Commit 2dc0b616 authored by Gabor Kelemen's avatar Gabor Kelemen Committed by Christoph Miebach

l10n: Hungarian update

Signed-off-by: Christoph Miebach's avatarChristoph Miebach <christoph.miebach@web.de>
parent db98d2de
......@@ -1213,7 +1213,7 @@ msgstr ""
#: src/input/decoder.c:693
#, fuzzy
msgid "Codec not supported"
msgstr "Videokimeneti modul"
msgstr "Kliensport"
#: src/input/decoder.c:694
#, fuzzy, c-format
......@@ -3302,7 +3302,6 @@ msgid "HTTP/TLS Certificate Revocation List"
msgstr "HTTP/TLS tanúsítvány-visszavonási listája"
#: src/libvlc-module.c:846
#, fuzzy
msgid ""
"This file contains an optional CRL to prevent remote clients from using "
"revoked certificates in TLS sessions."
......@@ -19370,7 +19369,6 @@ msgstr ""
"elérhetik a műsort az mms://azönipcíme:8080 címen."
#: modules/gui/macosx/wizard.m:265
#, fuzzy
msgid ""
"Use this to stream to several computers using the Microsoft MMS protocol. "
"This protocol is used as transport method by many Microsoft's software. Note "
......@@ -22564,7 +22562,7 @@ msgstr "Újramintavételezés minősége"
#: modules/hw/vdpau/chroma.c:843
#, fuzzy
msgid "High quality scaling level"
msgstr "Jó minőségű hang-újramintavételezés"
msgstr "Videominőség utófeldolgozási szintje"
#: modules/hw/vdpau/deinterlace.c:131
#, fuzzy
......@@ -23431,7 +23429,7 @@ msgstr ""
#: modules/mux/ogg.c:50
#, fuzzy
msgid "Index size ratio"
msgstr "Méretarány megtartása"
msgstr "Indexfájl"
#: modules/mux/ogg.c:52
msgid "Set index size ratio. Alters default (60min content) or estimated size."
......@@ -26344,7 +26342,7 @@ msgstr "RGB összetevő kivonása videoszűrő"
#: modules/video_filter/freeze.c:77
#, fuzzy
msgid "Freezing interactive video filter"
msgstr "Váltottsorosság-mentesítő videoszűrő"
msgstr "Interaktív kirakójáték videoszűrő"
#: modules/video_filter/freeze.c:78
#, fuzzy
......@@ -29987,7 +29985,7 @@ msgstr "Videofelvétel"
#: modules/access/avcapture.m:56
#, fuzzy
msgid "AVFoundation video capture module."
msgstr "A VLC nem tudta megnyitni a dekódoló modult."
msgstr "Hangkimeneti modul"
#: modules/access/avcapture.m:288 modules/access/avcapture.m:317
#, fuzzy
......@@ -30239,7 +30237,7 @@ msgstr "A tükrözés iránya"
#: modules/stream_out/chromaprint.c:58
#, fuzzy
msgid "Default: 90sec"
msgstr "Alapértelmezett"
msgstr "Alapértelmezett folyam"
#: modules/stream_out/chromaprint.c:61
#, fuzzy
......@@ -30301,3000 +30299,3000 @@ msgstr "VLC médialejátszó – webes felület"
msgid "Streaming Output"
msgstr "Műsorkimenet"
#~ msgid "Choose your preferred video output and configure it here."
#~ msgid ""
#~ "SAP is a way to publically announce streams that are being sent using "
#~ "multicast UDP or RTP."
#~ msgstr ""
#~ "Válassza ki az előnyben részesített videokimenetet és állítsa be itt."
#~ "A SAP egy lehetőség a multicast UDP-t vagy RTP-t használó műsorok "
#~ "nyilvános bejelentésére."
#~ msgid "These modules provide network functions to all other parts of VLC."
#~ msgid ""
#~ "You can choose to disable some CPU accelerations here. Use with extreme "
#~ "care!"
#~ msgstr ""
#~ "Ezek a modulok hálózati funkciókat biztosítanak a VLC többi része számára."
#~ "Innen néhány CPU gyorsítást tilthat le. Különösen óvatosan használja!"
#~ msgid ""
#~ "These are general settings for video/audio/subtitle encoding modules."
#~ msgstr "Általános beállítások a video-, hang- és feliratkódoló modulokhoz."
#~ msgid "These settings affect chroma transformation modules."
#~ msgstr "Ezek a beállítások a színességátalakítási modulokat befolyásolják."
#~ msgid "Dialog providers can be configured here."
#~ msgstr "A párbeszéd-szolgáltatók itt állíthatók be."
#~ msgid ""
#~ "Some options are available but hidden. Check \"Advanced options\" to see "
#~ "them."
#~ msgstr ""
#~ "Néhány elérhető beállítás jelenleg el van rejtve. Kattintson a „Speciális "
#~ "beállítások” elemre a megjelenítésükhöz."
#~ msgid ""
#~ "In this section you can force the behavior of the subtitle demuxer, for "
#~ "example by setting the subtitle type or file name."
#~ "Magnify a part of the video. You can select which part of the image "
#~ "should be magnified."
#~ msgstr ""
#~ "Ebben a szakaszban a felirat-szétválasztó viselkedése befolyásolható, "
#~ "például a felirat típusának beállításával vagy fájlnév megadásával."
#~ "A videó egy részének nagyítása. Kiválaszthatja a kép nagyítandó részét."
#~ msgid "No suitable decoder module"
#~ msgstr "Nincs megfelelő dekódoló modul"
#~ msgid "\"Waves\" video distortion effect"
#~ msgstr "„Hullámok” videotorzítási hatás"
#~ msgid "\"Water surface\" video distortion effect"
#~ msgstr "„Vízfelszín” videotorzítási hatás"
#~ msgid "Split the image to make an image wall"
#~ msgstr "A kép felosztása képfal készítéséhez"
#~ msgid ""
#~ "VLC does not support the audio or video format \"%4.4s\". Unfortunately "
#~ "there is no way for you to fix this."
#~ "Create a \"puzzle game\" with the video.\n"
#~ "The video gets split in parts that you must sort."
#~ msgstr ""
#~ "A VLC nem támogatja a(z) „%4.4s” hang- vagy videoformátumot. Sajnos nem "
#~ "tehet semmit ennek kijavításáért."
#~ "„Kirakó” készítése a videóból.\n"
#~ "A videó rendezendő részekre kerül felosztásra."
#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "This file contains an optional CRL to prevent remove clients from using "
#~ "revoked certificates in TLS sessions."
#~ "\"Edge detection\" video distortion effect.\n"
#~ "Try changing the various settings for different effects"
#~ msgstr ""
#~ "Ez a fájl egy tanúsítvány-visszavonási listát tartalmazhat, hogy a távoli "
#~ "kliensek ne használhassanak visszavont tanúsítványokat TLS-"
#~ "munkamenetekben."
#~ "„Körvonal-érzékelés” videotorzítási hatás.\n"
#~ "Különböző hatások eléréséhez módosítsa a különböző beállításokat."
#~ msgid ""
#~ "Additional path for VLC to look for its modules. You can add several "
#~ "paths by concatenating them using \" PATH_SEP \" as separator"
#~ "\"Color detection\" effect. The whole image will be turned to black and "
#~ "white, except the parts that are of the color that you select in the "
#~ "settings."
#~ msgstr ""
#~ "Kiegészítő útvonal, ahol a VLC a moduljait keresheti. Több útvonal is "
#~ "megadható a „PATH_SEP” elválasztóval összefűzve."
#~ msgid "Album art policy"
#~ msgstr "Albumgrafika-irányelv"
#~ msgid "Choose how album art will be downloaded."
#~ msgstr "Válassza ki, hogyan kívánja letöltetni az albumgrafikát."
#~ msgid "Manual download only"
#~ msgstr "Csak kézi letöltés"
#~ msgid "When track starts playing"
#~ msgstr "Szám lejátszásának megkezdésekor"
#~ msgid "As soon as track is added"
#~ msgstr "A szám felvételekor azonnal"
#~ "„Színérzékelés” hatás. A teljes kép fekete-fehér lesz, kivéve a "
#~ "beállításokban kiválasztott színű részeket."
#~ msgid "Load Media Library"
#~ msgstr "Médiatár betöltése"
#~ msgid "Choose which objects should print debug message"
#~ msgstr "Válassza ki, melyik objektumok írjanak ki hibakeresési üzeneteket"
#~ msgid ""
#~ "Enable this option to load the SQL-based Media Library at VLC startup"
#~ msgstr "Az SQL-alapú médiatár betöltése a VLC indításakor"
#~ msgid "FFmpeg"
#~ msgstr "FFmpeg"
#~ msgid "FFmpeg access"
#~ msgstr "FFmpeg hozzáférés"
#~ msgid "Your system AACS decoding library does not work. Missing keys?"
#~ "This is a ',' separated string, each object should be prefixed by a '+' "
#~ "or a '-' to respectively enable or disable it. The keyword 'all' refers "
#~ "to all objects. Objects can be referred to by their type or module name. "
#~ "Rules applying to named objects take precedence over rules applying to "
#~ "object types. Note that you still need to use -vvv to actually display "
#~ "debug message."
#~ msgstr ""
#~ "A rendszer AACS-dekódoló függvénytára nem működik, talán hiányoznak a "
#~ "kulcsok?"
#~ msgid "VLC could not open the file \"%s\". (%m)"
#~ msgstr "A VLC nem tudta megnyitni a(z) „%s” fájlt. (%m)"
#~ msgid "TCP address to use"
#~ msgstr "Használandó TCP-cím"
#~ "Ez egy vesszőkkel (,) elválasztott karakterlánc, minden objektumot annak "
#~ "engedélyezéséhez vagy tiltásához egy + vagy - jelnek kell megelőznie. Az "
#~ "„all” kulcsszó az összes objektumot jelöli. Az objektumokra típusukkal "
#~ "vagy nevükkel lehet hivatkozni. A megnevezett objektumokra vonatkozó "
#~ "szabályok elsőbbséget élveznek az objektumtípusokra érvényes szabályokkal "
#~ "szemben. A hibakeresési üzenetek megjelenítéséhez továbbra is a -vvv "
#~ "használata szükséges."
#~ msgid ""
#~ "TCP address to use to communicate with the video part of the Bar Graph "
#~ "(default localhost). In the case of bargraph incrustation, use localhost."
#~ "You can manually select a language for the interface. The system language "
#~ "is auto-detected if \"auto\" is specified here."
#~ msgstr ""
#~ "Az oszlopgrafikon video részével való kommunikációhoz használandó TCP cím "
#~ "(alapértelmezésben localhost). Ha az oszlopgrafikon nem működik "
#~ "megfelelően, használja a localhostot."
#~ "Saját kezűleg kiválaszthatja kezelőfelület nyelvét. Az „auto” esetén a "
#~ "rendszer automatikusan felismeri a rendszer nyelvét."
#~ msgid "TCP port to use"
#~ msgstr "Használandó TCP port"
#~ msgid ""
#~ "You can set the default audio output volume here, in a range from 0 to "
#~ "1024."
#~ msgstr "Itt adható meg az alapértelmezett kimeneti hangerő, 0-tól 1024-ig."
#~ msgid ""
#~ "TCP port to use to communicate with the video part of the Bar Graph "
#~ "(default 12345). Use the same port as the one used in the rc interface."
#~ "You can force the audio output frequency here. Common values are 0 "
#~ "(undefined), 48000, 44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
#~ msgstr ""
#~ "Az oszlopgrafikon video részével való kommunikációhoz használandó TCP "
#~ "port (alapértelmezett: 12345). Az rc felületen megadottal egyező portot "
#~ "használja."
#~ msgid "Force connection reset regularly"
#~ msgstr "Kapcsolat rendszeres visszaállításának kényszerítése"
#~ "Itt kényszerítheti a hangfrekvenciát. A gyakori értékek: 0 (nincs "
#~ "megadva), 48000, 44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
#~ msgid ""
#~ "Defines if the TCP connection should be reset. This is to be used when "
#~ "using with audiobargraph_v (default 1)."
#~ "This uses a high quality audio resampling algorithm. High quality audio "
#~ "resampling can be processor intensive so you can disable it and a cheaper "
#~ "resampling algorithm will be used instead."
#~ msgstr ""
#~ "Megadja, hogy a TCP kapcsolatot vissza kell-e állítani. Ezt az "
#~ "audiobargraph_v használata esetén kell használni (alapértelmezett: 1)."
#~ "Ez a jó minőségű hang-újramintavételezési algoritmust használja. A jó "
#~ "minőségű hang-újramintavételezés processzorigényes, így kikapcsolhatja és "
#~ "helyette egy olcsóbb újramintavételezési algoritmus kerül felhasználásra."
#~ msgid "Audio filter for stereo to mono conversion"
#~ msgstr "Hangszűrő a sztereó → mono átalakításhoz"
#~ msgid ""
#~ "These options allow you to enable special CPU optimizations. You should "
#~ "always leave all these enabled."
#~ msgstr ""
#~ "Ezek az opciók lehetővé teszik speciális CPU optimalizációk "
#~ "engedélyezését. Ezeket mindig hagyja bekapcsolva."
#~ msgid "Discard cropping information"
#~ msgstr "Levágási információk eldobása"
#~ msgid ""
#~ "You can select which memory copy module you want to use. By default VLC "
#~ "will select the fastest one supported by your hardware."
#~ msgstr ""
#~ "Megadhatja a használandó memóriamásoló modult. Alapértelmezésben a VLC "
#~ "kiválasztja a rendszerben használható leggyorsabbat."
#~ msgid "Discard internal cropping parameters (e.g. from H.264 SPS)."
#~ msgstr "Belső levágási paraméterek eldobása (pl. a H.264 SPS-ből)"
#~ msgid "(Experimental) Don't do caching at the access level."
#~ msgstr "(Kísérleti) Ne gyorsítótárazzon a hozzáférési szinten."
#~ msgid "Video Acceleration (VA) API"
#~ msgstr "Videogyorsítás (VA) API"
#~ msgid "Modules search path"
#~ msgstr "Modulok keresési útvonala"
#~ msgid "Video Decode and Presentation API for Unix (VDPAU)"
#~ msgstr "Videodekódoló- és megjelenítő API Unixhoz (VDPAU)"
#~ msgid "Raise the interface above all other windows."
#~ msgstr "A kezelőfelület az összes többi ablak elé hozása."
#~ msgid "If bitrate=0, use this value for constant quality"
#~ msgstr "Ha a bitsebesség 0, használja ezt az állandó minőség megadásához"
#~ msgid "Lower the interface below all other windows."
#~ msgstr "A kezelőfelület elrejtése az összes többi ablak alá."
#~ msgid "A value > 0 enables constant bitrate mode"
#~ msgstr "A 0-tól nagyobb érték bekapcsolja az állandó bitsebességű módot"
#~ msgid "Do not display OSD menu on top of video output"
#~ msgstr "Ne jelenjen meg OSD menü a videokimenet felett"
#~ msgid "Enable lossless coding"
#~ msgstr "Veszteségmentes kódolás engedélyezése"
#~ msgid "Highlight widget on the right"
#~ msgstr "A jobb oldali felületi elem kiemelése"
#~ msgid ""
#~ "Lossless coding ignores bitrate and quality settings, allowing for "
#~ "perfect reproduction of the original"
#~ msgstr ""
#~ "A veszteségmentes kódolás figyelmen kívül hagyja a bitsebesség és minőség "
#~ "beállításait, lehetővé téve az eredeti tökéletes másolását"
#~ msgid "Move OSD menu highlight to the widget on the right"
#~ msgstr "Az OSD menükiemelés mozgatása a jobb oldali felületi elemre"
#~ msgid "Rectangular Linear Phase"
#~ msgstr "Négyszögű lineáris fázis"
#~ msgid "Highlight widget on the left"
#~ msgstr "A bal oldali felületi elem kiemelése"
#~ msgid "Diagonal Linear Phase"
#~ msgstr "Átlós lineáris fázis"
#~ msgid "Move OSD menu highlight to the widget on the left"
#~ msgstr "Az OSD menükiemelés mozgatása a bal oldali felületi elemre"
#~ msgid "Distance between 'P' frames"
#~ msgstr "„P” képkockák közötti távolság"
#~ msgid "Highlight widget on top"
#~ msgstr "A felső felületi elem kiemelése"
#~ msgid "Number of 'P' frames per GOP"
#~ msgstr "„P” képkockák száma GOP-onként"
#~ msgid "Move OSD menu highlight to the widget on top"
#~ msgstr "Az OSD menükiemelés mozgatása a felső felületi elemre"
#~ msgid "Width of motion compensation blocks"
#~ msgstr "Mozgáskompenzációs blokkok szélessége"
#~ msgid "Highlight widget below"
#~ msgstr "Az alsó felületi elem kiemelése"
#~ msgid "Height of motion compensation blocks"
#~ msgstr "Mozgáskompenzációs blokkok magassága"
#~ msgid "Move OSD menu highlight to the widget below"
#~ msgstr "Az OSD menükiemelés mozgatása az alsó felületi elemre"
#~ msgid "Block overlap (%)"
#~ msgstr "Blokkok átfedése (%)"
#~ msgid "Selecting current widget performs the associated action."
#~ msgstr ""
#~ "A jelenlegi felületi elem kiemelése végrehajtja a társított műveletet."
#~ msgid "Amount that each motion block should be overlapped by its neighbours"
#~ msgstr "Minden mozgásblokkot ennyivel fedjenek át a szomszédai"
#~ msgid "Kalaallisut (Greenlandic)"
#~ msgstr "Kalaallisut (grönlandi)"
#~ msgid "xblen"
#~ msgstr "xblen"
#~ msgid "3D Now! memcpy"
#~ msgstr "3D Now! memcpy"
#~ msgid "Total horizontal block length including overlaps"
#~ msgstr "Vízszintes blokkok teljes hossza átfedésekkel"
#~ msgid ""
#~ "Use alsa:// to open the default audio input. If multiple audio inputs are "
#~ "available, they will be listed in the vlc debug output. To select "
#~ "hw:0,1 , use alsa://hw:0,1 ."
#~ msgstr ""
#~ "Az alsa:// használata az alapértelmezett hangkimenet megnyitásához. Ha "
#~ "több hangbemenet is elérhető, azok a VLC hibakeresési kimenetében lesznek "
#~ "felsorolva. A hw:0,1 kiválasztásához használja az alsa://0,1-et."
#~ msgid "yblen"
#~ msgstr "yblen"
#~ msgid "PCM U8"
#~ msgstr "PCM U8"
#~ msgid "Total vertical block length including overlaps"
#~ msgstr "Függőleges blokkok teljes hossza átfedésekkel"
#~ msgid "PCM S8"
#~ msgstr "PCM S8"
#~ msgid "Motion vector precision"
#~ msgstr "Mozgásvektor pontossága"
#~ msgid "PCM U16 LE"
#~ msgstr "PCM U16 LE"
#~ msgid "Motion vector precision in pels."
#~ msgstr "Mozgásvektor pontossága."
#~ msgid "PCM S16 LE"
#~ msgstr "PCM S16 LE"
#~ msgid "Simple ME search area x:y"
#~ msgstr "Egyszerű ME keresési terület x:y"
#~ msgid "PCM U16 BE"
#~ msgstr "PCM U16 BE"
#~ msgid ""
#~ "(Not recommended) Perform a simple (non hierarchical block matching "
#~ "motion vector search with search range of +/-x, +/-y"
#~ msgstr ""
#~ "(Nem javasolt) Egyszerű, nem hierarchikus, blokkillesztéses mozgásvektor-"
#~ "keresés végrehajtása a +/-x, +/-y keresési tartományban"
#~ msgid "PCM S16 BE"
#~ msgstr "PCM S16 BE"
#~ msgid "Enable spatial partitioning"
#~ msgstr "Térbeli felosztás engedélyezése"
#~ msgid "PCM U24 LE"
#~ msgstr "PCM U24 LE"
#~ msgid "cycles per degree"
#~ msgstr "ismétlések fokonként"
#~ msgid "PCM S24 LE"
#~ msgstr "PCM S24 LE"
#~ msgid "Dirac video encoder using dirac-research library"
#~ msgstr "Dirac videokódoló a dirac-research függvénytár használatával"
#~ msgid "PCM U24 BE"
#~ msgstr "PCM U24 BE"
#~ msgid "Video decoder using openmash"
#~ msgstr "Openmash-t használó videodekódoló"
#~ msgid "PCM S24 BE"
#~ msgstr "PCM S24 BE"
#~ msgid "| menu . . [on|off|up|down|left|right|select] use menu"
#~ msgstr "| menu [on|off|up|down|left|right|select] menü használata"
#~ msgid "PCM U32 LE"
#~ msgstr "PCM U32 LE"
#~ msgid "Jump to time"
#~ msgstr "Ugrás időpontra"
#~ msgid "PCM S32 LE"
#~ msgstr "PCM S32 LE"
#~ msgid "Open CrashLog..."
#~ msgstr "Összeomlási napló megnyitása…"
#~ msgid "PCM U32 BE"
#~ msgstr "PCM U32 BE"
#~ msgid "Don't Send"
#~ msgstr "Ne küldje"
#~ msgid "PCM S32 BE"
#~ msgstr "PCM S32 BE"
#~ msgid "VLC crashed previously"
#~ msgstr "A VLC korábban összeomlott"
#~ msgid "PCM F32 LE"
#~ msgstr "PCM F32 LE"
#~ msgid "PCM F32 BE"
#~ msgstr "PCM F32 BE"
#~ msgid "PCM F64 LE"
#~ msgstr "PCM F64 LE"
#~ msgid "PCM F64 BE"
#~ msgstr "PCM F64 BE"
#~ msgid "BluRay"
#~ msgstr "Blu-Ray"
#~ msgid "Teapot"
#~ msgstr "Teafőző"
#~ msgid "The server is a teapot. You can't brew coffee with a teapot."
#~ msgstr "A kiszolgáló egy teafőző. A teafőzővel nem főzhet kávét."
#~ msgid "The pot failed to brew coffee (server error %u)."
#~ msgstr "A kávéfőzés sikertelen (kiszolgálóhiba: %u)."
#~ msgid "Coffee is ready."
#~ msgstr "A kávé kész."
#~ msgid "You can use a custom User agent or use a known one"
#~ msgstr "Használhat egyéni felhasználóügynököt, vagy egy ismertet"
#~ msgid "Advertise with Bonjour"
#~ msgstr "Hirdetés a Bonjour segítségével"
#~ msgid "Advertise the stream with the Bonjour protocol."
#~ msgstr "A műsor hirdetése a Bonjour protokoll segítségével."
#~ msgid ""
#~ "Do you want to send details on the crash to VLC's development team?\n"
#~ "\n"
#~ "If you want, you can enter a few lines on what you did before VLC crashed "
#~ "along with other helpful information: a link to download a sample file, a "
#~ "URL of a network stream, ..."
#~ "If enabled, VLC will connect to a remote destination instead of waiting "
#~ "for an incoming connection."
#~ msgstr ""
#~ "El kívánja küldeni az összeomlás részleteit a VLC fejlesztői csapatának?\n"
#~ "\n"
#~ "Ha kívánja, leírhatja néhány sorban, mit csinált a VLC összeomlása előtt, "
#~ "más hasznos információkkal együtt, például letölthető példafájlra mutató "
#~ "hivatkozással vagy a hálózati műsor URL-címével."
#~ "Ha engedélyezett, a VLC fog a távoli helyhez csatlakozni bejövő "
#~ "kapcsolatra várakozás helyett."
#~ msgid "I agree to be possibly contacted about this bugreport."
#~ msgid "RTMP"
#~ msgstr "RTMP"
#~ msgid "Width of the stream to capture (-1 for autodetection)."
#~ msgstr "A felveendő műsor szélessége (-1 esetén automatikus)."
#~ msgid "Height of the stream to capture (-1 for autodetection)."
#~ msgstr "A felveendő műsor magassága (-1 esetén automatikus)."
#~ msgid "Frequency to capture (in kHz), if applicable."
#~ msgstr "A felvétel frekvenciája (kHz-ben), ha van értelme."
#~ msgid "Framerate to capture, if applicable (-1 for autodetect)."
#~ msgstr ""
#~ "Beleegyezem, hogy esetleg megkeressenek ezzel a hibajelentéssel "
#~ "kapcsolatban."
#~ "A felvétel másodpercenkénti képszáma, ha van értelme (-1 esetén "
#~ "automatikus)."
#~ msgid "Interval between keyframes (-1 for autodetect)."
#~ msgstr "Időköz a kulcsképek között (-1 esetén automatikus)."
#~ msgid ""
#~ "Only your default E-Mail address will be submitted, including no further "
#~ "information."
#~ "If this option is set, B-Frames will be used. Use this option to set the "
#~ "number of B-Frames."
#~ msgstr ""
#~ "Csak az alapértelmezett e-mail címe kerül beküldésre, más információk "
#~ "nélkül-"
#~ "B-képek használata a műsorban. Ezzel az opcióval beállítható a B-képek "
#~ "száma."
#~ msgid "Don't ask again"
#~ msgstr "Ne kérdezze újra"
#~ msgid "Bitrate to use (-1 for default)."
#~ msgstr "Bitsebesség (-1 esetén alapértelmezett)."
#~ msgid "No CrashLog found"
#~ msgstr "Nem található összeomlási napló"
#~ msgid "Peak bitrate in VBR mode."
#~ msgstr "Maximális bitsebesség VBR módban."
#~ msgid "Couldn't find any trace of a previous crash."
#~ msgstr "Nincs nyoma korábbi összeomlásnak."
#~ msgid "Bitrate mode to use (VBR or CBR)."
#~ msgstr "A használandó bitsebesség mód (VBR vagy CBR)."
#~ msgid "Pause iTunes during VLC playback"
#~ msgstr "Az iTunes szüneteltetése a VLC lejátszás közben"
#~ msgid "Bitmask that will get used by the audio part of the card."
#~ msgstr "A kártya hang része által használandó bitmaszk."
#~ msgid ""
#~ "Pauses iTunes playback when VLC playback starts. If selected, iTunes "
#~ "playback will be resumed again if VLC playback is finished."
#~ "Channel of the card to use (Usually, 0 = tuner, 1 = composite, 2 = svideo)"
#~ msgstr ""
#~ "Az iTunes lejátszás szüneteltetése a VLC lejátszás indításakor. Ha ki van "
#~ "jelölve, az iTunes lejátszás folytatódni fog a VLC lejátszás befejeződése "
#~ "után."
#~ msgid "Open BDMV folder"
#~ msgstr "BSMV mappa megnyitása"
#~ msgid "Album art download policy"
#~ msgstr "Albumgrafikaletöltési-irányelv"
#~ "A kártya használandó csatornája (általában: 0 = tuner, 1 = kompozit, 2 = "
#~ "S-Video)"
#~ msgid "Output module"
#~ msgstr "Kimeneti modul"
#~ msgid "SECAM"
#~ msgstr "SECAM"
#~ msgid "Graphic Equalizer"
#~ msgstr "Grafikus hangszínszabályzó"
#~ msgid "PAL"
#~ msgstr "PAL"
#, fuzzy
#~ msgid "Automatically retrieve media infos"
#~ msgstr "Médiainformációk automatikus lekérése"
#~ msgid "NTSC"
#~ msgstr "NTSC"
#~ msgid "Get more extensions from"
#~ msgstr "További kiterjesztések letöltése"
#~ msgid "vbr"
#~ msgstr "vbr"
#~ msgid "Under the Video"
#~ msgstr "A videó alatt"
#~ msgid "cbr"
#~ msgstr "cbr"
#~ msgid "&Help..."
#~ msgstr "&Súgó…"
#~ msgid "IVTV MPEG Encoding cards input"
#~ msgstr "IVTV MPEG kódolókártyák bemenete"
#~ msgid "Synchronise on audio track"
#~ msgstr "Szinkronizálása a hangsávon"
#~ msgid "Default SWF Referrer URL"
#~ msgstr "Alapértelmezett SWF-hivatkozó URL"
#~ msgid ""
#~ "This option will drop/duplicate video frames to synchronise the video "
#~ "track on the audio track."
#~ "The SFW URL to use as referrer when connecting to the server. This is the "
#~ "SWF file that contained the stream."
#~ msgstr ""
#~ "Ez a beállítás videoképkockákat dob el/kettőz meg a videosáv hangsávhoz "
#~ "szinkronizálása érdekében."
#~ "A kiszolgálóhoz csatlakozáskor hivatkozóként használandó SWF URL. Ez az "
#~ "adatfolyamot tartalmazó SWF-fájl."
#~ msgid "Default Page Referrer URL"
#~ msgstr "Alapértelmezett oldalhivatkozó URL"
#~ msgid ""
#~ "The transcoder will drop frames if your CPU can't keep up with the "
#~ "encoding rate."
#~ "The Page URL to use as referrer when connecting to the server. This is "
#~ "the page housing the SWF file."
#~ msgstr ""
#~ "Az átkódoló képkockákat fog eldobni, ha a processzor nem tud lépést "
#~ "tartani a kódolás sebességével."
#~ "A kiszolgálóhoz csatlakozáskor hivatkozóként használandó oldal URL. Ez az "
#~ "SWF-fájlt tartalmazó oldal."
#~ msgid "Value of the audio channels levels"
#~ msgstr "Hangcsatornák szintjeinek értéke"
#~ msgid "Video device (Default: /dev/video0)."
#~ msgstr "Videoeszköz (alapérték: /dev/video0)."
#~ msgid ""
#~ "Value of the audio level of each channels between 0 and 1. Each level "
#~ "should be separated with ':'."
#~ msgid "Force width (-1 for autodetect, 0 for driver default)."
#~ msgstr ""
#~ "Az egyes csatornák hangszintjeinek értéke 0 és 1 között. Minden szintet "
#~ "kettősponttal (:) kell elválasztani."
#~ "Szélesség kényszerítése (-1: automatikus felismerés, 0: meghajtó "
#~ "alapértelmezése)."
#~ msgid "Alarm"
#~ msgstr "Figyelmeztetés"
#~ msgid "Force height (-1 for autodetect, 0 for driver default)."
#~ msgstr ""
#~ "Magasság kényszerítése (-1: automatikus felismerés, 0: meghajtó "
#~ "alapértelmezése)."
#~ msgid "Signals a silence and displays and alert (0=no alarm, 1=alarm)."
#~ msgid "Framerate to capture, if applicable (0 for autodetect)."
#~ msgstr ""
#~ "Jelzi a csendet, és figyelmeztetést jelenít meg (0=nincs figyelmeztetés, "
#~ "1=van)."
#~ "A felvétel másodpercenkénti képkockasebessége, ha van értelme (0 esetén "
#~ "automatikus)."
#~ msgid "Spatial luma strength (default 4)"
#~ msgstr "Térbeli fényesség erőssége (alapértelmezett: 4)"
#~ msgid "Use libv4l2"
#~ msgstr "libv4l2 használata"
#~ msgid "Spatial chroma strength (default 3)"
#~ msgstr "Térbeli színesség erőssége (alapértelmezett: 3)"
#~ msgid "Force usage of the libv4l2 wrapper."
#~ msgstr "A libv4l2 átalakító használatának kényszerítése"
#~ msgid "Temporal luma strength (default 6)"
#~ msgstr "Ideiglenes fényesség erőssége (alapértelmezett: 6)"
#~ msgid "Primary language (Analog TV tuners only)"
#~ msgstr "Elsődleges nyelv (csak analóg TV-tunerek esetén)"
#~ msgid "Temporal chroma strength (default 4.5)"
#~ msgstr "Ideiglenes színesség erőssége (alapértelmezett: 4,5)"
#~ msgid "Second audio program (Analog TV tuners only)"
#~ msgstr "Második hangprogram (csak analóg TV-tunerek esetén)"
#~ msgid "Primary language left, Secondary language right"
#~ msgstr "Elsődleges nyelv balra, másodlagos nyelv jobbra"
#~ msgid "AltiVec memcpy"
#~ msgstr "AltiVec memcpy"
#~ msgid ""
#~ "Marquee text to display. (Available format strings: Time related: %Y = "
#~ "year, %m = month, %d = day, %H = hour, %M = minute, %S = second, ... Meta "
#~ "data related: $a = artist, $b = album, $c = copyright, $d = description, "
#~ "$e = encoded by, $g = genre, $l = language, $n = track num, $p = now "
#~ "playing, $r = rating, $s = subtitles language, $t = title, $u = url, $A = "
#~ "date, $B = audio bitrate (in kb/s), $C = chapter,$D = duration, $F = full "
#~ "name with path, $I = title, $L = time left, $N = name, $O = audio "
#~ "language, $P = position (in %), $R = rate, $S = audio sample rate (in "
#~ "kHz), $T = time, $U = publisher, $V = volume, $_ = new line) "
#~ "Choose a number corresponding to the number of an audio device, as listed "
#~ "in your 'Audio Device' menu. This device will then be used by default for "
#~ "audio playback."
#~ msgstr ""
#~ "A megjelenítendő futó szöveg. Az elérhető formátum-karakterláncok: Idővel "
#~ "kapcsolatos: %Y = év, %m = hónap, %d = nap, %H = óra, %M = perc, %S = "
#~ "másodperc, … Metaadatokkal kapcsolatos: $a = előadó, $b = album, $c = "
#~ "szerzői jog, $d = leírás, $e = kódoló, $g = műfaj, $l = nyelv, $n = "
#~ "sorszám, $p = most játszott, $r = értékelés, $s = feliratok nyelve, $t = "
#~ "cím, $u = URL, $A = dátum, $B = hang bitsebessége (kb/mp), $C = fejezet, "
#~ "$D = időtartam, $F = teljes név útvonallal, $I = cím, $L = hátralévő idő, "
#~ "$N = név, $O = hang nyelve, $P = pozíció (%-ban), $R = sebesség, $S = "
#~ "hang mintavételi frekvenciája (kHz-ben), $T = idő, $U = kiadó, $V = "
#~ "hangerő, $_ = új sor."
#~ "Válassza ki azt a számot, amely a „Hangeszköz” menüben a használni kívánt "
#~ "eszköz neve mellett szerepel. A későbbiekben ez lesz az alapértelmezett "
#~ "hanglejátszó eszköz."
#~ msgid "iOS OpenGL ES video output (requires UIView)"
#~ msgstr "iOS OpenGL ES videokimenet (UIView-t igényel)"
#~ msgid "3 Front 2 Rear"
#~ msgstr "3 első, 2 hátsó"
#~ msgid "Mac OS X OpenGL video output (requires drawable-nsobject)"
#~ msgstr "Mac OS X OpenGL videokimenet (rajzolható nsobjectet igényel)"
#~ msgid "2 Front 2 Rear"
#~ msgstr "2 első, 2 hátsó"