pl.po 92.5 KB
Newer Older
1
2
3
4
5
6
7
# polish translation of vlc.
# Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
# Arkadiusz Lipiec <alipiec@elka.pw.edu.pl>, 2002.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: vlc\n"
8
"POT-Creation-Date: 2002-12-13 10:48+0100\n"
9
"PO-Revision-Date: 2002-07-12 11:49+0100\n"
10
11
12
13
14
15
"Last-Translator: Arkadiusz Lipiec <alipiec@elka.pw.edu.pl>\n"
"Language-Team: polish <pl@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-2\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
16
17
18
19
20
21
#: include/interface.h:72
msgid ""
"\n"
"Warning: if you can't access the GUI anymore, open a dos command box, go to "
"the directory where you installed VLC and run \"vlc -I win32\"\n"
msgstr ""
22

Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
23
#. Usage
24
#: src/libvlc.c:279 src/libvlc.c:1212
Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
25
#, fuzzy, c-format
26
msgid ""
Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
27
"Usage: %s [options] [items]...\n"
28
"\n"
29
msgstr ""
Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
30
"Uycie: %s [opcje] [parametry] [plik]...\n"
31
"\n"
32

33
#: src/libvlc.c:1069 src/misc/configuration.c:880
34
35
36
msgid "string"
msgstr "napis"

37
#: src/libvlc.c:1087 src/misc/configuration.c:865
38
39
40
msgid "integer"
msgstr "liczba cakowita"

41
#: src/libvlc.c:1090 src/misc/configuration.c:872
42
43
44
msgid "float"
msgstr "liczba zmiennoprz."

45
#: src/libvlc.c:1096
46
msgid " (default enabled)"
47
msgstr " (domylnie wczone)"
48

49
#: src/libvlc.c:1097
50
msgid " (default disabled)"
51
msgstr " (domylnie wyczone)"
52

53
#: src/libvlc.c:1187 src/libvlc.c:1242 src/libvlc.c:1266
54
55
56
57
58
msgid ""
"\n"
"Press the RETURN key to continue...\n"
msgstr ""
"\n"
59
"Nacinij klawisz ENTER aby kontynuowa...\n"
60

61
#: src/libvlc.c:1215
62
msgid "[module]       [description]\n"
63
msgstr "[modu]        [opis]\n"
64

65
#: src/libvlc.c:1260
66
67
68
69
70
71
72
73
msgid ""
"This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
"You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
"see the file named COPYING for details.\n"
"Written by the VideoLAN team at Ecole Centrale, Paris.\n"
msgstr ""
"Ten program jest dostarczany BEZ ADNEJ GWARANCJI, w granicach dozwolonych\n"
"przez prawo. Mona go rozpowszechnia na zasadach licencji GNU General\n"
74
75
"Public License; zajrzyj do pliku COPYING, aby uzyska wicej szczegw.\n"
"Program napisany przez zesp VideoLAN na uczelni Ecole Centrale, Pary.\n"
76
77
78
79
80
81
82

#. ****************************************************************************
#. * Configuration options for the main program. Each module will also separatly
#. * define its own configuration options.
#. * Look into configuration.h if you need to know more about the following
#. * macros.
#. ****************************************************************************
83
#: src/libvlc.h:34
84
85
86
msgid "interface module"
msgstr "modu interfejsu"

87
#: src/libvlc.h:36
88
msgid ""
89
90
"This option allows you to select the interface used by vlc. The default "
"behavior is to automatically select the best module available."
91
msgstr ""
92
93
"Ta opcja umoliwia wybranie interfejsu uywanego przez vlc. Domylnym "
"zachowaniem jest automatyczny wybr najlepszego dostpnego moduu."
94

95
#: src/libvlc.h:40
Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
96
97
msgid "verbosity (0,1,2)"
msgstr ""
98

99
#: src/libvlc.h:42
Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
100
101
msgid ""
"This options sets the verbosity level (0=only errors and standard messages, "
102
"1=warnings, 2=debug)."
Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
103
msgstr ""
104

Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
105
#: src/libvlc.h:45
106
msgid "be quiet"
107
msgstr "tryb cichy"
108

Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
109
#: src/libvlc.h:47
110
msgid "This options turns off all warning and information messages."
111
msgstr "Ta opcja wycza wszelkie ostrzeenia i komunikaty informacyjne."
112

Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
113
#: src/libvlc.h:49
114
msgid "color messages"
115
msgstr "kolorowe komunikaty"
116

Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
117
#: src/libvlc.h:51
118
msgid ""
119
120
"When this option is turned on, the messages sent to the console will be "
"colorized. Your terminal needs Linux color support for this to work."
121
msgstr ""
122
123
"Po wczeniu tej opcji, komunikaty wysyane do konsoli bd kolorozyowane. "
"Terminal powinien obsugiwa kolory aby funkcja zadziaaa."
124

Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
125
#: src/libvlc.h:54
126
127
128
msgid "interface default search path"
msgstr "domylna cieka wyszukiwania interfejsu"

Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
129
#: src/libvlc.h:56
130
131
132
133
134
135
136
msgid ""
"This option allows you to set the default path that the interface will open "
"when looking for a file."
msgstr ""
"Ta opcja umoliwia ustawienie domylnej cieki, ktr interfejs bdzie "
"otwiera w poszukiwaniu pliku."

Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
137
#: src/libvlc.h:59
138
msgid "plugin search path"
139
msgstr "cieka wyszukiwania wtyczek"
140

Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
141
#: src/libvlc.h:61
142
143
144
145
msgid ""
"This option allows you to specify an additional path for vlc to lookfor its "
"plugins."
msgstr ""
146
147
"Ta opcja umoliwia ustawienie dodatkowej cieki dla vlc, wykorzystywanej "
"przy wyszukiwaniu wtyczek programu."
148

Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
149
#: src/libvlc.h:64
150
151
152
msgid "audio output module"
msgstr "modu wyjciowy dwiku"

Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
153
#: src/libvlc.h:66
154
msgid ""
155
156
"This option allows you to select the audio output method used by vlc. The "
"default behavior is to automatically select the best method available."
157
msgstr ""
158
159
"Ta opcja umoliwia wybranie metody wyjciowej dwiku uywanej przez vlc. "
"Domylnym zachowaniem jest automatyczne wybranie najlepszej dostpnej metody."
160

Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
161
#: src/libvlc.h:70
162
msgid "enable audio"
163
msgstr "wczenie dwiku"
164

Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
165
#: src/libvlc.h:72
166
msgid ""
167
168
"You can completely disable the audio output. In this case the audio decoding "
"stage won't be done, and it will save some processing power."
169
msgstr ""
170
171
"Mona cakiem wyczy dwik. W tym przypadku etap dekodowania dwiku nie "
"zostanie wykonany, wic bdzie mona zaoszczdzi troch mocy procesora."
172

Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
173
#: src/libvlc.h:75
174
msgid "force mono audio"
175
msgstr "wymuszenie dwiku mono"
176

Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
177
#: src/libvlc.h:76
178
179
180
msgid "This will force a mono audio output"
msgstr "Ta opcja wymusza wyjcie dwiku w trybie mono"

Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
181
#: src/libvlc.h:78
182
183
184
msgid "audio output volume"
msgstr "gono wyjcia dwiku"

Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
185
#: src/libvlc.h:80
186
187
188
189
190
191
msgid ""
"You can set the default audio output volume here, in a range from 0 to 1024."
msgstr ""
"Mona ustawi domylny poziom gonoci wyjcia dwiku w zakresie od 0 do "
"1024."

Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
192
#: src/libvlc.h:83
193
194
195
msgid "audio output format"
msgstr "format wyjciowy dwiku"

Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
196
197
#: src/libvlc.h:85
#, fuzzy
198
199
200
201
202
203
204
205
206
msgid ""
"You can force the audio output format here.\n"
"0 -> 16 bits signed native endian (default)\n"
"1 -> 8 bits unsigned\n"
"2 -> 16 bits signed little endian\n"
"3 -> 16 bits signed big endian\n"
"4 -> 8 bits signed\n"
"5 -> 16 bits unsigned little endian\n"
"6 -> 16 bits unsigned big endian\n"
Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
207
208
"7 -> MPEG2 audio (unsupported)\n"
"8 -> A52 pass-through"
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
msgstr ""
"W tym miejscu mona wymusi format wyjciowy dwiku.\n"
"0 -> 16 bitw ze znakiem \"native endian\" (domylnie)\n"
"1 -> 8 bitw bez znaku\n"
"2 -> 16 bitw little endian\n"
"3 -> 16 bitw ze znakiem \"big endian\"\n"
"4 -> 8 bitw ze znakiem\n"
"5 -> 16 bitw bez znaku \"little endian\"\n"
"6 -> 16 bit bez znaku \"big endian\"\n"
"7 -> dwik mpeg2 (nieobsugiwane)\n"
"8 -> ac3 pass-through"

Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
221
#: src/libvlc.h:96
222
223
224
msgid "audio output frequency (Hz)"
msgstr "czstotliwo wyjciowa dwiku (Hz)"

Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
225
#: src/libvlc.h:98
226
msgid ""
227
228
"You can force the audio output frequency here. Common values are 48000, "
"44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
229
msgstr ""
230
231
"W tym miejscu mona wymusi czstotliwo wyjciow dwiku. Zwykymi "
"wartociami s 48000, 44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
232

Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
#: src/libvlc.h:101
msgid "number of channels of audio output"
msgstr ""

#: src/libvlc.h:103
msgid ""
"Mono is 1, stereo is 2. Higher value (used for 5.1) may not be supported by "
"your audio output module."
msgstr ""

#: src/libvlc.h:106
244
245
246
msgid "compensate desynchronization of audio (in ms)"
msgstr "kompensacja rozsynchronizowania dwiku (w ms)"

Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
247
#: src/libvlc.h:108
248
249
250
251
252
253
254
msgid ""
"This option allows you to delay the audio output. This can be handy if you "
"notice a lag between the video and the audio."
msgstr ""
"Ta opcja umoliwia opnienie wyjcia dwiku. To moe by uyteczne w razie "
"wystpowania opnie midzy dwikiem a obrazem."

Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
255
#: src/libvlc.h:111
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
msgid "headphone virtual spatialization effect"
msgstr ""

#: src/libvlc.h:113
msgid ""
"This effect gives you the feeling that you stands in a real room with a "
"complete 5.1 speaker set when using only a headphone, providing a more "
"realistic sound experience. It should also be more comfortable and less "
"tiring when listening to music for long periods of time.\n"
"It works with any source format from mono to 5.1."
msgstr ""

#: src/libvlc.h:120
msgid "characteristic dimension"
msgstr ""

#: src/libvlc.h:122
msgid ""
"Headphone virtual spatialization effect parameter: distance between front "
"left speaker and listener in meters."
msgstr ""

#: src/libvlc.h:125
279
280
281
msgid "video output module"
msgstr "modu wyjciowy obrazu"

282
#: src/libvlc.h:127
283
msgid ""
284
285
"This option allows you to select the video output method used by vlc. The "
"default behavior is to automatically select the best method available."
286
msgstr ""
287
288
"Ta opcja umoliwia wybranie metody wyjciowej obrazu uywanej przez vlc. "
"Domylnym zachowaniem jest automatyczny wybr najlepszej dostpnej metody."
289

290
#: src/libvlc.h:131
291
msgid "enable video"
292
msgstr "wczony obraz"
293

294
#: src/libvlc.h:133
295
msgid ""
296
297
"You can completely disable the video output. In this case the video decoding "
"stage won't be done, which will save some processing power."
298
msgstr ""
299
300
301
"Mona cakowicie wyczy wyjcie obrazu. W tym przypadku etap dekodowania "
"obrazu nie zostanie wykonany, co umoliwi zaoszczdzenie troch mocy "
"procesora."
302

303
#: src/libvlc.h:136
304
305
306
msgid "display identifier"
msgstr "identyfikator ekranu"

307
#: src/libvlc.h:138
308
309
310
311
312
msgid ""
"This is the local display port that will be used for X11 drawing. For "
"instance :0.1."
msgstr "Lokalny port ekranu uywany przez X11 do rysowania. Na przykad :0.1."

313
#: src/libvlc.h:141
314
315
316
msgid "video width"
msgstr "szeroko obrazu"

317
#: src/libvlc.h:143
318
msgid ""
319
320
"You can enforce the video width here. By default vlc will adapt to the video "
"characteristics."
321
msgstr ""
322
323
"Mona wymusi w tym miejscu szeroko obrazu. Domylnie vlc zaadoptuje "
"charakterystyki obrazu."
324

325
#: src/libvlc.h:146
326
327
328
msgid "video height"
msgstr "wysoko obrazu"

329
#: src/libvlc.h:148
330
msgid ""
331
332
"You can enforce the video height here. By default vlc will adapt to the "
"video characteristics."
333
msgstr ""
334
335
"Mona wymusi w tym miejscu wysoko obrazu. Domylnie vlc zaadoptuje "
"charakterystyki obrazu."
336

337
#: src/libvlc.h:151
338
339
340
msgid "zoom video"
msgstr "skalowanie obrazu"

341
#: src/libvlc.h:153
342
343
344
msgid "You can zoom the video by the specified factor."
msgstr "Mona skalowa obraz o okrelony wspczynnik."

345
#: src/libvlc.h:155
346
347
348
msgid "grayscale video output"
msgstr "wyjcie obrazu w skali szaroci"

349
#: src/libvlc.h:157
350
msgid ""
351
352
"When enabled, the color information from the video won't be decoded (this "
"can also allow you to save some processing power)."
353
msgstr ""
354
355
"Po wczeniu informacje o kolorze z obrazu nie zostan zdekodowane (pozwala "
"to take na oszczdzenie troch mocy procesora)."
356

357
#: src/libvlc.h:160
358
359
360
msgid "fullscreen video output"
msgstr "wyjcie penoekranowe obrazu"

361
#: src/libvlc.h:162
362
363
364
365
366
msgid ""
"If this option is enabled, vlc will always start a video in fullscreen mode."
msgstr ""
"Po wczeniu tej opcji, vlc zawsze wywietli obraz w trybie penoekranowym."

367
#: src/libvlc.h:165
368
msgid "overlay video output"
369
msgstr "wyjcie obrazu w trybie overlay"
370

371
372
#: src/libvlc.h:167
#, fuzzy
373
msgid ""
374
"If enabled, vlc will try to take advantage of the overlay capabilities of "
375
"your graphic card."
376
msgstr ""
377
378
"Po wczeniu, vlc bdzie prbowa skorzysta z waciwoci overlay karty "
"graficznej."
379

380
#: src/libvlc.h:170
381
382
383
msgid "force SPU position"
msgstr "wymuszanie pozycji SPU"

384
#: src/libvlc.h:172
385
msgid ""
386
"You can use this option to place the subtitles under the movie, instead of "
387
388
389
390
391
"over the movie. Try several positions."
msgstr ""
"Mona uy tej opcji do umieszczania podtytuw pod filmem, zamiast nad nim. "
"Wyprbuj rne pozycje."

392
#: src/libvlc.h:175
393
394
395
msgid "video filter module"
msgstr "modu filtru obrazu"

396
#: src/libvlc.h:177
397
398
399
400
401
402
403
msgid ""
"This will allow you to add a post-processing filter to enhance the picture "
"quality, for instance deinterlacing, or to clone or distort the video window."
msgstr ""
"Ta opcja umoliwia dodawanie filtrw polepszajcych jako obrazu, np. filtr "
"przeciwko migotaniu, lub klonowanie zakce obrazu."

404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
#: src/libvlc.h:181
msgid "source aspect ratio"
msgstr ""

#: src/libvlc.h:183
msgid ""
"This will force the source aspect ratio. For instance, some DVDs claim to be "
"16:9 while they are actually 4:3. This can also be used as a hint for VLC "
"when a movie does not have aspect ratio information. Accepted formats are x:"
"y (4:3, 16:9, etc.) expressing the global image aspect, or a float value "
"(1.25, 1.3333, etc.) expressing pixel squareness."
msgstr ""

#: src/libvlc.h:191
msgid "destination aspect ratio"
msgstr ""

#: src/libvlc.h:193
msgid ""
"This will force the destination pixel size. By default VLC assumes your "
"pixels are square, unless your hardware has a way to tell it otherwise. This "
"may be used when you output VLC's signal to another device such as a TV set. "
"Accepted format is a float value (1, 1.25, 1.3333, etc.) expressing pixel "
"squareness."
msgstr ""

#: src/libvlc.h:200
431
432
433
msgid "server port"
msgstr "port serwera"

434
#: src/libvlc.h:202
435
436
437
msgid "This is the port used for UDP streams. By default, we chose 1234."
msgstr "Port serwera uywany dla strumieni UDP. Domylnie 1234."

438
#: src/libvlc.h:204
Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
439
440
441
442
#, fuzzy
msgid "MTU of the network interface"
msgstr "Przecz _Interfejs"

443
#: src/libvlc.h:206
Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
444
445
446
447
448
msgid ""
"This is the typical size of UDP packets that we expect. On Ethernet it is "
"usually 1500."
msgstr ""

449
#: src/libvlc.h:209
450
451
452
msgid "enable network channel mode"
msgstr "wczenie trybu kanaw sieciowych"

453
#: src/libvlc.h:211
454
455
456
msgid "Activate this option if you want to use the VideoLAN Channel Server."
msgstr "Aktywowanie tej opcji umoliwia uywanie serwera kanaw VideoLAN."

457
#: src/libvlc.h:213
458
459
460
msgid "channel server address"
msgstr "adres serwera kanaw"

461
#: src/libvlc.h:215
462
463
464
msgid "Indicate here the address of the VideoLAN Channel Server."
msgstr "Tutaj naley poda adres serwera kanaw VideoLAN."

465
#: src/libvlc.h:217
466
467
468
msgid "channel server port"
msgstr "port serwera kanaw"

469
#: src/libvlc.h:219
470
471
472
473
474
msgid "Indicate here the port on which the VideoLAN Channel Server runs."
msgstr ""
"Tutaj naley okreli port na ktrym uruchomiony jest serwer kanaw "
"VideoLAN."

475
#: src/libvlc.h:221
476
477
478
msgid "network interface"
msgstr "interfejs sieciowy"

479
#: src/libvlc.h:223
480
481
482
483
484
485
486
msgid ""
"If you have several interfaces on your Linux machine and use the VLAN "
"solution, you may indicate here which interface to use."
msgstr ""
"Jeli istnieje kilka interfejsw sieciowych na komputerze i uywane jest "
"rozwizanie VLAN, mona wskaza ktry interfejs bdzie uywany."

487
#: src/libvlc.h:226
Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
488
489
490
491
#, fuzzy
msgid "network interface address"
msgstr "interfejs sieciowy"

492
#: src/libvlc.h:228
Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
493
494
495
496
497
498
499
500
501
#, fuzzy
msgid ""
"If you have several interfaces on your machine and use the multicast "
"solution, you will probably have to indicate the IP address of your "
"multicasting interface here."
msgstr ""
"Jeli istnieje kilka interfejsw sieciowych na komputerze i uywane jest "
"rozwizanie VLAN, mona wskaza ktry interfejs bdzie uywany."

502
#: src/libvlc.h:232
503
504
505
msgid "choose program (SID)"
msgstr "wybierz program (SID)"

506
#: src/libvlc.h:234
507
508
509
msgid "Choose the program to select by giving its Service ID."
msgstr "Wybierz program podajc jego identyfikator usugi."

510
#: src/libvlc.h:236
511
512
513
msgid "choose audio"
msgstr "wybierz dwik"

514
#: src/libvlc.h:238
515
516
517
msgid "Give the default type of audio you want to use in a DVD."
msgstr "Podaj domylny typ dwiku uywany przy odtwarzaniu DVD."

518
#: src/libvlc.h:240
519
520
521
msgid "choose channel"
msgstr "wybierz kana"

522
#: src/libvlc.h:242
523
524
525
526
527
528
529
msgid ""
"Give the stream number of the audio channel you want to use in a DVD (from 1 "
"to n)."
msgstr ""
"Podaj numer strumienia kanau dwiekowego uywany przy odtwarzaniu DVD (od 1 "
"do n)."

530
#: src/libvlc.h:245
531
532
533
msgid "choose subtitles"
msgstr "wybierz podtytuy"

534
#: src/libvlc.h:247
535
536
537
538
539
540
541
msgid ""
"Give the stream number of the subtitle channel you want to use in a DVD "
"(from 1 to n)."
msgstr ""
"Podaj numer strumienia kanau podtytuw uywanego przy odtwarzaniu DVD (od "
"1 do n)."

542
#: src/libvlc.h:250
543
544
545
msgid "DVD device"
msgstr "urzdzenie DVD"

546
547
548
549
550
551
552
#: src/libvlc.h:253
msgid ""
"This is the default DVD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
"the drive letter (eg D:)"
msgstr ""

#: src/libvlc.h:257
553
554
555
msgid "This is the default DVD device to use."
msgstr "Domylnie uywane urzdzenie DVD."

556
#: src/libvlc.h:260
557
558
559
msgid "VCD device"
msgstr "urzdzenie VCD"

560
#: src/libvlc.h:262
561
562
563
msgid "This is the default VCD device to use."
msgstr "Domylnie uywane urzdzenie VCD."

564
#: src/libvlc.h:264
565
566
567
msgid "force IPv6"
msgstr "wymu IPv6"

568
#: src/libvlc.h:266
569
570
571
572
573
574
575
msgid ""
"If you check this box, IPv6 will be used by default for all UDP and HTTP "
"connections."
msgstr ""
"Zaznaczenie tej opcji powoduje, e IPv6 bdzie uywany domylnie dla "
"wszystkich pocze UDP i HTTP."

576
#: src/libvlc.h:269
577
578
579
msgid "force IPv4"
msgstr "wymu IPv4"

580
#: src/libvlc.h:271
581
582
583
584
585
586
587
msgid ""
"If you check this box, IPv4 will be used by default for all UDP and HTTP "
"connections."
msgstr ""
"Zaznaczenie tej opcji powoduje, e IPv4 bdzie uywany domylnie dla "
"wszystkich pocze UDP i HTTP."

588
589
#: src/libvlc.h:274
msgid "choose prefered codec list"
Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
590
msgstr ""
591

592
#: src/libvlc.h:276
593
msgid ""
Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
594
595
596
597
598
"This allows you to select the order in which vlc will choose its codecs. For "
"instance, 'a52old,a52,any' will try the old a52 codec before the new one. "
"Please be aware that vlc does not make any difference between audio or video "
"codecs, so you should always specify 'any' at the end of the list to make "
"sure there is a fallback for the types you didn't specify."
599
600
msgstr ""

601
#: src/libvlc.h:283
Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
602
603
msgid "choose a stream output"
msgstr ""
604

605
#: src/libvlc.h:285
Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
606
msgid "Empty if no stream output."
607
608
msgstr ""

609
#: src/libvlc.h:287
610
msgid "enable CPU MMX support"
611
msgstr "wczona obsuga MMX procesora"
612

613
#: src/libvlc.h:289
614
msgid ""
615
616
"If your processor supports the MMX instructions set, vlc can take advantage "
"of them."
617
msgstr "Jeli procesor obsuguje zbir istrukcji MMX, mona z nich skorzysta."
618

619
#: src/libvlc.h:292
620
msgid "enable CPU 3D Now! support"
621
msgstr "wczona obsuga 3D Now!"
622

623
#: src/libvlc.h:294
624
msgid ""
625
626
"If your processor supports the 3D Now! instructions set, vlc can take "
"advantage of them."
627
msgstr ""
628
"Jeli procesor obsuguje zbir istrukcji 3D Now!, mona z nich skorzysta."
629

630
#: src/libvlc.h:297
631
msgid "enable CPU MMX EXT support"
632
msgstr "wczona obsuga MMX EXT"
633

634
#: src/libvlc.h:299
635
msgid ""
636
637
"If your processor supports the MMX EXT instructions set, vlc can take "
"advantage of them."
638
msgstr ""
639
640
"Jeli procesor obsuguje rozszerzony zbir istrukcji MMX, mona z nich "
"skorzysta."
641

642
#: src/libvlc.h:302
643
msgid "enable CPU SSE support"
644
msgstr "wczona obsuga SSE"
645

646
647
#: src/libvlc.h:304
#, fuzzy
648
msgid ""
649
650
651
"If your processor supports the SSE instructions set, vlc can take advantage "
"of them."
msgstr "Jeli procesor obsuguje zbir istrukcji MMX, mona z nich skorzysta."
652

653
#: src/libvlc.h:307
654
msgid "enable CPU AltiVec support"
655
msgstr "wczona obsuga AltiVec"
656

657
#: src/libvlc.h:309
658
msgid ""
659
660
"If your processor supports the AltiVec instructions set, vlc can take "
"advantage of them."
661
msgstr ""
662
"Jeli procesor obsuguje zbir istrukcji AltiVec, mona z nich skorzysta."
663

664
#: src/libvlc.h:312
Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
665
666
667
msgid "play files randomly forever"
msgstr ""

668
#: src/libvlc.h:314
Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
669
670
671
672
673
msgid ""
"When selected, vlc will randomly play files in the playlist until "
"interrupted."
msgstr ""

674
#: src/libvlc.h:317
675
676
677
msgid "launch playlist on startup"
msgstr "wczanie listy odtwarzania przy uruchamianiu"

678
#: src/libvlc.h:319
679
680
681
682
683
msgid "If you want vlc to start playing on startup, then enable this option."
msgstr ""
"Jeli vlc ma wcza odtwarzanie po uruchomieniu wwczas naley zaznaczy t "
"opcj."

684
#: src/libvlc.h:321
685
msgid "enqueue items in playlist"
686
msgstr "kolejkowanie obiektw listy odtwarzania"
687

688
#: src/libvlc.h:323
689
690
691
692
693
694
695
msgid ""
"If you want vlc to add items to the playlist as you open them, then enable "
"this option."
msgstr ""
"Jeli vlc ma dodawa pliki do listy odtwarzania po ich otwarciu wwczas "
"naley zaznaczy t opcj."

696
#: src/libvlc.h:326
697
698
699
msgid "loop playlist on end"
msgstr "zaptlanie listy odtwarzania"

700
#: src/libvlc.h:328
701
702
703
704
705
706
707
msgid ""
"If you want vlc to keep playing the playlist indefinitely then enable this "
"option."
msgstr ""
"Jeli vlc ma odtwarza w nieskoczono list odtwarzania wwczas naley "
"zaznaczy t opcj."

708
#: src/libvlc.h:331
709
710
711
msgid "memory copy module"
msgstr "modu kopiowania pamici"

712
713
#: src/libvlc.h:333
#, fuzzy
714
msgid ""
715
"You can select which memory copy module you want to use. By defaultvlc will "
716
717
718
719
720
"select the fastest one supported by your hardware."
msgstr ""
"Mona wybra ktry z moduw kopiowania pamici ma by uywany. Domylnie "
"vlc wybierze najszybszy obsugiwany przez sprzt modu."

721
#: src/libvlc.h:336
722
msgid "access module"
723
msgstr "modu dostpu"
724

725
#: src/libvlc.h:338
726
msgid "This is a legacy entry to let you configure access modules"
727
msgstr "To jest zapis dostpu umoliwiajcy konfigurownie moduw dostpu"
728

729
#: src/libvlc.h:340
730
msgid "demux module"
731
msgstr "modu demux"
732

733
#: src/libvlc.h:342
734
msgid "This is a legacy entry to let you configure demux modules"
735
msgstr "To jest zapis umoliwiajcy konfigurowanie moduw demux"
736

737
#: src/libvlc.h:344
Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
738
739
#, fuzzy
msgid "fast mutex on NT/2K/XP (developers only)"
740
741
msgstr "szybkie wtki pthread na NT/2K/Xp (tylko programici)"

742
#: src/libvlc.h:346
Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
743
#, fuzzy
744
msgid ""
Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
745
746
747
"On Windows NT/2K/XP we use a slow mutex implementation but which allows us "
"to correctely implement condition variables. You can also use the faster "
"Win9x implementation but you might experience problems with it."
748
749
750
751
752
msgstr ""
"W systemie Windows NT/2K/XP uywana jest wolna lecz poprawna implementacja "
"wtkw pthread, mona take wybra szybsz implementacj lecz wwczas mona "
"napotka problemy."

753
754
#: src/libvlc.h:351
msgid "Condition variables implementation for Win9x (developers only)"
Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
755
756
msgstr ""

757
#: src/libvlc.h:354
Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
758
759
760
761
762
763
764
765
msgid ""
"On Windows 9x/Me we use a fast but not correct condition variables "
"implementation (more precisely there is a possibility for a race condition "
"to happen). However it is possible to use slower alternatives which should "
"be more robust. Currently you can choose between implementation 0 (which is "
"the default and the fastest), 1 and 2."
msgstr ""

766
#: src/libvlc.h:362
Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
767
#, fuzzy
gbazin's avatar
   
gbazin committed
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
msgid ""
"\n"
"Playlist items:\n"
" *.mpg, *.vob          plain MPEG-1/2 files\n"
" [dvd:][device][@raw_device][@[title][,[chapter][,angle]]]\n"
"                 DVD device\n"
" [vcd:][device][@[title][,[chapter]]\n"
"                 VCD device\n"
" udpstream:[@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
"                 UDP stream sent by VLS\n"
" vlc:pause           pause execution of playlist items\n"
" vlc:quit            quit VLC\n"
msgstr ""
"\n"
"Obiekty listy odtwarzania:\n"
" *.mpg, *.vob          zwyke pliki MPEG-1/2\n"
" [dvd:][urzdzenie][@urzadzenie_surowe][@[tytu][,[rozdzia][,kt]]]\n"
"                 urzadzenie DVD\n"
" [vcd:][urzdzenie][@[tytu][,[rozdzia]]\n"
"                 urzdzenie VCD\n"
" udpstream:[@[<przypisany adres>][:<przypisany port>]]\n"
"                 strumie UDP wysyany przez VLS\n"
" vlc:loop            wykonywanie ptli listy odtwarzania\n"
" vlc:pause           zatrzymanie odtwarzania obiektw listy\n"
" vlc:quit            wyjcie z VLC\n"

794
795
796
797
#: src/libvlc.h:375 src/libvlc.h:376
msgid "Session Announcement Protocol support"
msgstr ""

798
#. Interface options
799
#: src/libvlc.h:395
800
801
802
803
msgid "Interface"
msgstr "Interfejs"

#. Audio options
804
#: src/libvlc.h:407 modules/audio_output/file.c:108
805
806
807
808
msgid "Audio"
msgstr "Dwik"

#. Video options
809
810
#: src/libvlc.h:422 modules/misc/dummy/dummy.c:64
#: modules/video_output/directx/directx.c:107
811
812
813
814
msgid "Video"
msgstr "Obraz"

#. Input options
815
#: src/libvlc.h:442 modules/access/satellite/satellite.c:66
816
817
818
819
msgid "Input"
msgstr "Wejcie"

#. Decoder options
820
#: src/libvlc.h:475
821
822
823
824
msgid "Decoders"
msgstr "Dekodery"

#. CPU options
825
#: src/libvlc.h:479
826
827
828
829
msgid "CPU"
msgstr "CPU"

#. Playlist options
830
#: src/libvlc.h:491 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:512
Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
831
832
833
#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2083
#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2108 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:627
#: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2364
834
835
836
837
msgid "Playlist"
msgstr "Lista odtwarzania"

#. Misc options
838
839
840
841
842
843
844
845
#: src/libvlc.h:498 modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:84
#: modules/codec/a52old/a52old.c:59 modules/codec/mpeg_video/parser.c:84
#: modules/gui/familiar/familiar.c:67 modules/gui/win32/win32.cpp:258
#: modules/misc/logger/logger.c:85 modules/video_filter/clone.c:55
#: modules/video_filter/crop.c:58
#: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.c:69
#: modules/video_filter/distort.c:62 modules/video_filter/motionblur.c:55
#: modules/video_filter/transform.c:60 modules/video_filter/wall.c:63
Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
846
847
#: modules/video_output/fb.c:68 modules/video_output/ggi.c:62
#: modules/video_output/mga/xmga.c:104
848
849
850
msgid "Miscellaneous"
msgstr "Rne"

851
#: src/libvlc.h:517
852
853
854
msgid "main program"
msgstr "gwny program"

855
#: src/libvlc.h:523
856
857
858
msgid "print help"
msgstr "wywietl pomoc"

859
#: src/libvlc.h:525
860
861
862
msgid "print detailed help"
msgstr "wywietl pomoc szczegow"

863
#: src/libvlc.h:528
864
865
866
msgid "print a list of available modules"
msgstr "wywietl list dostpnych moduw"

867
#: src/libvlc.h:530
868
msgid "print help on module"
869
msgstr "wywietl pomoc na temat moduu"
870

871
#: src/libvlc.h:533
872
873
874
msgid "print version information"
msgstr "Wywietl informacje o wersji"

875
#: src/misc/configuration.c:865
876
877
878
879
msgid "boolean"
msgstr "zm. logiczna"

#. ****************************************************************************
Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
880
#. * Module descriptor
881
#. ****************************************************************************
Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
882
883
884
#: modules/access/dvd/dvd.c:65
msgid "method to use by libdvdcss for key decryption"
msgstr ""
885

Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
886
#: modules/access/dvd/dvd.c:67
887
msgid ""
Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
"Set the method used by libdvdcss for key decryption.\n"
"title: decrypted title key is guessed from the encrypted sectors of the "
"stream. Thus it should work with a file as well as the DVD device. But it "
"sometimes takes much time to decrypt a title key and may even fail. With "
"this method, the key is only checked at the beginning of each title, so it "
"won't work if the key changes in the middle of a title.\n"
"disc: the disc key is first cracked, then all title keys can be decrypted "
"instantly, which allows us to check them often.\n"
"key: the same as \"disc\" if you don't have a file with player keys at "
"compilation time. If you do, the decryption of the disc key will be faster "
"with this method. It is the one that was used by libcss.\n"
"The default method is: key."
900
901
msgstr ""

Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
902
903
904
#: modules/access/dvd/dvd.c:86
msgid "[dvd:][device][@raw_device][@[title][,[chapter][,angle]]]"
msgstr "[dvd:][urzdzenie][@surowe_urzdzenie][@[tytu][,[rozdzia][,kt]]]"
905

Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
906
907
908
909
#: modules/access/dvd/dvd.c:90
#, fuzzy
msgid "DVD input module, uses libdvdcss if installed"
msgstr "modu wejciowy DVD, uywa bibl. libdvdcss jeli obecna"
910

Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
911
912
913
#: modules/access/dvd/dvd.c:93
msgid "DVD input module, uses libdvdcss"
msgstr "modu wejciowy DVD, uywa bibl. libdvdcss"
914

Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
915
916
917
918
#: modules/access/v4l/v4l.c:45
#, fuzzy
msgid "Video4Linux input module"
msgstr "modu wejcia VCD"
919

920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
#. ****************************************************************************
#. * Module descriptor
#. ****************************************************************************
#: modules/access/file.c:63 modules/access/http.c:79 modules/access/rtp.c:72
#: modules/access/udp.c:65
msgid "caching value in ms"
msgstr ""

#: modules/access/file.c:65
msgid ""
"Allows you to modify the default caching value for file streams. This value "
"should be set in miliseconds units."
msgstr ""

#: modules/access/file.c:69
935
936
937
msgid "Standard filesystem file reading"
msgstr "CZytanie standartowego pliku systemowego"

938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
#: modules/access/file.c:70
#, fuzzy
msgid "file"
msgstr "Plik"

#. ****************************************************************************
#. * Module descriptor
#. ****************************************************************************
#: modules/access/http.c:73
msgid "specify an HTTP proxy"
msgstr ""

#: modules/access/http.c:75
msgid ""
"Specify an HTTP proxy to use. It must be in the form http://myproxy.mydomain:"
"myport . If none is specified, the HTTP_PROXYenvironment variable will be "
"tried."
msgstr ""

#: modules/access/http.c:81
msgid ""
"Allows you to modify the default caching value for http streams. This value "
"should be set in miliseconds units."
msgstr ""

#: modules/access/http.c:85
msgid "http"
msgstr ""

#: modules/access/http.c:88
Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
968
969
970
#, fuzzy
msgid "HTTP access module"
msgstr "modu dostpu"
971

972
973
974
975
976
977
978
#: modules/access/rtp.c:74
msgid ""
"Allows you to modify the default caching value for rtp streams. This value "
"should be set in miliseconds units."
msgstr ""

#: modules/access/rtp.c:78
Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
979
980
981
#, fuzzy
msgid "RTP access module"
msgstr "modu dostpu"
982

983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
#: modules/access/rtp.c:79
msgid "rtp"
msgstr ""

#: modules/access/udp.c:67
msgid ""
"Allows you to modify the default caching value for udp streams. This value "
"should be set in miliseconds units."
msgstr ""

#: modules/access/udp.c:71
Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
994
995
996
#, fuzzy
msgid "raw UDP access module"
msgstr "modu dostpu"
997

998
999
1000
1001
#: modules/access/udp.c:72
msgid "udp"
msgstr ""

Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
1002
1003
1004
#: modules/access/dvdread/dvdread.c:46
msgid "DVDRead input module"
msgstr "modu wejciowy DVDRead"
1005

Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
1006
1007
1008
1009
1010
1011
#. ****************************************************************************
#. * Module descriptor
#. ****************************************************************************
#: modules/access/satellite/satellite.c:41
msgid "satellite default transponder frequency"
msgstr "czstotlowo domylnego transpondera satelitarnego"
1012

Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
1013
1014
1015
#: modules/access/satellite/satellite.c:44
msgid "satellite default transponder polarization"
msgstr "polaryzacja domylnego transpondera satelitarnego"
1016

Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
1017
1018
1019
#: modules/access/satellite/satellite.c:47
msgid "satellite default transponder FEC"
msgstr "FEC domylnego transpondera satelitarnego"
1020

Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
1021
1022
1023
#: modules/access/satellite/satellite.c:50
msgid "satellite default transponder symbol rate"
msgstr "szybko symboli domylnego transpondera satelitarnego"
1024

Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
1025
1026
1027
#: modules/access/satellite/satellite.c:53
msgid "use diseqc with antenna"
msgstr "uywanie diseqc z anten"
1028

Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
1029
1030
1031
#: modules/access/satellite/satellite.c:56
msgid "antenna lnb_lof1 (kHz)"
msgstr "antena lnb_lof1 (kHz)"
1032

Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
1033
1034
1035
#: modules/access/satellite/satellite.c:59
msgid "antenna lnb_lof2 (kHz)"
msgstr "antena lnb_lof1 (kHz)"
1036

Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
#: modules/access/satellite/satellite.c:62
msgid "antenna lnb_slof (kHz)"
msgstr "antena lnb_slof (kHz)"

#: modules/access/satellite/satellite.c:78
msgid "satellite input module"
msgstr "modu wejcia satelity"

1045
#: modules/access/vcd/vcd.c:79
Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
1046
1047
1048
msgid "VCD input module"
msgstr "modu wejcia VCD"

1049
#: modules/audio_filter/channel_mixer/trivial.c:46
Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
1050
msgid "audio filter for trivial channel mixing"
1051
1052
msgstr ""

1053
#: modules/audio_filter/converter/a52tospdif.c:51
Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
1054
1055
msgid "audio filter for A/52->S/PDIF encapsulation"
msgstr ""
1056

1057
1058
#: modules/audio_filter/converter/fixed32tofloat32.c:48
msgid "audio filter for fixed32<->float32 conversion"
1059
1060
msgstr ""

1061
#: modules/audio_filter/converter/fixed32tos16.c:46
Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
1062
1063
msgid "audio filter for fixed32->s16 conversion"
msgstr ""
1064

1065
#: modules/audio_filter/converter/float32tos16.c:46
Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
1066
1067
msgid "audio filter for float32->s16 conversion"
msgstr ""
1068

1069
#: modules/audio_filter/converter/float32tos8.c:46
Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
1070
1071
msgid "audio filter for float32->s8 conversion"
msgstr ""
1072

1073
#: modules/audio_filter/converter/float32tou16.c:46
Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
1074
1075
msgid "audio filter for float32->u16 conversion"
msgstr ""
1076

1077
#: modules/audio_filter/converter/float32tou8.c:46
Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
1078
1079
1080
msgid "audio filter for float32->u8 conversion"
msgstr ""

1081
#: modules/audio_filter/converter/s16tofloat32.c:46
Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
1082
1083
msgid "audio filter for s16->float32 conversion"
msgstr ""
1084
1085

#. ****************************************************************************
Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
1086
#. * Module descriptor
1087
#. ****************************************************************************
Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
1088
1089
1090
#: modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:75
msgid "A/52 dynamic range compression"
msgstr "Kompresja dynamicznego zakresu A/52"
1091

Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
1092
#: modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:77
1093
msgid ""
Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
1094
1095
1096
1097
"Dynamic range compression makes the loud sounds softer, and the soft sounds "
"louder, so you can more easily listen to the stream in a noisy environment "
"without disturbing anyone. If you disable the dynamic range compression the "
"playback will be more adapted to a movie theater or a listening room."
1098
msgstr ""
Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
1099
1100
1101
1102
1103
"Kompresja dynamicznego zakresu wygadza gone dwiki, za ciche czyni "
"goniejszymi, tak wic mona atwiej odsuchiwa strumienia w gonym "
"rodowisku bez przeszkadzania komukolwiek.\n"
"Jeli zostanie wyczona kompresja dynamicznego zakresu bdzie to lepiej "
"pasujca opcja w przypadku sali kinowej lub pokoju akustycznego."
1104

Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
1105
1106
1107
1108
#: modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:86
#, fuzzy
msgid "ATSC A/52 aka AC-3 audio decoder module"
msgstr "modu dekodera dwiku a52 ATSC A/52 aka AC-3"
1109

1110
#: modules/audio_filter/converter/s16tofloat32swab.c:58
Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
1111
1112
msgid "audio filter for s16->float32 with endianness conversion"
msgstr ""
1113