sl.po 853 KB
Newer Older
1 2 3
# Slovenian translation of VLC.
# Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org> 2005 - 2010.
# 
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
4 5
msgid ""
msgstr ""
Matej Urbančič's avatar
Matej Urbančič committed
6
"Project-Id-Version: vlc 1.0\n"
7
"Report-Msgid-Bugs-To: vlc-devel@videolan.org\n"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
8
"POT-Creation-Date: 2010-04-12 23:59+0100\n"
9
"PO-Revision-Date: 2010-01-23 20:55+0100\n"
10
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
11 12 13 14
"Language-Team: Slovenian <sl@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
15 16 17
"Language: Slovenian\n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
"%100==4 ? 3 : 0);\n"
18
"X-Poedit-Language: Slovenian\n"
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
19 20 21
"X-Poedit-Country: SLOVENIA\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"

22
#: include/vlc_common.h:916
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
23 24 25 26 27 28
msgid ""
"This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
"You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
"see the file named COPYING for details.\n"
"Written by the VideoLAN team; see the AUTHORS file.\n"
msgstr ""
Matej Urbančič's avatar
Matej Urbančič committed
29
"Program je na voljo brez vsakršne GARANCIJE.\n"
30 31 32 33
"Program si je mogoče izmenjevati pod pogoji GNU Splošnega javnega "
"dovoljenja;\n"
"Več podrobnosti je zapisanih v datoteki COPYING.\n"
"Program ureja ekipa VideoLAN; podrobnosti so zapisane v AUTHORS datoteki.\n"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
34

35
#: include/vlc_config_cat.h:32
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
36
msgid "VLC preferences"
37
msgstr "Možnosti VLC"
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
38

39
#: include/vlc_config_cat.h:34
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
40 41 42
msgid "Select \"Advanced Options\" to see all options."
msgstr "Izberite \"Podrobni pogled\" za spreminjanje vseh nastavitev."

43 44
#: include/vlc_config_cat.h:37 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:180
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:81
45
#: modules/gui/qt4/menus.cpp:1013 modules/misc/dummy/dummy.c:69
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
46 47 48
msgid "Interface"
msgstr "Vmesnik"

49
#: include/vlc_config_cat.h:38
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
50 51 52
msgid "Settings for VLC's interfaces"
msgstr "Nastavitve vmesnikov predvajalnika VLC"

53 54
#: include/vlc_config_cat.h:40
msgid "Main interfaces settings"
Matej Urbančič's avatar
Matej Urbančič committed
55
msgstr "Nastavitve glavnega vmesnika"
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
56

57
#: include/vlc_config_cat.h:42
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
58 59 60
msgid "Main interfaces"
msgstr "Glavni vmesniki"

61
#: include/vlc_config_cat.h:43
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
62 63 64
msgid "Settings for the main interface"
msgstr "Nastavitve glavnega vmesnika"

65
#: include/vlc_config_cat.h:45 src/libvlc-module.c:185
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
66 67 68
msgid "Control interfaces"
msgstr "Nadzorni vmesniki"

69
#: include/vlc_config_cat.h:46
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
70
msgid "Settings for VLC's control interfaces"
71
msgstr "Nastavitve nadzornih vmesnikov predvajalnika VLC"
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
72

73
#: include/vlc_config_cat.h:48 include/vlc_config_cat.h:49
74
#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:200
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
75 76 77
msgid "Hotkeys settings"
msgstr "Nastavitve hitrih tipk"

78
#: include/vlc_config_cat.h:52 src/input/es_out.c:2840 src/input/es_out.c:2880
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
79 80 81 82
#: src/libvlc-module.c:1567 modules/access/imem.c:69
#: modules/gui/macosx/intf.m:667 modules/gui/macosx/output.m:170
#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:114 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:184
#: modules/gui/macosx/wizard.m:380
83 84
#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:507
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:83
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
85 86
#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:487 modules/services_discovery/mediadirs.c:77
#: modules/stream_out/es.c:93 modules/stream_out/transcode/transcode.c:192
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
87 88 89
msgid "Audio"
msgstr "Zvok"

90
#: include/vlc_config_cat.h:53
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
91
msgid "Audio settings"
92
msgstr "Nastavitve zvoka"
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
93

94
#: include/vlc_config_cat.h:55
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
95
msgid "General audio settings"
96
msgstr "Splošne nastavitve zvoka"
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
97

98
#: include/vlc_config_cat.h:57 include/vlc_config_cat.h:79
99
#: src/video_output/video_output.c:482
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
100 101 102
msgid "Filters"
msgstr "Filtri"

103 104
#: include/vlc_config_cat.h:58
msgid "Audio filters are used to process the audio stream."
Matej Urbančič's avatar
Matej Urbančič committed
105
msgstr "Filtri zvoka so uporabljeni pri obdelavi zvočnega pretoka."
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
106

107 108
#: include/vlc_config_cat.h:60 src/audio_output/input.c:108
#: modules/gui/macosx/intf.m:677 modules/gui/macosx/intf.m:678
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
109
msgid "Visualizations"
110
msgstr "Ponazoritve"
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
111

112
#: include/vlc_config_cat.h:61 src/audio_output/input.c:182
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
113
msgid "Audio visualizations"
114
msgstr "Ponazoritve zvoka"
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
115

116
#: include/vlc_config_cat.h:63 include/vlc_config_cat.h:75
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
117 118 119
msgid "Output modules"
msgstr "Odvodne enote"

120 121
#: include/vlc_config_cat.h:64
msgid "General settings for audio output modules."
122
msgstr "Splošne nastavitve za enote odvajanja zvoka."
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
123

124 125
#: include/vlc_config_cat.h:66 src/libvlc-module.c:2039
#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:226
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
126
msgid "Miscellaneous"
127
msgstr "Razno"
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
128

129
#: include/vlc_config_cat.h:67
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
130
msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
Matej Urbančič's avatar
Matej Urbančič committed
131
msgstr "Različne nastavitve zvoka in enot."
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
132

133
#: include/vlc_config_cat.h:70 src/input/es_out.c:2843 src/input/es_out.c:2927
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
134 135 136 137
#: src/libvlc-module.c:1620 modules/access/imem.c:69
#: modules/gui/macosx/intf.m:680 modules/gui/macosx/output.m:160
#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:103 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:188
#: modules/gui/macosx/wizard.m:381
138 139
#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:508
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:85
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
140
#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:469 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:321
141 142
#: modules/misc/dummy/dummy.c:106 modules/services_discovery/mediadirs.c:70
#: modules/stream_out/es.c:101 modules/stream_out/transcode/transcode.c:161
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
143 144 145
msgid "Video"
msgstr "Slika"

146
#: include/vlc_config_cat.h:71
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
147 148 149
msgid "Video settings"
msgstr "Nastavitve slike"

150
#: include/vlc_config_cat.h:73
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
151
msgid "General video settings"
152
msgstr "Splošne nastavitve slike"
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
153

154
#: include/vlc_config_cat.h:77
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
155
msgid "Choose your preferred video output and configure it here."
156
msgstr "Nastavite in uporabite želeno odvajanje slikovnega zapisa."
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
157

158 159
#: include/vlc_config_cat.h:81
msgid "Video filters are used to process the video stream."
Matej Urbančič's avatar
Matej Urbančič committed
160
msgstr "Filtri slike so uporabljeni pri obdelavi slikovnega pretoka."
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
161

162
#: include/vlc_config_cat.h:83
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
163 164 165
msgid "Subtitles/OSD"
msgstr "Podnapisi/OSD"

166
#: include/vlc_config_cat.h:84
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
167
msgid ""
168
"Settings related to On-Screen-Display, subtitles and \"overlay subpictures\""
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
169
msgstr ""
170 171
"Različne nastavitve prikazovanja besedila podnapisov in \"prekrivnih nalepk"
"\" na zaslonu."
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
172

173
#: include/vlc_config_cat.h:93
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
174 175 176
msgid "Input / Codecs"
msgstr "Dovod / Kodek"

177 178
#: include/vlc_config_cat.h:94
msgid "Settings for input, demultiplexing, decoding and encoding"
Matej Urbančič's avatar
Matej Urbančič committed
179
msgstr "Nastavitve dovajanja, deljenja, kodiranja in dekodiranja."
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
180

181
#: include/vlc_config_cat.h:97
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
182 183 184
msgid "Access modules"
msgstr "Enote dostopa"

185
#: include/vlc_config_cat.h:99
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
186
msgid ""
187 188
"Settings related to the various access methods. Common settings you may want "
"to alter are HTTP proxy or caching settings."
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
189
msgstr ""
Matej Urbančič's avatar
Matej Urbančič committed
190
"Nastavitve v povezavi z različnimi metodami dostopa. Splošne nastavitve "
191
"vsebujejo podatke HTTP namestniškega strežnika in vrednosti predpomnilnika."
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
192

193 194
#: include/vlc_config_cat.h:103
msgid "Stream filters"
Matej Urbančič's avatar
Matej Urbančič committed
195
msgstr "Filtri pretoka"
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
196

197
#: include/vlc_config_cat.h:105
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
198
msgid ""
199 200
"Stream filters are special modules that allow advanced operations on the "
"input side of VLC. Use with care..."
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
201
msgstr ""
202
"Filtri pretoka so posebne enote, ki omogočajo uporabno naprednih opravil "
203
"pretakanja medijev v predvajalnik VLC. Nastavitve spreminjajte samo, če ste "
Matej Urbančič's avatar
Matej Urbančič committed
204
"res prepričani v svoje znanje."
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
205

206
#: include/vlc_config_cat.h:108
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
207
msgid "Demuxers"
208
msgstr "Odvijalnik"
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
209

210
#: include/vlc_config_cat.h:109
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
211
msgid "Demuxers are used to separate audio and video streams."
212
msgstr "Odvijalniki se uporabljajo za ločevanje zapisa zvoka in slike. "
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
213

214
#: include/vlc_config_cat.h:111
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
215 216 217
msgid "Video codecs"
msgstr "Slikovni kodeki"

218
#: include/vlc_config_cat.h:112
219 220
#, fuzzy
msgid "Settings for the video, images or video+audio decoders and encoders."
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
221 222
msgstr "Nastavitve kodiranja in dekodiranja slike."

223
#: include/vlc_config_cat.h:114
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
224 225 226
msgid "Audio codecs"
msgstr "Kodeki zvoka"

227
#: include/vlc_config_cat.h:115
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
228 229 230
msgid "Settings for the audio-only decoders and encoders."
msgstr "Nastavitve kodiranja in dekodiranja zvoka."

231
#: include/vlc_config_cat.h:117
232 233 234
#, fuzzy
msgid "Subtitles codecs"
msgstr "Kodek podnapisov"
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
235

236
#: include/vlc_config_cat.h:118
237 238 239
#, fuzzy
msgid "Settings for subtitles, teletext and CC decoders and encoders."
msgstr "Nastavitve kodiranja in dekodiranja slike."
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
240

241 242
#: include/vlc_config_cat.h:120
msgid "General Input"
Matej Urbančič's avatar
Matej Urbančič committed
243
msgstr "Splošni dovod"
244 245 246

#: include/vlc_config_cat.h:121
msgid "General input settings. Use with care..."
Matej Urbančič's avatar
Matej Urbančič committed
247
msgstr "Splošne nastavitve dovajanja. Uporabite previdno ..."
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
248

249
#: include/vlc_config_cat.h:124 src/libvlc-module.c:1959
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
250 251 252
msgid "Stream output"
msgstr "Prikaz pretoka"

253
#: include/vlc_config_cat.h:126
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
254
msgid ""
255 256
"Stream output settings are used when acting as a streaming server or when "
"saving incoming streams.\n"
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
257 258 259 260 261
"Streams are first muxed and then sent through an \"access output\" module "
"that can either save the stream to a file, or stream it (UDP, HTTP, RTP/"
"RTSP).\n"
"Sout streams modules allow advanced stream processing (transcoding, "
"duplicating...)."
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
262
msgstr ""
263
"Odvod zapisov dovoljuje predvajalniku, da se vede kot strežnik ali da "
264
"shranjuje dovodne zapise.\n"
265
"Zapisi so najprej zviti in potem poslani preko \"dostopnega odvoda\", ki "
266 267
"zapise shrani ali pa jih pretoči (UDP, HTTP, RTP/RTSP).\n"
"Serijske odvodne enote zapisov dovolijo napredno pretočno obdelavo "
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
268
"(prekodiranje, podvojevanje, ...)."
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
269

270
#: include/vlc_config_cat.h:134
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
271
msgid "General stream output settings"
272
msgstr "Splošne nastavitve odvoda zapisa"
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
273

274
#: include/vlc_config_cat.h:136
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
275
msgid "Muxers"
276
msgstr "Zvijalniki"
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
277

278
#: include/vlc_config_cat.h:138
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
279
msgid ""
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
280 281 282
"Muxers create the encapsulation formats that are used to put all the "
"elementary streams (video, audio, ...) together. This setting allows you to "
"always force a specific muxer. You should probably not do that.\n"
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
283 284
"You can also set default parameters for each muxer."
msgstr ""
285 286 287 288
"Zvijalniki pakirajo osnovne zapise (zvok, slika, ...) v enotno embalažo. "
"Nastavitev omogoča, da je vedno uporabljen posebej določen zvijalnik. "
"Spreminjanje nastavitve ni priporočljivo.\n"
"Mogoče je določiti privzete parametre za vsak zvijalnik posebej."
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
289

290
#: include/vlc_config_cat.h:144
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
291 292 293
msgid "Access output"
msgstr "Dostopni odvod"

294
#: include/vlc_config_cat.h:146
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
295
msgid ""
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
296 297 298
"Access output modules control the ways the muxed streams are sent. This "
"setting allows you to always force a specific access output method. You "
"should probably not do that.\n"
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
299 300
"You can also set default parameters for each access output."
msgstr ""
301 302 303
"Enote dostopa dovoda nadzirajo pošiljanje zvitih zapisov. Nastavitev omogoča "
"da vedno uporabite izbrano metodo dostopa. Spreminjanje nastavitve ni "
"priporočljivo.\n"
304
"Možnost imate tudi nastaviti privzete parametre za vsak dostopni odvod."
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
305

306
#: include/vlc_config_cat.h:151
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
307 308 309
msgid "Packetizers"
msgstr "Paketnik"

310
#: include/vlc_config_cat.h:153
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
311
msgid ""
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
312 313 314
"Packetizers are used to \"preprocess\" the elementary streams before muxing. "
"This setting allows you to always force a packetizer. You should probably "
"not do that.\n"
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
315 316
"You can also set default parameters for each packetizer."
msgstr ""
317
"Paketniki se uporabljajo pri \"obdelavi\" osnovnih zapisov pretoka pred "
318
"zvijanjem. Nastavitev določa uporabo določenega paketnika. Spreminjanje "
319
"nastavitve ni priporočljivo.\n"
320
"Mogoče je določiti tudi privzete parametre za izbrani paketnik."
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
321

322
#: include/vlc_config_cat.h:159
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
323
msgid "Sout stream"
324
msgstr "Serijski odvodni zapis."
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
325

326
#: include/vlc_config_cat.h:160
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
327 328 329 330 331
msgid ""
"Sout stream modules allow to build a sout processing chain. Please refer to "
"the Streaming Howto for more information. You can configure default options "
"for each sout stream module here."
msgstr ""
332 333 334
"Serijski izhod enot pretoka dovoljujejo izgradnjo serijskih verig obdelave. "
"Več podrobnosti je mogoče najti v priročniku. Nastavite lahko različne "
"možnosti za vsak serijski izhod pretoka."
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
335

336
#: include/vlc_config_cat.h:165 modules/services_discovery/sap.c:120
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
337 338 339
msgid "SAP"
msgstr "SAP"

340
#: include/vlc_config_cat.h:167
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
341 342 343 344
msgid ""
"SAP is a way to publically announce streams that are being sent using "
"multicast UDP or RTP."
msgstr ""
345 346
"SAP je način javnega objavljanja pretokov, ki se razširjajo preko "
"skupinskega pošiljanja UDP ali RTP protokola."
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
347

348
#: include/vlc_config_cat.h:170
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
349 350 351
msgid "VOD"
msgstr "VOD"

352
#: include/vlc_config_cat.h:171
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
353 354 355
msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
msgstr "Dopolnilo VLC programa za predvajanje Videa na zahtevo"

356 357 358
#: include/vlc_config_cat.h:175 src/libvlc-module.c:2101
#: src/playlist/engine.c:131 modules/demux/playlist/playlist.c:69
#: modules/demux/playlist/playlist.c:70 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:75
359 360 361 362
#: modules/gui/macosx/intf.m:608 modules/gui/qt4/components/controller.hpp:106
#: modules/gui/qt4/components/playlist/playlist.cpp:126
#: modules/gui/qt4/components/playlist/selector.cpp:259
#: modules/gui/qt4/dialogs/playlist.cpp:41
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
363
msgid "Playlist"
364
msgstr "Seznam predvajanja"
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
365

366
#: include/vlc_config_cat.h:176
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
367 368 369 370
msgid ""
"Settings related to playlist behaviour (e.g. playback mode) and to modules "
"that automatically add items to the playlist (\"service discovery\" modules)."
msgstr ""
371
"Nastavitve povezane z vedenjem seznama predvajanja (primer: način "
372 373
"predvajanja) in nastavitve enot samodejnega dodajanja predmetov na seznam "
"predvajanja (\"odkrivanje storitev\")."
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
374

375
#: include/vlc_config_cat.h:180
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
376
msgid "General playlist behaviour"
377
msgstr "Splošne lastnosti seznama predvajanja"
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
378

379 380
#: include/vlc_config_cat.h:181 modules/gui/macosx/playlist.m:476
#: modules/gui/macosx/playlist.m:477
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
381 382 383
msgid "Services discovery"
msgstr "Odkrivanje storitev"

384
#: include/vlc_config_cat.h:182
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
385 386 387 388 389
msgid ""
"Services discovery modules are facilities that automatically add items to "
"playlist."
msgstr ""
"Enote odkrivanja storitev so namenjene samodejnemu dodajanju predmetov na "
390
"seznam predvajanja."
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
391

392
#: include/vlc_config_cat.h:186 src/libvlc-module.c:1906
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
393 394 395
msgid "Advanced"
msgstr "Napredno"

396 397
#: include/vlc_config_cat.h:187
msgid "Advanced settings. Use with care..."
Matej Urbančič's avatar
Matej Urbančič committed
398
msgstr "Napredne nastavitve. Uporabljajte previdno ..."
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
399

400
#: include/vlc_config_cat.h:189
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
401
msgid "CPU features"
402
msgstr "Značilnosti CPE"
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
403

404
#: include/vlc_config_cat.h:190
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
405
msgid ""
406
"You can choose to disable some CPU accelerations here. Use with extreme care!"
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
407
msgstr ""
408 409
"Onemogočiti je mogoče nekatere možnosti pospeševanja CPE. Možnost "
"uporabljajte skrajno previdno!"
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
410

411
#: include/vlc_config_cat.h:193
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
412
msgid "Advanced settings"
413
msgstr "Napredne nastavitve"
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
414

415 416
#: include/vlc_config_cat.h:198 modules/gui/macosx/open.m:180
#: modules/gui/macosx/open.m:459 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:259
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
417
#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:318
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
418
msgid "Network"
419
msgstr "Omrežje"
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
420

421
#: include/vlc_config_cat.h:199
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
422
msgid "These modules provide network functions to all other parts of VLC."
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
423
msgstr ""
424 425
"Enote ponujajo podporo omrežnemu delovanju vsem drugim delom predvajalnika "
"VLC."
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
426

427
#: include/vlc_config_cat.h:202
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
428 429 430
msgid "Chroma modules settings"
msgstr "Nastavitve barvnih enot"

431
#: include/vlc_config_cat.h:203
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
432 433 434
msgid "These settings affect chroma transformation modules."
msgstr "Nastavitve enot barvnega pretvarjanja."

435
#: include/vlc_config_cat.h:205
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
436 437 438
msgid "Packetizer modules settings"
msgstr "Nastavitve enot paketnika"

439
#: include/vlc_config_cat.h:209
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
440 441 442
msgid "Encoders settings"
msgstr "Nastavitve kodirnikov"

443
#: include/vlc_config_cat.h:211
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
444
msgid "These are general settings for video/audio/subtitles encoding modules."
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
445
msgstr ""
446
"Splošne nastavitve kodiranja slikovnih in zvočnih enote ter kodiranje "
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
447
"podnapisov."
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
448

449
#: include/vlc_config_cat.h:214
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
450 451 452
msgid "Dialog providers settings"
msgstr "Nastavitve oken ponudnikov"

453
#: include/vlc_config_cat.h:216
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
454
msgid "Dialog providers can be configured here."
455
msgstr "Okna ponudnikov nastavljate med izbranimi možnostmi."
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
456

457
#: include/vlc_config_cat.h:218
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
458
msgid "Subtitle demuxer settings"
459
msgstr "Nastavitve odvijalnika podnapisov"
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
460

461
#: include/vlc_config_cat.h:220
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
462 463 464 465
msgid ""
"In this section you can force the behavior of the subtitle demuxer, for "
"example by setting the subtitles type or file name."
msgstr ""
466
"Nastavitve odvijalnika podnapisov določajo vedenje, vrsta besedila in "
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
467
"privzete besedilne datoteke."
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
468

469
#: include/vlc_config_cat.h:227
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
470
msgid "No help available"
471
msgstr "Na voljo ni pomoči"
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
472

473
#: include/vlc_config_cat.h:228
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
474
msgid "There is no help available for these modules."
475
msgstr "Za te enote ni na voljo pomoči."
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
476

477
#: include/vlc_interface.h:126
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
478 479
msgid ""
"\n"
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
480
"Warning: if you can't access the GUI anymore, open a command-line window, go "
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
481
"to the directory where you installed VLC and run \"vlc -I qt\"\n"
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
482 483
msgstr ""
"\n"
484 485
"Opozorilo: V primeru, da ni mogoče odpreti grafičnega vmesnika, je treba "
"odpreti ukazno okno v mapi predvajalnika VLC in zagnati ukaz \"vlc -I qt\"\n"
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
486

487
#: include/vlc_intf_strings.h:46
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
488
msgid "Quick &Open File..."
489
msgstr "Hitri &pogled ..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
490

491
#: include/vlc_intf_strings.h:47
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
492
msgid "&Advanced Open..."
493
msgstr "&Napredno odpiranje ..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
494

495 496 497 498 499 500
#: include/vlc_intf_strings.h:48
msgid "Open D&irectory..."
msgstr "Odpr&i mapo ..."

#: include/vlc_intf_strings.h:49
msgid "Open &Folder..."
501
msgstr "Odpri &mapo ..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
502

503
#: include/vlc_intf_strings.h:50
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
504
msgid "Select one or more files to open"
505
msgstr "Izbor ene ali več datotek za odpiranje"
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
506

507 508 509 510 511 512 513 514 515 516
#: include/vlc_intf_strings.h:51
msgid "Select Directory"
msgstr "Izbor mape"

#: include/vlc_intf_strings.h:51
#, fuzzy
msgid "Select Folder"
msgstr "Izbor datoteke"

#: include/vlc_intf_strings.h:55
517
msgid "Media &Information"
Matej Urbančič's avatar
Matej Urbančič committed
518
msgstr "Podrobnosti &medija"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
519

520
#: include/vlc_intf_strings.h:56
521
msgid "&Codec Information"
Matej Urbančič's avatar
Matej Urbančič committed
522
msgstr "Podrobnosti &kodeka"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
523

524
#: include/vlc_intf_strings.h:57
525
msgid "&Messages"
Matej Urbančič's avatar
Matej Urbančič committed
526
msgstr "&Sporočila"
527

528
#: include/vlc_intf_strings.h:58
529
msgid "Jump to Specific &Time"
530
msgstr "Skoči na določen &čas"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
531

532
#: include/vlc_intf_strings.h:59 modules/gui/qt4/menus.cpp:664
533 534
msgid "&Bookmarks"
msgstr "&Zaznamki"
535

536
#: include/vlc_intf_strings.h:60
537
msgid "&VLM Configuration"
Matej Urbančič's avatar
Matej Urbančič committed
538
msgstr "&VLM nastavitve"
539

540
#: include/vlc_intf_strings.h:62
541
msgid "&About"
Matej Urbančič's avatar
Matej Urbančič committed
542
msgstr "&O programu"
543

544 545 546 547 548 549 550
#: include/vlc_intf_strings.h:65 modules/control/rc.c:72
#: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:69
#: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:173 modules/gui/macosx/intf.m:601
#: modules/gui/macosx/intf.m:646 modules/gui/macosx/intf.m:736
#: modules/gui/macosx/intf.m:743 modules/gui/macosx/intf.m:2006
#: modules/gui/macosx/intf.m:2007 modules/gui/macosx/intf.m:2008
#: modules/gui/macosx/intf.m:2009 modules/gui/macosx/playlist.m:464
551
#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:104 modules/gui/qt4/menus.cpp:790
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
552
#: modules/gui/qt4/ui/open.h:256
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
553 554 555
msgid "Play"
msgstr "Predvajaj"

556
#: include/vlc_intf_strings.h:66
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
557
msgid "Fetch Information"
558
msgstr "Pridobi podrobnosti"
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
559

560 561 562 563
#: include/vlc_intf_strings.h:67
#, fuzzy
msgid "Remove Selected"
msgstr "Ni izbrane datoteke"
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
564

565
#: include/vlc_intf_strings.h:68
566 567 568
msgid "Information..."
msgstr "Podrobnosti ..."

569
#: include/vlc_intf_strings.h:69
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
570
msgid "Sort"
571
msgstr "Razvrsti"
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
572

573 574 575 576
#: include/vlc_intf_strings.h:70
#, fuzzy
msgid "Create Directory..."
msgstr "Odpri &mapo ..."
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
577

578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592
#: include/vlc_intf_strings.h:71
#, fuzzy
msgid "Create Folder..."
msgstr "Odpri mapo ..."

#: include/vlc_intf_strings.h:72
#, fuzzy
msgid "Show Containing Directory..."
msgstr "Izbor mape ..."

#: include/vlc_intf_strings.h:73
msgid "Show Containing Folder..."
msgstr ""

#: include/vlc_intf_strings.h:74
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
593
msgid "Stream..."
594
msgstr "Pretakanje ..."
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
595

596
#: include/vlc_intf_strings.h:75
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
597
msgid "Save..."
598
msgstr "Shrani ..."
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
599

600 601 602 603
#: include/vlc_intf_strings.h:80 modules/gui/macosx/controls.m:297
#: modules/gui/macosx/controls.m:367 modules/gui/macosx/controls.m:1052
#: modules/gui/macosx/intf.m:655
msgid "Repeat All"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
604 605
msgstr "Ponovi vse"

606 607 608 609 610
#: include/vlc_intf_strings.h:81 modules/gui/macosx/controls.m:281
#: modules/gui/macosx/controls.m:339 modules/gui/macosx/controls.m:1045
#: modules/gui/macosx/intf.m:654
msgid "Repeat One"
msgstr "Ponovi izbrano"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
611

612 613 614
#: include/vlc_intf_strings.h:82
#, fuzzy
msgid "No Repeat"
615
msgstr "Brez ponavljanja"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
616

617 618 619 620
#: include/vlc_intf_strings.h:84 src/libvlc-module.c:1459
#: modules/gui/macosx/controls.m:1038 modules/gui/macosx/intf.m:653
#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:108
#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:119
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
621
msgid "Random"
622
msgstr "Naključno"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
623

624 625 626
#: include/vlc_intf_strings.h:85 modules/gui/macosx/controls.m:219
msgid "Random Off"
msgstr "Zvezno predvajanje"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
627

628 629
#: include/vlc_intf_strings.h:87
msgid "Add to Playlist"
630
msgstr "Dodaj na seznam predvajanja"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
631

632 633 634 635
#: include/vlc_intf_strings.h:88
#, fuzzy
msgid "Add to Media Library"
msgstr "Dodajanje predmetov v zbirko"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
636

637 638 639
#: include/vlc_intf_strings.h:90
#, fuzzy
msgid "Add File..."
640
msgstr "Dodaj datoteko ..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
641

642 643 644 645
#: include/vlc_intf_strings.h:91
#, fuzzy
msgid "Advanced Open..."
msgstr "&Napredno odpiranje ..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
646

647 648 649 650 651 652 653 654 655
#: include/vlc_intf_strings.h:92
#, fuzzy
msgid "Add Directory..."
msgstr "Dodaj &mapo ..."

#: include/vlc_intf_strings.h:93
#, fuzzy
msgid "Add Folder..."
msgstr "Dodaj datoteko ..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
656

657
#: include/vlc_intf_strings.h:95
658
msgid "Save Playlist to &File..."
659
msgstr "Shrani seznam v &datoteko"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
660

661
#: include/vlc_intf_strings.h:96
662 663
msgid "Open Play&list..."
msgstr "&Odpri seznam predvajanja ..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
664

665 666
#: include/vlc_intf_strings.h:98
#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1185
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
667
msgid "Search"
668
msgstr "Poišči"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
669

670
#: include/vlc_intf_strings.h:99
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
671
msgid "Search Filter"
672
msgstr "Filter iskanja"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
673

674
#: include/vlc_intf_strings.h:101
675
msgid "&Services Discovery"
Matej Urbančič's avatar
Matej Urbančič committed
676
msgstr "&Odkrivanje storitev"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
677

678
#: include/vlc_intf_strings.h:105
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
679 680 681 682
msgid ""
"Some options are available but hidden. Check \"Advanced options\" to see "
"them."
msgstr ""
683 684
"Nekatere možnosti so na voljo, vendar niso prikazane. Izberite \"Podrobni "
"pogled\" za prikaz vseh možnosti."
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
685

686
#: include/vlc_intf_strings.h:110 modules/gui/macosx/extended.m:78
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
687 688 689
msgid "Image clone"
msgstr "Podvajanje slike"

690
#: include/vlc_intf_strings.h:111
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
691
msgid "Clone the image"
692
msgstr "Pomnoževanje slike"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
693

694
#: include/vlc_intf_strings.h:113
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
695
msgid "Magnification"
696
msgstr "Povečevanje"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
697

698
#: include/vlc_intf_strings.h:114
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
699 700 701
msgid ""
"Magnify a part of the video. You can select which part of the image should "
"be magnified."
702
msgstr ""
703
"Povečevanje dela slike. Izbrati je mogoče kateri del slike naj bo povečan."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
704

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
705
#: include/vlc_intf_strings.h:117 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1141
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
706
msgid "Waves"
707
msgstr "Valovanje"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
708

709
#: include/vlc_intf_strings.h:118
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
710
msgid "\"Waves\" video distortion effect"
711
msgstr "\"Waves\" učinek popačenja slike"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
712

713
#: include/vlc_intf_strings.h:120
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
714
msgid "\"Water surface\" video distortion effect"
715
msgstr "\"Water surface\" učinek popačenja slike"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
716

717
#: include/vlc_intf_strings.h:122
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
718
msgid "Image colors inversion"
719
msgstr "Obračanje barv slike"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
720

721
#: include/vlc_intf_strings.h:124
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
722
msgid "Split the image to make an image wall"
723
msgstr "Razdeljevanje slike za slikovni zid"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
724

725
#: include/vlc_intf_strings.h:126
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
726 727 728 729
msgid ""
"Create a \"puzzle game\" with the video.\n"
"The video gets split in parts that you must sort."
msgstr ""
730 731
"Ustvari \"sestavljanko\" iz slike posnetka.\n"
"Posnetek se razdeli na dele, ki jih morate urediti."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
732

733
#: include/vlc_intf_strings.h:129
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
734 735 736 737
msgid ""
"\"Edge detection\" video distortion effect.\n"
"Try changing the various settings for different effects"
msgstr ""
738 739
"\"Zaznavanje roba\" slikovni učinek popačenja.\n"
"Različne nastavitve določajo različne učinke."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
740

741
#: include/vlc_intf_strings.h:132
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
742 743 744 745 746
msgid ""
"\"Color detection\" effect. The whole image will be turned to black and "
"white, except the parts that are of the color that you select in the "
"settings."
msgstr ""
747 748
"Učinek \"Zaznavanje barv\". Celotna slika postane črno bela razen delov "
"slike, ki so pobarvani tako, kot je določeno med nastavitvami."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
749

750
#: include/vlc_intf_strings.h:136
Felix Paul Kühne's avatar
Felix Paul Kühne committed
751 752
msgid ""
"<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
753
"charset=utf-8\" /></head><body><h2>Welcome to VLC media player Help</"
Felix Paul Kühne's avatar
Felix Paul Kühne committed
754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767
"h2><h3>Documentation</h3><p>You can find VLC documentation on VideoLAN's <a "
"href=\"http://wiki.videolan.org\">wiki</a> website.</p><p>If you are a "
"newcomer to VLC media player, please read the<br><a href=\"http://wiki."
"videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies\"><em>Introduction to VLC media "
"player</em></a>.</p><p>You will find some information on how to use the "
"player in the <br>\"<a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
"Play_HowTo\"><em>How to play files with VLC media player</em></a>\" document."
"</p><p>For all the saving, converting, transcoding, encoding, muxing and "
"streaming tasks, you should find useful information in the <a href=\"http://"
"wiki.videolan.org/Documentation:Streaming_HowTo\">Streaming Documentation</"
"a>.</p><p>If you are unsure about terminology, please consult the <a href="
"\"http://wiki.videolan.org/Knowledge_Base\">knowledge base</a>.</p><p>To "
"understand the main keyboard shortcuts, read the <a href=\"http://wiki."
"videolan.org/Hotkeys\">shortcuts</a> page.</p><h3>Help</h3><p>Before asking "
768 769 770 771 772 773 774 775 776
"any question, please refer yourself to the <a href=\"http://www.videolan.org/"
"support/faq.html\">FAQ</a>.</p><p>You might then get (and give) help on the "
"<a href=\"http://forum.videolan.org\">Forums</a>, the <a href=\"http://www."
"videolan.org/vlc/lists.html\">mailing-lists</a> or our IRC channel "
"(<em>#videolan</em> on irc.freenode.net).</p><h3>Contribute to the project</"
"h3><p>You can help the VideoLAN project giving some of your time to help the "
"community, to design skins, to translate the documentation, to test and to "
"code. You can also give funds and material to help us. And of course, you "
"can <b>promote</b> VLC media player.</p></body></html>"
777
msgstr ""
778
"<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
Matej Urbančič's avatar
Matej Urbančič committed
779 780 781 782 783 784 785 786 787
"charset=utf-8\" /></head><body><h2>Dobrodošli na straneh pomoči "
"predvajalnika VLC</h2><h3>Dokumentacija</h3><p>Dokumentacijo o predvajalniku "
"VLC lahko najdete na VideoLAN <a href=\"http://wiki.videolan.org\">wiki</a> "
"spletišču.</p><p>Začetnikom priporočamo, da pred uporabo predvajalnika "
"preberejo<br><a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies"
"\"><em>Uvod v predvajalnik VLC</em></a>.</p><p>Našli boste podrobnosti o "
"načinu uporabe predvajalnika v <br>\"<a href=\"http://wiki.videolan.org/"
"Documentation:Play_HowTo\"><em>Kako predvajati datoteke v predvajalniku VLC</"
"em></a>\" dokumentu.</p><p>Za shranjevanje, pretvarjanje, prekodiranje, "
788
"preoblikovanje, zvijanje in pretakanje, pa lahko poiščete podrobnosti v <a "
Matej Urbančič's avatar
Matej Urbančič committed
789 790
"href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:Streaming_HowTo"
"\">Dokumentacija pretakanja</a>.</p><p>V primeru, da ne poznate najbolje "
791 792 793 794 795 796 797 798
"uporabljenega izrazoslovja, preglejte tudi <a href=\"http://wiki.videolan."
"org/Knowledge_Base\">podatkovno zbirko znanja</a>.</p><p>Tipkovne bližnjice "
"so zapisane na strani <a href=\"http://wiki.videolan.org/Hotkeys\">tipkovnih "
"povezav</a>.</p><h3>Pomoč</h3><p>Pred zastavljanjem vprašanj najprej "
"preberite <a href=\"http://www.videolan.org/support/faq.html\">FAQ</a> z "
"najpogosteje zastavljenimi vprašanji.</p><p>Pomoč lahko poiščete tudi na <a "
"href=\"http://forum.videolan.org\">forumih</a>, na <a href=\"http://www."
"videolan.org/vlc/lists.html\">poštnem seznamu</a> ali preko IRC kanala "
Matej Urbančič's avatar
Matej Urbančič committed
799 800 801 802 803
"(<em>#videolan</em> na irc.freenode.net).</p><h3>Podpora projektu</"
"h3><p>Projektu lahko pomagate na različne načine; s programiranjem, "
"oblikovanjem, prevajanjem, pisanjem dokumentacije, preverjanjem delovanja in "
"drugo. Pomagate lahko tudi finančno in materialno. Vsekakor pa vedno lahko "
"<b>širite</b> podrobnosti o predvajalniku VLC.</p></body></html>"
804

805 806
#: src/audio_output/filters.c:166 src/audio_output/filters.c:213
#: src/audio_output/filters.c:236
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
807
msgid "Audio filtering failed"
808
msgstr "Neuspešno filtriranje zvoka"
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
809

810 811
#: src/audio_output/filters.c:167 src/audio_output/filters.c:214
#: src/audio_output/filters.c:237
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
812 813
#, c-format
msgid "The maximum number of filters (%d) was reached."
814
msgstr "Doseženo je največje dovoljeno število filtrov (%d)."
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
815

816 817 818
#: src/audio_output/input.c:110 src/audio_output/input.c:156
#: src/input/es_out.c:931 src/libvlc-module.c:653
#: src/video_output/video_output.c:1687 modules/video_filter/postproc.c:230
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
819
msgid "Disable"
820
msgstr "Onemogoči"