da.po 695 KB
Newer Older
1
# Danish translation for VLC.
2
# Copyright (C) 2004-2005 the VideoLAN team
3
# $Id$
4
5
6
# Translated by:
# Jonas Larsen <jonas@vrt.dk>
# Morten Brix Pedersen <morten@wtf.dk>
7
#
8
9
# Konventioner:
# Playlist = spilleliste
10
# Transcode = Konverter (Det er ikke en decideret konvertering men der er intet bedre dansk ord)
11
12
13
14
15
#
# Ord som ikke har fået en dansk oversættelse (endnu):
# Stream
# Encode
# Decode
16
17
18
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: da\n"
Felix Paul Kühne's avatar
Felix Paul Kühne committed
19
"Report-Msgid-Bugs-To: vlc-devel@videolan.org\n"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
20
"POT-Creation-Date: 2009-04-06 23:27+0100\n"
21
"PO-Revision-Date: 2005-06-23 21:55+0100\n"
22
"Last-Translator: Jonas A. Larsen <jonas@vrt.dk>\n"
23
24
25
26
27
"Language-Team: Danish <da@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
28
#: include/vlc_common.h:871
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
msgid ""
"This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
"You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
"see the file named COPYING for details.\n"
"Written by the VideoLAN team; see the AUTHORS file.\n"
msgstr ""
"Dette program kommer med INGEN GARANTI, til hvad der omfang der tillades \n"
"ved lov.\n"
"Du må re-distribuere det under de forhold der gælder for GNU General Public\n"
" License; se filen navngivet COPYING for detaljer.\n"
"Skrevet af VdieoLAN-holdet; se AUTHORS-filen.\n"

41
#: include/vlc_config_cat.h:32
42
43
44
msgid "VLC preferences"
msgstr "VLC indstillinger"

45
#: include/vlc_config_cat.h:34
46
47
#, fuzzy
msgid "Select \"Advanced Options\" to see all options."
48
msgstr "Tryk på \"Advancerede indstillinger\" for at see alle indstillinger."
49

50
51
#: include/vlc_config_cat.h:37 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:174
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:77
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
52
#: modules/gui/qt4/menus.cpp:965 modules/misc/dummy/dummy.c:68
53
54
55
msgid "Interface"
msgstr "Grænseflade"

56
#: include/vlc_config_cat.h:38
57
58
#, fuzzy
msgid "Settings for VLC's interfaces"
59
msgstr "Indstillinger for VLC grænseflader"
60

61
#: include/vlc_config_cat.h:40
62
#, fuzzy
63
msgid "Main interfaces settings"
64
msgstr "Generelle grænseflade indstillinger"
65

66
#: include/vlc_config_cat.h:42
67
68
69
70
#, fuzzy
msgid "Main interfaces"
msgstr "Minimalt grænseflade"

71
#: include/vlc_config_cat.h:43
72
73
74
75
#, fuzzy
msgid "Settings for the main interface"
msgstr "Indstillinger for VLC grænseflader"

76
#: include/vlc_config_cat.h:45 src/libvlc-module.c:166
77
msgid "Control interfaces"
78
msgstr "Kontrol grænseflader"
79

80
#: include/vlc_config_cat.h:46
81
82
83
#, fuzzy
msgid "Settings for VLC's control interfaces"
msgstr "Indstillinger for VLC grænseflader"
84

85
86
#: include/vlc_config_cat.h:48 include/vlc_config_cat.h:49
#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:194
87
msgid "Hotkeys settings"
88
msgstr "Indstillinger for genvejstaster"
89

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
90
#: include/vlc_config_cat.h:52 src/input/es_out.c:2628 src/input/es_out.c:2662
91
#: src/libvlc-module.c:1500 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:283
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
92
#: modules/gui/macosx/intf.m:605 modules/gui/macosx/output.m:170
93
94
95
96
97
#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:113 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:178
#: modules/gui/macosx/wizard.m:380
#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:517
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:79
#: modules/stream_out/es.c:93 modules/stream_out/transcode.c:200
98
99
100
msgid "Audio"
msgstr "Lyd"

101
#: include/vlc_config_cat.h:53
102
msgid "Audio settings"
103
msgstr "Lydindstillinger"
104

105
#: include/vlc_config_cat.h:55
106
msgid "General audio settings"
107
msgstr "Generelle lydindstillinger"
108

109
#: include/vlc_config_cat.h:57 include/vlc_config_cat.h:79
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
110
#: src/video_output/video_output.c:506
111
112
113
msgid "Filters"
msgstr "Filtre"

114
#: include/vlc_config_cat.h:58
115
#, fuzzy
116
msgid "Audio filters are used to process the audio stream."
117
msgstr "Lydfiltre bruges til at modificere lydstreamen"
118

119
#: include/vlc_config_cat.h:60 src/audio_output/input.c:112
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
120
#: modules/gui/macosx/intf.m:615 modules/gui/macosx/intf.m:616
121
122
123
msgid "Visualizations"
msgstr "Visualiseringer"

124
#: include/vlc_config_cat.h:61 src/audio_output/input.c:186
125
msgid "Audio visualizations"
126
msgstr "Lydvisualiseringer"
127

128
#: include/vlc_config_cat.h:63 include/vlc_config_cat.h:75
129
msgid "Output modules"
130
msgstr "Udgangsmoduler"
131

132
133
134
#: include/vlc_config_cat.h:64
#, fuzzy
msgid "General settings for audio output modules."
135
msgstr "Disse er generelle indstillinger for lydudgangs moduler."
136

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
137
#: include/vlc_config_cat.h:66 src/libvlc-module.c:1931
138
#: modules/stream_out/transcode.c:232
139
140
141
msgid "Miscellaneous"
msgstr "Diverse"

142
#: include/vlc_config_cat.h:67
143
144
#, fuzzy
msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
145
msgstr "Diverse lydindstillinger og moduler"
146

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
147
#: include/vlc_config_cat.h:70 src/input/es_out.c:2631 src/input/es_out.c:2711
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
148
#: src/libvlc-module.c:1553 modules/gui/macosx/intf.m:618
149
150
151
152
#: modules/gui/macosx/output.m:160 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:102
#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:182 modules/gui/macosx/wizard.m:381
#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:518
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:80
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
153
154
#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:292 modules/misc/dummy/dummy.c:104
#: modules/stream_out/es.c:101 modules/stream_out/transcode.c:169
155
156
157
msgid "Video"
msgstr "Video"

158
#: include/vlc_config_cat.h:71
159
msgid "Video settings"
160
msgstr "Video indstillinger"
161

162
#: include/vlc_config_cat.h:73
163
msgid "General video settings"
164
msgstr "Generelle video indstillinger"
165

166
#: include/vlc_config_cat.h:77
167
msgid "Choose your preferred video output and configure it here."
168
msgstr "Vælg din foretrukne videoudgang og sæt den op her."
169

170
#: include/vlc_config_cat.h:81
171
#, fuzzy
172
msgid "Video filters are used to process the video stream."
173
msgstr "Video filtre bruges til at efter-bearbejde video streamen."
174

175
#: include/vlc_config_cat.h:83
176
msgid "Subtitles/OSD"
177
msgstr "Undertekster/OSD"
178

179
#: include/vlc_config_cat.h:84
180
#, fuzzy
181
msgid ""
182
"Settings related to On-Screen-Display, subtitles and \"overlay subpictures\""
183
184
185
msgstr ""
"Diverse indstillinger relateret til On Screen Display, undertekster og "
"overlægning af billeder"
186

187
#: include/vlc_config_cat.h:93
188
msgid "Input / Codecs"
189
msgstr "Inddata / Codecs"
190

191
#: include/vlc_config_cat.h:94
192
#, fuzzy
193
194
msgid "Settings for input, demultiplexing, decoding and encoding"
msgstr "Indstillinger for video dekodere og indkodere"
195

196
#: include/vlc_config_cat.h:97
197
msgid "Access modules"
198
msgstr "Adgangsmoduler"
199

200
#: include/vlc_config_cat.h:99
201
#, fuzzy
202
msgid ""
203
204
"Settings related to the various access methods. Common settings you may want "
"to alter are HTTP proxy or caching settings."
205
msgstr ""
206
"Indstillinger relaterede til forskellige tilgangs-metoder brugt af VLC.\n"
207
208
"Indstillinger der typisk er relevante at ændre er HTTP proxy eller cache "
"værdier."
209

210
#: include/vlc_config_cat.h:103
211
#, fuzzy
212
213
msgid "Stream filters"
msgstr "Undertekstfil"
214

215
#: include/vlc_config_cat.h:105
216
msgid ""
217
218
"Stream filters are special modules that allow advanced operations on the "
"input side of VLC. Use with care..."
219
msgstr ""
220

221
#: include/vlc_config_cat.h:108
222
msgid "Demuxers"
223
msgstr "Demuxere"
224

225
#: include/vlc_config_cat.h:109
226
227
#, fuzzy
msgid "Demuxers are used to separate audio and video streams."
228
msgstr "Demuxere bruges til at skille lyd og video streams fra hinanden"
229

230
#: include/vlc_config_cat.h:111
231
msgid "Video codecs"
232
msgstr "Video Codec's"
233

234
#: include/vlc_config_cat.h:112
235
236
#, fuzzy
msgid "Settings for the video-only decoders and encoders."
237
msgstr "Indstillinger for video dekodere og indkodere"
238

239
#: include/vlc_config_cat.h:114
240
msgid "Audio codecs"
241
msgstr "Audio codec's"
242

243
#: include/vlc_config_cat.h:115
244
245
#, fuzzy
msgid "Settings for the audio-only decoders and encoders."
246
msgstr "Indstillinger for lyd dekodere og indkodere"
247

248
#: include/vlc_config_cat.h:117
249
msgid "Other codecs"
250
msgstr "Andre codec"
251

252
#: include/vlc_config_cat.h:118
253
254
#, fuzzy
msgid "Settings for audio+video and miscellaneous decoders and encoders."
255
msgstr "Indstillinger for lyd+video dekodere og indkodere"
256

257
258
259
260
261
262
#: include/vlc_config_cat.h:120
#, fuzzy
msgid "General Input"
msgstr "Generelt"

#: include/vlc_config_cat.h:121
263
#, fuzzy
264
msgid "General input settings. Use with care..."
265
msgstr "Advancerede inddata indstillinger. Brug med omtanke."
266

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
267
#: include/vlc_config_cat.h:124 src/libvlc-module.c:1858
268
269
msgid "Stream output"
msgstr "Streamuddata"
270

271
#: include/vlc_config_cat.h:126
272
#, fuzzy
273
msgid ""
274
275
"Stream output settings are used when acting as a streaming server or when "
"saving incoming streams.\n"
276
277
278
279
"Streams are first muxed and then sent through an \"access output\" module "
"that can either save the stream to a file, or stream it (UDP, HTTP, RTP/"
"RTSP).\n"
"Sout streams modules allow advanced stream processing (transcoding, "
280
"duplicating...)."
281
msgstr ""
282
283
284
285
286
287
288
"Stream uddata er hvad der tillader VLC at optræde som en streaming server og "
"tillader at gemme streams.\n"
"Streams er først sammenkoblet (muxed) og derefter sendt igennem et  \"Uddata "
"tilgangs\" modul der kan gemme streamen som en fil eller streame den (UDP, "
"HTTP, RTP/RTSP).\n"
"Sout stream moduler tillader advancerede bearbejdning af streamen "
"(konvertering, duplikering osv.)"
289

290
#: include/vlc_config_cat.h:134
291
msgid "General stream output settings"
292
msgstr "Generelle stream-udgangs indstillinger"
293

294
#: include/vlc_config_cat.h:136
295
msgid "Muxers"
296
msgstr "Muxere"
297

298
#: include/vlc_config_cat.h:138
299
msgid ""
300
301
302
"Muxers create the encapsulation formats that are used to put all the "
"elementary streams (video, audio, ...) together. This setting allows you to "
"always force a specific muxer. You should probably not do that.\n"
303
304
"You can also set default parameters for each muxer."
msgstr ""
305

306
#: include/vlc_config_cat.h:144
307
msgid "Access output"
308
msgstr "Uddata tilgang"
309

310
#: include/vlc_config_cat.h:146
311
msgid ""
312
313
314
"Access output modules control the ways the muxed streams are sent. This "
"setting allows you to always force a specific access output method. You "
"should probably not do that.\n"
315
316
"You can also set default parameters for each access output."
msgstr ""
317

318
#: include/vlc_config_cat.h:151
319
msgid "Packetizers"
320
msgstr ""
321

322
#: include/vlc_config_cat.h:153
323
msgid ""
Felix Paul Kühne's avatar
Felix Paul Kühne committed
324
325
326
"Packetizers are used to \"preprocess\" the elementary streams before muxing. "
"This setting allows you to always force a packetizer. You should probably "
"not do that.\n"
327
328
"You can also set default parameters for each packetizer."
msgstr ""
329

330
#: include/vlc_config_cat.h:159
331
msgid "Sout stream"
332
msgstr "Sout stream"
333

334
#: include/vlc_config_cat.h:160
335
336
337
338
msgid ""
"Sout stream modules allow to build a sout processing chain. Please refer to "
"the Streaming Howto for more information. You can configure default options "
"for each sout stream module here."
339
msgstr ""
340

341
#: include/vlc_config_cat.h:165 modules/services_discovery/sap.c:124
342
msgid "SAP"
343
msgstr "SAP"
344

345
#: include/vlc_config_cat.h:167
346
347
348
349
350
351
msgid ""
"SAP is a way to publically announce streams that are being sent using "
"multicast UDP or RTP."
msgstr ""
"SAP er en metode til at offentligt annoncere streams der skal sendes ved "
"hjælp af multicast UDP eller RTP."
352

353
#: include/vlc_config_cat.h:170
354
msgid "VOD"
355
msgstr "VOD"
356

357
#: include/vlc_config_cat.h:171
358
msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
359
msgstr "VLCs implementering af Video On Demand"
360

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
361
#: include/vlc_config_cat.h:175 src/libvlc-module.c:1992
362
#: src/playlist/engine.c:119 modules/demux/playlist/playlist.c:66
363
#: modules/demux/playlist/playlist.c:67
364
#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:232
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
365
#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:326 modules/gui/macosx/intf.m:548
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
366
#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1262
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
367
#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:102
368
369
370
#: modules/gui/qt4/components/playlist/playlist.cpp:114
#: modules/gui/qt4/dialogs/playlist.cpp:43
#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:142
371
372
msgid "Playlist"
msgstr "Spilleliste"
373

374
#: include/vlc_config_cat.h:176
375
#, fuzzy
376
msgid ""
377
378
"Settings related to playlist behaviour (e.g. playback mode) and to modules "
"that automatically add items to the playlist (\"service discovery\" modules)."
379
380
381
382
msgstr ""
"Indstillinger relateret til spillelisteopførsel (f.eks. afspilnings-"
"tilstand) og til moduler der automatisk tilføjer elementer til spillelisten "
"('service opdagelsesmoduler')"
383

384
#: include/vlc_config_cat.h:180
385
msgid "General playlist behaviour"
386
msgstr "Generel spillelisteopførsel"
387

388
389
#: include/vlc_config_cat.h:181 modules/gui/macosx/playlist.m:455
#: modules/gui/macosx/playlist.m:456
390
msgid "Services discovery"
391
msgstr "Opdagelse af tjenester"
392

393
#: include/vlc_config_cat.h:182
394
#, fuzzy
395
msgid ""
396
397
"Services discovery modules are facilities that automatically add items to "
"playlist."
398
399
400
msgstr ""
"Tjenesteopdagelsesmoduler er moduler der automatisk tilføjer elementer til "
"spillelisten"
401

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
402
#: include/vlc_config_cat.h:186 src/libvlc-module.c:1808
403
404
405
msgid "Advanced"
msgstr "Advanceret"

406
407
408
#: include/vlc_config_cat.h:187
#, fuzzy
msgid "Advanced settings. Use with care..."
409
msgstr "Advancerede indstillinger. Brug med omtanke."
410

411
#: include/vlc_config_cat.h:189
412
msgid "CPU features"
413
msgstr "CPU indstillinger"
414

415
#: include/vlc_config_cat.h:190
416
#, fuzzy
417
msgid ""
418
"You can choose to disable some CPU accelerations here. Use with extreme care!"
419
420
421
msgstr ""
"Her kan du deaktivere specialle CPU accelerations funktioner. Du bør "
"sandsynligvis ikke ændre noget."
422

423
#: include/vlc_config_cat.h:193
424
425
426
#, fuzzy
msgid "Advanced settings"
msgstr "Advancerede indstillinger..."
427

428
#: include/vlc_config_cat.h:198 modules/gui/macosx/open.m:171
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
429
430
#: modules/gui/macosx/open.m:444 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:253
#: modules/gui/pda/pda_interface.c:546 modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:221
431
432
433
msgid "Network"
msgstr "Netværk"

434
#: include/vlc_config_cat.h:199
435
436
#, fuzzy
msgid "These modules provide network functions to all other parts of VLC."
437
msgstr "Disse moduler giver netværksfunktioner til alle andre dele af VLC"
438

439
#: include/vlc_config_cat.h:202
440
msgid "Chroma modules settings"
441
msgstr "Farvestyrke modulindstillinger"
442

443
#: include/vlc_config_cat.h:203
444
msgid "These settings affect chroma transformation modules."
445
msgstr "Disse indstillinger påvirker farvestyrke modulerne"
446

447
#: include/vlc_config_cat.h:205
448
449
450
msgid "Packetizer modules settings"
msgstr "Indstillinger for Packetizer modulerne"

451
#: include/vlc_config_cat.h:209
452
453
454
msgid "Encoders settings"
msgstr "Indstillinger for encoders"

455
#: include/vlc_config_cat.h:211
456
msgid "These are general settings for video/audio/subtitles encoding modules."
457
458
459
msgstr ""
"Dette er generelle indstillinger for video/lyd/understekster encoding "
"moduler."
460

461
#: include/vlc_config_cat.h:214
462
463
464
msgid "Dialog providers settings"
msgstr "Indstillinger for vindue-udbydere"

465
#: include/vlc_config_cat.h:216
466
467
468
msgid "Dialog providers can be configured here."
msgstr "Indstillinger for vindues-udbydere kan sættes op her."

469
#: include/vlc_config_cat.h:218
470
471
472
msgid "Subtitle demuxer settings"
msgstr "Undertekst demuxer indstillinger"

473
#: include/vlc_config_cat.h:220
474
475
476
477
478
479
msgid ""
"In this section you can force the behavior of the subtitle demuxer, for "
"example by setting the subtitles type or file name."
msgstr ""
"I denne sektion kan du tvinge opførslen for undertekst demuxeren, f.eks. ved "
"at sætte underteksternes type eller filnavn."
480

481
#: include/vlc_config_cat.h:227
482
msgid "No help available"
483
msgstr "Ingen hjælp tilgængelig"
484

485
#: include/vlc_config_cat.h:228
486
487
#, fuzzy
msgid "There is no help available for these modules."
488
msgstr "Der er ingen hjælp tilgængelig for disse moduler"
489

490
#: include/vlc_interface.h:124
491
#, fuzzy
492
493
msgid ""
"\n"
494
"Warning: if you can't access the GUI anymore, open a command-line window, go "
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
495
"to the directory where you installed VLC and run \"vlc -I qt\"\n"
496
msgstr ""
497
"\n"
498
499
500
"Advarsel! Hvis du ikke længere har adgang til brugergrænsefladen, kan du "
"åbne en dos kommandoprompt, og fra den mappe hvor VLC er installeret, køre "
"\"vlc -I wxwin\"\n"
501

Rémi Denis-Courmont's avatar
Rémi Denis-Courmont committed
502
#: include/vlc_intf_strings.h:34
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
503
504
505
msgid "Quick &Open File..."
msgstr "Hurtig &åbn fil..."

Rémi Denis-Courmont's avatar
Rémi Denis-Courmont committed
506
#: include/vlc_intf_strings.h:35
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
507
508
509
510
#, fuzzy
msgid "&Advanced Open..."
msgstr "Advancerede indstillinger..."

Rémi Denis-Courmont's avatar
Rémi Denis-Courmont committed
511
#: include/vlc_intf_strings.h:36
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
512
513
514
515
#, fuzzy
msgid "Open &Directory..."
msgstr "Åbn M&appe...\tCtrl-F"

Rémi Denis-Courmont's avatar
Rémi Denis-Courmont committed
516
#: include/vlc_intf_strings.h:38
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
517
518
519
520
#, fuzzy
msgid "Select one or more files to open"
msgstr "Vælg filen der skal gemmes som"

Rémi Denis-Courmont's avatar
Rémi Denis-Courmont committed
521
#: include/vlc_intf_strings.h:42
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
522
#, fuzzy
523
msgid "Media &Information"
524
msgstr "Meta-oplysninger"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
525

Rémi Denis-Courmont's avatar
Rémi Denis-Courmont committed
526
#: include/vlc_intf_strings.h:43
527
#, fuzzy
528
msgid "&Codec Information"
529
530
msgstr "Transformation"

Rémi Denis-Courmont's avatar
Rémi Denis-Courmont committed
531
#: include/vlc_intf_strings.h:44
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
532
#, fuzzy
533
534
msgid "&Messages"
msgstr "Beskeder"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
535

536
#: include/vlc_intf_strings.h:45
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
537
#, fuzzy
538
msgid "Jump to Specific &Time"
539
540
msgstr "Logo position"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
541
#: include/vlc_intf_strings.h:46 modules/gui/qt4/menus.cpp:596
542
#, fuzzy
543
msgid "&Bookmarks"
544
545
msgstr "Bogmærker"

546
#: include/vlc_intf_strings.h:47
547
#, fuzzy
548
msgid "&VLM Configuration"
549
550
msgstr "VLM opsætningsfil"

551
#: include/vlc_intf_strings.h:49
552
#, fuzzy
553
554
msgid "&About"
msgstr "Om"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
555

556
557
#: include/vlc_intf_strings.h:52 modules/control/rc.c:75
#: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:51
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
558
559
560
561
562
#: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:141 modules/gui/macosx/intf.m:541
#: modules/gui/macosx/intf.m:586 modules/gui/macosx/intf.m:673
#: modules/gui/macosx/intf.m:680 modules/gui/macosx/intf.m:1928
#: modules/gui/macosx/intf.m:1929 modules/gui/macosx/intf.m:1930
#: modules/gui/macosx/intf.m:1931 modules/gui/macosx/playlist.m:443
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
563
#: modules/gui/pda/pda_interface.c:260 modules/gui/pda/pda_interface.c:261
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
564
565
#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:100 modules/gui/qt4/menus.cpp:728
#: modules/gui/qt4/ui/open.h:287
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
566
567
568
msgid "Play"
msgstr "Afspil"

569
#: include/vlc_intf_strings.h:53
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
570
#, fuzzy
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
571
msgid "Fetch Information"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
572
573
msgstr "Meta-oplysninger"

574
#: include/vlc_intf_strings.h:54 modules/gui/macosx/playlist.m:444
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
575
#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1252
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
576
577
578
#: modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:46 modules/gui/qt4/ui/open_file.h:210
#: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.h:104
#: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:171
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
579
580
581
msgid "Delete"
msgstr "Fjern"

582
#: include/vlc_intf_strings.h:55
583
584
585
586
#, fuzzy
msgid "Information..."
msgstr "Transformation"

587
#: include/vlc_intf_strings.h:56
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
588
589
590
591
#, fuzzy
msgid "Sort"
msgstr "S&ortér"

592
#: include/vlc_intf_strings.h:57
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
593
#, fuzzy
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
594
msgid "Add Node"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
595
596
msgstr "Audio encoder"

597
#: include/vlc_intf_strings.h:58
598
599
600
601
#, fuzzy
msgid "Stream..."
msgstr "Stream"

602
#: include/vlc_intf_strings.h:59
603
604
605
606
#, fuzzy
msgid "Save..."
msgstr "Gem som..."

607
#: include/vlc_intf_strings.h:60
Felix Paul Kühne's avatar
Felix Paul Kühne committed
608
609
610
611
#, fuzzy
msgid "Open Folder..."
msgstr "Åbn fil..."

612
#: include/vlc_intf_strings.h:64 src/libvlc-module.c:1175
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
613
614
615
msgid "Repeat all"
msgstr "Gentag alle"

616
#: include/vlc_intf_strings.h:65
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
617
618
619
620
#, fuzzy
msgid "Repeat one"
msgstr "Gentag én gang"

621
#: include/vlc_intf_strings.h:66
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
622
623
624
msgid "No repeat"
msgstr ""

625
#: include/vlc_intf_strings.h:68 src/libvlc-module.c:1391
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
626
#: modules/gui/macosx/controls.m:1014 modules/gui/macosx/intf.m:592
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
627
628
629
msgid "Random"
msgstr "Tilfældig"

630
#: include/vlc_intf_strings.h:69
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
631
#, fuzzy
Felix Paul Kühne's avatar
Felix Paul Kühne committed
632
633
msgid "Random off"
msgstr "Tilfældig fra"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
634

635
#: include/vlc_intf_strings.h:71
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
636
637
638
639
#, fuzzy
msgid "Add to playlist"
msgstr "Tilføj til playlist"

640
#: include/vlc_intf_strings.h:72
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
641
642
643
644
#, fuzzy
msgid "Add to media library"
msgstr "VLC medieafspiller"

645
#: include/vlc_intf_strings.h:74
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
646
647
648
649
#, fuzzy
msgid "Add file..."
msgstr "Gem fil"

650
#: include/vlc_intf_strings.h:75
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
651
652
653
654
#, fuzzy
msgid "Advanced open..."
msgstr "Advancerede indstillinger..."

655
#: include/vlc_intf_strings.h:76
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
656
657
658
659
#, fuzzy
msgid "Add directory..."
msgstr "Tilføj &mappe..."

660
#: include/vlc_intf_strings.h:78
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
661
#, fuzzy
662
msgid "Save Playlist to &File..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
663
664
msgstr "Gem spilleliste..."

665
#: include/vlc_intf_strings.h:79
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
666
#, fuzzy
667
668
msgid "Open Play&list..."
msgstr "&Åbn spilleliste..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
669

670
#: include/vlc_intf_strings.h:81
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
671
672
673
msgid "Search"
msgstr "Søg"

674
#: include/vlc_intf_strings.h:82
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
675
#, fuzzy
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
676
msgid "Search Filter"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
677
678
msgstr "Åbn spilleliste"

679
#: include/vlc_intf_strings.h:84
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
680
#, fuzzy
681
682
msgid "&Services Discovery"
msgstr "Opdagelse af tjenester"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
683

684
#: include/vlc_intf_strings.h:88
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
685
686
687
688
689
690
691
msgid ""
"Some options are available but hidden. Check \"Advanced options\" to see "
"them."
msgstr ""
"Nogen indstillinger er tilgængelige men skjulte. Tryk på \"Advancerede "
"indstillinger\" for at se dem."

692
#: include/vlc_intf_strings.h:93 modules/gui/macosx/extended.m:77
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
693
694
695
msgid "Image clone"
msgstr "Billede klon"

696
#: include/vlc_intf_strings.h:94
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
697
698
699
700
#, fuzzy
msgid "Clone the image"
msgstr "Luk vinduet"

701
#: include/vlc_intf_strings.h:96
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
702
703
704
705
#, fuzzy
msgid "Magnification"
msgstr "Forstærkning"

706
#: include/vlc_intf_strings.h:97
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
707
708
709
710
711
msgid ""
"Magnify a part of the video. You can select which part of the image should "
"be magnified."
msgstr ""

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
712
#: include/vlc_intf_strings.h:100 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:911
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
713
714
715
716
#, fuzzy
msgid "Waves"
msgstr "Wave"

717
#: include/vlc_intf_strings.h:101
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
718
719
720
721
#, fuzzy
msgid "\"Waves\" video distortion effect"
msgstr "Tilføjer forvrængelses effekt"

722
#: include/vlc_intf_strings.h:103
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
723
724
725
726
#, fuzzy
msgid "\"Water surface\" video distortion effect"
msgstr "Tilføjer forvrængelses effekt"

727
#: include/vlc_intf_strings.h:105
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
728
729
730
731
#, fuzzy
msgid "Image colors inversion"
msgstr "Inverter billedet"

732
#: include/vlc_intf_strings.h:107
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
733
734
735
msgid "Split the image to make an image wall"
msgstr ""

736
#: include/vlc_intf_strings.h:109
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
737
738
739
740
741
msgid ""
"Create a \"puzzle game\" with the video.\n"
"The video gets split in parts that you must sort."
msgstr ""

742
#: include/vlc_intf_strings.h:112
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
743
744
745
746
747
msgid ""
"\"Edge detection\" video distortion effect.\n"
"Try changing the various settings for different effects"
msgstr ""

748
#: include/vlc_intf_strings.h:115
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
749
750
751
752
753
754
msgid ""
"\"Color detection\" effect. The whole image will be turned to black and "
"white, except the parts that are of the color that you select in the "
"settings."
msgstr ""

755
#: include/vlc_intf_strings.h:119
Felix Paul Kühne's avatar
Felix Paul Kühne committed
756
757
msgid ""
"<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
758
"charset=utf-8\" /></head><body><h2>Welcome to VLC media player Help</"
Felix Paul Kühne's avatar
Felix Paul Kühne committed
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
"h2><h3>Documentation</h3><p>You can find VLC documentation on VideoLAN's <a "
"href=\"http://wiki.videolan.org\">wiki</a> website.</p><p>If you are a "
"newcomer to VLC media player, please read the<br><a href=\"http://wiki."
"videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies\"><em>Introduction to VLC media "
"player</em></a>.</p><p>You will find some information on how to use the "
"player in the <br>\"<a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
"Play_HowTo\"><em>How to play files with VLC media player</em></a>\" document."
"</p><p>For all the saving, converting, transcoding, encoding, muxing and "
"streaming tasks, you should find useful information in the <a href=\"http://"
"wiki.videolan.org/Documentation:Streaming_HowTo\">Streaming Documentation</"
"a>.</p><p>If you are unsure about terminology, please consult the <a href="
"\"http://wiki.videolan.org/Knowledge_Base\">knowledge base</a>.</p><p>To "
"understand the main keyboard shortcuts, read the <a href=\"http://wiki."
"videolan.org/Hotkeys\">shortcuts</a> page.</p><h3>Help</h3><p>Before asking "
773
774
775
776
777
778
779
780
781
"any question, please refer yourself to the <a href=\"http://www.videolan.org/"
"support/faq.html\">FAQ</a>.</p><p>You might then get (and give) help on the "
"<a href=\"http://forum.videolan.org\">Forums</a>, the <a href=\"http://www."
"videolan.org/vlc/lists.html\">mailing-lists</a> or our IRC channel "
"(<em>#videolan</em> on irc.freenode.net).</p><h3>Contribute to the project</"
"h3><p>You can help the VideoLAN project giving some of your time to help the "
"community, to design skins, to translate the documentation, to test and to "
"code. You can also give funds and material to help us. And of course, you "
"can <b>promote</b> VLC media player.</p></body></html>"
Felix Paul Kühne's avatar
Felix Paul Kühne committed
782
783
msgstr ""

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
784
785
#: src/audio_output/filters.c:159 src/audio_output/filters.c:206
#: src/audio_output/filters.c:229
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
786
787
788
789
#, fuzzy
msgid "Audio filtering failed"
msgstr "Lydfiltre"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
790
791
#: src/audio_output/filters.c:160 src/audio_output/filters.c:207
#: src/audio_output/filters.c:230
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
792
793
794
795
#, c-format
msgid "The maximum number of filters (%d) was reached."
msgstr ""

796
797
#: src/audio_output/input.c:114 src/audio_output/input.c:160
#: src/input/es_out.c:890 src/libvlc-module.c:604
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
798
#: src/video_output/video_output.c:1788 modules/video_filter/postproc.c:224
799
msgid "Disable"
800
msgstr "Deaktivér"
801

802
#: src/audio_output/input.c:116 modules/visualization/visual/visual.c:131
dionoea's avatar
dionoea committed
803
804
805
#, fuzzy
msgid "Spectrometer"
msgstr "Spektrum"
806

807
#: src/audio_output/input.c:118
808
msgid "Scope"
809
msgstr "Scope"
810

811
#: src/audio_output/input.c:120
812
msgid "Spectrum"
813
msgstr "Spektrum"
814

815
#: src/audio_output/input.c:122
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
816
817
818
819
#, fuzzy
msgid "Vu meter"
msgstr "Video filtre"

820
821
#: src/audio_output/input.c:157 modules/audio_filter/equalizer.c:74
#: modules/gui/macosx/equalizer.m:153 modules/gui/macosx/equalizer.m:167
822
823
824
msgid "Equalizer"
msgstr "Equalizer"

825
#: src/audio_output/input.c:179 src/libvlc-module.c:304
826
msgid "Audio filters"
827
msgstr "Lydfiltre"
828

829
#: src/audio_output/input.c:201
830
831
832
833
#, fuzzy
msgid "Replay gain"
msgstr "Afspil og stop"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
834
#: src/audio_output/output.c:102 src/audio_output/output.c:129
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
835
836
#: modules/access/vcdx/info.c:121 modules/gui/macosx/intf.m:611
#: modules/gui/macosx/intf.m:612
837
msgid "Audio Channels"
838
msgstr "Lydkanaler"
839

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
840
#: src/audio_output/output.c:105 src/audio_output/output.c:140
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
841
#: modules/access/alsa.c:70 modules/access/oss.c:60 modules/access/v4l2.c:228
842
843
844
845
846
#: modules/audio_output/alsa.c:196 modules/audio_output/alsa.c:227
#: modules/audio_output/directx.c:559 modules/audio_output/oss.c:208
#: modules/audio_output/portaudio.c:403 modules/audio_output/sdl.c:184
#: modules/audio_output/sdl.c:201 modules/audio_output/waveout.c:519
#: modules/codec/twolame.c:71
847
848
849
msgid "Stereo"
msgstr "Stereo"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
850
#: src/audio_output/output.c:107 src/audio_output/output.c:143
851
#: src/libvlc-module.c:398 src/libvlc-module.c:447
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
852
#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:101 modules/codec/dvbsub.c:75
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
853
#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:187 modules/codec/zvbi.c:79
854
#: modules/control/gestures.c:91 modules/gui/fbosd.c:162
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
855
856
857
858
859
#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:884
#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:937
#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:942 modules/video_filter/logo.c:99
#: modules/video_filter/marq.c:138 modules/video_filter/mosaic.c:172
#: modules/video_filter/osdmenu.c:85 modules/video_filter/rss.c:171
860
861
862
msgid "Left"
msgstr "Venstre"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
863
#: src/audio_output/output.c:109 src/audio_output/output.c:145
864
#: src/libvlc-module.c:398 src/libvlc-module.c:447
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
865
#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:101 modules/codec/dvbsub.c:75
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
866
#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:187 modules/codec/zvbi.c:79
867
#: modules/control/gestures.c:91 modules/gui/fbosd.c:162
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
868
869
870
#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:886 modules/video_filter/logo.c:99
#: modules/video_filter/marq.c:138 modules/video_filter/mosaic.c:172
#: modules/video_filter/osdmenu.c:85 modules/video_filter/rss.c:171
871
872
873
msgid "Right"
msgstr "Højre"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
874
#: src/audio_output/output.c:135
875
876
877
msgid "Dolby Surround"
msgstr "Dolby Surround"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
878
#: src/audio_output/output.c:147
879
880
881
msgid "Reverse stereo"
msgstr "Omvendt stereo"