pl.po 132 KB
Newer Older
<
1
# polish translation of VLC.
2
3
4
5
6
7
# Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
# Arkadiusz Lipiec <alipiec@elka.pw.edu.pl>, 2002.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: vlc\n"
hartman's avatar
ALL:    
hartman committed
8
"POT-Creation-Date: 2003-03-04 18:18+0100\n"
9
"PO-Revision-Date: 2002-07-12 11:49+0100\n"
10
11
12
13
14
15
"Last-Translator: Arkadiusz Lipiec <alipiec@elka.pw.edu.pl>\n"
"Language-Team: polish <pl@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-2\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

hartman's avatar
ALL:    
hartman committed
16
#. Translate "C" to the language code: "fr", "en_GB", "nl", "ru"...
17
#: src/libvlc.c:255
18
19
msgid "C"
msgstr "pl"
20

hartman's avatar
ALL:    
hartman committed
21
#. Usage
22
#: src/libvlc.c:298 src/libvlc.c:1308
Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
23
#, fuzzy, c-format
24
msgid ""
Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
25
"Usage: %s [options] [items]...\n"
26
"\n"
27
msgstr ""
Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
28
"Uycie: %s [opcje] [parametry] [plik]...\n"
29
"\n"
30

31
#: src/libvlc.c:1140 src/misc/configuration.c:917
32
33
34
msgid "string"
msgstr "napis"

35
#: src/libvlc.c:1157 src/misc/configuration.c:902
36
37
38
msgid "integer"
msgstr "liczba cakowita"

39
#: src/libvlc.c:1160 src/misc/configuration.c:909
40
41
42
msgid "float"
msgstr "liczba zmiennoprz."

43
#: src/libvlc.c:1166
44
msgid " (default enabled)"
45
msgstr " (domylnie wczone)"
46

47
#: src/libvlc.c:1167
48
msgid " (default disabled)"
49
msgstr " (domylnie wyczone)"
50

51
#: src/libvlc.c:1283 src/libvlc.c:1338 src/libvlc.c:1362
52
53
54
55
56
msgid ""
"\n"
"Press the RETURN key to continue...\n"
msgstr ""
"\n"
57
"Nacinij klawisz ENTER aby kontynuowa...\n"
58

59
#: src/libvlc.c:1311
60
msgid "[module]       [description]\n"
61
msgstr "[modu]        [opis]\n"
62

63
#: src/libvlc.c:1356
64
65
66
67
68
69
70
71
msgid ""
"This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
"You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
"see the file named COPYING for details.\n"
"Written by the VideoLAN team at Ecole Centrale, Paris.\n"
msgstr ""
"Ten program jest dostarczany BEZ ADNEJ GWARANCJI, w granicach dozwolonych\n"
"przez prawo. Mona go rozpowszechnia na zasadach licencji GNU General\n"
72
73
"Public License; zajrzyj do pliku COPYING, aby uzyska wicej szczegw.\n"
"Program napisany przez zesp VideoLAN na uczelni Ecole Centrale, Pary.\n"
74

hartman's avatar
ALL:    
hartman committed
75
76
77
78
79
80
#. ****************************************************************************
#. * Configuration options for the main program. Each module will also separatly
#. * define its own configuration options.
#. * Look into configuration.h if you need to know more about the following
#. * macros.
#. ****************************************************************************
81
#: src/libvlc.h:37
82
83
84
msgid "interface module"
msgstr "modu interfejsu"

85
#: src/libvlc.h:39
86
msgid ""
87
"This option allows you to select the interface used by VLC. The default "
88
"behavior is to automatically select the best module available."
hartman's avatar
ALL:    
hartman committed
89
msgstr "Ta opcja umoliwia wybranie interfejsu uywanego przez VLC. Domylnym zachowaniem jest automatyczny wybr najlepszego dostpnego moduu."
90

91
92
93
94
95
96
97
98
#: src/libvlc.h:43
#, fuzzy
msgid "extra interface modules"
msgstr "modu interfejsu Qt"

#: src/libvlc.h:45
#, fuzzy
msgid ""
99
"This option allows you to select additional interfaces used by VLC. They "
Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
100
101
"will be launched in the background in addition to the default interface. Use "
"a comma separated list of interface modules."
hartman's avatar
ALL:    
hartman committed
102
msgstr "Ta opcja umoliwia wybranie interfejsu uywanego przez VLC. Domylnym zachowaniem jest automatyczny wybr najlepszego dostpnego moduu."
103
104

#: src/libvlc.h:49
Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
105
106
msgid "verbosity (0,1,2)"
msgstr ""
107

108
#: src/libvlc.h:51
Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
109
110
msgid ""
"This options sets the verbosity level (0=only errors and standard messages, "
111
"1=warnings, 2=debug)."
Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
112
msgstr ""
113

114
#: src/libvlc.h:54
115
msgid "be quiet"
116
msgstr "tryb cichy"
117

118
#: src/libvlc.h:56
119
msgid "This options turns off all warning and information messages."
120
msgstr "Ta opcja wycza wszelkie ostrzeenia i komunikaty informacyjne."
121

122
#: src/libvlc.h:58
123
msgid "color messages"
124
msgstr "kolorowe komunikaty"
125

126
#: src/libvlc.h:60
127
msgid ""
128
129
"When this option is turned on, the messages sent to the console will be "
"colorized. Your terminal needs Linux color support for this to work."
hartman's avatar
ALL:    
hartman committed
130
msgstr "Po wczeniu tej opcji, komunikaty wysyane do konsoli bd kolorozyowane. Terminal powinien obsugiwa kolory aby funkcja zadziaaa."
131

132
#: src/libvlc.h:63
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
msgid "show advanced options"
msgstr ""

#: src/libvlc.h:65
msgid ""
"When this option is turned on, the interfaces will show all the available "
"options, including those that most users should never touch"
msgstr ""

#: src/libvlc.h:68
143
144
145
msgid "interface default search path"
msgstr "domylna cieka wyszukiwania interfejsu"

146
#: src/libvlc.h:70
147
148
149
msgid ""
"This option allows you to set the default path that the interface will open "
"when looking for a file."
hartman's avatar
ALL:    
hartman committed
150
msgstr "Ta opcja umoliwia ustawienie domylnej cieki, ktr interfejs bdzie otwiera w poszukiwaniu pliku."
151

152
#: src/libvlc.h:73
153
msgid "plugin search path"
154
msgstr "cieka wyszukiwania wtyczek"
155

156
#: src/libvlc.h:75
Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
157
#, fuzzy
158
msgid ""
159
"This option allows you to specify an additional path for VLC to look for its "
160
"plugins."
hartman's avatar
ALL:    
hartman committed
161
msgstr "Ta opcja umoliwia ustawienie dodatkowej cieki dla VLC, wykorzystywanej przy wyszukiwaniu wtyczek programu."
162

163
#: src/libvlc.h:78
164
165
166
msgid "audio output module"
msgstr "modu wyjciowy dwiku"

167
#: src/libvlc.h:80
168
msgid ""
169
"This option allows you to select the audio output method used by VLC. The "
170
"default behavior is to automatically select the best method available."
hartman's avatar
ALL:    
hartman committed
171
msgstr "Ta opcja umoliwia wybranie metody wyjciowej dwiku uywanej przez VLC. Domylnym zachowaniem jest automatyczne wybranie najlepszej dostpnej metody."
172

173
#: src/libvlc.h:84
174
msgid "enable audio"
175
msgstr "wczenie dwiku"
176

177
#: src/libvlc.h:86
178
msgid ""
179
180
"You can completely disable the audio output. In this case the audio decoding "
"stage won't be done, and it will save some processing power."
hartman's avatar
ALL:    
hartman committed
181
msgstr "Mona cakiem wyczy dwik. W tym przypadku etap dekodowania dwiku nie zostanie wykonany, wic bdzie mona zaoszczdzi troch mocy procesora."
182

183
#: src/libvlc.h:89
184
msgid "force mono audio"
185
msgstr "wymuszenie dwiku mono"
186

187
#: src/libvlc.h:90
188
189
190
msgid "This will force a mono audio output"
msgstr "Ta opcja wymusza wyjcie dwiku w trybie mono"

191
#: src/libvlc.h:92
192
193
194
msgid "audio output volume"
msgstr "gono wyjcia dwiku"

195
#: src/libvlc.h:94
196
197
msgid ""
"You can set the default audio output volume here, in a range from 0 to 1024."
hartman's avatar
ALL:    
hartman committed
198
msgstr "Mona ustawi domylny poziom gonoci wyjcia dwiku w zakresie od 0 do 1024."
199

200
#: src/libvlc.h:97
201
202
203
204
#, fuzzy
msgid "audio output saved volume"
msgstr "gono wyjcia dwiku"

205
#: src/libvlc.h:99
206
207
208
msgid "This saves the audio output volume when you select mute."
msgstr ""

209
#: src/libvlc.h:101
210
211
212
msgid "audio output frequency (Hz)"
msgstr "czstotliwo wyjciowa dwiku (Hz)"

213
#: src/libvlc.h:103
214
msgid ""
215
216
"You can force the audio output frequency here. Common values are 48000, "
"44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
hartman's avatar
ALL:    
hartman committed
217
msgstr "W tym miejscu mona wymusi czstotliwo wyjciow dwiku. Zwykymi wartociami s 48000, 44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
218

219
#: src/libvlc.h:106
220
221
222
msgid "compensate desynchronization of audio (in ms)"
msgstr "kompensacja rozsynchronizowania dwiku (w ms)"

223
#: src/libvlc.h:108
224
225
226
msgid ""
"This option allows you to delay the audio output. This can be handy if you "
"notice a lag between the video and the audio."
hartman's avatar
ALL:    
hartman committed
227
msgstr "Ta opcja umoliwia opnienie wyjcia dwiku. To moe by uyteczne w razie wystpowania opnie midzy dwikiem a obrazem."
228

229
230
231
232
233
234
235
236
237
#: src/libvlc.h:111
msgid "use the S/PDIF audio output when available"
msgstr ""

#: src/libvlc.h:113
#, fuzzy
msgid ""
"This option allows you to use the S/PDIF audio output by default when your "
"hardware supports it as well as the audio stream being played."
hartman's avatar
ALL:    
hartman committed
238
msgstr "Ta opcja umoliwia wybranie metody wyjciowej dwiku uywanej przez VLC. Domylnym zachowaniem jest automatyczne wybranie najlepszej dostpnej metody."
239
240

#: src/libvlc.h:116
241
242
243
msgid "headphone virtual spatialization effect"
msgstr ""

244
#: src/libvlc.h:118
245
246
247
248
249
250
251
252
msgid ""
"This effect gives you the feeling that you stands in a real room with a "
"complete 5.1 speaker set when using only a headphone, providing a more "
"realistic sound experience. It should also be more comfortable and less "
"tiring when listening to music for long periods of time.\n"
"It works with any source format from mono to 5.1."
msgstr ""

253
#: src/libvlc.h:125
254
255
256
msgid "characteristic dimension"
msgstr ""

257
#: src/libvlc.h:127
258
259
260
261
262
msgid ""
"Headphone virtual spatialization effect parameter: distance between front "
"left speaker and listener in meters."
msgstr ""

263
#: src/libvlc.h:130
264
265
266
msgid "video output module"
msgstr "modu wyjciowy obrazu"

267
#: src/libvlc.h:132
268
msgid ""
269
"This option allows you to select the video output method used by VLC. The "
270
"default behavior is to automatically select the best method available."
hartman's avatar
ALL:    
hartman committed
271
msgstr "Ta opcja umoliwia wybranie metody wyjciowej obrazu uywanej przez VLC. Domylnym zachowaniem jest automatyczny wybr najlepszej dostpnej metody."
272

273
#: src/libvlc.h:136
274
msgid "enable video"
275
msgstr "wczony obraz"
276

277
#: src/libvlc.h:138
278
msgid ""
279
280
"You can completely disable the video output. In this case the video decoding "
"stage won't be done, which will save some processing power."
hartman's avatar
ALL:    
hartman committed
281
msgstr "Mona cakowicie wyczy wyjcie obrazu. W tym przypadku etap dekodowania obrazu nie zostanie wykonany, co umoliwi zaoszczdzenie troch mocy procesora."
282

283
#: src/libvlc.h:141
284
285
286
msgid "display identifier"
msgstr "identyfikator ekranu"

287
#: src/libvlc.h:143
288
289
290
291
292
msgid ""
"This is the local display port that will be used for X11 drawing. For "
"instance :0.1."
msgstr "Lokalny port ekranu uywany przez X11 do rysowania. Na przykad :0.1."

293
#: src/libvlc.h:146
294
295
296
msgid "video width"
msgstr "szeroko obrazu"

297
#: src/libvlc.h:148
298
msgid ""
299
"You can enforce the video width here. By default VLC will adapt to the video "
300
"characteristics."
hartman's avatar
ALL:    
hartman committed
301
msgstr "Mona wymusi w tym miejscu szeroko obrazu. Domylnie VLC zaadoptuje charakterystyki obrazu."
302

303
#: src/libvlc.h:151
304
305
306
msgid "video height"
msgstr "wysoko obrazu"

307
#: src/libvlc.h:153
308
msgid ""
309
"You can enforce the video height here. By default VLC will adapt to the "
310
"video characteristics."
hartman's avatar
ALL:    
hartman committed
311
msgstr "Mona wymusi w tym miejscu wysoko obrazu. Domylnie VLC zaadoptuje charakterystyki obrazu."
312

313
#: src/libvlc.h:156
314
315
316
msgid "zoom video"
msgstr "skalowanie obrazu"

317
#: src/libvlc.h:158
318
319
320
msgid "You can zoom the video by the specified factor."
msgstr "Mona skalowa obraz o okrelony wspczynnik."

321
#: src/libvlc.h:160
322
323
324
msgid "grayscale video output"
msgstr "wyjcie obrazu w skali szaroci"

325
#: src/libvlc.h:162
326
msgid ""
327
328
"When enabled, the color information from the video won't be decoded (this "
"can also allow you to save some processing power)."
hartman's avatar
ALL:    
hartman committed
329
msgstr "Po wczeniu informacje o kolorze z obrazu nie zostan zdekodowane (pozwala to take na oszczdzenie troch mocy procesora)."
330

331
#: src/libvlc.h:165
332
333
334
msgid "fullscreen video output"
msgstr "wyjcie penoekranowe obrazu"

335
#: src/libvlc.h:167
336
msgid ""
337
"If this option is enabled, VLC will always start a video in fullscreen mode."
hartman's avatar
ALL:    
hartman committed
338
msgstr "Po wczeniu tej opcji, VLC zawsze wywietli obraz w trybie penoekranowym."
339

340
#: src/libvlc.h:170
341
msgid "overlay video output"
342
msgstr "wyjcie obrazu w trybie overlay"
343

344
#: src/libvlc.h:172
345
#, fuzzy
346
msgid ""
347
"If enabled, VLC will try to take advantage of the overlay capabilities of "
348
"your graphic card."
hartman's avatar
ALL:    
hartman committed
349
msgstr "Po wczeniu, VLC bdzie prbowa skorzysta z waciwoci overlay karty graficznej."
350

351
#: src/libvlc.h:175
352
353
354
msgid "force SPU position"
msgstr "wymuszanie pozycji SPU"

355
#: src/libvlc.h:177
356
msgid ""
357
"You can use this option to place the subtitles under the movie, instead of "
358
"over the movie. Try several positions."
hartman's avatar
ALL:    
hartman committed
359
msgstr "Mona uy tej opcji do umieszczania podtytuw pod filmem, zamiast nad nim. Wyprbuj rne pozycje."
360

361
#: src/libvlc.h:180
362
363
364
msgid "video filter module"
msgstr "modu filtru obrazu"

365
#: src/libvlc.h:182
366
367
368
msgid ""
"This will allow you to add a post-processing filter to enhance the picture "
"quality, for instance deinterlacing, or to clone or distort the video window."
hartman's avatar
ALL:    
hartman committed
369
msgstr "Ta opcja umoliwia dodawanie filtrw polepszajcych jako obrazu, np. filtr przeciwko migotaniu, lub klonowanie zakce obrazu."
370

371
#: src/libvlc.h:186
372
373
374
msgid "source aspect ratio"
msgstr ""

375
#: src/libvlc.h:188
376
377
378
379
380
381
382
383
msgid ""
"This will force the source aspect ratio. For instance, some DVDs claim to be "
"16:9 while they are actually 4:3. This can also be used as a hint for VLC "
"when a movie does not have aspect ratio information. Accepted formats are x:"
"y (4:3, 16:9, etc.) expressing the global image aspect, or a float value "
"(1.25, 1.3333, etc.) expressing pixel squareness."
msgstr ""

384
#: src/libvlc.h:196
385
386
387
msgid "destination aspect ratio"
msgstr ""

388
#: src/libvlc.h:198
389
390
391
392
393
394
395
396
msgid ""
"This will force the destination pixel size. By default VLC assumes your "
"pixels are square, unless your hardware has a way to tell it otherwise. This "
"may be used when you output VLC's signal to another device such as a TV set. "
"Accepted format is a float value (1, 1.25, 1.3333, etc.) expressing pixel "
"squareness."
msgstr ""

397
#: src/libvlc.h:205
398
399
400
msgid "server port"
msgstr "port serwera"

401
#: src/libvlc.h:207
402
403
404
msgid "This is the port used for UDP streams. By default, we chose 1234."
msgstr "Port serwera uywany dla strumieni UDP. Domylnie 1234."

405
#: src/libvlc.h:209
Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
406
407
408
409
#, fuzzy
msgid "MTU of the network interface"
msgstr "Przecz _Interfejs"

410
#: src/libvlc.h:211
Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
411
412
413
414
415
msgid ""
"This is the typical size of UDP packets that we expect. On Ethernet it is "
"usually 1500."
msgstr ""

416
#: src/libvlc.h:214
417
418
419
msgid "enable network channel mode"
msgstr "wczenie trybu kanaw sieciowych"

420
#: src/libvlc.h:216
421
422
423
msgid "Activate this option if you want to use the VideoLAN Channel Server."
msgstr "Aktywowanie tej opcji umoliwia uywanie serwera kanaw VideoLAN."

424
#: src/libvlc.h:218
425
426
427
msgid "channel server address"
msgstr "adres serwera kanaw"

428
#: src/libvlc.h:220
429
430
431
msgid "Indicate here the address of the VideoLAN Channel Server."
msgstr "Tutaj naley poda adres serwera kanaw VideoLAN."

432
#: src/libvlc.h:222
433
434
435
msgid "channel server port"
msgstr "port serwera kanaw"

436
#: src/libvlc.h:224
437
msgid "Indicate here the port on which the VideoLAN Channel Server runs."
hartman's avatar
ALL:    
hartman committed
438
msgstr "Tutaj naley okreli port na ktrym uruchomiony jest serwer kanaw VideoLAN."
439

440
#: src/libvlc.h:226
441
442
443
msgid "network interface"
msgstr "interfejs sieciowy"

444
#: src/libvlc.h:228
445
446
447
msgid ""
"If you have several interfaces on your Linux machine and use the VLAN "
"solution, you may indicate here which interface to use."
hartman's avatar
ALL:    
hartman committed
448
msgstr "Jeli istnieje kilka interfejsw sieciowych na komputerze i uywane jest rozwizanie VLAN, mona wskaza ktry interfejs bdzie uywany."
449

450
#: src/libvlc.h:231
Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
451
452
453
454
#, fuzzy
msgid "network interface address"
msgstr "interfejs sieciowy"

455
#: src/libvlc.h:233
Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
456
457
458
459
460
#, fuzzy
msgid ""
"If you have several interfaces on your machine and use the multicast "
"solution, you will probably have to indicate the IP address of your "
"multicasting interface here."
hartman's avatar
ALL:    
hartman committed
461
msgstr "Jeli istnieje kilka interfejsw sieciowych na komputerze i uywane jest rozwizanie VLAN, mona wskaza ktry interfejs bdzie uywany."
Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
462

463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
#: src/libvlc.h:237
msgid "time to live"
msgstr ""

#: src/libvlc.h:239
msgid ""
"Indicate here the Time To Live of the multicast packets sent by the stream "
"output."
msgstr ""

#: src/libvlc.h:242
474
475
476
msgid "choose program (SID)"
msgstr "wybierz program (SID)"

477
#: src/libvlc.h:244
478
479
480
msgid "Choose the program to select by giving its Service ID."
msgstr "Wybierz program podajc jego identyfikator usugi."

481
#: src/libvlc.h:246
482
483
484
msgid "choose audio"
msgstr "wybierz dwik"

485
#: src/libvlc.h:248
486
487
488
msgid "Give the default type of audio you want to use in a DVD."
msgstr "Podaj domylny typ dwiku uywany przy odtwarzaniu DVD."

489
#: src/libvlc.h:250
490
491
492
msgid "choose channel"
msgstr "wybierz kana"

493
#: src/libvlc.h:252
494
495
496
msgid ""
"Give the stream number of the audio channel you want to use in a DVD (from 1 "
"to n)."
hartman's avatar
ALL:    
hartman committed
497
msgstr "Podaj numer strumienia kanau dwiekowego uywany przy odtwarzaniu DVD (od 1 do n)."
498

499
#: src/libvlc.h:255
500
501
502
msgid "choose subtitles"
msgstr "wybierz podtytuy"

503
#: src/libvlc.h:257
504
505
506
msgid ""
"Give the stream number of the subtitle channel you want to use in a DVD "
"(from 1 to n)."
hartman's avatar
ALL:    
hartman committed
507
msgstr "Podaj numer strumienia kanau podtytuw uywanego przy odtwarzaniu DVD (od 1 do n)."
508

509
#: src/libvlc.h:260
510
511
512
msgid "DVD device"
msgstr "urzdzenie DVD"

513
#: src/libvlc.h:263
514
515
516
517
518
msgid ""
"This is the default DVD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
"the drive letter (eg D:)"
msgstr ""

519
#: src/libvlc.h:267
520
521
522
msgid "This is the default DVD device to use."
msgstr "Domylnie uywane urzdzenie DVD."

523
#: src/libvlc.h:270
524
525
526
msgid "VCD device"
msgstr "urzdzenie VCD"

527
#: src/libvlc.h:272
528
529
530
msgid "This is the default VCD device to use."
msgstr "Domylnie uywane urzdzenie VCD."

531
#: src/libvlc.h:274
532
533
534
msgid "force IPv6"
msgstr "wymu IPv6"

535
#: src/libvlc.h:276
536
537
538
msgid ""
"If you check this box, IPv6 will be used by default for all UDP and HTTP "
"connections."
hartman's avatar
ALL:    
hartman committed
539
msgstr "Zaznaczenie tej opcji powoduje, e IPv6 bdzie uywany domylnie dla wszystkich pocze UDP i HTTP."
540

541
#: src/libvlc.h:279
542
543
544
msgid "force IPv4"
msgstr "wymu IPv4"

545
#: src/libvlc.h:281
546
547
548
msgid ""
"If you check this box, IPv4 will be used by default for all UDP and HTTP "
"connections."
hartman's avatar
ALL:    
hartman committed
549
msgstr "Zaznaczenie tej opcji powoduje, e IPv4 bdzie uywany domylnie dla wszystkich pocze UDP i HTTP."
550

551
#: src/libvlc.h:284
552
msgid "choose preferred codec list"
Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
553
msgstr ""
554

555
#: src/libvlc.h:286
556
msgid ""
557
"This allows you to select the order in which VLC will choose its codecs. For "
Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
558
"instance, 'a52old,a52,any' will try the old a52 codec before the new one. "
559
"Please be aware that VLC does not make any difference between audio or video "
Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
560
561
"codecs, so you should always specify 'any' at the end of the list to make "
"sure there is a fallback for the types you didn't specify."
562
563
msgstr ""

564
#: src/libvlc.h:293
565
msgid "choose preferred video encoder list"
566
567
msgstr ""

568
#: src/libvlc.h:295 src/libvlc.h:299
569
msgid ""
570
"This allows you to select the order in which VLC will choose its codecs. "
571
572
msgstr ""

573
#: src/libvlc.h:297
574
msgid "choose preferred audio encoder list"
575
576
msgstr ""

577
#: src/libvlc.h:302
Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
578
579
msgid "choose a stream output"
msgstr ""
580

581
#: src/libvlc.h:304
Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
582
msgid "Empty if no stream output."
583
584
msgstr ""

585
#: src/libvlc.h:306
586
587
588
589
#, fuzzy
msgid "enable video stream output"
msgstr "wyjcie obrazu w skali szaroci"

590
#: src/libvlc.h:308 src/libvlc.h:317
591
592
593
594
595
msgid ""
"This allows you to choose if the video stream should be redirected to the "
"stream output facility when this last one is enabled."
msgstr ""

596
#: src/libvlc.h:311
597
598
599
600
#, fuzzy
msgid "video encoding codec"
msgstr "modu dekodera obrazu MPEG I/II"

601
#: src/libvlc.h:313
602
603
604
msgid "This allows you to force video encoding"
msgstr ""

605
#: src/libvlc.h:315
606
607
608
609
#, fuzzy
msgid "enable audio stream output"
msgstr "wczenie dwiku"

610
#: src/libvlc.h:320
611
612
613
614
#, fuzzy
msgid "audio encoding codec"
msgstr "modu dekodera obrazu MPEG I/II"

615
#: src/libvlc.h:322
616
617
618
msgid "This allows you to force audio encoding"
msgstr ""

619
#: src/libvlc.h:324
620
msgid "choose preferred packetizer list"
621
622
msgstr ""

623
#: src/libvlc.h:326
624
msgid ""
625
"This allows you to select the order in which VLC will choose its packetizers."
626
627
msgstr ""

628
#: src/libvlc.h:329
629
630
631
632
#, fuzzy
msgid "mux module"
msgstr "modu demux"

633
#: src/libvlc.h:331
634
635
636
637
#, fuzzy
msgid "This is a legacy entry to let you configure mux modules"
msgstr "To jest zapis umoliwiajcy konfigurowanie moduw demux"

638
#: src/libvlc.h:333
639
640
641
642
#, fuzzy
msgid "access output module"
msgstr "modu wyjciowy obrazu"

643
#: src/libvlc.h:335
644
645
646
647
#, fuzzy
msgid "This is a legacy entry to let you configure access output modules"
msgstr "To jest zapis dostpu umoliwiajcy konfigurownie moduw dostpu"

648
#: src/libvlc.h:338
649
msgid "enable CPU MMX support"
650
msgstr "wczona obsuga MMX procesora"
651

652
#: src/libvlc.h:340
653
msgid ""
654
"If your processor supports the MMX instructions set, VLC can take advantage "
655
"of them."
656
msgstr "Jeli procesor obsuguje zbir istrukcji MMX, mona z nich skorzysta."
657

658
#: src/libvlc.h:343
659
msgid "enable CPU 3D Now! support"
660
msgstr "wczona obsuga 3D Now!"
661

662
#: src/libvlc.h:345
663
msgid ""
664
"If your processor supports the 3D Now! instructions set, VLC can take "
665
"advantage of them."
hartman's avatar
ALL:    
hartman committed
666
msgstr "Jeli procesor obsuguje zbir istrukcji 3D Now!, mona z nich skorzysta."
667

668
#: src/libvlc.h:348
669
msgid "enable CPU MMX EXT support"
670
msgstr "wczona obsuga MMX EXT"
671

672
#: src/libvlc.h:350
673
msgid ""
674
"If your processor supports the MMX EXT instructions set, VLC can take "
675
"advantage of them."
hartman's avatar
ALL:    
hartman committed
676
msgstr "Jeli procesor obsuguje rozszerzony zbir istrukcji MMX, mona z nich skorzysta."
677

678
#: src/libvlc.h:353
679
msgid "enable CPU SSE support"
680
msgstr "wczona obsuga SSE"
681

682
#: src/libvlc.h:355
683
#, fuzzy
684
msgid ""
685
"If your processor supports the SSE instructions set, VLC can take advantage "
686
687
"of them."
msgstr "Jeli procesor obsuguje zbir istrukcji MMX, mona z nich skorzysta."
688

689
#: src/libvlc.h:358
690
msgid "enable CPU AltiVec support"
691
msgstr "wczona obsuga AltiVec"
692

693
#: src/libvlc.h:360
694
msgid ""
695
"If your processor supports the AltiVec instructions set, VLC can take "
696
"advantage of them."
hartman's avatar
ALL:    
hartman committed
697
msgstr "Jeli procesor obsuguje zbir istrukcji AltiVec, mona z nich skorzysta."
698

699
#: src/libvlc.h:363
Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
700
701
702
msgid "play files randomly forever"
msgstr ""

703
#: src/libvlc.h:365
Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
704
msgid ""
705
"When selected, VLC will randomly play files in the playlist until "
Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
706
707
708
"interrupted."
msgstr ""

709
#: src/libvlc.h:368
710
711
712
msgid "launch playlist on startup"
msgstr "wczanie listy odtwarzania przy uruchamianiu"

713
#: src/libvlc.h:370
714
msgid "If you want VLC to start playing on startup, then enable this option."
hartman's avatar
ALL:    
hartman committed
715
msgstr "Jeli VLC ma wcza odtwarzanie po uruchomieniu wwczas naley zaznaczy t opcj."
716

717
#: src/libvlc.h:372
718
msgid "enqueue items in playlist"
719
msgstr "kolejkowanie obiektw listy odtwarzania"
720

721
#: src/libvlc.h:374
722
msgid ""
723
"If you want VLC to add items to the playlist as you open them, then enable "
724
"this option."
hartman's avatar
ALL:    
hartman committed
725
msgstr "Jeli VLC ma dodawa pliki do listy odtwarzania po ich otwarciu wwczas naley zaznaczy t opcj."
726

727
#: src/libvlc.h:377
728
729
730
msgid "loop playlist on end"
msgstr "zaptlanie listy odtwarzania"

731
#: src/libvlc.h:379
732
msgid ""
733
"If you want VLC to keep playing the playlist indefinitely then enable this "
734
"option."
hartman's avatar
ALL:    
hartman committed
735
msgstr "Jeli VLC ma odtwarza w nieskoczono list odtwarzania wwczas naley zaznaczy t opcj."
736

737
#: src/libvlc.h:382
738
739
740
msgid "memory copy module"
msgstr "modu kopiowania pamici"

741
#: src/libvlc.h:384
742
#, fuzzy
743
msgid ""
744
"You can select which memory copy module you want to use. By default VLC will "
745
"select the fastest one supported by your hardware."
hartman's avatar
ALL:    
hartman committed
746
msgstr "Mona wybra ktry z moduw kopiowania pamici ma by uywany. Domylnie VLC wybierze najszybszy obsugiwany przez sprzt modu."
747

748
#: src/libvlc.h:387
749
msgid "access module"
750
msgstr "modu dostpu"
751

752
#: src/libvlc.h:389
753
msgid "This is a legacy entry to let you configure access modules"
754
msgstr "To jest zapis dostpu umoliwiajcy konfigurownie moduw dostpu"
755

756
#: src/libvlc.h:391
757
msgid "demux module"
758
msgstr "modu demux"
759

760
#: src/libvlc.h:393
761
msgid "This is a legacy entry to let you configure demux modules"
762
msgstr "To jest zapis umoliwiajcy konfigurowanie moduw demux"
763

764
#: src/libvlc.h:395
Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
765
766
#, fuzzy
msgid "fast mutex on NT/2K/XP (developers only)"
767
768
msgstr "szybkie wtki pthread na NT/2K/Xp (tylko programici)"

769
#: src/libvlc.h:397
Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
770
#, fuzzy
771
msgid ""
Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
772
773
774
"On Windows NT/2K/XP we use a slow mutex implementation but which allows us "
"to correctely implement condition variables. You can also use the faster "
"Win9x implementation but you might experience problems with it."
hartman's avatar
ALL:    
hartman committed
775
msgstr "W systemie Windows NT/2K/XP uywana jest wolna lecz poprawna implementacja wtkw pthread, mona take wybra szybsz implementacj lecz wwczas mona napotka problemy."
776

777
#: src/libvlc.h:402
778
msgid "Condition variables implementation for Win9x (developers only)"
Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
779
780
msgstr ""

781
#: src/libvlc.h:405
Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
782
783
784
785
786
787
788
789
msgid ""
"On Windows 9x/Me we use a fast but not correct condition variables "
"implementation (more precisely there is a possibility for a race condition "
"to happen). However it is possible to use slower alternatives which should "
"be more robust. Currently you can choose between implementation 0 (which is "
"the default and the fastest), 1 and 2."
msgstr ""

790
#: src/libvlc.h:413
Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
791
#, fuzzy
gbazin's avatar
   
gbazin committed
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
msgid ""
"\n"
"Playlist items:\n"
" *.mpg, *.vob          plain MPEG-1/2 files\n"
" [dvd:][device][@raw_device][@[title][,[chapter][,angle]]]\n"
"                 DVD device\n"
" [vcd:][device][@[title][,[chapter]]\n"
"                 VCD device\n"
" udpstream:[@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
"                 UDP stream sent by VLS\n"
" vlc:pause           pause execution of playlist items\n"
" vlc:quit            quit VLC\n"
msgstr ""
"\n"
"Obiekty listy odtwarzania:\n"
" *.mpg, *.vob          zwyke pliki MPEG-1/2\n"
" [dvd:][urzdzenie][@urzadzenie_surowe][@[tytu][,[rozdzia][,kt]]]\n"
"                 urzadzenie DVD\n"
" [vcd:][urzdzenie][@[tytu][,[rozdzia]]\n"
"                 urzdzenie VCD\n"
" udpstream:[@[<przypisany adres>][:<przypisany port>]]\n"
"                 strumie UDP wysyany przez VLS\n"
" vlc:pause           zatrzymanie odtwarzania obiektw listy\n"
" vlc:quit            wyjcie z VLC\n"

hartman's avatar
ALL:    
hartman committed
817
#. Interface options
818
#: src/libvlc.h:443 modules/misc/dummy/dummy.c:59
819
820
821
msgid "Interface"
msgstr "Interfejs"

hartman's avatar
ALL:    
hartman committed
822
#. Audio options
823
#: src/libvlc.h:457 modules/audio_output/file.c:108
824
#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1133 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1260
hartman's avatar
ALL:    
hartman committed
825
#: modules/gui/macosx/intf.m:339
826
827
828
msgid "Audio"
msgstr "Dwik"

hartman's avatar
ALL:    
hartman committed
829
#. Video options
830
#: src/libvlc.h:475 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1140
hartman's avatar
ALL:    
hartman committed
831
832
#: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1337 modules/gui/macosx/intf.m:346
#: modules/misc/dummy/dummy.c:77 modules/video_output/directx/directx.c:107
833
834
835
msgid "Video"
msgstr "Obraz"

hartman's avatar
ALL:    
hartman committed
836
#. Input options
837
#: src/libvlc.h:495 modules/access/satellite/satellite.c:66
838
839
840
msgid "Input"
msgstr "Wejcie"

hartman's avatar
ALL:    
hartman committed
841
#. Decoder options
842
#: src/libvlc.h:529
843
844
845
msgid "Decoders"
msgstr "Dekodery"

846
#: src/libvlc.h:532
847
848
849
850
#, fuzzy
msgid "Encoders"
msgstr "Dekodery"

hartman's avatar
ALL:    
hartman committed
851
#. Stream output options
852
#: src/libvlc.h:537 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2149
853
854
#: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2468 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3150
#: modules/gui/macosx/open.m:204 modules/gui/win32/strings.cpp:221
855
856
857
msgid "Stream output"
msgstr ""

hartman's avatar
ALL:    
hartman committed
858
#. CPU options
859
#: src/libvlc.h:550
860
861
862
msgid "CPU"
msgstr "CPU"

hartman's avatar
ALL:    
hartman committed
863
#. Playlist options
864
#: src/libvlc.h:562 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:648
865
866
#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2500
#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2525 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:752
867
#: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2813 modules/gui/macosx/intf.m:281
hartman's avatar
ALL:    
hartman committed
868
#: modules/gui/macosx/intf.m:358 modules/gui/win32/strings.cpp:120
gbazin's avatar
   
gbazin committed
869
#: modules/gui/win32/strings.cpp:180 modules/gui/wxwindows/interface.cpp:283
870
871
872
msgid "Playlist"
msgstr "Lista odtwarzania"

hartman's avatar
ALL:    
hartman committed
873
#. Misc options
874
#: src/libvlc.h:569 modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:85
875
#: modules/audio_filter/converter/mpgatofixed32.c:60