Commit 9621a0ab authored by Ludovic Fauvet's avatar Ludovic Fauvet

Synchronize translations

parent 9cbcd1c7
......@@ -401,6 +401,10 @@ Your Qt runtime version: %4
<source>VLMC project file(*.vlmc)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Please choose a project file</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>GeneralPage</name>
......@@ -1190,15 +1194,6 @@ Please check your VLC installation before reporting the issue.</source>
<source>Unsaved Project</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Can&apos;t delete project file</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Can&apos;t delete this project file: %1
Please delete it manually.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ProjectWizard</name>
......
......@@ -401,6 +401,10 @@ Your Qt runtime version: %4
<source>VLMC project file(*.vlmc)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Please choose a project file</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>GeneralPage</name>
......@@ -1198,15 +1202,6 @@ Please check your VLC installation before reporting the issue.</source>
<source>Unsaved Project</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Can&apos;t delete project file</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Can&apos;t delete this project file: %1
Please delete it manually.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ProjectWizard</name>
......
<?xml version="1.0" ?><!DOCTYPE TS><TS language="cs_CZ" sourcelanguage="en" version="2.0">
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE TS>
<TS version="2.0" language="cs_CZ" sourcelanguage="en">
<defaultcodec>UTF-8</defaultcodec>
<context>
<name>AboutVLMC</name>
......@@ -407,6 +409,10 @@ Verze vašeho běhového prostředí Qt: %4
<source>VLMC project file(*.vlmc)</source>
<translation>Soubor VLMC projektu (*.vlmc)</translation>
</message>
<message>
<source>Please choose a project file</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>GeneralPage</name>
......@@ -1213,16 +1219,6 @@ Prosím zkontrolujte Vaši instalaci VLC než ji nahlásíte.</translation>
<source>Unsaved Project</source>
<translation>Neuložený projekt</translation>
</message>
<message>
<source>Can&apos;t delete project file</source>
<translation>Nelze smazat soubor projektu</translation>
</message>
<message>
<source>Can&apos;t delete this project file: %1
Please delete it manually.</source>
<translation>Nelze smazat soubor projektu: %1
Prosím odstraňte jej ručně.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ProjectWizard</name>
......@@ -1945,4 +1941,4 @@ Poté klikněte na tlačítko pokračovat...</translation>
<translation>Spojení muže být nezabezpečené, přejete si pokračovat? Nastala jedna, či více chyb SSL: %1</translation>
</message>
</context>
</TS>
\ No newline at end of file
</TS>
<?xml version="1.0" ?><!DOCTYPE TS><TS language="de" sourcelanguage="en" version="2.0">
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE TS>
<TS version="2.0" language="de" sourcelanguage="en">
<defaultcodec>UTF-8</defaultcodec>
<context>
<name>AboutVLMC</name>
......@@ -407,6 +409,10 @@ Ihre QT Runtime Version: %4
<source>VLMC project file(*.vlmc)</source>
<translation>VLMC Projektdatei(*.vlmc)</translation>
</message>
<message>
<source>Please choose a project file</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>GeneralPage</name>
......@@ -1213,16 +1219,6 @@ Bitte überprüfen Sie Ihre VLMC Installation bevor Sie den Fehler melden.</tran
<source>Unsaved Project</source>
<translation>Nicht gespeichertes Projekt</translation>
</message>
<message>
<source>Can&apos;t delete project file</source>
<translation>Die Projektdatei kann nicht gelöscht werden</translation>
</message>
<message>
<source>Can&apos;t delete this project file: %1
Please delete it manually.</source>
<translation>Diese Projektdatei kann nicht gelöscht werden: %1
Bitte löschen Sie es manuell.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ProjectWizard</name>
......@@ -1945,4 +1941,4 @@ Klicken Sie dann auf Weiter um fortzufahren...</translation>
<translation>Die Verbindung kann unsicher sein, möchten Sie fortfahren? Es ist ein oder mehrere SSL-Fehler aufgetreten: %1</translation>
</message>
</context>
</TS>
\ No newline at end of file
</TS>
......@@ -410,6 +410,10 @@ Your Qt runtime version: %4
<source>VLMC project file(*.vlmc)</source>
<translation>VLMC αρχείο εργασίας(*.vlmc)</translation>
</message>
<message>
<source>Please choose a project file</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>GeneralPage</name>
......@@ -1218,15 +1222,6 @@ Please check your VLC installation before reporting the issue.</source>
<source>Unsaved Project</source>
<translation>Εργασία μη αποθηκευμένη</translation>
</message>
<message>
<source>Can&apos;t delete project file</source>
<translation>Αδύνατη η διαγραφή της εργασίας</translation>
</message>
<message>
<source>Can&apos;t delete this project file: %1
Please delete it manually.</source>
<translation>Αδύνατη η διαγραφή της εργασίας: %1 Παρακαλώ διαγράψτε την εσείς.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ProjectWizard</name>
......
......@@ -401,6 +401,10 @@ Your Qt runtime version: %4
<source>VLMC project file(*.vlmc)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Please choose a project file</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>GeneralPage</name>
......@@ -1190,15 +1194,6 @@ Please check your VLC installation before reporting the issue.</source>
<source>Unsaved Project</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Can&apos;t delete project file</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Can&apos;t delete this project file: %1
Please delete it manually.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ProjectWizard</name>
......
This source diff could not be displayed because it is too large. You can view the blob instead.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
......@@ -409,6 +409,10 @@ Your Qt runtime version: %4
<source>VLMC project file(*.vlmc)</source>
<translation>VLMC projektfájl (*.vlmc)</translation>
</message>
<message>
<source>Please choose a project file</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>GeneralPage</name>
......@@ -1215,16 +1219,6 @@ Ellenőrizze a VLC telepítését a hiba jelentése előtt.</translation>
<source>Unsaved Project</source>
<translation>Nem mentett projekt</translation>
</message>
<message>
<source>Can&apos;t delete project file</source>
<translation>A projektfájl nem törölhető</translation>
</message>
<message>
<source>Can&apos;t delete this project file: %1
Please delete it manually.</source>
<translation>Ez a projektfájl nem törölhető: %1
Kérem, törölje manuálisan.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ProjectWizard</name>
......
This diff is collapsed.
......@@ -401,6 +401,10 @@ Your Qt runtime version: %4
<source>VLMC project file(*.vlmc)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Please choose a project file</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>GeneralPage</name>
......@@ -1199,15 +1203,6 @@ Please check your VLC installation before reporting the issue.</source>
<source>Unsaved Project</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Can&apos;t delete project file</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Can&apos;t delete this project file: %1
Please delete it manually.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ProjectWizard</name>
......
......@@ -408,6 +408,10 @@ Uw Qt runtime versie: %4
<source>VLMC project file(*.vlmc)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Please choose a project file</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>GeneralPage</name>
......@@ -1204,15 +1208,6 @@ Controleer eerst uw VLC-installatie voordat u het probleem meldt.</translation>
<source>Unsaved Project</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Can&apos;t delete project file</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Can&apos;t delete this project file: %1
Please delete it manually.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ProjectWizard</name>
......
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
......@@ -408,6 +408,10 @@ Versiune Qt: %4</translation>
<source>VLMC project file(*.vlmc)</source>
<translation>Fişier proiect VLMC(*.vlmc)</translation>
</message>
<message>
<source>Please choose a project file</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>GeneralPage</name>
......@@ -1214,16 +1218,6 @@ Vă rugăm să verificaţi instalarea VLC înainte de a raporta problema.</trans
<source>Unsaved Project</source>
<translation>Proiect nesalvat</translation>
</message>
<message>
<source>Can&apos;t delete project file</source>
<translation>Nu pot şterge fişierul proiect</translation>
</message>
<message>
<source>Can&apos;t delete this project file: %1
Please delete it manually.</source>
<translation>Nu pot şterge fişierul proiect: %1
Te rog să-l ştergi manual.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ProjectWizard</name>
......
This diff is collapsed.
......@@ -408,6 +408,10 @@ Verzia Vášho prostredia Qt: %4</translation>
<source>VLMC project file(*.vlmc)</source>
<translation>Súbor s projektom VLMC (*.vlmc)</translation>
</message>
<message>
<source>Please choose a project file</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>GeneralPage</name>
......@@ -1214,16 +1218,6 @@ Pred odoslaním záznamu o chybe prosím skontrolujte inštaláciu programu VLC.
<source>Unsaved Project</source>
<translation>Neuložený projekt</translation>
</message>
<message>
<source>Can&apos;t delete project file</source>
<translation>Nemožno vymazať súbor s projektom</translation>
</message>
<message>
<source>Can&apos;t delete this project file: %1
Please delete it manually.</source>
<translation>Nemožno vymazať tento súbor s projektom: %1
Vymažte ho manuálne, prosím.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ProjectWizard</name>
......
......@@ -401,6 +401,10 @@ Your Qt runtime version: %4
<source>VLMC project file(*.vlmc)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Please choose a project file</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>GeneralPage</name>
......@@ -1199,15 +1203,6 @@ Prosimo, preglejte nastavitve predvajalnika VLC preden nadaljujete.</translation
<source>Unsaved Project</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Can&apos;t delete project file</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Can&apos;t delete this project file: %1
Please delete it manually.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ProjectWizard</name>
......
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
......@@ -401,6 +401,10 @@ Your Qt runtime version: %4
<source>VLMC project file(*.vlmc)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Please choose a project file</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>GeneralPage</name>
......@@ -1199,15 +1203,6 @@ Lütfen bunu rapor etmeden önce VLC kurulumunuzu kontrol edin.</translation>
<source>Unsaved Project</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Can&apos;t delete project file</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Can&apos;t delete this project file: %1
Please delete it manually.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ProjectWizard</name>
......
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment