pl.po 63.1 KB
Newer Older
1
2
3
4
5
6
7
# polish translation of vlc.
# Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
# Arkadiusz Lipiec <alipiec@elka.pw.edu.pl>, 2002.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: vlc\n"
8
"POT-Creation-Date: 2002-06-08 00:25+0200\n"
9
10
11
12
13
14
15
"PO-Revision-Date: 2002-05-26 18:31+0200\n"
"Last-Translator: Arkadiusz Lipiec <alipiec@elka.pw.edu.pl>\n"
"Language-Team: polish <pl@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-2\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

16
#: src/libvlc.c:281
17
18
19
20
21
#, c-format
msgid "Usage: %s [options] [parameters] [file]...\n"
msgstr "Uycie: %s [opcje] [parametry] [plik]...\n"

#. Print module name
22
#: src/libvlc.c:898
23
#, c-format
24
25
26
msgid ""
"%s module options:\n"
"\n"
27
28
29
msgstr ""
"opcje moduu %s:\n"
"\n"
30
31

#. We could also have "=<" here
32
#: src/libvlc.c:918 src/misc/configuration.c:798
33
34
35
msgid "string"
msgstr "napis"

36
#: src/libvlc.c:921 src/misc/configuration.c:783
37
38
39
msgid "integer"
msgstr "liczba cakowita"

40
#: src/libvlc.c:924 src/misc/configuration.c:790
41
42
43
msgid "float"
msgstr "liczba zmiennoprz."

44
#: src/libvlc.c:930
45
msgid " (default enabled)"
46
msgstr " (domylnie wczone)"
47

48
#: src/libvlc.c:931
49
msgid " (default disabled)"
50
msgstr " (domylnie wyczone)"
51

52
#: src/libvlc.c:1013
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
msgid ""
"\n"
"Playlist items:\n"
" *.mpg, *.vob          plain MPEG-1/2 files\n"
" [dvd:][device][@raw_device][@[title][,[chapter][,angle]]]\n"
"                 DVD device\n"
" [vcd:][device][@[title][,[chapter]]\n"
"                 VCD device\n"
" udpstream:[@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
"                 UDP stream sent by VLS\n"
" vlc:loop            loop execution of the playlist\n"
" vlc:pause           pause execution of playlist items\n"
" vlc:quit            quit VLC\n"
msgstr ""
"\n"
"Obiekty listy odtwarzania:\n"
" *.mpg, *.vob          zwyke pliki MPEG-1/2\n"
" [dvd:][urzdzenie][@urzadzenie_surowe][@[tytu][,[rozdzia][,kt]]]\n"
"                 urzadzenie DVD\n"
" [vcd:][urzdzenie][@[tytu][,[rozdzia]]\n"
"                 urzdzenie VCD\n"
" udpstream:[@[<przypisany adres>][:<przypisany port>]]\n"
"                 strumie UDP wysyany przez VLS\n"
" vlc:loop            wykonywanie ptli listy odtwarzania\n"
" vlc:pause           zatrzymanie odtwarzania obiektw listy\n"
78
" vlc:quit            wyjcie z VLC\n"
79

80
#: src/libvlc.c:1034 src/libvlc.c:1083 src/libvlc.c:1107 src/libvlc.c:1126
81
82
83
84
85
msgid ""
"\n"
"Press the RETURN key to continue...\n"
msgstr ""
"\n"
86
"Nacinij klawisz ENTER aby kontynuowa...\n"
87
88

#. Usage
89
#: src/libvlc.c:1057
90
#, c-format
91
92
93
msgid ""
"Usage: %s [options] [parameters] [file]...\n"
"\n"
94
95
96
msgstr ""
"Uycie: %s [opcje] [parametry] [plik]...\n"
"\n"
97

98
#: src/libvlc.c:1060
99
msgid "[module]       [description]\n"
100
msgstr "[modu]        [opis]\n"
101

102
#: src/libvlc.c:1101
103
104
105
106
107
108
109
110
msgid ""
"This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
"You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
"see the file named COPYING for details.\n"
"Written by the VideoLAN team at Ecole Centrale, Paris.\n"
msgstr ""
"Ten program jest dostarczany BEZ ADNEJ GWARANCJI, w granicach dozwolonych\n"
"przez prawo. Mona go rozpowszechnia na zasadach licencji GNU General\n"
111
112
"Public License; zajrzyj do pliku COPYING, aby uzyska wicej szczegw.\n"
"Program napisany przez zesp VideoLAN na uczelni Ecole Centrale, Pary.\n"
113
114
115
116
117
118
119

#. ****************************************************************************
#. * Configuration options for the main program. Each module will also separatly
#. * define its own configuration options.
#. * Look into configuration.h if you need to know more about the following
#. * macros.
#. ****************************************************************************
120
#: src/libvlc.h:34
121
122
123
msgid "interface module"
msgstr "modu interfejsu"

124
#: src/libvlc.h:36
125
msgid ""
126
127
"This option allows you to select the interface used by vlc. The default "
"behavior is to automatically select the best module available."
128
msgstr ""
129
130
"Ta opcja umoliwia wybranie interfejsu uywanego przez vlc. Domylnym "
"zachowaniem jest automatyczny wybr najlepszego dostpnego moduu."
131

132
#: src/libvlc.h:40
133
msgid "be verbose"
134
msgstr "tryb gadatliwy"
135

136
#: src/libvlc.h:42
137
msgid "This options activates the output of information messages."
138
msgstr "Ta opcja aktywuje wyjcie komunikatw informacyjnych."
139

140
#: src/libvlc.h:44
141
msgid "be quiet"
142
msgstr "tryb cichy"
143

144
#: src/libvlc.h:46
145
msgid "This options turns off all warning and information messages."
146
msgstr "Ta opcja wycza wszelkie ostrzeenia i komunikaty informacyjne."
147

148
#: src/libvlc.h:48
149
msgid "color messages"
150
msgstr "kolorowe komunikaty"
151

152
#: src/libvlc.h:50
153
msgid ""
154
155
"When this option is turned on, the messages sent to the console will be "
"colorized. Your terminal needs Linux color support for this to work."
156
msgstr ""
157
158
"Po wczeniu tej opcji, komunikaty wysyane do konsoli bd kolorozyowane. "
"Terminal powinien obsugiwa kolory aby funkcja zadziaaa."
159

160
#: src/libvlc.h:53
161
162
163
msgid "interface default search path"
msgstr "domylna cieka wyszukiwania interfejsu"

164
#: src/libvlc.h:55
165
166
167
168
169
170
171
msgid ""
"This option allows you to set the default path that the interface will open "
"when looking for a file."
msgstr ""
"Ta opcja umoliwia ustawienie domylnej cieki, ktr interfejs bdzie "
"otwiera w poszukiwaniu pliku."

172
#: src/libvlc.h:58
173
174
175
msgid "audio output module"
msgstr "modu wyjciowy dwiku"

176
#: src/libvlc.h:60
177
msgid ""
178
179
"This option allows you to select the audio output method used by vlc. The "
"default behavior is to automatically select the best method available."
180
msgstr ""
181
182
"Ta opcja umoliwia wybranie metody wyjciowej dwiku uywanej przez vlc. "
"Domylnym zachowaniem jest automatyczne wybranie najlepszej dostpnej metody."
183

184
#: src/libvlc.h:64
185
msgid "enable audio"
186
msgstr "wczenie dwiku"
187

188
#: src/libvlc.h:66
189
msgid ""
190
191
"You can completely disable the audio output. In this case the audio decoding "
"stage won't be done, and it will save some processing power."
192
msgstr ""
193
194
"Mona cakiem wyczy dwik. W tym przypadku etap dekodowania dwiku nie "
"zostanie wykonany, wic bdzie mona zaoszczdzi troch mocy procesora."
195

196
#: src/libvlc.h:69
197
msgid "force mono audio"
198
msgstr "wymuszenie dwiku mono"
199

200
#: src/libvlc.h:70
201
202
203
msgid "This will force a mono audio output"
msgstr "Ta opcja wymusza wyjcie dwiku w trybie mono"

204
#: src/libvlc.h:72
205
206
207
msgid "audio output volume"
msgstr "gono wyjcia dwiku"

208
#: src/libvlc.h:74
209
210
211
212
213
214
msgid ""
"You can set the default audio output volume here, in a range from 0 to 1024."
msgstr ""
"Mona ustawi domylny poziom gonoci wyjcia dwiku w zakresie od 0 do "
"1024."

215
#: src/libvlc.h:77
216
217
218
msgid "audio output format"
msgstr "format wyjciowy dwiku"

219
#: src/libvlc.h:79
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
msgid ""
"You can force the audio output format here.\n"
"0 -> 16 bits signed native endian (default)\n"
"1 -> 8 bits unsigned\n"
"2 -> 16 bits signed little endian\n"
"3 -> 16 bits signed big endian\n"
"4 -> 8 bits signed\n"
"5 -> 16 bits unsigned little endian\n"
"6 -> 16 bits unsigned big endian\n"
"7 -> mpeg2 audio (unsupported)\n"
"8 -> ac3 pass-through"
msgstr ""
"W tym miejscu mona wymusi format wyjciowy dwiku.\n"
"0 -> 16 bitw ze znakiem \"native endian\" (domylnie)\n"
"1 -> 8 bitw bez znaku\n"
"2 -> 16 bitw little endian\n"
"3 -> 16 bitw ze znakiem \"big endian\"\n"
"4 -> 8 bitw ze znakiem\n"
"5 -> 16 bitw bez znaku \"little endian\"\n"
"6 -> 16 bit bez znaku \"big endian\"\n"
"7 -> dwik mpeg2 (nieobsugiwane)\n"
"8 -> ac3 pass-through"

243
#: src/libvlc.h:90
244
245
246
msgid "audio output frequency (Hz)"
msgstr "czstotliwo wyjciowa dwiku (Hz)"

247
#: src/libvlc.h:92
248
msgid ""
249
250
"You can force the audio output frequency here. Common values are 48000, "
"44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
251
msgstr ""
252
253
"W tym miejscu mona wymusi czstotliwo wyjciow dwiku. Zwykymi "
"wartociami s 48000, 44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
254

255
#: src/libvlc.h:95
256
257
258
msgid "compensate desynchronization of audio (in ms)"
msgstr "kompensacja rozsynchronizowania dwiku (w ms)"

259
#: src/libvlc.h:97
260
261
262
263
264
265
266
msgid ""
"This option allows you to delay the audio output. This can be handy if you "
"notice a lag between the video and the audio."
msgstr ""
"Ta opcja umoliwia opnienie wyjcia dwiku. To moe by uyteczne w razie "
"wystpowania opnie midzy dwikiem a obrazem."

267
#: src/libvlc.h:100
268
269
270
msgid "video output module"
msgstr "modu wyjciowy obrazu"

271
#: src/libvlc.h:102
272
msgid ""
273
274
"This option allows you to select the video output method used by vlc. The "
"default behavior is to automatically select the best method available."
275
msgstr ""
276
277
"Ta opcja umoliwia wybranie metody wyjciowej obrazu uywanej przez vlc. "
"Domylnym zachowaniem jest automatyczny wybr najlepszej dostpnej metody."
278

279
#: src/libvlc.h:106
280
msgid "enable video"
281
msgstr "wczony obraz"
282

283
#: src/libvlc.h:108
284
msgid ""
285
286
"You can completely disable the video output. In this case the video decoding "
"stage won't be done, which will save some processing power."
287
msgstr ""
288
289
290
"Mona cakowicie wyczy wyjcie obrazu. W tym przypadku etap dekodowania "
"obrazu nie zostanie wykonany, co umoliwi zaoszczdzenie troch mocy "
"procesora."
291

292
#: src/libvlc.h:111
293
294
295
msgid "display identifier"
msgstr "identyfikator ekranu"

296
#: src/libvlc.h:113
297
298
299
300
301
msgid ""
"This is the local display port that will be used for X11 drawing. For "
"instance :0.1."
msgstr "Lokalny port ekranu uywany przez X11 do rysowania. Na przykad :0.1."

302
#: src/libvlc.h:116
303
304
305
msgid "video width"
msgstr "szeroko obrazu"

306
#: src/libvlc.h:118
307
msgid ""
308
309
"You can enforce the video width here. By default vlc will adapt to the video "
"characteristics."
310
msgstr ""
311
312
"Mona wymusi w tym miejscu szeroko obrazu. Domylnie vlc zaadoptuje "
"charakterystyki obrazu."
313

314
#: src/libvlc.h:121
315
316
317
msgid "video height"
msgstr "wysoko obrazu"

318
#: src/libvlc.h:123
319
msgid ""
320
321
"You can enforce the video height here. By default vlc will adapt to the "
"video characteristics."
322
msgstr ""
323
324
"Mona wymusi w tym miejscu wysoko obrazu. Domylnie vlc zaadoptuje "
"charakterystyki obrazu."
325

326
#: src/libvlc.h:126
327
328
329
msgid "zoom video"
msgstr "skalowanie obrazu"

330
#: src/libvlc.h:128
331
332
333
msgid "You can zoom the video by the specified factor."
msgstr "Mona skalowa obraz o okrelony wspczynnik."

334
#: src/libvlc.h:130
335
336
337
msgid "grayscale video output"
msgstr "wyjcie obrazu w skali szaroci"

338
#: src/libvlc.h:132
339
msgid ""
340
341
"When enabled, the color information from the video won't be decoded (this "
"can also allow you to save some processing power)."
342
msgstr ""
343
344
"Po wczeniu informacje o kolorze z obrazu nie zostan zdekodowane (pozwala "
"to take na oszczdzenie troch mocy procesora)."
345

346
#: src/libvlc.h:135
347
348
349
msgid "fullscreen video output"
msgstr "wyjcie penoekranowe obrazu"

350
#: src/libvlc.h:137
351
352
353
354
355
msgid ""
"If this option is enabled, vlc will always start a video in fullscreen mode."
msgstr ""
"Po wczeniu tej opcji, vlc zawsze wywietli obraz w trybie penoekranowym."

356
#: src/libvlc.h:140
357
msgid "overlay video output"
358
msgstr "wyjcie obrazu w trybie overlay"
359

360
#: src/libvlc.h:142
361
msgid ""
362
363
"If enabled, vlc will try to take advantage of the overlay capabilities of "
"you graphics card."
364
msgstr ""
365
366
"Po wczeniu, vlc bdzie prbowa skorzysta z waciwoci overlay karty "
"graficznej."
367

368
#: src/libvlc.h:145
369
370
371
msgid "force SPU position"
msgstr "wymuszanie pozycji SPU"

372
#: src/libvlc.h:147
373
msgid ""
374
"You can use this option to place the subtitles under the movie, instead of "
375
376
377
378
379
"over the movie. Try several positions."
msgstr ""
"Mona uy tej opcji do umieszczania podtytuw pod filmem, zamiast nad nim. "
"Wyprbuj rne pozycje."

380
#: src/libvlc.h:150
381
382
383
msgid "video filter module"
msgstr "modu filtru obrazu"

384
#: src/libvlc.h:152
385
386
387
388
389
390
391
msgid ""
"This will allow you to add a post-processing filter to enhance the picture "
"quality, for instance deinterlacing, or to clone or distort the video window."
msgstr ""
"Ta opcja umoliwia dodawanie filtrw polepszajcych jako obrazu, np. filtr "
"przeciwko migotaniu, lub klonowanie zakce obrazu."

392
#: src/libvlc.h:156
393
394
395
msgid "server port"
msgstr "port serwera"

396
#: src/libvlc.h:158
397
398
399
msgid "This is the port used for UDP streams. By default, we chose 1234."
msgstr "Port serwera uywany dla strumieni UDP. Domylnie 1234."

400
#: src/libvlc.h:160
401
402
403
msgid "enable network channel mode"
msgstr "wczenie trybu kanaw sieciowych"

404
#: src/libvlc.h:162
405
406
407
msgid "Activate this option if you want to use the VideoLAN Channel Server."
msgstr "Aktywowanie tej opcji umoliwia uywanie serwera kanaw VideoLAN."

408
#: src/libvlc.h:164
409
410
411
msgid "channel server address"
msgstr "adres serwera kanaw"

412
#: src/libvlc.h:166
413
414
415
msgid "Indicate here the address of the VideoLAN Channel Server."
msgstr "Tutaj naley poda adres serwera kanaw VideoLAN."

416
#: src/libvlc.h:168
417
418
419
msgid "channel server port"
msgstr "port serwera kanaw"

420
#: src/libvlc.h:170
421
422
423
424
425
msgid "Indicate here the port on which the VideoLAN Channel Server runs."
msgstr ""
"Tutaj naley okreli port na ktrym uruchomiony jest serwer kanaw "
"VideoLAN."

426
#: src/libvlc.h:172
427
428
429
msgid "network interface"
msgstr "interfejs sieciowy"

430
#: src/libvlc.h:174
431
432
433
434
435
436
437
msgid ""
"If you have several interfaces on your Linux machine and use the VLAN "
"solution, you may indicate here which interface to use."
msgstr ""
"Jeli istnieje kilka interfejsw sieciowych na komputerze i uywane jest "
"rozwizanie VLAN, mona wskaza ktry interfejs bdzie uywany."

438
#: src/libvlc.h:177
439
440
441
msgid "choose program (SID)"
msgstr "wybierz program (SID)"

442
#: src/libvlc.h:179
443
444
445
msgid "Choose the program to select by giving its Service ID."
msgstr "Wybierz program podajc jego identyfikator usugi."

446
#: src/libvlc.h:181
447
448
449
msgid "choose audio"
msgstr "wybierz dwik"

450
#: src/libvlc.h:183
451
452
453
msgid "Give the default type of audio you want to use in a DVD."
msgstr "Podaj domylny typ dwiku uywany przy odtwarzaniu DVD."

454
#: src/libvlc.h:185
455
456
457
msgid "choose channel"
msgstr "wybierz kana"

458
#: src/libvlc.h:187
459
460
461
462
463
464
465
msgid ""
"Give the stream number of the audio channel you want to use in a DVD (from 1 "
"to n)."
msgstr ""
"Podaj numer strumienia kanau dwiekowego uywany przy odtwarzaniu DVD (od 1 "
"do n)."

466
#: src/libvlc.h:190
467
468
469
msgid "choose subtitles"
msgstr "wybierz podtytuy"

470
#: src/libvlc.h:192
471
472
473
474
475
476
477
msgid ""
"Give the stream number of the subtitle channel you want to use in a DVD "
"(from 1 to n)."
msgstr ""
"Podaj numer strumienia kanau podtytuw uywanego przy odtwarzaniu DVD (od "
"1 do n)."

478
#: src/libvlc.h:195
479
480
481
msgid "DVD device"
msgstr "urzdzenie DVD"

482
#: src/libvlc.h:197
483
484
485
msgid "This is the default DVD device to use."
msgstr "Domylnie uywane urzdzenie DVD."

486
#: src/libvlc.h:199
487
488
489
msgid "VCD device"
msgstr "urzdzenie VCD"

490
#: src/libvlc.h:201
491
492
493
msgid "This is the default VCD device to use."
msgstr "Domylnie uywane urzdzenie VCD."

494
#: src/libvlc.h:203
495
496
497
msgid "force IPv6"
msgstr "wymu IPv6"

498
#: src/libvlc.h:205
499
500
501
502
503
504
505
msgid ""
"If you check this box, IPv6 will be used by default for all UDP and HTTP "
"connections."
msgstr ""
"Zaznaczenie tej opcji powoduje, e IPv6 bdzie uywany domylnie dla "
"wszystkich pocze UDP i HTTP."

506
#: src/libvlc.h:208
507
508
509
msgid "force IPv4"
msgstr "wymu IPv4"

510
#: src/libvlc.h:210
511
512
513
514
515
516
517
msgid ""
"If you check this box, IPv4 will be used by default for all UDP and HTTP "
"connections."
msgstr ""
"Zaznaczenie tej opcji powoduje, e IPv4 bdzie uywany domylnie dla "
"wszystkich pocze UDP i HTTP."

518
#: src/libvlc.h:213
519
520
521
msgid "choose MPEG audio decoder"
msgstr "wybr dekodera dwiku MPEG"

522
#: src/libvlc.h:215
523
524
525
526
527
528
529
msgid ""
"This allows you to select the MPEG audio decoder you want to use. Common "
"choices are builtin and mad."
msgstr ""
"Ta opcja umozliwia wybranie uywanego dekodera dwiku MPEG. Normalne opcje "
"wyboru to wbudowana i szalona."

530
#: src/libvlc.h:218
531
532
533
msgid "choose AC3 audio decoder"
msgstr "wybierz dekoder dwiku AC3"

534
#: src/libvlc.h:220
535
536
537
538
539
540
541
msgid ""
"This allows you to select the AC3/A52 audio decoder you want to use. Common "
"choices are builtin and a52."
msgstr ""
"Ta opcja umoliwia wybranie uywanego dekodera dwiku AC3/A52. Zwyke opcje "
"wyboru s wbudowana i a52."

542
#: src/libvlc.h:223
543
msgid "enable CPU MMX support"
544
msgstr "wczona obsuga MMX procesora"
545

546
#: src/libvlc.h:225
547
msgid ""
548
549
"If your processor supports the MMX instructions set, vlc can take advantage "
"of them."
550
msgstr "Jeli procesor obsuguje zbir istrukcji MMX, mona z nich skorzysta."
551

552
#: src/libvlc.h:228
553
msgid "enable CPU 3D Now! support"
554
msgstr "wczona obsuga 3D Now!"
555

556
#: src/libvlc.h:230
557
msgid ""
558
559
"If your processor supports the 3D Now! instructions set, vlc can take "
"advantage of them."
560
msgstr ""
561
"Jeli procesor obsuguje zbir istrukcji 3D Now!, mona z nich skorzysta."
562

563
#: src/libvlc.h:233
564
msgid "enable CPU MMX EXT support"
565
msgstr "wczona obsuga MMX EXT"
566

567
#: src/libvlc.h:235
568
msgid ""
569
570
"If your processor supports the MMX EXT instructions set, vlc can take "
"advantage of them."
571
msgstr ""
572
573
"Jeli procesor obsuguje rozszerzony zbir istrukcji MMX, mona z nich "
"skorzysta."
574

575
#: src/libvlc.h:238
576
msgid "enable CPU SSE support"
577
msgstr "wczona obsuga SSE"
578

579
#: src/libvlc.h:240
580
msgid ""
581
582
"If your processor supports the SSE instructions set, vlc can take can take "
"advantage of them."
583
msgstr "Jeli procesor obsuguje zbir istrukcji SSE, mona z nich skorzysta."
584

585
#: src/libvlc.h:243
586
msgid "enable CPU AltiVec support"
587
msgstr "wczona obsuga AltiVec"
588

589
#: src/libvlc.h:245
590
msgid ""
591
592
"If your processor supports the AltiVec instructions set, vlc can take "
"advantage of them."
593
msgstr ""
594
"Jeli procesor obsuguje zbir istrukcji AltiVec, mona z nich skorzysta."
595

596
#: src/libvlc.h:248
597
598
599
msgid "launch playlist on startup"
msgstr "wczanie listy odtwarzania przy uruchamianiu"

600
#: src/libvlc.h:250
601
602
603
604
605
msgid "If you want vlc to start playing on startup, then enable this option."
msgstr ""
"Jeli vlc ma wcza odtwarzanie po uruchomieniu wwczas naley zaznaczy t "
"opcj."

606
#: src/libvlc.h:252
607
msgid "enqueue items in playlist"
608
msgstr "kolejkowanie obiektw listy odtwarzania"
609

610
#: src/libvlc.h:254
611
612
613
614
615
616
617
msgid ""
"If you want vlc to add items to the playlist as you open them, then enable "
"this option."
msgstr ""
"Jeli vlc ma dodawa pliki do listy odtwarzania po ich otwarciu wwczas "
"naley zaznaczy t opcj."

618
#: src/libvlc.h:257
619
620
621
msgid "loop playlist on end"
msgstr "zaptlanie listy odtwarzania"

622
#: src/libvlc.h:259
623
624
625
626
627
628
629
msgid ""
"If you want vlc to keep playing the playlist indefinitely then enable this "
"option."
msgstr ""
"Jeli vlc ma odtwarza w nieskoczono list odtwarzania wwczas naley "
"zaznaczy t opcj."

630
#: src/libvlc.h:262
631
632
633
msgid "memory copy module"
msgstr "modu kopiowania pamici"

634
#: src/libvlc.h:264
635
636
637
638
639
640
641
msgid ""
"You can select wich memory copy module you want to use. By default vlc will "
"select the fastest one supported by your hardware."
msgstr ""
"Mona wybra ktry z moduw kopiowania pamici ma by uywany. Domylnie "
"vlc wybierze najszybszy obsugiwany przez sprzt modu."

642
#: src/libvlc.h:267
643
msgid "access module"
644
msgstr "modu dostpu"
645

646
#: src/libvlc.h:269
647
msgid "This is a legacy entry to let you configure access modules"
648
msgstr "To jest zapis dostpu umoliwiajcy konfigurownie moduw dostpu"
649

650
#: src/libvlc.h:271
651
msgid "demux module"
652
msgstr "modu demux"
653

654
#: src/libvlc.h:273
655
msgid "This is a legacy entry to let you configure demux modules"
656
msgstr "To jest zapis umoliwiajcy konfigurowanie moduw demux"
657

658
#: src/libvlc.h:275
659
660
661
msgid "fast pthread on NT/2K/XP (developpers only)"
msgstr "szybkie wtki pthread na NT/2K/Xp (tylko programici)"

662
#: src/libvlc.h:277
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
msgid ""
"On Windows NT/2K/XP we use a slow but correct pthread implementation, you "
"can also use this faster implementation but you might experience problems "
"with it."
msgstr ""
"W systemie Windows NT/2K/XP uywana jest wolna lecz poprawna implementacja "
"wtkw pthread, mona take wybra szybsz implementacj lecz wwczas mona "
"napotka problemy."

#. Interface options
673
#: src/libvlc.h:299
674
675
676
677
msgid "Interface"
msgstr "Interfejs"

#. Audio options
678
#: src/libvlc.h:307
679
680
681
682
msgid "Audio"
msgstr "Dwik"

#. Video options
683
#: plugins/directx/directx.c:53 src/libvlc.h:317
684
685
686
687
msgid "Video"
msgstr "Obraz"

#. Input options
688
#: plugins/satellite/satellite.c:66 src/libvlc.h:330
689
690
691
692
msgid "Input"
msgstr "Wejcie"

#. Decoder options
693
#: src/libvlc.h:349
694
695
696
697
msgid "Decoders"
msgstr "Dekodery"

#. CPU options
698
#: src/libvlc.h:354
699
700
701
702
msgid "CPU"
msgstr "CPU"

#. Playlist options
703
704
#: plugins/gtk/gnome_interface.c:506 plugins/gtk/gnome_interface.c:1824
#: plugins/gtk/gnome_interface.c:1848 plugins/gtk/gtk_interface.c:611
705
#: plugins/gtk/gtk_interface.c:2105 src/libvlc.h:362
706
707
708
709
msgid "Playlist"
msgstr "Lista odtwarzania"

#. Misc options
Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
710
#: plugins/a52/a52.c:85 plugins/ac3_adec/ac3_adec.c:72 plugins/dsp/dsp.c:81
711
712
713
714
#: plugins/dummy/dummy.c:51 plugins/fb/fb.c:70 plugins/filter/deinterlace.c:50
#: plugins/filter/distort.c:50 plugins/filter/transform.c:51
#: plugins/filter/wall.c:45 plugins/ggi/ggi.c:64 plugins/gtk/gnome.c:73
#: plugins/gtk/gtk.c:71 plugins/mad/mad_adec.c:66 plugins/mga/xmga.c:106
715
#: plugins/mpeg_vdec/video_parser.c:96 plugins/text/logger.c:86
716
#: plugins/win32/win32.cpp:48 plugins/x11/x11.c:55 plugins/x11/xvideo.c:65
717
#: src/libvlc.h:368
718
719
720
msgid "Miscellaneous"
msgstr "Rne"

721
#: src/libvlc.h:380
722
723
724
msgid "main program"
msgstr "gwny program"

725
#: src/libvlc.h:392
726
727
728
msgid "print help"
msgstr "wywietl pomoc"

729
#: src/libvlc.h:394
730
731
732
msgid "print detailed help"
msgstr "wywietl pomoc szczegow"

733
#: src/libvlc.h:396
734
735
736
msgid "print a list of available modules"
msgstr "wywietl list dostpnych moduw"

737
#: src/libvlc.h:398
738
msgid "print help on module"
739
msgstr "wywietl pomoc na temat moduu"
740

741
#: src/libvlc.h:401
742
743
744
msgid "print version information"
msgstr "Wywietl informacje o wersji"

745
#: src/libvlc.h:403
746
msgid "print build information"
747
msgstr "Wywietl informacje o budowaniu"
748

749
#: src/misc/configuration.c:783
750
751
752
753
754
755
msgid "boolean"
msgstr "zm. logiczna"

#. ****************************************************************************
#. * Build configuration structure.
#. ****************************************************************************
Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
756
#: plugins/a52/a52.c:76
757
msgid "A/52 dynamic range compression"
758
msgstr "Kompresja dynamicznego zakresu A/52"
759

Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
760
#: plugins/a52/a52.c:78
761
762
763
msgid ""
"Dynamic range compression makes the loud sounds softer, and the soft sounds "
"louder, so you can more easily listen to the stream in a noisy environment "
764
765
"without disturbing anyone. If you disable the dynamic range compression the "
"playback will be more adapted to a movie theater or a listening room."
766
767
768
769
770
771
772
msgstr ""
"Kompresja dynamicznego zakresu wygadza gone dwiki, za ciche czyni "
"goniejszymi, tak wic mona atwiej odsuchiwa strumienia w gonym "
"rodowisku bez przeszkadzania komukolwiek.\n"
"Jeli zostanie wyczona kompresja dynamicznego zakresu bdzie to lepiej "
"pasujca opcja w przypadku sali kinowej lub pokoju akustycznego."

Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
773
#: plugins/a52/a52.c:90
774
775
776
msgid "a52 ATSC A/52 aka AC-3 audio decoder module"
msgstr "modu dekodera dwiku a52 ATSC A/52 aka AC-3"

777
#: plugins/aa/aa.c:50
778
779
780
msgid "ASCII-art video output module"
msgstr "modu wyjciowy obrazu ASCII-art"

781
#: plugins/ac3_adec/ac3_adec.c:74 plugins/downmix/downmix.c:47
782
783
784
msgid "AC3 downmix module"
msgstr "modu AC3 downmix"

785
#: plugins/ac3_adec/ac3_adec.c:76 plugins/imdct/imdct.c:47
786
787
788
msgid "AC3 IMDCT module"
msgstr "modu AC3 IMDCT"

789
#: plugins/ac3_adec/ac3_adec.c:80
790
791
792
msgid "software AC3 decoder"
msgstr "dekoder programowy AC3"

793
#: plugins/ac3_spdif/ac3_spdif.c:116
794
795
796
msgid "SPDIF pass-through AC3 decoder"
msgstr "dekoder SPDIF przez AC3"

797
#: plugins/access/file.c:56
798
799
800
msgid "Standard filesystem file reading"
msgstr "CZytanie standartowego pliku systemowego"

801
#: plugins/access/http.c:71
802
803
804
msgid "HTTP access plug-in"
msgstr "wtyczna dostpu HTTP"

805
#: plugins/access/udp.c:58
806
807
808
msgid "Raw UDP access plug-in"
msgstr "wtyczka dostpu przez surowe UDP"

809
#: plugins/alsa/alsa.c:56
810
811
812
msgid "ALSA audio module"
msgstr "modu dwikowy ALSA"

813
#: plugins/arts/arts.c:65
814
815
816
817
818
819
820
msgid "aRts audio module"
msgstr "modu dwikowy aRts"

#: plugins/beos/beos.cpp:49
msgid "BeOS standard API module"
msgstr "modu standardowy API BeOS"

821
#: plugins/chroma/i420_rgb.c:62
822
823
824
msgid "I420,IYUV,YV12 to RGB,RV15,RV16,RV24,RV32 conversions"
msgstr "konwersje z I420,IYUV,YV12 do RGB,RV15,RV16,RV24,RV32"

825
#: plugins/chroma/i420_rgb.c:66
826
827
828
msgid "MMX I420,IYUV,YV12 to RV15,RV16,RV24,RV32 conversions"
msgstr "konwersje z MMX I420,IYUV,YV12 do RV15,RV16,RV24,RV32"

829
#: plugins/chroma/i420_ymga.c:55 plugins/chroma/i420_yuy2.c:74
830
#: plugins/chroma/i422_yuy2.c:68
831
832
833
msgid "conversions from "
msgstr "konwersje z "

834
#: plugins/chroma/i420_ymga.c:55 plugins/chroma/i420_ymga.c:58
835
#: plugins/chroma/i420_yuy2.c:74 plugins/chroma/i420_yuy2.c:77
836
#: plugins/chroma/i422_yuy2.c:68 plugins/chroma/i422_yuy2.c:71
837
838
839
msgid " to "
msgstr " do "

840
#: plugins/chroma/i420_ymga.c:58 plugins/chroma/i420_yuy2.c:77
841
#: plugins/chroma/i422_yuy2.c:71
842
843
844
845
846
847
msgid "MMX conversions from "
msgstr "konwersje MMX z "

#. ****************************************************************************
#. * Building configuration tree
#. ****************************************************************************
848
849
#: plugins/directx/directx.c:41
msgid "use hardware YUV->RGB conversions"
850
msgstr "uywanie konwersji sprztowej YUV->RGB"
851

852
#: plugins/directx/directx.c:43
853
msgid ""
854
"Try to use hardware acceleration for YUV->RGB conversions. This option "
855
856
"doesn't have any effect when using overlays."
msgstr ""
857
858
"Sprbuj uy akceleracji sprztowej dla konwersji YUV->RGB. Ta opcja nie "
"przynosi adnych efektw w trybie overlay."
859

860
861
#: plugins/directx/directx.c:45
msgid "use video buffers in system memory"
862
msgstr "uywanie buforw obrazu w pamici systemowej"
863

864
#: plugins/directx/directx.c:47
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
msgid ""
"Create video buffers in system memory instead of video memory. This isn't "
"recommended as usually using video memory allows to benefit from more "
"hardware acceleration (like rescaling or YUV->RGB conversions). This option "
"doesn't have any effect when using overlays."
msgstr ""
"Tworzenie buforw obrazu w pamici systemowej zamiast w pamici karty. To "
"nie jest zalecane gdy zazwyczaj uywanie pamici karty daje korzyci z "
"akceleracji sprztowej (jak przeskalowywanie lub konwersje YUV->RGB). Ta "
"opcja nie przynosi adnych efektw w trybie overlay."

876
#: plugins/directx/directx.c:59
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
msgid "DirectX extension module"
msgstr "modu rozszerze DirectX"

#: plugins/downmix/downmix3dn.c:47
msgid "3D Now! AC3 downmix module"
msgstr "modu 3D Now! AC3 downmix"

#: plugins/downmix/downmixsse.c:47
msgid "SSE AC3 downmix module"
msgstr "modu SSE AC3 downmix"

888
#: plugins/dsp/dsp.c:82
889
890
891
msgid "OSS dsp device"
msgstr "urzdzenie OSS dsp"

892
#: plugins/dsp/dsp.c:86
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
msgid "Linux OSS /dev/dsp module"
msgstr "modu linux OSS /dev/dsp"

#. ****************************************************************************
#. * Build configuration tree.
#. ****************************************************************************
#: plugins/dummy/dummy.c:44
msgid "dummy image chroma format"
msgstr "format chroma fikcyjnych obrazw"

#: plugins/dummy/dummy.c:46
msgid ""
"Force the dummy video output to create images using a specific chroma format "
"instead of trying to improve performances by using the most efficient one."
msgstr ""
"Wymusza format fikcyjny wyjcia obrazw przy tworzeniu okrelonego formatu "
"chroma zamiast prby zwikszania wydajnoci przez uycie najbardziej "
"wydajnego formatu."

912
#: plugins/dummy/dummy.c:57
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
msgid "dummy functions module"
msgstr "modu fikcyjnych funkcji"

#: plugins/dummy/null.c:52
msgid "the Null module that does nothing"
msgstr "pusty modu nie robi nic"

#: plugins/dvd/dvd.c:66
msgid "[dvd:][device][@raw_device][@[title][,[chapter][,angle]]]"
msgstr "[dvd:][urzdzenie][@surowe_urzdzenie][@[tytu][,[rozdzia][,kt]]]"

#: plugins/dvd/dvd.c:72
msgid "DVD input module, uses libdvdcss if present"
msgstr "modu wejciowy DVD, uywa bibl. libdvdcss jeli obecna"

#: plugins/dvd/dvd.c:75
msgid "DVD input module, uses libdvdcss"
msgstr "modu wejciowy DVD, uywa bibl. libdvdcss"

#: plugins/dvdread/dvdread.c:42
msgid "[dvdread:][device][@[title][,[chapter][,angle]]]"
msgstr "[dvdread:][urzadzenie][@[tytu][,[rozdzia][,kt]]]"

#: plugins/dvdread/dvdread.c:46
msgid "DVDRead input module"
msgstr "modu wejciowy DVDRead"

940
#: plugins/esd/esd.c:67
941
942
943
msgid "EsounD audio module"
msgstr "modu dwiku EsounD"

944
#: plugins/fb/fb.c:71
945
946
947
msgid "framebuffer device"
msgstr "urzdzenie bufora ramek"

948
#: plugins/fb/fb.c:75
949
950
951
msgid "Linux console framebuffer module"
msgstr "modu bufora ramek konsoli linuksowej"

952
953
#: plugins/filter/deinterlace.c:51
msgid "Deinterlace mode"
954
msgstr "Tryb antyprzeplotowy"
955
956
957

#: plugins/filter/deinterlace.c:52
msgid "one of 'bob' and 'blend'"
958
msgstr "jedna z opcji \"bob\" i \"blend\""
959
960

#: plugins/filter/deinterlace.c:56
961
962
963
msgid "deinterlacing module"
msgstr "modu przeplotu"

964
965
#: plugins/filter/distort.c:51
msgid "distort mode"
966
msgstr "Tryb znieksztace"
967
968
969

#: plugins/filter/distort.c:52
msgid "one of \"wave\" and \"ripple\""
970
msgstr "jedna z opcji \"wave\" i \"ripple\""
971
972

#: plugins/filter/distort.c:56
973
974
975
msgid "miscellaneous video effects module"
msgstr "rne moduy efektw obrazu"

976
#: plugins/filter/invert.c:48
977
978
979
msgid "invert video module"
msgstr "modu odwracania obrazu"

980
981
#: plugins/filter/transform.c:52
msgid "Transform type"
982
msgstr "Typ przeksztacenia"
983
984
985

#: plugins/filter/transform.c:53
msgid "One of '90', '180', '270', 'hflip' and 'vflip'"
986
msgstr "Jeden z \"90\", \"180\", \"270\", \"hflip\" i \"vflip\""
987
988

#: plugins/filter/transform.c:57
989
990
991
msgid "image transformation module"
msgstr "modu transformacji obrazu"

992
993
#: plugins/filter/wall.c:46
msgid "Number of columns"
994
msgstr "Liczba kolumn"
995
996
997
998

#: plugins/filter/wall.c:47
msgid ""
"Select the number of horizontal videowindows in which to split the video"
999
msgstr "Wybierz liczb poziomych okien, na ktre bdzie on rozdzielony obraz"
1000
1001
1002

#: plugins/filter/wall.c:49
msgid "Number of rows"
1003
msgstr "Liczba wierszy"
1004

1005
#: plugins/filter/wall.c:50
1006
msgid "Select the number of vertical videowindows in which to split the video"
1007
msgstr "Wybierz liczb pionowych okien, na ktre bdzie on rozdzielony obraz"
1008
1009
1010

#: plugins/filter/wall.c:52
msgid "Active windows"
1011
msgstr "Aktywne okna"
1012
1013
1014

#: plugins/filter/wall.c:53
msgid "comma separated list of active windows, defaults to all"
1015
msgstr "rozdzielana przecinkami lista aktywnych okien, domylnie na wszystkie"
1016
1017

#: plugins/filter/wall.c:57
1018
1019
1020
msgid "image wall video module"
msgstr "modu ciany obrazu (image wall)"

1021
#: plugins/fx/scope.c:72
1022
1023
1024
1025
1026
1027
msgid "scope effect module"
msgstr "modu efektu zasigu"

#. ****************************************************************************
#. * Building configuration tree
#. ****************************************************************************
1028
#: plugins/ggi/ggi.c:58 plugins/mga/xmga.c:100 plugins/x11/x11.c:49
1029
1030
1031
1032
#: plugins/x11/xvideo.c:54
msgid "X11 display name"
msgstr "nazwa ekranu X11"

1033
#: plugins/ggi/ggi.c:59
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
msgid ""
"Specify the X11 hardware display you want to use.\n"
"By default vlc will use the value of the DISPLAY environment variable."
msgstr ""
"Okrela uywany ekran sprztowy X11.\n"
"Domylnie vlc uyje wartoci ze zmiennej rodowiskowej DISPLAY."

1041
#: plugins/glide/glide.c:69
1042
1043
1044
1045
1046
1047
msgid "3dfx Glide module"
msgstr "modu 3dfx Glide"

#. ****************************************************************************
#. * Building configuration tree
#. ****************************************************************************
1048
1049
#: plugins/gtk/gnome.c:61 plugins/gtk/gtk.c:62
msgid "show tooltips"
1050
msgstr "wywietlanie podpowiedzi"
1051

1052
1053
#: plugins/gtk/gnome.c:62 plugins/gtk/gtk.c:63
msgid "Show tooltips for configuration options."
1054
msgstr "Wywietlanie podpowiedzi dla opcji konfiguracji."
1055

1056
#: plugins/gtk/gnome.c:67 plugins/gtk/gtk.c:65
1057
1058
1059
msgid "maximum height for the configuration windows"
msgstr "maksymalna wysoko okien konfiguracji"