da.po 464 KB
Newer Older
1
# Danish translation for VLC.
2
# Copyright (C) 2004-2005 the VideoLAN team
3
# $Id$
4
5
6
# Translated by:
# Jonas Larsen <jonas@vrt.dk>
# Morten Brix Pedersen <morten@wtf.dk>
7
#
8
9
# Konventioner:
# Playlist = spilleliste
10
# Transcode = Konverter (Det er ikke en decideret konvertering men der er intet bedre dansk ord)
11
12
13
14
15
#
# Ord som ikke har fået en dansk oversættelse (endnu):
# Stream
# Encode
# Decode
16
17
18
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: da\n"
19
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
zorglub's avatar
zorglub committed
20
"POT-Creation-Date: 2006-04-02 13:53+0200\n"
21
"PO-Revision-Date: 2005-06-23 21:55+0100\n"
22
"Last-Translator: Jonas A. Larsen <jonas@vrt.dk>\n"
23
24
25
26
27
"Language-Team: Danish <da@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

zorglub's avatar
zorglub committed
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
#: include/vlc/vlc.h:578
msgid ""
"This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
"You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
"see the file named COPYING for details.\n"
"Written by the VideoLAN team; see the AUTHORS file.\n"
msgstr ""
"Dette program kommer med INGEN GARANTI, til hvad der omfang der tillades \n"
"ved lov.\n"
"Du må re-distribuere det under de forhold der gælder for GNU General Public\n"
" License; se filen navngivet COPYING for detaljer.\n"
"Skrevet af VdieoLAN-holdet; se AUTHORS-filen.\n"

41
#: include/vlc_config_cat.h:32
42
43
44
msgid "VLC preferences"
msgstr "VLC indstillinger"

45
#: include/vlc_config_cat.h:34
46
47
#, fuzzy
msgid "Select \"Advanced Options\" to see all options."
48
msgstr "Tryk på \"Advancerede indstillinger\" for at see alle indstillinger."
49

50
51
52
#: include/vlc_config_cat.h:36 include/vlc_config_cat.h:127
#: src/input/input.c:1906 src/input/input.c:1966 src/playlist/item.c:369
#: src/playlist/playlist.c:163 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:62
dionoea's avatar
dionoea committed
53
54
#: modules/gui/wince/playlist.cpp:674
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/fileinfo.cpp:82
55
#: modules/visualization/visual/visual.c:113
56
57
58
msgid "General"
msgstr "Generelt"

59
#: include/vlc_config_cat.h:39 modules/misc/dummy/dummy.c:65
60
61
62
63
msgid "Interface"
msgstr "Grænseflade"

#: include/vlc_config_cat.h:40
64
65
#, fuzzy
msgid "Settings for VLC's interfaces"
66
msgstr "Indstillinger for VLC grænseflader"
67
68
69

#: include/vlc_config_cat.h:42
msgid "General interface setttings"
70
msgstr "Generelle grænseflade indstillinger"
71

72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
#: include/vlc_config_cat.h:44
#, fuzzy
msgid "Main interfaces"
msgstr "Minimalt grænseflade"

#: include/vlc_config_cat.h:45
#, fuzzy
msgid "Settings for the main interface"
msgstr "Indstillinger for VLC grænseflader"

#: include/vlc_config_cat.h:47 src/libvlc.h:75
83
msgid "Control interfaces"
84
msgstr "Kontrol grænseflader"
85

86
87
88
89
#: include/vlc_config_cat.h:48
#, fuzzy
msgid "Settings for VLC's control interfaces"
msgstr "Indstillinger for VLC grænseflader"
90

91
#: include/vlc_config_cat.h:50 include/vlc_config_cat.h:51
92
msgid "Hotkeys settings"
93
msgstr "Indstillinger for genvejstaster"
94

95
#: include/vlc_config_cat.h:54 src/input/es_out.c:1592 src/libvlc.h:1113
96
#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:280 modules/gui/macosx/extended.m:81
97
#: modules/gui/macosx/intf.m:535 modules/gui/macosx/output.m:170
98
#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:96 modules/gui/macosx/wizard.m:421
dionoea's avatar
dionoea committed
99
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:336
100
101
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:862
#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:178 modules/stream_out/transcode.c:249
102
103
104
msgid "Audio"
msgstr "Lyd"

105
#: include/vlc_config_cat.h:55
106
msgid "Audio settings"
107
msgstr "Lydindstillinger"
108

109
#: include/vlc_config_cat.h:57 include/vlc_config_cat.h:58
110
msgid "General audio settings"
111
msgstr "Generelle lydindstillinger"
112

113
#: include/vlc_config_cat.h:60 include/vlc_config_cat.h:85
114
#: src/video_output/video_output.c:403
115
116
117
msgid "Filters"
msgstr "Filtre"

118
119
120
#: include/vlc_config_cat.h:62
#, fuzzy
msgid "Audio filters are used to postprocess the audio stream."
121
msgstr "Lydfiltre bruges til at modificere lydstreamen"
122

123
#: include/vlc_config_cat.h:64 src/audio_output/input.c:78
124
#: modules/gui/macosx/intf.m:545 modules/gui/macosx/intf.m:546
125
126
127
msgid "Visualizations"
msgstr "Visualiseringer"

128
#: include/vlc_config_cat.h:66 src/audio_output/input.c:152
129
msgid "Audio visualizations"
130
msgstr "Lydvisualiseringer"
131

132
#: include/vlc_config_cat.h:68 include/vlc_config_cat.h:81
133
msgid "Output modules"
134
msgstr "Udgangsmoduler"
135

136
#: include/vlc_config_cat.h:69
137
msgid "These are general settings for audio output modules."
138
msgstr "Disse er generelle indstillinger for lydudgangs moduler."
139

140
141
142
#: include/vlc_config_cat.h:71 src/libvlc.h:1433
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:578
#: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:313 modules/stream_out/transcode.c:278
143
144
145
msgid "Miscellaneous"
msgstr "Diverse"

146
147
148
#: include/vlc_config_cat.h:72
#, fuzzy
msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
149
msgstr "Diverse lydindstillinger og moduler"
150

151
#: include/vlc_config_cat.h:75 src/input/es_out.c:1614 src/libvlc.h:1148
152
#: modules/gui/macosx/extended.m:80 modules/gui/macosx/intf.m:548
153
154
#: modules/gui/macosx/output.m:160 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:86
#: modules/gui/macosx/wizard.m:422
dionoea's avatar
dionoea committed
155
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:290
156
157
158
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:823
#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:176 modules/misc/dummy/dummy.c:95
#: modules/stream_out/transcode.c:193
159
160
161
msgid "Video"
msgstr "Video"

162
#: include/vlc_config_cat.h:76
163
msgid "Video settings"
164
msgstr "Video indstillinger"
165

166
#: include/vlc_config_cat.h:78 include/vlc_config_cat.h:79
167
msgid "General video settings"
168
msgstr "Generelle video indstillinger"
169

170
#: include/vlc_config_cat.h:83
171
msgid "Choose your preferred video output and configure it here."
172
msgstr "Vælg din foretrukne videoudgang og sæt den op her."
173

174
175
176
#: include/vlc_config_cat.h:87
#, fuzzy
msgid "Video filters are used to postprocess the video stream."
177
msgstr "Video filtre bruges til at efter-bearbejde video streamen."
178

179
#: include/vlc_config_cat.h:89
180
msgid "Subtitles/OSD"
181
msgstr "Undertekster/OSD"
182

183
184
#: include/vlc_config_cat.h:90
#, fuzzy
185
msgid ""
186
187
"Miscellaneous settings related to On-Screen-Display, subtitles and \"overlay "
"subpictures\"."
188
189
190
msgstr ""
"Diverse indstillinger relateret til On Screen Display, undertekster og "
"overlægning af billeder"
191

192
#: include/vlc_config_cat.h:99
193
msgid "Input / Codecs"
194
msgstr "Inddata / Codecs"
195

196
197
#: include/vlc_config_cat.h:100
#, fuzzy
198
199
msgid ""
"These are the settings for the input, demultiplexing and decoding parts of "
200
"VLC. Encoder settings can also be found here."
201
msgstr ""
202
203
"Her finder du indstillinger vedrørende ind-data demultiplexing og dekodning. "
"Indstillinger relateret til encodning i VLC kan ogs¨findes her."
204

205
#: include/vlc_config_cat.h:103
206
msgid "Access modules"
207
msgstr "Adgangsmoduler"
208

209
#: include/vlc_config_cat.h:105
210
#, fuzzy
211
msgid ""
212
213
"Settings related to the various access methods used by VLC. Common settings "
"you may want to alter are HTTP proxy or caching settings."
214
msgstr ""
215
"Indstillinger relaterede til forskellige tilgangs-metoder brugt af VLC.\n"
216
217
"Indstillinger der typisk er relevante at ændre er HTTP proxy eller cache "
"værdier."
218

219
#: include/vlc_config_cat.h:109
220
221
#, fuzzy
msgid "Access filters"
222
msgstr "Adgangfilter moduler"
223

224
#: include/vlc_config_cat.h:111
225
226
227
msgid ""
"Access filters are special modules that allow advanced operations on the "
"input side of VLC. You should not touch anything here unless you know what "
228
"you are doing."
229
msgstr ""
230

231
#: include/vlc_config_cat.h:115
232
msgid "Demuxers"
233
msgstr "Demuxere"
234

235
236
237
#: include/vlc_config_cat.h:116
#, fuzzy
msgid "Demuxers are used to separate audio and video streams."
238
msgstr "Demuxere bruges til at skille lyd og video streams fra hinanden"
239

240
#: include/vlc_config_cat.h:118
241
msgid "Video codecs"
242
msgstr "Video Codec's"
243

244
245
246
#: include/vlc_config_cat.h:119
#, fuzzy
msgid "Settings for the video-only decoders and encoders."
247
msgstr "Indstillinger for video dekodere og indkodere"
248

249
#: include/vlc_config_cat.h:121
250
msgid "Audio codecs"
251
msgstr "Audio codec's"
252

253
254
255
#: include/vlc_config_cat.h:122
#, fuzzy
msgid "Settings for the audio-only decoders and encoders."
256
msgstr "Indstillinger for lyd dekodere og indkodere"
257

258
#: include/vlc_config_cat.h:124
259
msgid "Other codecs"
260
msgstr "Andre codec"
261

262
263
264
#: include/vlc_config_cat.h:125
#, fuzzy
msgid "Settings for audio+video and miscellaneous decoders and encoders."
265
msgstr "Indstillinger for lyd+video dekodere og indkodere"
266

267
#: include/vlc_config_cat.h:128
268
269
#, fuzzy
msgid "General input settings. Use with care."
270
msgstr "Advancerede inddata indstillinger. Brug med omtanke."
271

272
#: include/vlc_config_cat.h:131 src/libvlc.h:1370
273
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:152
274
275
msgid "Stream output"
msgstr "Streamuddata"
276

277
278
#: include/vlc_config_cat.h:133
#, fuzzy
279
msgid ""
280
281
282
283
284
285
"Stream output is what allows VLC to act as a streaming server or to save "
"incoming streams.\n"
"Streams are first muxed and then sent through an \"access output\" module "
"that can either save the stream to a file, or stream it (UDP, HTTP, RTP/"
"RTSP).\n"
"Sout streams modules allow advanced stream processing (transcoding, "
286
"duplicating...)."
287
msgstr ""
288
289
290
291
292
293
294
"Stream uddata er hvad der tillader VLC at optræde som en streaming server og "
"tillader at gemme streams.\n"
"Streams er først sammenkoblet (muxed) og derefter sendt igennem et  \"Uddata "
"tilgangs\" modul der kan gemme streamen som en fil eller streame den (UDP, "
"HTTP, RTP/RTSP).\n"
"Sout stream moduler tillader advancerede bearbejdning af streamen "
"(konvertering, duplikering osv.)"
295

296
#: include/vlc_config_cat.h:141
297
msgid "General stream output settings"
298
msgstr "Generelle stream-udgangs indstillinger"
299

300
#: include/vlc_config_cat.h:143
301
msgid "Muxers"
302
msgstr "Muxere"
303

304
#: include/vlc_config_cat.h:145
305
msgid ""
306
307
308
"Muxers create the encapsulation formats that are used to put all the "
"elementary streams (video, audio, ...) together. This setting allows you to "
"always force a specific muxer. You should probably not do that.\n"
309
310
"You can also set default parameters for each muxer."
msgstr ""
311

312
#: include/vlc_config_cat.h:151
313
msgid "Access output"
314
msgstr "Uddata tilgang"
315

316
#: include/vlc_config_cat.h:153
317
msgid ""
318
319
320
"Access output modules control the ways the muxed streams are sent. This "
"setting allows you to always force a specific access output method. You "
"should probably not do that.\n"
321
322
"You can also set default parameters for each access output."
msgstr ""
323

324
#: include/vlc_config_cat.h:158
325
msgid "Packetizers"
326
msgstr ""
327

328
#: include/vlc_config_cat.h:160
329
msgid ""
Felix Paul Kühne's avatar
Felix Paul Kühne committed
330
331
332
"Packetizers are used to \"preprocess\" the elementary streams before muxing. "
"This setting allows you to always force a packetizer. You should probably "
"not do that.\n"
333
334
"You can also set default parameters for each packetizer."
msgstr ""
335

336
#: include/vlc_config_cat.h:166
337
msgid "Sout stream"
338
msgstr "Sout stream"
339

340
#: include/vlc_config_cat.h:167
341
342
343
344
msgid ""
"Sout stream modules allow to build a sout processing chain. Please refer to "
"the Streaming Howto for more information. You can configure default options "
"for each sout stream module here."
345
msgstr ""
346

347
#: include/vlc_config_cat.h:172 modules/services_discovery/sap.c:123
348
msgid "SAP"
349
msgstr "SAP"
350

351
#: include/vlc_config_cat.h:174
352
353
354
355
356
357
msgid ""
"SAP is a way to publically announce streams that are being sent using "
"multicast UDP or RTP."
msgstr ""
"SAP er en metode til at offentligt annoncere streams der skal sendes ved "
"hjælp af multicast UDP eller RTP."
358

359
#: include/vlc_config_cat.h:177
360
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_panel.cpp:69
361
msgid "VOD"
362
msgstr "VOD"
363

364
#: include/vlc_config_cat.h:178
365
msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
366
msgstr "VLCs implementering af Video On Demand"
367

368
#: include/vlc_config_cat.h:182 src/libvlc.h:1474
369
370
#: modules/demux/playlist/playlist.c:48 modules/demux/playlist/playlist.c:49
#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:230
371
#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:322 modules/gui/macosx/intf.m:480
372
#: modules/gui/macosx/intf.m:578 modules/gui/pda/pda_interface.c:1264
dionoea's avatar
dionoea committed
373
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:202
374
375
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:676
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:687
376
377
msgid "Playlist"
msgstr "Spilleliste"
378

379
380
#: include/vlc_config_cat.h:183
#, fuzzy
381
msgid ""
382
383
"Settings related to playlist behaviour (e.g. playback mode) and to modules "
"that automatically add items to the playlist (\"service discovery\" modules)."
384
385
386
387
msgstr ""
"Indstillinger relateret til spillelisteopførsel (f.eks. afspilnings-"
"tilstand) og til moduler der automatisk tilføjer elementer til spillelisten "
"('service opdagelsesmoduler')"
388

389
#: include/vlc_config_cat.h:187
390
msgid "General playlist behaviour"
391
msgstr "Generel spillelisteopførsel"
392

393
#: include/vlc_config_cat.h:188 modules/gui/macosx/playlist.m:488
394
msgid "Services discovery"
395
msgstr "Opdagelse af tjenester"
396

397
398
#: include/vlc_config_cat.h:189
#, fuzzy
399
msgid ""
400
401
"Services discovery modules are facilities that automatically add items to "
"playlist."
402
403
404
msgstr ""
"Tjenesteopdagelsesmoduler er moduler der automatisk tilføjer elementer til "
"spillelisten"
405

406
#: include/vlc_config_cat.h:193 src/libvlc.h:1331
407
408
409
410
#: modules/gui/macosx/prefs.m:124
msgid "Advanced"
msgstr "Advanceret"

411
#: include/vlc_config_cat.h:194
412
msgid "Advanced settings. Use with care."
413
msgstr "Advancerede indstillinger. Brug med omtanke."
414

415
#: include/vlc_config_cat.h:196
416
msgid "CPU features"
417
msgstr "CPU indstillinger"
418

419
420
#: include/vlc_config_cat.h:197
#, fuzzy
421
msgid ""
422
423
"You can choose to disable some CPU accelerations here. You should probably "
"not change these settings."
424
425
426
msgstr ""
"Her kan du deaktivere specialle CPU accelerations funktioner. Du bør "
"sandsynligvis ikke ændre noget."
427

428
429
430
431
#: include/vlc_config_cat.h:200
#, fuzzy
msgid "Advanced settings"
msgstr "Advancerede indstillinger..."
432

433
#: include/vlc_config_cat.h:201
434
msgid "Other advanced settings"
435
436
msgstr "Andre advancerede indstillinger"

437
#: include/vlc_config_cat.h:203 modules/gui/macosx/open.m:162
438
#: modules/gui/macosx/open.m:379 modules/gui/pda/pda_interface.c:548
439
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:505
440
441
442
msgid "Network"
msgstr "Netværk"

443
444
445
#: include/vlc_config_cat.h:204
#, fuzzy
msgid "These modules provide network functions to all other parts of VLC."
446
msgstr "Disse moduler giver netværksfunktioner til alle andre dele af VLC"
447

448
#: include/vlc_config_cat.h:209
449
msgid "Chroma modules settings"
450
msgstr "Farvestyrke modulindstillinger"
451

452
#: include/vlc_config_cat.h:210
453
msgid "These settings affect chroma transformation modules."
454
msgstr "Disse indstillinger påvirker farvestyrke modulerne"
455

456
#: include/vlc_config_cat.h:212
457
458
459
msgid "Packetizer modules settings"
msgstr "Indstillinger for Packetizer modulerne"

460
#: include/vlc_config_cat.h:216
461
462
463
msgid "Encoders settings"
msgstr "Indstillinger for encoders"

464
#: include/vlc_config_cat.h:218
465
msgid "These are general settings for video/audio/subtitles encoding modules."
466
467
468
msgstr ""
"Dette er generelle indstillinger for video/lyd/understekster encoding "
"moduler."
469

470
#: include/vlc_config_cat.h:221
471
472
473
msgid "Dialog providers settings"
msgstr "Indstillinger for vindue-udbydere"

474
#: include/vlc_config_cat.h:223
475
476
477
msgid "Dialog providers can be configured here."
msgstr "Indstillinger for vindues-udbydere kan sættes op her."

478
#: include/vlc_config_cat.h:225
479
480
481
msgid "Subtitle demuxer settings"
msgstr "Undertekst demuxer indstillinger"

482
#: include/vlc_config_cat.h:227
483
484
485
486
487
488
msgid ""
"In this section you can force the behavior of the subtitle demuxer, for "
"example by setting the subtitles type or file name."
msgstr ""
"I denne sektion kan du tvinge opførslen for undertekst demuxeren, f.eks. ved "
"at sætte underteksternes type eller filnavn."
489

490
#: include/vlc_config_cat.h:230
491
492
msgid "Video filters settings"
msgstr "Indstillinger for video filtre"
493

494
#: include/vlc_config_cat.h:237
495
msgid "No help available"
496
msgstr "Ingen hjælp tilgængelig"
497

498
499
500
#: include/vlc_config_cat.h:238
#, fuzzy
msgid "There is no help available for these modules."
501
msgstr "Der er ingen hjælp tilgængelig for disse moduler"
502

503
#: include/vlc_interface.h:137
504
#, fuzzy
505
506
msgid ""
"\n"
507
508
"Warning: if you can't access the GUI anymore, open a command-line window, go "
"to the directory where you installed VLC and run \"vlc -I wx\"\n"
509
msgstr ""
510
"\n"
511
512
513
"Advarsel! Hvis du ikke længere har adgang til brugergrænsefladen, kan du "
"åbne en dos kommandoprompt, og fra den mappe hvor VLC er installeret, køre "
"\"vlc -I wxwin\"\n"
514

zorglub's avatar
zorglub committed
515
516
517
#: include/vlc_meta.h:28 modules/gui/macosx/playlist.m:317
#: modules/gui/macosx/playlist.m:1229 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:205
#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:310 modules/misc/growl.c:161
518
#: modules/misc/growl.c:164
519
520
521
msgid "Meta-information"
msgstr "Meta-oplysninger"

522
#: include/vlc_meta.h:29 src/input/var.c:136 modules/demux/mpc.c:55
523
524
#: modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1233 modules/gui/macosx/intf.m:530
#: modules/gui/macosx/intf.m:531 modules/gui/macosx/open.m:168
525
#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:57 modules/gui/macosx/wizard.m:391
dionoea's avatar
dionoea committed
526
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:759
527
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:1656 modules/mux/asf.c:48
528
529
530
msgid "Title"
msgstr "Titel"

zorglub's avatar
zorglub committed
531
532
#: include/vlc_meta.h:30 modules/gui/macosx/playlist.m:134
#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:58 modules/gui/macosx/wizard.m:393
533
#: modules/gui/wince/playlist.cpp:674 modules/mux/asf.c:50
534
535
536
msgid "Author"
msgstr "Forfatter"

zorglub's avatar
zorglub committed
537
538
539
#: include/vlc_meta.h:31 modules/gui/macosx/playlist.m:317
#: modules/gui/macosx/playlist.m:1229 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:205
#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:310
540
541
542
msgid "Artist"
msgstr "Kunstner"

543
#: include/vlc_meta.h:32
544
545
546
msgid "Genre"
msgstr "Genre"

547
#: include/vlc_meta.h:33 modules/mux/asf.c:52
548
549
550
msgid "Copyright"
msgstr "Copyright"

551
#: include/vlc_meta.h:34 modules/misc/growl.c:165
552
553
554
555
556
557
558
559
msgid "Album/movie/show title"
msgstr ""

#: include/vlc_meta.h:35
msgid "Track number/position in set"
msgstr ""

#: include/vlc_meta.h:36 modules/gui/macosx/bookmarks.m:99
560
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/bookmarks.cpp:195
561
562
563
msgid "Description"
msgstr "Beskrivelse"

564
#: include/vlc_meta.h:37 modules/mux/asf.c:56
565
566
567
msgid "Rating"
msgstr "Vurdering"

568
#: include/vlc_meta.h:38
569
570
571
msgid "Date"
msgstr "Dato"

572
#: include/vlc_meta.h:39
573
574
575
msgid "Setting"
msgstr "Indstilling"

576
#: include/vlc_meta.h:40 modules/gui/macosx/open.m:181
dionoea's avatar
dionoea committed
577
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:873
578
579
580
msgid "URL"
msgstr "URL"

581
#: include/vlc_meta.h:41 src/input/es_out.c:1584 src/libvlc.h:92
582
#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:276
583
584
585
msgid "Language"
msgstr "Sprog"

586
#: include/vlc_meta.h:42
587
msgid "Now Playing"
588
msgstr "Afspiller"
589

590
591
592
593
594
#: include/vlc_meta.h:43 modules/access/vcdx/info.c:98
msgid "Publisher"
msgstr "Udgiver"

#: include/vlc_meta.h:45
595
msgid "CDDB Artist"
596
msgstr "CDDB kunstner"
597

598
#: include/vlc_meta.h:46
599
msgid "CDDB Category"
600
msgstr "CDDB kategori"
601

602
#: include/vlc_meta.h:47
603
msgid "CDDB Disc ID"
604
msgstr "CDDB disk ID"
605

606
#: include/vlc_meta.h:48
607
msgid "CDDB Extended Data"
608
msgstr "CDDB udvidet data"
609

610
#: include/vlc_meta.h:49
611
msgid "CDDB Genre"
612
msgstr "CDDB genre"
613

614
#: include/vlc_meta.h:50
615
msgid "CDDB Year"
616
msgstr "CDDB år"
617

618
#: include/vlc_meta.h:51
619
msgid "CDDB Title"
620
msgstr "CDDB titel"
621

622
#: include/vlc_meta.h:53
623
msgid "CD-Text Arranger"
624
msgstr "CD-tekst arrangør"
625

626
#: include/vlc_meta.h:54
627
msgid "CD-Text Composer"
628
msgstr "CD-tekst kmponist"
629

630
#: include/vlc_meta.h:55
631
msgid "CD-Text Disc ID"
632
msgstr "CD-tekst disk ID"
633

634
#: include/vlc_meta.h:56
635
msgid "CD-Text Genre"
636
msgstr "CD-tekst genre"
637

638
#: include/vlc_meta.h:57
639
msgid "CD-Text Message"
640
msgstr "CD-tekst besked"
641

642
#: include/vlc_meta.h:58
643
msgid "CD-Text Songwriter"
644
msgstr "CD-tekst sangskriver"
645

646
#: include/vlc_meta.h:59
647
msgid "CD-Text Performer"
648
msgstr "CD-tekst kunstner"
649

650
#: include/vlc_meta.h:60
651
msgid "CD-Text Title"
652
msgstr "CD-tekst titel"
653

654
#: include/vlc_meta.h:62
655
msgid "ISO-9660 Application ID"
656
msgstr "ISO-9660 program ID"
657

658
#: include/vlc_meta.h:63
659
msgid "ISO-9660 Preparer"
660
msgstr "ISO-9660 forberedt af"
661

662
#: include/vlc_meta.h:64
663
msgid "ISO-9660 Publisher"
664
msgstr "ISO-9660 udgiver"
665

666
#: include/vlc_meta.h:65
667
msgid "ISO-9660 Volume"
668
msgstr "ISO-9660 Lydstyrke"
669

670
#: include/vlc_meta.h:66
671
msgid "ISO-9660 Volume Set"
672
msgstr "ISO-9660 lydstyrkesæt"
673

674
#: include/vlc_meta.h:68
675
676
677
msgid "Codec Name"
msgstr "Codec navn"

678
#: include/vlc_meta.h:69
679
680
681
msgid "Codec Description"
msgstr "Codec beskrivelse"

Rémi Denis-Courmont's avatar
Rémi Denis-Courmont committed
682
#: src/audio_output/input.c:80 src/audio_output/input.c:126
683
#: src/input/es_out.c:361 src/libvlc.h:380 src/video_output/video_output.c:379
684
#: modules/codec/ffmpeg/postprocess.c:94
685
msgid "Disable"
686
msgstr "Deaktivér"
687

Rémi Denis-Courmont's avatar
Rémi Denis-Courmont committed
688
#: src/audio_output/input.c:82 modules/visualization/visual/visual.c:129
dionoea's avatar
dionoea committed
689
690
691
#, fuzzy
msgid "Spectrometer"
msgstr "Spektrum"
692

Rémi Denis-Courmont's avatar
Rémi Denis-Courmont committed
693
#: src/audio_output/input.c:84
694
msgid "Scope"
695
msgstr "Scope"
696

Rémi Denis-Courmont's avatar
Rémi Denis-Courmont committed
697
#: src/audio_output/input.c:86
698
msgid "Spectrum"
699
msgstr "Spektrum"
700

701
#: src/audio_output/input.c:123 modules/audio_filter/equalizer.c:70
702
#: modules/gui/macosx/equalizer.m:140 modules/gui/macosx/equalizer.m:154
703
#: modules/gui/macosx/intf.m:575 modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:177
704
705
706
msgid "Equalizer"
msgstr "Equalizer"

707
708
#: src/audio_output/input.c:145 src/libvlc.h:195
#: modules/gui/macosx/extended.m:82 modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:390
709
msgid "Audio filters"
710
msgstr "Lydfiltre"
711

712
#: src/audio_output/output.c:102 src/audio_output/output.c:129
713
714
#: modules/access/vcdx/info.c:118 modules/gui/macosx/intf.m:541
#: modules/gui/macosx/intf.m:542
715
msgid "Audio Channels"
716
msgstr "Lydkanaler"
717

718
#: src/audio_output/output.c:105 src/audio_output/output.c:140
719
#: modules/access/v4l/v4l.c:125 modules/audio_output/alsa.c:191
dionoea's avatar
dionoea committed
720
#: modules/audio_output/alsa.c:222 modules/audio_output/directx.c:465
721
#: modules/audio_output/oss.c:205 modules/audio_output/portaudio.c:408
dionoea's avatar
dionoea committed
722
#: modules/audio_output/sdl.c:182 modules/audio_output/sdl.c:199
723
#: modules/audio_output/waveout.c:420 modules/codec/twolame.c:66
724
725
726
msgid "Stereo"
msgstr "Stereo"

727
#: src/audio_output/output.c:107 src/audio_output/output.c:143
728
729
730
731
732
#: src/libvlc.h:258 modules/codec/dvbsub.c:70 modules/codec/subsdec.c:104
#: modules/control/gestures.c:86 modules/video_filter/logo.c:95
#: modules/video_filter/marq.c:107 modules/video_filter/mosaic.c:171
#: modules/video_filter/osdmenu.c:77 modules/video_filter/rss.c:160
#: modules/video_filter/time.c:99
733
734
735
msgid "Left"
msgstr "Venstre"

736
#: src/audio_output/output.c:109 src/audio_output/output.c:145
737
738
739
740
741
#: src/libvlc.h:258 modules/codec/dvbsub.c:70 modules/codec/subsdec.c:104
#: modules/control/gestures.c:86 modules/video_filter/logo.c:95
#: modules/video_filter/marq.c:107 modules/video_filter/mosaic.c:171
#: modules/video_filter/osdmenu.c:77 modules/video_filter/rss.c:160
#: modules/video_filter/time.c:99
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
msgid "Right"
msgstr "Højre"

#: src/audio_output/output.c:135
msgid "Dolby Surround"
msgstr "Dolby Surround"

#: src/audio_output/output.c:147
msgid "Reverse stereo"
msgstr "Omvendt stereo"

Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
753
#: src/extras/getopt.c:636
754
755
#, c-format
msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
756
msgstr "%s: tilvalg `%s' er flertydig\n"
757

Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
758
#: src/extras/getopt.c:661
759
760
#, c-format
msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
761
msgstr "%s: tilvalg `--%s' tillader ikke et argument\n"
762

Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
763
#: src/extras/getopt.c:666
764
765
#, c-format
msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
766
msgstr "%s: tilvalg `%c%s' tillader ikke et argument\n"
767

Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
768
#: src/extras/getopt.c:684 src/extras/getopt.c:857
769
770
#, c-format
msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
771
msgstr "%s: tilvalg `%s' kræver et argument\n"
772

Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
773
#: src/extras/getopt.c:713
774
775
#, c-format
msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
776
msgstr "%s: ukendt tilvalg `--%s'\n"
777

Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
778
#: src/extras/getopt.c:717
779
780
#, c-format
msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
781
msgstr "%s: ukendt tilvalg `%c%s'\n"
782

Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
783
#: src/extras/getopt.c:743
784
785
#, c-format
msgid "%s: illegal option -- %c\n"
786
msgstr "%s: ugyldigt tilvalg -- %c\n"
787

Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
788
#: src/extras/getopt.c:746
789
790
#, c-format
msgid "%s: invalid option -- %c\n"
791
msgstr "%s: ugyldigt tilvalg -- %c\n"
792

Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
793
#: src/extras/getopt.c:776 src/extras/getopt.c:906
794
795
#, c-format
msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
796
msgstr "%s: tilvalg kræver et argument -- %c\n"
797

Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
798
#: src/extras/getopt.c:823
799
800
#, c-format
msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
801
msgstr "%s: tilvalg `-W %s' er flertydig\n"
802

Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
803
#: src/extras/getopt.c:841
804
805
#, c-format
msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"