat.h:82
179
msgid "Video filters are used to process the video stream."
180
msgstr "Filtry obrazu używane są do obróbki strumienia obrazu."
181

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
182
#: include/vlc_config_cat.h:84
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
183
msgid "Subtitles / OSD"
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
184
msgstr "Napisy/Informacje na ekranie (OSD)"
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
185

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
186
#: include/vlc_config_cat.h:85
187
msgid ""
188
"Settings related to On-Screen-Display, subtitles and \"overlay subpictures\""
189
msgstr ""
190 191
"Ustawienia dotyczące wyświetlania informacji na ekranie (OSD), napisów i "
"\"nałożonych podobrazów\""
192

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
193 194
#: include/vlc_config_cat.h:88
msgid "Splitters"
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
195
msgstr "Rozdzielniki"
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
196 197 198

#: include/vlc_config_cat.h:89
msgid "Video splitters separate the stream into multiple videos."
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
199
msgstr "Rozdzielniki obrazu dzielą strumień na wiele filmów."
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
200 201

#: include/vlc_config_cat.h:97
202
msgid "Input / Codecs"
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
203
msgstr "Wejście/Kodeki"
204

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
205
#: include/vlc_config_cat.h:98
206
msgid "Settings for input, demultiplexing, decoding and encoding"
207
msgstr "Ustawienia wejścia, demultipleksowania, kodowania i dekodowania"
208

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
209
#: include/vlc_config_cat.h:101
210
msgid "Access modules"
211
msgstr "Moduły dostępu"
212

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
213
#: include/vlc_config_cat.h:103
214
msgid ""
215 216
"Settings related to the various access methods. Common settings you may want "
"to alter are HTTP proxy or caching settings."
217
msgstr ""
218 219
"Ustawienia dotyczące rożnych metod dostępu. Ustawienia, które chcesz zwykle "
"zmienić to HTTP proxy lub ustawienia cache."
220

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
221
#: include/vlc_config_cat.h:107
222
msgid "Stream filters"
223
msgstr "Filtry strumieniowania"
224

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
225
#: include/vlc_config_cat.h:109
226
msgid ""
227 228
"Stream filters are special modules that allow advanced operations on the "
"input side of VLC. Use with care..."
229
msgstr ""
230
"Filtry strumieniowania są specjalnymi modułami, które pozwalają na "
231
"zaawansowaną obróbkę wejścia VLC. Używaj ostrożnie..."
232

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
233
#: include/vlc_config_cat.h:112
234
msgid "Demuxers"
235
msgstr "Demultipleksery"
Alexis de Lattre's avatar
Alexis de Lattre committed
236

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
237
#: include/vlc_config_cat.h:113
238
msgid "Demuxers are used to separate audio and video streams."
239
msgstr "Demultipleksery są używane do rozdzielenia strumieni dźwięku i obrazu."
Alexis de Lattre's avatar
Alexis de Lattre committed
240

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
241
#: include/vlc_config_cat.h:115
242
msgid "Video codecs"
243
msgstr "Kodeki obrazu"
244

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
245
#: include/vlc_config_cat.h:116
246
msgid "Settings for the video, images or video+audio decoders and encoders."
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
247
msgstr "Ustawienia obrazu, zdjęć lub koderów i dekoderów obrazu i dźwięku."
Alexis de Lattre's avatar
Alexis de Lattre committed
248

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
249
#: include/vlc_config_cat.h:118
250
msgid "Audio codecs"
251
msgstr "Kodeki dźwięku"
252

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
253
#: include/vlc_config_cat.h:119
254
msgid "Settings for the audio-only decoders and encoders."
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
255
msgstr "Ustawienia tylko dla dekoderów i koderów dźwiękowych."
256

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
257
#: include/vlc_config_cat.h:121
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
258
msgid "Subtitle codecs"
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
259
msgstr "Kodeki napisów"
260

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
261
#: include/vlc_config_cat.h:122
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
262
msgid "Settings for subtitle, teletext and CC decoders and encoders."
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
263
msgstr "Ustawienia dla napisów, teletekstu i koderów i dekoderów CC."
Alexis de Lattre's avatar
Alexis de Lattre committed
264

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
265
#: include/vlc_config_cat.h:124
266
msgid "General input settings. Use with care..."
267
msgstr "Ogólne ustawienia wejścia. Używaj ostrożnie..."
268

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
269
#: include/vlc_config_cat.h:127 src/libvlc-module.c:1962
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
270
#: modules/access/avio.h:50
271
msgid "Stream output"
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
272
msgstr "Wyjście strumienia"
Alexis de Lattre's avatar
Alexis de Lattre committed
273

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
274
#: include/vlc_config_cat.h:129
275
msgid ""
276 277
"Stream output settings are used when acting as a streaming server or when "
"saving incoming streams.\n"
278 279 280 281
"Streams are first muxed and then sent through an \"access output\" module "
"that can either save the stream to a file, or stream it (UDP, HTTP, RTP/"
"RTSP).\n"
"Sout streams modules allow advanced stream processing (transcoding, "
282
"duplicating...)."
283
msgstr ""
284 285
"Ustawienia strumienia wyjściowego są stosowane, gdy VLC działa jako serwer "
"strumieniowy lub zapisuje nadchodzące strumienie.\n"
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
286
"Strumienie przechodzą najpierw przez multiplekser, a potem moduł \"Access-"
287 288
"Output\", który je zapisuje w pliku lub strumieniuje (UDP, HTTP, RTP/RTSP).\n"
"Module strumienia Sout pozwalają na zaawansowaną obróbkę strumienia "
289
"(transkodowanie, kopiowanie...)."
290

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
291
#: include/vlc_config_cat.h:137
292
msgid "General stream output settings"
293
msgstr "Ogólne ustawienia wyjścia strumienia"
Alexis de Lattre's avatar
Alexis de Lattre committed
294

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
295
#: include/vlc_config_cat.h:139
296
msgid "Muxers"
297
msgstr "Multipleksery"
Clément Stenac's avatar
Clément Stenac committed
298

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
299
#: include/vlc_config_cat.h:141
300
msgid ""
301 302 303
"Muxers create the encapsulation formats that are used to put all the "
"elementary streams (video, audio, ...) together. This setting allows you to "
"always force a specific muxer. You should probably not do that.\n"
304
"You can also set default parameters for each muxer."
Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
305
msgstr ""
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
306 307 308 309 310
"Multipleksery tworzą formaty enkapsulacji, które są wykorzystywane do "
"połączenia wszystkich podstawowych strumieni (wideo, audio...). To "
"ustawienie pozwala zawsze na wymuszenie określonego multipleksera. Nie "
"powinno się tego zmieniać.\n"
"Można również ustawić domyślne parametry dla każdego multipleksera."
Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
311

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
312
#: include/vlc_config_cat.h:147
313
msgid "Access output"
314
msgstr "Wyjście dostępu"
315

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
316
#: include/vlc_config_cat.h:149
317
msgid ""
318 319 320
"Access output modules control the ways the muxed streams are sent. This "
"setting allows you to always force a specific access output method. You "
"should probably not do that.\n"
321
"You can also set default parameters for each access output."
322
msgstr ""
323
"Moduły dostępu wyjścia kontrolują, w jaki sposób wysyłane są muksowane "
324
"strumienie. To ustawienie pozwala zawsze na wymuszenie konkretnej metody "
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
325
"wyjścia dostępu. Nie powinno się tego zmieniać.\n"
326
"Można również ustawić domyślne parametry dla każdego dostępu wyjścia."
327

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
328
#: include/vlc_config_cat.h:154
329
msgid "Packetizers"
330
msgstr "Pakietowce"
331

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
332
#: include/vlc_config_cat.h:156
333
msgid ""
334 335 336
"Packetizers are used to \"preprocess\" the elementary streams before muxing. "
"This setting allows you to always force a packetizer. You should probably "
"not do that.\n"
337
"You can also set default parameters for each packetizer."
338
msgstr ""
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
339
"Pakietowce używane są do \"przedobróbki\" podstawowych strumieni przed "
340 341
"multipleksacją. To ustawienie pozwala na wybór jednego pakietowca. Nie "
"powinno się tego zmieniać.\n"
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
342
"Możesz również ustawić domyślne parametry dla każdego pakietowca."
343

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
344
#: include/vlc_config_cat.h:162
345
msgid "Sout stream"
346
msgstr "Strumień Sout"
Clément Stenac's avatar
Clément Stenac committed
347

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
348
#: include/vlc_config_cat.h:163
349 350 351 352
msgid ""
"Sout stream modules allow to build a sout processing chain. Please refer to "
"the Streaming Howto for more information. You can configure default options "
"for each sout stream module here."
Clément Stenac's avatar
Clément Stenac committed
353
msgstr ""
354 355 356
"Moduły strumienia Sout pozwalają na utworzenie łańcucha przetwarzania. "
"Proszę zajrzeć do Howto strumieniowania dla dalszych informacji. Możesz "
"tutaj skonfigurować domyślne opcje dla każdego modułu strumienia Sout."
Clément Stenac's avatar
Clément Stenac committed
357

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
358
#: include/vlc_config_cat.h:168
359
msgid "VOD"
360
msgstr "Wideo na życzenie (VOD)"
Alexis de Lattre's avatar
Alexis de Lattre committed
361

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
362
#: include/vlc_config_cat.h:169
363
msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
364
msgstr "Implementacja Wideo na życzenie (VOD) w VLC"
365

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
366
#: include/vlc_config_cat.h:173 src/libvlc-module.c:2070
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
367
#: src/playlist/engine.c:233 modules/demux/playlist/playlist.c:64
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
368 369
#: modules/demux/playlist/playlist.c:65 modules/demux/playlist/wpl.c:99
#: modules/gui/macosx/VLCMainWindow.m:296
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
370
#: modules/gui/macosx/VLCMainWindow.m:859
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
371
#: modules/gui/qt/components/controller.hpp:109
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
372
#: modules/gui/qt/components/playlist/playlist.cpp:165
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
373
#: modules/gui/qt/components/playlist/selector.cpp:227
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
374
#: modules/gui/qt/dialogs/playlist.cpp:39 modules/gui/qt/menus.cpp:1120
375 376 377
msgid "Playlist"
msgstr "Lista odtwarzania"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
378
#: include/vlc_config_cat.h:174
379
msgid ""
380 381
"Settings related to playlist behaviour (e.g. playback mode) and to modules "
"that automatically add items to the playlist (\"service discovery\" modules)."
382
msgstr ""
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
383
"Ustawienia dotyczące zachowania listy odtwarzania (np. tryb odtwarzania) i "
384
"modułów, które automatycznie dodają pozycje do listy odtwarzania (moduły "
385
"\"wykrywania usług\")."
386

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
387
#: include/vlc_config_cat.h:178
388
msgid "General playlist behaviour"
389
msgstr "Ogólne zachowanie listy odtwarzania"
390

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
391
#: include/vlc_config_cat.h:179
392
msgid "Services discovery"
393
msgstr "Wykrywanie usług"
Clément Stenac's avatar
Clément Stenac committed
394

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
395
#: include/vlc_config_cat.h:180
396
msgid ""
397 398
"Services discovery modules are facilities that automatically add items to "
"playlist."
399
msgstr ""
400
"Moduły wykrywania usług automatycznie dodają pozycje do listy odtwarzania."
401

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
402
#: include/vlc_config_cat.h:184 src/libvlc-module.c:1862
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
403 404
#: modules/gui/qt/dialogs/extended.cpp:93
#: modules/gui/qt/ui/video_effects.h:1308
405
msgid "Advanced"
406
msgstr "Zaawansowane"
407

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
408
#: include/vlc_config_cat.h:185
409
msgid "Advanced settings. Use with care..."
410
msgstr "Ustawienia zaawansowane. Używaj ostrożnie..."
411

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
412
#: include/vlc_config_cat.h:187
413
msgid "Advanced settings"
414
msgstr "Ustawienia zaawansowane"
415

416
#: include/vlc_intf_strings.h:46
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
417 418
msgid "&Open File..."
msgstr "&Otwórz plik..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
419

420
#: include/vlc_intf_strings.h:47
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
421
msgid "&Advanced Open..."
422
msgstr "Z&aawansowane otwieranie..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
423

424 425
#: include/vlc_intf_strings.h:48
msgid "Open D&irectory..."
426
msgstr "Otwórz katalog (&k)..."
427 428 429

#: include/vlc_intf_strings.h:49
msgid "Open &Folder..."
430
msgstr "Otwórz &folder..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
431

432
#: include/vlc_intf_strings.h:50
433
msgid "Select one or more files to open"
434
msgstr "Zaznacz jeden lub kilka plików do otwarcia"
435

436 437 438 439 440 441
#: include/vlc_intf_strings.h:51
msgid "Select Directory"
msgstr "Wybierz folder"

#: include/vlc_intf_strings.h:51
msgid "Select Folder"
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
442
msgstr "Wybierz folder"
443 444

#: include/vlc_intf_strings.h:55
445
msgid "Media &Information"
446
msgstr "&Informacje o pliku"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
447

448
#: include/vlc_intf_strings.h:56
449
msgid "&Codec Information"
450
msgstr "Informa&cje o kodeku"
451

452
#: include/vlc_intf_strings.h:57
453
msgid "&Messages"
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
454
msgstr "Ko&munikaty"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
455

456
#: include/vlc_intf_strings.h:58
457
msgid "Jump to Specific &Time"
458
msgstr "Skocz do określonego momen&tu"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
459

Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
460
#: include/vlc_intf_strings.h:59
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
461
msgid "Custom &Bookmarks"
462
msgstr "Własne zakładki (&b)"
463

464
#: include/vlc_intf_strings.h:60
465
msgid "&VLM Configuration"
466
msgstr "Konfiguracja &VLM"
467

468
#: include/vlc_intf_strings.h:62
469
msgid "&About"
470
msgstr "O progr&amie"
471

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
472 473 474
#: include/vlc_intf_strings.h:65 modules/control/oldrc.c:71
#: modules/gui/macosx/VLCControlsBarCommon.m:64
#: modules/gui/macosx/VLCControlsBarCommon.m:394
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
475 476 477
#: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:386 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:498
#: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:505 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:1340
#: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:1341 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:1342
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
478 479 480
#: modules/gui/macosx/VLCPlaylist.m:230
#: modules/gui/qt/components/controller.hpp:107
#: modules/gui/qt/dialogs/vlm.cpp:539 modules/gui/qt/ui/open.h:261
481
msgid "Play"
482
msgstr "Odtwarzaj"
483

484 485
#: include/vlc_intf_strings.h:66
msgid "Remove Selected"
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
486
msgstr "Usuń zaznaczone"
487

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
488
#: include/vlc_intf_strings.h:67
489
msgid "Information..."
490
msgstr "Informacja..."
491

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
492
#: include/vlc_intf_strings.h:68
493
msgid "Create Directory..."
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
494
msgstr "Utwórz katalog..."
495

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
496
#: include/vlc_intf_strings.h:69
497
msgid "Create Folder..."
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
498
msgstr "Utwórz folder..."
499

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
500
#: include/vlc_intf_strings.h:70
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
501
msgid "Rename Directory..."
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
502
msgstr "Zmień nazwę katalogu..."
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
503 504 505

#: include/vlc_intf_strings.h:71
msgid "Rename Folder..."
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
506
msgstr "Zmień nazwę folderu..."
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
507 508

#: include/vlc_intf_strings.h:72
509
msgid "Show Containing Directory..."
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
510
msgstr "Pokaż zawierający katalog..."
511

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
512
#: include/vlc_intf_strings.h:73
513
msgid "Show Containing Folder..."
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
514
msgstr "Pokaż zawierający folder..."
515

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
516
#: include/vlc_intf_strings.h:74
517
msgid "Stream..."
518
msgstr "Strumieniuj..."
519

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
520
#: include/vlc_intf_strings.h:75
521
msgid "Save..."
522
msgstr "Zapisz..."
523

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
524
#: include/vlc_intf_strings.h:79 modules/gui/macosx/VLCCoreInteraction.m:447
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
525
#: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:400
526
msgid "Repeat All"
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
527
msgstr "Powtórz wszystko"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
528

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
529
#: include/vlc_intf_strings.h:80 modules/gui/macosx/VLCCoreInteraction.m:467
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
530
#: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:399
531
msgid "Repeat One"
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
532
msgstr "Powtórz jeden"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
533

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
534 535
#: include/vlc_intf_strings.h:81 src/libvlc-module.c:1429
#: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:398
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
536 537
#: modules/gui/qt/components/controller.hpp:111
#: modules/gui/qt/components/controller.hpp:124
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
538
msgid "Random"
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
539
msgstr "Losowo"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
540

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
541
#: include/vlc_intf_strings.h:82 modules/gui/macosx/VLCCoreInteraction.m:425
542
msgid "Random Off"
Felix Paul Kühne's avatar
Felix Paul Kühne committed
543
msgstr "Losowo wyłączone"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
544

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
545
#: include/vlc_intf_strings.h:83
546
msgid "Add to Playlist"
547
msgstr "Dodaj do listy odtwarzania"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
548

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
549
#: include/vlc_intf_strings.h:85 modules/gui/macosx/VLCPlaylist.m:237
550
msgid "Add File..."
551
msgstr "Dodaj plik..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
552

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
553
#: include/vlc_intf_strings.h:86
554
msgid "Add Directory..."
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
555
msgstr "Dodaj katalog..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
556

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
557
#: include/vlc_intf_strings.h:87
558
msgid "Add Folder..."
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
559
msgstr "Dodaj folder..."
560

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
561
#: include/vlc_intf_strings.h:89
562
msgid "Save Playlist to &File..."
563
msgstr "Zapisz listę odtwarzania jako plik (&f)..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
564

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
565 566
#: include/vlc_intf_strings.h:91 modules/gui/macosx/VLCMainWindow.m:186
#: modules/gui/qt/components/preferences_widgets.cpp:1138
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
567
msgid "Search"
568
msgstr "Szukaj"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
569

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
570
#: include/vlc_intf_strings.h:99
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
571
#: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:281
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
572
#: modules/gui/qt/ui/video_effects.h:1292
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
573
msgid "Waves"
574
msgstr "Fale"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
575

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
576
#: include/vlc_intf_strings.h:100
577
msgid ""
Felix Paul Kühne's avatar
Felix Paul Kühne committed
578
"<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
579
"charset=utf-8\" /></head><body><h2>Welcome to VLC media player Help</"
Felix Paul Kühne's avatar
Felix Paul Kühne committed
580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593
"h2><h3>Documentation</h3><p>You can find VLC documentation on VideoLAN's <a "
"href=\"http://wiki.videolan.org\">wiki</a> website.</p><p>If you are a "
"newcomer to VLC media player, please read the<br><a href=\"http://wiki."
"videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies\"><em>Introduction to VLC media "
"player</em></a>.</p><p>You will find some information on how to use the "
"player in the <br>\"<a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
"Play_HowTo\"><em>How to play files with VLC media player</em></a>\" document."
"</p><p>For all the saving, converting, transcoding, encoding, muxing and "
"streaming tasks, you should find useful information in the <a href=\"http://"
"wiki.videolan.org/Documentation:Streaming_HowTo\">Streaming Documentation</"
"a>.</p><p>If you are unsure about terminology, please consult the <a href="
"\"http://wiki.videolan.org/Knowledge_Base\">knowledge base</a>.</p><p>To "
"understand the main keyboard shortcuts, read the <a href=\"http://wiki."
"videolan.org/Hotkeys\">shortcuts</a> page.</p><h3>Help</h3><p>Before asking "
594 595 596 597 598 599 600 601 602
"any question, please refer yourself to the <a href=\"http://www.videolan.org/"
"support/faq.html\">FAQ</a>.</p><p>You might then get (and give) help on the "
"<a href=\"http://forum.videolan.org\">Forums</a>, the <a href=\"http://www."
"videolan.org/vlc/lists.html\">mailing-lists</a> or our IRC channel "
"(<em>#videolan</em> on irc.freenode.net).</p><h3>Contribute to the project</"
"h3><p>You can help the VideoLAN project giving some of your time to help the "
"community, to design skins, to translate the documentation, to test and to "
"code. You can also give funds and material to help us. And of course, you "
"can <b>promote</b> VLC media player.</p></body></html>"
Felix Paul Kühne's avatar
Felix Paul Kühne committed
603
msgstr ""
604
"<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
605 606 607 608 609
"charset=utf-8\" /></head><body><h2>Zapraszamy do pomocy przy VLC media "
"playerze</h2><h3>Dokumentacja</h3><p>Możesz znaleźć dokumentację dotyczącą "
"VLC na witrynie <a href=\"http://wiki.videolan.org\">wiki</a> strony "
"internetowej VideoLAN.</p><p>Jeśli jesteś nowicjuszem VLC media playera, "
"proszę przeczytaj<br><a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
610 611 612 613 614 615 616
"VLC_for_dummies\"><em>Wprowadzenie do VLC media playera</em></a>.</"
"p><p>Informacje o tym, jak używać odtwarzacza znajdziesz w dokumencie<br>"
"\"<a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:Play_HowTo\"><em>Jak "
"odtwarzać pliki z VLC media playerem</em></a>\".</p><p>Dla wszystkich zadań "
"zapisywania, konwertowania, transkodowania, kodowania, miksowania i "
"strumieniowania, znajdziesz przydatne informacje w <a href=\"http://wiki."
"videolan.org/Documentation:Streaming_HowTo\">dokumentacji strumieniowania</"
617 618 619 620 621 622 623 624 625
"a>.</p><p>Jeśli nie jesteś pewny terminologii, odwiedź <a href = \"http://"
"wiki.videolan.org/Knowledge_Base \">bazę wiedzy</a>.</p><p>Aby zrozumieć "
"podstawowe skróty klawiszowe, przeczytaj stronę <a href=\"http://wiki."
"videolan.org/Hotkeys\">skrótów</a>.</p><h3>Pomoc</h3><p>Przed zadawaniem "
"wszelkich pytań, należy zapoznać się z <a href=\"http://www.videolan.org/"
"support/faq.html\">FAQ</a>.</p><p>Można wówczas uzyskać (i dać) pomoc na <a "
"href=\"http://forum.videolan.org\">forach</a>, <a href=\"http://www.videolan."
"org/vlc/lists.html\">listach mailingowych</a> lub naszym kanale IRC "
"(<em>#videolan</em></a> na irc.freenode.net).</p><h3>Przyczyń się do "
626 627
"projektu</h3><p>Możesz pomóc przy projekcie VideoLAN, oferując trochę "
"swojego czasu, aby pomóc społeczności, zaprojektować skóry, przetłumaczyć "
628
"dokumentację albo przetestować i kodować program. Możesz również ofiarować "
629 630
"fundusz i materiały, które nam pomogą. I oczywiście możesz <b>promować</b> "
"VLC media playera.</p></body></html>"
Felix Paul Kühne's avatar
Felix Paul Kühne committed
631

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
632
#: src/audio_output/filters.c:267
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
633 634 635
msgid "Audio filtering failed"
msgstr "Błąd filtrowania dźwięku"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
636
#: src/audio_output/filters.c:268
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
637 638 639 640
#, c-format
msgid "The maximum number of filters (%u) was reached."
msgstr "Została osiągnięta maksymalna liczba filtrów (%u)."

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
641 642
#: src/audio_output/output.c:263 src/config/core.c:380 src/input/es_out.c:947
#: src/libvlc-module.c:540 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:243
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
643
#: modules/gui/macosx/VLCMainWindow.m:1002 modules/video_filter/postproc.c:235
644
msgid "Disable"
645
msgstr "Wyłącz"
646

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
647
#: src/audio_output/output.c:266 modules/visualization/visual/visual.c:142
648
msgid "Spectrometer"
649
msgstr "Spektrometr"
650

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
651
#: src/audio_output/output.c:269
652
msgid "Scope"
653
msgstr "Zakres"
654

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
655
#: src/audio_output/output.c:272
656
msgid "Spectrum"
657
msgstr "Widmo"
658

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
659
#: src/audio_output/output.c:275
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
660
msgid "VU meter"
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
661
msgstr "VU meter"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
662

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
663
#: src/audio_output/output.c:314 src/libvlc-module.c:201
664
msgid "Audio filters"
665
msgstr "Filtry dźwięku"
666

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
667
#: src/audio_output/output.c:327
668
msgid "Replay gain"
669
msgstr "Normalizacja głośności"
670

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
671 672
#: src/audio_output/output.c:345 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:421
#: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:422
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
673
msgid "Stereo audio mode"
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
674
msgstr "Tryb dźwięk stereo"
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
675

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
676 677 678 679 680 681
#: src/audio_output/output.c:421 modules/access/v4l2/v4l2.c:267
#: modules/audio_output/alsa.c:76
msgid "Mono"
msgstr "Mono"

#: src/audio_output/output.c:428
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
682
msgid "Original"
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
683
msgstr "Oryginał"
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
684

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
685
#: src/audio_output/output.c:434 src/libvlc-module.c:197
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
686 687