Commit 268bbdee authored by VideoLAN's avatar VideoLAN Committed by Michał Trzebiatowski

l10n: Danish update

Localizable.strings: 100% translated

InfoPlist.strings: 100% translated

Settings.bundle: 100% translated
Signed-off-by: Michał Trzebiatowski's avatarMichał Trzebiatowski <michtrz@gmail.com>
parent 7dbd0037
......@@ -40,7 +40,7 @@
"SETTINGS_GESTURES" = "Styr afspilningen med gestusser";
"SETTINGS_GESTURES_VOLUME" = "Stryg op/ned for lydstyrke";
"SETTINGS_GESTURES_PLAYPAUSE" = "Tryk for at afspille/pause";
"SETTINGS_GESTURES_PLAYPAUSE" = "Tryk med to fingre for at afspille/pause";
"SETTINGS_GESTURES_BRIGHTNESS" = "Stryg op/ned for lysstyrke";
"SETTINGS_GESTURES_SEEK" = "Stryg højre/venstre for at søge";
"SETTINGS_GESTURES_CLOSE" = "Knib sammen for at lukke";
......
......@@ -40,7 +40,7 @@
"SETTINGS_GESTURES" = "Styr afspilningen med gestusser";
"SETTINGS_GESTURES_VOLUME" = "Stryg op/ned for lydstyrke";
"SETTINGS_GESTURES_PLAYPAUSE" = "Tryk for at afspille/pause";
"SETTINGS_GESTURES_PLAYPAUSE" = "Tryk med to fingre for at afspille/pause";
"SETTINGS_GESTURES_BRIGHTNESS" = "Stryg op/ned for lysstyrke";
"SETTINGS_GESTURES_SEEK" = "Stryg højre/venstre for at søge";
"SETTINGS_GESTURES_CLOSE" = "Knib sammen for at lukke";
......
......@@ -11,7 +11,6 @@
"TITLE" = "Titel";
"CHAPTER" = "Kapitel";
"MINIMIZE_PLAYBACK_VIEW" = "Minimér afspilning";
"FULLSCREEN_PLAYBACK" = "Afspil i fuldskærm";
"TRACK_SELECTION" = "Valg af spor";
"AUDIO" = "Lyd";
"SUBTITLES" = "Undertekster";
......@@ -23,8 +22,8 @@
"ONE_AUDIO_TRACK" = "Et lydspor";
"FORMAT_SPU_TRACKS" = "%i underteksterspor";
"ONE_SPU_TRACK" = "Et underteksterspor";
"TRACKS" = "%i Tracks";
"TRACK" = "%i Track";
"TRACKS" = "%i spor";
"TRACK" = "%i spor";
"PLAYING_EXTERNALLY_TITLE" = "TV tilsluttet";
"PLAYING_EXTERNALLY_DESC" = "Denne video afspilles på TV'et";
......@@ -53,7 +52,6 @@
"CONTINUE_PLAYBACK" = "Fortsæt afspilning?";
"CONTINUE_PLAYBACK_LONG" = "Vil du fortsætte afspilningen af \"%@\" der, hvor du nåede til?";
"BUTTON_ALL" = "Vælg alle";
"BUTTON_ABOUT" = "Om";
"BUTTON_BACK" = "Tilbage";
"BUTTON_DONE" = "Færdig";
......@@ -77,7 +75,6 @@
"BUTTON_RENDERER_HINT" = "Vis en menu over tilgængelige transmitteringsenheder";
"UPGRADING_LIBRARY" = "Opgraderer mediebibliotek";
"UNTITLED_SHOW" = "Unavngivet udsendelse";
"UNKNOWN" = "Ukendt";
"OPEN_NETWORK" = "Åbn netværksstream";
......@@ -92,8 +89,6 @@
"SMB_CIFS_FILE_SERVERS_SHORT" = "SMB";
"HTTP_DOWNLOAD_FAILED" = "Download mislykkedes med HTTP-kode %i";
"HTTP_FILE_CREATION_FAILED" = "Oprettelse af fil mislykkedes";
"HTTP_DOWNLOAD_CANCELLED" = "Download annulleret af bruger";
"DOWNLOAD_FROM_HTTP_HELP" = "Indtast en adresse for at downloade filen til din %@.";
......@@ -106,6 +101,7 @@
"SCHEME_NOT_SUPPORTED_LONG" = "Adressens protokol (%@) er ikke understøttet. Brug en adresse, der begynder med HTTP, HTTPS eller FTP.";
"RENAME_MEDIA_TO" = "Angiv nyt navn for %@";
"FOLDER_EMPTY" = "Tom mappe";
"SHARING_ACTION_SHEET_TITLE_CHOOSE_FILE" = "Vælg en fil at åbne:";
"SHARING_ACTIVITY_OPEN_IN_TITLE" = "Åbn i...";
......@@ -113,11 +109,11 @@
"SHARING_ERROR_NO_APPLICATIONS" = "Kunne ikke finde nogen apps, der kan åbne denne filtype";
"SHARING_SUCCESS_CAMERA_ROLL" = "Filen blev gemt i kamerarullen";
"SECTION_HEADER_LIBRARY" = "Mediebibliotek";
"STREAMVC_DETAILTEXT" = "Afspil streams direkte uden at downloade";
"DOWNLOADVC_DETAILTEXT" = "Download filer direkte til din enhed";
"HEADER_TITLE_RENDERER" = "Vælg en transmitteringsenhed";
"NETWORK" = "Netværk";
"LOCAL_NETWORK" = "Lokalt netværk";
"CONNECT_TO_SERVER" = "Forbind til server";
"FILE_SERVER" = "Filservere";
......@@ -147,7 +143,7 @@
"GDRIVE_ERROR_DOWNLOADING_FILE" = "Der opstod en fejl under overførslen";
"GDRIVE_ERROR_DOWNLOADING_FILE_TITLE" = "FEJL";
"ONEDRIVE_MEDIA_WITHOUT_URL" = "The selected Media doesn't have a playable url";
"ONEDRIVE_MEDIA_WITHOUT_URL" = "Det valgte medie har ikke en url som kan afspilles";
"DISK_FULL" = "Lagergrænse nået";
"DISK_FULL_FORMAT" = "%@ kan ikke lagres på din %@, fordi du ikke har nok ledig plads.";
......@@ -160,6 +156,19 @@
"BIOMETRIC_UNLOCK" = "Lås mediebibliotek op\nAnnuller for at indtaste adgangskode";
//PAPasscode Strings that we need to localize for them
"%d Failed Passcode Attempts" = "%d fejlslagne adgangskode forsøg";
"1 Failed Passcode Attempt" = "1 fejlslagent adgangskode forsøg";
"Change Passcode" = "Skift adgangskode";
"Enter Passcode" = "Indtast adgangskode";
"Enter a passcode" = "Indtast en adgangskode";
"Enter your new passcode" = "Indtast din nye adgangskode";
"Enter your old passcode" = "Indtast din gamle adgangskode";
"Enter your passcode" = "Indtast din adgangskode";
"Next" = "Næste";
"Passcodes did not match. Try again." = "Adgangskoderne er ikke ens. Prøv igen.";
"Re-enter your new passcode" = "Indtast din nye adgangskode igen";
"Re-enter your passcode" = "Indtast din adgangskode igen";
"Set Passcode" = "Indstil adgangskode";
"Settings" = "Indstillinger"; // plain text key to keep compatibility with InAppSettingsKit's upstream
"ON" = "Til";
......@@ -181,8 +190,8 @@
"BWD_BUTTON" = "Hop tilbage";
"FWD_BUTTON" = "Hop fremad";
"PLAY_BUTTON" = "Afspil";
"NEXT_BUTTON" = "Next";
"PREV_BUTTON" = "Previous";
"NEXT_BUTTON" = "Næste";
"PREV_BUTTON" = "Forrige";
"PLAY_ALL_BUTTON" = "Afspil alle";
"VERSION_FORMAT" = "Version: %@";
......@@ -197,25 +206,15 @@
"VO_VIDEOPLAYER_TITLE" = "Videoafspiller";
"VO_VIDEOPLAYER_DOUBLETAP" = "Dobbelttryk for at vise eller skjule betjeningspanel";
"FIRST_STEPS_WELCOME" = "Velkommen";
"FIRST_STEPS_WELCOME_DETAIL" = "Første trin i synkronisering og afspilning af dine medier.";
"FIRST_STEPS_ITUNES" = "Synkronisering af iTunes-filer";
"FIRST_STEPS_ITUNES_DETAILS" = "Tilslut din %@ til din Mac eller PC med kablet.\nÅbn iTunes.\nVælg din %@.\nVælg \"Arkivdeling\" i menuen til venstre og kig efter VLC.\nOverfør dine filer.";
"FIRST_STEPS_WIFI_CONNECT_DETAILS" = "Forbind din %@ til samme netværk som din Mac eller PC.";
"FIRST_STEPS_WIFI_UPLOAD_DETAILS" = "Slå WiFi-overførsel til vha. knappen i sidepanelet, indtast URLen i en browser, og overfør dine filer.";
"FIRST_STEPS_ITUNES_TITLE" = "Synkroniser med din computer";
"FIRST_STEPS_ITUNES_DETAILS" = "Tilslut din enhed til iTunes og vælg din enhed. Vælg \"Arkivdeling\" i menuen til venstre i iTunes og kig efter VLC for at overføre filer";
"FIRST_STEPS_WIFI_TITLE" = "Del via Wifi";
"FIRST_STEPS_WIFI_DETAILS" = "Indtast den genererede URL i din favorit webbrowser mens der er forbindelse til det samme netværk som din telefon";
"FIRST_STEPS_CLOUDS" = "Skyer";
"FIRST_STEPS_CLOUD_UPLOAD_DETAILS" = "Overfør dine medier til Google Drive eller Dropbox.";
"FIRST_STEPS_CLOUD_ACCESS_DETAILS" = "Åbn sidepanelet for at vælge din udbyder i skyen, og download eller stream dine medier.";
"FIRST_STEPS_PLAYBACK" = "Afspilning";
"FIRST_STEPS_FLOSS" = "VLC til iOS er frit open source-software, der er udviklet af frivillige.\nVi håber, at du vil elske det!";
"FIRST_STEPS_TIME" = "Tid";
"FIRST_STEPS_ASPECT" = "Billedformat";
"FIRST_STEPS_SPEED" = "Hastighed";
"FIRST_STEPS_REPEAT" = "Gentag";
"FIRST_STEPS_SUBTITLES" = "Undertekstspor";
"FIRST_STEPS_AUDIO" = "Lydspor";
"FIRST_STEPS_POSITION" = "Position";
"FIRST_STEPS_CLOUD_TITLE" = "Sky";
"FIRST_STEPS_CLOUD_DETAILS" = "Upload dine medier til en skytjeneste såsom Google Drive eller Dropbox for at downloade eller streame dem fra et fjernsted.";
"PLEX_CHECK_ACCOUNT" = "Tjek din Plex-konto under indstillinger.";
"PLEX_ERROR_ACCOUNT" = "Plex loginfejl";
......@@ -240,7 +239,6 @@
"VOLUME" = "Lydstyrke";
"DURATION" = "Varighed";
"TITLE" = "Titel";
......@@ -287,8 +285,6 @@
// Insert %@ where play-pause-glyph should be placed
"DELETE_ITEM_HINT" = "Tryk på %@ for at slette"; /* Insert %@ where play-pause-glyph should be placed */
"DELETE_INVALID_MESSAGE" = "Valget kan ikke slettes";
"DELETE_INVALID_TITLE" = "Ugyldigt valg";
"DELETE_MESSAGE" = "Bekræft sletning af de valgte filer";
"DELETE_TITLE" = "Slet valgte filer";
......@@ -300,11 +296,11 @@
"PROTOCOL_NOT_SELECTED" = "Protokol ikke valgt";
"Settings" = "Indstillinger";
"CANCEL" = "Annuller";
"ERROR" = "Fejl";
"OK" = "Ok";
"SORT" = "Sortér";
"SORT_BY" = "Sortér efter";
"SEARCH" = "Søgning";
"VIDEO" = "Video";
// MediaViewController Swipable Header
......@@ -314,35 +310,63 @@
"GENRES" = "Genre";
"MOVIES" = "Film";
"SONGS" = "Sange";
"PLAYLISTS" = "Playlists";
"PLAYLISTS" = "Afspilningsliste";
"MODIFIED_DATE" = "Modified date";
"NAME" = "Name";
"MODIFIED_DATE" = "Ændringsdato";
"NAME" = "Navn";
//EDIT
"ADD_TO_PLAYLIST" = "Add to Playlist";
"PLAYLIST_PLACEHOLDER" = "Playlist title";
"PLAYLIST_DESCRIPTION" = "Choose a title for your new Playlist";
"BUTTON_EDIT" = "Rediger";
"BUTTON_EDIT_HINT" = "Redigeringstilstand";
"ADD_TO_PLAYLIST" = "Tilføj til afspilningsliste";
"ADD_TO_PLAYLIST_HINT" = "Åbn tilføj til afspilningsliste-menuen";
"PLAYLIST_PLACEHOLDER" = "Titel for afspilningsliste";
"PLAYLIST_DESCRIPTION" = "Vælg en titel til din nye afspilningsliste";
"PLAYLIST_CREATION" = "Opret en ny afspilningsliste";
"PLAYLIST_CREATION_HINT" = "Vis en interaktiv handling til at oprette en afspilningsliste";
"ERROR_PLAYLIST_CREATION" = "Kunne ikke oprette en afspilningsliste";
"ERROR_PLAYLIST_TRACKS" = "Kunne ikke hente spor";
"ERROR_RENAME_FAILED" = "Omdøbning mislykkedes";
"ERROR_EMPTY_NAME" = "Titlen må ikke være tom";
"RENAME_PLACEHOLDER" = "New title";
"ERROR_RENAME_FAILED" = "Renaming failed";
"ERROR_EMPTY_NAME" = "The title can't be empty";
"SHARE_LABEL" = "Del";
"SHARE_HINT" = "Del de valgte filer";
"RENAME_HINT" = "Omdøb de valgte filer";
"DELETE_HINT" = "Slet de valgte filer";
// Sort
"HEADER_TITLE_SORT" = "Sort by";
"BUTTON_SORT" = "Sortér";
"BUTTON_SORT_HINT" = "Vis sorteringshandlingsark";
"HEADER_TITLE_SORT" = "Sortér efter";
"DESCENDING_LABEL" = "Faldende rækkefølge";
"DESCENDING_SWITCH_LABEL" = "Stigende eller faldende rækkefølge";
"DESCENDING_SWITCH_HINT" = "Sortér indholdet i stigende eller faldende rækkefølge";
// VLCMediaLibraryKit - Sorting Criteria
"ALPHA" = "Alphanumerically";
"ALPHA" = "Alfanumerisk";
"DURATION" = "Varighed";
"INSERTION_DATE" = "Insertion date";
"LAST_MODIFICATION_DATE" = "Last modification date";
"RELEASE_DATE" = "Release date";
"FILE_SIZE" = "File size";
"ARTIST" = "Artist";
"PLAY_COUNT" = "Play count";
"INSERTION_DATE" = "Indsættelsesdato";
"LAST_MODIFICATION_DATE" = "Dato for sidste ændring";
"RELEASE_DATE" = "Udgivelsesdato";
"FILE_SIZE" = "Filstørrelse";
"ARTIST" = "Kunstner";
"PLAY_COUNT" = "Antal afspilninger";
"ALBUM" = "Album";
"FILENAME" = "Filename";
"TRACK_NUMBER" = "Track number";
"FILENAME" = "Filnavn";
"TRACK_NUMBER" = "Spornummer";
// VLCNetworkLoginTVViewController
"NO_SAVING_DATA" = "Intet fundet";
// MediaCollectionViewCell
"UNKNOWN_ARTIST" = "Ukendt kunstner";
"VARIOUS_ARTIST" = "Diverse kunstnere";
"UNKNOWN_ALBUM" = "Ukendt album";
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment