Commit a4388bcc authored by Felix Paul Kühne's avatar Felix Paul Kühne
Browse files

* ran 'make update-po' to get everything in sync again (the previous commit...

* ran 'make update-po' to get everything in sync again (the previous commit was targetted for 0.8.4a, but the translation was a bit too slow)
parent fb029021
......@@ -320,6 +320,7 @@ modules/codec/ffmpeg/video.c
modules/codec/ffmpeg/video_filter.c
modules/codec/flac.c
modules/codec/libmpeg2.c
modules/codec/libvc1.c
modules/codec/lpcm.c
modules/codec/mash.cpp
modules/codec/mpeg_audio.c
......@@ -732,6 +733,8 @@ modules/gui/wxwidgets/dialogs/bookmarks.cpp
modules/gui/wxwidgets/dialogs/bookmarks.hpp
modules/gui/wxwidgets/dialogs/fileinfo.cpp
modules/gui/wxwidgets/dialogs/fileinfo.hpp
modules/gui/wxwidgets/dialogs/interaction.cpp
modules/gui/wxwidgets/dialogs/interaction.hpp
modules/gui/wxwidgets/dialogs/iteminfo.cpp
modules/gui/wxwidgets/dialogs/iteminfo.hpp
modules/gui/wxwidgets/dialogs/messages.cpp
......
......@@ -9,7 +9,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: vlc 0.8.2-svn\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-12-11 00:05+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2005-12-13 21:04+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-04-28 19:16+0100\n"
"Last-Translator: Lorena Gomes i Xènia Albà\n"
"Language-Team: Catalan <ca@dodds.net>\n"
......@@ -369,7 +369,7 @@ msgstr "Implementació de VLC de Video On Demand (Vídeo sota demanda)"
#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:322 modules/gui/macosx/intf.m:452
#: modules/gui/macosx/intf.m:546 modules/gui/pda/pda_interface.c:1264
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:195
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:665
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:663
msgid "Playlist"
msgstr "LLista de reproducció"
......@@ -497,7 +497,7 @@ msgstr "No hi ha ajuda disponible"
msgid "No help is available for these modules"
msgstr "No està disponible l'ajuda per aquests mòduls."
#: include/vlc_interface.h:133
#: include/vlc_interface.h:137
msgid ""
"\n"
"Warning: if you can't access the GUI anymore, open a dos command box, go to "
......@@ -901,6 +901,11 @@ msgstr "Corrent de dades"
msgid "Duration"
msgstr "Duració"
#: src/input/input.c:2099 src/input/input.c:2169
#, fuzzy
msgid "Errors"
msgstr "Error"
#: src/input/var.c:115
msgid "Bookmark"
msgstr "Preferit"
......@@ -963,6 +968,15 @@ msgstr "Capítol següent"
msgid "Previous chapter"
msgstr "Capítol anterior"
#: src/interface/interaction.c:326
#, fuzzy
msgid "Login"
msgstr "S'esta registrant"
#: src/interface/interaction.c:334 modules/access_output/http.c:63
msgid "Password"
msgstr "Contrasenya"
#: src/interface/interface.c:327
msgid "Switch interface"
msgstr "Canvia la interfície"
......@@ -2837,7 +2851,7 @@ msgstr ""
"completa."
#: src/libvlc.h:797 modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:81
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1456
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1447
msgid "Play/Pause"
msgstr "Reprodueix/Pausa"
......@@ -2884,7 +2898,7 @@ msgstr ""
#: modules/gui/macosx/controls.m:579 modules/gui/macosx/intf.m:448
#: modules/gui/macosx/intf.m:493 modules/gui/macosx/intf.m:564
#: modules/gui/macosx/wizard.m:306 modules/gui/macosx/wizard.m:348
#: modules/gui/macosx/wizard.m:1398 modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1461
#: modules/gui/macosx/wizard.m:1398 modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1452
#: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:287
msgid "Next"
msgstr "Següent"
......@@ -2898,7 +2912,7 @@ msgstr ""
#: src/libvlc.h:809 modules/control/hotkeys.c:621
#: modules/gui/macosx/controls.m:578 modules/gui/macosx/intf.m:443
#: modules/gui/macosx/intf.m:492 modules/gui/macosx/intf.m:565
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1460
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1451
#: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:286
msgid "Previous"
msgstr "Anterior"
......@@ -2914,8 +2928,8 @@ msgstr ""
#: modules/gui/macosx/intf.m:563 modules/gui/pda/pda_interface.c:274
#: modules/gui/pda/pda_interface.c:275
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:86
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:662
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1462
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:660
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1453
#: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:285 modules/visualization/xosd.c:235
msgid "Stop"
msgstr "Atura"
......@@ -4290,7 +4304,7 @@ msgstr "Ràtio de l'aspecte"
#: modules/access/dv.c:68 modules/access/dvb/access.c:67
#: modules/access/dvdnav.c:63 modules/access/dvdread.c:61
#: modules/access/fake.c:40 modules/access/file.c:80 modules/access/ftp.c:48
#: modules/access/gnomevfs.c:44 modules/access/http.c:51
#: modules/access/gnomevfs.c:44 modules/access/http.c:52
#: modules/access/mms/mms.c:46 modules/access/pvr/pvr.c:46
#: modules/access/screen/screen.c:37 modules/access/smb.c:59
#: modules/access/tcp.c:37 modules/access/udp.c:42 modules/access/v4l/v4l.c:73
......@@ -5243,11 +5257,11 @@ msgstr ""
msgid "GnomeVFS filesystem file input"
msgstr "Entrada estàndard del fitxer de sistema"
#: modules/access/http.c:45
#: modules/access/http.c:46
msgid "HTTP proxy"
msgstr "Proxy HTTP"
#: modules/access/http.c:47
#: modules/access/http.c:48
#, fuzzy
msgid ""
"You can specify an HTTP proxy to use. It must be of the form http://[user[:"
......@@ -5258,7 +5272,7 @@ msgstr ""
"myproxy.mydomain:myport/. Si no s'especifica cap, es provarà la variable "
"d'entorn HTTP_PROXY."
#: modules/access/http.c:53
#: modules/access/http.c:54
msgid ""
"Allows you to modify the default caching value for http streams. This value "
"should be set in millisecond units."
......@@ -5266,30 +5280,30 @@ msgstr ""
"Us permet modificar el valor de captura predeterminat per fluxos http. "
"S'hauria d'especificar en unitats de mil·lisegon."
#: modules/access/http.c:56
#: modules/access/http.c:57
msgid "HTTP user agent"
msgstr "Agent usuari de l'HTTP"
#: modules/access/http.c:57
#: modules/access/http.c:58
msgid ""
"Allows you to modify the user agent that will be used for the connection."
msgstr "Us permet modificar l'agent usuari que serà utilitzat per la connexió."
#: modules/access/http.c:60
#: modules/access/http.c:61
msgid "Auto re-connect"
msgstr "Auto re-connexió"
#: modules/access/http.c:61
#: modules/access/http.c:62
msgid ""
"Will automatically attempt a re-connection in case it was untimely closed."
msgstr ""
"Intentarà automàticament una reconnexió en el cas de tancar-se fora de temps."
#: modules/access/http.c:64
#: modules/access/http.c:65
msgid "Continuous stream"
msgstr "Transmissió continuada"
#: modules/access/http.c:65
#: modules/access/http.c:66
#, fuzzy
msgid ""
"This allows you to read a file that is being constantly updated (for "
......@@ -5299,11 +5313,11 @@ msgstr ""
"Habilita aquesta opció per llegir un arxiu que s'està actualitzant "
"constantment (per exemple, un arxiu JPG en un servidor)"
#: modules/access/http.c:71
#: modules/access/http.c:72
msgid "HTTP input"
msgstr "Entrada de l'HTTP"
#: modules/access/http.c:73
#: modules/access/http.c:74
#, fuzzy
msgid "HTTP(S)"
msgstr "HTTP"
......@@ -5452,7 +5466,7 @@ msgstr ""
"d'àudio de la targeta."
#: modules/access/pvr/pvr.c:96 modules/access/vcdx/info.c:97
#: modules/gui/macosx/intf.m:450 modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1328
#: modules/gui/macosx/intf.m:450 modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1319
msgid "Volume"
msgstr "Volum"
......@@ -6030,10 +6044,6 @@ msgid ""
"Allows you to give a user name that will be requested to access the stream."
msgstr "Us permet donar un nom d'usuari que serà preguntat al accedir al flux."
#: modules/access_output/http.c:63
msgid "Password"
msgstr "Contrasenya"
#: modules/access_output/http.c:64
msgid ""
"Allows you to give a password that will be requested to access the stream."
......@@ -7411,6 +7421,11 @@ msgstr "Empaquetador d'àudio flac"
msgid "MPEG I/II video decoder (using libmpeg2)"
msgstr "Descodificador de vídeo MPEG I/II (utilitzant libmpeg2)"
#: modules/codec/libvc1.c:54
#, fuzzy
msgid "VC-1 decoder module"
msgstr "Mòdul de descodificació Tarkin"
#: modules/codec/lpcm.c:82
msgid "Linear PCM audio decoder"
msgstr "Descodificador d'àudio PCM lineal"
......@@ -9541,6 +9556,7 @@ msgstr "Voleu obrir els fitxers de totes les subcarpetes?"
#: modules/gui/macosx/prefs.m:122 modules/gui/macosx/prefs.m:142
#: modules/gui/macosx/wizard.m:347
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/bookmarks.cpp:108
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/interaction.cpp:136
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/iteminfo.cpp:80
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:324
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:493
......@@ -9552,7 +9568,7 @@ msgstr "Cancel·la"
#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:159 modules/gui/macosx/open.m:440
#: modules/gui/macosx/open.m:634 modules/gui/macosx/open.m:738
#: modules/gui/macosx/open.m:784 modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:661
#: modules/gui/macosx/open.m:784 modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:659
#: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:315
msgid "Open"
msgstr "Obre"
......@@ -9572,7 +9588,7 @@ msgstr "Missatges"
#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:263
#: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:87 modules/gui/macosx/open.m:439
#: modules/gui/macosx/open.m:737 modules/gui/macosx/open.m:783
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs.cpp:415
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs.cpp:419
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:1230
msgid "Open File"
msgstr "Obre un fitxer"
......@@ -9626,6 +9642,7 @@ msgstr "Finestra"
#: modules/gui/macosx/wizard.m:1054 modules/gui/macosx/wizard.m:1120
#: modules/gui/macosx/wizard.m:1674
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/bookmarks.cpp:105
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/interaction.cpp:134
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/iteminfo.cpp:77
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:321
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:490
......@@ -9764,7 +9781,7 @@ msgid "Take Screen Shot"
msgstr "Pren una captura de la pantalla"
#: modules/gui/macosx/about.m:73 modules/gui/macosx/intf.m:459
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:594
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:592
msgid "About VLC media player"
msgstr "Quant al reproductor multimèdia VLC"
......@@ -10121,8 +10138,8 @@ msgstr "Rebobina"
#: modules/gui/pda/pda_interface.c:263
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:267
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:275
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:663
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1185
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:661
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1183
#: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:292 modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:306
msgid "Play"
msgstr "Reprodueix"
......@@ -10155,7 +10172,7 @@ msgstr "Oculta els altres"
msgid "Show All"
msgstr "Mostra-ho tot"
#: modules/gui/macosx/intf.m:469 modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1454
#: modules/gui/macosx/intf.m:469 modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1445
msgid "Quit VLC"
msgstr "Sortir del programa"
......@@ -10318,8 +10335,8 @@ msgstr "Baixa el volum "
#: modules/gui/macosx/intf.m:1254 modules/gui/macosx/intf.m:1255
#: modules/gui/macosx/intf.m:1256 modules/gui/pda/pda_interface.c:250
#: modules/gui/pda/pda_interface.c:251 modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:664
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1179
#: modules/gui/pda/pda_interface.c:251 modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:662
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1177
#: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:294 modules/visualization/xosd.c:240
msgid "Pause"
msgstr "Pausa"
......@@ -12066,7 +12083,7 @@ msgstr ""
"(interfície WinCE)\n"
"\n"
#: modules/gui/wince/interface.cpp:497 modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:912
#: modules/gui/wince/interface.cpp:497 modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:910
msgid ""
"(c) 1996-2005 - the VideoLAN Team\n"
"\n"
......@@ -12074,16 +12091,16 @@ msgstr ""
"(c) 1996-2005 - L'equip del VideoLAN\n"
"\n"
#: modules/gui/wince/interface.cpp:498 modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:913
#: modules/gui/wince/interface.cpp:498 modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:911
#, fuzzy
msgid "Compiled by "
msgstr "Comedia"
#: modules/gui/wince/interface.cpp:500 modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:915
#: modules/gui/wince/interface.cpp:500 modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:913
msgid "Compiler: "
msgstr ""
#: modules/gui/wince/interface.cpp:501 modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:916
#: modules/gui/wince/interface.cpp:501 modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:914
msgid "Based on SVN revision: "
msgstr ""
......@@ -12587,7 +12604,7 @@ msgid "Open file"
msgstr "Obre un fitxer"
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/updatevlc.cpp:101
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:596
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:594
msgid "Check for updates ..."
msgstr ""
......@@ -12843,121 +12860,121 @@ msgstr "Pista anterior"
msgid "Next track"
msgstr "Pista següent"
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:557
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:555
msgid "Quick &Open File...\tCtrl-O"
msgstr "&Obre ràpid un fitxer...\tCtrl-O "
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:560
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:558
msgid "Open &File...\tCtrl-F"
msgstr "Obre el &fitxer...\tCtrl-F"
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:561
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:559
#, fuzzy
msgid "Open Dir&ectory...\tCtrl-E"
msgstr "Obre el &disc...\tCtrl-D"
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:562
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:560
msgid "Open &Disc...\tCtrl-D"
msgstr "Obre el &disc...\tCtrl-D"
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:564
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:562
msgid "Open &Network Stream...\tCtrl-N"
msgstr "Obre un flux de la &xarxa...\tCtrl-X"
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:566
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:564
#, fuzzy
msgid "Open C&apture Device...\tCtrl-A"
msgstr "Obre un dispositi&u de captura...\tCtrl-U"
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:569
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:567
msgid "&Wizard...\tCtrl-W"
msgstr "Assis&tent...\tCtrl-T"
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:572
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:570
msgid "E&xit\tCtrl-X"
msgstr "&Surt\tCtrl-X"
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:578
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:576
msgid "&Playlist...\tCtrl-P"
msgstr "&LLista de reproducció...\tCtrl-L"
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:580
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:578
msgid "&Messages...\tCtrl-M"
msgstr "&Missatges...\tCtrl-M"
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:582
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:580
msgid "Stream and Media &info...\tCtrl-I"
msgstr "&Informació del flux i el suport...\tCtrl-I"
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:584
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:582
msgid "VLM Control...\tCtrl-V"
msgstr ""
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:600
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:598
msgid "&File"
msgstr "Fitxe&r"
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:601
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:599
msgid "&View"
msgstr "&Visualitza"
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:602
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:600
msgid "&Settings"
msgstr "&Paràmetres"
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:603
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:601
msgid "&Audio"
msgstr "&Àudio"
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:604
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:602
msgid "&Video"
msgstr "Víd&eo"
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:605
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:603
msgid "&Navigation"
msgstr "&Navegació"
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:606
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:604
msgid "&Help"
msgstr "A&juda"
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:666
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:664
#, fuzzy
msgid "Small playlist"
msgstr "Desa la llista de reproducció"
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:667
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:665
msgid "Previous playlist item"
msgstr "Element anterior de la llista de reproducció"
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:668
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:666
msgid "Next playlist item"
msgstr "Següent element de la llista de reproducció"
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:669
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:667
msgid "Play slower"
msgstr "Reprodueix més lent"
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:670
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:668
msgid "Play faster"
msgstr "Reprodueix més ràpid"
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:853
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:851
#, fuzzy
msgid "Extended &GUI\tCtrl-G"
msgstr "GUI a&mpliada"
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:856
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:854
#, fuzzy
msgid "&Bookmarks...\tCtrl-B"
msgstr "&Preferits..."
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:858
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:856
#, fuzzy
msgid "Preference&s...\tCtrl-S"
msgstr "Preferències..."
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:911
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:909
#, fuzzy
msgid ""
" (wxWidgets interface)\n"
......@@ -12966,7 +12983,7 @@ msgstr ""
" (wxWindows interfície)\n"
"\n"
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:922
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:920
msgid ""
"The VideoLAN team <videolan@videolan.org>\n"
"http://www.videolan.org/\n"
......@@ -12976,12 +12993,12 @@ msgstr ""
"http://www.videolan.org/\n"
"\n"
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:925
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:923
#, c-format
msgid "About %s"
msgstr "Quant a %s"
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1465
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1456
#, fuzzy
msgid "Show/Hide interface"
msgstr "Mostra la interfície"
......@@ -16215,10 +16232,6 @@ msgstr "Interfície XOSD"
#~ msgid "Track "
#~ msgstr "Pista"
#, fuzzy
#~ msgid "VC-1 decoder module"
#~ msgstr "Mòdul de descodificació Tarkin"
#~ msgid "Stretch Aspect Ratio"
#~ msgstr "Estira la relació d'aspecte"
......
......@@ -17,7 +17,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: da\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-12-11 00:05+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2005-12-13 21:04+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-06-23 21:55+0100\n"
"Last-Translator: Jonas A. Larsen <jonas@vrt.dk>\n"
"Language-Team: Danish <da@li.org>\n"
......@@ -355,7 +355,7 @@ msgstr "VLCs implementering af Video On Demand"
#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:322 modules/gui/macosx/intf.m:452
#: modules/gui/macosx/intf.m:546 modules/gui/pda/pda_interface.c:1264
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:195
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:665
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:663
msgid "Playlist"
msgstr "Spilleliste"
......@@ -479,7 +479,7 @@ msgstr "Ingen hjælp tilgængelig"
msgid "No help is available for these modules"
msgstr "Der er ingen hjælp tilgængelig for disse moduler"
#: include/vlc_interface.h:133
#: include/vlc_interface.h:137
msgid ""
"\n"
"Warning: if you can't access the GUI anymore, open a dos command box, go to "
......@@ -884,6 +884,11 @@ msgstr "Stream"
msgid "Duration"
msgstr "Længde"
#: src/input/input.c:2099 src/input/input.c:2169
#, fuzzy
msgid "Errors"
msgstr "Fejl"
#: src/input/var.c:115
msgid "Bookmark"
msgstr "Bogmærke"
......@@ -946,6 +951,15 @@ msgstr "Næste kapitel"
msgid "Previous chapter"
msgstr "Forrige kapitel"
#: src/interface/interaction.c:326
#, fuzzy
msgid "Login"
msgstr "Logning"
#: src/interface/interaction.c:334 modules/access_output/http.c:63
msgid "Password"
msgstr "Adgangskode"
#: src/interface/interface.c:327
msgid "Switch interface"
msgstr "Skift interface"
......@@ -2658,7 +2672,7 @@ msgid "Select the hotkey to use to swap fullscreen state."
msgstr "Vælg genvejstasten der skal bruges for at slå fuld skærm til og fra."
#: src/libvlc.h:797 modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:81
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1456
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1447
msgid "Play/Pause"
msgstr "Afspil/Pause"
......@@ -2704,7 +2718,7 @@ msgstr "Vælg genvejstasten der skal bruges for at afspillere langsommere."
#: modules/gui/macosx/controls.m:579 modules/gui/macosx/intf.m:448
#: modules/gui/macosx/intf.m:493 modules/gui/macosx/intf.m:564
#: modules/gui/macosx/wizard.m:306 modules/gui/macosx/wizard.m:348
#: modules/gui/macosx/wizard.m:1398 modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1461
#: modules/gui/macosx/wizard.m:1398 modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1452
#: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:287
msgid "Next"
msgstr "Næste"
......@@ -2718,7 +2732,7 @@ msgstr ""
#: src/libvlc.h:809 modules/control/hotkeys.c:621
#: modules/gui/macosx/controls.m:578 modules/gui/macosx/intf.m:443
#: modules/gui/macosx/intf.m:492 modules/gui/macosx/intf.m:565
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1460
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1451
#: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:286
msgid "Previous"
msgstr "Forrige"
......@@ -2734,8 +2748,8 @@ msgstr ""
#: modules/gui/macosx/intf.m:563 modules/gui/pda/pda_interface.c:274
#: modules/gui/pda/pda_interface.c:275
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:86
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:662
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1462
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:660
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1453
#: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:285 modules/visualization/xosd.c:235
msgid "Stop"
msgstr "Stop"
......@@ -4076,7 +4090,7 @@ msgstr "Udseendeforhold"
#: modules/access/dv.c:68 modules/access/dvb/access.c:67
#: modules/access/dvdnav.c:63 modules/access/dvdread.c:61
#: modules/access/fake.c:40 modules/access/file.c:80 modules/access/ftp.c:48
#: modules/access/gnomevfs.c:44 modules/access/http.c:51
#: modules/access/gnomevfs.c:44 modules/access/http.c:52
#: modules/access/mms/mms.c:46 modules/access/pvr/pvr.c:46
#: modules/access/screen/screen.c:37 modules/access/smb.c:59
#: modules/access/tcp.c:37 modules/access/udp.c:42 modules/access/v4l/v4l.c:73
......@@ -4913,11 +4927,11 @@ msgstr ""
msgid "GnomeVFS filesystem file input"
msgstr "Standard filsystem fil ind-data"
#: modules/access/http.c:45
#: modules/access/http.c:46
msgid "HTTP proxy"
msgstr "HTTP proxy"
#: modules/access/http.c:47
#: modules/access/http.c:48
#, fuzzy
msgid ""
"You can specify an HTTP proxy to use. It must be of the form http://[user[:"
......@@ -4928,7 +4942,7 @@ msgstr ""
"proxyserver.dk:minport/. Hvis feltet ikke specificeres bruges HTTP_PROXY "
"enviroment variablen."
#: modules/access/http.c:53
#: modules/access/http.c:54
msgid ""
"Allows you to modify the default caching value for http streams. This value "
"should be set in millisecond units."
......@@ -4936,42 +4950,42 @@ msgstr ""
"Lader dig indstille standard cache størelse for HTTPstreams. Angives i "
"milisekunder."
#: modules/access/http.c:56
#: modules/access/http.c:57
msgid "HTTP user agent"
msgstr "HTTP bruger agent"
#: modules/access/http.c:57
#: modules/access/http.c:58
msgid ""
"Allows you to modify the user agent that will be used for the connection."
msgstr "Lader dig ændre den user agent der vil blive opgivet for forbindelsen"
#: modules/access/http.c:60
#: modules/access/http.c:61
msgid "Auto re-connect"
msgstr "Automatisk gen-oprettelse af forbindelse"
#: modules/access/http.c:61
#: modules/access/http.c:62
msgid ""
"Will automatically attempt a re-connection in case it was untimely closed."
msgstr ""
"Vil automatisk forsøge at genetablere forbindelsen hvis den blev lukket i "
"utide."
#: modules/access/http.c:64
#: modules/access/http.c:65
msgid "Continuous stream"
msgstr "Kontinuær stream"
#: modules/access/http.c:65
#: modules/access/http.c:66
msgid ""
"This allows you to read a file that is being constantly updated (for "
"example, a JPG file on a server).You should not globally enable this option "
"as it will break all other types of HTTP streams."
msgstr ""
#: modules/access/http.c:71
#: modules/access/http.c:72
msgid "HTTP input"
msgstr "HTTP input"