lt.po 700 KB
Newer Older
1
# translation of vlc-lt-trunk.po to Lietuvių
2 3 4 5
# Lithuanian translation for vlc
# Copyright (c) (c) 2006 Canonical Ltd, and Rosetta Contributors 2006
# This file is distributed under the same license as the vlc package.
#
6
# Mindaugas Baranauskas <embar@super.lt>, 2009.
7 8
msgid ""
msgstr ""
9
"Project-Id-Version: vlc-lt-trunk\n"
Felix Paul Kühne's avatar
Felix Paul Kühne committed
10
"Report-Msgid-Bugs-To: vlc-devel@videolan.org\n"
11
"POT-Creation-Date: 2010-03-29 23:20+0100\n"
12 13 14
"PO-Revision-Date: 2009-09-12 10:47+0300\n"
"Last-Translator: Mindaugas Baranauskas <embar@super.lt>\n"
"Language-Team: Lietuvių\n"
15 16 17
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 19 20
"Plural-Forms:  nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && (n%"
"100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
21

22
#: include/vlc_common.h:916
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
23 24 25 26 27 28
msgid ""
"This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
"You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
"see the file named COPYING for details.\n"
"Written by the VideoLAN team; see the AUTHORS file.\n"
msgstr ""
29 30 31 32
"Ši programa pateikiama be JOKIŲ GARANTIJŲ, kiek tai leidžia įstatymai.\n"
"Galite ją modifikuoti GNU bendrosios viešosios licencijos sąlygomis; \n"
"jas rasite COPYING rinkmenoje. \n"
"Sukūrė VideoLAN komanda; žiūrėkite AUTHORS rinkmeną. \n"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
33

34
#: include/vlc_config_cat.h:32
35
msgid "VLC preferences"
36
msgstr "VLC parinktys"
37

38
#: include/vlc_config_cat.h:34
39 40
msgid "Select \"Advanced Options\" to see all options."
msgstr ""
41
"Pasirinkite „Sudėtingesnės parinktys“ norėdami matyti visas pasirinktis."
42

43
#: include/vlc_config_cat.h:37 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:180
44
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:81
45
#: modules/gui/qt4/menus.cpp:1023 modules/misc/dummy/dummy.c:69
46
msgid "Interface"
47
msgstr "Sąsaja"
48

49
#: include/vlc_config_cat.h:38
50
msgid "Settings for VLC's interfaces"
51
msgstr "VLC sąsajų nuostatos"
52

53 54
#: include/vlc_config_cat.h:40
msgid "Main interfaces settings"
55
msgstr "Pagrindinių sąsajų nuostatos"
56

57
#: include/vlc_config_cat.h:42
58
msgid "Main interfaces"
59
msgstr "Pagrindinės sąsajos"
60

61
#: include/vlc_config_cat.h:43
62
msgid "Settings for the main interface"
63
msgstr "Pagrindinių sąsajų nuostatos"
64

65
#: include/vlc_config_cat.h:45 src/libvlc-module.c:185
66
msgid "Control interfaces"
67
msgstr "Valdymo sąsajos"
68

69
#: include/vlc_config_cat.h:46
70
msgid "Settings for VLC's control interfaces"
71
msgstr "VLC valdymo sąsajų nuostatos"
72

73
#: include/vlc_config_cat.h:48 include/vlc_config_cat.h:49
74
#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:200
75
msgid "Hotkeys settings"
76
msgstr "Spartieji klavišai"
77

78 79 80 81
#: include/vlc_config_cat.h:52 src/input/es_out.c:2840 src/input/es_out.c:2880
#: src/libvlc-module.c:1567 modules/gui/macosx/intf.m:667
#: modules/gui/macosx/output.m:170 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:114
#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:184 modules/gui/macosx/wizard.m:380
82 83
#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:507
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:83
84 85
#: modules/services_discovery/mediadirs.c:77 modules/stream_out/es.c:93
#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:192
86 87 88
msgid "Audio"
msgstr "Garsas"

89
#: include/vlc_config_cat.h:53
90
msgid "Audio settings"
91
msgstr "Garso nuostatos"
92

93
#: include/vlc_config_cat.h:55
94
msgid "General audio settings"
95
msgstr "Garso bendrosios nuostatos"
96

97
#: include/vlc_config_cat.h:57 include/vlc_config_cat.h:79
98
#: src/video_output/video_output.c:482
99 100 101
msgid "Filters"
msgstr "Filtrai"

102 103
#: include/vlc_config_cat.h:58
msgid "Audio filters are used to process the audio stream."
104
msgstr "Garso apdorojimo filtrai."
105

106 107
#: include/vlc_config_cat.h:60 src/audio_output/input.c:108
#: modules/gui/macosx/intf.m:677 modules/gui/macosx/intf.m:678
108
msgid "Visualizations"
109
msgstr "Vaizdiniai"
110

111
#: include/vlc_config_cat.h:61 src/audio_output/input.c:182
112
msgid "Audio visualizations"
113
msgstr "Garso vaizdiniai"
114

115
#: include/vlc_config_cat.h:63 include/vlc_config_cat.h:75
116 117 118
msgid "Output modules"
msgstr "Išvesties moduliai"

119 120
#: include/vlc_config_cat.h:64
msgid "General settings for audio output modules."
121
msgstr "Garso išvesties modulių pagrindinės nuostatos."
122

123 124
#: include/vlc_config_cat.h:66 src/libvlc-module.c:2039
#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:226
125 126 127
msgid "Miscellaneous"
msgstr "Kita"

128
#: include/vlc_config_cat.h:67
129
msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
130 131
msgstr "Kitos garso nuostatos ir moduliai."

132 133
#: include/vlc_config_cat.h:70 src/input/es_out.c:2843 src/input/es_out.c:2927
#: src/libvlc-module.c:1620 modules/gui/macosx/intf.m:680
134
#: modules/gui/macosx/output.m:160 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:103
135
#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:188 modules/gui/macosx/wizard.m:381
136 137
#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:508
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:85
138 139
#: modules/misc/dummy/dummy.c:106 modules/services_discovery/mediadirs.c:70
#: modules/stream_out/es.c:101 modules/stream_out/transcode/transcode.c:161
140 141 142
msgid "Video"
msgstr "Vaizdas"

143
#: include/vlc_config_cat.h:71
144
msgid "Video settings"
145
msgstr "Vaizdo nuostatos"
146

147
#: include/vlc_config_cat.h:73
148
msgid "General video settings"
149
msgstr "Vaizdo bendrosios nuostatos"
150

151
#: include/vlc_config_cat.h:77
152
msgid "Choose your preferred video output and configure it here."
153
msgstr "Pasirinkite pageidaujamą vaizdo išvestį ir ją suderinkite čia."
154

155 156
#: include/vlc_config_cat.h:81
msgid "Video filters are used to process the video stream."
157
msgstr "Vaizdo apdorojimo filtrai."
158

159
#: include/vlc_config_cat.h:83
160
msgid "Subtitles/OSD"
161
msgstr "Subtitrai/ERP"
162

163
#: include/vlc_config_cat.h:84
164
msgid ""
165
"Settings related to On-Screen-Display, subtitles and \"overlay subpictures\""
166
msgstr ""
167
"Nuostatos susijusios su ekrane rodoma informacija, subtitrais ir logotipais"
168

169
#: include/vlc_config_cat.h:93
170
msgid "Input / Codecs"
171
msgstr "Įvestis / Kodavimas"
172

173 174
#: include/vlc_config_cat.h:94
msgid "Settings for input, demultiplexing, decoding and encoding"
175
msgstr "Įvesties, išskaidymo, iškodavimo ir įkodavimo nuostatos"
176

177
#: include/vlc_config_cat.h:97
178 179 180
msgid "Access modules"
msgstr "Priėjimo moduliai"

181
#: include/vlc_config_cat.h:99
182
msgid ""
183 184
"Settings related to the various access methods. Common settings you may want "
"to alter are HTTP proxy or caching settings."
185
msgstr ""
186 187
"Nuostatos susijusios su įvairiais priėjimo būdais. Gali tekti peržiūrėti "
"įgaliotojo serverio ir podėlio nuostatas."
188

189 190
#: include/vlc_config_cat.h:103
msgid "Stream filters"
191
msgstr "Srauto filtrai"
192

193
#: include/vlc_config_cat.h:105
194
msgid ""
195 196
"Stream filters are special modules that allow advanced operations on the "
"input side of VLC. Use with care..."
197
msgstr ""
198 199
"Srauto filtrai yra tam tikri moduliai, leidžiantys atlikti sudėtingas "
"operacijas įvestyje iš VLC pusės. Naudokite atsargiai..."
200

201
#: include/vlc_config_cat.h:108
202
msgid "Demuxers"
203
msgstr "Demultiplekseriai"
204

205
#: include/vlc_config_cat.h:109
206
msgid "Demuxers are used to separate audio and video streams."
207
msgstr "Demultiplekseriai naudojami norint atskirti garso ir vaizdo srautus."
208

209
#: include/vlc_config_cat.h:111
210
msgid "Video codecs"
211
msgstr "Vaizdo kodavimas"
212

213
#: include/vlc_config_cat.h:112
214 215
#, fuzzy
msgid "Settings for the video, images or video+audio decoders and encoders."
216
msgstr "Kodavimo ir dekodavimo nuostatos, susijusios tik su vaizdu."
217

218
#: include/vlc_config_cat.h:114
219
msgid "Audio codecs"
220
msgstr "Garso kodavimas"
221

222
#: include/vlc_config_cat.h:115
223
msgid "Settings for the audio-only decoders and encoders."
224
msgstr "Kodavimo ir dekodavimo nuostatos, susijusios tik su garsu."
225

226
#: include/vlc_config_cat.h:117
227 228 229
#, fuzzy
msgid "Subtitles codecs"
msgstr "Subtitrų įkodavimas"
230

231
#: include/vlc_config_cat.h:118
232 233 234
#, fuzzy
msgid "Settings for subtitles, teletext and CC decoders and encoders."
msgstr "Kodavimo ir dekodavimo nuostatos, susijusios tik su vaizdu."
235

236 237
#: include/vlc_config_cat.h:120
msgid "General Input"
238
msgstr "Bendra įvestis"
239 240 241

#: include/vlc_config_cat.h:121
msgid "General input settings. Use with care..."
242
msgstr "Įvesties bendrosios nuostatos. Naudokite atsargiai..."
243

244
#: include/vlc_config_cat.h:124 src/libvlc-module.c:1959
245
msgid "Stream output"
246
msgstr "Srauto išvestis"
247

248
#: include/vlc_config_cat.h:126
249
msgid ""
250 251
"Stream output settings are used when acting as a streaming server or when "
"saving incoming streams.\n"
252 253 254 255 256 257
"Streams are first muxed and then sent through an \"access output\" module "
"that can either save the stream to a file, or stream it (UDP, HTTP, RTP/"
"RTSP).\n"
"Sout streams modules allow advanced stream processing (transcoding, "
"duplicating...)."
msgstr ""
258 259 260 261 262 263 264
"Srauto išvesties nuostatos naudojamos, kai veikiama srauto serverio režimu "
"arba įrašant gaunamus srautus.\n"
"Srautai pirmiausia yra sutankinami ir tuomet siunčiami naudojant „išvesties "
"prieigos“ modulį, kuris taip pat leidžia įrašyti srautą į rinkmeną arba jį "
"transliuoti (UDP; HTTP; RTP/RTSP).\n"
"Išvedimo srautų moduliai įgalina sudėtingesnį srautų valdymą (perkodavimą, "
"dubliavimą...)"
265

266
#: include/vlc_config_cat.h:134
267
msgid "General stream output settings"
268
msgstr "Srauto išvesties bendrosios nuostatos"
269

270
#: include/vlc_config_cat.h:136
271
msgid "Muxers"
272
msgstr "Tankintuvai"
273

274
#: include/vlc_config_cat.h:138
275 276 277 278 279 280
msgid ""
"Muxers create the encapsulation formats that are used to put all the "
"elementary streams (video, audio, ...) together. This setting allows you to "
"always force a specific muxer. You should probably not do that.\n"
"You can also set default parameters for each muxer."
msgstr ""
281 282 283 284 285
"Tankintuvai (multiplekseriai) sukuria formatus, kurie naudojami "
"paprasčiausių (garso, vaizdo...) srautų sujungimui į vieną kanalą. Ši "
"parinktis leidžia visuometpriverstinai naudoti pasirinktą tankintuvą. "
"Greičiausiai jums to daryti nereikia.\n"
"Taip pat galite keisti kiekvieno tankintuvo numatytąsias parinktis atskirai."
286

287
#: include/vlc_config_cat.h:144
288
msgid "Access output"
289
msgstr "Išvesties prieiga"
290

291
#: include/vlc_config_cat.h:146
292 293 294 295 296 297
msgid ""
"Access output modules control the ways the muxed streams are sent. This "
"setting allows you to always force a specific access output method. You "
"should probably not do that.\n"
"You can also set default parameters for each access output."
msgstr ""
298 299 300 301 302
"Išvesties prieigos moduliai kontroliuoja būdus, kuriais siunčiami sutankinti "
"srautai. Ši nuostata leidžia jums visada priverstinai naudoti nurodytą "
"išvedimo būdą. Greičiausiai jums nederėtų to daryti.\n"
"Taip pat galite keisti kiekvieno prieigos modulio numatytąsias parinktis "
"atskirai."
303

304
#: include/vlc_config_cat.h:151
305
msgid "Packetizers"
306
msgstr "Įpaketintuvai"
307

308
#: include/vlc_config_cat.h:153
309 310 311 312 313 314
msgid ""
"Packetizers are used to \"preprocess\" the elementary streams before muxing. "
"This setting allows you to always force a packetizer. You should probably "
"not do that.\n"
"You can also set default parameters for each packetizer."
msgstr ""
315 316 317 318
"Įpaketintuvai naudojami elementariųjų srautų paruošimui prieš sutankinimą. "
"Ši parinktis leidžia jums visuomet priverstinai naudoti pasirinktą "
"įpaketintuvą. Greičiausiai jums nederėtų to daryti. \n"
"Taip pat galite nustatyti kiekvieno įpaketintuvo numatytuosius parametrus."
319

320
#: include/vlc_config_cat.h:159
321
msgid "Sout stream"
322
msgstr "Srauto išvedimas"
323

324
#: include/vlc_config_cat.h:160
325 326 327 328 329
msgid ""
"Sout stream modules allow to build a sout processing chain. Please refer to "
"the Streaming Howto for more information. You can configure default options "
"for each sout stream module here."
msgstr ""
330 331 332
"Srauto išvedimo moduliai leidžia sukurti apdorojimo išvedimo kanalą. "
"Norėdami sužinoti daugiau, skaitykite „Streaming Howto“. Galite keisti "
"numatytąsias parinktis kiekvienam atskiram srauto išvedimo moduliui čia."
333

334
#: include/vlc_config_cat.h:165 modules/services_discovery/sap.c:120
335
msgid "SAP"
336
msgstr "SAP"
337

338
#: include/vlc_config_cat.h:167
339 340 341 342
msgid ""
"SAP is a way to publically announce streams that are being sent using "
"multicast UDP or RTP."
msgstr ""
343 344
"SAP yra būdas viešai paskelbti srautą, kuris siunčiamas naudojant "
"daugiaabonentinį UDP ar RTP."
345

346
#: include/vlc_config_cat.h:170
347
msgid "VOD"
348
msgstr "VOD"
349

350
#: include/vlc_config_cat.h:171
351
msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
352
msgstr "Vaizdo pagal pareikalavimą (angl. Video On Demand) VLC grotuve"
353

354 355 356 357 358 359 360
#: include/vlc_config_cat.h:175 src/libvlc-module.c:2102
#: src/playlist/engine.c:131 modules/demux/playlist/playlist.c:70
#: modules/demux/playlist/playlist.c:71 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:75
#: modules/gui/macosx/intf.m:608 modules/gui/qt4/components/controller.hpp:106
#: modules/gui/qt4/components/playlist/playlist.cpp:126
#: modules/gui/qt4/components/playlist/selector.cpp:259
#: modules/gui/qt4/dialogs/playlist.cpp:41
361
msgid "Playlist"
362
msgstr "Grojaraštis"
363

364
#: include/vlc_config_cat.h:176
365 366 367 368
msgid ""
"Settings related to playlist behaviour (e.g. playback mode) and to modules "
"that automatically add items to the playlist (\"service discovery\" modules)."
msgstr ""
369 370 371
"Nuostatos, susijusios su grojaraščio elgsena (pvz., grojimo būdu) ir "
"moduliais, automatiškai įkeliančiais grojaraščio įrašus („paslaugų aptikimo“ "
"moduliai)."
372

373
#: include/vlc_config_cat.h:180
374
msgid "General playlist behaviour"
375
msgstr "Bendra grojaraščio elgsena"
376

377 378
#: include/vlc_config_cat.h:181 modules/gui/macosx/playlist.m:476
#: modules/gui/macosx/playlist.m:477
379
msgid "Services discovery"
380
msgstr "Paslaugų aptikimas"
381

382
#: include/vlc_config_cat.h:182
383 384 385 386
msgid ""
"Services discovery modules are facilities that automatically add items to "
"playlist."
msgstr ""
387
"Paslaugų aptikimo modulis leidžia automatiškai įkelti įrašus į grojaraštį."
388

389
#: include/vlc_config_cat.h:186 src/libvlc-module.c:1906
390
msgid "Advanced"
391
msgstr "Sudėtingiau"
392

393 394
#: include/vlc_config_cat.h:187
msgid "Advanced settings. Use with care..."
395
msgstr "Sudėtingesnės nuostatos. Naudokite atsargiai."
396

397
#: include/vlc_config_cat.h:189
398
msgid "CPU features"
399
msgstr "AK galimybės"
400

401
#: include/vlc_config_cat.h:190
402
msgid ""
403
"You can choose to disable some CPU accelerations here. Use with extreme care!"
404
msgstr ""
405 406
"Galite išjungti kai kuriuos kompiuterio darbą spartinančius procesus. "
"Naudokite ypač atsargiai!"
407

408
#: include/vlc_config_cat.h:193
409
msgid "Advanced settings"
410
msgstr "Sudėtingesnės nuostatos"
411

412
#: include/vlc_config_cat.h:198 modules/gui/macosx/open.m:180
413 414
#: modules/gui/macosx/open.m:459 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:259
#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:309
415
msgid "Network"
416
msgstr "Tinklas"
417

418
#: include/vlc_config_cat.h:199
419
msgid "These modules provide network functions to all other parts of VLC."
420
msgstr "Šie moduliai įgalina tinklo funkcijas kitoms VLC dalims."
421

422
#: include/vlc_config_cat.h:202
423
msgid "Chroma modules settings"
424
msgstr "Spalvų modulių nuostatos"
425

426
#: include/vlc_config_cat.h:203
427
msgid "These settings affect chroma transformation modules."
428
msgstr "Šios nuostatos daro įtaką spalvų transformavimo moduliams."
429

430
#: include/vlc_config_cat.h:205
431
msgid "Packetizer modules settings"
432
msgstr "Įpaketinimo modulių nuostatos"
433

434
#: include/vlc_config_cat.h:209
435
msgid "Encoders settings"
436
msgstr "Įkodavimo nuostatos"
437

438
#: include/vlc_config_cat.h:211
439
msgid "These are general settings for video/audio/subtitles encoding modules."
440
msgstr "Bendri vaizdo, garso, subtitrų kodavimo moduliai."
441

442
#: include/vlc_config_cat.h:214
443
msgid "Dialog providers settings"
444
msgstr "Dialogo tiekėjų nuostatos"
445

446
#: include/vlc_config_cat.h:216
447
msgid "Dialog providers can be configured here."
448
msgstr "Dialogo tiekėjai gali būti konfigūruojami čia."
449

450
#: include/vlc_config_cat.h:218
451
msgid "Subtitle demuxer settings"
452
msgstr "Subtitrų demultiplekserių nuostatos"
453

454
#: include/vlc_config_cat.h:220
455 456 457 458
msgid ""
"In this section you can force the behavior of the subtitle demuxer, for "
"example by setting the subtitles type or file name."
msgstr ""
459 460
"Šiame skydelyje galite nurodyti priverstinį subtitrų demultiplekserio "
"elgesį, pavyzdžiui, nustatyti subtitrų tipą ar rinkmenos pavadinimą."
461

462
#: include/vlc_config_cat.h:227
463
msgid "No help available"
464
msgstr "Pagalba neprieinama"
465

466
#: include/vlc_config_cat.h:228
467
msgid "There is no help available for these modules."
468
msgstr "Apie šiuos modulius nėra paaiškinimo."
469

470
#: include/vlc_interface.h:126
471 472 473
msgid ""
"\n"
"Warning: if you can't access the GUI anymore, open a command-line window, go "
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
474
"to the directory where you installed VLC and run \"vlc -I qt\"\n"
475
msgstr ""
476 477 478 479
"\n"
"Perspėjimas: jei nebepavyksta paleisti grafinės sąsajos, atverkite "
"terminalą, įeikite į aplanką, kuriame įdiegtas VLC ir įvykdykite „vlc -I "
"qt“\n"
480

481
#: include/vlc_intf_strings.h:46
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
482
msgid "Quick &Open File..."
483
msgstr "&Greitas rinkmenos atvėrimas..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
484

485
#: include/vlc_intf_strings.h:47
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
486
msgid "&Advanced Open..."
487
msgstr "&Sudėtingesnis atvėrimas"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
488

489 490 491 492 493 494 495
#: include/vlc_intf_strings.h:48
msgid "Open D&irectory..."
msgstr "Atverti ap&lanką..."

#: include/vlc_intf_strings.h:49
msgid "Open &Folder..."
msgstr "Atverti ap&lanką..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
496

497
#: include/vlc_intf_strings.h:50
498
msgid "Select one or more files to open"
499
msgstr "Atverti daugiau nei vieną rinkmeną"
500

501 502 503 504 505 506 507 508 509 510
#: include/vlc_intf_strings.h:51
msgid "Select Directory"
msgstr "Aplanko pasirinkimas"

#: include/vlc_intf_strings.h:51
#, fuzzy
msgid "Select Folder"
msgstr "Rinkmenos pasirinkimas"

#: include/vlc_intf_strings.h:55
511
msgid "Media &Information"
512
msgstr "Kūrinio &informacija"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
513

514
#: include/vlc_intf_strings.h:56
515
msgid "&Codec Information"
516
msgstr "&Kodavimo informacija"
517

518
#: include/vlc_intf_strings.h:57
519
msgid "&Messages"
520
msgstr "&Pranešimai"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
521

522
#: include/vlc_intf_strings.h:58
523
msgid "Jump to Specific &Time"
524
msgstr "&Šokti į laiką"
525

526
#: include/vlc_intf_strings.h:59 modules/gui/qt4/menus.cpp:664
527
msgid "&Bookmarks"
528
msgstr "&Žymelės"
529

530
#: include/vlc_intf_strings.h:60
531
msgid "&VLM Configuration"
532
msgstr "&VLM nuostatos"
533

534
#: include/vlc_intf_strings.h:62
535
msgid "&About"
536 537
msgstr "&Apie"

538 539 540 541 542 543 544 545
#: include/vlc_intf_strings.h:65 modules/control/rc.c:72
#: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:69
#: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:173 modules/gui/macosx/intf.m:601
#: modules/gui/macosx/intf.m:646 modules/gui/macosx/intf.m:736
#: modules/gui/macosx/intf.m:743 modules/gui/macosx/intf.m:2006
#: modules/gui/macosx/intf.m:2007 modules/gui/macosx/intf.m:2008
#: modules/gui/macosx/intf.m:2009 modules/gui/macosx/playlist.m:464
#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:104 modules/gui/qt4/menus.cpp:787
546
msgid "Play"
547
msgstr "Groti"
548

549
#: include/vlc_intf_strings.h:66
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
550
msgid "Fetch Information"
551
msgstr "Gauti informaciją"
552

553 554 555 556
#: include/vlc_intf_strings.h:67
#, fuzzy
msgid "Remove Selected"
msgstr "Rinkmena nepasirinkta"
557

558
#: include/vlc_intf_strings.h:68
559
msgid "Information..."
560
msgstr "Informacija..."
561

562
#: include/vlc_intf_strings.h:69
563
msgid "Sort"
564
msgstr "Tipas"
565

566 567 568 569
#: include/vlc_intf_strings.h:70
#, fuzzy
msgid "Create Directory..."
msgstr "Atv&erti aplanką..."
570

571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585
#: include/vlc_intf_strings.h:71
#, fuzzy
msgid "Create Folder..."
msgstr "Atverti aplanką..."

#: include/vlc_intf_strings.h:72
#, fuzzy
msgid "Show Containing Directory..."
msgstr "Pasirinkite aplanką..."

#: include/vlc_intf_strings.h:73
msgid "Show Containing Folder..."
msgstr ""

#: include/vlc_intf_strings.h:74
586
msgid "Stream..."
587
msgstr "Srautas..."
588

589
#: include/vlc_intf_strings.h:75
590
msgid "Save..."
591
msgstr "Įrašyti..."
592

593 594 595 596
#: include/vlc_intf_strings.h:80 modules/gui/macosx/controls.m:297
#: modules/gui/macosx/controls.m:367 modules/gui/macosx/controls.m:1052
#: modules/gui/macosx/intf.m:655
msgid "Repeat All"
597
msgstr "Kartoti viską"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
598

599 600 601 602
#: include/vlc_intf_strings.h:81 modules/gui/macosx/controls.m:281
#: modules/gui/macosx/controls.m:339 modules/gui/macosx/controls.m:1045
#: modules/gui/macosx/intf.m:654
msgid "Repeat One"
603
msgstr "Kartoti vieną"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
604

605 606 607
#: include/vlc_intf_strings.h:82
#, fuzzy
msgid "No Repeat"
608
msgstr "Nekartoti"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
609

610 611 612 613
#: include/vlc_intf_strings.h:84 src/libvlc-module.c:1459
#: modules/gui/macosx/controls.m:1038 modules/gui/macosx/intf.m:653
#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:108
#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:119
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
614
msgid "Random"
615
msgstr "Maišymo veiksena"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
616

617 618 619
#: include/vlc_intf_strings.h:85 modules/gui/macosx/controls.m:219
msgid "Random Off"
msgstr "Atsitiktinis grojimas Išjungtas"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
620

621 622 623
#: include/vlc_intf_strings.h:87
#, fuzzy
msgid "Add to Playlist"
624
msgstr "Papildyti grojaraštį"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
625

626 627 628
#: include/vlc_intf_strings.h:88
#, fuzzy
msgid "Add to Media Library"
629
msgstr "Papildyti fonoteką"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
630

631 632 633
#: include/vlc_intf_strings.h:90
#, fuzzy
msgid "Add File..."
634
msgstr "Įdėti rinkmeną..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
635

636 637 638 639
#: include/vlc_intf_strings.h:91
#, fuzzy
msgid "Advanced Open..."
msgstr "&Sudėtingesnis atvėrimas"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
640

641 642 643
#: include/vlc_intf_strings.h:92
#, fuzzy
msgid "Add Directory..."
644
msgstr "Įdėti aplanką..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
645

646 647 648 649 650 651
#: include/vlc_intf_strings.h:93
#, fuzzy
msgid "Add Folder..."
msgstr "Įdėti rinkmeną..."

#: include/vlc_intf_strings.h:95
652
msgid "Save Playlist to &File..."
653
msgstr "&Grojaraštį įrašyti į rinkmeną..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
654

655
#: include/vlc_intf_strings.h:96
656
msgid "Open Play&list..."
657
msgstr "Atverti g&rojaraštį..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
658

659 660
#: include/vlc_intf_strings.h:98
#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1185
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
661
msgid "Search"
662
msgstr "Ieškoti"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
663

664
#: include/vlc_intf_strings.h:99
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
665
msgid "Search Filter"
666
msgstr "Paieškos filtras"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
667

668
#: include/vlc_intf_strings.h:101
669
msgid "&Services Discovery"
670
msgstr "&Paslaugų aptikimas"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
671

672
#: include/vlc_intf_strings.h:105
673 674 675 676
msgid ""
"Some options are available but hidden. Check \"Advanced options\" to see "
"them."
msgstr ""
677 678
"Kai kurios parinktys yra galimos, tačiau paslėptos. Norėdami juos matyti, "
"rinkitės „Sudėtingesnės nuostatos“."
679

680
#: include/vlc_intf_strings.h:110 modules/gui/macosx/extended.m:78
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
681
msgid "Image clone"
682
msgstr "Paveikslo dubliavimas"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
683

684
#: include/vlc_intf_strings.h:111
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
685
msgid "Clone the image"
686
msgstr "Dubliuoti paveikslą"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
687

688
#: include/vlc_intf_strings.h:113
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
689
msgid "Magnification"
690
msgstr "Ryškinimas"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
691

692
#: include/vlc_intf_strings.h:114
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
693 694 695 696
msgid ""
"Magnify a part of the video. You can select which part of the image should "
"be magnified."
msgstr ""
697
"Dalies vaizdo ryškumas. Jūs galite pasirinkti, kurią vaizdo dalį paryškinti."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
698

699
#: include/vlc_intf_strings.h:117
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
700
msgid "Waves"
701
msgstr "Bangos"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
702

703
#: include/vlc_intf_strings.h:118
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
704
msgid "\"Waves\" video distortion effect"
705
msgstr "„Bangos“ – vaizdo keitimo efektas"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
706

707
#: include/vlc_intf_strings.h:120
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
708
msgid "\"Water surface\" video distortion effect"
709
msgstr "„Vandens paviršius“ – vaizdo keitimo efektas"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
710

711
#: include/vlc_intf_strings.h:122
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
712
msgid "Image colors inversion"
713
msgstr "Negatyvas"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
714

715
#: include/vlc_intf_strings.h:124
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
716 717
msgid "Split the image to make an image wall"
msgstr ""
718
"Vaizdą padalinti į atskiras dalis, kurios išdėstomos skirtinguose languose"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
719

720
#: include/vlc_intf_strings.h:126
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
721 722 723 724
msgid ""
"Create a \"puzzle game\" with the video.\n"
"The video gets split in parts that you must sort."
msgstr ""
725 726
"Sukuria „dėlionės žaidimą“ iš esamo vaizdo.\n"
"Vaizdas padalinamas į dalis, kurios sumaišomos."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
727

728
#: include/vlc_intf_strings.h:129
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
729 730 731 732
msgid ""
"\"Edge detection\" video distortion effect.\n"
"Try changing the various settings for different effects"
msgstr ""
733 734
"„Kontūro aptikimo“ vaizdo iškraipymo efektas. \n"
"Mėginkite keisti įvairias nuostatas skirtingiems efektams"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
735

736
#: include/vlc_intf_strings.h:132
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
737 738 739 740 741
msgid ""
"\"Color detection\" effect. The whole image will be turned to black and "
"white, except the parts that are of the color that you select in the "
"settings."
msgstr ""
742 743
"„Spalvos atpažinimo“ efektas. Visas vaizdas paverčiamas juodai baltu, "
"išskyrus jūsų nurodytos spalvos sritis."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
744

745
#: include/vlc_intf_strings.h:136
Felix Paul Kühne's avatar
Felix Paul Kühne committed
746 747
msgid ""
"<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
748
"charset=utf-8\" /></head><body><h2>Welcome to VLC media player Help</"
Felix Paul Kühne's avatar
Felix Paul Kühne committed
749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762
"h2><h3>Documentation</h3><p>You can find VLC documentation on VideoLAN's <a "
"href=\"http://wiki.videolan.org\">wiki</a> website.</p><p>If you are a "
"newcomer to VLC media player, please read the<br><a href=\"http://wiki."
"videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies\"><em>Introduction to VLC media "
"player</em></a>.</p><p>You will find some information on how to use the "
"player in the <br>\"<a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
"Play_HowTo\"><em>How to play files with VLC media player</em></a>\" document."
"</p><p>For all the saving, converting, transcoding, encoding, muxing and "
"streaming tasks, you should find useful information in the <a href=\"http://"
"wiki.videolan.org/Documentation:Streaming_HowTo\">Streaming Documentation</"
"a>.</p><p>If you are unsure about terminology, please consult the <a href="
"\"http://wiki.videolan.org/Knowledge_Base\">knowledge base</a>.</p><p>To "