Commit dbfd8a17 authored by VideoLAN's avatar VideoLAN Committed by Christoph Miebach

l10n: Bulgarian update

Signed-off-by: Christoph Miebach's avatarChristoph Miebach <christoph.miebach@web.de>
parent 9e43e2f8
...@@ -3,19 +3,19 @@ ...@@ -3,19 +3,19 @@
# This file is distributed under the same license as the VLC package. # This file is distributed under the same license as the VLC package.
# #
# Translators: # Translators:
# nask0 <arrtedone@gmail.com>, 2013 # Atanas Beloborodov <arrtedone@gmail.com>, 2013
# Ivo Ivanov, 2008,2010 # Ivo Ivanov, 2008,2010
# ivopetkov <ivopetkov@krutt.org>, 2013 # ivo <ivopetkov@krutt.org>, 2013
# cybercop <cybercop_montana@abv.bg>, 2013 # Kiril Kirilov <cybercop_montana@abv.bg>, 2013
# alexdimitrov <kvikmen@gmail.com>, 2013 # alexdimitrov <kvikmen@gmail.com>, 2013
# Dani.Peteva <danie.peteva@gmail.com>, 2014 # Yordanka Peteva <danie.peteva@gmail.com>, 2014
msgid "" msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: VLC - Trans\n" "Project-Id-Version: VLC - Trans\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: vlc-devel@videolan.org\n" "Report-Msgid-Bugs-To: vlc-devel@videolan.org\n"
"POT-Creation-Date: 2014-06-10 15:44-0400\n" "POT-Creation-Date: 2014-06-10 15:44-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2014-04-29 13:38+0000\n" "PO-Revision-Date: 2014-05-20 09:00+0000\n"
"Last-Translator: Dani.Peteva <danie.peteva@gmail.com>\n" "Last-Translator: Atanas Beloborodov <arrtedone@gmail.com>\n"
"Language-Team: Bulgarian (http://www.transifex.com/projects/p/vlc-trans/" "Language-Team: Bulgarian (http://www.transifex.com/projects/p/vlc-trans/"
"language/bg/)\n" "language/bg/)\n"
"Language: bg\n" "Language: bg\n"
...@@ -1151,7 +1151,7 @@ msgstr "" ...@@ -1151,7 +1151,7 @@ msgstr ""
#: src/input/decoder.c:693 #: src/input/decoder.c:693
#, fuzzy #, fuzzy
msgid "Codec not supported" msgid "Codec not supported"
msgstr "Модул за извеждане на видеото" msgstr "Порт на клиента"
#: src/input/decoder.c:694 #: src/input/decoder.c:694
#, fuzzy, c-format #, fuzzy, c-format
...@@ -3240,13 +3240,10 @@ msgid "HTTP/TLS Certificate Revocation List" ...@@ -3240,13 +3240,10 @@ msgid "HTTP/TLS Certificate Revocation List"
msgstr "HTTP/TLS списък на отменените сертификати (CRL)." msgstr "HTTP/TLS списък на отменените сертификати (CRL)."
#: src/libvlc-module.c:846 #: src/libvlc-module.c:846
#, fuzzy
msgid "" msgid ""
"This file contains an optional CRL to prevent remote clients from using " "This file contains an optional CRL to prevent remote clients from using "
"revoked certificates in TLS sessions." "revoked certificates in TLS sessions."
msgstr "" msgstr ""
"Този файл съдържа по избор CRL, за да предпази отдалечените клиенти да "
"използват анулирани сертификати в TLS сесии."
#: src/libvlc-module.c:849 #: src/libvlc-module.c:849
msgid "SOCKS server" msgid "SOCKS server"
...@@ -11572,9 +11569,8 @@ msgid "PNG video encoder" ...@@ -11572,9 +11569,8 @@ msgid "PNG video encoder"
msgstr "Видео декодер PNG" msgstr "Видео декодер PNG"
#: modules/codec/qsv.c:56 #: modules/codec/qsv.c:56
#, fuzzy
msgid "Enable software mode" msgid "Enable software mode"
msgstr "Възпроизвеждане на десктоп" msgstr ""
#: modules/codec/qsv.c:57 #: modules/codec/qsv.c:57
msgid "" msgid ""
...@@ -11583,9 +11579,8 @@ msgid "" ...@@ -11583,9 +11579,8 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
#: modules/codec/qsv.c:61 #: modules/codec/qsv.c:61
#, fuzzy
msgid "Codec Profile" msgid "Codec Profile"
msgstr "Изберете профил" msgstr ""
#: modules/codec/qsv.c:63 #: modules/codec/qsv.c:63
msgid "" msgid ""
...@@ -11595,9 +11590,8 @@ msgid "" ...@@ -11595,9 +11590,8 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
#: modules/codec/qsv.c:67 #: modules/codec/qsv.c:67
#, fuzzy
msgid "Codec Level" msgid "Codec Level"
msgstr "Кодек" msgstr ""
#: modules/codec/qsv.c:69 #: modules/codec/qsv.c:69
msgid "" msgid ""
...@@ -11618,9 +11612,8 @@ msgid "" ...@@ -11618,9 +11612,8 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
#: modules/codec/qsv.c:79 #: modules/codec/qsv.c:79
#, fuzzy
msgid "Group of Picture Reference Distance" msgid "Group of Picture Reference Distance"
msgstr "Име на текущото копие" msgstr ""
#: modules/codec/qsv.c:81 #: modules/codec/qsv.c:81
msgid "" msgid ""
...@@ -11639,9 +11632,8 @@ msgid "" ...@@ -11639,9 +11632,8 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
#: modules/codec/qsv.c:90 #: modules/codec/qsv.c:90
#, fuzzy
msgid "IDR interval" msgid "IDR interval"
msgstr "Защитен интервал" msgstr ""
#: modules/codec/qsv.c:92 #: modules/codec/qsv.c:92
msgid "" msgid ""
...@@ -11654,9 +11646,8 @@ msgid "" ...@@ -11654,9 +11646,8 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
#: modules/codec/qsv.c:100 #: modules/codec/qsv.c:100
#, fuzzy
msgid "Rate Control Method" msgid "Rate Control Method"
msgstr "Метод за контрол на честотата" msgstr ""
#: modules/codec/qsv.c:102 #: modules/codec/qsv.c:102
msgid "" msgid ""
...@@ -11665,9 +11656,8 @@ msgid "" ...@@ -11665,9 +11656,8 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
#: modules/codec/qsv.c:105 #: modules/codec/qsv.c:105
#, fuzzy
msgid "Quantization parameter" msgid "Quantization parameter"
msgstr "Коефицент на квантоване на I-кадрите" msgstr ""
#: modules/codec/qsv.c:106 #: modules/codec/qsv.c:106
msgid "" msgid ""
...@@ -11707,9 +11697,8 @@ msgid "" ...@@ -11707,9 +11697,8 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
#: modules/codec/qsv.c:122 #: modules/codec/qsv.c:122
#, fuzzy
msgid "Maximum Bitrate" msgid "Maximum Bitrate"
msgstr "Максимален битрейт" msgstr ""
#: modules/codec/qsv.c:123 #: modules/codec/qsv.c:123
msgid "" msgid ""
...@@ -11741,9 +11730,8 @@ msgid "" ...@@ -11741,9 +11730,8 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
#: modules/codec/qsv.c:139 #: modules/codec/qsv.c:139
#, fuzzy
msgid "Number of slices per frame" msgid "Number of slices per frame"
msgstr "Брой на частите за кадър" msgstr ""
#: modules/codec/qsv.c:140 #: modules/codec/qsv.c:140
msgid "" msgid ""
...@@ -11757,9 +11745,8 @@ msgid "Number of reference frames" ...@@ -11757,9 +11745,8 @@ msgid "Number of reference frames"
msgstr "Брой на референсните кадри" msgstr "Брой на референсните кадри"
#: modules/codec/qsv.c:148 #: modules/codec/qsv.c:148
#, fuzzy
msgid "Number of parallel operations" msgid "Number of parallel operations"
msgstr "Брой редове на пъзела" msgstr ""
#: modules/codec/qsv.c:149 #: modules/codec/qsv.c:149
msgid "" msgid ""
...@@ -22109,7 +22096,7 @@ msgstr "Качество на обработката на звука" ...@@ -22109,7 +22096,7 @@ msgstr "Качество на обработката на звука"
#: modules/hw/vdpau/chroma.c:843 #: modules/hw/vdpau/chroma.c:843
#, fuzzy #, fuzzy
msgid "High quality scaling level" msgid "High quality scaling level"
msgstr "Висококачествена обработка на звука" msgstr "Ниво на допълнителната обработка на видеото"
#: modules/hw/vdpau/deinterlace.c:131 #: modules/hw/vdpau/deinterlace.c:131
#, fuzzy #, fuzzy
...@@ -22942,7 +22929,7 @@ msgstr "" ...@@ -22942,7 +22929,7 @@ msgstr ""
#: modules/mux/ogg.c:50 #: modules/mux/ogg.c:50
#, fuzzy #, fuzzy
msgid "Index size ratio" msgid "Index size ratio"
msgstr "Запазване съотношението на страните" msgstr "Индекс файл"
#: modules/mux/ogg.c:52 #: modules/mux/ogg.c:52
msgid "Set index size ratio. Alters default (60min content) or estimated size." msgid "Set index size ratio. Alters default (60min content) or estimated size."
...@@ -25812,7 +25799,7 @@ msgstr "Извличане на RGB компонент от видеото" ...@@ -25812,7 +25799,7 @@ msgstr "Извличане на RGB компонент от видеото"
#: modules/video_filter/freeze.c:77 #: modules/video_filter/freeze.c:77
#, fuzzy #, fuzzy
msgid "Freezing interactive video filter" msgid "Freezing interactive video filter"
msgstr "Деинтерлейс" msgstr "Интерактивна игра на пъзел"
#: modules/video_filter/freeze.c:78 #: modules/video_filter/freeze.c:78
#, fuzzy #, fuzzy
...@@ -29041,9 +29028,8 @@ msgid "Default caching policy" ...@@ -29041,9 +29028,8 @@ msgid "Default caching policy"
msgstr "Ниво на кеширане по подразбиране" msgstr "Ниво на кеширане по подразбиране"
#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:506 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:506
#, fuzzy
msgid "Menus language:" msgid "Menus language:"
msgstr "Език на аудиото" msgstr ""
#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:507 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:507
msgid "Look and feel" msgid "Look and feel"
...@@ -29444,7 +29430,7 @@ msgstr "Видео захващане" ...@@ -29444,7 +29430,7 @@ msgstr "Видео захващане"
#: modules/access/avcapture.m:56 #: modules/access/avcapture.m:56
#, fuzzy #, fuzzy
msgid "AVFoundation video capture module." msgid "AVFoundation video capture module."
msgstr "VLC не може да отвори декодер модула." msgstr "Модул за извеждане на звука"
#: modules/access/avcapture.m:288 modules/access/avcapture.m:317 #: modules/access/avcapture.m:288 modules/access/avcapture.m:317
#, fuzzy #, fuzzy
...@@ -29752,439 +29738,180 @@ msgstr "VLC media player - Уеб интерфейс" ...@@ -29752,439 +29738,180 @@ msgstr "VLC media player - Уеб интерфейс"
msgid "Streaming Output" msgid "Streaming Output"
msgstr "Извеждане на поток" msgstr "Извеждане на поток"
#~ msgid "Choose your preferred video output and configure it here." #~ msgid ""
#~ "SAP is a way to publically announce streams that are being sent using "
#~ "multicast UDP or RTP."
#~ msgstr "" #~ msgstr ""
#~ "Изберете предпочитаното извеждане на видеото и го настройте в този раздел." #~ "SAP е начин за публично уведомяване на потоците, които се изпращат, като "
#~ "се използва multicast UDP или RTP. "
#~ msgid "These modules provide network functions to all other parts of VLC."
#~ msgstr "Тези модули обезпечават мрежови функции към другите части на VLC."
#~ msgid "" #~ msgid ""
#~ "These are general settings for video/audio/subtitle encoding modules." #~ "You can choose to disable some CPU accelerations here. Use with extreme "
#~ msgstr "Това са общи настройки за кодиране на видео / аудио / модулите." #~ "care!"
#~ msgstr ""
#~ "Можете да изберете да изключите някои ускорители на процесора.\n"
#~ "Използвайте ги много внимателно!"
#~ msgid "Dialog providers can be configured here." #~ msgid "These settings affect chroma transformation modules."
#~ msgstr "Тук можете да настроите показването на диалогови прозорци." #~ msgstr ""
#~ "Тези настройки засягат модулите за преобразуване на сигнала на цветността."
#~ msgid "" #~ msgid ""
#~ "In this section you can force the behavior of the subtitle demuxer, for " #~ "Some options are available but hidden. Check \"Advanced options\" to see "
#~ "example by setting the subtitle type or file name." #~ "them."
#~ msgstr "" #~ msgstr ""
#~ "В тази секция, можете да форсирате поведението на субтитрите, например за " #~ "Някои настройки са скрити. Отбележете \"Допълнителни настройки\", за да "
#~ "посочване на типа или файла на субтитрите ." #~ "ги видите."
#~ msgid "No suitable decoder module" #~ msgid ""
#~ msgstr "Няма подходящ модул за декодера" #~ "Magnify a part of the video. You can select which part of the image "
#~ "should be magnified."
#~ msgstr ""
#~ "Увеличаване на част от изображението. Можете да изберете коя част от "
#~ "изображението да се увеличи."
#~ msgid "\"Waves\" video distortion effect"
#~ msgstr "Ефект \"Вълни\""
#~ msgid "\"Water surface\" video distortion effect"
#~ msgstr "Ефект \"Водна повърхност\""
#~ msgid "Split the image to make an image wall"
#~ msgstr "Разделяне на изображението, за да се направи стена от изображния"
#~ msgid "" #~ msgid ""
#~ "VLC does not support the audio or video format \"%4.4s\". Unfortunately " #~ "Create a \"puzzle game\" with the video.\n"
#~ "there is no way for you to fix this." #~ "The video gets split in parts that you must sort."
#~ msgstr "" #~ msgstr ""
#~ "VLC не поддържа аудио или видео формата \"%4.4s\". За съжаление, няма " #~ "Създаване на \"игра на пъзел\" с видеото.\n"
#~ "начин да го поправите." #~ "Видеото се разделя на части, които трябва да сглобите."
#~ msgid "" #~ msgid ""
#~ "Additional path for VLC to look for its modules. You can add several " #~ "\"Edge detection\" video distortion effect.\n"
#~ "paths by concatenating them using \" PATH_SEP \" as separator" #~ "Try changing the various settings for different effects"
#~ msgstr "" #~ msgstr ""
#~ "Допълнителен път за търсене на модули за VLC. Можете да добавите няколко " #~ "Ефект \"Откриване на контурите\" във видеото.\n"
#~ "пътя за последователно им използване, като за разделител използвайте \" " #~ "Опитайте различни настройки за различните ефекти"
#~ "PATH_SEP \"."
#~ msgid "Album art policy" #~ msgid ""
#~ msgstr "Управление зареждането на обложка на албум" #~ "\"Color detection\" effect. The whole image will be turned to black and "
#~ "white, except the parts that are of the color that you select in the "
#~ "settings."
#~ msgstr ""
#~ "Ефект \"Откриване на цвят\". Цялото изображение ще стане черно-бяло, с "
#~ "изключение на частите, които са с цвета, който сте избрали в настройките."
#~ msgid "Choose how album art will be downloaded." #~ msgid "Choose which objects should print debug message"
#~ msgstr "Изберете как да се зарежда обложка на албум" #~ msgstr "Изберете кои обекти да покажат дебъг съобщение"
#~ msgid "Manual download only" #, fuzzy
#~ msgstr "Ръчно зареждане" #~ msgid ""
#~ "This is a ',' separated string, each object should be prefixed by a '+' "
#~ "or a '-' to respectively enable or disable it. The keyword 'all' refers "
#~ "to all objects. Objects can be referred to by their type or module name. "
#~ "Rules applying to named objects take precedence over rules applying to "
#~ "object types. Note that you still need to use -vvv to actually display "
#~ "debug message."
#~ msgstr ""
#~ "Това е низ разделен с ','. Всички обекти трябва да започват с '+' или "
#~ "'-', за да се включат или изключат. Ключовата дума 'all' се отнася за "
#~ "всички обекти. Обектите могат да се отнасят към техния тип или име на "
#~ "модул. Правилата приложени към именувани обекти имат предимство пред "
#~ "правилата приложени към типовете на обектите. Забележете, че все още е "
#~ "нужно да използвате -vvv, за да се покаже съобщение с дебъг."
#~ msgid "When track starts playing" #~ msgid ""
#~ msgstr "При стартиране възпроизв. на файла" #~ "You can manually select a language for the interface. The system language "
#~ "is auto-detected if \"auto\" is specified here."
#~ msgstr ""
#~ "Можете ръчно да изберете език за интерфейса. Системния език автоматично "
#~ "се открива, ако тук е избрано \"авто\"."
#~ msgid "As soon as track is added" #~ msgid ""
#~ msgstr "При добавяне на файла в плейлиста" #~ "You can set the default audio output volume here, in a range from 0 to "
#~ "1024."
#~ msgstr "Сила на звука по подразбиране, в обхвата от 0 до 1024."
#~ msgid "Load Media Library" #~ msgid ""
#~ msgstr "Зареждане на медия библиотеката" #~ "You can force the audio output frequency here. Common values are 0 "
#~ "(undefined), 48000, 44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
#~ msgstr ""
#~ "Определяне честотата на звука при извеждане. Обичайните параметри са 0 "
#~ "(неопределено), 48000, 44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
#~ msgid "" #~ msgid ""
#~ "Enable this option to load the SQL-based Media Library at VLC startup" #~ "This uses a high quality audio resampling algorithm. High quality audio "
#~ "resampling can be processor intensive so you can disable it and a cheaper "
#~ "resampling algorithm will be used instead."
#~ msgstr "" #~ msgstr ""
#~ "Включете тази опция, за да се зареди SQL-базираната медия библиотека на " #~ "Използване на висококачествен алгоритъм за обработка на звука. "
#~ "VLC при стартиране" #~ "Висококачествения алгоритъм може силно да натовари процесора, затова "
#~ "можете да го изключите и тогава ще се използва по-прост алгоритъм."
#~ msgid "Your system AACS decoding library does not work. Missing keys?" #~ msgid ""
#~ "These options allow you to enable special CPU optimizations. You should "
#~ "always leave all these enabled."
#~ msgstr "" #~ msgstr ""
#~ "Библиотеката за AACS декодиране във вашата система не работи. Липсващ " #~ "Тези опции позволяват да се включи специални оптимизации на процесора. "
#~ "ключ?" #~ "Трябва да ги оставите винаги включени."
#~ msgid "" #~ msgid ""
#~ "Defines if the TCP connection should be reset. This is to be used when " #~ "You can select which memory copy module you want to use. By default VLC "
#~ "using with audiobargraph_v (default 1)." #~ "will select the fastest one supported by your hardware."
#~ msgstr "" #~ msgstr ""
#~ "Определяне дали да се нулира TCP връзката. Това се избира, когато се " #~ "Изберете кой модул за копиране на паметта да се използва. По подразбиране "
#~ "използва видео частта на хистограмата (по подразбиране 1)." #~ "VLC ще избере най-бързия поддържан от вашия хардуер."
#~ msgid "Audio filter for stereo to mono conversion" #~ msgid "(Experimental) Don't do caching at the access level."
#~ msgstr "Конвертиране на стерео към моно" #~ msgstr "(Експериментално) Без кеширане на входящия поток"
#~ msgid "If bitrate=0, use this value for constant quality" #~ msgid "Modules search path"
#~ msgstr "Ако битрейта=0, използвайте тази стойност за постоянно качество" #~ msgstr "Път за търсене на модули"
#~ msgid "A value > 0 enables constant bitrate mode" #~ msgid "Raise the interface above all other windows."
#~ msgstr "Стойност > 0 включва режима на постоянен битрейт" #~ msgstr "Поставяне на интерфейса най-отгоре над всички други прозорци."
#~ msgid "Enable lossless coding" #~ msgid "Lower the interface below all other windows."
#~ msgstr "Включване кодиране без загуби" #~ msgstr "Поставяне на интерфейса под всички други прозорци."
#~ msgid "" #~ msgid "Display OSD menu on top of video output"
#~ "Lossless coding ignores bitrate and quality settings, allowing for " #~ msgstr "Показване на екранно меню върху видеото"
#~ "perfect reproduction of the original"
#~ msgstr ""
#~ "Кодирането без загуби игнорира битрейта и настройките за качество, "
#~ "позволявайки перфектно възпроизвеждане на оригинала"
#~ msgid "Distance between 'P' frames" #~ msgid "Do not display OSD menu on top of video output"
#~ msgstr "Разстояние между 'P' кадрите" #~ msgstr "Скриване на екранното меню от видеото"
#~ msgid "Number of 'P' frames per GOP" #~ msgid "Highlight widget on the right"
#~ msgstr "Брой на 'P' кадрите за GOP" #~ msgstr "Маркиране на елемента отдясно в екранното меню"
#~ msgid "Motion vector precision" #~ msgid "Move OSD menu highlight to the widget on the right"
#~ msgstr "Точност на векторното движение" #~ msgstr "Маркиране на елемента отдясно в екранното меню"
#~ msgid "Video decoder using openmash" #~ msgid "Highlight widget on the left"
#~ msgstr "Видео декодер с използване на openmash" #~ msgstr "Маркиране на елемента отляво в екранното меню"
#~ msgid "| menu . . [on|off|up|down|left|right|select] use menu" #~ msgid "Move OSD menu highlight to the widget on the left"
#~ msgstr "" #~ msgstr "Маркиране на елемента отляво в екранното меню"
#~ "| menu . . [вкл.|изкл.|нагоре|надолу|наляво|надясно|избор] използване на "
#~ "меню"
#~ msgid "Jump to time" #~ msgid "Highlight widget on top"
#~ msgstr "Преход до време" #~ msgstr "Маркиране на елемента отгоре в екранното меню"
#~ msgid "Open CrashLog..." #~ msgid "Move OSD menu highlight to the widget on top"
#~ msgstr "Отваряне на отчета за срива" #~ msgstr "Маркиране на елемента отгоре в екранното меню"
#~ msgid "Don't Send" #~ msgid "Highlight widget below"
#~ msgstr "Без изпращане" #~ msgstr "Маркиране на елемента отдолу в екранното меню"
#~ msgid "VLC crashed previously" #~ msgid "Move OSD menu highlight to the widget below"
#~ msgstr "Предишния път е имало срив на VLC" #~ msgstr "Маркиране на елемента отдолу в екранното меню"
#~ msgid "" #~ msgid "Selecting current widget performs the associated action."
#~ "Do you want to send details on the crash to VLC's development team?\n" #~ msgstr "Избор на текущия елемент изпълняващ асоциираното действие."
#~ "\n"
#~ "If you want, you can enter a few lines on what you did before VLC crashed " #~ msgid "Advertise with Bonjour"
#~ "along with other helpful information: a link to download a sample file, a " #~ msgstr "Осведомяване с Bonjour"
#~ "URL of a network stream, ..."
#~ msgstr "" #~ msgid "Advertise the stream with the Bonjour protocol."
#~ "Желаете ли да изпратите подробности за срива до разработчиците на VLC\n" #~ msgstr "Уведомяване за потока с помоща на протокола Bonjour."
#~ "\n"
#~ "Ако желаете, можете да напишете няколко реда за това какво сте правили "
#~ "преди да стане срива на VLC, заедно с друга полезна информация като: линк "
#~ "за изтегляне на проблемния файл, URL на проблемния мрежов поток, ..."
#~ msgid "I agree to be possibly contacted about this bugreport."
#~ msgstr ""
#~ "Съгласен съм да бъда на разположение за контакт относно този доклад за "
#~ "бъг."
#~ msgid ""
#~ "Only your default E-Mail address will be submitted, including no further "
#~ "information."
#~ msgstr ""
#~ "Само вашия E-Mail по подразбиране ще бъде изпратен, няма да включва "
#~ "никаква друга информация."
#~ msgid "Don't ask again"
#~ msgstr "Не питай отново"
#~ msgid "No CrashLog found"
#~ msgstr "Не е намерен отчет за срив"
#~ msgid "Couldn't find any trace of a previous crash."
#~ msgstr "Никакви признаци за предишен срив не са намерени."
#~ msgid "Open BDMV folder"
#~ msgstr "Отваряне на папката BDMV"
#~ msgid "Album art download policy"
#~ msgstr "Управление зареждането на обложка на албум"
#~ msgid "Output module"
#~ msgstr "Модул за извеждане"
#~ msgid "Graphic Equalizer"
#~ msgstr "Графичен Еквалайзер"
#, fuzzy
#~ msgid "Automatically retrieve media infos"
#~ msgstr "Автоматично настройване усилването на видеото."
#~ msgid "Under the Video"
#~ msgstr "Под видеото"
#~ msgid "&Help..."
#~ msgstr "Помощ..."
#~ msgid "Synchronise on audio track"
#~ msgstr "Синхронизиране на аудио пътечка"
#~ msgid ""
#~ "This option will drop/duplicate video frames to synchronise the video "
#~ "track on the audio track."
#~ msgstr ""
#~ "Пропускане/дублиране на видео кадри, за синхронизиране на видео пътечка с "
#~ "аудио пътечка."
#~ msgid ""
#~ "The transcoder will drop frames if your CPU can't keep up with the "
#~ "encoding rate."
#~ msgstr ""
#~ "Кодера ще пропуска кадри, ако вашия процесор не може да поддържа "
#~ "честотата на кодиране."
#~ msgid "Value of the audio channels levels"
#~ msgstr "Стойност на нивата на аудио каналите"
#~ msgid ""
#~ "Value of the audio level of each channels between 0 and 1. Each level "
#~ "should be separated with ':'."
#~ msgstr ""
#~ "Стойност на нивото на аудиото на всеки канал, между 0 и 1. Всяко ниво "
#~ "трябва да бъде разделено с ':'."
#~ msgid "Alarm"
#~ msgstr "Аларма"
#~ msgid "Signals a silence and displays and alert (0=no alarm, 1=alarm)."
#~ msgstr ""
#~ "При сигнали за затихване, да се показва съобщение (0=без аларма, "
#~ "1=аларма)."
#~ msgid "Spatial luma strength (default 4)"
#~ msgstr "Усилване на яркостта (по подразбиране 4)"
#~ msgid "Spatial chroma strength (default 3)"
#~ msgstr "Усилване на цветността (по подразбиране 3)"
#~ msgid "Temporal luma strength (default 6)"
#~ msgstr "Временно усилване на яркостта (по подразбиране 6)"
#~ msgid "Temporal chroma strength (default 4.5)"
#~ msgstr "Временно усилване на цветността (по подразбиране 4.5)"
#~ msgid ""
#~ "Marquee text to display. (Available format strings: Time related: %Y = "
#~ "year, %m = month, %d = day, %H = hour, %M = minute, %S = second, ... Meta "
#~ "data related: $a = artist, $b = album, $c = copyright, $d = description, "
#~ "$e = encoded by, $g = genre, $l = language, $n = track num, $p = now "
#~ "playing, $r = rating, $s = subtitles language, $t = title, $u = url, $A = "
#~ "date, $B = audio bitrate (in kb/s), $C = chapter,$D = duration, $F = full "
#~ "name with path, $I = title, $L = time left, $N = name, $O = audio "
#~ "language, $P = position (in %), $R = rate, $S = audio sample rate (in "
#~ "kHz), $T = time, $U = publisher, $V = volume, $_ = new line) "
#~ msgstr ""
#~ "Текст, който да се показва на екрана. (Налични са следните формати за "
#~ "низ: Отнасящи се до време: %Y = година, %m = месец, %d = ден, %H = час, "
#~ "%M = минута, %S = секунда, ... Отнасящи се до мета-данни: $a = "
#~ "изпълнител, $b = албум, $c = авторски права, $d = описание, $e = кодирано "
#~ "от, $g = жанр, $l = език, $n = номер на пътечка, $p = сега се "
#~ "възпроизвежда, $r = рейтинг, $s = език за субтитрите, $t = заглавие, $u = "
#~ "url, $A = дата, $B = битрейт на аудиото (в kb/s), $C = глава,$D = "
#~ "времетраене, $F = пълното име с пътя, $I = заглавие, $L = изминало време, "
#~ "$N = име, $O = език за аудиото, $P = позиция (в %), $R = честота, $S = "
#~ "честота на дискретизация на аудиото (в kHz), $T = време, $U = издател, $V "
#~ "= сила на звука, $_ = нов ред) "
#, fuzzy
#~ msgid "Add a subtitle file"
#~ msgstr "Добавяне на файл със субтитри:"
#~ msgid "Album art download policy:"
#~ msgstr "Управление зареждането на обложка на албум:"
#~ msgid "Configure Media Library"
#~ msgstr "Настройка на медия библиотеката"
#~ msgid ""
#~ "SAP is a way to publically announce streams that are being sent using "
#~ "multicast UDP or RTP."
#~ msgstr ""
#~ "SAP е начин за публично уведомяване на потоците, които се изпращат, като "
#~ "се използва multicast UDP или RTP. "
#~ msgid ""
#~ "You can choose to disable some CPU accelerations here. Use with extreme "
#~ "care!"
#~ msgstr ""
#~ "Можете да изберете да изключите някои ускорители на процесора.\n"
#~ "Използвайте ги много внимателно!"
#~ msgid "These settings affect chroma transformation modules."
#~ msgstr ""
#~ "Тези настройки засягат модулите за преобразуване на сигнала на цветността."
#~ msgid ""
#~ "Some options are available but hidden. Check \"Advanced options\" to see "
#~ "them."
#~ msgstr ""
#~ "Някои настройки са скрити. Отбележете \"Допълнителни настройки\", за да "
#~ "ги видите."
#~ msgid ""
#~ "Magnify a part of the video. You can select which part of the image "
#~ "should be magnified."
#~ msgstr ""
#~ "Увеличаване на част от изображението. Можете да изберете коя част от "
#~ "изображението да се увеличи."
#~ msgid "\"Waves\" video distortion effect"
#~ msgstr "Ефект \"Вълни\""
#~ msgid "\"Water surface\" video distortion effect"
#~ msgstr "Ефект \"Водна повърхност\""
#~ msgid "Split the image to make an image wall"
#~ msgstr "Разделяне на изображението, за да се направи стена от изображния"
#~ msgid ""
#~ "Create a \"puzzle game\" with the video.\n"
#~ "The video gets split in parts that you must sort."
#~ msgstr ""
#~ "Създаване на \"игра на пъзел\" с видеото.\n"
#~ "Видеото се разделя на части, които трябва да сглобите."
#~ msgid ""
#~ "\"Edge detection\" video distortion effect.\n"
#~ "Try changing the various settings for different effects"
#~ msgstr ""
#~ "Ефект \"Откриване на контурите\" във видеото.\n"
#~ "Опитайте различни настройки за различните ефекти"
#~ msgid ""
#~ "\"Color detection\" effect. The whole image will be turned to black and "
#~ "white, except the parts that are of the color that you select in the "
#~ "settings."
#~ msgstr ""
#~ "Ефект \"Откриване на цвят\". Цялото изображение ще стане черно-бяло, с "
#~ "изключение на частите, които са с цвета, който сте избрали в настройките."
#~ msgid "Choose which objects should print debug message"
#~ msgstr "Изберете кои обекти да покажат дебъг съобщение"
#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "This is a ',' separated string, each object should be prefixed by a '+' "
#~ "or a '-' to respectively enable or disable it. The keyword 'all' refers "