Commit 3290fe11 authored by Rafaël Carré's avatar Rafaël Carré
Browse files

Add missing ms.po + make update-po

parent 5e44df17
......@@ -9,7 +9,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: vlc 0.8.2-svn\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-10-09 23:28+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2006-10-17 10:33+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-04-28 19:16+0100\n"
"Last-Translator: Lorena Gomes i Xènia Albà\n"
"Language-Team: Catalan <ca@dodds.net>\n"
......@@ -70,7 +70,7 @@ msgstr "Paràmetres per les interfícies del VLC"
msgid "Hotkeys settings"
msgstr "Configuració de les tecles ràpides"
 
#: include/vlc_config_cat.h:54 src/input/es_out.c:1587 src/libvlc.h:1232
#: include/vlc_config_cat.h:54 src/input/es_out.c:1590 src/libvlc.h:1232
#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:282 modules/gui/macosx/extended.m:81
#: modules/gui/macosx/intf.m:556 modules/gui/macosx/output.m:170
#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:96 modules/gui/macosx/wizard.m:421
......@@ -128,7 +128,7 @@ msgstr "Miscel·lània"
msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
msgstr "Paràmetres i mòduls varis de l'àudio"
 
#: include/vlc_config_cat.h:75 src/input/es_out.c:1615 src/libvlc.h:1267
#: include/vlc_config_cat.h:75 src/input/es_out.c:1618 src/libvlc.h:1267
#: modules/gui/macosx/extended.m:80 modules/gui/macosx/intf.m:569
#: modules/gui/macosx/output.m:160 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:86
#: modules/gui/macosx/wizard.m:422 modules/gui/qt4/ui/input_stats.ui:335
......@@ -438,6 +438,7 @@ msgstr "Altres paràmetres avançats "
 
#: include/vlc_config_cat.h:203 modules/gui/macosx/open.m:162
#: modules/gui/macosx/open.m:379 modules/gui/pda/pda_interface.c:548
#: modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:890
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:503
msgid "Network"
msgstr "Xarxa"
......@@ -632,11 +633,12 @@ msgid "Setting"
msgstr "Configuració"
 
#: include/vlc_meta.h:39 modules/gui/macosx/open.m:181
#: modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:965 modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:1043
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:871
msgid "URL"
msgstr "URL"
 
#: include/vlc_meta.h:40 src/input/es_out.c:1579 src/libvlc.h:97
#: include/vlc_meta.h:40 src/input/es_out.c:1582 src/libvlc.h:97
#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:278
msgid "Language"
msgstr "Idioma"
......@@ -738,9 +740,10 @@ msgstr "estereofònic"
#: src/audio_output/output.c:107 src/audio_output/output.c:143
#: src/libvlc.h:268 modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:100
#: modules/codec/dvbsub.c:64 modules/codec/subsdec.c:129
#: modules/control/gestures.c:86 modules/video_filter/logo.c:97
#: modules/video_filter/marq.c:130 modules/video_filter/mosaic.c:181
#: modules/video_filter/osdmenu.c:78 modules/video_filter/rss.c:160
#: modules/control/gestures.c:86 modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:416
#: modules/video_filter/logo.c:97 modules/video_filter/marq.c:130
#: modules/video_filter/mosaic.c:181 modules/video_filter/osdmenu.c:78
#: modules/video_filter/rss.c:160
msgid "Left"
msgstr "Esquerra"
 
......@@ -862,81 +865,81 @@ msgstr "Pista %i"
msgid "Program"
msgstr "Programa"
 
#: src/input/es_out.c:1574 modules/codec/faad.c:329
#: src/input/es_out.c:1577 modules/codec/faad.c:329
#, c-format
msgid "Stream %d"
msgstr "Flux %d"
 
#: src/input/es_out.c:1576 modules/gui/macosx/wizard.m:426
#: src/input/es_out.c:1579 modules/gui/macosx/wizard.m:426
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:834
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:874
msgid "Codec"
msgstr "Còdec "
 
#: src/input/es_out.c:1587 src/input/es_out.c:1615 src/input/es_out.c:1642
#: src/input/es_out.c:1590 src/input/es_out.c:1618 src/input/es_out.c:1645
#: modules/gui/macosx/output.m:153
msgid "Type"
msgstr "Tipus"
 
#: src/input/es_out.c:1590 modules/codec/faad.c:333
#: src/input/es_out.c:1593 modules/codec/faad.c:333
#: modules/gui/macosx/output.m:176
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:857
msgid "Channels"
msgstr "Canals"
 
#: src/input/es_out.c:1595 modules/codec/faad.c:335
#: src/input/es_out.c:1598 modules/codec/faad.c:335
msgid "Sample rate"
msgstr "Velocitat de mostratge"
 
#: src/input/es_out.c:1596 modules/codec/faad.c:335
#: src/input/es_out.c:1599 modules/codec/faad.c:335
#, c-format
msgid "%d Hz"
msgstr "%d Hz"
 
#: src/input/es_out.c:1602
#: src/input/es_out.c:1605
msgid "Bits per sample"
msgstr "Bits per mostra"
 
#: src/input/es_out.c:1607 modules/access_output/shout.c:86
#: src/input/es_out.c:1610 modules/access_output/shout.c:86
#: modules/access/pvr.c:84
msgid "Bitrate"
msgstr "Velocitat de bit"
 
#: src/input/es_out.c:1608
#: src/input/es_out.c:1611
#, c-format
msgid "%d kb/s"
msgstr "%d KBps"
 
#: src/input/es_out.c:1619
#: src/input/es_out.c:1622
msgid "Resolution"
msgstr "Resolució"
 
#: src/input/es_out.c:1625
#: src/input/es_out.c:1628
msgid "Display resolution"
msgstr "Ressolució de la pantalla"
 
#: src/input/es_out.c:1635 modules/access/screen/screen.c:41
#: src/input/es_out.c:1638 modules/access/screen/screen.c:41
msgid "Frame rate"
msgstr "Velocitat de fotogrames"
 
#: src/input/es_out.c:1642
#: src/input/es_out.c:1645
msgid "Subtitle"
msgstr "Subtítol"
 
#: src/input/input.c:2056
#: src/input/input.c:2055
msgid "Your input can't be opened"
msgstr ""
 
#: src/input/input.c:2057
#: src/input/input.c:2056
#, c-format
msgid "VLC is unable to open the MRL '%s'. Check the log for details."
msgstr ""
 
#: src/input/input.c:2132
#: src/input/input.c:2131
msgid "Can't recognize the input's format"
msgstr ""
 
#: src/input/input.c:2133
#: src/input/input.c:2132
#, c-format
msgid "The format of '%s' can't be detected. Have a look the log for details."
msgstr ""
......@@ -951,7 +954,8 @@ msgstr "Programació"
 
#: src/input/var.c:143 modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1236
#: modules/gui/macosx/intf.m:553 modules/gui/macosx/intf.m:554
#: modules/gui/macosx/open.m:169 modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:762
#: modules/gui/macosx/open.m:169 modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:835
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:762
msgid "Chapter"
msgstr "Capítol"
 
......@@ -1004,7 +1008,7 @@ msgid "Previous chapter"
msgstr "Capítol anterior"
 
#: src/interface/interaction.c:275 src/interface/interaction.c:371
#: modules/demux/avi/avi.c:561 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:159
#: modules/demux/avi/avi.c:587 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:159
#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:107 modules/gui/macosx/controls.m:58
#: modules/gui/macosx/interaction.m:128 modules/gui/macosx/interaction.m:132
#: modules/gui/macosx/interaction.m:135 modules/gui/macosx/open.m:158
......@@ -1177,6 +1181,10 @@ msgstr "Georgià"
msgid "Korean"
msgstr "Coreà"
 
#: src/libvlc.h:41 src/misc/iso-639_def.h:125
msgid "Malay"
msgstr "Malai"
#: src/libvlc.h:41 src/misc/iso-639_def.h:69
msgid "Dutch"
msgstr "Holandès"
......@@ -1673,9 +1681,9 @@ msgstr ""
 
#: src/libvlc.h:268 modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:100
#: modules/codec/dvbsub.c:64 modules/codec/subsdec.c:129
#: modules/video_filter/logo.c:97 modules/video_filter/marq.c:130
#: modules/video_filter/mosaic.c:181 modules/video_filter/osdmenu.c:78
#: modules/video_filter/rss.c:160
#: modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:421 modules/video_filter/logo.c:97
#: modules/video_filter/marq.c:130 modules/video_filter/mosaic.c:181
#: modules/video_filter/osdmenu.c:78 modules/video_filter/rss.c:160
msgid "Center"
msgstr "Centre"
 
......@@ -4022,6 +4030,7 @@ msgstr "Filtre de subimatges"
 
#: src/libvlc.h:1355 modules/codec/subsdec.c:144 modules/demux/subtitle.c:66
#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:279
#: modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:201 modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:845
msgid "Subtitles"
msgstr "Subtítols"
 
......@@ -4465,10 +4474,6 @@ msgstr "Maori"
msgid "Marathi"
msgstr "Marathi"
 
#: src/misc/iso-639_def.h:125
msgid "Malay"
msgstr "Malai"
#: src/misc/iso-639_def.h:126
msgid "Malagasy"
msgstr "Malgaix"
......@@ -5869,7 +5874,7 @@ msgstr ""
"clau del disc serà més ràpida amb aquest mètode. És el que utilitza libcss.\n"
"El mètode per defecte és: clau."
 
#: modules/access/dvdread.c:85
#: modules/access/dvdread.c:85 modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:486
msgid "title"
msgstr "Títol"
 
......@@ -5981,8 +5986,7 @@ msgstr "Entrada de l'FTP"
#: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:85 modules/gui/macosx/open.m:160
#: modules/gui/macosx/open.m:371 modules/gui/macosx/output.m:142
#: modules/gui/macosx/output.m:230 modules/gui/macosx/output.m:369
#: modules/gui/pda/pda_interface.c:366 modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:36
#: modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:78
#: modules/gui/pda/pda_interface.c:366 modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:176
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:499
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:471
msgid "File"
......@@ -6348,11 +6352,6 @@ msgstr ""
msgid "HTTP stream output"
msgstr "Sortida de flux de HTTP"
 
#: modules/access_output/http.c:93 modules/control/http/http.c:61
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:472
msgid "HTTP"
msgstr "HTTP"
#: modules/access_output/shout.c:58
#, fuzzy
msgid "Stream name"
......@@ -6510,11 +6509,6 @@ msgstr ""
msgid "UDP stream output"
msgstr "Flux de sortida UDP"
 
#: modules/access_output/udp.c:98
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:475
msgid "UDP"
msgstr "UDP"
#: modules/access/pvr.c:49
#, fuzzy
msgid ""
......@@ -6924,7 +6918,7 @@ msgstr ""
"Canal de la targeta a utilitzar (Normalment, 0=sintonitzador, 1=compost, "
"2=svídeo)"
 
#: modules/access/v4l.c:100
#: modules/access/v4l.c:100 modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:825
msgid "Audio Channel"
msgstr "Canal d'àudio"
 
......@@ -8236,7 +8230,7 @@ msgstr "S'està descodificant..."
msgid "FFmpeg chroma conversion"
msgstr "Conversió d'intensitat cromàtica ffmpeg"
 
#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:131 modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:157
#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:131
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/subtitles.cpp:97
msgid "Encoding"
msgstr "S’està codificant..."
......@@ -9795,6 +9789,11 @@ msgstr ""
msgid "HTTP interace Certificates Revocation List file."
msgstr "Fitxer de la Llista de Revocació de Certificats de la interfície HTTP"
 
#: modules/control/http/http.c:61
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:472
msgid "HTTP"
msgstr "HTTP"
#: modules/control/http/http.c:62
msgid "HTTP remote control interface"
msgstr "Interfície de control remot HTTP"
......@@ -9808,12 +9807,16 @@ msgstr "HTTP"
msgid "Infrared remote control interface"
msgstr "Interfície de control remot per infrarojos"
 
#: modules/control/motion.c:62
#: modules/control/motion.c:59
msgid "Use the rotate video filter instead of transform"
msgstr ""
#: modules/control/motion.c:65
#, fuzzy
msgid "motion"
msgstr "Posició"
 
#: modules/control/motion.c:64
#: modules/control/motion.c:67
#, fuzzy
msgid "motion control interface"
msgstr "Interfície del control remot"
......@@ -9974,415 +9977,425 @@ msgstr "Interfície del control remot"
msgid "Remote control interface initialized. Type `help' for help."
msgstr "Interfície de control remot inicalitzada, 'h' per ajuda\n"
 
#: modules/control/rc.c:847
#: modules/control/rc.c:851
#, fuzzy, c-format
msgid "Unknown command `%s'. Type `help' for help."
msgstr "Ordre desconeguda '%s', escriu 'help' per ajuda\n"
 
#: modules/control/rc.c:880
#: modules/control/rc.c:884
#, fuzzy
msgid "+----[ Remote control commands ]"
msgstr "+----[ Ordres del control remot ]\n"
 
#: modules/control/rc.c:882
#: modules/control/rc.c:886
#, fuzzy
msgid "| add XYZ . . . . . . . . . . add XYZ to playlist"
msgstr "| add XYZ . . . . . . . . . . afegeix XYZ a la llista de reproducció\n"
 
#: modules/control/rc.c:883
#: modules/control/rc.c:887
#, fuzzy
msgid "| enqueue XYZ . . . . . . . queue XYZ to playlist"
msgstr "| add XYZ . . . . . . . . . . afegeix XYZ a la llista de reproducció\n"
 
#: modules/control/rc.c:884
#: modules/control/rc.c:888
#, fuzzy
msgid "| playlist . . . show items currently in playlist"
msgstr ""
"| playlist . . . mostra els elements actuals de la llista de reproducció\n"
 
#: modules/control/rc.c:885
#: modules/control/rc.c:889
#, fuzzy
msgid "| play . . . . . . . . . . . . . . . . play stream"
msgstr "| play. . . . . . . . . . . . . . . . reprodueix el flux\n"
 
#: modules/control/rc.c:886
#: modules/control/rc.c:890
#, fuzzy
msgid "| stop . . . . . . . . . . . . . . . . stop stream"
msgstr "| stop . . . . . . . . . . . . . . . . atura el flux\n"
 
#: modules/control/rc.c:887
#: modules/control/rc.c:891
#, fuzzy
msgid "| next . . . . . . . . . . . . next playlist item"
msgstr ""
"| next . . . . . . . . . . . . següent element de la llista de reproducció\n"
 
#: modules/control/rc.c:888
#: modules/control/rc.c:892
#, fuzzy
msgid "| prev . . . . . . . . . . previous playlist item"
msgstr ""
"| prev . . . . . . . . . . element previ de la llista de la reproducció\n"
 
#: modules/control/rc.c:889
#: modules/control/rc.c:893
#, fuzzy
msgid "| goto . . . . . . . . . . . . goto item at index"
msgstr "| goto . . . . . . . . . . . . vés a l'element de l'índex\n"
 
#: modules/control/rc.c:890
#: modules/control/rc.c:894
#, fuzzy
msgid "| repeat [on|off] . . toggle playlist item repeat"
msgstr "| f . . . . . . . . . . . . . . commuta a pantalla sencera\n"
#: modules/control/rc.c:895
#, fuzzy
msgid "| loop [on|off] . . . . toggle playlist item loop"
msgstr "| f . . . . . . . . . . . . . . commuta a pantalla sencera\n"
#: modules/control/rc.c:896
#, fuzzy
msgid "| clear . . . . . . . . . . . clear the playlist"
msgstr ""
"| next . . . . . . . . . . . . següent element de la llista de reproducció\n"
 
#: modules/control/rc.c:891
#: modules/control/rc.c:897
#, fuzzy
msgid "| status . . . . . . . . . current playlist status"
msgstr ""
"| next . . . . . . . . . . . . següent element de la llista de reproducció\n"
 
#: modules/control/rc.c:892
#: modules/control/rc.c:898
#, fuzzy
msgid "| title [X] . . . . set/get title in current item"
msgstr "| title [X] . . . . defineix/reb el títol en l'element actual\n"
 
#: modules/control/rc.c:893
#: modules/control/rc.c:899
#, fuzzy
msgid "| title_n . . . . . . next title in current item"
msgstr "| title_n . . . . . . el títol següent en l'element actual\n"
 
#: modules/control/rc.c:894
#: modules/control/rc.c:900
#, fuzzy
msgid "| title_p . . . . previous title in current item"
msgstr "| title_p . . . . el títol anterior en l'element actual\n"
 
#: modules/control/rc.c:895
#: modules/control/rc.c:901
#, fuzzy
msgid "| chapter [X] . . set/get chapter in current item"
msgstr "| chapter [X] . . defineix/reb el capítol en l'element actual\n"
 
#: modules/control/rc.c:896
#: modules/control/rc.c:902
#, fuzzy
msgid "| chapter_n . . . . next chapter in current item"
msgstr "| chapter_n . . . . el següent capítol en l'element actual\n"
 
#: modules/control/rc.c:897
#: modules/control/rc.c:903
#, fuzzy
msgid "| chapter_p . . previous chapter in current item"
msgstr "| chapter_p . . el capítol anterior en l'element actual\n"
 
#: modules/control/rc.c:899
#: modules/control/rc.c:905
#, fuzzy
msgid "| seek X . seek in seconds, for instance `seek 12'"
msgstr "| seek X . cerca en segons, per exemple 'seek 12'\n"
 
#: modules/control/rc.c:900
#: modules/control/rc.c:906
#, fuzzy
msgid "| pause . . . . . . . . . . . . . . toggle pause"
msgstr "| pause . . . . . . . . . . . . . . commuta a pausa\n"
 
#: modules/control/rc.c:901
#: modules/control/rc.c:907
#, fuzzy
msgid "| fastforward . . . . . . . set to maximum rate"
msgstr "| fastforward . . . . . . . defineix la velocitat màxima\n"
 
#: modules/control/rc.c:902
#: modules/control/rc.c:908
#, fuzzy
msgid "| rewind . . . . . . . . . . set to minimum rate"
msgstr "| rewind . . . . . . . . . . defineix la velocitat mínima\n"
 
#: modules/control/rc.c:903
#: modules/control/rc.c:909
#, fuzzy
msgid "| faster . . . . . . . . faster playing of stream"
msgstr "| play. . . . . . . . . . . . . . . . reprodueix el flux\n"
 
#: modules/control/rc.c:904
#: modules/control/rc.c:910
#, fuzzy
msgid "| slower . . . . . . . . slower playing of stream"
msgstr "| play. . . . . . . . . . . . . . . . reprodueix el flux\n"
 
#: modules/control/rc.c:905
#: modules/control/rc.c:911
#, fuzzy
msgid "| normal . . . . . . . . normal playing of stream"
msgstr "| play. . . . . . . . . . . . . . . . reprodueix el flux\n"
 
#: modules/control/rc.c:906
#: modules/control/rc.c:912
#, fuzzy
msgid "| f [on|off] . . . . . . . . . . toggle fullscreen"
msgstr "| f . . . . . . . . . . . . . . commuta a pantalla sencera\n"
 
#: modules/control/rc.c:907
#: modules/control/rc.c:913
#, fuzzy
msgid "| info . . . information about the current stream"
msgstr "| info . . . informació sobre el flux actual\n"
 
#: modules/control/rc.c:908
#: modules/control/rc.c:914
msgid "| get_time . . seconds elapsed since stream's beginning"
msgstr ""
 
#: modules/control/rc.c:909
#: modules/control/rc.c:915
msgid "| is_playing . . 1 if a stream plays, 0 otherwise"
msgstr ""
 
#: modules/control/rc.c:910
#: modules/control/rc.c:916
#, fuzzy
msgid "| get_title . . . the title of the current stream"
msgstr "| title [X] . . . . defineix/reb el títol en l'element actual\n"
 
#: modules/control/rc.c:911
#: modules/control/rc.c:917
#, fuzzy
msgid "| get_length . . the length of the current stream"
msgstr "| info . . . informació sobre el flux actual\n"
 
#: modules/control/rc.c:913
#: modules/control/rc.c:919
#, fuzzy
msgid "| volume [X] . . . . . . . . set/get audio volume"
msgstr "| volume [X] . . . . . . . . defineix/reb el volum d'àudio\n"
 
#: modules/control/rc.c:914
#: modules/control/rc.c:920
#, fuzzy
msgid "| volup [X] . . . . . raise audio volume X steps"
msgstr "| volup [X] . . . . . puja el volum de l'àudio X punts\n"
 
#: modules/control/rc.c:915
#: modules/control/rc.c:921
#, fuzzy
msgid "| voldown [X] . . . . lower audio volume X steps"
msgstr "| voldown [X] . . . . baixa el volum de l'àudio X punts\n"
 
#: modules/control/rc.c:916
#: modules/control/rc.c:922
#, fuzzy
msgid "| adev [X] . . . . . . . . . set/get audio device"
msgstr "| adev [X] . . . . . . . . . defineix/reb el dispositiu d'àudio\n"
 
#: modules/control/rc.c:917
#: modules/control/rc.c:923
#, fuzzy
msgid "| achan [X]. . . . . . . . set/get audio channels"
msgstr "| achan [X]. . . . . . . . defineix/reb els canals d'àudio\n"
 
#: modules/control/rc.c:918
#: modules/control/rc.c:924
#, fuzzy
msgid "| atrack [X] . . . . . . . . . set/get audio track"
msgstr "| adev [X] . . . . . . . . . defineix/reb el dispositiu d'àudio\n"
 
#: modules/control/rc.c:919
#: modules/control/rc.c:925
#, fuzzy
msgid "| vtrack [X] . . . . . . . . . set/get video track"
msgstr "| adev [X] . . . . . . . . . defineix/reb el dispositiu d'àudio\n"
 
#: modules/control/rc.c:920
#: modules/control/rc.c:926
#, fuzzy
msgid "| vratio [X] . . . . . set/get video aspect ratio"
msgstr "| adev [X] . . . . . . . . . defineix/reb el dispositiu d'àudio\n"
 
#: modules/control/rc.c:921
#: modules/control/rc.c:927
#, fuzzy
msgid "| vcrop [X] . . . . . . . . . set/get video crop"
msgstr "| adev [X] . . . . . . . . . defineix/reb el dispositiu d'àudio\n"
 
#: modules/control/rc.c:922
#: modules/control/rc.c:928
#, fuzzy
msgid "| vzoom [X] . . . . . . . . . set/get video zoom"
msgstr "| volume [X] . . . . . . . . defineix/reb el volum d'àudio\n"
 
#: modules/control/rc.c:923
#: modules/control/rc.c:929
#, fuzzy
msgid "| strack [X] . . . . . . . set/get subtitles track"
msgstr "| achan [X]. . . . . . . . defineix/reb els canals d'àudio\n"
 
#: modules/control/rc.c:924
#: modules/control/rc.c:930
msgid "| menu [on|off|up|down|left|right|select] use menu"
msgstr ""
 
#: modules/control/rc.c:929
#: modules/control/rc.c:935
#, fuzzy
msgid "| marq-marquee STRING . . overlay STRING in video"
msgstr "| marq-marquee STRING . . superposar STRING en el vídeo\n"
 
#: modules/control/rc.c:930
#: modules/control/rc.c:936
#, fuzzy
msgid "| marq-x X . . . . . . . . . . . .offset from left"
msgstr ""
"| marq-x X . . . . . desplaçament de la marquesina, des de l'esquerra\n"
 
#: modules/control/rc.c:931
#: modules/control/rc.c:937
#, fuzzy
msgid "| marq-y Y . . . . . . . . . . . . offset from top"
msgstr ""
"| marq-y Y . . . . . . temps d'espera de la marquesina, des de la part "
"superior\n"
 
#: modules/control/rc.c:932
#: modules/control/rc.c:938
#, fuzzy
msgid "| marq-position #. . . .relative position control"
msgstr "| goto . . . . . . . . . . . . vés a l'element de l'índex\n"
 
#: modules/control/rc.c:933
#: modules/control/rc.c:939
#, fuzzy
msgid "| marq-color # . . . . . . . . . . font color, RGB"
msgstr "| goto . . . . . . . . . . . . vés a l'element de l'índex\n"
 
#: modules/control/rc.c:934
#: modules/control/rc.c:940
#, fuzzy
msgid "| marq-opacity # . . . . . . . . . . . . . opacity"
msgstr "| play. . . . . . . . . . . . . . . . reprodueix el flux\n"
 
#: modules/control/rc.c:935
#: modules/control/rc.c:941
#, fuzzy
msgid "| marq-timeout T. . . . . . . . . . timeout, in ms"
msgstr "| marq-timeout T. . . . temps d'espera de la marquesina, en ms\n"
 
#: modules/control/rc.c:936
#: modules/control/rc.c:942
#, fuzzy
msgid "| marq-size # . . . . . . . . font size, in pixels"
msgstr "| title_n . . . . . . el títol següent en l'element actual\n"
 
#: modules/control/rc.c:938
#: modules/control/rc.c:944
msgid "| logo-file STRING . . .the overlay file path/name"
msgstr ""
 
#: modules/control/rc.c:939
#: modules/control/rc.c:945
#, fuzzy
msgid "| logo-x X . . . . . . . . . . . .offset from left"
msgstr "| goto . . . . . . . . . . . . vés a l'element de l'índex\n"
 
#: modules/control/rc.c:940
#: modules/control/rc.c:946
#, fuzzy
msgid "| logo-y Y . . . . . . . . . . . . offset from top"
msgstr "| goto . . . . . . . . . . . . vés a l'element de l'índex\n"
 
#: modules/control/rc.c:941
#: modules/control/rc.c:947
#, fuzzy
msgid "| logo-position #. . . . . . . . relative position"
msgstr "| goto . . . . . . . . . . . . vés a l'element de l'índex\n"
 
#: modules/control/rc.c:942
#: modules/control/rc.c:948
#, fuzzy
msgid "| logo-transparency #. . . . . . . . .transparency"
msgstr "| goto . . . . . . . . . . . . vés a l'element de l'índex\n"
 
#: modules/control/rc.c:944
#: modules/control/rc.c:950
#, fuzzy
msgid "| mosaic-alpha # . . . . . . . . . . . . . . alpha"
msgstr "| pause . . . . . . . . . . . . . . commuta a pausa\n"
 
#: modules/control/rc.c:945
#: modules/control/rc.c:951
#, fuzzy
msgid "| mosaic-height #. . . . . . . . . . . . . .height"
msgstr "| help . . . . . . . . . . . . . aquest missatge d’ajuda\n"
 
#: modules/control/rc.c:946
#: modules/control/rc.c:952
#, fuzzy