Commit e02373b9 authored by Christophe Mutricy's avatar Christophe Mutricy
Browse files

Turkish translation update by Yuksel Yildirim

parent 7ec66b92
# Turkish localisation file for VLC
# Copyright (C) 2005 the VideoLAN team
# Copyright (C) 2008 the VideoLAN team
# This file is distributed under the same license as the VLC package.
# Adem Gunes <xleopar@yahoo.com>, 2005.
# Adem GUNES <xleopar@yahoo.com>, 2008.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: 0.8.2\n"
"Project-Id-Version: 0.9.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: vlc-devel@videolan.org\n"
"POT-Creation-Date: 2008-07-30 22:42+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-06-25 12:34+0200\n"
"Last-Translator: xLeopar <xleopar@yahoo.com>\n"
"POT-Creation-Date: 2008-08-02 00:37+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2008-07-31 08:04+0200\n"
"Last-Translator: Adem GUNES <xleopar@yahoo.com>\n"
"Language-Team: Turkish\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -26,7 +26,8 @@ msgstr ""
"Bu programı GNU General Public License terimleri altında yeniden "
"dağıtabilirsiniz;\n"
"ayrıntılar için COPYGING adlı dosyaya bakınız.\n"
"VideoLAN ekibi tarafından yazılmıştır; AUTHORS dosyasına bakınız.\n"
"VideoLAN ekibi tarafından yazılmıştır; ayrıntılar için AUTHORS dosyasına "
"bakınız.\n"
 
#: include/vlc_config_cat.h:32
msgid "VLC preferences"
......@@ -34,7 +35,7 @@ msgstr "VLC tercihleri"
 
#: include/vlc_config_cat.h:34
msgid "Select \"Advanced Options\" to see all options."
msgstr "Tüm seçenekleri görmek için \"Gelişmiş Seçenekler\"i tıklayın."
msgstr "Tüm seçenekleri görmek için \"Gelişmiş Seçenekler\"i seçiniz."
 
#: include/vlc_config_cat.h:36 include/vlc_config_cat.h:127
#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:76 modules/gui/wince/playlist.cpp:671
......@@ -43,7 +44,7 @@ msgid "General"
msgstr "Genel"
 
#: include/vlc_config_cat.h:39 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:168
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:74
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:76
#: modules/gui/qt4/menus.cpp:839 modules/misc/dummy/dummy.c:68
msgid "Interface"
msgstr "Arayüz"
......@@ -53,7 +54,6 @@ msgid "Settings for VLC's interfaces"
msgstr "VLC arayüzleri için ayarlar"
 
#: include/vlc_config_cat.h:42
#, fuzzy
msgid "General interface settings"
msgstr "Genel arayüz ayarları"
 
......@@ -84,7 +84,7 @@ msgstr "Kestirme tuş ayarları"
#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:110 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:172
#: modules/gui/macosx/wizard.m:378
#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:522
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:76
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:78
#: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:631 modules/stream_out/transcode.c:199
msgid "Audio"
msgstr "Ses"
......@@ -103,9 +103,8 @@ msgid "Filters"
msgstr "Süzgeçler"
 
#: include/vlc_config_cat.h:62
#, fuzzy
msgid "Audio filters are used to postprocess the audio stream."
msgstr "Ses süzgeçleri, ses akışlarını son-işleme için kullanılırlar"
msgstr "Ses süzgeçleri ses akışlarını son-işleme için kullanılırlar."
 
#: include/vlc_config_cat.h:64 src/audio_output/input.c:92
#: modules/gui/macosx/intf.m:635 modules/gui/macosx/intf.m:636
......@@ -130,16 +129,15 @@ msgid "Miscellaneous"
msgstr "Çeşitli"
 
#: include/vlc_config_cat.h:72
#, fuzzy
msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
msgstr "Çeşitli ses ayarları ve modülleri"
msgstr "Çeşitli ses ayarları ve modüller."
 
#: include/vlc_config_cat.h:75 src/input/es_out.c:2079
#: src/libvlc-module.c:1479 modules/gui/macosx/intf.m:638
#: modules/gui/macosx/output.m:160 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:99
#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:176 modules/gui/macosx/wizard.m:379
#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:523
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:77
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:79
#: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:542 modules/misc/dummy/dummy.c:98
#: modules/stream_out/transcode.c:168
msgid "Video"
......@@ -158,54 +156,48 @@ msgid "Choose your preferred video output and configure it here."
msgstr "Tercih ettiğiniz video çıktısını şeçiniz ve buradan yapılandırınız"
 
#: include/vlc_config_cat.h:87
#, fuzzy
msgid "Video filters are used to postprocess the video stream."
msgstr "Video süzgeçleri, video akışlarını son-işleme için kullanılırlar"
msgstr "Video süzgeçleri video akışlarını son-işleme için kullanılırlar."
 
#: include/vlc_config_cat.h:89
msgid "Subtitles/OSD"
msgstr "Altyazılar/OSD"
msgstr "Altyazı/OSD"
 
#: include/vlc_config_cat.h:90
#, fuzzy
msgid ""
"Miscellaneous settings related to On-Screen-Display, subtitles and \"overlay "
"subpictures\"."
msgstr ""
"Ekran Üstü Kumanda (On Screen Display), altyazılar ve bindirme altresimlere "
"ilişkin çeşitli ayarlar"
"Çeşitli Ekran-Üstü-Kumanda (On-Screen-Display), altyazılar ve \"bindirme "
"altresim\" ayarlar."
 
#: include/vlc_config_cat.h:99
msgid "Input / Codecs"
msgstr "Girdi / Codec'ler"
 
#: include/vlc_config_cat.h:100
#, fuzzy
msgid ""
"These are the settings for the input, demultiplexing and decoding parts of "
"VLC. Encoder settings can also be found here."
msgstr ""
"Bunlar, VLC'nin girdi, ayrıştırma ve kod çözme kısımlarına ait ayarlardır. "
"Kodlayıcı ayarları da bulunabilir burada."
"Bunlar VLCnin girdi, ayrıştırma ve kod çözme kısımlarına ait ayarlardır. "
"Burada Kodlayıcı ayarları da bulunabilir."
 
#: include/vlc_config_cat.h:103
msgid "Access modules"
msgstr "Erişim modülleri"
 
#: include/vlc_config_cat.h:105
#, fuzzy
msgid ""
"Settings related to the various access methods used by VLC. Common settings "
"you may want to alter are HTTP proxy or caching settings."
msgstr ""
"VLC tarafından kullanılan çeşitli erişim yöntemleri ile alakalı ayarlar.\n"
"Değiştirmek isteyeceğiniz ortak ayarlar HTTP proxy veya arabellek "
"ayarlarıdır."
"VLC tarafından kullanılan çeşitli erişim yöntemleri ile ilgili ayarlar."
"Değiştirmek isteyeceğiniz ortak ayarlar HTTP proxy veya arabellek ayarları."
 
#: include/vlc_config_cat.h:109
#, fuzzy
msgid "Access filters"
msgstr "Erişim Süzgeci modülleri"
msgstr "Erişim filtreleri"
 
#: include/vlc_config_cat.h:111
msgid ""
......@@ -219,41 +211,36 @@ msgid "Demuxers"
msgstr "Ayırıcılar"
 
#: include/vlc_config_cat.h:116
#, fuzzy
msgid "Demuxers are used to separate audio and video streams."
msgstr "Ayırıcılar ses ve video akışlarını ayrıştırmak için kullanılırlar"
msgstr "Ayırıcılar ses ve video akışlarını ayrıştırmak için kullanılırlar."
 
#: include/vlc_config_cat.h:118
msgid "Video codecs"
msgstr "Video codec'leri"
 
#: include/vlc_config_cat.h:119
#, fuzzy
msgid "Settings for the video-only decoders and encoders."
msgstr "Salt-video kodlayıcılar ve kod çözücülere ilişkin ayarlar"
msgstr "Salt-video kodlayıcılar ve kod çözücülere ilişkin ayarlar."
 
#: include/vlc_config_cat.h:121
msgid "Audio codecs"
msgstr "Ses codec'leri"
 
#: include/vlc_config_cat.h:122
#, fuzzy
msgid "Settings for the audio-only decoders and encoders."
msgstr "Salt-ses kodlayıcılar ve kod çözücülere ilişkin ayarlar"
msgstr "Salt-ses kodlayıcılar ve kod çözücülere ilişkin ayarlar."
 
#: include/vlc_config_cat.h:124
msgid "Other codecs"
msgstr "Diğer codec'ler"
 
#: include/vlc_config_cat.h:125
#, fuzzy
msgid "Settings for audio+video and miscellaneous decoders and encoders."
msgstr "Ses+video ve çeşitli kodlayıcılar ve kod çözücüler için ayarlar"
msgstr "Ses+video ve çeşitli kodlayıcılar ve kod çözücüler için ayarlar."
 
#: include/vlc_config_cat.h:128
#, fuzzy
msgid "General input settings. Use with care."
msgstr "Gelişmiş girdi ayarları. Dikkatli kullanın."
msgstr "Genel girdi ayarları. Dikkatli kullanın."
 
#: include/vlc_config_cat.h:131 src/libvlc-module.c:1759
msgid "Stream output"
......@@ -363,7 +350,7 @@ msgstr ""
msgid "General playlist behaviour"
msgstr "Genel oynatma listesi davranışı"
 
#: include/vlc_config_cat.h:188 modules/gui/macosx/playlist.m:439
#: include/vlc_config_cat.h:188 modules/gui/macosx/playlist.m:447
msgid "Services discovery"
msgstr ""
 
......@@ -392,9 +379,8 @@ msgid ""
msgstr ""
 
#: include/vlc_config_cat.h:200
#, fuzzy
msgid "Advanced settings"
msgstr "Gelişmiş seçenekler..."
msgstr "Gelişmiş ayarlar"
 
#: include/vlc_config_cat.h:201
msgid "Other advanced settings"
......@@ -453,49 +439,44 @@ msgid "No help available"
msgstr "Yardım yok"
 
#: include/vlc_config_cat.h:235
#, fuzzy
msgid "There is no help available for these modules."
msgstr "Bu modüller için yardım yok"
msgstr "Bu modüller için kullanılabilecek yardım yok."
 
#: include/vlc_interface.h:136
#, fuzzy
msgid ""
"\n"
"Warning: if you can't access the GUI anymore, open a command-line window, go "
"to the directory where you installed VLC and run \"vlc -I qt\"\n"
msgstr ""
"\n"
"Uyari: Eger bir daha GUI'ye erisemiyorsaniz, bir DOS komut penceresi acin, "
"VLC'yi yuklediginiz klasore gidin ve \"vlc -I wxwin\"komutunu calistirin\n"
"Uyarı: Eğer GUI'ye bir daha erişemiyorsanız, bir komut-satırı penceresi "
"açın, VLC klasörüne gidin ve \"vlc -I qt\" komutunu çalıştırın\n"
 
#: include/vlc_intf_strings.h:29
msgid "Quick &Open File..."
msgstr "&Hızlı Dosya Aç.."
msgstr "Hızlı &Dosya Aç..."
 
#: include/vlc_intf_strings.h:30
#, fuzzy
msgid "&Advanced Open..."
msgstr "Gelişmiş seçenekler..."
msgstr "&Gelişmiş ..."
 
#: include/vlc_intf_strings.h:31
#, fuzzy
msgid "Open &Directory..."
msgstr "&Klasör Aç...\tCtrl-E"
msgstr "&Klasör Aç..."
 
#: include/vlc_intf_strings.h:33
#, fuzzy
msgid "Select one or more files to open"
msgstr "Duraklatma için kestirme tuş seçin"
msgstr "mak istediğiniz bir veya daha çok dosya seçin"
 
#: include/vlc_intf_strings.h:37
#, fuzzy
msgid "Media &Information..."
msgstr "Üst-veri"
msgstr "Medya Bilgisi..."
 
#: include/vlc_intf_strings.h:38
#, fuzzy
msgid "&Codec Information..."
msgstr "Dönüşümler"
msgstr "Codec Bilgisi..."
 
#: include/vlc_intf_strings.h:39
msgid "&Messages..."
......@@ -504,35 +485,35 @@ msgstr "&Mesajlar..."
#: include/vlc_intf_strings.h:40
#, fuzzy
msgid "&Extended Settings..."
msgstr "Kodlayıcı ayarları"
msgstr "Detaylı Ayarlar..."
 
#: include/vlc_intf_strings.h:41
#, fuzzy
msgid "Go to Specific &Time..."
msgstr "Başlığa Git"
msgstr "Zamana Git..."
 
#: include/vlc_intf_strings.h:42
#, fuzzy
msgid "&Bookmarks..."
msgstr "Yer imleri"
msgstr "Yer imleri..."
 
#: include/vlc_intf_strings.h:43
#, fuzzy
msgid "&VLM Configuration..."
msgstr "VLM yapılandırma dosyası"
msgstr "VLM Yapılandırması..."
 
#: include/vlc_intf_strings.h:45
#, fuzzy
msgid "&About..."
msgstr "_Hakkında..."
msgstr "Hakkında..."
 
#: include/vlc_intf_strings.h:48 modules/control/rc.c:75
#: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:51
#: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:141 modules/gui/macosx/intf.m:562
#: modules/gui/macosx/intf.m:606 modules/gui/macosx/intf.m:685
#: modules/gui/macosx/intf.m:692 modules/gui/macosx/intf.m:1608
#: modules/gui/macosx/intf.m:1609 modules/gui/macosx/intf.m:1610
#: modules/gui/macosx/intf.m:1611 modules/gui/macosx/playlist.m:431
#: modules/gui/macosx/intf.m:692 modules/gui/macosx/intf.m:1610
#: modules/gui/macosx/intf.m:1611 modules/gui/macosx/intf.m:1612
#: modules/gui/macosx/intf.m:1613 modules/gui/macosx/playlist.m:439
#: modules/gui/pda/pda_interface.c:260 modules/gui/pda/pda_interface.c:261
#: modules/gui/qt4/menus.cpp:654 modules/gui/qt4/menus.cpp:658
#: modules/gui/qt4/menus.cpp:661
......@@ -540,11 +521,10 @@ msgid "Play"
msgstr "Oynat"
 
#: include/vlc_intf_strings.h:49
#, fuzzy
msgid "Fetch Information"
msgstr "Üst-veri"
msgstr "Bilgileri Getir"
 
#: include/vlc_intf_strings.h:50 modules/gui/macosx/playlist.m:432
#: include/vlc_intf_strings.h:50 modules/gui/macosx/playlist.m:440
#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1252
#: modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:46
#: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.ui:59
......@@ -552,48 +532,41 @@ msgstr "Üst-veri"
msgid "Delete"
msgstr "Sil"
 
#: include/vlc_intf_strings.h:51 modules/gui/macosx/playlist.m:435
#, fuzzy
#: include/vlc_intf_strings.h:51 modules/gui/macosx/playlist.m:443
msgid "Information..."
msgstr "Dönüşümler"
msgstr "Bilgiler..."
 
#: include/vlc_intf_strings.h:52
#, fuzzy
msgid "Sort"
msgstr "&Sırala"
msgstr "Sırala"
 
#: include/vlc_intf_strings.h:53
#, fuzzy
msgid "Add Node"
msgstr "Ses kodlayıcısı"
msgstr "Düğüm Ekle"
 
#: include/vlc_intf_strings.h:54
#, fuzzy
msgid "Stream..."
msgstr "Akış"
msgstr "Akış..."
 
#: include/vlc_intf_strings.h:55
#, fuzzy
msgid "Save..."
msgstr "Farklı Kaydet..."
msgstr "Kaydet..."
 
#: include/vlc_intf_strings.h:56
#, fuzzy
msgid "Open Folder..."
msgstr "&Dosya Aç.."
msgstr "Klasör Aç..."
 
#: include/vlc_intf_strings.h:60 src/libvlc-module.c:1119
msgid "Repeat all"
msgstr "Tümünü tekrarla"
 
#: include/vlc_intf_strings.h:61
#, fuzzy
msgid "Repeat one"
msgstr "Bir kez Tekrarla"
msgstr "Birini tekrarla"
 
#: include/vlc_intf_strings.h:62
msgid "No repeat"
msgstr ""
msgstr "Tekrar yok"
 
#: include/vlc_intf_strings.h:64 src/libvlc-module.c:1320
#: modules/gui/macosx/controls.m:919 modules/gui/macosx/intf.m:612
......@@ -601,58 +574,51 @@ msgid "Random"
msgstr "Rastgele"
 
#: include/vlc_intf_strings.h:65
#, fuzzy
msgid "Random off"
msgstr "Rastgele Kapalı"
msgstr "Rastgele kapalı"
 
#: include/vlc_intf_strings.h:67
#, fuzzy
msgid "Add to playlist"
msgstr "Oynatma Listesine Ekle"
msgstr "Oynatma listesine ekle"
 
#: include/vlc_intf_strings.h:68
#, fuzzy
msgid "Add to media library"
msgstr "VLC medya oynatıcısı"
msgstr "Medya kitaplığına ekle"
 
#: include/vlc_intf_strings.h:70
#, fuzzy
msgid "Add file..."
msgstr "Kayıt dosyası"
msgstr "Dosya ekle..."
 
#: include/vlc_intf_strings.h:71
#, fuzzy
msgid "Advanced open..."
msgstr "Gelişmiş seçenekler..."
msgstr "Gelişmiş ..."
 
#: include/vlc_intf_strings.h:72
#, fuzzy
msgid "Add directory..."
msgstr "&Klasör Ekle..."
msgstr "&Klasör ekle..."
 
#: include/vlc_intf_strings.h:74
#, fuzzy
msgid "Save Playlist to &File..."
msgstr "Listeyi Kaydet..."
msgstr "Listeyi Dosyaya Kaydet..."
 
#: include/vlc_intf_strings.h:75
#, fuzzy
msgid "&Load Playlist File..."
msgstr "Listeyi Kaydet..."
msgstr "Listeyi Dosyadan Yükle..."
 
#: include/vlc_intf_strings.h:77
msgid "Search"
msgstr "Ara"
 
#: include/vlc_intf_strings.h:78
#, fuzzy
msgid "Search Filter"
msgstr "Oynatma Listesi Aç"
msgstr "Arama Süzgeci"
 
#: include/vlc_intf_strings.h:80
#, fuzzy
msgid "Additional &Sources"
msgstr "Video etkin"
msgstr "Ek Kaynaklar"
 
#: include/vlc_intf_strings.h:84
msgid ""
......@@ -667,14 +633,12 @@ msgid "Image clone"
msgstr "Resim çoğalt"
 
#: include/vlc_intf_strings.h:90
#, fuzzy
msgid "Clone the image"
msgstr "Pencereyi kapat"
msgstr "Resmi çoğaltır"
 
#: include/vlc_intf_strings.h:92 modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:440
#, fuzzy
msgid "Magnification"
msgstr "Altyazı hizalama"
msgstr "Büyütme"
 
#: include/vlc_intf_strings.h:93
msgid ""
......@@ -683,9 +647,8 @@ msgid ""
msgstr ""
 
#: include/vlc_intf_strings.h:96 modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:545
#, fuzzy
msgid "Waves"
msgstr "Kaydet"
msgstr "Dalgalar"
 
#: include/vlc_intf_strings.h:97
msgid "\"Waves\" video distortion effect"
......@@ -696,9 +659,8 @@ msgid "\"Water surface\" video distortion effect"
msgstr ""
 
#: include/vlc_intf_strings.h:101
#, fuzzy
msgid "Image colors inversion"
msgstr "Resim evirme"
msgstr "Resim renklerini evirme"
 
#: include/vlc_intf_strings.h:103
msgid "Split the image to make an image wall"
......@@ -755,9 +717,8 @@ msgstr ""
 
#: src/audio_output/filters.c:159 src/audio_output/filters.c:206
#: src/audio_output/filters.c:229
#, fuzzy
msgid "Audio filtering failed"
msgstr "Ses süzgeçleri"
msgstr "Ses süzgeçleme hata verdi"
 
#: src/audio_output/filters.c:160 src/audio_output/filters.c:207
#: src/audio_output/filters.c:230
......@@ -772,9 +733,8 @@ msgid "Disable"
msgstr "Devredışı"
 
#: src/audio_output/input.c:96 modules/visualization/visual/visual.c:132
#, fuzzy
msgid "Spectrometer"
msgstr "Spektrum"
msgstr "Spektrometre"
 
#: src/audio_output/input.c:98
msgid "Scope"
......@@ -785,9 +745,8 @@ msgid "Spectrum"
msgstr "Spektrum"
 
#: src/audio_output/input.c:102
#, fuzzy
msgid "Vu meter"
msgstr "Video Süzgeçleri"
msgstr "VU metre"
 
#: src/audio_output/input.c:137 modules/audio_filter/equalizer.c:74
#: modules/gui/macosx/equalizer.m:156 modules/gui/macosx/equalizer.m:170
......@@ -799,9 +758,8 @@ msgid "Audio filters"
msgstr "Ses süzgeçleri"
 
#: src/audio_output/input.c:181
#, fuzzy
msgid "Replay gain"
msgstr "Oynat ve durdur"
msgstr "Oynatma kazancı"
 
#: src/audio_output/output.c:102 src/audio_output/output.c:129
#: modules/access/vcdx/info.c:121 modules/gui/macosx/intf.m:631
......@@ -852,30 +810,29 @@ msgid "Reverse stereo"
msgstr "Ters stereo"
 
#: src/config/file.c:584
#, fuzzy
msgid "key"
msgstr "anahtar/kare"
msgstr "anahtar"
 
#: src/config/file.c:593
msgid "boolean"
msgstr "boolean"
 
#: src/config/file.c:593 src/libvlc.c:1601
#: src/config/file.c:593 src/libvlc.c:1595
msgid "integer"
msgstr "tamsayı"
 
#: src/config/file.c:602 src/libvlc.c:1630
#: src/config/file.c:602 src/libvlc.c:1624
msgid "float"
msgstr "ondalık sayı"
 
#: src/config/file.c:625 src/libvlc.c:1580
#: src/config/file.c:625 src/libvlc.c:1574
msgid "string"
msgstr "dizge"
 
#: src/control/media_list.c:227 src/playlist/engine.c:127
#: src/playlist/loadsave.c:144
msgid "Media Library"
msgstr ""
msgstr "Medya Kitaplığı"
 
#: src/extras/getopt.c:633
#, c-format
......@@ -898,9 +855,9 @@ msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
msgstr "%s: `%s' seçeneği bir argüman gerektirir\n"
 
#: src/extras/getopt.c:710 src/extras/getopt.c:716
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "%s: unrecognized option `%s%s'\n"
msgstr "%s: bilinmeyen seçenek `%c%s'\n"
msgstr "%s: tanınmayan seçenek `%s%s'\n"
 
#: src/extras/getopt.c:743
#, c-format
......@@ -933,9 +890,8 @@ msgid "Bookmark %i"
msgstr "Yer imi %i"
 
#: src/input/decoder.c:111
#, fuzzy
msgid "No suitable decoder module"
msgstr "Video süzgeç modülü"
msgstr "Uygun kod çözücü modülü yok"
 
#: src/input/decoder.c:112
#, c-format
......@@ -949,9 +905,8 @@ msgstr ""
#: modules/codec/avcodec/encoder.c:248 modules/codec/avcodec/encoder.c:660
#: modules/codec/avcodec/encoder.c:669 modules/stream_out/es.c:373
#: modules/stream_out/es.c:387
#, fuzzy
msgid "Streaming / Transcoding failed"
msgstr "Akış/Transko Sihirbazı"
msgstr "Akış / Transkodlama hata verdi"
 
#: src/input/decoder.c:168
msgid "VLC could not open the packetizer module."
......@@ -963,7 +918,7 @@ msgstr ""
 
#: src/input/es_out.c:480 src/input/es_out.c:485 src/libvlc-module.c:315
#: modules/access/cdda/info.c:392 modules/access/vcdx/access.c:477
#: modules/access/vcdx/info.c:289 modules/access/vcdx/info.c:290
#: modules/access/vcdx/info.c:290 modules/access/vcdx/info.c:291
#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:335
msgid "Track"
msgstr "İz"
......@@ -971,7 +926,7 @@ msgstr "İz"
#: src/input/es_out.c:672
#, c-format
msgid "%s [%s %d]"
msgstr ""
msgstr "%s [%s %d]"
 
#: src/input/es_out.c:672 src/input/es_out.c:674 src/input/var.c:158
#: src/libvlc-module.c:593 modules/gui/macosx/intf.m:618
......@@ -981,19 +936,19 @@ msgstr "Program"
 
#: src/input/es_out.c:1458 modules/demux/ty.c:771
msgid "Closed captions 1"
msgstr ""
msgstr "Kapalı başlıklar 1"
 
#: src/input/es_out.c:1459 modules/demux/ty.c:772
msgid "Closed captions 2"
msgstr ""
msgstr "Kapalı başlıklar 2"
 
#: src/input/es_out.c:1460 modules/demux/ty.c:773
msgid "Closed captions 3"
msgstr ""
msgstr "Kapalı başlıklar 3"
 
#: src/input/es_out.c:1461 modules/demux/ty.c:774
msgid "Closed captions 4"
msgstr ""
msgstr "Kapalı başlıklar 4"
 
#: src/input/es_out.c:2038 modules/codec/faad.c:386
#, c-format
......@@ -1027,9 +982,9 @@ msgid "Sample rate"
msgstr "Örnekleme oranı"
 
#: src/input/es_out.c:2060
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "%u Hz"
msgstr "%d Hz"
msgstr "%u Hz"
 
#: src/input/es_out.c:2066
msgid "Bits per sample"
......@@ -1041,9 +996,9 @@ msgid "Bitrate"
msgstr "Bit oranı"
 
#: src/input/es_out.c:2072
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "%u kb/s"
msgstr "%d kb/s"
msgstr "%u kb/s"
 
#: src/input/es_out.c:2083
msgid "Resolution"
......@@ -1089,7 +1044,7 @@ msgid "Title"
msgstr "Başlık"
 
#: src/input/meta.c:53 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:73
#: modules/gui/macosx/playlist.m:1098
#: modules/gui/macosx/playlist.m:1106
msgid "Artist"
msgstr "Sanatçı"
 
......@@ -1106,9 +1061,8 @@ msgid "Album"
msgstr "Albüm"
 
#: src/input/meta.c:57
#, fuzzy
msgid "Track number"
msgstr "İz Numarası"
msgstr "İz numarası"