pl.po 771 KB
Newer Older
1
# Polish translation of VLC.
2
# Copyright (C) 2002-2009 the VideoLAN team
3 4
# $Id$
#
5
# Michał Trzebiatowski <hippie_1968@hotmail.com>, 2007-2009
6
#
7 8
msgid ""
msgstr ""
9
"Project-Id-Version: VLC 1.0.x\n"
10
"Report-Msgid-Bugs-To: vlc-devel@videolan.org\n"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
11
"POT-Creation-Date: 2010-04-12 23:59+0100\n"
12
"PO-Revision-Date: 2009-12-12 03:55+0100\n"
13 14
"Last-Translator: Michał Trzebiatowski <hippie_1968@hotmail.com>\n"
"Language-Team: Polish\n"
15
"MIME-Version: 1.0\n"
Rémi Denis-Courmont's avatar
Rémi Denis-Courmont committed
16
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 19
"X-Poedit-Language: Polish\n"
"X-Poedit-Country: POLAND\n"
20

21
#: include/vlc_common.h:916
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
msgid ""
"This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
"You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
"see the file named COPYING for details.\n"
"Written by the VideoLAN team; see the AUTHORS file.\n"
msgstr ""
"Na ten program nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w zakresie dopuszczonym przez "
"prawo.\n"
"Można go dalej rozpowszechniać na warunkach Ogólnej Publicznej Licencji "
"GNU;\n"
"szczegóły znajdują się w pliku COPYING.\n"
"Napisane przez Zespół VideoLAN; zobacz plik AUTHORS.\n"

35
#: include/vlc_config_cat.h:32
Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
36
msgid "VLC preferences"
37
msgstr "Preferencje VLC"
Alexis de Lattre's avatar
Alexis de Lattre committed
38

39
#: include/vlc_config_cat.h:34
40
msgid "Select \"Advanced Options\" to see all options."
41
msgstr "Wybierz \"Zaawansowane opcje\" żeby wyświetlić wszystkie opcje"
42

43 44
#: include/vlc_config_cat.h:37 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:180
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:81
45
#: modules/gui/qt4/menus.cpp:1013 modules/misc/dummy/dummy.c:69
46 47 48
msgid "Interface"
msgstr "Interfejs"

49
#: include/vlc_config_cat.h:38
50
msgid "Settings for VLC's interfaces"
51
msgstr "Ustawienia interfejsu VLC"
52

53 54
#: include/vlc_config_cat.h:40
msgid "Main interfaces settings"
55
msgstr "Główne ustawienia interfejsów"
56

57
#: include/vlc_config_cat.h:42
58
msgid "Main interfaces"
59
msgstr "Główne interfejsy"
60

61
#: include/vlc_config_cat.h:43
62
msgid "Settings for the main interface"
63
msgstr "Ustawienia głównego interfejsu"
64

65
#: include/vlc_config_cat.h:45 src/libvlc-module.c:185
66
msgid "Control interfaces"
67
msgstr "Interfejsy sterowania"
68

69
#: include/vlc_config_cat.h:46
70
msgid "Settings for VLC's control interfaces"
71
msgstr "Ustawienia interfejsu sterowania VLC"
72

73
#: include/vlc_config_cat.h:48 include/vlc_config_cat.h:49
74
#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:200
75
msgid "Hotkeys settings"
76 77
msgstr "Ustawienia skrótów klawiszowych"

78
#: include/vlc_config_cat.h:52 src/input/es_out.c:2840 src/input/es_out.c:2880
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
79 80 81 82
#: src/libvlc-module.c:1567 modules/access/imem.c:69
#: modules/gui/macosx/intf.m:667 modules/gui/macosx/output.m:170
#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:114 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:184
#: modules/gui/macosx/wizard.m:380
83 84
#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:507
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:83
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
85 86
#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:487 modules/services_discovery/mediadirs.c:77
#: modules/stream_out/es.c:93 modules/stream_out/transcode/transcode.c:192
87
msgid "Audio"
Rémi Denis-Courmont's avatar
Rémi Denis-Courmont committed
88
msgstr "Dźwięk"
89

90
#: include/vlc_config_cat.h:53
91
msgid "Audio settings"
92
msgstr "Ustawienia dźwięku"
93

94
#: include/vlc_config_cat.h:55
95
msgid "General audio settings"
96
msgstr "Ogólne ustawienia dźwięku"
97

98
#: include/vlc_config_cat.h:57 include/vlc_config_cat.h:79
99
#: src/video_output/video_output.c:482
100
msgid "Filters"
101
msgstr "Filtry"
102

103 104
#: include/vlc_config_cat.h:58
msgid "Audio filters are used to process the audio stream."
105
msgstr "Filtry dźwięku używane są do obróbki strumienia dźwiękowego."
106

107 108
#: include/vlc_config_cat.h:60 src/audio_output/input.c:108
#: modules/gui/macosx/intf.m:677 modules/gui/macosx/intf.m:678
109
msgid "Visualizations"
110
msgstr "Wizualizacje"
111

112
#: include/vlc_config_cat.h:61 src/audio_output/input.c:182
113
msgid "Audio visualizations"
114
msgstr "Wizualizacje dźwięku"
115

116
#: include/vlc_config_cat.h:63 include/vlc_config_cat.h:75
117
msgid "Output modules"
118
msgstr "Moduły wyjścia"
119

120 121
#: include/vlc_config_cat.h:64
msgid "General settings for audio output modules."
122
msgstr "Ogólne ustawienia modułów wyjścia dźwięku."
123

124 125
#: include/vlc_config_cat.h:66 src/libvlc-module.c:2039
#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:226
126
msgid "Miscellaneous"
Rémi Denis-Courmont's avatar
Rémi Denis-Courmont committed
127
msgstr "Różne"
128

129
#: include/vlc_config_cat.h:67
130
msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
131
msgstr "Różne ustawienia dźwięku i modułów"
132

133
#: include/vlc_config_cat.h:70 src/input/es_out.c:2843 src/input/es_out.c:2927
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
134 135 136 137
#: src/libvlc-module.c:1620 modules/access/imem.c:69
#: modules/gui/macosx/intf.m:680 modules/gui/macosx/output.m:160
#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:103 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:188
#: modules/gui/macosx/wizard.m:381
138 139
#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:508
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:85
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
140
#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:469 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:321
141 142
#: modules/misc/dummy/dummy.c:106 modules/services_discovery/mediadirs.c:70
#: modules/stream_out/es.c:101 modules/stream_out/transcode/transcode.c:161
143 144 145
msgid "Video"
msgstr "Obraz"

146
#: include/vlc_config_cat.h:71
147
msgid "Video settings"
148
msgstr "Ustawienia obrazu"
149

150
#: include/vlc_config_cat.h:73
151
msgid "General video settings"
152
msgstr "Ogólne ustawienia obrazu"
153

154
#: include/vlc_config_cat.h:77
155
msgid "Choose your preferred video output and configure it here."
156
msgstr "Wybierz twoje preferencyjne wyjście obrazu i skonfiguruj je tutaj."
157

158 159
#: include/vlc_config_cat.h:81
msgid "Video filters are used to process the video stream."
160
msgstr "Filtry obrazu używane są do obróbki strumienia obrazu."
161

162
#: include/vlc_config_cat.h:83
163
msgid "Subtitles/OSD"
164
msgstr "Napisy/Informacje na ekranie (OSD)"
Alexis de Lattre's avatar
Alexis de Lattre committed
165

166
#: include/vlc_config_cat.h:84
167
msgid ""
168
"Settings related to On-Screen-Display, subtitles and \"overlay subpictures\""
169
msgstr ""
170 171
"Ustawienia dotyczące wyświetlania informacji na ekranie (OSD), napisów i "
"\"nałożonych podobrazów\""
172

173
#: include/vlc_config_cat.h:93
174
msgid "Input / Codecs"
175
msgstr "Wejście / Kodeki"
176

177 178
#: include/vlc_config_cat.h:94
msgid "Settings for input, demultiplexing, decoding and encoding"
179
msgstr "Ustawienia wejścia, demultipleksowania, kodowania i dekodowania"
180

181
#: include/vlc_config_cat.h:97
182
msgid "Access modules"
183
msgstr "Moduły dostępu"
184

185
#: include/vlc_config_cat.h:99
186
msgid ""
187 188
"Settings related to the various access methods. Common settings you may want "
"to alter are HTTP proxy or caching settings."
189
msgstr ""
190 191
"Ustawienia dotyczące rożnych metod dostępu. Ustawienia, które chcesz zwykle "
"zmienić to HTTP proxy lub ustawienia cache."
192

193 194
#: include/vlc_config_cat.h:103
msgid "Stream filters"
195
msgstr "Filtry strumieniowania"
196

197
#: include/vlc_config_cat.h:105
198
msgid ""
199 200
"Stream filters are special modules that allow advanced operations on the "
"input side of VLC. Use with care..."
201
msgstr ""
202 203
"Filtry strumieniowania są specjalnymi modułami które pozwalają na "
"zaawansowaną obróbkę wejścia VLC. Używaj ostrożnie..."
204

205
#: include/vlc_config_cat.h:108
206
msgid "Demuxers"
207
msgstr "Demultipleksery"
Alexis de Lattre's avatar
Alexis de Lattre committed
208

209
#: include/vlc_config_cat.h:109
210
msgid "Demuxers are used to separate audio and video streams."
211
msgstr "Demultipleksery są używane do rozdzielenia strumieni dźwięku i obrazu."
Alexis de Lattre's avatar
Alexis de Lattre committed
212

213
#: include/vlc_config_cat.h:111
214
msgid "Video codecs"
215
msgstr "Kodeki obrazu"
216

217
#: include/vlc_config_cat.h:112
218 219
#, fuzzy
msgid "Settings for the video, images or video+audio decoders and encoders."
220
msgstr "Ustawienia dekoderów i koderów tylko obrazu."
Alexis de Lattre's avatar
Alexis de Lattre committed
221

222
#: include/vlc_config_cat.h:114
223
msgid "Audio codecs"
224
msgstr "Kodeki dźwięku"
225

226
#: include/vlc_config_cat.h:115
227
msgid "Settings for the audio-only decoders and encoders."
228
msgstr "Ustawienia dekoderów i koderów tylko dźwięku."
229

230
#: include/vlc_config_cat.h:117
231 232 233
#, fuzzy
msgid "Subtitles codecs"
msgstr "Koder napisów"
234

235
#: include/vlc_config_cat.h:118
236 237 238
#, fuzzy
msgid "Settings for subtitles, teletext and CC decoders and encoders."
msgstr "Ustawienia dekoderów i koderów tylko obrazu."
Alexis de Lattre's avatar
Alexis de Lattre committed
239

240 241
#: include/vlc_config_cat.h:120
msgid "General Input"
242
msgstr "Ogólne wejście"
243 244 245

#: include/vlc_config_cat.h:121
msgid "General input settings. Use with care..."
246
msgstr "Ogólne ustawienia wejścia. Używaj ostrożnie..."
247

248
#: include/vlc_config_cat.h:124 src/libvlc-module.c:1959
249
msgid "Stream output"
250
msgstr "Wyjście strumieniowe"
Alexis de Lattre's avatar
Alexis de Lattre committed
251

252
#: include/vlc_config_cat.h:126
253
msgid ""
254 255
"Stream output settings are used when acting as a streaming server or when "
"saving incoming streams.\n"
256 257 258 259
"Streams are first muxed and then sent through an \"access output\" module "
"that can either save the stream to a file, or stream it (UDP, HTTP, RTP/"
"RTSP).\n"
"Sout streams modules allow advanced stream processing (transcoding, "
260
"duplicating...)."
261
msgstr ""
262 263
"Ustawienia strumienia wyjściowego są stosowane, gdy VLC działa jako serwer "
"strumieniowy lub zapisuje nadchodzące strumienie.\n"
264
"Strumienie przechodzą najpierw przez multiplekser, a potem moduł  \"Access-"
265 266
"Output\", który je zapisuje w pliku lub strumieniuje (UDP, HTTP, RTP/RTSP).\n"
"Module strumienia Sout pozwalają na zaawansowaną obróbkę strumienia "
267
"(transkodowanie, kopiowanie...)."
268

269
#: include/vlc_config_cat.h:134
270
msgid "General stream output settings"
271
msgstr "Ogólne ustawienia wyjścia strumienia"
Alexis de Lattre's avatar
Alexis de Lattre committed
272

273
#: include/vlc_config_cat.h:136
274
msgid "Muxers"
275
msgstr "Multipleksery"
Clément Stenac's avatar
Clément Stenac committed
276

277
#: include/vlc_config_cat.h:138
278
msgid ""
279 280 281
"Muxers create the encapsulation formats that are used to put all the "
"elementary streams (video, audio, ...) together. This setting allows you to "
"always force a specific muxer. You should probably not do that.\n"
282
"You can also set default parameters for each muxer."
Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
283
msgstr ""
284 285 286 287 288
"Muxery tworzą formaty kapsułkowania, które są wykorzystywane do złączenia "
"wszystkich elementarnych strumieni (wideo, audio, ...) razem. To ustawienie "
"pozwala zawsze na wymuszenie konkretnego muxera. Nie należy się tego "
"zrobić.\n"
"Można również ustawić domyślne parametry dla każdego muxera."
Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
289

290
#: include/vlc_config_cat.h:144
291
msgid "Access output"
292
msgstr "Wyjście dostępu"
293

294
#: include/vlc_config_cat.h:146
295
msgid ""
296 297 298
"Access output modules control the ways the muxed streams are sent. This "
"setting allows you to always force a specific access output method. You "
"should probably not do that.\n"
299
"You can also set default parameters for each access output."
300
msgstr ""
301 302 303 304
"Moduły dostępu wyjścia kontrolują w jaki sposób wysyłane są muksowane "
"strumienie. To ustawienie pozwala zawsze na wymuszenie konkretnej metody "
"wyjścia dostępu. Nie należy się tego zrobić.\n"
"Można również ustawić domyślne parametry dla każdego dostępu wyjścia."
305

306
#: include/vlc_config_cat.h:151
307
msgid "Packetizers"
308
msgstr "Pakietowce"
309

310
#: include/vlc_config_cat.h:153
311
msgid ""
312 313 314
"Packetizers are used to \"preprocess\" the elementary streams before muxing. "
"This setting allows you to always force a packetizer. You should probably "
"not do that.\n"
315
"You can also set default parameters for each packetizer."
316
msgstr ""
317 318 319 320
"Pakietowce są używane do \"przedobróbki\" strumieni elementarnych przed "
"multipleksacją. To ustawienie pozwala na wybór jednego pakietowca. Nie "
"powinno się tego zmieniać.\n"
"Możesz też ustawić domyślne parametry dla każdego pakietowca."
321

322
#: include/vlc_config_cat.h:159
323
msgid "Sout stream"
324
msgstr "Strumień Sout"
Clément Stenac's avatar
Clément Stenac committed
325

326
#: include/vlc_config_cat.h:160
327 328 329 330
msgid ""
"Sout stream modules allow to build a sout processing chain. Please refer to "
"the Streaming Howto for more information. You can configure default options "
"for each sout stream module here."
Clément Stenac's avatar
Clément Stenac committed
331
msgstr ""
332 333 334
"Moduły strumienia Sout pozwalają na utworzenie łańcucha przetwarzania. "
"Proszę zajrzeć do Howto strumieniowania dla dalszych informacji. Możesz "
"tutaj skonfigurować domyślne opcje dla każdego modułu strumienia Sout."
Clément Stenac's avatar
Clément Stenac committed
335

336
#: include/vlc_config_cat.h:165 modules/services_discovery/sap.c:120
337
msgid "SAP"
338
msgstr "SAP"
339

340
#: include/vlc_config_cat.h:167
341 342 343 344
msgid ""
"SAP is a way to publically announce streams that are being sent using "
"multicast UDP or RTP."
msgstr ""
345 346
"SAP jest sposobem publicznego zapowiadania strumieni, które zostały wysłane "
"przez multicast UDP lub RTP."
Clément Stenac's avatar
Clément Stenac committed
347

348
#: include/vlc_config_cat.h:170
349
msgid "VOD"
350
msgstr "Wideo na żądanie (VOD)"
Alexis de Lattre's avatar
Alexis de Lattre committed
351

352
#: include/vlc_config_cat.h:171
353
msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
354
msgstr "Implementacja Wideo na żądanie (VOD) w VLC"
355

356 357 358
#: include/vlc_config_cat.h:175 src/libvlc-module.c:2101
#: src/playlist/engine.c:131 modules/demux/playlist/playlist.c:69
#: modules/demux/playlist/playlist.c:70 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:75
359 360 361 362
#: modules/gui/macosx/intf.m:608 modules/gui/qt4/components/controller.hpp:106
#: modules/gui/qt4/components/playlist/playlist.cpp:126
#: modules/gui/qt4/components/playlist/selector.cpp:259
#: modules/gui/qt4/dialogs/playlist.cpp:41
363 364 365
msgid "Playlist"
msgstr "Lista odtwarzania"

366
#: include/vlc_config_cat.h:176
367
msgid ""
368 369
"Settings related to playlist behaviour (e.g. playback mode) and to modules "
"that automatically add items to the playlist (\"service discovery\" modules)."
370
msgstr ""
371 372 373
"Ustawienia dotyczące zachowania listy odtwarzania (n.p. tryb odtwarzania) i "
"modułów które automatycznie dodają pozycje do listy odtwarzania (moduły "
"\"wykrywania usług\")."
374

375
#: include/vlc_config_cat.h:180
376
msgid "General playlist behaviour"
377
msgstr "Ogólne zachowanie listy odtwarzania"
378

379 380
#: include/vlc_config_cat.h:181 modules/gui/macosx/playlist.m:476
#: modules/gui/macosx/playlist.m:477
381
msgid "Services discovery"
382
msgstr "Wykrywanie usług"
Clément Stenac's avatar
Clément Stenac committed
383

384
#: include/vlc_config_cat.h:182
385
msgid ""
386 387
"Services discovery modules are facilities that automatically add items to "
"playlist."
388
msgstr ""
389
"Moduły wykrywania usług automatycznie dodają pozycje do listy odtwarzania."
390

391
#: include/vlc_config_cat.h:186 src/libvlc-module.c:1906
392
msgid "Advanced"
393
msgstr "Zaawansowane"
394

395 396
#: include/vlc_config_cat.h:187
msgid "Advanced settings. Use with care..."
397
msgstr "Zaawansowane ustawienia. Używaj ostrożnie..."
398

399
#: include/vlc_config_cat.h:189
400
msgid "CPU features"
401
msgstr "Charakterystyczne cechy procesora"
Clément Stenac's avatar
Clément Stenac committed
402

403
#: include/vlc_config_cat.h:190
404
msgid ""
405
"You can choose to disable some CPU accelerations here. Use with extreme care!"
406
msgstr ""
407 408
"Można tu wyłączać niektóre opcje przyspieszenia procesora. Używaj bardzo "
"ostrożnie!"
409

410
#: include/vlc_config_cat.h:193
411
msgid "Advanced settings"
412
msgstr "Ustawienia zaawansowane"
413

414 415
#: include/vlc_config_cat.h:198 modules/gui/macosx/open.m:180
#: modules/gui/macosx/open.m:459 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:259
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
416
#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:318
417
msgid "Network"
Rémi Denis-Courmont's avatar
Rémi Denis-Courmont committed
418
msgstr "Sieć"
419

420
#: include/vlc_config_cat.h:199
421
msgid "These modules provide network functions to all other parts of VLC."
422
msgstr ""
423
"Te moduły udostępniają funkcję sieciowe dla wszystkich innych części VLC."
424

425
#: include/vlc_config_cat.h:202
426
msgid "Chroma modules settings"
427
msgstr "Ustawienia modułów chrominancji"
Alexis de Lattre's avatar
Alexis de Lattre committed
428

429
#: include/vlc_config_cat.h:203
430
msgid "These settings affect chroma transformation modules."
431
msgstr "Te ustawienia dotyczą modułów transformacji chrominancji."
432

433
#: include/vlc_config_cat.h:205
434
msgid "Packetizer modules settings"
435
msgstr "Ustawienia modułów pakietowca"
Alexis de Lattre's avatar
Alexis de Lattre committed
436

437
#: include/vlc_config_cat.h:209
438
msgid "Encoders settings"
439
msgstr "Ustawienia koderów"
Alexis de Lattre's avatar
Alexis de Lattre committed
440

441
#: include/vlc_config_cat.h:211
442
msgid "These are general settings for video/audio/subtitles encoding modules."
443
msgstr "To są ogólne ustawienia modułów kodowania obrazu/dźwięku/napisów."
444

445
#: include/vlc_config_cat.h:214
446
msgid "Dialog providers settings"
447
msgstr "Ustawienia dialogu providera"
448

449
#: include/vlc_config_cat.h:216
450
msgid "Dialog providers can be configured here."
451
msgstr "Można skonfigurować tutaj dialog providera."
452

453
#: include/vlc_config_cat.h:218
454
msgid "Subtitle demuxer settings"
455
msgstr "Ustawienia demultipleksera napisów"
Alexis de Lattre's avatar
Alexis de Lattre committed
456

457
#: include/vlc_config_cat.h:220
458
msgid ""
459 460
"In this section you can force the behavior of the subtitle demuxer, for "
"example by setting the subtitles type or file name."
461
msgstr ""
462 463
"W tej sekcji można ustawić zachowanie demultipleksera napisów, np. przez "
"ustawienie typu napisów lub nazwy pliku."
464

465
#: include/vlc_config_cat.h:227
466
msgid "No help available"
467
msgstr "Brak dostępnej pomocy."
468

469
#: include/vlc_config_cat.h:228
470
msgid "There is no help available for these modules."
471
msgstr "Pomoc dla tych modułów jest niedostępna."
Alexis de Lattre's avatar
Alexis de Lattre committed
472

473
#: include/vlc_interface.h:126
474 475
msgid ""
"\n"
476
"Warning: if you can't access the GUI anymore, open a command-line window, go "
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
477
"to the directory where you installed VLC and run \"vlc -I qt\"\n"
478
msgstr ""
479 480 481
"\n"
"Uwaga: jeśli nie można uzyskać dostępu do graficznego interfejsu "
"użytkownika, to otwórz okno wiersza poleceń, przejdź do katalogu programu "
482
"VLC i wydaj polecenie \"vlc -I qt\"\n"
483

484
#: include/vlc_intf_strings.h:46
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
485
msgid "Quick &Open File..."
486
msgstr "&Otwórz bezpośrednio plik..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
487

488
#: include/vlc_intf_strings.h:47
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
489
msgid "&Advanced Open..."
490
msgstr "Otwieranie &zaawansowane..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
491

492 493 494 495 496 497
#: include/vlc_intf_strings.h:48
msgid "Open D&irectory..."
msgstr "Otwórz &katalog..."

#: include/vlc_intf_strings.h:49
msgid "Open &Folder..."
498
msgstr "Otwórz &folder..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
499

500
#: include/vlc_intf_strings.h:50
501
msgid "Select one or more files to open"
502
msgstr "Zaznacz jeden lub kilka plików do otwarcia"
503

504 505 506 507 508
#: include/vlc_intf_strings.h:51
msgid "Select Directory"
msgstr "Wybierz folder"

#: include/vlc_intf_strings.h:51
509
#, fuzzy
510 511 512 513
msgid "Select Folder"
msgstr "Wybierz plik"

#: include/vlc_intf_strings.h:55
514
msgid "Media &Information"
515
msgstr "&Informacje Mediów"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
516

517
#: include/vlc_intf_strings.h:56
518
msgid "&Codec Information"
519
msgstr "Informacje &Kodeku"
520

521
#: include/vlc_intf_strings.h:57
522
msgid "&Messages"
523
msgstr "&Komunikaty"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
524

525
#: include/vlc_intf_strings.h:58
526
msgid "Jump to Specific &Time"
527
msgstr "Przejdź do specyficznego &czasu"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
528

529
#: include/vlc_intf_strings.h:59 modules/gui/qt4/menus.cpp:664
530 531
msgid "&Bookmarks"
msgstr "&Zakładki"
532

533
#: include/vlc_intf_strings.h:60
534
msgid "&VLM Configuration"
535
msgstr "Konfiguracja &VLM"
536

537
#: include/vlc_intf_strings.h:62
538
msgid "&About"
539 540 541 542 543 544 545 546 547
msgstr "&O"

#: include/vlc_intf_strings.h:65 modules/control/rc.c:72
#: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:69
#: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:173 modules/gui/macosx/intf.m:601
#: modules/gui/macosx/intf.m:646 modules/gui/macosx/intf.m:736
#: modules/gui/macosx/intf.m:743 modules/gui/macosx/intf.m:2006
#: modules/gui/macosx/intf.m:2007 modules/gui/macosx/intf.m:2008
#: modules/gui/macosx/intf.m:2009 modules/gui/macosx/playlist.m:464
548
#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:104 modules/gui/qt4/menus.cpp:790
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
549
#: modules/gui/qt4/ui/open.h:256
550
msgid "Play"
551
msgstr "Odtwarzaj"
552

553
#: include/vlc_intf_strings.h:66
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
554
msgid "Fetch Information"
555
msgstr "Pobierz informację"
556

557 558 559 560
#: include/vlc_intf_strings.h:67
#, fuzzy
msgid "Remove Selected"
msgstr "Nie wybrano pliku"
561

562
#: include/vlc_intf_strings.h:68
563
msgid "Information..."
564
msgstr "Informacja..."
565

566
#: include/vlc_intf_strings.h:69
567
msgid "Sort"
568
msgstr "Sortuj"
569

570 571 572 573
#: include/vlc_intf_strings.h:70
#, fuzzy
msgid "Create Directory..."
msgstr "Otwórz &folder..."
574

575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589
#: include/vlc_intf_strings.h:71
#, fuzzy
msgid "Create Folder..."
msgstr "Otwórz folder..."

#: include/vlc_intf_strings.h:72
#, fuzzy
msgid "Show Containing Directory..."
msgstr "Wybierz folder..."

#: include/vlc_intf_strings.h:73
msgid "Show Containing Folder..."
msgstr ""

#: include/vlc_intf_strings.h:74
590
msgid "Stream..."
591
msgstr "Strumieniuj..."
592

593
#: include/vlc_intf_strings.h:75
594
msgid "Save..."
595
msgstr "Zapisz..."
596

597 598 599 600 601
#: include/vlc_intf_strings.h:80 modules/gui/macosx/controls.m:297
#: modules/gui/macosx/controls.m:367 modules/gui/macosx/controls.m:1052
#: modules/gui/macosx/intf.m:655
msgid "Repeat All"
msgstr "Powtórz wszystkie"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
602

603 604 605 606
#: include/vlc_intf_strings.h:81 modules/gui/macosx/controls.m:281
#: modules/gui/macosx/controls.m:339 modules/gui/macosx/controls.m:1045
#: modules/gui/macosx/intf.m:654
msgid "Repeat One"
607
msgstr "Powtórz pojedynczy"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
608

609 610 611
#: include/vlc_intf_strings.h:82
#, fuzzy
msgid "No Repeat"
612
msgstr "Nie powtarzaj"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
613

614 615 616 617
#: include/vlc_intf_strings.h:84 src/libvlc-module.c:1459
#: modules/gui/macosx/controls.m:1038 modules/gui/macosx/intf.m:653
#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:108
#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:119
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
618
msgid "Random"
619
msgstr "Losowe"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
620

621 622
#: include/vlc_intf_strings.h:85 modules/gui/macosx/controls.m:219
msgid "Random Off"
Felix Paul Kühne's avatar
Felix Paul Kühne committed
623
msgstr "Losowo wyłączone"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
624

625 626
#: include/vlc_intf_strings.h:87
msgid "Add to Playlist"
627
msgstr "Dodaj do listy odtwarzania"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
628

629 630 631
#: include/vlc_intf_strings.h:88
#, fuzzy
msgid "Add to Media Library"
632
msgstr "Dodaj do biblioteki mediów"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
633

634 635 636
#: include/vlc_intf_strings.h:90
#, fuzzy
msgid "Add File..."
637
msgstr "Dodaj plik..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
638

639 640 641 642
#: include/vlc_intf_strings.h:91
#, fuzzy
msgid "Advanced Open..."
msgstr "Otwieranie &zaawansowane..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
643

644 645 646
#: include/vlc_intf_strings.h:92
#, fuzzy
msgid "Add Directory..."
647
msgstr "Dodaj katalog ..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
648

649 650 651 652 653 654
#: include/vlc_intf_strings.h:93
#, fuzzy
msgid "Add Folder..."
msgstr "Dodaj plik..."

#: include/vlc_intf_strings.h:95
655
msgid "Save Playlist to &File..."
656
msgstr "Zapisz listę odtwarzania jako &plik..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
657

658
#: include/vlc_intf_strings.h:96
659
msgid "Open Play&list..."
660
msgstr "Otwórz &listę odtwarzania..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
661

662 663
#: include/vlc_intf_strings.h:98
#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1185
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
664
msgid "Search"
665
msgstr "Szukaj"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
666

667
#: include/vlc_intf_strings.h:99
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
668
msgid "Search Filter"
669
msgstr "Filtr wyszukiwania"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
670

671
#: include/vlc_intf_strings.h:101
672
msgid "&Services Discovery"
673
msgstr "Wykrywanie &usług"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
674

675
#: include/vlc_intf_strings.h:105
676
msgid ""
677 678 679
"Some options are available but hidden. Check \"Advanced options\" to see "
"them."
msgstr ""
680 681
"Niektóre opcje są dostępne lecz ukryte. Zaznacz pole \"Opcje zaawansowane\" "
"aby je wyświetlić."
Gildas Bazin's avatar
 
Gildas Bazin committed
682

683
#: include/vlc_intf_strings.h:110 modules/gui/macosx/extended.m:78
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
684
msgid "Image clone"
685
msgstr "Klonowanie obrazu"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
686

687
#: include/vlc_intf_strings.h:111
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
688
msgid "Clone the image"
689
msgstr "Klonuj obraz"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
690

691
#: include/vlc_intf_strings.h:113
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
692
msgid "Magnification"
693
msgstr "Powiększenie"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
694

695
#: include/vlc_intf_strings.h:114
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
696 697 698 699
msgid ""
"Magnify a part of the video. You can select which part of the image should "
"be magnified."
msgstr ""
700
"Powiększ część obrazu. Możesz wybrać cześć obrazu która ma być powiększona."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
701

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
702
#: include/vlc_intf_strings.h:117 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1141
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
703
msgid "Waves"
704
msgstr "Fale"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
705

706
#: include/vlc_intf_strings.h:118
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
707
msgid "\"Waves\" video distortion effect"