Commit ae9c18e5 authored by Christophe Mutricy's avatar Christophe Mutricy

Slovenian l10n update by Matej Urbančič

parent 61cac2cd
......@@ -6,14 +6,13 @@
# Translators:
# Matej Urbančič <matej.urban@gmail.com>, 2005 - 2007.
#
#: modules/gui/qt4/playlist_model.cpp:85 modules/gui/qt4/playlist_model.cpp:95
#: modules/gui/qt4/playlist_model.cpp:207
#: modules/gui/qt4/playlist_model.cpp:84 modules/gui/qt4/playlist_model.cpp:94
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: vlc 0.9.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2007-08-14 01:34+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-07-05 09:23+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2007-08-19 18:41+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-08-14 14:49+0100\n"
"Last-Translator: Matej Urbančič <matej.urban@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovenian <sl@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -75,15 +74,15 @@ msgstr "Nastavitve nadzornih vmesnikov predvajalnika VLC"
msgid "Hotkeys settings"
msgstr "Nastavitve hitrih tipk"
#: include/vlc_config_cat.h:58 src/input/es_out.c:1791
#: include/vlc_config_cat.h:58 src/input/es_out.c:1793
#: src/libvlc-module.c:1316 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:281
#: modules/gui/macosx/extended.m:70 modules/gui/macosx/intf.m:589
#: modules/gui/macosx/output.m:170 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:96
#: modules/gui/macosx/wizard.m:420
#: modules/gui/qt4/components/infopanels.cpp:432
#: modules/gui/qt4/components/infopanels.cpp:469
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:77
#: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:449
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:336
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:338
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:850
#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:178 modules/stream_out/transcode.c:258
msgid "Audio"
......@@ -105,7 +104,7 @@ msgstr "Filtri"
#: include/vlc_config_cat.h:66
msgid "Audio filters are used to postprocess the audio stream."
msgstr "Filtri zvoka so uporabljeni pri obdelavi pretoka zvočnega vala."
msgstr "Filtri zvoka so uporabljeni pri obdelavi pretoka zvočnega zapisa."
#: include/vlc_config_cat.h:68 src/audio_output/input.c:90
#: modules/gui/macosx/intf.m:599 modules/gui/macosx/intf.m:600
......@@ -135,14 +134,14 @@ msgstr "Ostalo"
msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
msgstr "Različne nastavitve zvoka in enot"
#: include/vlc_config_cat.h:79 src/input/es_out.c:1819
#: include/vlc_config_cat.h:79 src/input/es_out.c:1821
#: src/libvlc-module.c:1363 modules/gui/macosx/extended.m:69
#: modules/gui/macosx/intf.m:602 modules/gui/macosx/output.m:160
#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:86 modules/gui/macosx/wizard.m:421
#: modules/gui/qt4/components/infopanels.cpp:430
#: modules/gui/qt4/components/infopanels.cpp:467
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:78
#: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:442
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:290
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:292
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:811
#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:176 modules/misc/dummy/dummy.c:95
#: modules/stream_out/transcode.c:202
......@@ -160,11 +159,11 @@ msgstr "Splošne nastavitve slike"
#: include/vlc_config_cat.h:87
msgid "Choose your preferred video output and configure it here."
msgstr "Nastavite in uporabite želeno odvajanje slike."
msgstr "Nastavite in uporabite želeno odvajanje slikovnega zapisa."
#: include/vlc_config_cat.h:91
msgid "Video filters are used to postprocess the video stream."
msgstr "Filtri slike so uporabljeni pri obdelavi pretoka slikovnega vala."
msgstr "Filtri slike so uporabljeni pri obdelavi pretoka slikovnega zapisa."
#: include/vlc_config_cat.h:93
msgid "Subtitles/OSD"
......@@ -223,7 +222,7 @@ msgstr "Razvijalci"
#: include/vlc_config_cat.h:120
msgid "Demuxers are used to separate audio and video streams."
msgstr "Razvijalci ločujejo valove zvoka in slike. "
msgstr "Razvijalci ločijo zapise zvoka in slike. "
#: include/vlc_config_cat.h:122
msgid "Video codecs"
......@@ -269,16 +268,16 @@ msgid ""
"Sout streams modules allow advanced stream processing (transcoding, "
"duplicating...)."
msgstr ""
"Odvod valov dovoljuje predvajalniku, da se obnaša kot strežnik ali da "
"shranjuje dovodne valove.\n"
"Valovi so najprej združeni in potem poslani preko \"dostopnega odvoda\", ki "
"valove shrani ali pa jih pretoči (UDP, HTTP, RTP/RTSP).\n"
"Serijske odvodne valovne enote dovolijo napredno pretočno obdelavo "
"Odvod zapisov dovoljuje predvajalniku, da se obnaša kot strežnik ali da "
"shranjuje dovodne zapise.\n"
"Zapisi so najprej združeni in potem poslani preko \"dostopnega odvoda\", ki "
"zapise shrani ali pa jih pretoči (UDP, HTTP, RTP/RTSP).\n"
"Serijske odvodne enote zapisov dovolijo napredno pretočno obdelavo "
"(prekodiranje, podvojevanje, ...)."
#: include/vlc_config_cat.h:145
msgid "General stream output settings"
msgstr "Splošne nastavitve odvoda vala"
msgstr "Splošne nastavitve odvoda zapisa"
#: include/vlc_config_cat.h:147
msgid "Muxers"
......@@ -291,7 +290,7 @@ msgid ""
"always force a specific muxer. You should probably not do that.\n"
"You can also set default parameters for each muxer."
msgstr ""
"Zvijalci zvijajo osnovne valove (zvok, slika, ...) v enotno embalažo. "
"Zvijalci zvijajo osnovne zapise (zvok, slika, ...) v enotno embalažo. "
"Nastavitev omogoča, da vedno uporabite določen zvijalec. Spreminjanje "
"nastavitve ni priporočljivo.\n"
"Lahko določite privzete parametre za vsak zvijalec."
......@@ -307,7 +306,7 @@ msgid ""
"should probably not do that.\n"
"You can also set default parameters for each access output."
msgstr ""
"Enote dostopa dovoda nadzirajo pošiljanje zvitih valov. Nastavitev omogoča "
"Enote dostopa dovoda nadzirajo pošiljanje zvitih zapisov. Nastavitev omogoča "
"da vedno uporabite izbrano metodo dostopa. Spreminjanje nastavitve ni "
"priporočljivo.\n"
"Možnost imate tudi nastaviti privzete parametre za vsak dostopni odvod."
......@@ -323,14 +322,14 @@ msgid ""
"not do that.\n"
"You can also set default parameters for each packetizer."
msgstr ""
"Paketniki se uporabljajo pri \"obdelavi\" osnovnih valov pretoka pred "
"Paketniki se uporabljajo pri \"obdelavi\" osnovnih zapisov pretoka pred "
"zvijanjem. Nastavitev določa uporabo določenega paketnika. Spreminjanje "
"nastavitve ni priporočljivo.\n"
"Določite lahko tudi privzete parametre za izbrani paketnik."
#: include/vlc_config_cat.h:170
msgid "Sout stream"
msgstr "Serijski odvodni val."
msgstr "Serijski odvodni zapis."
#: include/vlc_config_cat.h:171
msgid ""
......@@ -364,7 +363,7 @@ msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
msgstr "Dopolnilo VLC programa za predvajanje Videa na zahtevo"
#: include/vlc_config_cat.h:186 src/libvlc-module.c:1744
#: src/playlist/engine.c:109 src/playlist/engine.c:111
#: src/playlist/engine.c:113 src/playlist/engine.c:115
#: modules/demux/playlist/playlist.c:62 modules/demux/playlist/playlist.c:63
#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:230
#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:324 modules/gui/macosx/intf.m:534
......@@ -389,7 +388,7 @@ msgstr ""
msgid "General playlist behaviour"
msgstr "Splošne lastnosti seznama predvajanja"
#: include/vlc_config_cat.h:192 modules/gui/macosx/playlist.m:458
#: include/vlc_config_cat.h:192 modules/gui/macosx/playlist.m:462
msgid "Services discovery"
msgstr "Odkrivanje storitev"
......@@ -556,9 +555,9 @@ msgstr "O predvajalniku VLC ..."
#: modules/gui/macosx/intf.m:570 modules/gui/macosx/intf.m:649
#: modules/gui/macosx/intf.m:656 modules/gui/macosx/intf.m:1536
#: modules/gui/macosx/intf.m:1537 modules/gui/macosx/intf.m:1538
#: modules/gui/macosx/intf.m:1539 modules/gui/macosx/playlist.m:450
#: modules/gui/macosx/intf.m:1539 modules/gui/macosx/playlist.m:454
#: modules/gui/pda/pda_interface.c:262 modules/gui/pda/pda_interface.c:263
#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:302 modules/gui/qt4/menus.cpp:498
#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:307 modules/gui/qt4/menus.cpp:498
#: modules/gui/qt4/menus.cpp:502
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:280
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:289
......@@ -573,7 +572,7 @@ msgstr "Predvajaj"
msgid "Fetch information"
msgstr "Pridobivanje podrobnosti"
#: include/vlc_intf_strings.h:54 modules/gui/macosx/playlist.m:451
#: include/vlc_intf_strings.h:54 modules/gui/macosx/playlist.m:455
#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1254 modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:50
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:284
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:291
......@@ -590,7 +589,7 @@ msgid "Sort"
msgstr "Razvrsti"
#: include/vlc_intf_strings.h:57
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:1599
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:1592
msgid "Add node"
msgstr "Dodaj vozlišče"
......@@ -651,7 +650,7 @@ msgstr "Shrani seznam predvajanja ..."
msgid "Load playlist file..."
msgstr "Naloži seznam predvajanja ..."
#: include/vlc_intf_strings.h:80 modules/gui/macosx/playlist.m:463
#: include/vlc_intf_strings.h:80 modules/gui/macosx/playlist.m:467
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:329
msgid "Search"
msgstr "Poišči"
......@@ -738,89 +737,15 @@ msgstr ""
"Učinek \"Zaznavanje barv\". Celotna slika postane črno bela razen delov "
"slike, ki so pobarvani tako, kot je določeno med nastavitvami."
#: include/vlc_meta.h:34 modules/gui/macosx/playlist.m:1122
#: include/vlc_meta.h:167 modules/gui/macosx/playlist.m:1126
msgid "Meta-information"
msgstr "Meta-podrobnosti"
#: include/vlc_meta.h:35 src/input/var.c:139
#: modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1234 modules/gui/macosx/intf.m:584
#: modules/gui/macosx/intf.m:585 modules/gui/macosx/open.m:170
#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:57 modules/gui/macosx/wizard.m:390
#: modules/gui/qt4/components/open.cpp:271 modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:207
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:756
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:1657 modules/mux/asf.c:48
msgid "Title"
msgstr "Naslov"
#: include/vlc_meta.h:36 modules/gui/macosx/playlist.m:1122
msgid "Artist"
msgstr "Izvajalec"
#: include/vlc_meta.h:37
msgid "Genre"
msgstr "Žanr"
#: include/vlc_meta.h:38 modules/mux/asf.c:52
msgid "Copyright"
msgstr "Avtorske pravice"
#: include/vlc_meta.h:39
msgid "Album/movie/show title"
msgstr "Album / Zbirka"
#: include/vlc_meta.h:40
msgid "Track number/position in set"
msgstr "Lega sledi"
#: include/vlc_meta.h:41 modules/gui/macosx/bookmarks.m:107
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/bookmarks.cpp:195
msgid "Description"
msgstr "Opis"
#: include/vlc_meta.h:42 modules/mux/asf.c:56
msgid "Rating"
msgstr "Stopnja"
#: include/vlc_meta.h:43
msgid "Date"
msgstr "Datum"
#: include/vlc_meta.h:44
msgid "Setting"
msgstr "Nastavitev"
#: include/vlc_meta.h:45 modules/gui/macosx/open.m:183
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:870
msgid "URL"
msgstr "URL"
#: include/vlc_meta.h:46 src/input/es_out.c:1783 src/libvlc-module.c:106
#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:277
#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.ui:137
msgid "Language"
msgstr "Jezik"
#: include/vlc_meta.h:47 modules/misc/notify/notify.c:182
msgid "Now Playing"
msgstr "Predvaja se"
#: include/vlc_meta.h:48 modules/access/vcdx/info.c:98
msgid "Publisher"
msgstr "Izdajatelj"
#: include/vlc_meta.h:49
msgid "Encoded by"
msgstr "Kodiranje: "
#: include/vlc_meta.h:51
msgid "Art URL"
msgstr "Art povezava"
#: include/vlc_meta.h:53
#: include/vlc_meta.h:184
msgid "Codec Name"
msgstr "Ime kodeka"
#: include/vlc_meta.h:54
#: include/vlc_meta.h:185
msgid "Codec Description"
msgstr "Opis kodeka"
......@@ -979,15 +904,15 @@ msgstr "%s: možnost `-W %s' je dvoumna\n"
msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: možnost `-W %s' ne dovoli argumentov\n"
#: src/input/control.c:309
#: src/input/control.c:310
#, c-format
msgid "Bookmark %i"
msgstr "Zaznamek %i"
#: src/input/decoder.c:136 src/input/decoder.c:148
#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:219 modules/codec/ffmpeg/encoder.c:227
#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:239 modules/codec/ffmpeg/encoder.c:594
#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:603 modules/stream_out/es.c:365
#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:216 modules/codec/ffmpeg/encoder.c:224
#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:236 modules/codec/ffmpeg/encoder.c:591
#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:600 modules/stream_out/es.c:365
#: modules/stream_out/es.c:379
msgid "Streaming / Transcoding failed"
msgstr "Neuspešno pretakanje oz. prekodiranje"
......@@ -1014,105 +939,181 @@ msgstr ""
"formata. Na žalost tega trenutno ni mogoče popraviti."
#: src/input/es_out.c:410 src/input/es_out.c:412 src/input/es_out.c:418
#: src/input/es_out.c:419 modules/access/cdda/info.c:967
#: modules/access/cdda/info.c:999
#: src/input/es_out.c:419 modules/access/cdda/info.c:968
#: modules/access/cdda/info.c:1000
#, c-format
msgid "Track %i"
msgstr "Sled %i"
#: src/input/es_out.c:596
#: src/input/es_out.c:594
#, c-format
msgid "%s [%s %d]"
msgstr "%s [%s %d]"
#: src/input/es_out.c:596 src/input/es_out.c:598 src/input/var.c:128
#: src/input/es_out.c:594 src/input/es_out.c:596 src/input/var.c:128
#: src/libvlc-module.c:501 modules/gui/macosx/intf.m:582
#: modules/gui/macosx/intf.m:583
msgid "Program"
msgstr "Program"
#: src/input/es_out.c:1778 modules/codec/faad.c:337
#: src/input/es_out.c:1780 modules/codec/faad.c:337
#, c-format
msgid "Stream %d"
msgstr "Predvajanje %d"
#: src/input/es_out.c:1780 modules/gui/macosx/wizard.m:425
#: src/input/es_out.c:1782 modules/gui/macosx/wizard.m:425
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:820
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:860
msgid "Codec"
msgstr "Kodek"
#: src/input/es_out.c:1791 src/input/es_out.c:1819 src/input/es_out.c:1846
#: src/input/es_out.c:1785 src/input/meta.c:53 src/input/meta.c:54
#: src/libvlc-module.c:106 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:277
#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.ui:137
msgid "Language"
msgstr "Jezik"
#: src/input/es_out.c:1793 src/input/es_out.c:1821 src/input/es_out.c:1848
#: modules/gui/macosx/output.m:153 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:193
msgid "Type"
msgstr "Tip"
#: src/input/es_out.c:1794 modules/codec/faad.c:341
#: src/input/es_out.c:1796 modules/codec/faad.c:341
#: modules/gui/macosx/output.m:176 modules/gui/qt4/ui/sout.ui:496
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:857
msgid "Channels"
msgstr "Kanali"
#: src/input/es_out.c:1799 modules/codec/faad.c:343
#: src/input/es_out.c:1801 modules/codec/faad.c:343
msgid "Sample rate"
msgstr "Vzorčna stopnja"
#: src/input/es_out.c:1800
#: src/input/es_out.c:1802
#, c-format
msgid "%u Hz"
msgstr "%u Hz"
#: src/input/es_out.c:1806
#: src/input/es_out.c:1808
msgid "Bits per sample"
msgstr "Titi na vzorec"
#: src/input/es_out.c:1811 modules/access_output/shout.c:87
#: src/input/es_out.c:1813 modules/access_output/shout.c:87
#: modules/access/pvr.c:93 modules/gui/qt4/components/open.cpp:557
msgid "Bitrate"
msgstr "Bitna hitrost"
#: src/input/es_out.c:1812
#: src/input/es_out.c:1814
#, c-format
msgid "%u kb/s"
msgstr "%u kb/s"
#: src/input/es_out.c:1823
#: src/input/es_out.c:1825
msgid "Resolution"
msgstr "Ločljivost"
#: src/input/es_out.c:1829
#: src/input/es_out.c:1831
msgid "Display resolution"
msgstr "Ločljivost zaslona"
#: src/input/es_out.c:1839 modules/access/screen/screen.c:40
#: src/input/es_out.c:1841 modules/access/screen/screen.c:40
msgid "Frame rate"
msgstr "Blokovno razmerje"
#: src/input/es_out.c:1846
#: src/input/es_out.c:1848
msgid "Subtitle"
msgstr "Podnapis"
#: src/input/input.c:2216
#: src/input/input.c:2214
msgid "Your input can't be opened"
msgstr "Vnosa ni mogoče odpreti"
#: src/input/input.c:2217
#: src/input/input.c:2215
#, c-format
msgid "VLC is unable to open the MRL '%s'. Check the log for details."
msgstr ""
"Predvajalnik VLC ne more odpreti MRL '%s'. Podrobnosti so zabeležene v log "
"datoteki."
#: src/input/input.c:2312
#: src/input/input.c:2310
msgid "Can't recognize the input's format"
msgstr "Neprepoznavna oblika vnosa"
#: src/input/input.c:2313
#: src/input/input.c:2311
#, c-format
msgid "The format of '%s' can't be detected. Have a look the log for details."
msgstr ""
"Formata '%s' ni mogoče zaznati. Podrobnosti so zapisane v log datoteki."
#: src/input/meta.c:42 src/input/var.c:139
#: modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1234 modules/gui/macosx/intf.m:584
#: modules/gui/macosx/intf.m:585 modules/gui/macosx/open.m:170
#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:57 modules/gui/macosx/wizard.m:390
#: modules/gui/qt4/components/open.cpp:271 modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:207
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:756
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:1657 modules/mux/asf.c:48
msgid "Title"
msgstr "Naslov"
#: src/input/meta.c:43 modules/gui/macosx/playlist.m:1126
msgid "Artist"
msgstr "Izvajalec"
#: src/input/meta.c:44
msgid "Genre"
msgstr "Žanr"
#: src/input/meta.c:45 modules/mux/asf.c:52
msgid "Copyright"
msgstr "Avtorske pravice"
#: src/input/meta.c:46
msgid "Album/movie/show title"
msgstr "Album / Zbirka"
#: src/input/meta.c:47
msgid "Track number/position in set"
msgstr "Lega sledi"
#: src/input/meta.c:48 modules/gui/macosx/bookmarks.m:107
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/bookmarks.cpp:195
msgid "Description"
msgstr "Opis"
#: src/input/meta.c:49 modules/mux/asf.c:56
msgid "Rating"
msgstr "Stopnja"
#: src/input/meta.c:50
msgid "Date"
msgstr "Datum"
#: src/input/meta.c:51
msgid "Setting"
msgstr "Nastavitev"
#: src/input/meta.c:52 modules/gui/macosx/open.m:183
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:870
msgid "URL"
msgstr "URL"
#: src/input/meta.c:55 modules/access/vcdx/info.c:98
msgid "Publisher"
msgstr "Izdajatelj"
#: src/input/meta.c:56
msgid "Encoded by"
msgstr "Kodiranje: "
#: src/input/meta.c:57
#, fuzzy
msgid "Artwork URL"
msgstr "Art povezava"
#: src/input/meta.c:58
#, fuzzy
msgid "Track ID"
msgstr "Sled"
#: src/input/var.c:118
msgid "Bookmark"
msgstr "Zaznamek"
......@@ -1167,14 +1168,14 @@ msgid "Chapter %i"
msgstr "Poglavje %i"
#: src/input/var.c:353 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:289
#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:931
#: modules/gui/wxwidgets/input_manager.cpp:289
#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:955
#: modules/gui/wxwidgets/input_manager.cpp:287
msgid "Next chapter"
msgstr "Naslednje poglavje"
#: src/input/var.c:358 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:288
#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:930
#: modules/gui/wxwidgets/input_manager.cpp:288
#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:954
#: modules/gui/wxwidgets/input_manager.cpp:286
msgid "Previous chapter"
msgstr "Predhodno poglavje"
......@@ -1223,56 +1224,56 @@ msgstr "Beleženje razhroščevanja"
msgid "Mouse Gestures"
msgstr "Gibi miške"
#: src/libvlc-common.c:280 src/libvlc-common.c:451 src/modules/modules.c:1741
#: src/libvlc-common.c:282 src/libvlc-common.c:453 src/modules/modules.c:1741
#: src/modules/modules.c:2072
msgid "C"
msgstr "C"
#: src/libvlc-common.c:296
#: src/libvlc-common.c:298
msgid "Help options"
msgstr "Možnosti pomoči"
#: src/libvlc-common.c:1501 src/modules/configuration.c:1269
#: src/libvlc-common.c:1505 src/modules/configuration.c:1269
msgid "string"
msgstr "niz"
#: src/libvlc-common.c:1520 src/modules/configuration.c:1233
#: src/libvlc-common.c:1524 src/modules/configuration.c:1233
msgid "integer"
msgstr "celo število"
#: src/libvlc-common.c:1547 src/modules/configuration.c:1258
#: src/libvlc-common.c:1551 src/modules/configuration.c:1258
msgid "float"
msgstr "plavajoče"
#: src/libvlc-common.c:1560
#: src/libvlc-common.c:1564
msgid " (default enabled)"
msgstr " (privzeto omogočeno)"
#: src/libvlc-common.c:1561
#: src/libvlc-common.c:1565
msgid " (default disabled)"
msgstr " (privzeto onemogočeno)"
#: src/libvlc-common.c:1826
#: src/libvlc-common.c:1830
#, c-format
msgid "VLC version %s\n"
msgstr "VLC različica %s\n"
#: src/libvlc-common.c:1827
#: src/libvlc-common.c:1831
#, c-format
msgid "Compiled by %s@%s.%s\n"
msgstr "Kodno prevedel %s@%s.%s\n"
#: src/libvlc-common.c:1829
#: src/libvlc-common.c:1833
#, c-format
msgid "Compiler: %s\n"
msgstr "Kodni prevajalnik: %s\n"
#: src/libvlc-common.c:1831
#: src/libvlc-common.c:1835
#, c-format
msgid "Based upon svn changeset [%s]\n"
msgstr "Na podlagi svn zbirke sprememb [%s]\n"
#: src/libvlc-common.c:1862
#: src/libvlc-common.c:1866
msgid ""
"\n"
"Dumped content to vlc-help.txt file.\n"
......@@ -1280,7 +1281,7 @@ msgstr ""
"\n"
"Odlaganje vsebine v vlc-help.txt datoteko.\n"
#: src/libvlc-common.c:1882
#: src/libvlc-common.c:1886
msgid ""
"\n"
"Press the RETURN key to continue...\n"
......@@ -1475,11 +1476,11 @@ msgstr "Izklop vseh opozorilnih in podrobnih sporočil."
#: src/libvlc-module.c:102
msgid "Default stream"
msgstr "Privzeti val"
msgstr "Privzeti zapis"
#: src/libvlc-module.c:104
msgid "This stream will always be opened at VLC startup."
msgstr "Ta val bo vedno odprt ob zagonu predvajalnika."
msgstr "Ta zapis bo vedno odprt ob zagonu predvajalnika."
#: src/libvlc-module.c:107
msgid ""
......@@ -1652,8 +1653,8 @@ msgid ""
"This delays the audio output. The delay must be given in milliseconds.This "
"can be handy if you notice a lag between the video and the audio."
msgstr ""
"Nastavitev zamika dovod zvočnega vala. Zamik je določen v milisekundah in je "
"priročen, če zaznate zamik med predvajanjem slike in zvoka."
"Nastavitev zamika dovod zvočnega zapisa. Zamik je določen v milisekundah in "
"je priročen, če zaznate zamik med predvajanjem slike in zvoka."
#: src/libvlc-module.c:192
msgid "Audio output channels mode"
......@@ -1679,7 +1680,7 @@ msgid ""
"audio stream being played."
msgstr ""
"S/PDIF je lahko uporabljen privzeto, če možnost dovoljuje strojna oprema in "
"če jo podpira zvočni val."
"če jo podpira zvočni zapis."
#: src/libvlc-module.c:203 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:48
msgid "Force detection of Dolby Surround"
......@@ -1692,8 +1693,8 @@ msgid ""
"actually encoded with Dolby Surround, turning on this option might enhance "
"your experience, especially when combined with the Headphone Channel Mixer."
msgstr ""
"Uporabite nastavitev, če ste prepričani, da je val (ali pa ni) kodiran v "
"Dolby Surround sistemu, vendar kot tak ni zaznan. Tudi če val ni kodiran v "
"Uporabite nastavitev, če ste prepričani, da je zapis (ali pa ni) kodiran v "
"Dolby Surround sistemu, vendar kot tak ni zaznan. Tudi če zapis ni kodiran v "
"Dolby Surround sistemu, lahko izbor te možnosti izboljša predvajanje, še "
"posebej v kombinaciji z mešalcem kanalov slušalk."
......@@ -1757,13 +1758,13 @@ msgstr "Zaščita pred rezanjem zvoka"
#: src/libvlc-module.c:243 modules/access/dshow/dshow.cpp:76
#: modules/access/dshow/dshow.cpp:78 modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:68
#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:163
#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:170
#: modules/video_output/opengl.c:122 modules/video_output/opengl.c:176
msgid "None"
msgstr "Noben"
#: src/libvlc-module.c:243 modules/access/cdda/info.c:393
#: modules/access/cdda/info.c:815 modules/access/cdda/info.c:856
#: src/libvlc-module.c:243 modules/access/cdda/info.c:394
#: modules/access/cdda/info.c:816 modules/access/cdda/info.c:857
#: modules/access/vcdx/access.c:472 modules/access/vcdx/info.c:286
#: modules/access/vcdx/info.c:287 modules/gui/qt4/components/open.cpp:285
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:1704
......@@ -1783,7 +1784,7 @@ msgid ""
"\"video filters\" modules section. You can also set many miscellaneous video "
"options."
msgstr ""
"Možnosti dovoljujejo spreminjanje obnašanja odvoda slikovnega vala. Lahko "
"Možnosti dovoljujejo spreminjanje obnašanja odvoda slikovnega zapisa. Lahko "
"omogočite filtriranje slike (razpletanje, prilagajanje slike, ...). Filtre "
"omogočite in nastavite med enotami \"slikovni filtri\". Omogočite lahko tudi "
"druge možnosti slike."
......@@ -2871,11 +2872,11 @@ msgstr ""
#: src/libvlc-module.c:758
msgid "Enable streaming of all ES"
msgstr "Omogoči pretakanje vseh osnovnih valov"
msgstr "Omogoči pretakanje vseh osnovnih zapisov"
#: src/libvlc-module.c:760
msgid "Stream all elementary streams (video, audio and subtitles)"
msgstr "Omogoči pretakanje vseh osnovnih valov (slika, zvok, podnapisi)"
msgstr "Omogoči pretakanje vseh osnovnih zapisov (slika, zvok, podnapisi)"
#: src/libvlc-module.c:762
msgid "Display while streaming"
......@@ -2883,7 +2884,7 @@ msgstr "Prikaži med pretakanjem"
#: src/libvlc-module.c:764
msgid "Play locally the stream while streaming it."
msgstr "Lokalno predvajaj valove med pretakanjem."
msgstr "Lokalno predvajaj zapise med pretakanjem."
#: src/libvlc-module.c:766
msgid "Enable video stream output"
......@@ -3452,7 +3453,7 @@ msgstr ""
#: modules/gui/macosx/controls.m:938 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:49
#: modules/gui/macosx/intf.m:531 modules/gui/macosx/intf.m:607
#: modules/gui/macosx/intf.m:663
#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:230
#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:237
#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:61
msgid "Fullscreen"
msgstr "Celozaslonski način"
......@@ -3497,7 +3498,7 @@ msgstr "Izberite hitro tipko za predvajanje."
#: src/libvlc-module.c:1059 modules/control/hotkeys.c:673