Commit 4c68d38b authored by Marcell Stippinger's avatar Marcell Stippinger Committed by Rohit Yadav

Added or verified most Hungarian expressions.

Signed-off-by: default avatarRohit Yadav <rohityadav89@gmail.com>
parent d2c0b011
......@@ -27,46 +27,54 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;Sans&apos;; font-size:10pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-family:&apos;DejaVu Sans&apos;; font-size:12pt; font-weight:600;&quot;&gt;VideoLAN Movie Creator %1 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot; font-family:&apos;DejaVu Sans&apos;; font-weight:600;&quot;&gt;%2&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.vlmc.org&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-family:&apos;DejaVu Sans&apos;; text-decoration: underline; color:#4f4f4f;&quot;&gt;http://www.vlmc.org&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC &quot;-//W3C//DTD HTML 4.0//EN&quot; &quot;http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd&quot;&gt;
&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
p, li { white-space: pre-wrap; }
&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;Sans&apos;; font-size:10pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-family:&apos;DejaVu Sans&apos;; font-size:12pt; font-weight:600;&quot;&gt;VideoLAN Movie Creator %1 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot; font-family:&apos;DejaVu Sans&apos;; font-weight:600;&quot;&gt;%2&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.vlmc.org&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-family:&apos;DejaVu Sans&apos;; text-decoration: underline; color:#4f4f4f;&quot;&gt;http://www.vlmc.org&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
</message>
<message>
<source>VLMC (VideoLAN Movie Creator) is a cross-platform, non-linear video editing software based on the VLC Media Player.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">VLMC (VideoLAN Movie Creator) egy platformfüggetlen, nemlineáris videószerkesztő szoftver, ami a VLC médialejátszóra épül.</translation>
</message>
<message>
<source>This version of VLMC was compiled on:
%1 running %2 compiled against Qt %3
Your Qt runtime version: %4
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translatorcomment>Some textual English examples would be helpful.</translatorcomment>
<translation type="unfinished">A VLMC ezen verzióját fordította:
%1 a %2 rendszeren Qt %3 verzióhoz
Ön a Qt %4 felületet használja</translation>
</message>
<message>
<source>Thanks</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Köszönet</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AbstractGraphicsMediaItem</name>
<message>
<source>Remove</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Eltávolítás</translation>
</message>
<message>
<source>Mute</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Némítás</translation>
</message>
<message>
<source>Unlink</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Hivatkozás megszüntetése</translation>
</message>
<message>
<source>Link</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Hivatkozás</translation>
</message>
<message>
<source>Set color</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Szín beállítása</translation>
</message>
</context>
<context>
......@@ -158,14 +166,14 @@ Your Qt runtime version: %4
<name>Commands::Clip::Move</name>
<message>
<source>Moving clip from track %1 to %2</source>
<translation type="unfinished">Klip áthelyezése a sáv %1-ról/ről a Sáv %2-ra/re</translation>
<translation type="unfinished">Klip áthelyezése a Sáv %1-ról/ről a Sáv %2-ra/re</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Commands::Clip::Remove</name>
<message>
<source>Removing clip </source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Klip eltávolítása</translation>
</message>
</context>
<context>
......@@ -186,35 +194,35 @@ Your Qt runtime version: %4
<name>Commands::Effect::Add</name>
<message>
<source>Adding effect %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Hozzáadás: Effektus %1</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Commands::Effect::Move</name>
<message>
<source>Moving effect %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Áthelyezés: Effektus %1</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Commands::Effect::Remove</name>
<message>
<source>Deleting effect %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Törlés: Effektus %1</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Commands::Effect::Resize</name>
<message>
<source>Resizing effect %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Átméretezés: Effektus %1</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Commands::Generic</name>
<message>
<source>Invalid action</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Érvénytelen művelet</translation>
</message>
</context>
<context>
......@@ -268,95 +276,95 @@ Your Qt runtime version: %4
</message>
<message>
<source>Effects List</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Effetusok listája</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>EffectSettingWidget</name>
<message>
<source>Effect Properties</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Effektus tulajdonságai</translation>
</message>
<message>
<source>Apply</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Alkalmazás</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>EffectStack</name>
<message>
<source>Effect stack</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Effektusok sorrendje</translation>
</message>
<message>
<source>Move the effect up in the stack</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Effektus felfelé mozgatása a listában</translation>
</message>
<message>
<source>...</source>
<translation type="unfinished">...</translation>
<translation>...</translation>
</message>
<message>
<source>Move the effect down in the stack</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Effektus lefelé mozgatása a listában</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>EffectWidget</name>
<message>
<source>Form</source>
<translation type="unfinished">Űrlap</translation>
<translation>Űrlap</translation>
</message>
<message>
<source>Overview</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Áttekintés</translation>
</message>
<message>
<source>Name</source>
<translation type="unfinished">Név</translation>
<translation>Név</translation>
</message>
<message>
<source>Author</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Szerző</translation>
</message>
<message>
<source>Type</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Típus</translation>
</message>
<message>
<source>Version</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Verzió</translation>
</message>
<message>
<source>Description</source>
<translation type="unfinished">Leírás</translation>
<translation>Leírás</translation>
</message>
<message>
<source>Filter</source>
<translation type="unfinished">Szűrő</translation>
<translation>Szűrő</translation>
</message>
<message>
<source>Source</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Forrás</translation>
</message>
<message>
<source>Mixer 2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">2-es mixer</translation>
</message>
<message>
<source>Mixer 3</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">3-as mixer</translation>
</message>
<message>
<source>Unknown type</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Ismeretlen típus</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>EffectsListView</name>
<message>
<source>%1 informations</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">%1 adatok</translation>
</message>
</context>
<context>
......@@ -395,11 +403,11 @@ Your Qt runtime version: %4
</message>
<message>
<source>Enter the output file name</source>
<translation type="unfinished">Írja be a kimeneti fájl nevét</translation>
<translation>Írja be a kimeneti fájl nevét</translation>
</message>
<message>
<source>VLMC project file(*.vlmc)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">VLMC projektfájl (*.vlmc)</translation>
</message>
</context>
<context>
......@@ -472,15 +480,15 @@ Your Qt runtime version: %4
<name>GraphicsEffectItem</name>
<message>
<source>Remove</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Eltávolítás</translation>
</message>
<message>
<source>Set color</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Szín beállítása</translation>
</message>
<message>
<source>Effect Properties</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Effektus tulajdonságai</translation>
</message>
</context>
<context>
......@@ -533,7 +541,15 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
&lt;p align=&quot;justify&quot; style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-family:&apos;Sans Serif&apos;; font-size:14pt;&quot;&gt;VideoLAN Movie Creator is a &lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://en.wikipedia.org/wiki/Software_release_life_cycle#Pre-Alpha&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-family:&apos;Sans Serif&apos;; font-size:14pt; text-decoration: underline; color:#0057ae;&quot;&gt;pre-alpha&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot; font-family:&apos;Sans Serif&apos;; font-size:14pt;&quot;&gt; software and is not ready for prime-time. Many key features are &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot; font-family:&apos;Sans Serif&apos;; font-size:14pt; font-weight:600;&quot;&gt;simply missing&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot; font-family:&apos;Sans Serif&apos;; font-size:14pt;&quot;&gt;, or even &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot; font-family:&apos;Sans Serif&apos;; font-size:14pt; font-weight:600;&quot;&gt;buggy&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot; font-family:&apos;Sans Serif&apos;; font-size:14pt;&quot;&gt;. Our team is composed of volunteers who are working hard to give you the best experience with video editing.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot; style=&quot;-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:&apos;Sans Serif&apos;; font-size:14pt;&quot;&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot; style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.vlmc.org&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-family:&apos;Sans Serif&apos;; font-size:14pt; text-decoration: underline; color:#0057ae;&quot;&gt;read more&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC &quot;-//W3C//DTD HTML 4.0//EN&quot; &quot;http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd&quot;&gt;
&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
p, li { white-space: pre-wrap; }
&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;Lucida Grande&apos;; font-size:13pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-family:&apos;Sans Serif&apos;; font-size:16pt; font-weight:600;&quot;&gt;Kérem, tartsa tekintetben&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot; style=&quot;-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:&apos;Sans Serif&apos;; font-size:14pt;&quot;&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot; style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-family:&apos;Sans Serif&apos;; font-size:14pt;&quot;&gt;A VideoLAN Movie Creator egy &lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://en.wikipedia.org/wiki/Software_release_life_cycle#Pre-Alpha&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-family:&apos;Sans Serif&apos;; font-size:14pt; text-decoration: underline; color:#0057ae;&quot;&gt;pre-alpha&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot; font-family:&apos;Sans Serif&apos;; font-size:14pt;&quot;&gt; szoftverkiadás, még nem tökéletes. Sok lényeges funkció &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot; font-family:&apos;Sans Serif&apos;; font-size:14pt; font-weight:600;&quot;&gt;egyszerűen hiányzik&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot; font-family:&apos;Sans Serif&apos;; font-size:14pt;&quot;&gt;, vagy &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot; font-family:&apos;Sans Serif&apos;; font-size:14pt; font-weight:600;&quot;&gt;nem működik megfelelően&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot; font-family:&apos;Sans Serif&apos;; font-size:14pt;&quot;&gt;. A fejlesztőcsapat önkéntesekből áll, akik keményen dolgoznak azon, hogy a legjobb videószerkesztési élményt érhesse el.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot; style=&quot;-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:&apos;Sans Serif&apos;; font-size:14pt;&quot;&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot; style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.vlmc.org&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-family:&apos;Sans Serif&apos;; font-size:14pt; text-decoration: underline; color:#0057ae;&quot;&gt;további információ&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
</message>
</context>
<context>
......@@ -715,7 +731,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
</message>
<message>
<source>Publish on &amp;Internet</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Közzététel az &amp;interneten</translation>
</message>
</context>
<context>
......@@ -1065,71 +1081,71 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
</message>
<message>
<source>Temporary folder</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Átmeneti fájlok mappája</translation>
</message>
<message>
<source>The temporary folder used by VLMC to process videos.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">A VLMC a videó feldolgozásakor ebben a mappában hozza létre az átmeneti fájlokat.</translation>
</message>
<message>
<source>VLMC&apos;s Youtube Developer Key</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">A VLMC YouTube fejlesztői kulcsa</translation>
</message>
<message>
<source>Valid YouTube username</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Érvényes YouTube felhasználónév</translation>
</message>
<message>
<source>Youtube Password</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">YouTube jelszó</translation>
</message>
<message>
<source>Leave this field empty, password will be stored in unencrypted form.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Hagyja üresen ezt a mezőt, a jelszó titkosítás csak nélkül menthető.</translation>
</message>
<message>
<source>Enable Proxy for VLMC</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Proxy engedélyezése a VLMC-ben</translation>
</message>
<message>
<source>Enables Global Network Proxy for VLMC.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">A globális proxybeállítások használata.</translation>
</message>
<message>
<source>Proxy Hostname</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Proxy állomásnév</translation>
</message>
<message>
<source>Set Proxy Hostname.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Proxy állomásnevének beállítása.</translation>
</message>
<message>
<source>Set Proxy Port.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Proxy port beállítása.</translation>
</message>
<message>
<source>Set Proxy Username, if any.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Proxy felhasználónév, ha szükséges.</translation>
</message>
<message>
<source>Set Proxy Password, if any.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Proxy jelszó, ha szükséges.</translation>
</message>
<message>
<source>Video aspect ratio</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Videó képarány</translation>
</message>
<message>
<source>The rendered video aspect ratio</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">A feldolgozott videó képaránya</translation>
</message>
<message>
<source>Audio channels</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Hangcsatornák</translation>
</message>
<message>
<source>Number of audio channels</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Hangcsatornák száma</translation>
</message>
</context>
<context>
......@@ -1178,7 +1194,7 @@ Ellenőrizze a VLC telepítését a hiba jelentése előtt.</translation>
</message>
<message>
<source>Adjust Volume</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Hangerő beállítása</translation>
</message>
</context>
<context>
......@@ -1193,20 +1209,21 @@ Ellenőrizze a VLC telepítését a hiba jelentése előtt.</translation>
</message>
<message>
<source>Untitled Project</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Névtelen projekt</translation>
</message>
<message>
<source>Unsaved Project</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Nem mentett projekt</translation>
</message>
<message>
<source>Can&apos;t delete project file</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">A projektfájl nem törölhető</translation>
</message>
<message>
<source>Can&apos;t delete this project file: %1
Please delete it manually.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">A következő projektfájl nem törölhető: %1
Kérem, törölje manuálisan.</translation>
</message>
</context>
<context>
......@@ -1240,7 +1257,7 @@ Please delete it manually.</source>
</message>
<message>
<source>The XMLStream is not a valid YouTube Feed</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Az XML-adatfolyam nem érvényes YouTube csatorna</translation>
</message>
</context>
<context>
......@@ -1295,75 +1312,75 @@ Please delete it manually.</source>
</message>
<message>
<source>Export Settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Beállítások exportálása</translation>
</message>
<message>
<source>Output File</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Kimeneti fájl</translation>
</message>
<message>
<source>Frame Rate</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Képkockasebesség</translation>
</message>
<message>
<source>Video Quality</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Videóminőség</translation>
</message>
<message>
<source>Audio Quality</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Hangminőség</translation>
</message>
<message>
<source>Video Codec</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Videókodek</translation>
</message>
<message>
<source>Audio Codec</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Hangkodek</translation>
</message>
<message>
<source>Custom</source>
<translation type="unfinished">Egyéni</translation>
<translation>Egyéni</translation>
</message>
<message>
<source>QVGA (320x240) - 30 fps</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">QVGA (320x240) - 30 képkocka/másodperc</translation>
</message>
<message>
<source>VGA (640x480) - 30 fps</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">VGA (640x480) - 30 képkocka/másodperc</translation>
</message>
<message>
<source>SVGA (800x600) - 30 fps</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">SVGA (800x600) - 30 képkocka/másodperc</translation>
</message>
<message>
<source>XVGA (1024x768) - 30 fps</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">XVGA (1024x768) - 30 képkocka/másodperc</translation>
</message>
<message>
<source>480p NTSC (720x480) - 29.97 fps</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">480p NTSC (720x480) - 29,97 képkocka/másodperc</translation>
</message>
<message>
<source>576p PAL (720x576) - 25 fps</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">576p PAL (720x576) - 25 képkocka/másodperc</translation>
</message>
<message>
<source>720p (1280x720) - 29.97 fps</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">720p (1280x720) - 29,97 képkocka/másodperc</translation>
</message>
<message>
<source>1080p (1920x1080) - 29.97 fps</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">1080p (1920x1080) - 29,97 képkocka/másodperc</translation>
</message>
<message>
<source>Preset</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Előre beállított érték</translation>
</message>
<message>
<source>Export Settings: Publish on Internet</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Beállítások exportálása: Internetes közzététel</translation>
</message>
</context>
<context>
......@@ -1389,147 +1406,149 @@ Please delete it manually.</source>
</message>
<message>
<source>Restore default?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Alapértelmezések visszaállítása?</translation>
</message>
<message>
<source>This will restore all settings default value.
Are you sure you want to continue?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Minden beállítást visszaállít az alapértelmezett értékre.
Biztosan folytatni kívánja?</translation>
</message>
<message>
<source>Invalid value</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Érvénytelen érték</translation>
</message>
<message>
<source>Can&apos;t save settings due to an invalid value</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Érvénytelen érték miatt nem menthetőek a beállítások</translation>
</message>
<message>
<source>General</source>
<translation type="unfinished">Általános</translation>
<translation>Általános</translation>
</message>
<message>
<source>Keyboard</source>
<translation type="unfinished">Billentyűzet</translation>
<translation>Billentyűzet</translation>
</message>
<message>
<source>YouTube</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>YouTube</translation>
</message>
<message>
<source>Network</source>
<translation type="unfinished">Hálózat</translation>
<translation>Hálózat</translation>
</message>
<message>
<source>Video</source>
<translation type="unfinished">Videó</translation>
<translation>Videó</translation>
</message>
<message>
<source>Audio</source>
<translation type="unfinished">Hang</translation>
<translation>Hang</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ShareOnInternet</name>
<message>
<source>Share Video On Internet</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Videó megosztása az interneten</translation>
</message>
<message>
<source>Service</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Szolgáltatás</translation>
</message>
<message>
<source>YouTube</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>YouTube</translation>
</message>
<message>
<source>Username</source>
<translation type="unfinished">Felhasználónév</translation>
<translation>Felhasználónév</translation>
</message>
<message>
<source>Password</source>
<translation type="unfinished">Jelszó</translation>
<translation>Jelszó</translation>
</message>
<message>
<source>Category</source>
<translation type="unfinished">Kategória</translation>
<translatorcomment>Kategóriák a youtube.com kezdőlapjáról (a magyar címszavakat közvetlenül onnan vettük át)</translatorcomment>
<translation>Kategória</translation>
</message>
<message>
<source>Autos &amp; Vehicles</source>
<translation type="unfinished">Autók és más járművek</translation>
<translation>Autók és más járművek</translation>
</message>
<message>
<source>Comedy</source>
<translation type="unfinished">Humor</translation>
<translation>Humor</translation>
</message>
<message>
<source>Education</source>
<translation type="unfinished">Oktatás</translation>
<translation>Oktatás</translation>
</message>
<message>
<source>Entertainment</source>
<translation type="unfinished">Szórakozás</translation>
<translation>Szórakozás</translation>
</message>
<message>
<source>Film &amp; Animation</source>
<translation type="unfinished">Film és animáció</translation>
<translation>Film és animáció</translation>
</message>
<message>
<source>Games</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Játék</translation>
</message>
<message>