Commit aaf7998b authored by Pierre d'Herbemont's avatar Pierre d'Herbemont
Browse files

macosx/vlc_app: Display an indicator when waiting for playlist content.

parent 35fd46d3
......@@ -2,16 +2,16 @@
<archive type="com.apple.InterfaceBuilder3.Cocoa.XIB" version="7.01">
<data>
<int key="IBDocument.SystemTarget">1050</int>
<string key="IBDocument.SystemVersion">9B18</string>
<string key="IBDocument.SystemVersion">9C31</string>
<string key="IBDocument.InterfaceBuilderVersion">629</string>
<string key="IBDocument.AppKitVersion">949</string>
<string key="IBDocument.HIToolboxVersion">343.00</string>
<string key="IBDocument.AppKitVersion">949.26</string>
<string key="IBDocument.HIToolboxVersion">352.00</string>
<object class="NSMutableArray" key="IBDocument.EditedObjectIDs">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<integer value="674"/>
<integer value="314"/>
<integer value="4"/>
<integer value="394"/>
<integer value="289"/>
<integer value="394"/>
</object>
<object class="NSArray" key="IBDocument.PluginDependencies">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
......@@ -31,7 +31,7 @@
<object class="NSWindowTemplate" id="152934138">
<int key="NSWindowStyleMask">4367</int>
<int key="NSWindowBacking">2</int>
<string key="NSWindowRect">{{69, 522}, {725, 396}}</string>
<string key="NSWindowRect">{{40, 316}, {725, 396}}</string>
<int key="NSWTFlags">813170688</int>
<string key="NSWindowTitle">VLC</string>
<string key="NSWindowClass" id="648753775">VLCMainWindow</string>
......@@ -57,7 +57,7 @@
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<object class="NSToolbarFlexibleSpaceItem" id="302975802">
<string key="NSToolbarItemIdentifier">NSToolbarFlexibleSpaceItem</string>
<string key="NSToolbarItemLabel" id="757649699"/>
<string key="NSToolbarItemLabel" id="806602828"/>
<string key="NSToolbarItemPaletteLabel">Flexible Space</string>
<nil key="NSToolbarItemToolTip"/>
<nil key="NSToolbarItemView"/>
......@@ -74,23 +74,23 @@
<object class="NSMenuItem" key="NSToolbarItemMenuFormRepresentation">
<bool key="NSIsDisabled">YES</bool>
<bool key="NSIsSeparator">YES</bool>
<string key="NSTitle" id="767758524"/>
<reference key="NSKeyEquiv" ref="767758524"/>
<string key="NSTitle" id="126447443"/>
<reference key="NSKeyEquiv" ref="126447443"/>
<int key="NSKeyEquivModMask">1048576</int>
<int key="NSMnemonicLoc">2147483647</int>
<object class="NSCustomResource" key="NSOnImage" id="98146496">
<string key="NSClassName" id="880245469">NSImage</string>
<object class="NSCustomResource" key="NSOnImage" id="658032831">
<string key="NSClassName" id="38047556">NSImage</string>
<string key="NSResourceName">NSMenuCheckmark</string>
</object>
<object class="NSCustomResource" key="NSMixedImage" id="239563034">
<reference key="NSClassName" ref="880245469"/>
<object class="NSCustomResource" key="NSMixedImage" id="583596652">
<reference key="NSClassName" ref="38047556"/>
<string key="NSResourceName">NSMenuMixedState</string>
</object>
</object>
</object>
<object class="NSToolbarSpaceItem" id="644480223">
<string key="NSToolbarItemIdentifier">NSToolbarSpaceItem</string>
<reference key="NSToolbarItemLabel" ref="757649699"/>
<reference key="NSToolbarItemLabel" ref="806602828"/>
<string key="NSToolbarItemPaletteLabel">Space</string>
<nil key="NSToolbarItemToolTip"/>
<nil key="NSToolbarItemView"/>
......@@ -107,12 +107,12 @@
<object class="NSMenuItem" key="NSToolbarItemMenuFormRepresentation">
<bool key="NSIsDisabled">YES</bool>
<bool key="NSIsSeparator">YES</bool>
<reference key="NSTitle" ref="767758524"/>
<reference key="NSKeyEquiv" ref="767758524"/>
<reference key="NSTitle" ref="126447443"/>
<reference key="NSKeyEquiv" ref="126447443"/>
<int key="NSKeyEquivModMask">1048576</int>
<int key="NSMnemonicLoc">2147483647</int>
<reference key="NSOnImage" ref="98146496"/>
<reference key="NSMixedImage" ref="239563034"/>
<reference key="NSOnImage" ref="658032831"/>
<reference key="NSMixedImage" ref="583596652"/>
</object>
</object>
</object>
......@@ -184,7 +184,7 @@
<reference key="NSControlView" ref="782925782"/>
<object class="NSColor" key="NSBackgroundColor" id="800078361">
<int key="NSColorSpace">6</int>
<string key="NSCatalogName" id="570858388">System</string>
<string key="NSCatalogName" id="632988882">System</string>
<string key="NSColorName">controlColor</string>
<object class="NSColor" key="NSColor" id="322815997">
<int key="NSColorSpace">3</int>
......@@ -193,7 +193,7 @@
</object>
<object class="NSColor" key="NSTextColor" id="70527606">
<int key="NSColorSpace">6</int>
<reference key="NSCatalogName" ref="570858388"/>
<reference key="NSCatalogName" ref="632988882"/>
<string key="NSColorName">controlTextColor</string>
<object class="NSColor" key="NSColor" id="1049035829">
<int key="NSColorSpace">3</int>
......@@ -217,8 +217,8 @@
<reference key="NSControlView" ref="200502163"/>
<int key="NSButtonFlags">-1228652289</int>
<int key="NSButtonFlags2">32</int>
<object class="NSCustomResource" key="NSNormalImage" id="493037087">
<reference key="NSClassName" ref="880245469"/>
<object class="NSCustomResource" key="NSNormalImage" id="904148414">
<reference key="NSClassName" ref="38047556"/>
<string key="NSResourceName">NSListViewTemplate</string>
</object>
<reference key="NSAlternateContents" ref="485349620"/>
......@@ -249,8 +249,8 @@
<object class="NSImageCell" key="NSCell" id="658648223">
<int key="NSCellFlags">130560</int>
<int key="NSCellFlags2">33554432</int>
<object class="NSCustomResource" key="NSContents" id="1003327281">
<reference key="NSClassName" ref="880245469"/>
<object class="NSCustomResource" key="NSContents" id="43789478">
<reference key="NSClassName" ref="38047556"/>
<string key="NSResourceName">volume_low</string>
</object>
<int key="NSAlign">2</int>
......@@ -282,8 +282,8 @@
<object class="NSImageCell" key="NSCell" id="15352392">
<int key="NSCellFlags">130560</int>
<int key="NSCellFlags2">33554432</int>
<object class="NSCustomResource" key="NSContents" id="675197808">
<reference key="NSClassName" ref="880245469"/>
<object class="NSCustomResource" key="NSContents" id="341798524">
<reference key="NSClassName" ref="38047556"/>
<string key="NSResourceName">volume_high</string>
</object>
<int key="NSAlign">2</int>
......@@ -300,7 +300,7 @@
<string key="NSFrame">{{555, 5}, {16, 16}}</string>
<reference key="NSSuperview" ref="334169038"/>
<reference key="NSWindow"/>
<int key="NSpiFlags">28938</int>
<int key="NSpiFlags">20746</int>
<double key="NSMinValue">1.600000e+01</double>
<double key="NSMaxValue">1.000000e+02</double>
</object>
......@@ -321,7 +321,7 @@
<int key="NSTextBezelStyle">1</int>
<object class="NSColor" key="NSBackgroundColor" id="416096481">
<int key="NSColorSpace">6</int>
<reference key="NSCatalogName" ref="570858388"/>
<reference key="NSCatalogName" ref="632988882"/>
<string key="NSColorName">textBackgroundColor</string>
<object class="NSColor" key="NSColor" id="740054874">
<int key="NSColorSpace">3</int>
......@@ -413,7 +413,7 @@
<int key="NSButtonFlags">-2033958657</int>
<int key="NSButtonFlags2">32</int>
<object class="NSCustomResource" key="NSNormalImage">
<reference key="NSClassName" ref="880245469"/>
<reference key="NSClassName" ref="38047556"/>
<string key="NSResourceName">NSRemoveTemplate</string>
</object>
<reference key="NSAlternateContents" ref="485349620"/>
......@@ -438,7 +438,7 @@
<int key="NSButtonFlags">-2033958657</int>
<int key="NSButtonFlags2">32</int>
<object class="NSCustomResource" key="NSNormalImage">
<reference key="NSClassName" ref="880245469"/>
<reference key="NSClassName" ref="38047556"/>
<string key="NSResourceName">NSAddTemplate</string>
</object>
<reference key="NSAlternateContents" ref="485349620"/>
......@@ -487,7 +487,7 @@
</object>
<object class="NSColor" key="NSTextColor" id="1047904863">
<int key="NSColorSpace">6</int>
<reference key="NSCatalogName" ref="570858388"/>
<reference key="NSCatalogName" ref="632988882"/>
<string key="NSColorName">headerTextColor</string>
<reference key="NSColor" ref="1049035829"/>
</object>
......@@ -495,12 +495,12 @@
<object class="NSTextFieldCell" key="NSDataCell" id="322951813">
<int key="NSCellFlags">1411513920</int>
<int key="NSCellFlags2">132096</int>
<string key="NSContents" id="635429699">Text Cell</string>
<string key="NSContents" id="400819969">Text Cell</string>
<reference key="NSSupport" ref="26"/>
<reference key="NSControlView" ref="755891829"/>
<object class="NSColor" key="NSBackgroundColor" id="809735541">
<int key="NSColorSpace">6</int>
<reference key="NSCatalogName" ref="570858388"/>
<reference key="NSCatalogName" ref="632988882"/>
<string key="NSColorName">controlBackgroundColor</string>
<reference key="NSColor" ref="322815997"/>
</object>
......@@ -520,7 +520,7 @@
<reference key="NSBackgroundColor" ref="809735541"/>
<object class="NSColor" key="NSGridColor" id="27503580">
<int key="NSColorSpace">6</int>
<reference key="NSCatalogName" ref="570858388"/>
<reference key="NSCatalogName" ref="632988882"/>
<string key="NSColorName">gridColor</string>
<object class="NSColor" key="NSColor">
<int key="NSColorSpace">3</int>
......@@ -663,24 +663,80 @@ dh5G8cO8G4dJ9nEbTTm6cEomucaYGyfM6nsgZ084mQAAwG4NAANQDMeBJnVkXB6oydqBnygdVIF74AfD
8PuoFOqBoCAADwEAAAMAAAABABAAAAEBAAMAAAABABAAAAECAAMAAAAEAAAERgEDAAMAAAABAAUAAAEG
AAMAAAABAAIAAAERAAQAAAABAAAACAESAAMAAAABAAEAAAEVAAMAAAABAAQAAAEWAAMAAAABCAAAAAEX
AAQAAAABAAADhAEcAAMAAAABAAEAAAE9AAMAAAABAAIAAAFSAAMAAAABAAEAAAFTAAMAAAAEAAAETodz
AAcAAAPkAAAEVgAAAAAACAAIAAgACAABAAEAAQABAAAD5GFwcGwCAAAAbW50clJHQiBYWVogB9gAAQAH
AAcAMgAmYWNzcEFQUEwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPbWAAEAAAAA0y1hcHBsOBIOYfkQ
Ph74Bpo06Ug5xAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAOclhZWgAAASwAAAAUZ1hZWgAA
AAcAABEcAAAEVgAAAAAACAAIAAgACAABAAEAAQABAAARHGFwcGwCAAAAbW50clJHQiBYWVogB9gAAQAD
AAIAIgAnYWNzcEFQUEwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPbWAAEAAAAA0y1hcHBsO7iqjXGJ
P8XCIM/+9UYrgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAOclhZWgAAASwAAAAUZ1hZWgAA
AUAAAAAUYlhZWgAAAVQAAAAUd3RwdAAAAWgAAAAUY2hhZAAAAXwAAAAsclRSQwAAAagAAAAOZ1RSQwAA
AbgAAAAOYlRSQwAAAcgAAAAOdmNndAAAAdgAAAAwbmRpbgAAAggAAAA4ZGVzYwAAAkAAAABhZHNjbQAA
AqQAAAD0bW1vZAAAA5gAAAAoY3BydAAAA8AAAAAkWFlaIAAAAAAAAH5QAABAIwAAAfdYWVogAAAAAAAA
UkQAAKnmAAAYWlhZWiAAAAAAAAAmQgAAFgwAALjVWFlaIAAAAAAAAPPYAAEAAAABFghzZjMyAAAAAAAB
C7cAAAWW///zVwAABykAAP3X///7t////aYAAAPaAADA9mN1cnYAAAAAAAAAAQHNAABjdXJ2AAAAAAAA
AAEBzQAAY3VydgAAAAAAAAABAc0AAHZjZ3QAAAAAAAAAAQAA0XQAAAAAAAEAAAAA0XQAAAAAAAEAAAAA
0XQAAAAAAAEAAG5kaW4AAAAAAAAAMAAApsAAAFVAAABHAAAAnUAAACZXAAAUWwAAUEAAAFRAAAIzMwAC
MzMAAjMzZGVzYwAAAAAAAAAHTDIwNFdUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAG1sdWMAAAAAAAAAEgAA
AAxuYk5PAAAADAAAAOhwdFBUAAAADAAAAOhzdlNFAAAADAAAAOhmaUZJAAAADAAAAOhkYURLAAAADAAA
AOh6aENOAAAADAAAAOhmckZSAAAADAAAAOhqYUpQAAAADAAAAOhlblVTAAAADAAAAOhwbFBMAAAADAAA
AOhwdEJSAAAADAAAAOhlc0VTAAAADAAAAOh6aFRXAAAADAAAAOhydVJVAAAADAAAAOhrb0tSAAAADAAA
AOhkZURFAAAADAAAAOhubE5MAAAADAAAAOhpdElUAAAADAAAAOgATAAyADAANABXAFRtbW9kAAAAAAAA
Hm0AAE5IAALkqMAdWaEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAdGV4dAAAAABDb3B5cmlnaHQgQXBwbGUsIEluYy4s
IDIwMDgAA</bytes>
AbgAAAAOYlRSQwAAAcgAAAAOdmNndAAAAdgAAAYSbmRpbgAAB+wAAAY+ZGVzYwAADiwAAABkZHNjbQAA
DpAAAAI+bW1vZAAAENAAAAAoY3BydAAAEPgAAAAkWFlaIAAAAAAAAGBVAAA3OwAAB39YWVogAAAAAAAA
cUgAALFlAAAg1lhZWiAAAAAAAAAlOQAAF3sAAKrPWFlaIAAAAAAAAPNSAAEAAAABFs9zZjMyAAAAAAAB
DEIAAAXe///zJgAAB5IAAP2R///7ov///aMAAAPcAADAbGN1cnYAAAAAAAAAAQHNAABjdXJ2AAAAAAAA
AAEBzQAAY3VydgAAAAAAAAABAc0AAHZjZ3QAAAAAAAAAAAADAQAAAgAAADEAqwFCAeICrQOkBMwGEgeZ
CVELLw08D2wRwBQcFoMY8htEHZAfvCHJI7UlhSc6KMUqRiu+LS0uojAYMYwy/DRoNdI3OTijOgQ7YDzA
Phw/cUDFQhZDZkS1RgRHS0iWSd1LHkw+TVJOcE+EUJlRtFLNU+VU/lYWVy5YQ1lVWm1bflyPXZxep1+v
YLhhvGK+Y79kv2W9Zrlns2iwaa9qq2uobKVtom6gb6BwnXGecqNzpXSpdbF2u3fDeM5523rqe/x9DX4e
fzKAQoFFgkGDPIQ4hTWGMIcsiCeJI4oeixiMFI0PjgqPBpACkP6R+ZLzk++U65XoluSX35jamdaa0pvR
nNCd057Zn+Cg6aHzov6kDqUfpjKnSKhdqXOqiauhrLqt0q7qsAKxG7Iys0e0W7Vgtlq3VbhUuVC6S7tH
vEG9O742vzLALsErwiXDIMQbxRfGE8cOyAvJCMoCyvvL9czwzezO68/i0NzRzdLB07LUotWN1nbXX9hG
2SnaCtru287cq92J3mffReAj4QHh4uLD46XkfeVD5frmqOdU6ADoqelR6fjqmus769vsdu0O7aXuOO7J
71bv4vBp8PHxdPH48nny+vN58/f0dfTz9Wz15vZg9tv3UvfJ+ED4tvks+aL6GPqN+wL7ePvv/Gb83v1X
/dH+S/7G/zX/mv//AAAAJAB8AQIBiwI1AwED9AUPBmMH1wmMC2sNeg+hEekUNRaNGNobDR0rHxkg/iKw
JEQlqSb9KEYpiSrSLB4tbC64MAAxTjKTM+E1JzZsN7U4+Do5O3c8sT3sPydAXkGPQsJD8kUbRiFHHUgb
SRZKEEsNTApNBE4BTvxP91DyUexS6VPlVOFV3FbWV9FYzVnIWsJbvVy5XbRepV+JYGxhTmIvYw5j7GTK
Zalmh2dlaEVpKGoKauxr0my7baNuj299cG5xYnJYc0x0RnU8diZ3C3fueNR5u3qie4t8cX1dfkV/LoAZ
gQOB7YLYg8KEroWVhnuHZYhMiTOKGIr8i+GMzI3DjsCPupC3kbaStJO0lLSVs5a5l8GYyZnXmuWb950L
niOfPqBcoX2ioaPJpPOmHKdDqFGpTapJq0isRK1Arj2vOrA3sTayN7M5tD21QbZGt064V7lium27fbyO
vZy+q7+8wM/B3sLgw9rE2MXRxs/HzcjLycnKxMvIzMnNyc7Kz9TQ2tHf0unT9NUA1g3XHNgt2UHaVNtf
3FjdQN4i3wHf3+C74ZjicuNK5CHk+OXM5p7nb+g/6Q7p2uqn63LsPe0J7dHunO9l8C3w8/GM8iTyuvNQ
8+j0f/UX9a32Q/bZ93H4Cvif+TX5zPpj+vv7kfwo/MD9V/3u/oP/E/+J//8AAAATAEMAigDoAV8B7QKj
A3sEdgWYBucIZQn/C84NuA+iEZcTdRVFFvEYghn5G0YcdB2RHqgfvSDMIdwi6iP+JQomFCcfKCQpMSo0
KzQsOi09LjkvOjAzMTMyMDMuNCY1JjYfNxI35DiuOXQ6ODr2O7Y8dD0tPeY+nT9SQANAs0FjQhFCvkNr
RBZEwkVvRhtGyEd1SCRI1kmPSlFLGkvfTKJNZE4jTuBPnFBYUQ9RyVKDUztT8lSrVWdWIFbcV5pYWVkc
Wd9apFtrXC5c5V2YXkpe/V+xYGVhG2HSYoljQGP3ZK9lZ2YfZtdnj2hIaP5ps2pqax5r0myFbTdt6G6Z
b0lv+nCtcWByFnLNc4R0PXT3dbN2cXcwd/F4s3l2ejl6/3vGfI19VX4dfud/sIB3gUOCDILWg6KEdYVF
hhiG7YfEiJyJd4pWizaMGIz7jd2Ow4+okJGRdJJck0OUJ5UKle2W0Ze5mLaZsJqum6ecpZ2jnqGfn6Ca
oZ6in6OfpKClqqawp7Wov6nKqtar46zyrgOvF7AqsT2yUrNrtIa1o7bCt+W5ELo6u2e8mL3QvwjAQ8GE
wsXECsVQxpnH3ckoynPLuc0Gzk3PlNDb0ifTd9TI1h/Xd9jV2kDbtN0z3rXgRuHg45DlTecW6Prq7Oz3
7x7xYvO59jL40fua/jn//wAAbmRpbgAAAAAAAAY2AACXVgAAV/4AAFPkAACLUgAAJyoAABaoAABQDQAA
VDkAAtwoAAJUegABlwoAAwEAAAIAAAAQACgAPwBVAGoAgACUAKgAuwDPAOIA9QEIARsBLgFBAVQBZwF7
AY8BowG4Ac0B4gH4Ag8CJwI/AlgCcgKNAqoCyALnAwkDKwNQA3cDoAPNA/0ELgRhBJYEzQUEBTwFdQWv
BesGKAZnBqcG6QcsB28HtQf9CEcIkQjcCSoJegnLCh4KcwrJCyALeQvTDDEMjgztDU8NtA4nDp8PFA+P
EAwQiBEFEYUSBxKKEw8TlhQgFK0VOBXJFlsW8ReKGCcYxBlmGgwatBtfHA0cvR1zHige3R+WIFAhDSHL
IosjSiQOJNElkiZXJx0n4iimKW4qNir9K8UsjS1VLiAu7C+2MIgxZzJLMzI0GjUCNe822zfLOLs5sDql
O5o8lT2OPoo/hkCFQYlCi0OQRJRFnEamR7JIv0nPSttL60z4TgNPD1AbUSVSM1M9VEVVUFZYV2BYbFl3
WoRbj1ycXateu1/NYN9h8mMLZCVlQ2Z5Z7lo9Goua3Fss232bz9wh3HQcxp0ZHWydwR4VXmoevp8Un2p
fv6AW4G7gxyEfYXehzyIp4oQi4eM/I53j/eRgJMPlJ+WOZfbmXqbIpzSnoCgMqHno5ylUKcDqLiqiqym
ruSxL7OEtea4XbrhvYTAO8MRxgPJF8xFz4fS5NZK2dPdYOEL5MXohuxZ8CPz7ves+2v//wAAABYAMgBN
AGcAgACXAK4AxQDaAO8BBAEYASwBQQFVAWoBfgGTAagBvgHUAeoCAQIYAjECSwJlAoECnQK9At0C/gMh
A0gDcQOdA88EBAQ9BHgEtgT0BTMFcwW0BfYGOwaBBscHEQdaB6QH8ghBCJAI4Qk1CYoJ4Qo7CpYK8gtQ
C7AMFAx4DN4NRw20DjMOtw87D8QQTxDZEWcR+BKJEx4TtBRNFOgVgxYhFsEXZBgJGK8ZVxoCGq8bXRwM
HMEdiB5RHx4f7yDEIZwidiNSJDIlESXwJtMntiiWKXoqXCs9LB4s/i3eLsIvoTCIMX8yfDN7NHc1eDZ3
N3w4fDmDOos7kTyePag+uD/GQNxB9kMNRCtFSUZuR5VIuknQSt5L800GThlPLlBDUVhSclOFVJhVrVa9
V85Y3lntWvpcBV0PXhhfIGAmYStiLmM2ZDtlSWZ5Z7lo82ota29ssG3wbzVwenG8cv90QXWDdsh4C3lN
eo97z30TflB/j4DTgheDWoScheKHO4iiigSLcYzXjj+PqJESkoOT6ZVUlsKYMJmUmv6cbJ3TnzygpKIM
o3Ok2aY+p6GpCaqGrCit4q+isWmzNbT/tti4tbqTvH2+bcBgwlvEX8ZjyHLKfcyVzqjQxtLo1bXYkttv
3kzhN+Qj5wrqA+z87/Ty+PX0+P78Ev//AAAAKQBQAHIAkgCwAM0A6AECARwBNgFOAWcBfwGYAbIBzAHm
AgICHwI+Al0CgAKkAssC9QMiA1UDjgPMBA8EUwSbBOYFMgWBBdAGJAZ6BtIHLgeJB+oITgiyCRkJhQnx
CmMK1AtIC74MOQyyDTENtQ5VDvwPqhBgERgR2xKiE3AUSBUlFggW8RfhGNMZyhrEG8AcuB2iHocfdCBn
IWEiYSNnJHUlgyaYJ7EoyCnlKwAsGy00Lk8vaDCJMcczDDRRNZk24DgqOXc6xjwXPWw+xUAeQYNC6ERW
RcdHQUi/SkNLxk1JTspQTFHOU09UzFZKV8ZZQ1rBXDxduV83YLZiNGO8ZT1mx2hPacprTWzLbkdvxHE8
crB0I3WVdwt4fXnye2J83X5Sf8uBTYLQhFaF2oc7iKKKBItxjNeOP4+okRKSg5PplVSWwpgwmZSa/pxs
ndOfPKCkogyjc6TZpj6noakJqnKr1q04rpmv+bFYsrW0CbVftrW4CLlXuqK77b05voC/w8EKwk3DksTV
xhbHX8ihyePLKMxyzbTO/tBK0ZbS49Qu1XTWudgB2ULahdvG3QLeN99m4JLht+Lb4/7lGeYv50LoS+lR
6lHrTuxK7TnuJu8N7/Xw0/Gw8oTzV/Qh9Or1sPZz9zT37fim+Vf6Bvq0+1n7/vyj/UX96P8j//8AAGRl
c2MAAAAAAAAACkNvbG9yIExDRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABtbHVjAAAAAAAAABIAAAAMbmJOTwAA
ABIAAADocHRQVAAAABYAAAD6c3ZTRQAAABAAAAEQZmlGSQAAABAAAAEgZGFESwAAABwAAAEwemhDTgAA
AAwAAAFMZnJGUgAAABIAAAFYamFKUAAAAA4AAAFqZW5VUwAAABIAAAF4cGxQTAAAABIAAAGKcHRCUgAA
ABgAAAGcZXNFUwAAABIAAAG0emhUVwAAAA4AAAHGcnVSVQAAACQAAAHUa29LUgAAAAwAAAH4ZGVERQAA
ABAAAAIEbmxOTAAAABYAAAIUaXRJVAAAABQAAAIqAEYAYQByAGcAZQAtAEwAQwBEAEwAQwBEACAAYQAg
AEMAbwByAGUAcwBGAOQAcgBnAC0ATABDAEQAVgDkAHIAaQAtAEwAQwBEAEwAQwBEAC0AZgBhAHIAdgBl
AHMAawDmAHIAbV9pgnIAIABMAEMARADJAGMAcgBhAG4AIABMAEMARDCrMOkw/AAgAEwAQwBEAEMAbwBs
AG8AcgAgAEwAQwBEAEsAbwBsAG8AcgAgAEwAQwBEAEwAQwBEACAAQwBvAGwAbwByAGkAZABvAEwAQwBE
ACAAYwBvAGwAbwByX2mCcm2yZnaYb3k6VmgEJgQyBDUEQgQ9BD4EOQAgBBYEGgAtBDQEOARBBD8EOwQ1
BDnO7LfsACAATABDAEQARgBhAHIAYgAtAEwAQwBEAEsAbABlAHUAcgBlAG4ALQBMAEMARABMAEMARAAg
AGMAbwBsAG8AcgBpAABtbW9kAAAAAAAABhAAAJxbAAAAAMBUuKEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAdGV4dAAA
AABDb3B5cmlnaHQgQXBwbGUsIEluYy4sIDIwMDgAA</bytes>
</object>
<string key="NSCacheWindowColorSpace">NSCalibratedRGBColorSpace</string>
<int key="NSCacheWindowBPS">8</int>
......@@ -725,7 +781,7 @@ IDIwMDgAA</bytes>
<object class="NSTextFieldCell" key="NSDataCell" id="363532247">
<int key="NSCellFlags">337772096</int>
<int key="NSCellFlags2">2048</int>
<reference key="NSContents" ref="635429699"/>
<reference key="NSContents" ref="400819969"/>
<reference key="NSSupport" ref="382036537"/>
<reference key="NSControlView" ref="922305945"/>
<reference key="NSBackgroundColor" ref="809735541"/>
......@@ -826,7 +882,7 @@ IDIwMDgAA</bytes>
<reference key="NSSuperview"/>
<reference key="NSWindow"/>
</object>
<string key="NSScreenRect">{{0, 0}, {1680, 1028}}</string>
<string key="NSScreenRect">{{0, 0}, {1280, 778}}</string>
<string key="NSMinSize">{372, 341}</string>
</object>
<object class="NSCustomView" id="882907404">
......@@ -914,11 +970,11 @@ IDIwMDgAA</bytes>
<int key="NSButtonFlags">-926662401</int>
<int key="NSButtonFlags2">268435619</int>
<object class="NSCustomResource" key="NSNormalImage">
<reference key="NSClassName" ref="880245469"/>
<reference key="NSClassName" ref="38047556"/>
<string key="NSResourceName">NSEnterFullScreenTemplate</string>
</object>
<object class="NSCustomResource" key="NSAlternateImage">
<reference key="NSClassName" ref="880245469"/>
<reference key="NSClassName" ref="38047556"/>
<string key="NSResourceName">NSExitFullScreenTemplate</string>
</object>
<reference key="NSAlternateContents" ref="485349620"/>
......@@ -942,8 +998,8 @@ IDIwMDgAA</bytes>
<reference key="NSControlView" ref="1042859040"/>
<int key="NSButtonFlags">-931921665</int>
<int key="NSButtonFlags2">2</int>
<reference key="NSNormalImage" ref="1003327281"/>
<reference key="NSAlternateImage" ref="1003327281"/>
<reference key="NSNormalImage" ref="43789478"/>
<reference key="NSAlternateImage" ref="43789478"/>
<reference key="NSAlternateContents" ref="485349620"/>
<object class="NSMutableString" key="NSKeyEquivalent">
<characters key="NS.bytes"/>
......@@ -967,7 +1023,7 @@ IDIwMDgAA</bytes>
<reference key="NSControlView" ref="367328094"/>
<int key="NSButtonFlags">-1228128001</int>
<int key="NSButtonFlags2">268435619</int>
<reference key="NSNormalImage" ref="493037087"/>
<reference key="NSNormalImage" ref="904148414"/>
<reference key="NSAlternateContents" ref="485349620"/>
<string key="NSKeyEquivalent">l</string>
<int key="NSPeriodicDelay">400</int>
......@@ -1010,8 +1066,8 @@ IDIwMDgAA</bytes>
<reference key="NSControlView" ref="534817857"/>
<int key="NSButtonFlags">-931921665</int>
<int key="NSButtonFlags2">2</int>
<reference key="NSNormalImage" ref="675197808"/>
<reference key="NSAlternateImage" ref="675197808"/>
<reference key="NSNormalImage" ref="341798524"/>
<reference key="NSAlternateImage" ref="341798524"/>
<reference key="NSAlternateContents" ref="485349620"/>
<object class="NSMutableString" key="NSKeyEquivalent">
<characters key="NS.bytes"/>
......@@ -1071,11 +1127,11 @@ IDIwMDgAA</bytes>
<int key="NSButtonFlags">139723007</int>
<int key="NSButtonFlags2">66</int>
<object class="NSCustomResource" key="NSNormalImage">
<reference key="NSClassName" ref="880245469"/>
<reference key="NSClassName" ref="38047556"/>
<string key="NSResourceName">skip_previous_active</string>
</object>
<object class="NSCustomResource" key="NSAlternateImage">
<reference key="NSClassName" ref="880245469"/>
<reference key="NSClassName" ref="38047556"/>
<string key="NSResourceName">skip_previous_blue</string>
</object>
<reference key="NSAlternateContents" ref="485349620"/>
......@@ -1105,11 +1161,11 @@ IDIwMDgAA</bytes>
<int key="NSButtonFlags">139723007</int>
<int key="NSButtonFlags2">66</int>
<object class="NSCustomResource" key="NSNormalImage">
<reference key="NSClassName" ref="880245469"/>
<reference key="NSClassName" ref="38047556"/>
<string key="NSResourceName">play</string>
</object>
<object class="NSCustomResource" key="NSAlternateImage">
<reference key="NSClassName" ref="880245469"/>
<reference key="NSClassName" ref="38047556"/>
<string key="NSResourceName">play_blue</string>
</object>
<reference key="NSAlternateContents" ref="485349620"/>
......@@ -1133,11 +1189,11 @@ IDIwMDgAA</bytes>
<int key="NSButtonFlags">138674431</int>
<int key="NSButtonFlags2">130</int>
<object class="NSCustomResource" key="NSNormalImage">
<reference key="NSClassName" ref="880245469"/>
<reference key="NSClassName" ref="38047556"/>
<string key="NSResourceName">skip_forward_active</string>
</object>
<object class="NSCustomResource" key="NSAlternateImage">
<reference key="NSClassName" ref="880245469"/>
<reference key="NSClassName" ref="38047556"/>
<string key="NSResourceName">skip_forward_blue</string>
</object>
<reference key="NSAlternateContents" ref="485349620"/>
......@@ -1158,7 +1214,7 @@ IDIwMDgAA</bytes>
<object class="NSWindowTemplate" id="492108672">
<int key="NSWindowStyleMask">129</int>
<int key="NSWindowBacking">2</int>
<string key="NSWindowRect">{{170, 364}, {549, 87}}</string>
<string key="NSWindowRect">{{110, 267}, {549, 87}}</string>
<int key="NSWTFlags">-260571136</int>
<string key="NSWindowTitle">Window</string>
<string key="NSWindowClass">VLCFullScreenControllerWindow</string>
......@@ -1195,7 +1251,7 @@ IDIwMDgAA</bytes>
<int key="NSCellFlags">130560</int>
<int key="NSCellFlags2">33554432</int>
<object class="NSCustomResource" key="NSContents">
<reference key="NSClassName" ref="880245469"/>
<reference key="NSClassName" ref="38047556"/>
<string key="NSResourceName">fs_background</string>
</object>
<int key="NSAlign">2</int>
......@@ -1250,7 +1306,7 @@ IDIwMDgAA</bytes>
<reference key="NSBackgroundColor" ref="800078361"/>
<object class="NSColor" key="NSTextColor" id="85691834">
<int key="NSColorSpace">6</int>
<reference key="NSCatalogName" ref="570858388"/>
<reference key="NSCatalogName" ref="632988882"/>
<string key="NSColorName">headerColor</string>
<reference key="NSColor" ref="740054874"/>
</object>
......@@ -1296,7 +1352,7 @@ IDIwMDgAA</bytes>
<int key="NSCellFlags">130560</int>
<int key="NSCellFlags2">33554432</int>
<object class="NSCustomResource" key="NSContents">
<reference key="NSClassName" ref="880245469"/>
<reference key="NSClassName" ref="38047556"/>
<string key="NSResourceName">fs_volume_max</string>
</object>
<int key="NSAlign">2</int>
......@@ -1329,7 +1385,7 @@ IDIwMDgAA</bytes>
<int key="NSCellFlags">130560</int>
<int key="NSCellFlags2">33554432</int>
<object class="NSCustomResource" key="NSContents">
<reference key="NSClassName" ref="880245469"/>
<reference key="NSClassName" ref="38047556"/>
<string key="NSResourceName">fs_volume_mute</string>
</object>
<int key="NSAlign">2</int>
......@@ -1405,11 +1461,11 @@ IDIwMDgAA</bytes>
<int key="NSButtonFlags">-2042347265</int>
<int key="NSButtonFlags2">1</int>
<object class="NSCustomResource" key="NSNormalImage">
<reference key="NSClassName" ref="880245469"/>
<reference key="NSClassName" ref="38047556"/>
<string key="NSResourceName">fs_forward</string>
</object>
<object class="NSCustomResource" key="NSAlternateImage">
<reference key="NSClassName" ref="880245469"/>
<reference key="NSClassName" ref="38047556"/>
<string key="NSResourceName">fs_forward_highlight</string>
</object>
<reference key="NSAlternateContents" ref="485349620"/>
......@@ -1434,11 +1490,11 @@ IDIwMDgAA</bytes>
<int key="NSButtonFlags">-2041822977</int>
<int key="NSButtonFlags2">1</int>
<object class="NSCustomResource" key="NSNormalImage">
<reference key="NSClassName" ref="880245469"/>
<reference key="NSClassName" ref="38047556"/>
<string key="NSResourceName">fs_play</string>
</object>
<object class="NSCustomResource" key="NSAlternateImage">
<reference key="NSClassName" ref="880245469"/>
<reference key="NSClassName" ref="38047556"/>
<string key="NSResourceName">fs_play_highlight</string>
</object>
<reference key="NSAlternateContents" ref="485349620"/>
......@@ -1463,11 +1519,11 @@ IDIwMDgAA</bytes>
<int key="NSButtonFlags">-2041822977</int>
<int key="NSButtonFlags2">1</int>
<object class="NSCustomResource" key="NSNormalImage">
<reference key="NSClassName" ref="880245469"/>
<reference key="NSClassName" ref="38047556"/>
<string key="NSResourceName">fs_rewind</string>
</object>
<object class="NSCustomResource" key="NSAlternateImage">
<reference key="NSClassName" ref="880245469"/>
<reference key="NSClassName" ref="38047556"/>
<string key="NSResourceName">fs_rewind_highlight</string>
</object>
<reference key="NSAlternateContents" ref="485349620"/>
......@@ -1492,11 +1548,11 @@ IDIwMDgAA</bytes>
<int key="NSButtonFlags">-931905281</int>
<int key="NSButtonFlags2">2</int>
<object class="NSCustomResource" key="NSNormalImage">
<reference key="NSClassName" ref="880245469"/>
<reference key="NSClassName" ref="38047556"/>
<string key="NSResourceName">fs_exit_fullscreen_highlight</string>
</object>
<object class="NSCustomResource" key="NSAlternateImage">
<reference key="NSClassName" ref="880245469"/>
<reference key="NSClassName" ref="38047556"/>
<string key="NSResourceName">fs_exit_fullscreen</string>
</object>
<reference key="NSAlternateContents" ref="485349620"/>
......@@ -1531,7 +1587,7 @@ IDIwMDgAA</bytes>
<reference key="NSSuperview"/>
<reference key="NSWindow"/>
</object>
<string key="NSScreenRect">{{0, 0}, {1680, 1028}}</string>
<string key="NSScreenRect">{{0, 0}, {1280, 778}}</string>
<string key="NSMinSize">{213, 27}</string>
<string key="NSMaxSize">{3.40282e+38, 3.40282e+38}</string>
</object>
......@@ -2234,6 +2290,42 @@ IDIwMDgAA</bytes>
</object>
<int key="connectionID">720</int>
</object>
<object class="IBConnectionRecord">
<object class="IBBindingConnection" key="connection">
<string key="label" id="389605992">hidden: categoriesTreeController.selection.currentlyFetchingItems</string>
<reference key="source" ref="204181972"/>
<reference key="destination" ref="408462932"/>
<object class="NSNibBindingConnector" key="connector">
<reference key="NSSource" ref="204181972"/>
<reference key="NSDestination" ref="408462932"/>
<reference key="NSLabel" ref="389605992"/>
<string key="NSBinding">hidden</string>
<string key="NSKeyPath">categoriesTreeController.selection.currentlyFetchingItems</string>
<object class="NSDictionary" key="NSOptions">
<string key="NS.key.0">NSValueTransformerName</string>
<string key="NS.object.0">NSNegateBoolean</string>
</object>
<int key="NSNibBindingConnectorVersion">2</int>
</object>
</object>
<int key="connectionID">734</int>
</object>
<object class="IBConnectionRecord">
<object class="IBBindingConnection" key="connection">
<string key="label" id="251259411">animate: categoriesTreeController.selection.currentlyFetchingItems</string>
<reference key="source" ref="204181972"/>
<reference key="destination" ref="408462932"/>
<object class="NSNibBindingConnector" key="connector">
<reference key="NSSource" ref="204181972"/>
<reference key="NSDestination" ref="408462932"/>
<reference key="NSLabel" ref="251259411"/>
<string key="NSBinding">animate</string>
<string key="NSKeyPath">categoriesTreeController.selection.currentlyFetchingItems</string>
<int key="NSNibBindingConnectorVersion">2</int>
</object>
</object>
<int key="connectionID">738</int>
</object>
</object>
<object class="IBMutableOrderedSet" key="objectRecords">
<object class="NSArray" key="orderedObjects">
......@@ -3155,10 +3247,10 @@ IDIwMDgAA</bytes>
<reference ref="433287263"/>
<reference ref="9"/>
<reference ref="433287263"/>
<string id="444863213">{{201, 548}, {725, 396}}</string>
<string>{{76, 341}, {725, 396}}</string>
<reference ref="9"/>
<reference ref="9"/>
<reference ref="444863213"/>
<string>{{76, 341}, {725, 396}}</string>
<reference ref="9"/>
<string>{372, 300}</string>
<reference ref="8"/>
......@@ -3279,14 +3371,14 @@ IDIwMDgAA</bytes>
</object>
</object>
<nil key="sourceID"/>
<int key="maxID">727</int>
<int key="maxID">738</int>
</object>
<object class="IBClassDescriber" key="IBDocument.Classes">
<object class="NSMutableArray" key="referencedPartialClassDescriptions">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<object class="IBPartialClassDescription">
<string key="className">VLCOneSplitView</string>
<string key="superclassName">NSSplitView</string>
<reference key="className" ref="440645780"/>
<nil key="superclassName"/>
<object class="NSMutableDictionary" key="actions">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<object class="NSArray" key="dict.sortedKeys">
......@@ -3306,70 +3398,38 @@ IDIwMDgAA</bytes>
</object>
</object>
<object class="IBClassDescriptionSource" key="sourceIdentifier">
<string key="majorKey" id="343791132">IBProjectSource</string>
<string key="majorKey" id="957677342">IBProjectSource</string>
<string key="minorKey">Sources/VLCAppAdditions.h</string>
</object>
</object>
<object class="IBPartialClassDescription">
<string key="className">VLCMainWindowController</string>
<string key="superclassName">NSWindowController</string>
<reference key="className" ref="523231613"/>
<string key="superclassName">VLCVideoView</string>
<object class="NSMutableDictionary" key="actions">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<object class="NSMutableArray" key="dict.sortedKeys">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>