sk.po 734 KB
Newer Older
1
# Copyright (C) 2006 the VideoLAN team
2
# This file is distributed under the same license as the VLC package.
3 4 5 6 7
# FIRST AUTHOR <PODNETY@MOJEPREKLADY.NET>, 2006.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Slovak translation for VLC Media Player\n"
8
"Report-Msgid-Bugs-To: vlc-devel@videolan.org\n"
9
"POT-Creation-Date: 2008-01-07 21:06+0100\n"
10
"PO-Revision-Date: 2007-09-09 11:57+0100\n"
11 12 13 14 15 16
"Last-Translator: Marián Hikaník <podnety@mojepreklady.net>\n"
"Language-Team: Marián Hikaník, translation controlled by: Pavel Kříž\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
17
#: include/vlc_config_cat.h:36
18 19 20
msgid "VLC preferences"
msgstr "Nastavenia programu VLC"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
21
#: include/vlc_config_cat.h:38
22
msgid "Select \"Advanced Options\" to see all options."
23 24 25 26
msgstr ""
"Ak chcete vidieť všetky nastavenia, kliknite na príkaz \"Pokročilé nastavenia"
"\"."

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
27
#: include/vlc_config_cat.h:40 include/vlc_config_cat.h:131
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
28 29 30
#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:62 modules/gui/wince/playlist.cpp:671
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/fileinfo.cpp:82
#: modules/visualization/visual/visual.c:111
31 32 33
msgid "General"
msgstr "Všeobecné"

34
#: include/vlc_config_cat.h:43
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
35 36
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:68
#: modules/misc/dummy/dummy.c:63
37 38 39
msgid "Interface"
msgstr "Rozhranie"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
40
#: include/vlc_config_cat.h:44
41
msgid "Settings for VLC's interfaces"
42
msgstr "Nastavenia rozhrania programu VLC"
43

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
44
#: include/vlc_config_cat.h:46
45 46 47
msgid "General interface settings"
msgstr "Všeobecné nastavenia rozhrania"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
48
#: include/vlc_config_cat.h:48
49 50 51
msgid "Main interfaces"
msgstr "Hlavné rozhrania"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
52
#: include/vlc_config_cat.h:49
53 54 55
msgid "Settings for the main interface"
msgstr "Nastavenia hlavného vzhľadu"

56
#: include/vlc_config_cat.h:51 src/libvlc-module.c:147
57 58 59
msgid "Control interfaces"
msgstr "Ovládanie rozhraní"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
60
#: include/vlc_config_cat.h:52
61 62 63
msgid "Settings for VLC's control interfaces"
msgstr "Nastavenia kontrolných rozhraní programu VLC"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
64
#: include/vlc_config_cat.h:54 include/vlc_config_cat.h:55
65 66 67
msgid "Hotkeys settings"
msgstr "Nastavenia horúcich klávesov"

68
#: include/vlc_config_cat.h:58 src/input/es_out.c:2045
69
#: src/libvlc-module.c:1400 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:280
70
#: modules/gui/macosx/extended.m:70 modules/gui/macosx/intf.m:673
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
71
#: modules/gui/macosx/output.m:170 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:97
72 73
#: modules/gui/macosx/wizard.m:378
#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:507
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
74 75 76 77 78
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:70
#: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:631
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:338
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:852
#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:178 modules/stream_out/transcode.c:253
79 80 81
msgid "Audio"
msgstr "Zvuk"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
82
#: include/vlc_config_cat.h:59
83 84 85
msgid "Audio settings"
msgstr "Nastavenia zvuku"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
86
#: include/vlc_config_cat.h:61 include/vlc_config_cat.h:62
87
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:195
88 89 90
msgid "General audio settings"
msgstr "Všeobecné nastavenia zvuku"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
91
#: include/vlc_config_cat.h:64 include/vlc_config_cat.h:89
92
#: src/video_output/video_output.c:435
93 94 95
msgid "Filters"
msgstr "Filtre"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
96
#: include/vlc_config_cat.h:66
97 98 99
msgid "Audio filters are used to postprocess the audio stream."
msgstr "Aplikovaním zvukových filtrov môžete dodatočne upraviť zvuk."

100 101
#: include/vlc_config_cat.h:68 src/audio_output/input.c:88
#: modules/gui/macosx/intf.m:683 modules/gui/macosx/intf.m:684
102 103 104
msgid "Visualizations"
msgstr "Vizualizácie"

105
#: include/vlc_config_cat.h:70 src/audio_output/input.c:160
106 107 108
msgid "Audio visualizations"
msgstr "Vizualizácie zvuku"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
109
#: include/vlc_config_cat.h:72 include/vlc_config_cat.h:85
110 111 112
msgid "Output modules"
msgstr "Výstupné moduly"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
113
#: include/vlc_config_cat.h:73
114 115 116
msgid "These are general settings for audio output modules."
msgstr "Toto sú všeobecné nastavenia výstupných modulov zvuku."

117
#: include/vlc_config_cat.h:75 src/libvlc-module.c:1777
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
118 119 120
#: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:758
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:578
#: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:282 modules/stream_out/transcode.c:285
121 122 123
msgid "Miscellaneous"
msgstr "Rôzne"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
124
#: include/vlc_config_cat.h:76
125 126 127
msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
msgstr "Rôzne nastavenia zvuku a modulov"

128
#: include/vlc_config_cat.h:79 src/input/es_out.c:2073
129
#: src/libvlc-module.c:1448 modules/gui/macosx/extended.m:69
130 131 132
#: modules/gui/macosx/intf.m:686 modules/gui/macosx/output.m:160
#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:86 modules/gui/macosx/wizard.m:379
#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:508
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
133 134 135 136 137 138
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:71
#: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:542
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:292
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:813
#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:176 modules/misc/dummy/dummy.c:93
#: modules/stream_out/transcode.c:197
139 140 141
msgid "Video"
msgstr "Video"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
142
#: include/vlc_config_cat.h:80
143 144 145
msgid "Video settings"
msgstr "Nastavenia videa"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
146
#: include/vlc_config_cat.h:82 include/vlc_config_cat.h:83
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
147
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:165
148 149 150
msgid "General video settings"
msgstr "Všeobecné nastavenia videa"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
151
#: include/vlc_config_cat.h:87
152 153 154
msgid "Choose your preferred video output and configure it here."
msgstr "Tu si môžete vybrať preferovaný video-výstup a nakonfigurovať ho. "

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
155
#: include/vlc_config_cat.h:91
156 157 158
msgid "Video filters are used to postprocess the video stream."
msgstr "Aplikovaním video-filtrov môžete dodatočne upraviť video."

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
159
#: include/vlc_config_cat.h:93
160 161 162
msgid "Subtitles/OSD"
msgstr "Titulky/OSD"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
163
#: include/vlc_config_cat.h:94
164 165 166 167 168 169
msgid ""
"Miscellaneous settings related to On-Screen-Display, subtitles and \"overlay "
"subpictures\"."
msgstr ""
"Rôzne nastavenia, ktoré sa vzťahujú k OSD ovládaniu, titulkom alebo k "
"obrázkom používaným pri prekrývaní."
170

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
171
#: include/vlc_config_cat.h:103
172 173 174
msgid "Input / Codecs"
msgstr "Vstup / Kodeky"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
175
#: include/vlc_config_cat.h:104
176 177 178 179 180 181
msgid ""
"These are the settings for the input, demultiplexing and decoding parts of "
"VLC. Encoder settings can also be found here."
msgstr ""
"Tu sú nastavenia vstupného signálu, demultiplexovania a dekódovania v "
"programe VLC. Môžete tu nájsť aj nastavenia enkodérov."
182

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
183
#: include/vlc_config_cat.h:107
184 185 186
msgid "Access modules"
msgstr "Prístupové moduly"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
187
#: include/vlc_config_cat.h:109
188 189 190 191 192 193 194
msgid ""
"Settings related to the various access methods used by VLC. Common settings "
"you may want to alter are HTTP proxy or caching settings."
msgstr ""
"Toto sú nastavenia, ktoré sa nejakým spôsobom vzťahujú k metódam prístupu, "
"používaným v programe VLC. K nastaveniam, ktoré treba častokrát zmeniť "
"patria najmä nastavenia HTTP proxy alebo nastavenia vyrovnávacej pamäte."
195

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
196
#: include/vlc_config_cat.h:113
197 198 199
msgid "Access filters"
msgstr "Prístupové filtre"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
200
#: include/vlc_config_cat.h:115
201 202 203 204 205 206 207 208
msgid ""
"Access filters are special modules that allow advanced operations on the "
"input side of VLC. You should not touch anything here unless you know what "
"you are doing."
msgstr ""
"Prístupové filtre sú špeciálne moduly, ktoré umožňujú vykonávať pokročilé "
"operácie pri vstupe do programu VLC. Pokiaľ neviete čo meníte, nemali by ste "
"tieto nastavenia v žiadnom prípade meniť. "
209

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
210
#: include/vlc_config_cat.h:119
211 212 213
msgid "Demuxers"
msgstr "Demuxéry"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
214
#: include/vlc_config_cat.h:120
215 216 217
msgid "Demuxers are used to separate audio and video streams."
msgstr "Demuxéry sa používajú na oddelenie audio- a video-stôp. "

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
218
#: include/vlc_config_cat.h:122
219 220 221
msgid "Video codecs"
msgstr "Video kodeky"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
222
#: include/vlc_config_cat.h:123
223 224 225
msgid "Settings for the video-only decoders and encoders."
msgstr "Nastavenia dekodérov a enkodérov len pre video. "

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
226
#: include/vlc_config_cat.h:125
227 228 229
msgid "Audio codecs"
msgstr "Audio kodeky"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
230
#: include/vlc_config_cat.h:126
231 232 233
msgid "Settings for the audio-only decoders and encoders."
msgstr "Nastavenia dekodérov a enkodérov len pre zvuk."

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
234
#: include/vlc_config_cat.h:128
235 236 237
msgid "Other codecs"
msgstr "Iné kodeky"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
238
#: include/vlc_config_cat.h:129
239 240 241
msgid "Settings for audio+video and miscellaneous decoders and encoders."
msgstr "Nastavenia ostatných dekodérov a enkodérov zvuku a videa."

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
242
#: include/vlc_config_cat.h:132
243
msgid "General input settings. Use with care."
244 245
msgstr ""
"Všeobecné nastavenia vstupu. Týmto nastavenia venujte zvýšenú pozornosť!"
246

247
#: include/vlc_config_cat.h:135 src/libvlc-module.c:1703
248
#: modules/gui/qt4/dialogs/sout.cpp:41
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
249
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:152
250 251 252
msgid "Stream output"
msgstr "Výstupný tok"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
253
#: include/vlc_config_cat.h:137
254
msgid ""
255 256 257 258 259 260 261
"Stream output is what allows VLC to act as a streaming server or to save "
"incoming streams.\n"
"Streams are first muxed and then sent through an \"access output\" module "
"that can either save the stream to a file, or stream it (UDP, HTTP, RTP/"
"RTSP).\n"
"Sout streams modules allow advanced stream processing (transcoding, "
"duplicating...)."
262
msgstr ""
263 264 265 266 267
"Funkcia Výstup streamu je to, vďaka čomu dokáže program VLC pracovať ako "
"streamovací server a prijímať a ukladať prichádzajúce streamy. \n"
"Streamy sú najskôr muxované a potom sa odosielajú pomocou modulu \"access "
"output\", ktorý ich dokáže buď ukladať do súboru, alebo odosielať ďalej "
"pomocou rôznych protokolov (UDP, HTTP, RTP/RTSP). \n"
268 269
"Dodatočné upravovanie streamu je možné vďaka tzv. sout-streams modulom. "

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
270
#: include/vlc_config_cat.h:145
271 272 273
msgid "General stream output settings"
msgstr "Všeobecné nastavenie výstupného streamu"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
274
#: include/vlc_config_cat.h:147
275 276 277
msgid "Muxers"
msgstr "Muxéry"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
278
#: include/vlc_config_cat.h:149
279
msgid ""
280 281 282
"Muxers create the encapsulation formats that are used to put all the "
"elementary streams (video, audio, ...) together. This setting allows you to "
"always force a specific muxer. You should probably not do that.\n"
283 284
"You can also set default parameters for each muxer."
msgstr ""
285 286 287 288
"Muxéry dokážu vyrobiť taký stream, ktorý už bude obsahovať všetky "
"elementárne streamy (video, audio, ...) zlúčené dohromady. Toto nastavenie "
"Vám umožňuje voľbu konkrétneho muxéra, ktorý chcete použiť. Väčšinou však "
"nie je nutné určovať nejaký muxér konkrétne. \n"
289 290
"Pre každý muxér môžete zadať aj jeho predvolené nastavenia."

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
291
#: include/vlc_config_cat.h:155
292 293 294
msgid "Access output"
msgstr "Access output"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
295
#: include/vlc_config_cat.h:157
296
msgid ""
297 298 299
"Access output modules control the ways the muxed streams are sent. This "
"setting allows you to always force a specific access output method. You "
"should probably not do that.\n"
300 301
"You can also set default parameters for each access output."
msgstr ""
302 303 304 305
"Moduly s názvom Access output sa používajú na kontrolovanie ciest, ktorými "
"sú streamy odosielané. Nastavením týchto modulov si môžete napríklad určiť, "
"že sa pri odosielaní streamu bude používať len Vami určená metóda. Väčšinou "
"však nie sú takéto fixné nastavenia potrebné. \n"
306 307
"Pre každú metódu odosielania streamu môžete zadať aj predvolené nastavenia."

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
308
#: include/vlc_config_cat.h:162
309 310 311
msgid "Packetizers"
msgstr "Paketizéry"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
312
#: include/vlc_config_cat.h:164
313
msgid ""
314 315 316
"Packetizers are used to \"preprocess\" the elementary streams before muxing. "
"This setting allows you to always force a packetizer. You should probably "
"not do that.\n"
317 318
"You can also set default parameters for each packetizer."
msgstr ""
319 320 321 322
"Paketizéry sa používajú na \"prvotnú úpravu\" elementárnych streamov pred "
"ich muxovaním. Pomocou tejto voľby si môžete použitie paketizéra vynútiť. Vo "
"väčšine prípadov to však nie je potrebné a nemali by ste si jeho použitie "
"vynucovať. \n"
323 324
"Pre každý paketizér môžete nastaviť aj predvolené parametre."

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
325
#: include/vlc_config_cat.h:170
326 327 328
msgid "Sout stream"
msgstr "Sout stream"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
329
#: include/vlc_config_cat.h:171
330 331 332 333 334 335 336 337 338
msgid ""
"Sout stream modules allow to build a sout processing chain. Please refer to "
"the Streaming Howto for more information. You can configure default options "
"for each sout stream module here."
msgstr ""
"Moduly sout stream umožňujú vytváranie reťazcov sout. Ak chcete získať viac "
"informácií, prečítajte si prosím príručku Ako na streamovanie (Streaming "
"Howto). Tu môžete nastavovať predvolené nastavenia pre každý sout-stream "
"modul. "
339

340 341
#: include/vlc_config_cat.h:176 modules/services_discovery/sap.c:122
#: modules/services_discovery/sap.c:316
342 343 344
msgid "SAP"
msgstr "SAP"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
345
#: include/vlc_config_cat.h:178
346 347 348 349 350 351
msgid ""
"SAP is a way to publically announce streams that are being sent using "
"multicast UDP or RTP."
msgstr ""
"SAP je funkcia, ktorá umožňuje vysielať oznamovacie streamy pomocou "
"protokolu UDP alebo RTP."
352

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
353
#: include/vlc_config_cat.h:181
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
354
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_panel.cpp:68
355 356 357
msgid "VOD"
msgstr "VOD"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
358
#: include/vlc_config_cat.h:182
359 360 361
msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
msgstr "Implementácia funkcie video na požiadanie (Video on Demand)"

362
#: include/vlc_config_cat.h:186 src/libvlc-module.c:1839
363 364
#: src/playlist/engine.c:111 modules/demux/playlist/playlist.c:67
#: modules/demux/playlist/playlist.c:68
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
365
#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:229
366
#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:323 modules/gui/macosx/intf.m:618
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
367
#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1262
368 369
#: modules/gui/qt4/dialogs/playlist.cpp:45
#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:133
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
370
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:208
371 372
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:696
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:707
373 374 375
msgid "Playlist"
msgstr "Playlist"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
376
#: include/vlc_config_cat.h:187
377 378 379 380 381 382
msgid ""
"Settings related to playlist behaviour (e.g. playback mode) and to modules "
"that automatically add items to the playlist (\"service discovery\" modules)."
msgstr ""
"Nastavenia vplývajúce na správanie sa playlistu (napr. v playback-móde) a "
"modulov, ktoré dokážu automaticky pridávať do playlistu nové položky."
383

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
384
#: include/vlc_config_cat.h:191
385 386 387
msgid "General playlist behaviour"
msgstr "Všeobecné nastavenia správania sa playlistu"

388
#: include/vlc_config_cat.h:192 modules/gui/macosx/playlist.m:447
389 390 391
msgid "Services discovery"
msgstr "Zisťovacie moduly"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
392
#: include/vlc_config_cat.h:193
393 394 395 396 397 398
msgid ""
"Services discovery modules are facilities that automatically add items to "
"playlist."
msgstr ""
"Zisťovacie moduly pridávajú do programu VLC možnosť automatického pridávania "
"položiek do playlistu."
399

400
#: include/vlc_config_cat.h:197 src/libvlc-module.c:1662
401
#: modules/gui/macosx/prefs.m:121
402 403 404
msgid "Advanced"
msgstr "Pokročilé"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
405
#: include/vlc_config_cat.h:198
406
msgid "Advanced settings. Use with care."
407 408
msgstr ""
"Pokročilé nastavenia. Zmene týchto nastavení venujte zvýšenú pozornosť."
409

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
410
#: include/vlc_config_cat.h:200
411 412 413
msgid "CPU features"
msgstr "Vlastnosti procesora"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
414
#: include/vlc_config_cat.h:201
415 416 417 418 419 420
msgid ""
"You can choose to disable some CPU accelerations here. You should probably "
"not change these settings."
msgstr ""
"Tu môžete zablokovať niektoré akceleračné funkcie procesora. Vo väčšine "
"prípadov to však nie je potrebné."
421

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
422
#: include/vlc_config_cat.h:204
423 424 425
msgid "Advanced settings"
msgstr "Pokročilé nastavenia"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
426
#: include/vlc_config_cat.h:205
427 428 429
msgid "Other advanced settings"
msgstr "Iné pokročilé nastavenia"

Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
430
#: include/vlc_config_cat.h:207 modules/gui/macosx/open.m:164
431
#: modules/gui/macosx/open.m:410 modules/gui/pda/pda_interface.c:546
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
432
#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.ui:46
433
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:507
434 435 436
msgid "Network"
msgstr "Sieť"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
437
#: include/vlc_config_cat.h:208
438 439 440
msgid "These modules provide network functions to all other parts of VLC."
msgstr "Tieto moduly zabezpečujú v programe VLC fungovanie siete."

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
441
#: include/vlc_config_cat.h:213
442 443 444
msgid "Chroma modules settings"
msgstr "Nastavenia modulov Chroma"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
445
#: include/vlc_config_cat.h:214
446 447 448
msgid "These settings affect chroma transformation modules."
msgstr "Tieto nastavenia sa týkajú transformačných modulov Chroma."

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
449
#: include/vlc_config_cat.h:216
450 451 452
msgid "Packetizer modules settings"
msgstr "Nastavenia modulov paketizéra"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
453
#: include/vlc_config_cat.h:220
454 455 456
msgid "Encoders settings"
msgstr "Nastavenia enkodérov"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
457
#: include/vlc_config_cat.h:222
458 459 460
msgid "These are general settings for video/audio/subtitles encoding modules."
msgstr "Tu sú všeobecné nastavenia kódovacích modulov videa/zvuku/titulkov. "

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
461
#: include/vlc_config_cat.h:225
462 463 464
msgid "Dialog providers settings"
msgstr "Nastavenia poskytovateľov dialógov"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
465
#: include/vlc_config_cat.h:227
466 467 468
msgid "Dialog providers can be configured here."
msgstr "Tu môžete nastaviť parametre pre poskytovanie dialógov."

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
469
#: include/vlc_config_cat.h:229
470 471 472
msgid "Subtitle demuxer settings"
msgstr "Nastavenia demuxéra titulkov"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
473
#: include/vlc_config_cat.h:231
474 475 476 477 478 479
msgid ""
"In this section you can force the behavior of the subtitle demuxer, for "
"example by setting the subtitles type or file name."
msgstr ""
"V tejto časti si môžete určiť, ako sa bude správať demuxér titulkov, môžete "
"napríklad nastaviť typ titulkov alebo názov súboru."
480

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
481
#: include/vlc_config_cat.h:238
482 483 484
msgid "No help available"
msgstr "Nie je dostupný žiaden pomocník"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
485
#: include/vlc_config_cat.h:239
486 487 488
msgid "There is no help available for these modules."
msgstr "Pre tieto moduly neexistuje žiaden pomocník."

Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
489
#: include/vlc_interface.h:147
490 491
msgid ""
"\n"
492 493
"Warning: if you can't access the GUI anymore, open a command-line window, go "
"to the directory where you installed VLC and run \"vlc -I wx\"\n"
494 495
msgstr ""
"\n"
496 497 498
"Upozornenie: Ak sa nemozete dostat k uzivatelskemu rozhraniu programu, "
"pouzite prosim prikazovy riadok, prejdite do priecinka kde je nainstalovany "
"program VLC a zadajte prikaz  \"vlc -I wx\"\n"
499

Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
500
#: include/vlc_intf_strings.h:33 modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:126
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
501 502 503 504 505
msgid "Quick &Open File..."
msgstr "Rýchle otvorenie &súboru..."

#: include/vlc_intf_strings.h:34
msgid "&Advanced Open..."
506
msgstr "Pokročilé otváranie..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
507 508 509 510 511 512

#: include/vlc_intf_strings.h:35
msgid "Open &Directory..."
msgstr "Otvoriť &priečinok..."

#: include/vlc_intf_strings.h:37
513
msgid "Select one or more files to open"
514
msgstr "Zvoľte si jeden alebo viacero súborov, ktoré chcete otvoriť"
515

516
#: include/vlc_intf_strings.h:41 modules/gui/macosx/intf.m:717
517
msgid "Media Information..."
518
msgstr "Informácia o médiu..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
519 520

#: include/vlc_intf_strings.h:42
521
msgid "Codec Information..."
522
msgstr "Informácia o kodeku..."
523

524
#: include/vlc_intf_strings.h:43 modules/gui/macosx/intf.m:718
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
525 526 527
msgid "Messages..."
msgstr "&Hlásenia programu..."

528
#: include/vlc_intf_strings.h:44
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
529
msgid "Extended settings..."
530
msgstr "Pokročilé nastavenia..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
531 532

#: include/vlc_intf_strings.h:45
533
msgid "Go to specific time..."
534
msgstr "Prejsť na zadaný čas..."
535

536
#: include/vlc_intf_strings.h:46 modules/gui/macosx/intf.m:715
537
msgid "Bookmarks..."
538
msgstr "Záložky..."
539 540 541

#: include/vlc_intf_strings.h:47
msgid "VLM Configuration..."
542
msgstr "Konfigurácia VLM..."
543 544

#: include/vlc_intf_strings.h:49
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
545 546 547
msgid "About VLC media player..."
msgstr "O programe VLC media player"

Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
548
#: include/vlc_intf_strings.h:52 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:50
549 550 551 552 553
#: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:136 modules/gui/macosx/intf.m:611
#: modules/gui/macosx/intf.m:654 modules/gui/macosx/intf.m:733
#: modules/gui/macosx/intf.m:740 modules/gui/macosx/intf.m:1633
#: modules/gui/macosx/intf.m:1634 modules/gui/macosx/intf.m:1635
#: modules/gui/macosx/intf.m:1636 modules/gui/macosx/playlist.m:439
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
554
#: modules/gui/pda/pda_interface.c:260 modules/gui/pda/pda_interface.c:261
555 556
#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:524
#: modules/gui/qt4/menus.cpp:500 modules/gui/qt4/menus.cpp:504
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
557 558
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:280
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:289
559 560 561
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:694
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:705
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1244
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
562
#: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:266 modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:277
563 564 565
msgid "Play"
msgstr "Prehrať"

566
#: include/vlc_intf_strings.h:53
567
msgid "Fetch information"
568
msgstr "Získať informácie"
569

570
#: include/vlc_intf_strings.h:54 modules/gui/macosx/playlist.m:440
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
571 572 573 574 575 576
#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1252
#: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.ui:59
#: modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:50
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:284
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:291
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:106
577 578 579
msgid "Delete"
msgstr "Vymazať"

580 581 582 583
#: include/vlc_intf_strings.h:55
msgid "Information..."
msgstr "Informácia"

584
#: include/vlc_intf_strings.h:56
585
msgid "Sort"
586
msgstr "Zoradiť"
587

588
#: include/vlc_intf_strings.h:57
589
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:1577
590 591 592
msgid "Add node"
msgstr "Pridať uzol"

593
#: include/vlc_intf_strings.h:58
594
msgid "Stream..."
595
msgstr "Stream..."
596

597
#: include/vlc_intf_strings.h:59
598
msgid "Save..."
599
msgstr "Uložiť..."
600

601 602 603 604
#: include/vlc_intf_strings.h:60
msgid "Open Folder..."
msgstr "Otvoriť priečinok..."

605
#: include/vlc_intf_strings.h:64 src/libvlc-module.c:1094
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
606 607 608
msgid "Repeat all"
msgstr "Zopakovať všetko"

609
#: include/vlc_intf_strings.h:65
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
610 611 612
msgid "Repeat one"
msgstr "Opakovať jedenkrát"

613
#: include/vlc_intf_strings.h:66
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
614
msgid "No repeat"
615
msgstr "Bez opakovania"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
616

617
#: include/vlc_intf_strings.h:68 src/libvlc-module.c:1293
618
#: modules/gui/macosx/controls.m:920 modules/gui/macosx/intf.m:660
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
619 620 621
msgid "Random"
msgstr "Náhodne"

622
#: include/vlc_intf_strings.h:69
Felix Paul Kühne's avatar
Felix Paul Kühne committed
623 624 625
#, fuzzy
msgid "Random off"
msgstr "Náhodné prehrávanie vypnuté"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
626

627
#: include/vlc_intf_strings.h:71
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
628 629 630
msgid "Add to playlist"
msgstr "Pridať do playlistu"

631
#: include/vlc_intf_strings.h:72
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
632
msgid "Add to media library"
633
msgstr "Pridať do knižnice médií"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
634

635
#: include/vlc_intf_strings.h:74
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
636
msgid "Add file..."
637
msgstr "Pridať súbor..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
638

639
#: include/vlc_intf_strings.h:75
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
640
msgid "Advanced open..."
641
msgstr "Pokročilé otvorenie..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
642

643
#: include/vlc_intf_strings.h:76
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
644
msgid "Add directory..."
645
msgstr "Pridať priečinok..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
646

647
#: include/vlc_intf_strings.h:78
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
648
msgid "Save playlist to file..."
649
msgstr "Uložiť playlist do súboru..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
650

651
#: include/vlc_intf_strings.h:79
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
652
msgid "Load playlist file..."
653
msgstr "Načítať súbor s playlistom..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
654

655
#: include/vlc_intf_strings.h:81 modules/gui/macosx/playlist.m:452
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
656
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:329
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
657 658 659
msgid "Search"
msgstr "Hľadať"

660
#: include/vlc_intf_strings.h:82
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
661
msgid "Search filter"
662
msgstr "Vyhľadávací filter"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
663

664
#: include/vlc_intf_strings.h:84
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
665
msgid "Additional sources"
666
msgstr "Dodatočné zdroje"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
667

668
#: include/vlc_intf_strings.h:88
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
669
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences.cpp:1019
670 671 672 673 674 675 676
msgid ""
"Some options are available but hidden. Check \"Advanced options\" to see "
"them."
msgstr ""
"Pokročilé nastavenia sú momentálne skryté. Ak ich chcete zobraziť, aktivujte "
"voľbu \"Pokročilé nastavenia\" "

Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
677 678
#: include/vlc_intf_strings.h:93 modules/gui/macosx/extended.m:83
#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:147
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
679 680 681
msgid "Image clone"
msgstr "Klonovať obrázok"

682
#: include/vlc_intf_strings.h:94
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
683
msgid "Clone the image"
684
msgstr "Konovať obrázok"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
685

686
#: include/vlc_intf_strings.h:96 modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:404
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
687
msgid "Magnification"
688
msgstr "Zväčšenie"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
689

690
#: include/vlc_intf_strings.h:97
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
691 692 693 694
msgid ""
"Magnify a part of the video. You can select which part of the image should "
"be magnified."
msgstr ""
695
"Zväčšiť časť videa. Tu si môžete zvoliť, ktorú časť videa chcete zväčšiť."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
696

697
#: include/vlc_intf_strings.h:100 modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:536
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
698
msgid "Waves"
699
msgstr "Vlny"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
700

701
#: include/vlc_intf_strings.h:101
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
702
msgid "\"Waves\" video distortion effect"
703
msgstr "Skresľujúci efekt \"Vlny\"."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
704

705
#: include/vlc_intf_strings.h:103
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
706
msgid "\"Water surface\" video distortion effect"
707
msgstr "Skresľujúci video-efekt \"Vodná plocha\""
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
708

709
#: include/vlc_intf_strings.h:105
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
710
msgid "Image colors inversion"
711
msgstr "Inverzia farieb obrázka"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
712

713
#: include/vlc_intf_strings.h:107
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
714
msgid "Split the image to make an image wall"
715
msgstr "Rozdeliť obrázok tak, aby sa vytvorila obrazová stena"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
716

717
#: include/vlc_intf_strings.h:109
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
718 719 720 721
msgid ""
"Create a \"puzzle game\" with the video.\n"
"The video gets split in parts that you must sort."
msgstr ""
722 723
"Z videa vytvoriť hru \"puzzle\".\n"
"Video sa rozdelí na viacero častí, ktoré musíte uložiť v správnom poradí."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
724

725
#: include/vlc_intf_strings.h:112
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
726 727 728 729
msgid ""
"\"Edge detection\" video distortion effect.\n"
"Try changing the various settings for different effects"
msgstr ""
730 731
"Skresľujúci efekt \"Detekcia rohov\".\n"
"Použitím rôznych nastavení môžete docieliť veľmi zaujímavé efekty."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
732

733
#: include/vlc_intf_strings.h:115
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
734 735 736 737 738
msgid ""
"\"Color detection\" effect. The whole image will be turned to black and "
"white, except the parts that are of the color that you select in the "
"settings."
msgstr ""
739 740
"Efekt \"Detekcia farby\". Celý obrázok sa prekonvertuje na čierno-biely, s "
"výnimkou tých častí, ktorých farbu určíte v nastaveniach."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
741

742 743
#: include/vlc_intf_strings.h:119
msgid ""
Felix Paul Kühne's avatar
Felix Paul Kühne committed
744
"<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
745
"charset=utf-8\" /></head><body><h2>Welcome to VLC media player Help</"
Felix Paul Kühne's avatar
Felix Paul Kühne committed
746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765
"h2><h3>Documentation</h3><p>You can find VLC documentation on VideoLAN's <a "
"href=\"http://wiki.videolan.org\">wiki</a> website.</p><p>If you are a "
"newcomer to VLC media player, please read the<br><a href=\"http://wiki."
"videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies\"><em>Introduction to VLC media "
"player</em></a>.</p><p>You will find some information on how to use the "
"player in the <br>\"<a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
"Play_HowTo\"><em>How to play files with VLC media player</em></a>\" document."
"</p><p>For all the saving, converting, transcoding, encoding, muxing and "
"streaming tasks, you should find useful information in the <a href=\"http://"
"wiki.videolan.org/Documentation:Streaming_HowTo\">Streaming Documentation</"
"a>.</p><p>If you are unsure about terminology, please consult the <a href="
"\"http://wiki.videolan.org/Knowledge_Base\">knowledge base</a>.</p><p>To "
"understand the main keyboard shortcuts, read the <a href=\"http://wiki."
"videolan.org/Hotkeys\">shortcuts</a> page.</p><h3>Help</h3><p>Before asking "
"any question, please refer yourself to the <a href=\"http://wiki.videolan."
"org/Frequently_Asked_Questions\">FAQ</a>.</p><p>You might then get (and "
"give) help on the <a href=\"http://forum.videolan.org\">Forums</a>, the <a "
"href=\"http://www.videolan.org/vlc/lists.html\">mailing-lists</a> or our IRC "
"channel ( <a href=\"http://www.videolan.org/webirc/\"><em>#videolan</em></a> "
"on irc.freenode.net ).</p><h3>Contribute to the project</h3><p>You can help "
766
"the VideoLAN project giving some of your time to help the community, to "
Felix Paul Kühne's avatar
Felix Paul Kühne committed
767 768 769 770 771
"design skins, to translate the documentation, to test and to code. You can "
"also give funds and material to help us. And of course, you can <b>promote</"
"b> VLC media player.</p></body></html>"
msgstr ""

772
#: include/vlc_meta.h:167 modules/gui/macosx/playlist.m:1111
773 774 775
msgid "Meta-information"
msgstr "Meta-Informácia"

776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786
#: include/vlc/vlc.h:587
msgid ""
"This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
"You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
"see the file named COPYING for details.\n"
"Written by the VideoLAN team; see the AUTHORS file.\n"
msgstr ""
"Tento program je poskytovaný BEZ akejkoľvek záruky.\n"
"Môžete ho redistribuovať za dodržania podmienok GNU General Public "
"Licencie;\n"
"pre detailnejšie informácie si prečítajte text v súbore COPYING.\n"
787

788 789
#: src/audio_output/filters.c:151 src/audio_output/filters.c:198
#: src/audio_output/filters.c:221
790
msgid "Audio filtering failed"
791
msgstr "Filtrovanie audia sa nepodarilo"
792

793 794
#: src/audio_output/filters.c:152 src/audio_output/filters.c:199
#: src/audio_output/filters.c:222
795 796
#, c-format
msgid "The maximum number of filters (%d) was reached."
797
msgstr "Bol dosiahnutý maximálny počet (%d) filtrov."
798

799 800 801
#: src/audio_output/input.c:90 src/audio_output/input.c:134
#: src/input/es_out.c:449 src/libvlc-module.c:542
#: src/video_output/video_output.c:412 modules/codec/ffmpeg/postprocess.c:92
802 803 804
msgid "Disable"
msgstr "Zablokovať"

805
#: src/audio_output/input.c:92 modules/visualization/visual/visual.c:127
806 807 808
msgid "Spectrometer"
msgstr "Spectrometer"

809
#: src/audio_output/input.c:94
810 811 812
msgid "Scope"
msgstr "Rozsah IPv6 SAP"

813
#: src/audio_output/input.c:96
814 815 816
msgid "Spectrum"
msgstr "Spektrum"

817
#: src/audio_output/input.c:131 modules/audio_filter/equalizer.c:68
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
818 819
#: modules/gui/macosx/equalizer.m:139 modules/gui/macosx/equalizer.m:153
#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:177
820 821 822
msgid "Equalizer"
msgstr "Ekvalizér"

823
#: src/audio_output/input.c:153 src/libvlc-module.c:272
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
824
#: modules/gui/macosx/extended.m:71 modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:390
825 826 827
msgid "Audio filters"
msgstr "Filtre zvuku"

828
#: src/audio_output/input.c:175
829
msgid "Replay gain"
830
msgstr "Typ zosilnenia pri opakovaní"
831

832
#: src/audio_output/output.c:98 src/audio_output/output.c:125
833 834
#: modules/access/vcdx/info.c:118 modules/gui/macosx/intf.m:679
#: modules/gui/macosx/intf.m:680
835 836 837
msgid "Audio Channels"
msgstr "Audio-kanály"

838
#: src/audio_output/output.c:101 src/audio_output/output.c:136
839
#: modules/access/v4l2.c:186 modules/access/v4l.c:124
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
840 841 842 843 844
#: modules/audio_output/alsa.c:188 modules/audio_output/alsa.c:219
#: modules/audio_output/directx.c:462 modules/audio_output/oss.c:201
#: modules/audio_output/portaudio.c:406 modules/audio_output/sdl.c:179
#: modules/audio_output/sdl.c:196 modules/audio_output/waveout.c:417
#: modules/codec/twolame.c:66
845 846 847
msgid "Stereo"
msgstr "Stereo"

848
#: src/audio_output/output.c:103 src/audio_output/output.c:139
849
#: src/libvlc-module.c:357 src/libvlc-module.c:400
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
850 851 852
#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:97 modules/codec/dvbsub.c:70
#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:96 modules/codec/zvbi.c:94
#: modules/control/gestures.c:87 modules/gui/fbosd.c:163
853 854
#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:704
#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:902 modules/video_filter/logo.c:95
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
855 856
#: modules/video_filter/marq.c:124 modules/video_filter/mosaic.c:170
#: modules/video_filter/osdmenu.c:80 modules/video_filter/rss.c:162
857
msgid "Left"
858
msgstr "Vľavo"
859

860
#: src/audio_output/output.c:105 src/audio_output/output.c:141
861
#: src/libvlc-module.c:357 src/libvlc-module.c:400
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
862 863 864 865 866 867
#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:97 modules/codec/dvbsub.c:70
#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:96 modules/codec/zvbi.c:94
#: modules/control/gestures.c:87 modules/gui/fbosd.c:163
#: modules/video_filter/logo.c:95 modules/video_filter/marq.c:124
#: modules/video_filter/mosaic.c:170 modules/video_filter/osdmenu.c:80
#: modules/video_filter/rss.c:162
868
msgid "Right"
869
msgstr "Vpravo"
870

871
#: src/audio_output/output.c:131
872 873 874
msgid "Dolby Surround"
msgstr "Dolby Surround"

875
#: src/audio_output/output.c:143
876 877 878
msgid "Reverse stereo"
msgstr "Obrátené stereo"

879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899
#: src/config/file.c:556
msgid "key"
msgstr "kľúč"

#: src/config/file.c:565
msgid "boolean"
msgstr "Hodnota boolean"

#: src/config/file.c:565 src/libvlc-common.c:1491
msgid "integer"
msgstr "hodnota"

#: src/config/file.c:574 src/libvlc-common.c:1518
msgid "float"
msgstr "plávajúci"

#: src/config/file.c:597 src/libvlc-common.c:1472
msgid "string"
msgstr "príkaz"

#: src/control/media_list.c:227 src/playlist/engine.c:125
900
#: src/playlist/loadsave.c:149
901 902 903
msgid "Media Library"
msgstr "Knižnica s médiami"

904
#: src/extras/getopt.c:633
905 906 907 908
#, c-format
msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
msgstr "%s: funkcia `%s' môže mať viac významov\n"

909
#: src/extras/getopt.c:658
910 911 912 913
#, c-format
msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: funkcia `--%s' nepovoľuje použitie nejakého argumentu\n"

914
#: src/extras/getopt.c:663
915 916 917 918
#, c-format
msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: funkcia `%c%s' nemôže mať argument\n"

919
#: src/extras/getopt.c:681 src/extras/getopt.c:854
920 921 922 923
#, c-format
msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
msgstr "%s: funkcia `%s' musí mať nejaký argument\n"

924
#: src/extras/getopt.c:710
925 926 927 928
#, c-format
msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
msgstr "%s: program nemá funkciu s názvom `--%s'\n"

929
#: src/extras/getopt.c:714
930 931 932 933
#, c-format
msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
msgstr "%s: program nemá funkciu s názvom `%c%s'\n"

934
#: src/extras/getopt.c:740
935 936 937 938
#, c-format
msgid "%s: illegal option -- %c\n"
msgstr "%s: nesprávna funkcia -- %c\n"

939
#: src/extras/getopt.c:743
940 941 942 943
#, c-format
msgid "%s: invalid option -- %c\n"
msgstr "%s: chybná funkcia -- %c\n"

944
#: src/extras/getopt.c:773 src/extras/getopt.c:903
945 946 947 948
#, c-format
msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
msgstr "%s: funkcia vyžaduje zadanie nejakého argumentu -- %c\n"

949
#: src/extras/getopt.c:820
950 951 952 953
#, c-format
msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
msgstr "%s: funkcia `-W %s' môže mať viac významov\n"

954
#: src/extras/getopt.c:838
955 956 957 958
#, c-format
msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: funkcia `-W %s' nepovoľuje použitie nejakého argumentu\n"

959
#: src/input/control.c:310
960 961 962 963
#, c-format
msgid "Bookmark %i"
msgstr "Záložka %i"

Felix Paul Kühne's avatar
Felix Paul Kühne committed
964
#: src/input/decoder.c:106
965 966
#, fuzzy
msgid "No suitable decoder module"
967
msgstr "Pre tento formát nie je dostupný žiaden vhodný dekódovací modul"
968

Felix Paul Kühne's avatar
Felix Paul Kühne committed
969
#: src/input/decoder.c:107
970
#, fuzzy, c-format
971
msgid ""
972 973
"VLC does not support the audio or video format \"%4.4s\". Unfortunately "
"there is no way for you to fix this."
974
msgstr ""
975 976
"VLC pravdepodobne nepodporuje audio- alebo video-formát \"%4.4s\". Túto "
"chybu momentálne nie je možné odstrániť."
977

978
#: src/input/decoder.c:158 src/input/decoder.c:170 src/input/decoder.c:372
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
979 980 981 982
#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:215 modules/codec/ffmpeg/encoder.c:223
#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:235 modules/codec/ffmpeg/encoder.c:591
#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:600 modules/stream_out/es.c:363
#: modules/stream_out/es.c:377
Felix Paul Kühne's avatar
Felix Paul Kühne committed
983 984 985
msgid "Streaming / Transcoding failed"
msgstr "Streamovanie a prekódovanie sa nepodarilo"

986
#: src/input/decoder.c:159
Felix Paul Kühne's avatar
Felix Paul Kühne committed
987 988 989
msgid "VLC could not open the packetizer module."
msgstr "Program VLC nemohol otvoriť modul paketizéra."

990
#: src/input/decoder.c:171 src/input/decoder.c:373
Felix Paul Kühne's avatar
Felix Paul Kühne committed
991 992 993
msgid "VLC could not open the decoder module."
msgstr "Program VLC nemohol otvoriť dekódovací modul."

994 995
#: src/input/es_out.c:471 src/input/es_out.c:473 src/input/es_out.c:479
#: src/input/es_out.c:480 modules/access/cdda/info.c:969
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
996
#: modules/access/cdda/info.c:1002
997 998 999 1000
#, c-format
msgid "Track %i"
msgstr "Stopa %i"

1001
#: src/input/es_out.c:661
1002 1003
#, c-format
msgid "%s [%s %d]"
1004
msgstr "%s [%s %d]"
1005

1006 1007 1008
#: src/input/es_out.c:661 src/input/es_out.c:663 src/input/var.c:128
#: src/libvlc-module.c:575 modules/gui/macosx/intf.m:666
#: modules/gui/macosx/intf.m:667
1009 1010 1011
msgid "Program"
msgstr "Program"

1012
#: src/input/es_out.c:1447 modules/demux/ty.c:765
Felix Paul Kühne's avatar
Felix Paul Kühne committed
1013 1014 1015
msgid "Closed captions 1"
msgstr ""

1016
#: src/input/es_out.c:1448 modules/demux/ty.c:766
Felix Paul Kühne's avatar
Felix Paul Kühne committed
1017 1018 1019
msgid "Closed captions 2"
msgstr ""

1020
#: src/input/es_out.c:1449 modules/demux/ty.c:767
Felix Paul Kühne's avatar
Felix Paul Kühne committed
1021 1022 1023
msgid "Closed captions 3"
msgstr ""

1024
#: src/input/es_out.c:1450 modules/demux/ty.c:768
Felix Paul Kühne's avatar
Felix Paul Kühne committed
1025 1026 1027
msgid "Closed captions 4"
msgstr ""

1028
#: src/input/es_out.c:2032 modules/codec/faad.c:356
1029 1030 1031 1032
#, c-format
msgid "Stream %d"
msgstr "Tok %d"

1033
#: src/input/es_out.c:2034 modules/gui/macosx/wizard.m:383
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
1034 1035 1036
#: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:562 modules/gui/qt4/ui/sout.ui:641
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:822
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:862
1037 1038 1039
msgid "Codec"
msgstr "Kodek"