Commit 9ad0540c authored by Martin Finkel's avatar Martin Finkel
Browse files

i10n: Add CZ xlf reference

parent 2c55b6f0
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<root>
<resheader name="resmimetype">
<value>text/microsoft-resx</value>
......@@ -64,7 +64,7 @@
<value>změnit obal alba</value>
</data>
<data name="Chapters" xml:space="preserve">
<value>Chapters</value>
<value>Kapitoly</value>
</data>
<data name="CheckCredentials" xml:space="preserve">
<value>nastala chyba, zkontrolujte prosím přihlašovací údaje</value>
......@@ -174,9 +174,6 @@
<data name="KeyboardShortcuts" xml:space="preserve">
<value>klávesové zkratky</value>
</data>
<data name="Local" xml:space="preserve">
<value>místní</value>
</data>
<data name="License" xml:space="preserve">
<value>licence</value>
</data>
......@@ -331,7 +328,7 @@
<value>prohlášení o ochraně soukromí</value>
</data>
<data name="Favorites" xml:space="preserve">
<value>Favorites</value>
<value>Oblíbené</value>
</data>
<data name="RefreshMusicLibrary" xml:space="preserve">
<value>obnovit hudební knihovnu</value>
......@@ -391,13 +388,13 @@
<value>rychlost</value>
</data>
<data name="Stop" xml:space="preserve">
<value> zastavit</value>
<value>zastavit</value>
</data>
<data name="SubtitleDelay" xml:space="preserve">
<value>zpoždění titulků</value>
</data>
<data name="Subtitles" xml:space="preserve">
<value>Subtitles</value>
<value>Titulky</value>
</data>
<data name="SubtitlesEncoding" xml:space="preserve">
<value>kódování titulků</value>
......@@ -516,24 +513,6 @@
<data name="SURFACE_FIT_VERTICAL" xml:space="preserve">
<value>svislé oříznutí</value>
</data>
<data name="SURFACE_FIT_SCREEN" xml:space="preserve">
<value>přizpůsobit obrazovce</value>
</data>
<data name="SURFACE_FILL" xml:space="preserve">
<value>vyplnit</value>
</data>
<data name="SURFACE_16_9" xml:space="preserve">
<value>16:9</value>
</data>
<data name="SURFACE_4_3" xml:space="preserve">
<value>4:3</value>
</data>
<data name="SURFACE_2_35_1" xml:space="preserve">
<value>2.35:1</value>
</data>
<data name="SURFACE_ORIGINAL" xml:space="preserve">
<value>původní</value>
</data>
<data name="YourPlaylistWontBeAccessible" xml:space="preserve">
<value>váš seznam skladeb nebude dostupný</value>
</data>
......@@ -552,9 +531,6 @@
<data name="SimilarArtists" xml:space="preserve">
<value>Podobní umělci</value>
</data>
<data name="ApplyAndRestart" xml:space="preserve">
<value>Použít a restartovat</value>
</data>
<data name="EnglishLanguage" xml:space="preserve">
<value>Angličtina</value>
</data>
......@@ -564,15 +540,15 @@
<data name="JapaneseLanguage" xml:space="preserve">
<value>Japonština</value>
</data>
<data name="SlovakLanguage" xml:space="preserve">
<value>Slovenština</value>
</data>
<data name="GermanLanguage" xml:space="preserve">
<value>Němečina</value>
</data>
<data name="PolishLanguage" xml:space="preserve">
<value>Polština</value>
</data>
<data name="SlovakLanguage" xml:space="preserve">
<value>Slovenština</value>
</data>
<data name="DanishLanguage" xml:space="preserve">
<value>Dánština</value>
</data>
......@@ -621,14 +597,32 @@
<data name="IcelandicLanguage" xml:space="preserve">
<value>Islandština</value>
</data>
<data name="HebrewLanguage" xml:space="preserve">
<value>Hebrejština</value>
</data>
<data name="RomanianLanguage" xml:space="preserve">
<value>Rumunština</value>
</data>
<data name="BrazilianLanguage" xml:space="preserve">
<value>Brazilština</value>
</data>
<data name="ArabicLanguage" xml:space="preserve">
<value>Arabština</value>
</data>
<data name="Languages" xml:space="preserve">
<value>Languages</value>
<value>Jazyky</value>
</data>
<data name="SelectLanguageDescription" xml:space="preserve">
<value>VLC se zobrazí v</value>
</data>
<data name="ApplyAndRestart" xml:space="preserve">
<value>Použít a restartovat</value>
</data>
<data name="RefreshLanguage" xml:space="preserve">
<value>Obnovit jazyk</value>
</data>
<data name="SelectLanguageDescription" xml:space="preserve">
<value>VLC se zobrazí v</value>
<data name="Local" xml:space="preserve">
<value>místní</value>
</data>
<data name="WEBINTF_DOWNLOADFILES" xml:space="preserve">
<value>Stáhnout soubory</value>
......@@ -640,7 +634,7 @@
<value>Pustit soubory</value>
</data>
<data name="WEBINTF_DROPFILES_LONG" xml:space="preserve">
<value>Do okna přetáhněte soubory a přidejte je do svého Xboxu&lt;it id="1" pos="open"&gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/it&gt;Nebo klikněte na tlačítko &amp;quot;+&amp;quot; chcete-li použít dialog pro výběr souborů.</value>
<value>Do okna přetáhněte soubory a přidejte je do svého Xboxu&lt;br&gt;Nebo klikněte na tlačítko "+" chcete-li použít dialog pro výběr souborů.</value>
</data>
<data name="WEBINTF_TITLE" xml:space="preserve">
<value>Sdílení prostřednictvím WiFi</value>
......@@ -670,7 +664,7 @@
<value>Co by mělo VLC udělat při zjištění externího úložiště?</value>
</data>
<data name="Cancel" xml:space="preserve">
<value>Cancel</value>
<value>Zrušit</value>
</data>
<data name="DoNothing" xml:space="preserve">
<value>Nedělat nic</value>
......@@ -679,10 +673,10 @@
<value>Ok</value>
</data>
<data name="Ignore" xml:space="preserve">
<value>Ignore</value>
<value>Ignorovat</value>
</data>
<data name="Remember" xml:space="preserve">
<value>Remember</value>
<value>Zapamatovat</value>
</data>
<data name="AddMediaHelp" xml:space="preserve">
<value>Vložte prosím externí úložiště</value>
......@@ -703,11 +697,29 @@
<value>Vymazat uložené identifikační údaje</value>
</data>
<data name="Credentials" xml:space="preserve">
<value>Credentials</value>
<value>Identifikační údaje</value>
</data>
<data name="CopyHelpPhone" xml:space="preserve">
<value>Dlouhým stisknutím na soubor nebo složku jej zkopírujte na místní úložiště.</value>
</data>
<data name="SURFACE_FIT_SCREEN" xml:space="preserve">
<value>přizpůsobit obrazovce</value>
</data>
<data name="SURFACE_FILL" xml:space="preserve">
<value>vyplnit</value>
</data>
<data name="SURFACE_16_9" xml:space="preserve">
<value>16:9</value>
</data>
<data name="SURFACE_4_3" xml:space="preserve">
<value>4:3</value>
</data>
<data name="SURFACE_2_35_1" xml:space="preserve">
<value>2.35:1</value>
</data>
<data name="SURFACE_ORIGINAL" xml:space="preserve">
<value>původní</value>
</data>
<data name="CompactOverlayPiP" xml:space="preserve">
<value>použit windows 10 pip</value>
</data>
......@@ -729,4 +741,7 @@
<data name="Disconnect" xml:space="preserve">
<value>odpojit</value>
</data>
<data name="XboxUpload" xml:space="preserve">
<value>Upload xbox</value>
</data>
</root>
\ No newline at end of file
......@@ -1676,6 +1676,7 @@
</ItemGroup>
<ItemGroup>
<XliffResource Include="MultilingualResources\VLC.Universal.ar-SA.xlf" />
<XliffResource Include="MultilingualResources\VLC.Universal.cs-CZ.xlf" />
<XliffResource Include="MultilingualResources\VLC.Universal.fr-FR.xlf" />
<XliffResource Include="MultilingualResources\VLC.Universal.he-IL.xlf" />
<XliffResource Include="MultilingualResources\VLC.Universal.is-IS.xlf" />
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment