pl.po 141 KB
Newer Older
1
# polish translation of VLC.
2
3
4
5
6
7
# Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
# Arkadiusz Lipiec <alipiec@elka.pw.edu.pl>, 2002.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: vlc\n"
8
"POT-Creation-Date: 2003-04-02 00:02+0200\n"
9
"PO-Revision-Date: 2002-07-12 11:49+0100\n"
10
11
12
13
14
15
"Last-Translator: Arkadiusz Lipiec <alipiec@elka.pw.edu.pl>\n"
"Language-Team: polish <pl@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-2\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

16
#: src/libvlc.c:255
17
18
msgid "C"
msgstr "pl"
19

gbazin's avatar
   
gbazin committed
20
#: src/libvlc.c:298 src/libvlc.c:1333
Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
21
#, fuzzy, c-format
22
msgid ""
Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
23
"Usage: %s [options] [items]...\n"
24
"\n"
25
msgstr ""
Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
26
"Uycie: %s [opcje] [parametry] [plik]...\n"
27
"\n"
28

gbazin's avatar
   
gbazin committed
29
#: src/libvlc.c:1165 src/misc/configuration.c:919
30
31
32
msgid "string"
msgstr "napis"

gbazin's avatar
   
gbazin committed
33
#: src/libvlc.c:1182 src/misc/configuration.c:904
34
35
36
msgid "integer"
msgstr "liczba cakowita"

gbazin's avatar
   
gbazin committed
37
#: src/libvlc.c:1185 src/misc/configuration.c:911
38
39
40
msgid "float"
msgstr "liczba zmiennoprz."

gbazin's avatar
   
gbazin committed
41
#: src/libvlc.c:1191
42
msgid " (default enabled)"
43
msgstr " (domylnie wczone)"
44

gbazin's avatar
   
gbazin committed
45
#: src/libvlc.c:1192
46
msgid " (default disabled)"
47
msgstr " (domylnie wyczone)"
48

gbazin's avatar
   
gbazin committed
49
#: src/libvlc.c:1308 src/libvlc.c:1363 src/libvlc.c:1387
50
51
52
53
54
msgid ""
"\n"
"Press the RETURN key to continue...\n"
msgstr ""
"\n"
55
"Nacinij klawisz ENTER aby kontynuowa...\n"
56

gbazin's avatar
   
gbazin committed
57
#: src/libvlc.c:1336
58
msgid "[module]       [description]\n"
59
msgstr "[modu]        [opis]\n"
60

gbazin's avatar
   
gbazin committed
61
#: src/libvlc.c:1381
62
63
64
65
66
67
68
69
msgid ""
"This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
"You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
"see the file named COPYING for details.\n"
"Written by the VideoLAN team at Ecole Centrale, Paris.\n"
msgstr ""
"Ten program jest dostarczany BEZ ADNEJ GWARANCJI, w granicach dozwolonych\n"
"przez prawo. Mona go rozpowszechnia na zasadach licencji GNU General\n"
70
71
"Public License; zajrzyj do pliku COPYING, aby uzyska wicej szczegw.\n"
"Program napisany przez zesp VideoLAN na uczelni Ecole Centrale, Pary.\n"
72

73
#: src/libvlc.h:37
74
75
76
msgid "interface module"
msgstr "modu interfejsu"

77
#: src/libvlc.h:39
78
msgid ""
79
"This option allows you to select the interface used by VLC. The default "
80
"behavior is to automatically select the best module available."
81
msgstr "Ta opcja umoliwia wybranie interfejsu uywanego przez VLC. Domylnym zachowaniem jest automatyczny wybr najlepszego dostpnego moduu."
82

83
84
85
86
87
88
89
90
#: src/libvlc.h:43
#, fuzzy
msgid "extra interface modules"
msgstr "modu interfejsu Qt"

#: src/libvlc.h:45
#, fuzzy
msgid ""
91
"This option allows you to select additional interfaces used by VLC. They "
Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
92
93
"will be launched in the background in addition to the default interface. Use "
"a comma separated list of interface modules."
94
msgstr "Ta opcja umoliwia wybranie interfejsu uywanego przez VLC. Domylnym zachowaniem jest automatyczny wybr najlepszego dostpnego moduu."
95
96

#: src/libvlc.h:49
Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
97
98
msgid "verbosity (0,1,2)"
msgstr ""
99

100
#: src/libvlc.h:51
Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
101
102
msgid ""
"This options sets the verbosity level (0=only errors and standard messages, "
103
"1=warnings, 2=debug)."
Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
104
msgstr ""
105

106
#: src/libvlc.h:54
107
msgid "be quiet"
108
msgstr "tryb cichy"
109

110
#: src/libvlc.h:56
111
msgid "This options turns off all warning and information messages."
112
msgstr "Ta opcja wycza wszelkie ostrzeenia i komunikaty informacyjne."
113

114
#: src/libvlc.h:58
gbazin's avatar
   
gbazin committed
115
116
117
118
119
120
121
#, fuzzy
msgid "translation"
msgstr "Czas trwania"

#: src/libvlc.h:60
#, fuzzy
msgid "This option allows you to enable the translation of the interface."
122
msgstr "Ta opcja umoliwia ustawienie domylnej cieki, ktr interfejs bdzie otwiera w poszukiwaniu pliku."
gbazin's avatar
   
gbazin committed
123
124

#: src/libvlc.h:62
125
msgid "color messages"
126
msgstr "kolorowe komunikaty"
127

gbazin's avatar
   
gbazin committed
128
#: src/libvlc.h:64
129
msgid ""
130
131
"When this option is turned on, the messages sent to the console will be "
"colorized. Your terminal needs Linux color support for this to work."
132
msgstr "Po wczeniu tej opcji, komunikaty wysyane do konsoli bd kolorozyowane. Terminal powinien obsugiwa kolory aby funkcja zadziaaa."
133

gbazin's avatar
   
gbazin committed
134
#: src/libvlc.h:67
135
136
137
msgid "show advanced options"
msgstr ""

gbazin's avatar
   
gbazin committed
138
#: src/libvlc.h:69
139
140
141
142
143
msgid ""
"When this option is turned on, the interfaces will show all the available "
"options, including those that most users should never touch"
msgstr ""

gbazin's avatar
   
gbazin committed
144
#: src/libvlc.h:72
145
146
147
msgid "interface default search path"
msgstr "domylna cieka wyszukiwania interfejsu"

gbazin's avatar
   
gbazin committed
148
#: src/libvlc.h:74
149
150
151
msgid ""
"This option allows you to set the default path that the interface will open "
"when looking for a file."
152
msgstr "Ta opcja umoliwia ustawienie domylnej cieki, ktr interfejs bdzie otwiera w poszukiwaniu pliku."
153

gbazin's avatar
   
gbazin committed
154
#: src/libvlc.h:77
155
msgid "plugin search path"
156
msgstr "cieka wyszukiwania wtyczek"
157

gbazin's avatar
   
gbazin committed
158
#: src/libvlc.h:79
Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
159
#, fuzzy
160
msgid ""
161
"This option allows you to specify an additional path for VLC to look for its "
162
"plugins."
163
msgstr "Ta opcja umoliwia ustawienie dodatkowej cieki dla VLC, wykorzystywanej przy wyszukiwaniu wtyczek programu."
164

gbazin's avatar
   
gbazin committed
165
#: src/libvlc.h:82
166
167
168
msgid "audio output module"
msgstr "modu wyjciowy dwiku"

gbazin's avatar
   
gbazin committed
169
#: src/libvlc.h:84
170
msgid ""
171
"This option allows you to select the audio output method used by VLC. The "
172
"default behavior is to automatically select the best method available."
173
msgstr "Ta opcja umoliwia wybranie metody wyjciowej dwiku uywanej przez VLC. Domylnym zachowaniem jest automatyczne wybranie najlepszej dostpnej metody."
174

gbazin's avatar
   
gbazin committed
175
#: src/libvlc.h:88
176
msgid "enable audio"
177
msgstr "wczenie dwiku"
178

gbazin's avatar
   
gbazin committed
179
#: src/libvlc.h:90
180
msgid ""
181
182
"You can completely disable the audio output. In this case the audio decoding "
"stage won't be done, and it will save some processing power."
183
msgstr "Mona cakiem wyczy dwik. W tym przypadku etap dekodowania dwiku nie zostanie wykonany, wic bdzie mona zaoszczdzi troch mocy procesora."
184

gbazin's avatar
   
gbazin committed
185
#: src/libvlc.h:93
186
msgid "force mono audio"
187
msgstr "wymuszenie dwiku mono"
188

gbazin's avatar
   
gbazin committed
189
#: src/libvlc.h:94
190
191
192
msgid "This will force a mono audio output"
msgstr "Ta opcja wymusza wyjcie dwiku w trybie mono"

gbazin's avatar
   
gbazin committed
193
#: src/libvlc.h:96
194
195
196
msgid "audio output volume"
msgstr "gono wyjcia dwiku"

gbazin's avatar
   
gbazin committed
197
#: src/libvlc.h:98
198
199
msgid ""
"You can set the default audio output volume here, in a range from 0 to 1024."
200
msgstr "Mona ustawi domylny poziom gonoci wyjcia dwiku w zakresie od 0 do 1024."
201

gbazin's avatar
   
gbazin committed
202
#: src/libvlc.h:101
203
204
205
206
#, fuzzy
msgid "audio output saved volume"
msgstr "gono wyjcia dwiku"

gbazin's avatar
   
gbazin committed
207
#: src/libvlc.h:103
208
209
210
msgid "This saves the audio output volume when you select mute."
msgstr ""

gbazin's avatar
   
gbazin committed
211
#: src/libvlc.h:105
212
213
214
msgid "audio output frequency (Hz)"
msgstr "czstotliwo wyjciowa dwiku (Hz)"

gbazin's avatar
   
gbazin committed
215
216
#: src/libvlc.h:107
#, fuzzy
217
msgid ""
gbazin's avatar
   
gbazin committed
218
219
"You can force the audio output frequency here. Common values are -1 "
"(default), 48000, 44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
220
msgstr "W tym miejscu mona wymusi czstotliwo wyjciow dwiku. Zwykymi wartociami s 48000, 44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
221

gbazin's avatar
   
gbazin committed
222
#: src/libvlc.h:110
223
224
225
msgid "compensate desynchronization of audio (in ms)"
msgstr "kompensacja rozsynchronizowania dwiku (w ms)"

gbazin's avatar
   
gbazin committed
226
#: src/libvlc.h:112
227
228
229
msgid ""
"This option allows you to delay the audio output. This can be handy if you "
"notice a lag between the video and the audio."
230
msgstr "Ta opcja umoliwia opnienie wyjcia dwiku. To moe by uyteczne w razie wystpowania opnie midzy dwikiem a obrazem."
231

gbazin's avatar
   
gbazin committed
232
#: src/libvlc.h:115
233
234
235
msgid "use the S/PDIF audio output when available"
msgstr ""

gbazin's avatar
   
gbazin committed
236
#: src/libvlc.h:117
237
238
239
240
#, fuzzy
msgid ""
"This option allows you to use the S/PDIF audio output by default when your "
"hardware supports it as well as the audio stream being played."
241
msgstr "Ta opcja umoliwia wybranie metody wyjciowej dwiku uywanej przez VLC. Domylnym zachowaniem jest automatyczne wybranie najlepszej dostpnej metody."
242

gbazin's avatar
   
gbazin committed
243
#: src/libvlc.h:120
244
245
246
msgid "headphone virtual spatialization effect"
msgstr ""

gbazin's avatar
   
gbazin committed
247
#: src/libvlc.h:122
248
249
250
251
252
253
254
255
msgid ""
"This effect gives you the feeling that you stands in a real room with a "
"complete 5.1 speaker set when using only a headphone, providing a more "
"realistic sound experience. It should also be more comfortable and less "
"tiring when listening to music for long periods of time.\n"
"It works with any source format from mono to 5.1."
msgstr ""

gbazin's avatar
   
gbazin committed
256
#: src/libvlc.h:129
257
258
259
msgid "video output module"
msgstr "modu wyjciowy obrazu"

gbazin's avatar
   
gbazin committed
260
#: src/libvlc.h:131
261
msgid ""
262
"This option allows you to select the video output method used by VLC. The "
263
"default behavior is to automatically select the best method available."
264
msgstr "Ta opcja umoliwia wybranie metody wyjciowej obrazu uywanej przez VLC. Domylnym zachowaniem jest automatyczny wybr najlepszej dostpnej metody."
265

gbazin's avatar
   
gbazin committed
266
#: src/libvlc.h:135
267
msgid "enable video"
268
msgstr "wczony obraz"
269

gbazin's avatar
   
gbazin committed
270
#: src/libvlc.h:137
271
msgid ""
272
273
"You can completely disable the video output. In this case the video decoding "
"stage won't be done, which will save some processing power."
274
msgstr "Mona cakowicie wyczy wyjcie obrazu. W tym przypadku etap dekodowania obrazu nie zostanie wykonany, co umoliwi zaoszczdzenie troch mocy procesora."
275

gbazin's avatar
   
gbazin committed
276
#: src/libvlc.h:140
277
278
279
msgid "display identifier"
msgstr "identyfikator ekranu"

gbazin's avatar
   
gbazin committed
280
#: src/libvlc.h:142
281
282
283
284
285
msgid ""
"This is the local display port that will be used for X11 drawing. For "
"instance :0.1."
msgstr "Lokalny port ekranu uywany przez X11 do rysowania. Na przykad :0.1."

gbazin's avatar
   
gbazin committed
286
#: src/libvlc.h:145
287
288
289
msgid "video width"
msgstr "szeroko obrazu"

gbazin's avatar
   
gbazin committed
290
#: src/libvlc.h:147
291
msgid ""
292
"You can enforce the video width here. By default VLC will adapt to the video "
293
"characteristics."
294
msgstr "Mona wymusi w tym miejscu szeroko obrazu. Domylnie VLC zaadoptuje charakterystyki obrazu."
295

gbazin's avatar
   
gbazin committed
296
#: src/libvlc.h:150
297
298
299
msgid "video height"
msgstr "wysoko obrazu"

gbazin's avatar
   
gbazin committed
300
#: src/libvlc.h:152
301
msgid ""
302
"You can enforce the video height here. By default VLC will adapt to the "
303
"video characteristics."
304
msgstr "Mona wymusi w tym miejscu wysoko obrazu. Domylnie VLC zaadoptuje charakterystyki obrazu."
305

gbazin's avatar
   
gbazin committed
306
#: src/libvlc.h:155
307
308
309
msgid "zoom video"
msgstr "skalowanie obrazu"

gbazin's avatar
   
gbazin committed
310
#: src/libvlc.h:157
311
312
313
msgid "You can zoom the video by the specified factor."
msgstr "Mona skalowa obraz o okrelony wspczynnik."

gbazin's avatar
   
gbazin committed
314
#: src/libvlc.h:159
315
316
317
msgid "grayscale video output"
msgstr "wyjcie obrazu w skali szaroci"

gbazin's avatar
   
gbazin committed
318
#: src/libvlc.h:161
319
msgid ""
320
321
"When enabled, the color information from the video won't be decoded (this "
"can also allow you to save some processing power)."
322
msgstr "Po wczeniu informacje o kolorze z obrazu nie zostan zdekodowane (pozwala to take na oszczdzenie troch mocy procesora)."
323

gbazin's avatar
   
gbazin committed
324
#: src/libvlc.h:164
325
326
327
msgid "fullscreen video output"
msgstr "wyjcie penoekranowe obrazu"

gbazin's avatar
   
gbazin committed
328
#: src/libvlc.h:166
329
msgid ""
330
"If this option is enabled, VLC will always start a video in fullscreen mode."
331
msgstr "Po wczeniu tej opcji, VLC zawsze wywietli obraz w trybie penoekranowym."
332

gbazin's avatar
   
gbazin committed
333
#: src/libvlc.h:169
334
msgid "overlay video output"
335
msgstr "wyjcie obrazu w trybie overlay"
336

gbazin's avatar
   
gbazin committed
337
#: src/libvlc.h:171
338
#, fuzzy
339
msgid ""
340
"If enabled, VLC will try to take advantage of the overlay capabilities of "
341
"your graphic card."
342
msgstr "Po wczeniu, VLC bdzie prbowa skorzysta z waciwoci overlay karty graficznej."
343

gbazin's avatar
   
gbazin committed
344
#: src/libvlc.h:174
345
346
347
msgid "force SPU position"
msgstr "wymuszanie pozycji SPU"

gbazin's avatar
   
gbazin committed
348
#: src/libvlc.h:176
349
msgid ""
350
"You can use this option to place the subtitles under the movie, instead of "
351
"over the movie. Try several positions."
352
msgstr "Mona uy tej opcji do umieszczania podtytuw pod filmem, zamiast nad nim. Wyprbuj rne pozycje."
353

gbazin's avatar
   
gbazin committed
354
#: src/libvlc.h:179
355
356
357
msgid "video filter module"
msgstr "modu filtru obrazu"

gbazin's avatar
   
gbazin committed
358
#: src/libvlc.h:181
359
360
361
msgid ""
"This will allow you to add a post-processing filter to enhance the picture "
"quality, for instance deinterlacing, or to clone or distort the video window."
362
msgstr "Ta opcja umoliwia dodawanie filtrw polepszajcych jako obrazu, np. filtr przeciwko migotaniu, lub klonowanie zakce obrazu."
363

gbazin's avatar
   
gbazin committed
364
#: src/libvlc.h:185
365
366
367
msgid "source aspect ratio"
msgstr ""

gbazin's avatar
   
gbazin committed
368
#: src/libvlc.h:187
369
370
371
372
373
374
375
376
msgid ""
"This will force the source aspect ratio. For instance, some DVDs claim to be "
"16:9 while they are actually 4:3. This can also be used as a hint for VLC "
"when a movie does not have aspect ratio information. Accepted formats are x:"
"y (4:3, 16:9, etc.) expressing the global image aspect, or a float value "
"(1.25, 1.3333, etc.) expressing pixel squareness."
msgstr ""

gbazin's avatar
   
gbazin committed
377
#: src/libvlc.h:195
378
379
380
msgid "destination aspect ratio"
msgstr ""

gbazin's avatar
   
gbazin committed
381
#: src/libvlc.h:197
382
383
384
385
386
387
388
389
msgid ""
"This will force the destination pixel size. By default VLC assumes your "
"pixels are square, unless your hardware has a way to tell it otherwise. This "
"may be used when you output VLC's signal to another device such as a TV set. "
"Accepted format is a float value (1, 1.25, 1.3333, etc.) expressing pixel "
"squareness."
msgstr ""

gbazin's avatar
   
gbazin committed
390
#: src/libvlc.h:204
391
392
393
msgid "server port"
msgstr "port serwera"

gbazin's avatar
   
gbazin committed
394
#: src/libvlc.h:206
395
396
397
msgid "This is the port used for UDP streams. By default, we chose 1234."
msgstr "Port serwera uywany dla strumieni UDP. Domylnie 1234."

gbazin's avatar
   
gbazin committed
398
#: src/libvlc.h:208
Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
399
400
401
402
#, fuzzy
msgid "MTU of the network interface"
msgstr "Przecz _Interfejs"

gbazin's avatar
   
gbazin committed
403
#: src/libvlc.h:210
Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
404
405
406
407
408
msgid ""
"This is the typical size of UDP packets that we expect. On Ethernet it is "
"usually 1500."
msgstr ""

gbazin's avatar
   
gbazin committed
409
#: src/libvlc.h:213
410
411
412
msgid "enable network channel mode"
msgstr "wczenie trybu kanaw sieciowych"

gbazin's avatar
   
gbazin committed
413
#: src/libvlc.h:215
414
415
416
msgid "Activate this option if you want to use the VideoLAN Channel Server."
msgstr "Aktywowanie tej opcji umoliwia uywanie serwera kanaw VideoLAN."

gbazin's avatar
   
gbazin committed
417
#: src/libvlc.h:217
418
419
420
msgid "channel server address"
msgstr "adres serwera kanaw"

gbazin's avatar
   
gbazin committed
421
#: src/libvlc.h:219
422
423
424
msgid "Indicate here the address of the VideoLAN Channel Server."
msgstr "Tutaj naley poda adres serwera kanaw VideoLAN."

gbazin's avatar
   
gbazin committed
425
#: src/libvlc.h:221
426
427
428
msgid "channel server port"
msgstr "port serwera kanaw"

gbazin's avatar
   
gbazin committed
429
#: src/libvlc.h:223
430
msgid "Indicate here the port on which the VideoLAN Channel Server runs."
431
msgstr "Tutaj naley okreli port na ktrym uruchomiony jest serwer kanaw VideoLAN."
432

gbazin's avatar
   
gbazin committed
433
#: src/libvlc.h:225
434
435
436
msgid "network interface"
msgstr "interfejs sieciowy"

gbazin's avatar
   
gbazin committed
437
#: src/libvlc.h:227
438
439
440
msgid ""
"If you have several interfaces on your Linux machine and use the VLAN "
"solution, you may indicate here which interface to use."
441
msgstr "Jeli istnieje kilka interfejsw sieciowych na komputerze i uywane jest rozwizanie VLAN, mona wskaza ktry interfejs bdzie uywany."
442

gbazin's avatar
   
gbazin committed
443
#: src/libvlc.h:230
Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
444
445
446
447
#, fuzzy
msgid "network interface address"
msgstr "interfejs sieciowy"

gbazin's avatar
   
gbazin committed
448
#: src/libvlc.h:232
Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
449
450
451
452
453
#, fuzzy
msgid ""
"If you have several interfaces on your machine and use the multicast "
"solution, you will probably have to indicate the IP address of your "
"multicasting interface here."
454
msgstr "Jeli istnieje kilka interfejsw sieciowych na komputerze i uywane jest rozwizanie VLAN, mona wskaza ktry interfejs bdzie uywany."
Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
455

gbazin's avatar
   
gbazin committed
456
#: src/libvlc.h:236
457
458
459
msgid "time to live"
msgstr ""

gbazin's avatar
   
gbazin committed
460
#: src/libvlc.h:238
461
462
463
464
465
msgid ""
"Indicate here the Time To Live of the multicast packets sent by the stream "
"output."
msgstr ""

gbazin's avatar
   
gbazin committed
466
#: src/libvlc.h:241
467
468
469
msgid "choose program (SID)"
msgstr "wybierz program (SID)"

gbazin's avatar
   
gbazin committed
470
#: src/libvlc.h:243
471
472
473
msgid "Choose the program to select by giving its Service ID."
msgstr "Wybierz program podajc jego identyfikator usugi."

gbazin's avatar
   
gbazin committed
474
#: src/libvlc.h:245
475
476
477
msgid "choose audio"
msgstr "wybierz dwik"

gbazin's avatar
   
gbazin committed
478
#: src/libvlc.h:247
479
480
481
msgid "Give the default type of audio you want to use in a DVD."
msgstr "Podaj domylny typ dwiku uywany przy odtwarzaniu DVD."

gbazin's avatar
   
gbazin committed
482
#: src/libvlc.h:249
483
484
485
msgid "choose channel"
msgstr "wybierz kana"

gbazin's avatar
   
gbazin committed
486
#: src/libvlc.h:251
487
488
489
msgid ""
"Give the stream number of the audio channel you want to use in a DVD (from 1 "
"to n)."
490
msgstr "Podaj numer strumienia kanau dwiekowego uywany przy odtwarzaniu DVD (od 1 do n)."
491

gbazin's avatar
   
gbazin committed
492
#: src/libvlc.h:254
493
494
495
msgid "choose subtitles"
msgstr "wybierz podtytuy"

gbazin's avatar
   
gbazin committed
496
#: src/libvlc.h:256
497
498
499
msgid ""
"Give the stream number of the subtitle channel you want to use in a DVD "
"(from 1 to n)."
500
msgstr "Podaj numer strumienia kanau podtytuw uywanego przy odtwarzaniu DVD (od 1 do n)."
501

gbazin's avatar
   
gbazin committed
502
#: src/libvlc.h:259
503
504
505
msgid "DVD device"
msgstr "urzdzenie DVD"

gbazin's avatar
   
gbazin committed
506
#: src/libvlc.h:262
507
508
509
510
511
msgid ""
"This is the default DVD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
"the drive letter (eg D:)"
msgstr ""

gbazin's avatar
   
gbazin committed
512
#: src/libvlc.h:266
513
514
515
msgid "This is the default DVD device to use."
msgstr "Domylnie uywane urzdzenie DVD."

gbazin's avatar
   
gbazin committed
516
#: src/libvlc.h:269
517
518
519
msgid "VCD device"
msgstr "urzdzenie VCD"

gbazin's avatar
   
gbazin committed
520
#: src/libvlc.h:271
521
522
523
msgid "This is the default VCD device to use."
msgstr "Domylnie uywane urzdzenie VCD."

gbazin's avatar
   
gbazin committed
524
#: src/libvlc.h:273
525
526
527
msgid "force IPv6"
msgstr "wymu IPv6"

gbazin's avatar
   
gbazin committed
528
#: src/libvlc.h:275
529
530
531
msgid ""
"If you check this box, IPv6 will be used by default for all UDP and HTTP "
"connections."
532
msgstr "Zaznaczenie tej opcji powoduje, e IPv6 bdzie uywany domylnie dla wszystkich pocze UDP i HTTP."
533

gbazin's avatar
   
gbazin committed
534
#: src/libvlc.h:278
535
536
537
msgid "force IPv4"
msgstr "wymu IPv4"

gbazin's avatar
   
gbazin committed
538
#: src/libvlc.h:280
539
540
541
msgid ""
"If you check this box, IPv4 will be used by default for all UDP and HTTP "
"connections."
542
msgstr "Zaznaczenie tej opcji powoduje, e IPv4 bdzie uywany domylnie dla wszystkich pocze UDP i HTTP."
543

gbazin's avatar
   
gbazin committed
544
#: src/libvlc.h:283
545
msgid "choose preferred codec list"
Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
546
msgstr ""
547

gbazin's avatar
   
gbazin committed
548
#: src/libvlc.h:285
549
msgid ""
550
"This allows you to select the order in which VLC will choose its codecs. For "
Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
551
"instance, 'a52old,a52,any' will try the old a52 codec before the new one. "
552
"Please be aware that VLC does not make any difference between audio or video "
Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
553
554
"codecs, so you should always specify 'any' at the end of the list to make "
"sure there is a fallback for the types you didn't specify."
555
556
msgstr ""

gbazin's avatar
   
gbazin committed
557
#: src/libvlc.h:292
558
msgid "choose preferred video encoder list"
559
560
msgstr ""

gbazin's avatar
   
gbazin committed
561
#: src/libvlc.h:294 src/libvlc.h:298
562
msgid ""
563
"This allows you to select the order in which VLC will choose its codecs. "
564
565
msgstr ""

gbazin's avatar
   
gbazin committed
566
#: src/libvlc.h:296
567
msgid "choose preferred audio encoder list"
568
569
msgstr ""

gbazin's avatar
   
gbazin committed
570
#: src/libvlc.h:301
Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
571
572
msgid "choose a stream output"
msgstr ""
573

gbazin's avatar
   
gbazin committed
574
#: src/libvlc.h:303
Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
575
msgid "Empty if no stream output."
576
577
msgstr ""

gbazin's avatar
   
gbazin committed
578
#: src/libvlc.h:305
579
580
581
582
#, fuzzy
msgid "enable video stream output"
msgstr "wyjcie obrazu w skali szaroci"

gbazin's avatar
   
gbazin committed
583
#: src/libvlc.h:307 src/libvlc.h:316
584
585
586
587
588
msgid ""
"This allows you to choose if the video stream should be redirected to the "
"stream output facility when this last one is enabled."
msgstr ""

gbazin's avatar
   
gbazin committed
589
#: src/libvlc.h:310
590
591
592
593
#, fuzzy
msgid "video encoding codec"
msgstr "modu dekodera obrazu MPEG I/II"

gbazin's avatar
   
gbazin committed
594
#: src/libvlc.h:312
595
596
597
msgid "This allows you to force video encoding"
msgstr ""

gbazin's avatar
   
gbazin committed
598
#: src/libvlc.h:314
599
600
601
602
#, fuzzy
msgid "enable audio stream output"
msgstr "wczenie dwiku"

gbazin's avatar
   
gbazin committed
603
#: src/libvlc.h:319
604
605
606
607
#, fuzzy
msgid "audio encoding codec"
msgstr "modu dekodera obrazu MPEG I/II"

gbazin's avatar
   
gbazin committed
608
#: src/libvlc.h:321
609
610
611
msgid "This allows you to force audio encoding"
msgstr ""

gbazin's avatar
   
gbazin committed
612
#: src/libvlc.h:323
613
msgid "choose preferred packetizer list"
614
615
msgstr ""

gbazin's avatar
   
gbazin committed
616
#: src/libvlc.h:325
617
msgid ""
618
"This allows you to select the order in which VLC will choose its packetizers."
619
620
msgstr ""

gbazin's avatar
   
gbazin committed
621
#: src/libvlc.h:328
622
623
624
625
#, fuzzy
msgid "mux module"
msgstr "modu demux"

gbazin's avatar
   
gbazin committed
626
#: src/libvlc.h:330
627
628
629
630
#, fuzzy
msgid "This is a legacy entry to let you configure mux modules"
msgstr "To jest zapis umoliwiajcy konfigurowanie moduw demux"

gbazin's avatar
   
gbazin committed
631
#: src/libvlc.h:332
632
633
634
635
#, fuzzy
msgid "access output module"
msgstr "modu wyjciowy obrazu"

gbazin's avatar
   
gbazin committed
636
#: src/libvlc.h:334
637
638
639
640
#, fuzzy
msgid "This is a legacy entry to let you configure access output modules"
msgstr "To jest zapis dostpu umoliwiajcy konfigurownie moduw dostpu"

gbazin's avatar
   
gbazin committed
641
#: src/libvlc.h:337
642
msgid "enable CPU MMX support"
643
msgstr "wczona obsuga MMX procesora"
644

gbazin's avatar
   
gbazin committed
645
#: src/libvlc.h:339
646
msgid ""
647
"If your processor supports the MMX instructions set, VLC can take advantage "
648
"of them."
649
msgstr "Jeli procesor obsuguje zbir istrukcji MMX, mona z nich skorzysta."
650

gbazin's avatar
   
gbazin committed
651
#: src/libvlc.h:342
652
msgid "enable CPU 3D Now! support"
653
msgstr "wczona obsuga 3D Now!"
654

gbazin's avatar
   
gbazin committed
655
#: src/libvlc.h:344
656
msgid ""
657
"If your processor supports the 3D Now! instructions set, VLC can take "
658
"advantage of them."
659
msgstr "Jeli procesor obsuguje zbir istrukcji 3D Now!, mona z nich skorzysta."
660

gbazin's avatar
   
gbazin committed
661
#: src/libvlc.h:347
662
msgid "enable CPU MMX EXT support"
663
msgstr "wczona obsuga MMX EXT"
664

gbazin's avatar
   
gbazin committed
665
#: src/libvlc.h:349
666
msgid ""
667
"If your processor supports the MMX EXT instructions set, VLC can take "
668
"advantage of them."
669
msgstr "Jeli procesor obsuguje rozszerzony zbir istrukcji MMX, mona z nich skorzysta."
670

gbazin's avatar
   
gbazin committed
671
#: src/libvlc.h:352
672
msgid "enable CPU SSE support"
673
msgstr "wczona obsuga SSE"
674

gbazin's avatar
   
gbazin committed
675
#: src/libvlc.h:354
676
#, fuzzy
677
msgid ""
678
"If your processor supports the SSE instructions set, VLC can take advantage "
679
680
"of them."
msgstr "Jeli procesor obsuguje zbir istrukcji MMX, mona z nich skorzysta."
681

gbazin's avatar
   
gbazin committed
682
#: src/libvlc.h:357
683
msgid "enable CPU AltiVec support"
684
msgstr "wczona obsuga AltiVec"
685

gbazin's avatar
   
gbazin committed
686
#: src/libvlc.h:359
687
msgid ""
688
"If your processor supports the AltiVec instructions set, VLC can take "
689
"advantage of them."
690
msgstr "Jeli procesor obsuguje zbir istrukcji AltiVec, mona z nich skorzysta."
691

gbazin's avatar
   
gbazin committed
692
#: src/libvlc.h:362
Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
693
694
695
msgid "play files randomly forever"
msgstr ""

gbazin's avatar
   
gbazin committed
696
#: src/libvlc.h:364
Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
697
msgid ""
698
"When selected, VLC will randomly play files in the playlist until "
Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
699
700
701
"interrupted."
msgstr ""

gbazin's avatar
   
gbazin committed
702
#: src/libvlc.h:367
703
704
705
msgid "launch playlist on startup"
msgstr "wczanie listy odtwarzania przy uruchamianiu"

gbazin's avatar
   
gbazin committed
706
#: src/libvlc.h:369
707
msgid "If you want VLC to start playing on startup, then enable this option."
708
msgstr "Jeli VLC ma wcza odtwarzanie po uruchomieniu wwczas naley zaznaczy t opcj."
709

gbazin's avatar
   
gbazin committed
710
#: src/libvlc.h:371
711
msgid "enqueue items in playlist"
712
msgstr "kolejkowanie obiektw listy odtwarzania"
713

gbazin's avatar
   
gbazin committed
714
#: src/libvlc.h:373
715
msgid ""
716
"If you want VLC to add items to the playlist as you open them, then enable "
717
"this option."
718
msgstr "Jeli VLC ma dodawa pliki do listy odtwarzania po ich otwarciu wwczas naley zaznaczy t opcj."
719

gbazin's avatar
   
gbazin committed
720
#: src/libvlc.h:376
721
722
723
msgid "loop playlist on end"
msgstr "zaptlanie listy odtwarzania"

gbazin's avatar
   
gbazin committed
724
#: src/libvlc.h:378
725
msgid ""
726
"If you want VLC to keep playing the playlist indefinitely then enable this "
727
"option."
728
msgstr "Jeli VLC ma odtwarza w nieskoczono list odtwarzania wwczas naley zaznaczy t opcj."
729

gbazin's avatar
   
gbazin committed
730
#: src/libvlc.h:381
731
732
733
msgid "memory copy module"
msgstr "modu kopiowania pamici"

gbazin's avatar
   
gbazin committed
734
#: src/libvlc.h:383
735
#, fuzzy
736
msgid ""
737
"You can select which memory copy module you want to use. By default VLC will "
738
"select the fastest one supported by your hardware."
739
msgstr "Mona wybra ktry z moduw kopiowania pamici ma by uywany. Domylnie VLC wybierze najszybszy obsugiwany przez sprzt modu."
740

gbazin's avatar
   
gbazin committed
741
#: src/libvlc.h:386
742
msgid "access module"
743
msgstr "modu dostpu"
744

gbazin's avatar
   
gbazin committed
745
#: src/libvlc.h:388
746
msgid "This is a legacy entry to let you configure access modules"
747
msgstr "To jest zapis dostpu umoliwiajcy konfigurownie moduw dostpu"
748

gbazin's avatar
   
gbazin committed
749
#: src/libvlc.h:390
750
msgid "demux module"
751
msgstr "modu demux"
752

gbazin's avatar
   
gbazin committed
753
#: src/libvlc.h:392
754
msgid "This is a legacy entry to let you configure demux modules"
755
msgstr "To jest zapis umoliwiajcy konfigurowanie moduw demux"
756

gbazin's avatar
   
gbazin committed
757
#: src/libvlc.h:394
Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
758
759
#, fuzzy
msgid "fast mutex on NT/2K/XP (developers only)"
760
761
msgstr "szybkie wtki pthread na NT/2K/Xp (tylko programici)"

gbazin's avatar
   
gbazin committed
762
#: src/libvlc.h:396
Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
763
#, fuzzy
764
msgid ""
Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
765
766
767
"On Windows NT/2K/XP we use a slow mutex implementation but which allows us "
"to correctely implement condition variables. You can also use the faster "
"Win9x implementation but you might experience problems with it."
768
msgstr "W systemie Windows NT/2K/XP uywana jest wolna lecz poprawna implementacja wtkw pthread, mona take wybra szybsz implementacj lecz wwczas mona napotka problemy."
769

gbazin's avatar
   
gbazin committed
770
#: src/libvlc.h:401
771
msgid "Condition variables implementation for Win9x (developers only)"
Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
772
773
msgstr ""

gbazin's avatar
   
gbazin committed
774
#: src/libvlc.h:404
Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
775
776
777
778
779
780
781
782
msgid ""
"On Windows 9x/Me we use a fast but not correct condition variables "
"implementation (more precisely there is a possibility for a race condition "
"to happen). However it is possible to use slower alternatives which should "
"be more robust. Currently you can choose between implementation 0 (which is "
"the default and the fastest), 1 and 2."
msgstr ""

gbazin's avatar
   
gbazin committed
783
784
785
786
787
#: src/libvlc.h:412
msgid "Real-time priority"
msgstr ""

#: src/libvlc.h:414
Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
788
#, fuzzy
gbazin's avatar
   
gbazin committed
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
msgid ""
"\n"
"Playlist items:\n"
" *.mpg, *.vob          plain MPEG-1/2 files\n"
" [dvd:][device][@raw_device][@[title][,[chapter][,angle]]]\n"
"                 DVD device\n"
" [vcd:][device][@[title][,[chapter]]\n"
"                 VCD device\n"
" udpstream:[@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
"                 UDP stream sent by VLS\n"
" vlc:pause           pause execution of playlist items\n"
" vlc:quit            quit VLC\n"
msgstr ""
"\n"
"Obiekty listy odtwarzania:\n"
" *.mpg, *.vob          zwyke pliki MPEG-1/2\n"
" [dvd:][urzdzenie][@urzadzenie_surowe][@[tytu][,[rozdzia][,kt]]]\n"
"                 urzadzenie DVD\n"
" [vcd:][urzdzenie][@[tytu][,[rozdzia]]\n"
"                 urzdzenie VCD\n"
" udpstream:[@[<przypisany adres>][:<przypisany port>]]\n"
"                 strumie UDP wysyany przez VLS\n"
" vlc:pause           zatrzymanie odtwarzania obiektw listy\n"
" vlc:quit            wyjcie z VLC\n"

gbazin's avatar
   
gbazin committed
814
#: src/libvlc.h:444 modules/misc/dummy/dummy.c:59
815
816
817
msgid "Interface"
msgstr "Interfejs"

gbazin's avatar
   
gbazin committed
818
819
820
#: src/libvlc.h:459 modules/audio_output/coreaudio.c:224
#: modules/audio_output/file.c:108 modules/demux/asf/asf.c:218
#: modules/demux/ogg.c:553 modules/demux/ogg.c:812 modules/demux/ogg.c:985
821
#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1133 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1260
gbazin's avatar
   
gbazin committed
822
#: modules/gui/macosx/intf.m:337
823
824
825
msgid "Audio"
msgstr "Dwik"

gbazin's avatar
   
gbazin committed
826
827
828
829
830
#: src/libvlc.h:475 modules/demux/asf/asf.c:288 modules/demux/avi/avi.c:1040
#: modules/demux/ogg.c:612 modules/demux/ogg.c:652 modules/demux/ogg.c:717
#: modules/demux/ogg.c:892 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1140
#: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1337 modules/gui/macosx/intf.m:344
#: modules/misc/dummy/dummy.c:77 modules/video_output/directx/directx.c:110
831
832
833
msgid "Video"
msgstr "Obraz"

834
#: src/libvlc.h:495 modules/access/satellite/satellite.c:66
835
836
837
msgid "Input"
msgstr "Wejcie"

838
#: src/libvlc.h:529
839
840
841
msgid "Decoders"
msgstr "Dekodery"

842
#: src/libvlc.h:532
843
844
845
846
#, fuzzy
msgid "Encoders"
msgstr "Dekodery"

847
#: src/libvlc.h:537 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2149
848
#: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2468 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3150
849
850
#: modules/gui/win32/strings.cpp:221 modules/gui/wxwindows/open.cpp:177
#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:129
851
852
853
msgid "Stream output"
msgstr ""

854
#: src/libvlc.h:550
855
856
857
msgid "CPU"
msgstr "CPU"

gbazin's avatar
   
gbazin committed
858
859
#: src/libvlc.h:562 modules/gui/familiar/interface.c:610
#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:648
860
861
#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2500
#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2525 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:752
862
#: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2813 modules/gui/macosx/intf.m:281
gbazin's avatar
   
gbazin committed
863
#: modules/gui/macosx/intf.m:356 modules/gui/win32/strings.cpp:120
864
#: modules/gui/win32/strings.cpp:180 modules/gui/wxwindows/interface.cpp:289
865
866
867
msgid "Playlist"
msgstr "Lista odtwarzania"

868
#: src/libvlc.h:569 modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:85
869
#: modules/audio_filter/converter/mpgatofixed32.c:60
870
#: modules/codec/a52old/a52old.c:59 modules/codec/mpeg_video/parser.c:84
871
#: modules/demux/mpeg/ts.c:118 modules/gui/familiar/familiar.c:70
gbazin's avatar
   
gbazin committed
872
#: modules/gui/win32/win32.cpp:312 modules/misc/logger/logger.c:88
873
874
#: modules/video_filter/motionblur.c:58 modules/video_filter/transform.c:63
#: modules/video_filter/wall.c:66 modules/video_output/ggi.c:62
875
#: modules/video_output/mga/xmga.c:104
876
877
878
msgid "Miscellaneous"
msgstr "Rne"

879
#: src/libvlc.h:582
880
881
882
msgid "main program"
msgstr "gwny program"

883
#: src/libvlc.h:588