Commit 850922f4 authored by Aled Powell's avatar Aled Powell Committed by Christoph Miebach

l10n: Welsh update

Signed-off-by: Christoph Miebach's avatarChristoph Miebach <christoph.miebach@web.de>
parent 2466a304
......@@ -9,8 +9,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: VLC - Trans\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: vlc-devel@videolan.org\n"
"POT-Creation-Date: 2013-05-28 11:42+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2013-05-28 14:45+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2013-06-06 17:40+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2013-06-23 14:38+0000\n"
"Last-Translator: Cymrodor <cymrodor@gmail.com>\n"
"Language-Team: Welsh (http://www.transifex.com/projects/p/vlc-trans/language/"
"cy/)\n"
......@@ -28,6 +28,10 @@ msgid ""
"see the file named COPYING for details.\n"
"Written by the VideoLAN team; see the AUTHORS file.\n"
msgstr ""
"Daw'r rhaglen hon HEB WARANT, i'r graddau a ganiateir drwy gyfraith.\n"
"Gallwch ei ailddosbarthu o dan dermau'r Drwydded Gyhoeddus Gyffredinol GNU;\n"
"gwelwch y ffeil o'r enw COPYING am fanylion.\n"
"Ysgrifenwyd gan dîm VideoLAN; gwelwch y ffeil AUTHORS.\n"
#: include/vlc_config_cat.h:33
msgid "VLC preferences"
......@@ -217,7 +221,7 @@ msgstr "Codecs fideo"
#: include/vlc_config_cat.h:112
msgid "Settings for the video, images or video+audio decoders and encoders."
msgstr ""
"Gosodiadau ar gyfer amgodwyr a dadamgodwyr fideo, delweddau neu fideo+sain."
"Gosodiadau ar gyfer amgodwyr a datgodwyr fideo, delweddau neu fideo+sain."
#: include/vlc_config_cat.h:114
msgid "Audio codecs"
......@@ -225,7 +229,7 @@ msgstr "Codecs sain"
#: include/vlc_config_cat.h:115
msgid "Settings for the audio-only decoders and encoders."
msgstr "Gosodiadau ar gyfer amgodwyr a dadamgodwyr sain yn unig."
msgstr "Gosodiadau ar gyfer amgodwyr a datgodwyr sain yn unig."
#: include/vlc_config_cat.h:117
msgid "Subtitle codecs"
......@@ -234,7 +238,7 @@ msgstr "Codecs isdeitlau"
#: include/vlc_config_cat.h:118
msgid "Settings for subtitle, teletext and CC decoders and encoders."
msgstr ""
"Gosodiadau ar gyfer dadgodwyr ac amgodwyr isdeitlau, teletext a CC "
"Gosodiadau ar gyfer datgodwyr ac amgodwyr isdeitlau, teletext a CC "
"(capsiynau caeedig)."
#: include/vlc_config_cat.h:120
......@@ -291,7 +295,7 @@ msgstr ""
#: include/vlc_config_cat.h:150
msgid "Packetizers"
msgstr ""
msgstr "Pecynnyddion"
#: include/vlc_config_cat.h:152
msgid ""
......@@ -300,6 +304,10 @@ msgid ""
"not do that.\n"
"You can also set default parameters for each packetizer."
msgstr ""
"Defnyddir pecynnyddion i ragbrosesu'r ffrydiau cyn eu cydblethu. Mae'r "
"opsiwn hwn yn galluogi gorfodi pecynnydd, ond mae'n debyg na ddylech gwneud "
"hyn.\n"
"Mae hefyd yn bosib gosod paramedrau rhagosodedig ar gyfer pob pecynnydd."
#: include/vlc_config_cat.h:158
msgid "Sout stream"
......@@ -314,7 +322,7 @@ msgstr ""
#: include/vlc_config_cat.h:164
msgid "VOD"
msgstr ""
msgstr "Fideo ar Alw (VOD)"
#: include/vlc_config_cat.h:165
msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
......@@ -471,7 +479,7 @@ msgstr "Chwarae"
#: include/vlc_intf_strings.h:66
msgid "Remove Selected"
msgstr ""
msgstr "Tynnu'r rhai a ddewiswyd"
#: include/vlc_intf_strings.h:67
msgid "Information..."
......@@ -487,11 +495,11 @@ msgstr "Creu Ffolder..."
#: include/vlc_intf_strings.h:70
msgid "Show Containing Directory..."
msgstr ""
msgstr "Dangos y cyfeiriadur sy'n ei cynnwys..."
#: include/vlc_intf_strings.h:71
msgid "Show Containing Folder..."
msgstr ""
msgstr "Dangos y ffolder sy'n ei cynnwys..."
#: include/vlc_intf_strings.h:72
msgid "Stream..."
......@@ -504,12 +512,12 @@ msgstr "Cadw..."
#: include/vlc_intf_strings.h:77 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:397
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:363 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1463
msgid "Repeat All"
msgstr "Ail-chwarae'r Cyfan"
msgstr "Ailchwarae'r Cyfan"
#: include/vlc_intf_strings.h:78 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:417
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:362 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1458
msgid "Repeat One"
msgstr "Ail-chwarae Un"
msgstr "Ailchwarae Un"
#: include/vlc_intf_strings.h:79 src/libvlc-module.c:1398
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:361 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1453
......@@ -580,6 +588,33 @@ msgid ""
"code. You can also give funds and material to help us. And of course, you "
"can <b>promote</b> VLC media player.</p></body></html>"
msgstr ""
"<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
"charset=utf-8\" /></head><body><h2>Croeso i Gymorth chwaraewr VLC</"
"h2><p><b>Yn anffodus, nid oes cymorth ar gael yn y Gymraeg ar hyn o'r bryd, "
"ond mae amryw o ffyrdd i gael cymorth drwy'r Saesneg.</b></"
"p><h3>Documentation</h3><p>You can find VLC documentation on VideoLAN's <a "
"href=\"http://wiki.videolan.org\">wiki</a> website.</p><p>If you are a "
"newcomer to VLC media player, please read the<br><a href=\"http://wiki."
"videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies\"><em>Introduction to VLC media "
"player</em></a>.</p><p>You will find some information on how to use the "
"player in the <br>\"<a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
"Play_HowTo\"><em>How to play files with VLC media player</em></a>\" document."
"</p><p>For all the saving, converting, transcoding, encoding, muxing and "
"streaming tasks, you should find useful information in the <a href=\"http://"
"wiki.videolan.org/Documentation:Streaming_HowTo\">Streaming Documentation</"
"a>.</p><p>If you are unsure about terminology, please consult the <a href="
"\"http://wiki.videolan.org/Knowledge_Base\">knowledge base</a>.</p><p>To "
"understand the main keyboard shortcuts, read the <a href=\"http://wiki."
"videolan.org/Hotkeys\">shortcuts</a> page.</p><h3>Help</h3><p>Before asking "
"any question, please refer yourself to the <a href=\"http://www.videolan.org/"
"support/faq.html\">FAQ</a>.</p><p>You might then get (and give) help on the "
"<a href=\"http://forum.videolan.org\">Forums</a>, the <a href=\"http://www."
"videolan.org/vlc/lists.html\">mailing-lists</a> or our IRC channel "
"(<em>#videolan</em> on irc.freenode.net).</p><h3>Contribute to the project</"
"h3><p>You can help the VideoLAN project giving some of your time to help the "
"community, to design skins, to translate the documentation, to test and to "
"code. You can also give funds and material to help us. And of course, you "
"can <b>promote</b> VLC media player.</p></body></html>"
#: src/audio_output/filters.c:247
msgid "Audio filtering failed"
......@@ -602,7 +637,7 @@ msgstr "Spectrometer"
#: src/audio_output/output.c:226
msgid "Scope"
msgstr ""
msgstr "Cwmpas"
#: src/audio_output/output.c:229
msgid "Spectrum"
......@@ -615,7 +650,7 @@ msgstr "Mesurydd Vu"
#: src/audio_output/output.c:264 modules/audio_filter/equalizer.c:81
#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:144 share/lua/http/index.html:219
msgid "Equalizer"
msgstr ""
msgstr "Cydraddolydd (equalizer)"
#: src/audio_output/output.c:279 src/libvlc-module.c:192
msgid "Audio filters"
......@@ -623,12 +658,12 @@ msgstr "Hidlyddion Sain"
#: src/audio_output/output.c:290
msgid "Replay gain"
msgstr "Ail-chwarae "
msgstr "Ailchwarae "
#: src/audio_output/output.c:377 modules/gui/macosx/MainMenu.m:382
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:383
msgid "Stereo audio mode"
msgstr ""
msgstr "Modd sain stereo"
#: src/audio_output/output.c:412 src/libvlc-module.c:189
msgid "Dolby Surround"
......@@ -801,43 +836,43 @@ msgstr ""
#: src/config/keys.c:56
msgid "Backspace"
msgstr ""
msgstr "Bysell BACKSPACE"
#: src/config/keys.c:57
msgid "Brightness Down"
msgstr ""
msgstr "Disgleirdeb i Lawr"
#: src/config/keys.c:58
msgid "Brightness Up"
msgstr ""
msgstr "Disgleirdeb i Fyny"
#: src/config/keys.c:59
msgid "Browser Back"
msgstr ""
msgstr "Porwr: Nôl"
#: src/config/keys.c:60
msgid "Browser Favorites"
msgstr ""
msgstr "Porwr: Ffefrynnau"
#: src/config/keys.c:61
msgid "Browser Forward"
msgstr ""
msgstr "Porwr: Ymlaen"
#: src/config/keys.c:62
msgid "Browser Home"
msgstr ""
msgstr "Porwr: Hafan"
#: src/config/keys.c:63
msgid "Browser Refresh"
msgstr ""
msgstr "Porwr: Ail-lwytho"
#: src/config/keys.c:64
msgid "Browser Search"
msgstr ""
msgstr "Porwr: Chwilio"
#: src/config/keys.c:65
msgid "Browser Stop"
msgstr ""
msgstr "Porwr: Stopio"
#: src/config/keys.c:66 modules/gui/macosx/playlist.m:499
#: modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:50
......@@ -848,7 +883,7 @@ msgstr "Dileu"
#: src/config/keys.c:67
msgid "Down"
msgstr ""
msgstr "Lawr"
#: src/config/keys.c:68 modules/control/rc.c:74
msgid "End"
......@@ -856,139 +891,139 @@ msgstr "Diwedd"
#: src/config/keys.c:69
msgid "Enter"
msgstr ""
msgstr "'Enter'"
#: src/config/keys.c:70
msgid "Esc"
msgstr ""
msgstr "Esc"
#: src/config/keys.c:71
msgid "F1"
msgstr ""
msgstr "F1"
#: src/config/keys.c:72
msgid "F10"
msgstr ""
msgstr "F10"
#: src/config/keys.c:73
msgid "F11"
msgstr ""
msgstr "F11"
#: src/config/keys.c:74
msgid "F12"
msgstr ""
msgstr "F12"
#: src/config/keys.c:75
msgid "F2"
msgstr ""
msgstr "F2"
#: src/config/keys.c:76
msgid "F3"
msgstr ""
msgstr "F3"
#: src/config/keys.c:77
msgid "F4"
msgstr ""
msgstr "F4"
#: src/config/keys.c:78
msgid "F5"
msgstr ""
msgstr "F5"
#: src/config/keys.c:79
msgid "F6"
msgstr ""
msgstr "F6"
#: src/config/keys.c:80
msgid "F7"
msgstr ""
msgstr "F7"
#: src/config/keys.c:81
msgid "F8"
msgstr ""
msgstr "F8"
#: src/config/keys.c:82
msgid "F9"
msgstr ""
msgstr "F9"
#: src/config/keys.c:83
msgid "Home"
msgstr ""
msgstr "Home"
#: src/config/keys.c:84
msgid "Insert"
msgstr ""
msgstr "Insert"
#: src/config/keys.c:86
msgid "Media Angle"
msgstr ""
msgstr "Ongl y Cyfrwng"
#: src/config/keys.c:87
msgid "Media Audio Track"
msgstr ""
msgstr "Trac Sain y Cyfrwng"
#: src/config/keys.c:88
msgid "Media Forward"
msgstr ""
msgstr "Cyfrwng Ymlaen"
#: src/config/keys.c:89
msgid "Media Menu"
msgstr ""
msgstr "Dewislen y Cyfrwng"
#: src/config/keys.c:90
msgid "Media Next Frame"
msgstr ""
msgstr "Ffram nesaf y Cyfrwng"
#: src/config/keys.c:91
msgid "Media Next Track"
msgstr ""
msgstr "Trac Nesaf y Cyfrwng"
#: src/config/keys.c:92
msgid "Media Play Pause"
msgstr ""
msgstr "Seibio Chwarae'r Cyfrwng"
#: src/config/keys.c:93
msgid "Media Prev Frame"
msgstr ""
msgstr "Ffram Blaenorol y Cyfrwng"
#: src/config/keys.c:94
msgid "Media Prev Track"
msgstr ""
msgstr "Trac Blaenorol y Cyfrwng"
#: src/config/keys.c:95
msgid "Media Record"
msgstr ""
msgstr "Recordio'r Cyfrwng"
#: src/config/keys.c:96
msgid "Media Repeat"
msgstr ""
msgstr "Ail-chwarae'r Cyfrwng"
#: src/config/keys.c:97
msgid "Media Rewind"
msgstr ""
msgstr "Ailddirwyn y Cyfrwng"
#: src/config/keys.c:98
msgid "Media Select"
msgstr ""
msgstr "Dewis y Cyfrwng"
#: src/config/keys.c:99
msgid "Media Shuffle"
msgstr ""
msgstr "Cymysgu Cyfryngau"
#: src/config/keys.c:100
msgid "Media Stop"
msgstr ""
msgstr "Stopio'r Cyfrwng"
#: src/config/keys.c:101
msgid "Media Subtitle"
msgstr ""
msgstr "Isdeitlau'r Cyfrwng"
#: src/config/keys.c:102
msgid "Media Time"
msgstr ""
msgstr "Amser y Cyfrwng"
#: src/config/keys.c:103
msgid "Media View"
msgstr ""
msgstr "Golwg y Cyfrwng"
#: src/config/keys.c:104 modules/gui/qt4/components/controller.cpp:541
msgid "Menu"
......@@ -996,45 +1031,45 @@ msgstr "Dewislen"
#: src/config/keys.c:105
msgid "Mouse Wheel Down"
msgstr ""
msgstr "Olwyn y Llygoden i Lawr"
#: src/config/keys.c:106
msgid "Mouse Wheel Left"
msgstr ""
msgstr "Olwyn y Llygoden i'r Chwith"
#: src/config/keys.c:107
msgid "Mouse Wheel Right"
msgstr ""
msgstr "Olwyn y Llygoden i'r Dde"
#: src/config/keys.c:108
msgid "Mouse Wheel Up"
msgstr ""
msgstr "Olwyn y Llygoden i Fyny"
#: src/config/keys.c:109
msgid "Page Down"
msgstr ""
msgstr "Page Down"
#: src/config/keys.c:110
msgid "Page Up"
msgstr ""
msgstr "Page Up"
#: src/config/keys.c:112 modules/demux/mp4/id3genres.h:76
msgid "Space"
msgstr ""
msgstr "Bar Blwch"
#: src/config/keys.c:113
msgid "Tab"
msgstr ""
msgstr "Tab"
#: src/config/keys.c:114 src/libvlc-module.c:187
#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1425
#: modules/gui/qt4/util/customwidgets.cpp:294
msgid "Unset"
msgstr ""
msgstr "Dadosod"
#: src/config/keys.c:115
msgid "Up"
msgstr ""
msgstr "I Fyny"
#: src/config/keys.c:116 modules/gui/macosx/MainMenu.m:468
msgid "Volume Down"
......@@ -1042,7 +1077,7 @@ msgstr "Sain i Lawr"
#: src/config/keys.c:117
msgid "Volume Mute"
msgstr ""
msgstr "Tewi'r Sain"
#: src/config/keys.c:118 modules/gui/macosx/MainMenu.m:467
msgid "Volume Up"
......@@ -1050,31 +1085,31 @@ msgstr "Sain i Fyny"
#: src/config/keys.c:119
msgid "Zoom In"
msgstr ""
msgstr "Chwyddo i Mewn"
#: src/config/keys.c:120
msgid "Zoom Out"
msgstr ""
msgstr "Chwyddo Allan"
#: src/config/keys.c:248
msgid "Ctrl+"
msgstr ""
msgstr "Ctrl+"
#: src/config/keys.c:249
msgid "Alt+"
msgstr ""
msgstr "Alt+"
#: src/config/keys.c:250
msgid "Shift+"
msgstr ""
msgstr "Shift+"
#: src/config/keys.c:251
msgid "Meta+"
msgstr ""
msgstr "Meta+"
#: src/config/keys.c:252
msgid "Command+"
msgstr ""
msgstr "Command+"
#: src/input/control.c:226
#, c-format
......@@ -1083,7 +1118,7 @@ msgstr ""
#: src/input/decoder.c:267
msgid "packetizer"
msgstr ""
msgstr "pecynnydd"
#: src/input/decoder.c:267
msgid "decoder"
......@@ -1091,11 +1126,11 @@ msgstr "datgodwr"
#: src/input/decoder.c:276 src/input/decoder.c:467
#: modules/codec/avcodec/encoder.c:248 modules/codec/avcodec/encoder.c:256
#: modules/codec/avcodec/encoder.c:290 modules/codec/avcodec/encoder.c:750
#: modules/codec/avcodec/encoder.c:803 modules/stream_out/es.c:362
#: modules/codec/avcodec/encoder.c:290 modules/codec/avcodec/encoder.c:763
#: modules/codec/avcodec/encoder.c:816 modules/stream_out/es.c:362
#: modules/stream_out/es.c:377
msgid "Streaming / Transcoding failed"
msgstr ""
msgstr "Methwyd y ffrydiad / trawsgodiad"
#: src/input/decoder.c:277
#, c-format
......@@ -1156,7 +1191,7 @@ msgstr "Ffrwd %d"
#: src/input/es_out.c:2856 src/input/es_out.c:2971 modules/access/imem.c:64
msgid "Subtitle"
msgstr "Isdeitl"
msgstr "Isdeitlau"
#: src/input/es_out.c:2864 src/input/es_out.c:2891 src/input/es_out.c:2935
#: src/input/es_out.c:2971 modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:195
......@@ -1221,11 +1256,11 @@ msgstr "%u kb/e"
#: src/input/es_out.c:2926
msgid "Track replay gain"
msgstr ""
msgstr "Cynnydd sain wrth ailchwarae'r trac"
#: src/input/es_out.c:2928
msgid "Album replay gain"
msgstr ""
msgstr "Cynydd sain wrth ail-chwarae'r albwm"
#: src/input/es_out.c:2929
#, c-format
......@@ -1251,7 +1286,7 @@ msgstr "Fframiau yr eiliad"
#: src/input/es_out.c:2964
msgid "Decoded format"
msgstr "Fformat diblethwyd"
msgstr "Fformat datgodwyd"
#: src/input/input.c:2426
msgid "Your input can't be opened"
......@@ -1270,7 +1305,7 @@ msgstr "Nid yw VLC yn nabod ffurf y mewnbwn"
#, c-format
msgid ""
"The format of '%s' cannot be detected. Have a look at the log for details."
msgstr ""
msgstr "Methwyd canfod fformat '%s'. Gwelwch y log am fanylion."
#: src/input/meta.c:55 src/input/var.c:177 modules/gui/macosx/MainMenu.m:69
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:371 modules/gui/macosx/MainMenu.m:372
......@@ -1373,7 +1408,7 @@ msgstr "Trac Sain"
#: src/input/var.c:210
msgid "Subtitle Track"
msgstr ""
msgstr "Trac Isdeitlau"
#: src/input/var.c:273
msgid "Next title"
......@@ -1496,7 +1531,7 @@ msgstr ""
#: src/libvlc-module.c:83
msgid "You can select control interfaces for VLC."
msgstr ""
msgstr "Mae'n bosib dewis rhyngwynebau rheoli VLC."
#: src/libvlc-module.c:85
msgid "Verbosity (0,1,2)"
......@@ -1524,7 +1559,7 @@ msgstr "Ffrwd diofyn"
#: src/libvlc-module.c:96
msgid "This stream will always be opened at VLC startup."
msgstr ""
msgstr "Caiff y ffrwd hon ei agor pob tro mae VLC yn dechrau."
#: src/libvlc-module.c:98
msgid "Color messages"
......@@ -1596,7 +1631,7 @@ msgstr ""
#: src/libvlc-module.c:138
msgid "Audio gain"
msgstr ""
msgstr "Cynydd sain"
#: src/libvlc-module.c:140
msgid "This linear gain will be applied to outputted audio."
......@@ -1612,7 +1647,7 @@ msgstr ""
#: src/libvlc-module.c:147
msgid "Remember the audio volume"
msgstr ""
msgstr "Cofio uchder y sain o un sesiwn i'r llall"
#: src/libvlc-module.c:149
msgid ""
......@@ -1689,7 +1724,7 @@ msgstr "I ffwrdd"
#: src/libvlc-module.c:182
msgid "Stereo audio output mode"
msgstr ""
msgstr "Dull allbwn sain stereo"
#: src/libvlc-module.c:194
msgid "This adds audio post processing filters, to modify the sound rendering."
......@@ -1697,11 +1732,11 @@ msgstr ""
#: src/libvlc-module.c:199
msgid "This adds visualization modules (spectrum analyzer, etc.)."
msgstr ""
msgstr "Dewis pa fodiwl patrymau symudol i'w dangos wrth chwarae sain"
#: src/libvlc-module.c:203
msgid "Replay gain mode"
msgstr ""
msgstr "Dull cynyddu wrth ail-chwarae"
#: src/libvlc-module.c:205
msgid "Select the replay gain mode"
......@@ -1735,7 +1770,7 @@ msgstr ""
#: src/libvlc-module.c:221
msgid "Enable time stretching audio"
msgstr ""
msgstr "Galluogi ymsetyn sain dros amser"
#: src/libvlc-module.c:223
msgid ""
......@@ -1824,23 +1859,27 @@ msgstr ""
#: src/libvlc-module.c:264
msgid "Video X coordinate"
msgstr ""
msgstr "Cyfesuryn X y fideo"
#: src/libvlc-module.c:266
msgid ""
"You can enforce the position of the top left corner of the video window (X "
"coordinate)."
msgstr ""
"Mae'n bosib gorfodi lleoliad y fideo yn llorweddol o gornel top chwith y "
"ffenestr fideo (X coordinate)."
#: src/libvlc-module.c:269
msgid "Video Y coordinate"
msgstr ""
msgstr "Cyfesuryn Y y fideo"
#: src/libvlc-module.c:271
msgid ""
"You can enforce the position of the top left corner of the video window (Y "
"coordinate)."
msgstr ""
"Mae'n bosib gorfodi lleoliad y fideo yn fertigol o gornel top chwith y "
"ffenestr fideo (Y coordinate)."
#: src/libvlc-module.c:274
msgid "Video title"
......@@ -1856,7 +1895,7 @@ msgstr ""
#: src/libvlc-module.c:279
msgid "Video alignment"
msgstr ""
msgstr "Aliniad y fideo"
#: src/libvlc-module.c:281
msgid ""
......@@ -1864,6 +1903,9 @@ msgid ""
"centered (0=center, 1=left, 2=right, 4=top, 8=bottom, you can also use "
"combinations of these values, like 6=4+2 meaning top-right)."
msgstr ""
"Yn rhagosodedig, mae'r fideo yng nghanol y ffenestr, ond mae'n bosib ei "
"alinio gyda phwyntiau eraill. (0=canol, 1=chwith, 2=de, 4=top, 8=gwaelod; "
"Mae cyfuniadau hefyd yn bosib, e.e. top chwith=4+1=5.)"
#: src/libvlc-module.c:286 src/libvlc-module.c:364
#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:94
......@@ -1958,7 +2000,9 @@ msgstr "Fideo wedi'i mewnosod"
#: src/libvlc-module.c:300
msgid "Embed the video output in the main interface."
msgstr "Mewnosod yr allbwn fideo yn y prif ryngwyneb."
msgstr ""
"Chwarae'r fideo yn ffenestr y prif ryngwyneb yn hytrach na mewn ffenestr ar "
"wahân."
#: src/libvlc-module.c:302
msgid "Fullscreen video output"
......@@ -1998,7 +2042,7 @@ msgstr "Mae hyn yn caniatáu dangos y fideo fel cefndir bwrdd gwaith y system."
#: src/libvlc-module.c:320
msgid "Show media title on video"
msgstr "Dangos teitl y cyfrwng ar y fideo"
msgstr "Dangos teitl yr eitem ar y fideo"
#: src/libvlc-module.c:322
msgid "Display the title of the video on top of the movie."
......@@ -2076,7 +2120,7 @@ msgstr ""
#: src/libvlc-module.c:359 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:58
msgid "Film NTSC (IVTC)"
msgstr ""
msgstr "Ffilm NTSC (IVTC)"
#: src/libvlc-module.c:367
msgid "Disable screensaver"
......@@ -2099,7 +2143,7 @@ msgstr ""
#: src/libvlc-module.c:374 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:265
#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:344
msgid "Window decorations"
msgstr ""
msgstr "Addurniadau'r ffenestr"
#: src/libvlc-module.c:376
msgid ""
......@@ -2131,11 +2175,11 @@ msgstr ""
#: src/libvlc-module.c:391
msgid "Directory where the video snapshots will be stored."
msgstr ""
msgstr "Y lleoliad ar eich dyfais i gadw cipluniau yno."
#: src/libvlc-module.c:393 src/libvlc-module.c:395
msgid "Video snapshot file prefix"
msgstr ""
msgstr "Rhagddodiad i'w gynnwys yn enwau ffeiliau'r cipluniau"
#: src/libvlc-module.c:397
msgid "Video snapshot format"
......@@ -2155,11 +2199,13 @@ msgstr ""
#: src/libvlc-module.c:405
msgid "Use sequential numbers instead of timestamps"
msgstr ""
msgstr "Rhifo ffeiliau cipluniau mewn trefn yn hytrach na gyda stampiau amser."
#: src/libvlc-module.c:407
msgid "Use sequential numbers instead of timestamps for snapshot numbering"
msgstr ""
"Cynnwys rhifau mewn trefn yn enwau ffeiliau'r cipluniau yn hytrach na "
"defnyddio stampiau amser."
#: src/libvlc-module.c:409
msgid "Video snapshot width"
......@@ -2184,7 +2230,7 @@ msgstr ""
#: src/libvlc-module.c:421
msgid "Video cropping"
msgstr "Cropio fideo"
msgstr "Tocio fideo"
#: src/libvlc-module.c:423
msgid ""
......@@ -2342,6 +2388,8 @@ msgstr ""