sk.po 875 KB
Newer Older
1
# Copyright (C) 2006-2010 the VideoLAN team
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
2
# This file is distributed under the same license as the VLC package.
3
# FIRST AUTHOR <WWW.MOJEPREKLADY.NET>, 2006-2010.
4 5 6 7
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Slovak translation for VLC Media Player\n"
8
"Report-Msgid-Bugs-To: vlc-devel@videolan.org\n"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
9 10 11
"POT-Creation-Date: 2010-04-12 23:59+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2010-04-10 12:53+0100\n"
"Last-Translator: Marian Hikanik <podnety-at-mojepreklady.net>\n"
12
"Language-Team: Marián Hikaník (controlled by Pavel Kříž)\n"
13 14 15 16
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

17
#: include/vlc_common.h:916
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
18 19 20 21 22 23 24
msgid ""
"This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
"You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
"see the file named COPYING for details.\n"
"Written by the VideoLAN team; see the AUTHORS file.\n"
msgstr ""
"Tento program je poskytovaný BEZ akejkoľvek záruky.\n"
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
25
"Môžete ho distribuovať pri dodržaní podmienok licencie GNU General Public;\n"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
26 27
"pre detailnejšie informácie si prečítajte text v súbore COPYING.\n"

28
#: include/vlc_config_cat.h:32
29 30 31
msgid "VLC preferences"
msgstr "Nastavenia programu VLC"

32
#: include/vlc_config_cat.h:34
33
msgid "Select \"Advanced Options\" to see all options."
34 35 36 37
msgstr ""
"Ak chcete vidieť všetky nastavenia, kliknite na príkaz \"Pokročilé nastavenia"
"\"."

38 39
#: include/vlc_config_cat.h:37 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:180
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:81
40
#: modules/gui/qt4/menus.cpp:1013 modules/misc/dummy/dummy.c:69
41 42 43
msgid "Interface"
msgstr "Rozhranie"

44
#: include/vlc_config_cat.h:38
45
msgid "Settings for VLC's interfaces"
46
msgstr "Nastavenia rozhrania programu VLC"
47

48 49
#: include/vlc_config_cat.h:40
msgid "Main interfaces settings"
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
50
msgstr "Nastavenia hlavných rozhraní"
51

52
#: include/vlc_config_cat.h:42
53 54 55
msgid "Main interfaces"
msgstr "Hlavné rozhrania"

56
#: include/vlc_config_cat.h:43
57 58 59
msgid "Settings for the main interface"
msgstr "Nastavenia hlavného vzhľadu"

60
#: include/vlc_config_cat.h:45 src/libvlc-module.c:185
61 62 63
msgid "Control interfaces"
msgstr "Ovládanie rozhraní"

64
#: include/vlc_config_cat.h:46
65 66 67
msgid "Settings for VLC's control interfaces"
msgstr "Nastavenia kontrolných rozhraní programu VLC"

68
#: include/vlc_config_cat.h:48 include/vlc_config_cat.h:49
69
#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:200
70
msgid "Hotkeys settings"
71
msgstr "Nastavenia klávesových skratiek"
72

73
#: include/vlc_config_cat.h:52 src/input/es_out.c:2840 src/input/es_out.c:2880
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
74 75 76 77
#: src/libvlc-module.c:1567 modules/access/imem.c:69
#: modules/gui/macosx/intf.m:667 modules/gui/macosx/output.m:170
#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:114 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:184
#: modules/gui/macosx/wizard.m:380
78 79
#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:507
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:83
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
80 81
#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:487 modules/services_discovery/mediadirs.c:77
#: modules/stream_out/es.c:93 modules/stream_out/transcode/transcode.c:192
82 83 84
msgid "Audio"
msgstr "Zvuk"

85
#: include/vlc_config_cat.h:53
86 87 88
msgid "Audio settings"
msgstr "Nastavenia zvuku"

89
#: include/vlc_config_cat.h:55
90 91 92
msgid "General audio settings"
msgstr "Všeobecné nastavenia zvuku"

93
#: include/vlc_config_cat.h:57 include/vlc_config_cat.h:79
94
#: src/video_output/video_output.c:482
95 96 97
msgid "Filters"
msgstr "Filtre"

98 99
#: include/vlc_config_cat.h:58
msgid "Audio filters are used to process the audio stream."
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
100
msgstr "Zvukové filtre sa používajú na dodatočnú úpravu zvukových streamov."
101

102 103
#: include/vlc_config_cat.h:60 src/audio_output/input.c:108
#: modules/gui/macosx/intf.m:677 modules/gui/macosx/intf.m:678
104 105 106
msgid "Visualizations"
msgstr "Vizualizácie"

107
#: include/vlc_config_cat.h:61 src/audio_output/input.c:182
108 109 110
msgid "Audio visualizations"
msgstr "Vizualizácie zvuku"

111
#: include/vlc_config_cat.h:63 include/vlc_config_cat.h:75
112 113 114
msgid "Output modules"
msgstr "Výstupné moduly"

115 116
#: include/vlc_config_cat.h:64
msgid "General settings for audio output modules."
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
117
msgstr "Všeobecné nastavenia výstupných modulov zvuku."
118

119 120
#: include/vlc_config_cat.h:66 src/libvlc-module.c:2039
#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:226
121 122 123
msgid "Miscellaneous"
msgstr "Rôzne"

124
#: include/vlc_config_cat.h:67
125
msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
126
msgstr "Rôzne nastavenia zvuku a modulov."
127

128
#: include/vlc_config_cat.h:70 src/input/es_out.c:2843 src/input/es_out.c:2927
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
129 130 131 132
#: src/libvlc-module.c:1620 modules/access/imem.c:69
#: modules/gui/macosx/intf.m:680 modules/gui/macosx/output.m:160
#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:103 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:188
#: modules/gui/macosx/wizard.m:381
133 134
#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:508
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:85
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
135
#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:469 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:321
136 137
#: modules/misc/dummy/dummy.c:106 modules/services_discovery/mediadirs.c:70
#: modules/stream_out/es.c:101 modules/stream_out/transcode/transcode.c:161
138 139 140
msgid "Video"
msgstr "Video"

141
#: include/vlc_config_cat.h:71
142 143 144
msgid "Video settings"
msgstr "Nastavenia videa"

145
#: include/vlc_config_cat.h:73
146 147 148
msgid "General video settings"
msgstr "Všeobecné nastavenia videa"

149
#: include/vlc_config_cat.h:77
150
msgid "Choose your preferred video output and configure it here."
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
151
msgstr "Tu si môžete vybrať preferovaný výstup videa a nakonfigurovať ho. "
152

153 154
#: include/vlc_config_cat.h:81
msgid "Video filters are used to process the video stream."
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
155
msgstr "Filtre videa sa používajú na dodatočnú úpravu streamov s videom."
156

157
#: include/vlc_config_cat.h:83
158 159 160
msgid "Subtitles/OSD"
msgstr "Titulky/OSD"

161
#: include/vlc_config_cat.h:84
162
msgid ""
163
"Settings related to On-Screen-Display, subtitles and \"overlay subpictures\""
164
msgstr ""
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
165 166
"Rôzne nastavenia, ktoré sa vzťahujú k OSD ovládaniu, titulkom alebo k  "
"\"obrázkom používaným pri prekrývaní \""
167

168
#: include/vlc_config_cat.h:93
169 170 171
msgid "Input / Codecs"
msgstr "Vstup / Kodeky"

172 173
#: include/vlc_config_cat.h:94
msgid "Settings for input, demultiplexing, decoding and encoding"
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
174 175
msgstr ""
"Nastavenia vstupu, rozdeľovania (demultiplexovania), dekódovania a kódovania"
176

177
#: include/vlc_config_cat.h:97
178 179 180
msgid "Access modules"
msgstr "Prístupové moduly"

181
#: include/vlc_config_cat.h:99
182
msgid ""
183 184
"Settings related to the various access methods. Common settings you may want "
"to alter are HTTP proxy or caching settings."
185
msgstr ""
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
186 187 188
"Toto sú nastavenia, ktoré sa nejakým spôsobom vzťahujú k rôznym metódam "
"prístupu. K nastaveniam, ktoré treba častokrát zmeniť patria najmä "
"nastavenia HTTP proxy alebo nastavenia ukladania do vyrovnávacej pamäte."
189

190 191
#: include/vlc_config_cat.h:103
msgid "Stream filters"
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
192
msgstr "Filtre streamov"
193

194
#: include/vlc_config_cat.h:105
195
msgid ""
196 197
"Stream filters are special modules that allow advanced operations on the "
"input side of VLC. Use with care..."
198
msgstr ""
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
199 200
"Filtre streamov sú špeciálne moduly, ktoré umožňujú vakonávať pokročilé "
"operácie na vstupe programu VLC. Nastavenia meňte veľmi obozretne..."
201

202
#: include/vlc_config_cat.h:108
203 204 205
msgid "Demuxers"
msgstr "Demuxéry"

206
#: include/vlc_config_cat.h:109
207
msgid "Demuxers are used to separate audio and video streams."
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
208
msgstr "Demuxéry sa používajú na oddelenie zvukových a obrazových stôp. "
209

210
#: include/vlc_config_cat.h:111
211 212 213
msgid "Video codecs"
msgstr "Video kodeky"

214
#: include/vlc_config_cat.h:112
215
msgid "Settings for the video, images or video+audio decoders and encoders."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
216
msgstr "Nastavenia pre video, obrázky alebo video+audio dekodéry a enkodéry. "
217

218
#: include/vlc_config_cat.h:114
219
msgid "Audio codecs"
220
msgstr "Zvukové kodeky"
221

222
#: include/vlc_config_cat.h:115
223 224 225
msgid "Settings for the audio-only decoders and encoders."
msgstr "Nastavenia dekodérov a enkodérov len pre zvuk."

226
#: include/vlc_config_cat.h:117
227
msgid "Subtitles codecs"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
228
msgstr "Kodeky titulkov"
229

230
#: include/vlc_config_cat.h:118
231
msgid "Settings for subtitles, teletext and CC decoders and encoders."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
232
msgstr "Nastavenia pre titulky, teletext a dekodéry či enkodéry CC. "
233

234 235
#: include/vlc_config_cat.h:120
msgid "General Input"
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
236
msgstr "Všeobecný vstup"
237 238 239

#: include/vlc_config_cat.h:121
msgid "General input settings. Use with care..."
240
msgstr ""
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
241
"Nastavenia všeobecného vstupu. Týmto nastaveniam venujte zvýšenú pozornosť..."
242

243
#: include/vlc_config_cat.h:124 src/libvlc-module.c:1959
244 245 246
msgid "Stream output"
msgstr "Výstupný tok"

247
#: include/vlc_config_cat.h:126
248
msgid ""
249 250
"Stream output settings are used when acting as a streaming server or when "
"saving incoming streams.\n"
251 252 253 254 255
"Streams are first muxed and then sent through an \"access output\" module "
"that can either save the stream to a file, or stream it (UDP, HTTP, RTP/"
"RTSP).\n"
"Sout streams modules allow advanced stream processing (transcoding, "
"duplicating...)."
256
msgstr ""
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
257 258
"Nastavenia výstupu streamu sa používajú vtedy, keď Váš počítač vystupuje ako "
"streamovací server, alebo aj pri ukladaní prichádzajúcich streamov.\n"
259 260
"Streamy sú najskôr muxované a potom sa odosielajú pomocou modulu \"access "
"output\", ktorý ich dokáže buď ukladať do súboru, alebo odosielať ďalej "
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
261 262 263
"(streamovať) pomocou rôznych protokolov (UDP, HTTP, RTP/RTSP). \n"
"Dodatočné upravovanie streamov (transkódovanie, duplikovanie...) je možné "
"vykonávať vďaka modulom sout-streams. "
264

265
#: include/vlc_config_cat.h:134
266 267 268
msgid "General stream output settings"
msgstr "Všeobecné nastavenie výstupného streamu"

269
#: include/vlc_config_cat.h:136
270 271 272
msgid "Muxers"
msgstr "Muxéry"

273
#: include/vlc_config_cat.h:138
274
msgid ""
275 276 277
"Muxers create the encapsulation formats that are used to put all the "
"elementary streams (video, audio, ...) together. This setting allows you to "
"always force a specific muxer. You should probably not do that.\n"
278 279
"You can also set default parameters for each muxer."
msgstr ""
280
"Muxéry dokážu vyrobiť taký stream, ktorý už bude obsahovať všetky "
281
"elementárne streamy (video, zvuk, ...) zlúčené dohromady. Toto nastavenie "
282 283
"Vám umožňuje voľbu konkrétneho muxéra, ktorý chcete použiť. Väčšinou však "
"nie je nutné určovať nejaký muxér konkrétne. \n"
284 285
"Pre každý muxér môžete zadať aj jeho predvolené nastavenia."

286
#: include/vlc_config_cat.h:144
287 288 289
msgid "Access output"
msgstr "Access output"

290
#: include/vlc_config_cat.h:146
291
msgid ""
292 293 294
"Access output modules control the ways the muxed streams are sent. This "
"setting allows you to always force a specific access output method. You "
"should probably not do that.\n"
295 296
"You can also set default parameters for each access output."
msgstr ""
297 298 299 300
"Moduly s názvom Access output sa používajú na kontrolovanie ciest, ktorými "
"sú streamy odosielané. Nastavením týchto modulov si môžete napríklad určiť, "
"že sa pri odosielaní streamu bude používať len Vami určená metóda. Väčšinou "
"však nie sú takéto fixné nastavenia potrebné. \n"
301 302
"Pre každú metódu odosielania streamu môžete zadať aj predvolené nastavenia."

303
#: include/vlc_config_cat.h:151
304 305 306
msgid "Packetizers"
msgstr "Paketizéry"

307
#: include/vlc_config_cat.h:153
308
msgid ""
309 310 311
"Packetizers are used to \"preprocess\" the elementary streams before muxing. "
"This setting allows you to always force a packetizer. You should probably "
"not do that.\n"
312 313
"You can also set default parameters for each packetizer."
msgstr ""
314 315 316 317
"Paketizéry sa používajú na \"prvotnú úpravu\" elementárnych streamov pred "
"ich muxovaním. Pomocou tejto voľby si môžete použitie paketizéra vynútiť. Vo "
"väčšine prípadov to však nie je potrebné a nemali by ste si jeho použitie "
"vynucovať. \n"
318 319
"Pre každý paketizér môžete nastaviť aj predvolené parametre."

320
#: include/vlc_config_cat.h:159
321 322 323
msgid "Sout stream"
msgstr "Sout stream"

324
#: include/vlc_config_cat.h:160
325 326 327 328 329 330 331 332 333
msgid ""
"Sout stream modules allow to build a sout processing chain. Please refer to "
"the Streaming Howto for more information. You can configure default options "
"for each sout stream module here."
msgstr ""
"Moduly sout stream umožňujú vytváranie reťazcov sout. Ak chcete získať viac "
"informácií, prečítajte si prosím príručku Ako na streamovanie (Streaming "
"Howto). Tu môžete nastavovať predvolené nastavenia pre každý sout-stream "
"modul. "
334

335
#: include/vlc_config_cat.h:165 modules/services_discovery/sap.c:120
336 337 338
msgid "SAP"
msgstr "SAP"

339
#: include/vlc_config_cat.h:167
340 341 342 343 344 345
msgid ""
"SAP is a way to publically announce streams that are being sent using "
"multicast UDP or RTP."
msgstr ""
"SAP je funkcia, ktorá umožňuje vysielať oznamovacie streamy pomocou "
"protokolu UDP alebo RTP."
346

347
#: include/vlc_config_cat.h:170
348 349 350
msgid "VOD"
msgstr "VOD"

351
#: include/vlc_config_cat.h:171
352
msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
353
msgstr "Implementácia funkcie videa na požiadanie (Video on Demand)"
354

355 356 357
#: include/vlc_config_cat.h:175 src/libvlc-module.c:2101
#: src/playlist/engine.c:131 modules/demux/playlist/playlist.c:69
#: modules/demux/playlist/playlist.c:70 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:75
358 359 360 361
#: modules/gui/macosx/intf.m:608 modules/gui/qt4/components/controller.hpp:106
#: modules/gui/qt4/components/playlist/playlist.cpp:126
#: modules/gui/qt4/components/playlist/selector.cpp:259
#: modules/gui/qt4/dialogs/playlist.cpp:41
362 363 364
msgid "Playlist"
msgstr "Playlist"

365
#: include/vlc_config_cat.h:176
366 367 368 369
msgid ""
"Settings related to playlist behaviour (e.g. playback mode) and to modules "
"that automatically add items to the playlist (\"service discovery\" modules)."
msgstr ""
370
"Nastavenia vplývajúce na správanie sa playlistu (napr. v playback-režime) a "
371
"modulov, ktoré dokážu automaticky pridávať do playlistu nové položky."
372

373
#: include/vlc_config_cat.h:180
374 375 376
msgid "General playlist behaviour"
msgstr "Všeobecné nastavenia správania sa playlistu"

377 378
#: include/vlc_config_cat.h:181 modules/gui/macosx/playlist.m:476
#: modules/gui/macosx/playlist.m:477
379 380 381
msgid "Services discovery"
msgstr "Zisťovacie moduly"

382
#: include/vlc_config_cat.h:182
383 384 385 386 387 388
msgid ""
"Services discovery modules are facilities that automatically add items to "
"playlist."
msgstr ""
"Zisťovacie moduly pridávajú do programu VLC možnosť automatického pridávania "
"položiek do playlistu."
389

390
#: include/vlc_config_cat.h:186 src/libvlc-module.c:1906
391 392 393
msgid "Advanced"
msgstr "Pokročilé"

394 395
#: include/vlc_config_cat.h:187
msgid "Advanced settings. Use with care..."
396
msgstr ""
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
397
"Pokročilé nastavenia. Zmene týchto nastavení venujte zvýšenú pozornosť..."
398

399
#: include/vlc_config_cat.h:189
400 401 402
msgid "CPU features"
msgstr "Vlastnosti procesora"

403
#: include/vlc_config_cat.h:190
404
msgid ""
405
"You can choose to disable some CPU accelerations here. Use with extreme care!"
406
msgstr ""
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
407 408
"Tu môžete zablokovať niektoré akceleračné funkcie procesora. Zmene týchto "
"nastavení venujte maximálnu pozornosť!"
409

410
#: include/vlc_config_cat.h:193
411 412 413
msgid "Advanced settings"
msgstr "Pokročilé nastavenia"

414 415
#: include/vlc_config_cat.h:198 modules/gui/macosx/open.m:180
#: modules/gui/macosx/open.m:459 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:259
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
416
#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:318
417 418 419
msgid "Network"
msgstr "Sieť"

420
#: include/vlc_config_cat.h:199
421 422 423
msgid "These modules provide network functions to all other parts of VLC."
msgstr "Tieto moduly zabezpečujú v programe VLC fungovanie siete."

424
#: include/vlc_config_cat.h:202
425 426 427
msgid "Chroma modules settings"
msgstr "Nastavenia modulov Chroma"

428
#: include/vlc_config_cat.h:203
429 430 431
msgid "These settings affect chroma transformation modules."
msgstr "Tieto nastavenia sa týkajú transformačných modulov Chroma."

432
#: include/vlc_config_cat.h:205
433 434 435
msgid "Packetizer modules settings"
msgstr "Nastavenia modulov paketizéra"

436
#: include/vlc_config_cat.h:209
437 438 439
msgid "Encoders settings"
msgstr "Nastavenia enkodérov"

440
#: include/vlc_config_cat.h:211
441 442 443
msgid "These are general settings for video/audio/subtitles encoding modules."
msgstr "Tu sú všeobecné nastavenia kódovacích modulov videa/zvuku/titulkov. "

444
#: include/vlc_config_cat.h:214
445 446 447
msgid "Dialog providers settings"
msgstr "Nastavenia poskytovateľov dialógov"

448
#: include/vlc_config_cat.h:216
449 450 451
msgid "Dialog providers can be configured here."
msgstr "Tu môžete nastaviť parametre pre poskytovanie dialógov."

452
#: include/vlc_config_cat.h:218
453 454 455
msgid "Subtitle demuxer settings"
msgstr "Nastavenia demuxéra titulkov"

456
#: include/vlc_config_cat.h:220
457 458 459 460 461 462
msgid ""
"In this section you can force the behavior of the subtitle demuxer, for "
"example by setting the subtitles type or file name."
msgstr ""
"V tejto časti si môžete určiť, ako sa bude správať demuxér titulkov, môžete "
"napríklad nastaviť typ titulkov alebo názov súboru."
463

464
#: include/vlc_config_cat.h:227
465 466 467
msgid "No help available"
msgstr "Nie je dostupný žiaden pomocník"

468
#: include/vlc_config_cat.h:228
469 470 471
msgid "There is no help available for these modules."
msgstr "Pre tieto moduly neexistuje žiaden pomocník."

472
#: include/vlc_interface.h:126
473 474
msgid ""
"\n"
475
"Warning: if you can't access the GUI anymore, open a command-line window, go "
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
476
"to the directory where you installed VLC and run \"vlc -I qt\"\n"
477 478
msgstr ""
"\n"
479 480
"Upozornenie: Ak sa nemozete dostat k uzivatelskemu rozhraniu programu, "
"pouzite prosim prikazovy riadok, prejdite do priecinka kde je nainstalovany "
481
"program VLC a zadajte prikaz \"vlc -I qt\"\n"
482

483
#: include/vlc_intf_strings.h:46
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
484 485 486
msgid "Quick &Open File..."
msgstr "Rýchle otvorenie &súboru..."

487
#: include/vlc_intf_strings.h:47
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
488
msgid "&Advanced Open..."
489
msgstr "Pokročilé otváranie..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
490

491 492 493 494 495 496
#: include/vlc_intf_strings.h:48
msgid "Open D&irectory..."
msgstr "Otvoriť &priečinok..."

#: include/vlc_intf_strings.h:49
msgid "Open &Folder..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
497 498
msgstr "Otvoriť &priečinok..."

499
#: include/vlc_intf_strings.h:50
500
msgid "Select one or more files to open"
501
msgstr "Zvoľte si jeden alebo viacero súborov, ktoré chcete otvoriť"
502

503 504 505 506 507 508
#: include/vlc_intf_strings.h:51
msgid "Select Directory"
msgstr "Vyberte si priečinok"

#: include/vlc_intf_strings.h:51
msgid "Select Folder"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
509
msgstr "Vyberte si priečinok"
510 511

#: include/vlc_intf_strings.h:55
512
msgid "Media &Information"
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
513
msgstr "&Informácia o médiu"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
514

515
#: include/vlc_intf_strings.h:56
516
msgid "&Codec Information"
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
517
msgstr "Informácia o &kodeku"
518

519
#: include/vlc_intf_strings.h:57
520
msgid "&Messages"
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
521
msgstr "&Hlásenia programu"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
522

523
#: include/vlc_intf_strings.h:58
524
msgid "Jump to Specific &Time"
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
525
msgstr "Prejsť na určený &čas"
526

527
#: include/vlc_intf_strings.h:59 modules/gui/qt4/menus.cpp:664
528 529
msgid "&Bookmarks"
msgstr "Zá&ložky"
530

531
#: include/vlc_intf_strings.h:60
532
msgid "&VLM Configuration"
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
533
msgstr "Konfigurácia &VLM"
534

535
#: include/vlc_intf_strings.h:62
536
msgid "&About"
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
537
msgstr "&O programe"
538

539 540 541 542 543 544 545
#: include/vlc_intf_strings.h:65 modules/control/rc.c:72
#: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:69
#: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:173 modules/gui/macosx/intf.m:601
#: modules/gui/macosx/intf.m:646 modules/gui/macosx/intf.m:736
#: modules/gui/macosx/intf.m:743 modules/gui/macosx/intf.m:2006
#: modules/gui/macosx/intf.m:2007 modules/gui/macosx/intf.m:2008
#: modules/gui/macosx/intf.m:2009 modules/gui/macosx/playlist.m:464
546
#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:104 modules/gui/qt4/menus.cpp:790
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
547
#: modules/gui/qt4/ui/open.h:256
548 549 550
msgid "Play"
msgstr "Prehrať"

551
#: include/vlc_intf_strings.h:66
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
552
msgid "Fetch Information"
553
msgstr "Získať informácie"
554

555 556
#: include/vlc_intf_strings.h:67
msgid "Remove Selected"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
557
msgstr "Odstraániť vybrané"
558

559
#: include/vlc_intf_strings.h:68
560 561 562
msgid "Information..."
msgstr "Informácia"

563
#: include/vlc_intf_strings.h:69
564
msgid "Sort"
565
msgstr "Zoradiť"
566

567 568
#: include/vlc_intf_strings.h:70
msgid "Create Directory..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
569
msgstr "Vytvoriť priečinok..."
570

571 572
#: include/vlc_intf_strings.h:71
msgid "Create Folder..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
573
msgstr "Vytvoriť priečinok..."
574 575 576

#: include/vlc_intf_strings.h:72
msgid "Show Containing Directory..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
577
msgstr "Zobraziť priečinok s obsahom..."
578 579 580

#: include/vlc_intf_strings.h:73
msgid "Show Containing Folder..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
581
msgstr "Zobraziť priečinok s obsahom..."
582 583

#: include/vlc_intf_strings.h:74
584
msgid "Stream..."
585
msgstr "Stream..."
586

587
#: include/vlc_intf_strings.h:75
588
msgid "Save..."
589
msgstr "Uložiť..."
590

591 592 593 594 595
#: include/vlc_intf_strings.h:80 modules/gui/macosx/controls.m:297
#: modules/gui/macosx/controls.m:367 modules/gui/macosx/controls.m:1052
#: modules/gui/macosx/intf.m:655
msgid "Repeat All"
msgstr "Opakovať všetko"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
596

597 598 599 600
#: include/vlc_intf_strings.h:81 modules/gui/macosx/controls.m:281
#: modules/gui/macosx/controls.m:339 modules/gui/macosx/controls.m:1045
#: modules/gui/macosx/intf.m:654
msgid "Repeat One"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
601 602
msgstr "Opakovať jedenkrát"

603 604
#: include/vlc_intf_strings.h:82
msgid "No Repeat"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
605
msgstr "Žiadne opakovanie"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
606

607 608 609 610
#: include/vlc_intf_strings.h:84 src/libvlc-module.c:1459
#: modules/gui/macosx/controls.m:1038 modules/gui/macosx/intf.m:653
#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:108
#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:119
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
611 612 613
msgid "Random"
msgstr "Náhodne"

614 615
#: include/vlc_intf_strings.h:85 modules/gui/macosx/controls.m:219
msgid "Random Off"
Felix Paul Kühne's avatar
Felix Paul Kühne committed
616
msgstr "Náhodné prehrávanie vypnuté"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
617

618 619
#: include/vlc_intf_strings.h:87
msgid "Add to Playlist"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
620 621
msgstr "Pridať do playlistu"

622 623
#: include/vlc_intf_strings.h:88
msgid "Add to Media Library"
624
msgstr "Pridať do knižnice médií"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
625

626 627
#: include/vlc_intf_strings.h:90
msgid "Add File..."
628
msgstr "Pridať súbor..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
629

630 631 632
#: include/vlc_intf_strings.h:91
msgid "Advanced Open..."
msgstr "Pokročilé otváranie..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
633

634 635
#: include/vlc_intf_strings.h:92
msgid "Add Directory..."
636
msgstr "Pridať priečinok..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
637

638 639
#: include/vlc_intf_strings.h:93
msgid "Add Folder..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
640
msgstr "Pridať priečinok..."
641 642

#: include/vlc_intf_strings.h:95
643
msgid "Save Playlist to &File..."
644
msgstr "Uložiť playlist do &súboru..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
645

646
#: include/vlc_intf_strings.h:96
647
msgid "Open Play&list..."
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
648
msgstr "Otvoriť p&laylist..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
649

650 651
#: include/vlc_intf_strings.h:98
#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1185
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
652 653 654
msgid "Search"
msgstr "Hľadať"

655
#: include/vlc_intf_strings.h:99
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
656
msgid "Search Filter"
657
msgstr "Vyhľadávací filter"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
658

659
#: include/vlc_intf_strings.h:101
660
msgid "&Services Discovery"
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
661
msgstr "&Zísťovanie služieb"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
662

663
#: include/vlc_intf_strings.h:105
664 665 666 667 668 669 670
msgid ""
"Some options are available but hidden. Check \"Advanced options\" to see "
"them."
msgstr ""
"Pokročilé nastavenia sú momentálne skryté. Ak ich chcete zobraziť, aktivujte "
"voľbu \"Pokročilé nastavenia\" "

671
#: include/vlc_intf_strings.h:110 modules/gui/macosx/extended.m:78
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
672 673 674
msgid "Image clone"
msgstr "Klonovať obrázok"

675
#: include/vlc_intf_strings.h:111
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
676
msgid "Clone the image"
677
msgstr "Konovať obrázok"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
678

679
#: include/vlc_intf_strings.h:113
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
680
msgid "Magnification"
681
msgstr "Zväčšenie"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
682

683
#: include/vlc_intf_strings.h:114
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
684 685 686 687
msgid ""
"Magnify a part of the video. You can select which part of the image should "
"be magnified."
msgstr ""
688
"Zväčšiť časť videa. Tu si môžete zvoliť, ktorú časť videa chcete zväčšiť."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
689

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
690
#: include/vlc_intf_strings.h:117 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1141
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
691
msgid "Waves"
692
msgstr "Vlny"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
693

694
#: include/vlc_intf_strings.h:118
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
695
msgid "\"Waves\" video distortion effect"
696
msgstr "Skresľujúci efekt \"Vlny\"."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
697

698
#: include/vlc_intf_strings.h:120
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
699
msgid "\"Water surface\" video distortion effect"
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
700
msgstr "Skresľujúci efekt videa \"Vodná plocha\""
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
701

702
#: include/vlc_intf_strings.h:122
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
703
msgid "Image colors inversion"
704
msgstr "Inverzia farieb obrázka"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
705

706
#: include/vlc_intf_strings.h:124
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
707
msgid "Split the image to make an image wall"
708
msgstr "Rozdeliť obrázok tak, aby sa vytvorila obrazová stena"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
709

710
#: include/vlc_intf_strings.h:126
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
711 712 713 714
msgid ""
"Create a \"puzzle game\" with the video.\n"
"The video gets split in parts that you must sort."
msgstr ""
715 716
"Z videa vytvoriť hru \"puzzle\".\n"
"Video sa rozdelí na viacero častí, ktoré musíte uložiť v správnom poradí."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
717

718
#: include/vlc_intf_strings.h:129
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
719 720 721 722
msgid ""
"\"Edge detection\" video distortion effect.\n"
"Try changing the various settings for different effects"
msgstr ""
723 724
"Skresľujúci efekt \"Detekcia rohov\".\n"
"Použitím rôznych nastavení môžete docieliť veľmi zaujímavé efekty."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
725

726
#: include/vlc_intf_strings.h:132
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
727 728 729 730 731
msgid ""
"\"Color detection\" effect. The whole image will be turned to black and "
"white, except the parts that are of the color that you select in the "
"settings."
msgstr ""
732 733
"Efekt \"Detekcia farby\". Celý obrázok sa prekonvertuje na čierno-biely, s "
"výnimkou tých častí, ktorých farbu určíte v nastaveniach."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
734

735
#: include/vlc_intf_strings.h:136
736
msgid ""
Felix Paul Kühne's avatar
Felix Paul Kühne committed
737
"<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
738
"charset=utf-8\" /></head><body><h2>Welcome to VLC media player Help</"
Felix Paul Kühne's avatar
Felix Paul Kühne committed
739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752
"h2><h3>Documentation</h3><p>You can find VLC documentation on VideoLAN's <a "
"href=\"http://wiki.videolan.org\">wiki</a> website.</p><p>If you are a "
"newcomer to VLC media player, please read the<br><a href=\"http://wiki."
"videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies\"><em>Introduction to VLC media "
"player</em></a>.</p><p>You will find some information on how to use the "
"player in the <br>\"<a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
"Play_HowTo\"><em>How to play files with VLC media player</em></a>\" document."
"</p><p>For all the saving, converting, transcoding, encoding, muxing and "
"streaming tasks, you should find useful information in the <a href=\"http://"
"wiki.videolan.org/Documentation:Streaming_HowTo\">Streaming Documentation</"
"a>.</p><p>If you are unsure about terminology, please consult the <a href="
"\"http://wiki.videolan.org/Knowledge_Base\">knowledge base</a>.</p><p>To "
"understand the main keyboard shortcuts, read the <a href=\"http://wiki."
"videolan.org/Hotkeys\">shortcuts</a> page.</p><h3>Help</h3><p>Before asking "
753 754 755 756 757 758 759 760 761
"any question, please refer yourself to the <a href=\"http://www.videolan.org/"
"support/faq.html\">FAQ</a>.</p><p>You might then get (and give) help on the "
"<a href=\"http://forum.videolan.org\">Forums</a>, the <a href=\"http://www."
"videolan.org/vlc/lists.html\">mailing-lists</a> or our IRC channel "
"(<em>#videolan</em> on irc.freenode.net).</p><h3>Contribute to the project</"
"h3><p>You can help the VideoLAN project giving some of your time to help the "
"community, to design skins, to translate the documentation, to test and to "
"code. You can also give funds and material to help us. And of course, you "
"can <b>promote</b> VLC media player.</p></body></html>"
Felix Paul Kühne's avatar
Felix Paul Kühne committed
762
msgstr ""
763 764 765
"<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
"charset=utf-8\" /></head><body><h2>Vitajte v pomocníkovi programu VLC</"
"h2><h3>Dokumentácia</h3><p>Dokumentáciu k programu VLC nájdete na <a href="
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790
"\"http://wiki.videolan.org\">wiki-</a>stránke tímu VideoLAN.</p><p>Ak ste "
"nováčikom a program VLC ešte nepoznáte, prečítajte si prosím<br><a href="
"\"http://wiki.videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies\"><em>Úvod do "
"programu VLC media player</em></a>.</p><p>Niektoré informácie o použití "
"programu nájdete v  dokumente <br>\"<a href=\"http://wiki.videolan.org/"
"Documentation:Play_HowTo\"><em>Ako prehrávať súbory v programe VLC media "
"player</em></a>\".</p><p>Pre všetky úlohy, spojené s ukladaním, "
"konvertovaním, transkódovaním, kódovaním, muxovaním a streamovaním, nájdete "
"užitočné informácie v  <a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
"Streaming_HowTo\">Dokumentácii o streamovaní</a>.</p><p>Ak nerozumiete "
"nejakému pojmu, ktorý bol použitý, pozrite sa prosím do <a href=\"http://"
"wiki.videolan.org/Knowledge_Base\">Bázy znalostí</a>.</p><p>Na porozumenie "
"hlavným klávesovým skratkám si prečítajte stránku <a href=\"http://wiki."
"videolan.org/Hotkeys\">Klávesové skratky</a>.</p><h3>Pomocník</"
"h3><p>Predtým, než sa na niečo opýtate, prečítajte si prosím časť <a href="
"\"http://www.videolan.org/support/faq.html\">Najčastejšie kladené otázky "
"(FAQ)</a>.</p><p>Pomoc môžete získať takisto aj na <a href=\"http://forum."
"videolan.org\">diskusných fórach</a>, v <a href=\"http://www.videolan.org/"
"vlc/lists.html\">mailing-listoch</a> alebo na našom kanáli IRC "
"(<em>#videolan</em> on irc.freenode.net).</p><h3>Prispievanie do projektu</"
"h3><p>Aj vy môžete pomôcť komunite vývojárov VideoLAN, vytvorením nových "
"vzhľadov, preložením dokumentácie, testovaním programu a programovaním. Ak "
"nám chcete pomôcť, tak nám taktiež môžete darovať peniaze alebo nejaký "
"materiál. A samozrejme môžete <b>robiť dobrú reklamu</b> programu VLC media "
"player.</p></body></html>"
791

792 793
#: src/audio_output/filters.c:166 src/audio_output/filters.c:213
#: src/audio_output/filters.c:236
794
msgid "Audio filtering failed"
795
msgstr "Filtrovanie audia sa nepodarilo"
796

797 798
#: src/audio_output/filters.c:167 src/audio_output/filters.c:214
#: src/audio_output/filters.c:237
799 800
#, c-format
msgid "The maximum number of filters (%d) was reached."
801
msgstr "Bol dosiahnutý maximálny počet (%d) filtrov."
802

803 804 805
#: src/audio_output/input.c:110 src/audio_output/input.c:156
#: src/input/es_out.c:931 src/libvlc-module.c:653
#: src/video_output/video_output.c:1687 modules/video_filter/postproc.c:230
806 807 808
msgid "Disable"
msgstr "Zablokovať"

809
#: src/audio_output/input.c:112 modules/visualization/visual/visual.c:129
810 811 812
msgid "Spectrometer"
msgstr "Spectrometer"

813
#: src/audio_output/input.c:114
814 815 816
msgid "Scope"
msgstr "Rozsah IPv6 SAP"

817
#: src/audio_output/input.c:116
818 819 820
msgid "Spectrum"
msgstr "Spektrum"

821
#: src/audio_output/input.c:118
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
822
msgid "Vu meter"
823
msgstr "Vu meter"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
824

825 826 827
#: src/audio_output/input.c:153 modules/audio_filter/equalizer.c:76
#: modules/gui/macosx/equalizer.m:144 modules/gui/macosx/equalizer.m:145
#: modules/gui/macosx/equalizer.m:159
828 829 830
msgid "Equalizer"
msgstr "Ekvalizér"

831
#: src/audio_output/input.c:175 src/libvlc-module.c:318
832 833 834
msgid "Audio filters"
msgstr "Filtre zvuku"

835
#: src/audio_output/input.c:197
836
msgid "Replay gain"
837
msgstr "Typ zosilnenia pri opakovaní"
838

839 840 841
#: src/audio_output/output.c:101 src/audio_output/output.c:128
#: modules/access/vcdx/info.c:86 modules/gui/macosx/intf.m:673
#: modules/gui/macosx/intf.m:674
842
msgid "Audio Channels"
843
msgstr "Zvukové kanály"
844

845 846 847 848 849 850
#: src/audio_output/output.c:104 src/audio_output/output.c:139
#: modules/access/alsa.c:67 modules/access/oss.c:63 modules/access/v4l2.c:252
#: modules/audio_output/alsa.c:198 modules/audio_output/alsa.c:229
#: modules/audio_output/directx.c:448 modules/audio_output/oss.c:202
#: modules/audio_output/portaudio.c:403 modules/audio_output/sdl.c:179
#: modules/audio_output/sdl.c:196 modules/audio_output/waveout.c:429
851
#: modules/codec/twolame.c:71
852 853 854
msgid "Stereo"
msgstr "Stereo"

855 856 857 858 859
#: src/audio_output/output.c:106 src/audio_output/output.c:142
#: src/libvlc-module.c:412 src/libvlc-module.c:493
#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:95 modules/codec/dvbsub.c:102
#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:187 modules/codec/zvbi.c:78
#: modules/control/gestures.c:97 modules/gui/fbosd.c:162
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
860 861 862 863 864 865
#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1114
#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1177
#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1182
#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:74 modules/video_filter/logo.c:79
#: modules/video_filter/marq.c:137 modules/video_filter/mosaic.c:171
#: modules/video_filter/osdmenu.c:85 modules/video_filter/rss.c:174
Christophe Mutricy's avatar