sv.po 725 KB
Newer Older
1
# Swedish translation for VLC.
2
# Copyright (C) 2002-2008 VideoLAN <videolan@videolan.org>
3
# This file is distributed under the same license as the VLC package.
4
# Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2006, 2007, 2008.
5
# Joel Arvidsson <dogai@privat.utfors.se>, 2002.
6
7
8
#
msgid ""
msgstr ""
9
"Project-Id-Version: vlc\n"
Felix Paul Kühne's avatar
Felix Paul Kühne committed
10
"Report-Msgid-Bugs-To: vlc-devel@videolan.org\n"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
11
"POT-Creation-Date: 2009-04-06 23:27+0100\n"
12
"PO-Revision-Date: 2008-10-19 22:27+0100\n"
13
"Last-Translator: Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
14
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
15
"MIME-Version: 1.0\n"
Rémi Denis-Courmont's avatar
Rémi Denis-Courmont committed
16
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17
18
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
19
#: include/vlc_common.h:871
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
20
21
22
23
24
25
26
27
28
msgid ""
"This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
"You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
"see the file named COPYING for details.\n"
"Written by the VideoLAN team; see the AUTHORS file.\n"
msgstr ""
"Detta program kommer UTAN GARANTI, så långt som lagen tillåter.\n"
"Du kan distribuera det under villkoren för GNU General Public License;\n"
"se filen som heter COPYING för detaljer.\n"
29
"Utvecklat av VideoLAN-teamet; se filen AUTHORS.\n"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
30

31
#: include/vlc_config_cat.h:32
Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
32
msgid "VLC preferences"
Rémi Denis-Courmont's avatar
Rémi Denis-Courmont committed
33
msgstr "Inställningar för VLC"
Alexis de Lattre's avatar
Alexis de Lattre committed
34

35
#: include/vlc_config_cat.h:34
36
msgid "Select \"Advanced Options\" to see all options."
37
38
msgstr "Välj \"Avancerade alternativ\" för att se alla alternativ."

39
40
#: include/vlc_config_cat.h:37 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:174
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:77
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
41
#: modules/gui/qt4/menus.cpp:965 modules/misc/dummy/dummy.c:68
42
msgid "Interface"
Rémi Denis-Courmont's avatar
Rémi Denis-Courmont committed
43
msgstr "Gränssnitt"
44

45
#: include/vlc_config_cat.h:38
46
msgid "Settings for VLC's interfaces"
47
msgstr "Inställningar för VLC:s gränssnitt"
48

49
50
51
52
#: include/vlc_config_cat.h:40
#, fuzzy
msgid "Main interfaces settings"
msgstr "Gränssnittsinställningar"
53

54
#: include/vlc_config_cat.h:42
55
msgid "Main interfaces"
56
msgstr "Huvudgränssnitt"
57

58
#: include/vlc_config_cat.h:43
59
msgid "Settings for the main interface"
60
msgstr "Inställningar för huvudgränssnittet"
61

62
#: include/vlc_config_cat.h:45 src/libvlc-module.c:166
63
msgid "Control interfaces"
Rémi Denis-Courmont's avatar
Rémi Denis-Courmont committed
64
msgstr "Kontrollgränssnitt"
65

66
#: include/vlc_config_cat.h:46
67
msgid "Settings for VLC's control interfaces"
68
msgstr "Inställningar för VLC:s kontrollgränssnitt"
69

70
71
#: include/vlc_config_cat.h:48 include/vlc_config_cat.h:49
#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:194
72
msgid "Hotkeys settings"
73
74
msgstr "Inställningar för snabbtangenter"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
75
#: include/vlc_config_cat.h:52 src/input/es_out.c:2628 src/input/es_out.c:2662
76
#: src/libvlc-module.c:1500 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:283
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
77
#: modules/gui/macosx/intf.m:605 modules/gui/macosx/output.m:170
78
79
80
81
82
#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:113 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:178
#: modules/gui/macosx/wizard.m:380
#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:517
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:79
#: modules/stream_out/es.c:93 modules/stream_out/transcode.c:200
83
msgid "Audio"
84
msgstr "Ljud"
85

86
#: include/vlc_config_cat.h:53
87
msgid "Audio settings"
Rémi Denis-Courmont's avatar
Rémi Denis-Courmont committed
88
msgstr "Inställningar för ljud"
Alexis de Lattre's avatar
Alexis de Lattre committed
89

90
#: include/vlc_config_cat.h:55
91
msgid "General audio settings"
92
msgstr "Allmänna ljudinställningar"
93

94
#: include/vlc_config_cat.h:57 include/vlc_config_cat.h:79
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
95
#: src/video_output/video_output.c:506
96
msgid "Filters"
97
msgstr "Filter"
98

99
100
101
#: include/vlc_config_cat.h:58
#, fuzzy
msgid "Audio filters are used to process the audio stream."
102
msgstr "Ljudfilter används för att efterbearbeta ljudströmmen."
Alexis de Lattre's avatar
Alexis de Lattre committed
103

104
#: include/vlc_config_cat.h:60 src/audio_output/input.c:112
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
105
#: modules/gui/macosx/intf.m:615 modules/gui/macosx/intf.m:616
106
msgid "Visualizations"
107
msgstr "Visualiseringar"
Alexis de Lattre's avatar
Alexis de Lattre committed
108

109
#: include/vlc_config_cat.h:61 src/audio_output/input.c:186
110
msgid "Audio visualizations"
111
msgstr "Ljudvisualiseringar"
112

113
#: include/vlc_config_cat.h:63 include/vlc_config_cat.h:75
114
msgid "Output modules"
115
msgstr "Utmatningsmoduler"
116

117
118
119
#: include/vlc_config_cat.h:64
#, fuzzy
msgid "General settings for audio output modules."
120
msgstr "Dessa är allmänna inställningar för ljudutmatningsmoduler."
121

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
122
#: include/vlc_config_cat.h:66 src/libvlc-module.c:1931
123
#: modules/stream_out/transcode.c:232
124
msgid "Miscellaneous"
125
msgstr "Diverse"
126

127
#: include/vlc_config_cat.h:67
128
msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
129
130
msgstr "Diverse ljudinställningar och moduler."

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
131
#: include/vlc_config_cat.h:70 src/input/es_out.c:2631 src/input/es_out.c:2711
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
132
#: src/libvlc-module.c:1553 modules/gui/macosx/intf.m:618
133
134
135
136
#: modules/gui/macosx/output.m:160 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:102
#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:182 modules/gui/macosx/wizard.m:381
#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:518
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:80
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
137
138
#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:292 modules/misc/dummy/dummy.c:104
#: modules/stream_out/es.c:101 modules/stream_out/transcode.c:169
139
msgid "Video"
140
msgstr "Video"
141

142
#: include/vlc_config_cat.h:71
143
msgid "Video settings"
Rémi Denis-Courmont's avatar
Rémi Denis-Courmont committed
144
msgstr "Inställningar för video"
145

146
#: include/vlc_config_cat.h:73
147
msgid "General video settings"
148
msgstr "Allmänna videoinställningar"
Alexis de Lattre's avatar
Alexis de Lattre committed
149

150
#: include/vlc_config_cat.h:77
151
msgid "Choose your preferred video output and configure it here."
Rémi Denis-Courmont's avatar
Rémi Denis-Courmont committed
152
msgstr "Välj din föredragna videoutmatningsmodul och konfigurera den här."
153

154
155
156
#: include/vlc_config_cat.h:81
#, fuzzy
msgid "Video filters are used to process the video stream."
157
msgstr "Videofilter används för att efterbearbeta videoströmmen."
158

159
#: include/vlc_config_cat.h:83
160
msgid "Subtitles/OSD"
161
msgstr "Undertexter/Skärmtext"
162

163
164
#: include/vlc_config_cat.h:84
#, fuzzy
165
msgid ""
166
"Settings related to On-Screen-Display, subtitles and \"overlay subpictures\""
167
msgstr ""
168
169
"Diverse inställningar relaterade till skärmtexter, undertexter och \"overlay-"
"underbilder\"."
170

171
#: include/vlc_config_cat.h:93
172
msgid "Input / Codecs"
173
msgstr "Inmatning / Kodekar"
Alexis de Lattre's avatar
Alexis de Lattre committed
174

175
176
177
178
#: include/vlc_config_cat.h:94
#, fuzzy
msgid "Settings for input, demultiplexing, decoding and encoding"
msgstr "Inställningar för avkodare och kodare endast för video."
179

180
#: include/vlc_config_cat.h:97
181
msgid "Access modules"
182
msgstr "Åtkomstmoduler"
zorglub's avatar
zorglub committed
183

184
185
#: include/vlc_config_cat.h:99
#, fuzzy
186
msgid ""
187
188
"Settings related to the various access methods. Common settings you may want "
"to alter are HTTP proxy or caching settings."
Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
189
msgstr ""
190
"Inställningar relaterade till de olika tillgångsmetoder som används av VLC. "
191
192
"Vanliga inställningar du kanske vill ändra på är HTTP-proxy och "
"inställningar för mellanlagring."
Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
193

194
195
196
197
#: include/vlc_config_cat.h:103
#, fuzzy
msgid "Stream filters"
msgstr "Filter för underbilder"
198

199
200
#: include/vlc_config_cat.h:105
#, fuzzy
201
msgid ""
202
203
"Stream filters are special modules that allow advanced operations on the "
"input side of VLC. Use with care..."
204
205
206
msgstr ""
"Åtkomstfilter är speciella moduler som tillåter avancerade operationer på "
"insidan av VLC. Du bör inte röra någonting här såvida du inte vet vad du gör."
207

208
#: include/vlc_config_cat.h:108
209
msgid "Demuxers"
210
msgstr "Demuxrar"
211

212
#: include/vlc_config_cat.h:109
213
msgid "Demuxers are used to separate audio and video streams."
214
msgstr "Demuxrar används för att separera ljud- och videoströmmar."
215

216
#: include/vlc_config_cat.h:111
217
msgid "Video codecs"
218
msgstr "Videokodekar"
Alexis de Lattre's avatar
Alexis de Lattre committed
219

220
#: include/vlc_config_cat.h:112
221
msgid "Settings for the video-only decoders and encoders."
222
msgstr "Inställningar för avkodare och kodare endast för video."
223

224
#: include/vlc_config_cat.h:114
225
msgid "Audio codecs"
226
msgstr "Ljudkodekar"
zorglub's avatar
zorglub committed
227

228
#: include/vlc_config_cat.h:115
229
msgid "Settings for the audio-only decoders and encoders."
230
msgstr "Inställningar för avkodare och kodare endast för ljud."
zorglub's avatar
zorglub committed
231

232
#: include/vlc_config_cat.h:117
233
msgid "Other codecs"
234
msgstr "Andra kodekar"
235

236
#: include/vlc_config_cat.h:118
237
msgid "Settings for audio+video and miscellaneous decoders and encoders."
238
msgstr "Inställningar för ljud+video och diverse avkodare och kodare."
zorglub's avatar
zorglub committed
239

240
241
242
243
244
245
246
247
#: include/vlc_config_cat.h:120
#, fuzzy
msgid "General Input"
msgstr "Allmän information"

#: include/vlc_config_cat.h:121
#, fuzzy
msgid "General input settings. Use with care..."
248
msgstr "Avancerade inmatningsinställningar. Använd med försiktighet."
Alexis de Lattre's avatar
Alexis de Lattre committed
249

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
250
#: include/vlc_config_cat.h:124 src/libvlc-module.c:1858
251
msgid "Stream output"
252
msgstr "Strömutmatning"
253

254
255
#: include/vlc_config_cat.h:126
#, fuzzy
256
msgid ""
257
258
"Stream output settings are used when acting as a streaming server or when "
"saving incoming streams.\n"
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
"Streams are first muxed and then sent through an \"access output\" module "
"that can either save the stream to a file, or stream it (UDP, HTTP, RTP/"
"RTSP).\n"
"Sout streams modules allow advanced stream processing (transcoding, "
"duplicating...)."
msgstr ""
"Strömningsutmatning tillåter VLC att fungera som en strömningsserver eller "
"att spara inkommande strömmar.\n"
"Strömmar behandlas och skickas sedan genom en \"åtkomstutmatningsmodul\" som "
"antingen kan spara strömmen till en fil eller föra strömmen vidare (UDP, "
"HTTP, RTP/RTSP).\n"
"Sout-strömningsmoduler tillåter avancerad strömbehandling (konvertering, "
"dubblering...)."
272

273
#: include/vlc_config_cat.h:134
274
msgid "General stream output settings"
275
msgstr "Allmänna inställningar för strömutmatning"
zorglub's avatar
zorglub committed
276

277
#: include/vlc_config_cat.h:136
278
msgid "Muxers"
279
msgstr "Muxrar"
280

281
#: include/vlc_config_cat.h:138
282
msgid ""
283
284
285
"Muxers create the encapsulation formats that are used to put all the "
"elementary streams (video, audio, ...) together. This setting allows you to "
"always force a specific muxer. You should probably not do that.\n"
286
287
"You can also set default parameters for each muxer."
msgstr ""
288
289
290
291
292
"Muxrar skapar inkapslingsformaten som används för att lägga ihop alla "
"elementära strömmar (video,ljud, ...). Denna inställning låter dig alltid "
"tvinga fram användningen av en specifik muxer. Du bör antagligen inte göra "
"det.\n"
"Du kan även ställa in standardparametrar för varje muxer."
zorglub's avatar
zorglub committed
293

294
#: include/vlc_config_cat.h:144
295
msgid "Access output"
296
msgstr "Åtkomstutmatning"
Alexis de Lattre's avatar
Alexis de Lattre committed
297

298
#: include/vlc_config_cat.h:146
299
msgid ""
300
301
302
"Access output modules control the ways the muxed streams are sent. This "
"setting allows you to always force a specific access output method. You "
"should probably not do that.\n"
303
"You can also set default parameters for each access output."
304
305
msgstr ""

306
#: include/vlc_config_cat.h:151
307
msgid "Packetizers"
308
msgstr "Paketerare"
Alexis de Lattre's avatar
Alexis de Lattre committed
309

310
#: include/vlc_config_cat.h:153
311
msgid ""
312
313
314
"Packetizers are used to \"preprocess\" the elementary streams before muxing. "
"This setting allows you to always force a packetizer. You should probably "
"not do that.\n"
315
316
"You can also set default parameters for each packetizer."
msgstr ""
317
318
319
320
"Paketerare används för att \"förbehandla\" de elementära strömmarna innan "
"muxning. Den här inställningen låter dig alltid tvinga fram en paketerare. "
"Du bör antagligen inte göra det.\n"
"Du kan även ställa in standardparametrar för varje paketerare."
321

322
#: include/vlc_config_cat.h:159
323
msgid "Sout stream"
324
msgstr "Sout-ström"
325

326
#: include/vlc_config_cat.h:160
327
328
329
330
msgid ""
"Sout stream modules allow to build a sout processing chain. Please refer to "
"the Streaming Howto for more information. You can configure default options "
"for each sout stream module here."
331
msgstr ""
332
333
334
"Sout-strömmoduler tillåter att man bygger en sout-behandlingskedja. Referera "
"till Streaming Howto för mer information. Du kan konfigurera "
"standardalternativ för varje sout-strömmodul här."
335

336
#: include/vlc_config_cat.h:165 modules/services_discovery/sap.c:124
337
msgid "SAP"
338
msgstr "SAP"
339

340
#: include/vlc_config_cat.h:167
341
342
343
344
345
346
msgid ""
"SAP is a way to publically announce streams that are being sent using "
"multicast UDP or RTP."
msgstr ""
"SAP är ett sätt att publikt annonsera strömmar som sänds via multicast UDP "
"eller RTP."
347

348
#: include/vlc_config_cat.h:170
349
msgid "VOD"
350
msgstr "VOD"
351

352
#: include/vlc_config_cat.h:171
353
msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
354
msgstr "VLC:s implementering av Video på begäran (VOD)"
355

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
356
#: include/vlc_config_cat.h:175 src/libvlc-module.c:1992
357
#: src/playlist/engine.c:119 modules/demux/playlist/playlist.c:66
358
#: modules/demux/playlist/playlist.c:67
359
#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:232
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
360
#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:326 modules/gui/macosx/intf.m:548
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
361
#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1262
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
362
#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:102
363
364
365
#: modules/gui/qt4/components/playlist/playlist.cpp:114
#: modules/gui/qt4/dialogs/playlist.cpp:43
#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:142
366
msgid "Playlist"
367
msgstr "Spellista"
368

369
#: include/vlc_config_cat.h:176
370
371
372
373
msgid ""
"Settings related to playlist behaviour (e.g. playback mode) and to modules "
"that automatically add items to the playlist (\"service discovery\" modules)."
msgstr ""
374
"Inställningar relaterade till spellistbeteende (till exempel "
375
376
"uppspelningsläge) och moduler som automatiskt lägger till objekt till "
"spellistan (moduler för \"tjänsteidentifiering\")."
zorglub's avatar
zorglub committed
377

378
#: include/vlc_config_cat.h:180
379
msgid "General playlist behaviour"
380
msgstr "Allmänt spellistbeteende"
381

382
383
#: include/vlc_config_cat.h:181 modules/gui/macosx/playlist.m:455
#: modules/gui/macosx/playlist.m:456
384
msgid "Services discovery"
385
msgstr "Tjänsteidentifiering"
386

387
#: include/vlc_config_cat.h:182
388
389
390
391
392
393
msgid ""
"Services discovery modules are facilities that automatically add items to "
"playlist."
msgstr ""
"Tjänsteidentifieringsmoduler är funktioner som automatiskt lägger till "
"objekt till spellistan."
zorglub's avatar
zorglub committed
394

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
395
#: include/vlc_config_cat.h:186 src/libvlc-module.c:1808
zorglub's avatar
zorglub committed
396
msgid "Advanced"
397
msgstr "Avancerat"
398

399
400
401
#: include/vlc_config_cat.h:187
#, fuzzy
msgid "Advanced settings. Use with care..."
Rémi Denis-Courmont's avatar
Rémi Denis-Courmont committed
402
msgstr "Avancerade inställningar. Använd med försiktighet."
Alexis de Lattre's avatar
Alexis de Lattre committed
403

404
#: include/vlc_config_cat.h:189
405
msgid "CPU features"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
406
msgstr "Processorfunktioner"
407

408
409
#: include/vlc_config_cat.h:190
#, fuzzy
410
msgid ""
411
"You can choose to disable some CPU accelerations here. Use with extreme care!"
412
msgstr ""
413
414
"Du kan välja att inaktivera vissa CPU-accelereringar här. Du bör antagligen "
"inte ändra dessa inställningar."
415

416
#: include/vlc_config_cat.h:193
417
msgid "Advanced settings"
418
msgstr "Avancerade inställningar"
Alexis de Lattre's avatar
Alexis de Lattre committed
419

420
#: include/vlc_config_cat.h:198 modules/gui/macosx/open.m:171
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
421
422
#: modules/gui/macosx/open.m:444 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:253
#: modules/gui/pda/pda_interface.c:546 modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:221
423
msgid "Network"
Rémi Denis-Courmont's avatar
Rémi Denis-Courmont committed
424
msgstr "Nätverk"
425

426
#: include/vlc_config_cat.h:199
427
msgid "These modules provide network functions to all other parts of VLC."
428
msgstr ""
429
430
"Dessa moduler tillhandahåller nätverksfunktioner till alla andra delar av "
"VLC."
431

432
#: include/vlc_config_cat.h:202
433
msgid "Chroma modules settings"
434
msgstr "Inställningar för kromamoduler"
435

436
#: include/vlc_config_cat.h:203
437
msgid "These settings affect chroma transformation modules."
438
msgstr "Dessa inställningar påverkar kromatransformeringsmodulerna."
439

440
#: include/vlc_config_cat.h:205
441
msgid "Packetizer modules settings"
442
msgstr "Inställningar för paketerarmoduler"
443

444
#: include/vlc_config_cat.h:209
445
msgid "Encoders settings"
446
msgstr "Kodarinställningar"
447

448
#: include/vlc_config_cat.h:211
449
msgid "These are general settings for video/audio/subtitles encoding modules."
450
msgstr ""
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
451
"Dessa är allmänna inställningar för kodningsmoduler för video/ljud/"
452
"undertexter."
453

454
#: include/vlc_config_cat.h:214
455
msgid "Dialog providers settings"
456
msgstr "Inställningar för dialogleverantörer"
457

458
#: include/vlc_config_cat.h:216
459
msgid "Dialog providers can be configured here."
460
msgstr "Dialogleverantörer kan konfigureras här."
461

462
#: include/vlc_config_cat.h:218
463
msgid "Subtitle demuxer settings"
464
msgstr "Inställningar för undertextdemuxer"
465

466
#: include/vlc_config_cat.h:220
467
468
469
msgid ""
"In this section you can force the behavior of the subtitle demuxer, for "
"example by setting the subtitles type or file name."
470
msgstr ""
471
472
"I den här sektionen kan du tvinga fram beteendet för undertextdemuxern, till "
"exempel genom att ställa in undertexttypen eller filnamn."
473

474
#: include/vlc_config_cat.h:227
475
msgid "No help available"
Rémi Denis-Courmont's avatar
Rémi Denis-Courmont committed
476
msgstr "Ingen hjälp tillgänglig"
477

478
#: include/vlc_config_cat.h:228
479
msgid "There is no help available for these modules."
480
msgstr "Det finns ingen hjälp tillgänglig för dessa moduler."
Alexis de Lattre's avatar
Alexis de Lattre committed
481

482
#: include/vlc_interface.h:124
483
484
msgid ""
"\n"
485
"Warning: if you can't access the GUI anymore, open a command-line window, go "
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
486
"to the directory where you installed VLC and run \"vlc -I qt\"\n"
487
msgstr ""
488
"\n"
489
490
"Varning: om du inte kan komma åt det grafiska gränssnittet längre, öppna ett "
"kommandofönster, gå till katalogen där du har installerat VLC och kör \"vlc -"
491
"I qt\"\n"
492

Rémi Denis-Courmont's avatar
Rémi Denis-Courmont committed
493
#: include/vlc_intf_strings.h:34
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
494
495
496
msgid "Quick &Open File..."
msgstr "Snabböppna fi&l..."

Rémi Denis-Courmont's avatar
Rémi Denis-Courmont committed
497
#: include/vlc_intf_strings.h:35
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
498
msgid "&Advanced Open..."
499
msgstr "&Avancerad öppna..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
500

Rémi Denis-Courmont's avatar
Rémi Denis-Courmont committed
501
#: include/vlc_intf_strings.h:36
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
502
503
504
msgid "Open &Directory..."
msgstr "Öppna &katalog..."

Rémi Denis-Courmont's avatar
Rémi Denis-Courmont committed
505
#: include/vlc_intf_strings.h:38
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
506
msgid "Select one or more files to open"
507
508
msgstr "Välj en eller flera filer att öppna"

Rémi Denis-Courmont's avatar
Rémi Denis-Courmont committed
509
#: include/vlc_intf_strings.h:42
510
511
512
#, fuzzy
msgid "Media &Information"
msgstr "Mediainformation"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
513

Rémi Denis-Courmont's avatar
Rémi Denis-Courmont committed
514
#: include/vlc_intf_strings.h:43
515
516
#, fuzzy
msgid "&Codec Information"
517
msgstr "&Kodekinformation..."
518

Rémi Denis-Courmont's avatar
Rémi Denis-Courmont committed
519
#: include/vlc_intf_strings.h:44
520
521
522
#, fuzzy
msgid "&Messages"
msgstr "Meddelanden"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
523

Rémi Denis-Courmont's avatar
Rémi Denis-Courmont committed
524
#: include/vlc_intf_strings.h:45
525
526
#, fuzzy
msgid "Jump to Specific &Time"
527
msgstr "Gå till specifik &tid..."
528

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
529
#: include/vlc_intf_strings.h:46 modules/gui/qt4/menus.cpp:596
530
531
msgid "&Bookmarks"
msgstr "&Bokmärken"
532

533
534
535
#: include/vlc_intf_strings.h:47
#, fuzzy
msgid "&VLM Configuration"
536
msgstr "&VLM-konfiguration..."
537

538
539
540
541
542
543
544
#: include/vlc_intf_strings.h:49
#, fuzzy
msgid "&About"
msgstr "Om"

#: include/vlc_intf_strings.h:52 modules/control/rc.c:75
#: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:51
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
545
546
547
548
549
#: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:141 modules/gui/macosx/intf.m:541
#: modules/gui/macosx/intf.m:586 modules/gui/macosx/intf.m:673
#: modules/gui/macosx/intf.m:680 modules/gui/macosx/intf.m:1928
#: modules/gui/macosx/intf.m:1929 modules/gui/macosx/intf.m:1930
#: modules/gui/macosx/intf.m:1931 modules/gui/macosx/playlist.m:443
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
550
#: modules/gui/pda/pda_interface.c:260 modules/gui/pda/pda_interface.c:261
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
551
552
#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:100 modules/gui/qt4/menus.cpp:728
#: modules/gui/qt4/ui/open.h:287
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
553
554
555
msgid "Play"
msgstr "Spela upp"

556
#: include/vlc_intf_strings.h:53
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
557
msgid "Fetch Information"
558
msgstr "Hämta information"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
559

560
#: include/vlc_intf_strings.h:54 modules/gui/macosx/playlist.m:444
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
561
#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1252
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
562
563
564
#: modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:46 modules/gui/qt4/ui/open_file.h:210
#: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.h:104
#: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:171
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
565
566
567
msgid "Delete"
msgstr "Ta bort"

568
#: include/vlc_intf_strings.h:55
569
570
571
msgid "Information..."
msgstr "Information..."

572
#: include/vlc_intf_strings.h:56
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
573
msgid "Sort"
574
msgstr "Sortera"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
575

576
#: include/vlc_intf_strings.h:57
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
577
msgid "Add Node"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
578
579
msgstr "Lägg till nod"

580
#: include/vlc_intf_strings.h:58
581
msgid "Stream..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
582
msgstr "Ström..."
583

584
#: include/vlc_intf_strings.h:59
585
msgid "Save..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
586
msgstr "Spara..."
587

588
#: include/vlc_intf_strings.h:60
Felix Paul Kühne's avatar
Felix Paul Kühne committed
589
msgid "Open Folder..."
590
msgstr "Öppna mapp..."
Felix Paul Kühne's avatar
Felix Paul Kühne committed
591

592
#: include/vlc_intf_strings.h:64 src/libvlc-module.c:1175
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
593
msgid "Repeat all"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
594
msgstr "Upprepa alla"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
595

596
#: include/vlc_intf_strings.h:65
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
597
msgid "Repeat one"
598
msgstr "Upprepa en gång"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
599

600
#: include/vlc_intf_strings.h:66
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
601
msgid "No repeat"
602
msgstr "Upprepa inte"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
603

604
#: include/vlc_intf_strings.h:68 src/libvlc-module.c:1391
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
605
#: modules/gui/macosx/controls.m:1014 modules/gui/macosx/intf.m:592
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
606
607
608
msgid "Random"
msgstr "Slumpmässig"

609
#: include/vlc_intf_strings.h:69
Felix Paul Kühne's avatar
Felix Paul Kühne committed
610
611
msgid "Random off"
msgstr "Slumpmässig av"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
612

613
#: include/vlc_intf_strings.h:71
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
614
615
616
msgid "Add to playlist"
msgstr "Lägg till i spellista"

617
#: include/vlc_intf_strings.h:72
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
618
msgid "Add to media library"
619
msgstr "Lägg till i mediabibliotek"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
620

621
#: include/vlc_intf_strings.h:74
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
622
msgid "Add file..."
623
msgstr "Lägg till fil..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
624

625
#: include/vlc_intf_strings.h:75
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
626
msgid "Advanced open..."
627
msgstr "Avancerad öppna..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
628

629
#: include/vlc_intf_strings.h:76
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
630
msgid "Add directory..."
631
msgstr "Lägg till katalog..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
632

633
#: include/vlc_intf_strings.h:78
634
msgid "Save Playlist to &File..."
635
msgstr "Spara spellista till &fil..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
636

637
638
639
640
#: include/vlc_intf_strings.h:79
#, fuzzy
msgid "Open Play&list..."
msgstr "Öppna spellista..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
641

642
#: include/vlc_intf_strings.h:81
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
643
644
645
msgid "Search"
msgstr "Sök"

646
#: include/vlc_intf_strings.h:82
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
647
msgid "Search Filter"
648
msgstr "Sökfilter"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
649

650
651
652
653
#: include/vlc_intf_strings.h:84
#, fuzzy
msgid "&Services Discovery"
msgstr "Tjänsteidentifiering"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
654

655
#: include/vlc_intf_strings.h:88
656
657
658
659
660
661
msgid ""
"Some options are available but hidden. Check \"Advanced options\" to see "
"them."
msgstr ""
"Vissa alternativ är tillgängliga men dolda. Kryssa i \"Avancerade alternativ"
"\" för att se dem."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
662

663
#: include/vlc_intf_strings.h:93 modules/gui/macosx/extended.m:77
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
664
665
666
msgid "Image clone"
msgstr "Bildklon"

667
#: include/vlc_intf_strings.h:94
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
668
msgid "Clone the image"
669
msgstr "Klona bilden"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
670

671
#: include/vlc_intf_strings.h:96
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
672
msgid "Magnification"
673
msgstr "Förstoring"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
674

675
#: include/vlc_intf_strings.h:97
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
676
677
678
679
msgid ""
"Magnify a part of the video. You can select which part of the image should "
"be magnified."
msgstr ""
680
681
"Förstora en del av videon. Du kan välja vilken del av bilden som ska "
"förstoras."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
682

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
683
#: include/vlc_intf_strings.h:100 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:911
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
684
msgid "Waves"
685
msgstr "Vågor"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
686

687
#: include/vlc_intf_strings.h:101
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
688
689
690
691
#, fuzzy
msgid "\"Waves\" video distortion effect"
msgstr "Välj effekt"

692
#: include/vlc_intf_strings.h:103
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
693
694
695
696
#, fuzzy
msgid "\"Water surface\" video distortion effect"
msgstr "Välj effekt"

697
#: include/vlc_intf_strings.h:105
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
698
699
700
701
#, fuzzy
msgid "Image colors inversion"
msgstr "Bildklon"

702
#: include/vlc_intf_strings.h:107
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
703
msgid "Split the image to make an image wall"
704
msgstr "Dela upp bilden för att göra en bildvägg"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
705

706
#: include/vlc_intf_strings.h:109
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
707
708
709
710
msgid ""
"Create a \"puzzle game\" with the video.\n"
"The video gets split in parts that you must sort."
msgstr ""
711
712
"Skapa ett \"pusselspel\" av videon.\n"
"Videon delas upp i bitar som du måste sortera."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
713

714
#: include/vlc_intf_strings.h:112
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
715
716
717
718
719
msgid ""
"\"Edge detection\" video distortion effect.\n"
"Try changing the various settings for different effects"
msgstr ""

720
#: include/vlc_intf_strings.h:115
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
721
722
723
724
725
726
msgid ""
"\"Color detection\" effect. The whole image will be turned to black and "
"white, except the parts that are of the color that you select in the "
"settings."
msgstr ""

727
728
#: include/vlc_intf_strings.h:119
#, fuzzy
Felix Paul Kühne's avatar
Felix Paul Kühne committed
729
730
msgid ""
"<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
731
"charset=utf-8\" /></head><body><h2>Welcome to VLC media player Help</"
Felix Paul Kühne's avatar
Felix Paul Kühne committed
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
"h2><h3>Documentation</h3><p>You can find VLC documentation on VideoLAN's <a "
"href=\"http://wiki.videolan.org\">wiki</a> website.</p><p>If you are a "
"newcomer to VLC media player, please read the<br><a href=\"http://wiki."
"videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies\"><em>Introduction to VLC media "
"player</em></a>.</p><p>You will find some information on how to use the "
"player in the <br>\"<a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
"Play_HowTo\"><em>How to play files with VLC media player</em></a>\" document."
"</p><p>For all the saving, converting, transcoding, encoding, muxing and "
"streaming tasks, you should find useful information in the <a href=\"http://"
"wiki.videolan.org/Documentation:Streaming_HowTo\">Streaming Documentation</"
"a>.</p><p>If you are unsure about terminology, please consult the <a href="
"\"http://wiki.videolan.org/Knowledge_Base\">knowledge base</a>.</p><p>To "
"understand the main keyboard shortcuts, read the <a href=\"http://wiki."
"videolan.org/Hotkeys\">shortcuts</a> page.</p><h3>Help</h3><p>Before asking "
746
747
748
749
750
751
752
753
754
"any question, please refer yourself to the <a href=\"http://www.videolan.org/"
"support/faq.html\">FAQ</a>.</p><p>You might then get (and give) help on the "
"<a href=\"http://forum.videolan.org\">Forums</a>, the <a href=\"http://www."
"videolan.org/vlc/lists.html\">mailing-lists</a> or our IRC channel "
"(<em>#videolan</em> on irc.freenode.net).</p><h3>Contribute to the project</"
"h3><p>You can help the VideoLAN project giving some of your time to help the "
"community, to design skins, to translate the documentation, to test and to "
"code. You can also give funds and material to help us. And of course, you "
"can <b>promote</b> VLC media player.</p></body></html>"
Felix Paul Kühne's avatar
Felix Paul Kühne committed
755
msgstr ""
756
757
758
759
760
761
762
"<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
"charset=utf-8\" /></head><body><h2>Välkommen till hjälp för Mediaspelaren "
"VLC</h2><h3>Dokumentation</h3><p>Du kan hitta dokumentation för VLC på "
"VideoLAN:s <a href=\"http://wiki.videolan.org\">wikisidor</a>.</p><p>Om du "
"är nybörjare och vill veta mer om Mediaspelaren VLC kan du läsa<br><a href="
"\"http://wiki.videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies\"><em>Introduktion "
"till Mediaspelaren VLC</em></a> (engelska).</p><p>Du kan hitta information "
763
"om hur man använder spelaren i dokumentet <br>\"<a href=\"http://wiki."
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
"videolan.org/Documentation:Play_HowTo\"><em>Hur man spelar upp filer med "
"Mediaspelaren VLC</em></a>\" (engelska).</p><p>För information om hur man "
"sparar, konverterar, kodar om, kodar, muxar och strömmar, kan du ha "
"användning av informationen i dokumentet <a href=\"http://wiki.videolan.org/"
"Documentation:Streaming_HowTo\">Dokumentation om strömning</a> (engelska).</"
"p><p>Om du är osäker på terminologin kan du ta en titt i <a href=\"http://"
"wiki.videolan.org/Knowledge_Base\">kunskapsbasen</a> (engelska).</p><p>För "
"att förstår de grundläggande tangentbordsgenvägarna kan du läsa på sidan om "
"<a href=\"http://wiki.videolan.org/Hotkeys\">genvägar</a> (engelska).</"
"p><h3>Hjälp</h3><p>Innan du ställer några frågor kan du se vår sida för <a "
"href=\"http://wiki.videolan.org/Frequently_Asked_Questions\">Frågor och "
"svar</a>.</p><p>Du kanske då kan få (och ge) hjälp på vårat <a href=\"http://"
"forum.videolan.org\">forum</a>, våra <a href=\"http://www.videolan.org/vlc/"
"lists.html\">sändlistor</a> eller på vår irc-kanal ( <a href=\"http://www."
"videolan.org/webirc/\"><em>#videolan</em></a> på nätverket irc.freenode."
"net ).</p><h3>Bidra till projektet</h3><p>Du kan hjälpa VideoLAN-projektet "
"genom att ge lite av din tid till att hjälpa gemenskapen att designa skal, "
"översätta dokumentationen, testa och att programmera. Du kan även donera "
782
783
"pengar och materiell för att hjälpa oss. Och så klart kan du hjälpa oss att "
"<b>sprida</b> Mediaspelaren VLC.</p></body></html>"
Felix Paul Kühne's avatar
Felix Paul Kühne committed
784

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
785
786
#: src/audio_output/filters.c:159 src/audio_output/filters.c:206
#: src/audio_output/filters.c:229
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
787
msgid "Audio filtering failed"
788
msgstr "Ljudfiltrering misslyckades"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
789

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
790
791
#: src/audio_output/filters.c:160 src/audio_output/filters.c:207
#: src/audio_output/filters.c:230
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
792
793
#, c-format
msgid "The maximum number of filters (%d) was reached."
794
msgstr "Det maximala antalet filter (%d) nåddes."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
795

796
797
#: src/audio_output/input.c:114 src/audio_output/input.c:160
#: src/input/es_out.c:890 src/libvlc-module.c:604
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
798
#: src/video_output/video_output.c:1788 modules/video_filter/postproc.c:224
799
msgid "Disable"
800
msgstr "Inaktivera"
801

802
#: src/audio_output/input.c:116 modules/visualization/visual/visual.c:131
803
msgid "Spectrometer"
804
msgstr "Spektrometer"