Commit f575aa1c authored by Christoph Miebach's avatar Christoph Miebach

l10n: update nb, or, pt

parent 70993abe
......@@ -6,15 +6,17 @@
# Allan Nordhøy <epost@anotheragency.no>, 2014,2016
# Gaute Huus <gaute@gautehuus.com>, 2013
# Harald H. <haarektrans@gmail.com>, 2015
# Stian Jørgensrud <stianahj@gmail.com>, 2012-2013
# tyler moss <rsa@tutanota.de>, 2015,2016
# Imre Kristoffer Eilertsen <imreeil42@gmail.com>, 2016
# Stian Jørgensrud, 2012-2013
# tyler moss <inactive+protonbeta@transifex.com>, 2015,2016
# Yomawaru, 2016
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: VLC - Trans\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2016-02-16 04:20-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2016-04-18 16:47+0000\n"
"Last-Translator: Allan Nordhøy <epost@anotheragency.no>\n"
"POT-Creation-Date: 2016-12-03 06:41-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2016-08-23 16:53+0000\n"
"Last-Translator: Imre Kristoffer Eilertsen <imreeil42@gmail.com>\n"
"Language-Team: Norwegian Bokmål (Norway) (http://www.transifex.com/yaron/vlc-trans/language/nb_NO/)\n"
"Language: nb_NO\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -22,143 +24,143 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: include/header.php:291
#: include/header.php:292
msgid "a project and a"
msgstr "Et prosjekt og en"
msgstr "et prosjekt og en"
#: include/header.php:291
#: include/header.php:292
msgid "non-profit organization"
msgstr "ideell organisasjon"
#: include/menus.php:27
#: include/header.php:301 include/footer.php:80
msgid "Partners"
msgstr "Partnere"
#: include/menus.php:32
msgid "Team &amp; Organization"
msgstr "Lag &amp; Organisasjon"
#: include/menus.php:28
#: include/menus.php:33
msgid "Consulting Services &amp; Partners"
msgstr "Konsulenttjenester &amp; Partnere"
#: include/menus.php:29 include/footer.php:69
#: include/menus.php:34 include/footer.php:83
msgid "Events"
msgstr "Begivenheter"
#: include/menus.php:30 include/footer.php:64 include/footer.php:98
#: include/menus.php:35 include/footer.php:78 include/footer.php:112
msgid "Legal"
msgstr "Juridisk"
#: include/menus.php:31 include/footer.php:68
#: include/menus.php:36 include/footer.php:82
msgid "Press center"
msgstr "Pressesenter"
#: include/menus.php:32 include/footer.php:65
#: include/menus.php:37 include/footer.php:79
msgid "Contact us"
msgstr "Kontakt oss"
#: include/menus.php:38 include/os-specific.php:260
#: include/menus.php:43 include/os-specific.php:261
msgid "Download"
msgstr "Last ned"
#: include/menus.php:39 include/footer.php:24
#: include/menus.php:44 include/footer.php:38
msgid "Features"
msgstr "Funksjoner"
#: include/menus.php:40 vlc/index.php:57 vlc/index.php:63
#: include/menus.php:45 vlc/index.php:57 vlc/index.php:63
msgid "Customize"
msgstr "Tilpass"
#: include/menus.php:42 include/footer.php:56
#: include/menus.php:47 include/footer.php:70
msgid "Get Goodies"
msgstr "Få godbiter"
#: include/menus.php:46
#: include/menus.php:51
msgid "Projects"
msgstr "Prosjekter"
#: include/menus.php:64 include/footer.php:30
#: include/menus.php:69 include/footer.php:44
msgid "All Projects"
msgstr "Alle prosjekter"
#: include/menus.php:68 index.php:164
#: include/menus.php:73 index.php:165
msgid "Contribute"
msgstr "Bidra"
#: include/menus.php:70
#: include/menus.php:75
msgid "Getting started"
msgstr "Kom i gang"
#: include/menus.php:71 include/menus.php:89
#: include/menus.php:76 include/menus.php:94
msgid "Donate"
msgstr "Donér"
#: include/menus.php:72
#: include/menus.php:77
msgid "Report a bug"
msgstr "Rapporter en feil"
#: include/menus.php:76
#: include/menus.php:81
msgid "Support"
msgstr "Støtte"
#: include/footer.php:22
#: include/footer.php:36
msgid "Skins"
msgstr "Skall"
#: include/footer.php:23
#: include/footer.php:37
msgid "Extensions"
msgstr "Utvidelser"
#: include/footer.php:25 vlc/index.php:83
#: include/footer.php:39 vlc/index.php:83
msgid "Screenshots"
msgstr "Skjermbilder"
#: include/footer.php:48
#: include/footer.php:62
msgid "Community"
msgstr "Samfunn"
#: include/footer.php:51
#: include/footer.php:65
msgid "Forums"
msgstr "Forum"
#: include/footer.php:52
#: include/footer.php:66
msgid "Mailing-Lists"
msgstr "E-post-lister"
#: include/footer.php:53
#: include/footer.php:67
msgid "FAQ"
msgstr "Ofte stilte spørsmål"
#: include/footer.php:54
#: include/footer.php:68
msgid "Donate money"
msgstr "Donér penger"
#: include/footer.php:55
#: include/footer.php:69
msgid "Donate time"
msgstr "Donér tid"
#: include/footer.php:62
#: include/footer.php:76
msgid "Project and Organization"
msgstr "Prosjekt og Organisasjon"
#: include/footer.php:63
#: include/footer.php:77
msgid "Team"
msgstr "Team"
#: include/footer.php:66
msgid "Partners"
msgstr "Partnere"
#: include/footer.php:67
#: include/footer.php:81
msgid "Mirrors"
msgstr "Alternative tjenere"
#: include/footer.php:70
#: include/footer.php:84
msgid "Security center"
msgstr "Sikkerhetssenter"
#: include/footer.php:71
#: include/footer.php:85
msgid "Get Involved"
msgstr "Bli involvert"
#: include/footer.php:72
#: include/footer.php:86
msgid "News"
msgstr "Nyheter"
......@@ -166,115 +168,115 @@ msgstr "Nyheter"
msgid "Download VLC"
msgstr "Last ned VLC"
#: include/os-specific.php:97 include/os-specific.php:276 vlc/index.php:168
#: include/os-specific.php:97 include/os-specific.php:277 vlc/index.php:168
msgid "Other Systems"
msgstr "Andre OS"
#: include/os-specific.php:241
#: include/os-specific.php:242
msgid "downloads so far"
msgstr "Nedlastinger så langt"
msgstr "nedlastinger så langt"
#: include/os-specific.php:629
#: include/os-specific.php:630
msgid "VLC is a free and open source cross-platform multimedia player and framework that plays most multimedia files as well as DVDs, Audio CDs, VCDs, and various streaming protocols."
msgstr "VLC er en kryssplattform friprog-multimediaspiller og et rammeverk som spiller de fleste multimediafiler sågar også DVD-er, lyd-CDer, VCD-er og forskjellige strømnings-protokoller."
#: include/os-specific.php:633
#: include/os-specific.php:634
msgid "VLC is a free and open source cross-platform multimedia player and framework that plays most multimedia files, and various streaming protocols."
msgstr "VLC er en fri og åpen kildekode cross-platform multimedia spiller og rammeverk som spiller mest multimediefiler , og ulike streaming protokoller."
msgstr "VLC er en fri og åpen-kilde kryssplattform multimediespiller og rammeverk, som spiller av de fleste multimediefiler og ulike kringkastingsprotokoller."
#: index.php:4
msgid "VLC: Official site - Free multimedia solutions for all OS!"
msgstr "VLC: Offisiell side - Gratis multimedialøsninger for alle OS!"
#: index.php:25
#: index.php:26
msgid "Other projects from VideoLAN"
msgstr "Andre prosjekter fra VideoLAN"
#: index.php:29
#: index.php:30
msgid "For Everyone"
msgstr "For alle"
#: index.php:39
#: index.php:40
msgid "VLC is a powerful media player playing most of the media codecs and video formats out there."
msgstr "VLC er en kraftig mediespiller som spiller av det meste av media- og videoformater der ute."
#: index.php:52
#: index.php:53
msgid "VideoLAN Movie Creator is a non-linear editing software for video creation."
msgstr "VideoLan Movie Creator er et ikke-lineært redigeringsprogram for video."
#: index.php:61
#: index.php:62
msgid "For Professionals"
msgstr "For profesjonelle"
#: index.php:71
#: index.php:72
msgid "DVBlast is a simple and powerful MPEG-2/TS demux and streaming application."
msgstr "DVBlast er en enkel og kraftig MPEG-2/TS DEMUX og strømnings-applikasjon."
#: index.php:81
#: index.php:82
msgid "multicat is a set of tools designed to easily and efficiently manipulate multicast streams and TS."
msgstr "multicat er et sett verktøy laget for enkel og effektiv manipulasjon av multicast-strømmer og TS."
#: index.php:94
#: index.php:95
msgid "x264 is a free application for encoding video streams into the H.264/MPEG-4 AVC format."
msgstr "x264 er en gratis applikasjon for koding av videostrømmer til H.264/MPEG-4 AVC formatet."
#: index.php:103
#: index.php:104
msgid "For Developers"
msgstr "For utviklere"
#: index.php:136
#: index.php:137
msgid "View All Projects"
msgstr "Vis alle prosjekter"
#: index.php:140
#: index.php:141
msgid "Help us out!"
msgstr "Hjelp oss!"
#: index.php:144
#: index.php:145
msgid "donate"
msgstr "donér"
#: index.php:152
#: index.php:153
msgid "VideoLAN is a non-profit organization."
msgstr "VideoLan er en ideell organisasjon."
#: index.php:153
#: index.php:154
msgid " All our costs are met by donations we receive from our users. If you enjoy using a VideoLAN product, please donate to support us."
msgstr "Alle våre kostnader dekkes av donasjoner vi får fra våre brukere. Hvis du liker å bruke VideoLAN-produkter, vurder å donere for å støtte oss."
#: index.php:156 index.php:176 index.php:194
#: index.php:157 index.php:177 index.php:195
msgid "Learn More"
msgstr "Lær mer"
#: index.php:172
#: index.php:173
msgid "VideoLAN is open-source software."
msgstr "VideoLAN er fri programvare"
#: index.php:173
#: index.php:174
msgid "This means that if you have the skill and the desire to improve one of our products, your contributions are welcome"
msgstr "Dette betyr at hvis du har ferdighetene og et ønske om å forbedre et av våre produkter, er ditt bidrag velkommen"
#: index.php:183
#: index.php:184
msgid "Spread the Word"
msgstr "Spre budskapet"
#: index.php:191
#: index.php:192
msgid "We feel that VideoLAN has the best video software available at the best price: free. If you agree please help spread the word about our software."
msgstr "Vi føler at VideoLAN har den beste programvaren innen film tilgjengelig, til den beste prisen: gratis. Hvis du er enig, spre budskapet om vår programvare."
#: index.php:211
#: index.php:212
msgid "News &amp; Updates"
msgstr "Nyheter &amp; Oppdateringer"
#: index.php:214
#: index.php:215
msgid "More News"
msgstr "Flere nyheter"
#: index.php:218
#: index.php:219
msgid "Development Blogs"
msgstr "Utviklernes blogger"
#: index.php:247
#: index.php:248
msgid "Social media"
msgstr "Sosiale medier"
......@@ -292,15 +294,15 @@ msgstr "Enkel, rask og kraftig"
#: vlc/index.php:35
msgid "Plays everything"
msgstr "Spiller alt"
msgstr "Spiller av alt"
#: vlc/index.php:35
msgid "Files, Discs, Webcams, Devices and Streams."
msgstr "Filer, plater, Webkameraer, enheter og Strømming."
msgstr "Filer, plater, webkameraer, enheter og strømming."
#: vlc/index.php:38
msgid "Plays most codecs with no codec packs needed"
msgstr "Spiller de fleste kodeker uten kodekpakker som trengs"
msgstr "Spiller de fleste kodeker uten ekstra kodekpakker"
#: vlc/index.php:41
msgid "Runs on all platforms"
......@@ -312,7 +314,7 @@ msgstr "Helt gratis"
#: vlc/index.php:44
msgid "no spyware, no ads and no user tracking."
msgstr "ingen Spionvare, ingen annonser og ingen bruker sporing."
msgstr "ingen spionvare, ingen annonser og ingen brukersporing."
#: vlc/index.php:47
msgid "learn more"
......@@ -324,15 +326,15 @@ msgstr "Legg til"
#: vlc/index.php:66
msgid "skins"
msgstr "Temaer"
msgstr "temaer"
#: vlc/index.php:69
msgid "Create skins with"
msgstr "Lag Temaer med"
msgstr "Lag temaer med"
#: vlc/index.php:69
msgid "VLC skin editor"
msgstr "VLC tema redigering"
msgstr "VLC-temaredigering"
#: vlc/index.php:72
msgid "Install"
......
# Oriya translation
# Copyright (C) 2013 VideoLAN
# Copyright (C) 2016 VideoLAN
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Translators:
# Prasannajit Acharya <holmessherlock21@gmail.com>, 2013
# Prasannajit Acharya <prasannajit.acharya.kanhu@gmail.com>, 2013-2014
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: VLC - Trans\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2013-04-25 16:06+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2013-05-25 07:02+0000\n"
"Last-Translator: Kanhu <holmessherlock21@gmail.com>\n"
"Language-Team: Oriya (India) (http://www.transifex.com/projects/p/vlc-trans/language/or_IN/)\n"
"POT-Creation-Date: 2016-12-03 06:41-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2016-02-16 09:23+0000\n"
"Last-Translator: Christoph Miebach <christoph.miebach@web.de>\n"
"Language-Team: Oriya (India) (http://www.transifex.com/yaron/vlc-trans/language/or_IN/)\n"
"Language: or_IN\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: include/header.php:197
msgid "A project and a"
msgstr "ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ"
#: include/header.php:292
msgid "a project and a"
msgstr ""
#: include/header.php:197
#: include/header.php:292
msgid "non-profit organization"
msgstr "ଲାଭ ମୁକ୍ତ ସଂସ୍ଥା"
#: include/header.php:198
msgid "composed of volunteers, developing and promoting free, open-source multimedia solutions."
msgstr "ଯାହାକି ସ୍ବେଚ୍ଛାସେବୀମାନଙ୍କ ଦ୍ବାରା ବିକଶିତ ଓ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ହେଉଥିବା, ନିଃଶୁଳ୍କ, ମୁକ୍ତ ସ୍ରୋତ ମଲ୍ଟିମିଡିଆ ସମାଧାନ ଅଟେ|"
#: include/header.php:204 include/header.php:218 include/header.php:232
#: index.php:107
msgid "donate"
msgstr "ଦାନ କରନ୍ତୁ"
#: include/header.php:204
msgid "why?"
msgstr "କାହିଁକି?"
#: include/header.php:251
msgid "Home"
msgstr "ମୁଖ୍ୟ ପୃଷ୍ଠା"
#: include/header.php:254 include/header.php:399
msgid "News"
msgstr "ସମ୍ବାଦ"
#: include/header.php:259 include/header.php:389
msgid "Project and Organization"
msgstr "ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ ସଂସ୍ଥା"
#: include/header.php:260 include/header.php:390
msgid "Team"
msgstr "ଦଳ"
#: include/header.php:261 include/header.php:392
msgid "Contact us"
msgstr "ଆମ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ"
#: include/header.php:262 include/header.php:393
#: include/header.php:301 include/footer.php:80
msgid "Partners"
msgstr "ସହଭାଗୀ"
#: include/header.php:263 include/header.php:394
msgid "Mirrors"
msgstr "ମିରର"
#: include/menus.php:32
msgid "Team &amp; Organization"
msgstr ""
#: include/header.php:264 include/header.php:395
msgid "Press center"
msgstr "ପ୍ରେସ କେନ୍ଦ୍ର"
#: include/menus.php:33
msgid "Consulting Services &amp; Partners"
msgstr ""
#: include/header.php:265 include/header.php:396
#: include/menus.php:34 include/footer.php:83
msgid "Events"
msgstr "ଘଟଣାସମୂହ"
#: include/header.php:266 include/header.php:397
msgid "Security center"
msgstr "ସୁରକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର"
#: include/menus.php:35 include/footer.php:78 include/footer.php:112
msgid "Legal"
msgstr "କାନୁନୀ"
#: include/header.php:272
#: include/menus.php:36 include/footer.php:82
msgid "Press center"
msgstr "ପ୍ରେସ କେନ୍ଦ୍ର"
#: include/menus.php:37 include/footer.php:79
msgid "Contact us"
msgstr "ଆମ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ"
#: include/menus.php:43 include/os-specific.php:261
msgid "Download"
msgstr "ଡାଉନଲୋଡ"
#: include/header.php:273 include/header.php:353 index.php:28 vlc/index.php:22
#: vlc/index.php:39
#: include/menus.php:44 include/footer.php:38
msgid "Features"
msgstr "ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟସମୂହ"
#: include/header.php:274 include/header.php:354 index.php:29 vlc/index.php:23
#: vlc/index.php:65
msgid "Screenshots"
msgstr "ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ଗୁଡିକ"
#: include/header.php:275 include/header.php:351 index.php:30 vlc/index.php:24
msgid "Skins"
msgstr "ସ୍କିନ୍ ଗୁଡିକ"
#: include/menus.php:45 vlc/index.php:57 vlc/index.php:63
msgid "Customize"
msgstr ""
#: include/header.php:276 include/header.php:352
msgid "Extensions"
msgstr "ସମ୍ପ୍ରସାରଣ"
#: include/menus.php:47 include/footer.php:70
msgid "Get Goodies"
msgstr "ଉପହାର ପାଆନ୍ତୁ"
#: include/header.php:280
#: include/menus.php:51
msgid "Projects"
msgstr "ପ୍ରକଳ୍ପ"
#: include/header.php:297 include/header.php:358
#: include/menus.php:69 include/footer.php:44
msgid "All Projects"
msgstr "ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ"
#: include/header.php:301 index.php:119
#: include/menus.php:73 index.php:165
msgid "Contribute"
msgstr "ଯୋଗଦାନ କରନ୍ତୁ"
#: include/header.php:303 include/header.php:382
msgid "Donate time"
msgstr "ସମୟ ଦାନ କରନ୍ତୁ"
#: include/menus.php:75
msgid "Getting started"
msgstr ""
#: include/header.php:304 include/header.php:381
msgid "Donate money"
msgstr "ଅର୍ଥ ଦାନ କରନ୍ତୁ"
#: include/menus.php:76 include/menus.php:94
msgid "Donate"
msgstr "ଦାନ କରନ୍ତୁ"
#: include/header.php:305 include/header.php:383
msgid "Get Goodies"
msgstr "ଉପହାର ପାଆନ୍ତୁ"
#: include/menus.php:77
msgid "Report a bug"
msgstr "ଗୋଟିଏ ବଗ୍‌ ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ"
#: include/header.php:309
#: include/menus.php:81
msgid "Support"
msgstr "ସମର୍ଥନ"
#: include/header.php:311
msgid "Support center"
msgstr "ସମର୍ଥନ କେନ୍ଦ୍ର"
#: include/footer.php:36
msgid "Skins"
msgstr "ସ୍କିନ୍ ଗୁଡିକ"
#: include/header.php:312
msgid "FAQ"
msgstr "ବାରମ୍ବାର ପଚରାଯାଉଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ"
#: include/footer.php:37
msgid "Extensions"
msgstr "ସମ୍ପ୍ରସାରଣ"
#: include/header.php:313 include/header.php:391 include/header.php:420
msgid "Legal"
msgstr "କାନୁନୀ"
#: include/footer.php:39 vlc/index.php:83
msgid "Screenshots"
msgstr "ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ଗୁଡିକ"
#: include/footer.php:62
msgid "Community"
msgstr "ସମୁଦାୟ"
#: include/header.php:315
#: include/footer.php:65
msgid "Forums"
msgstr "ବିଚାର ମଂଚ"
#: include/header.php:316 include/header.php:379
#: include/footer.php:66
msgid "Mailing-Lists"
msgstr "ମେଲିଂ ତାଲିକା ଗୁଡିକ"
#: include/header.php:317
msgid "Report a bug"
msgstr "ଗୋଟିଏ ବଗ୍‌ ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ"
#: include/footer.php:67
msgid "FAQ"
msgstr "ବାରମ୍ବାର ପଚରାଯାଉଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ"
#: include/header.php:321
msgid "Dev' Zone"
msgstr "ବିକାଶକାରୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର"
#: include/footer.php:68
msgid "Donate money"
msgstr "ଅର୍ଥ ଦାନ କରନ୍ତୁ"
#: include/header.php:375
msgid "Community"
msgstr "ସମୁଦାୟ"
#: include/footer.php:69
msgid "Donate time"
msgstr "ସମୟ ଦାନ କରନ୍ତୁ"
#: include/footer.php:76
msgid "Project and Organization"
msgstr "ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ ସଂସ୍ଥା"
#: include/header.php:398
#: include/footer.php:77
msgid "Team"
msgstr "ଦଳ"
#: include/footer.php:81
msgid "Mirrors"
msgstr "ମିରର"
#: include/footer.php:84
msgid "Security center"
msgstr "ସୁରକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର"
#: include/footer.php:85
msgid "Get Involved"
msgstr "ଶାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ"
#: include/os-specific.php:88 vlc/index.php:27
#: include/footer.php:86
msgid "News"
msgstr "ସମ୍ବାଦ"
#: include/os-specific.php:91
msgid "Download VLC"
msgstr "VLC ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ"
#: include/os-specific.php:94 vlc/index.php:34 vlc/index.php:128
#: include/os-specific.php:97 include/os-specific.php:277 vlc/index.php:168
msgid "Other Systems"
msgstr "ଅନ୍ୟ ସିଷ୍ଟମ୍ ଗୁଡିକ ପାଇଁ"
#: index.php:3
msgid "VLC: Official site - Free multimedia solutions for all OS!"
msgstr "VLC: ଅଫିସିଆଲ୍ ସାଇଟ୍ - ସମସ୍ତ ଓଏସ୍‌ ପାଇଁ ନିଃଶୁଳ୍କ ମଲ୍ଟିମିଡିଆ ସମାଧାନ!"
#: include/os-specific.php:242
msgid "downloads so far"
msgstr ""
#: index.php:26 vlc/index.php:20
#: include/os-specific.php:630
msgid "VLC is a free and open source cross-platform multimedia player and framework that plays most multimedia files as well as DVDs, Audio CDs, VCDs, and various streaming protocols."
msgstr "VLC ଏକ ନିଃଶୁଳ୍କ ଓ ମୁକ୍ତ ସ୍ରୋତ, କ୍ରସ୍‌- ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମିଡିଆ ପ୍ଲେୟାର ଏବଂ ରୂପରେଖା ଅଟେ ଯେଉଁଥିରେ କି ମଲ୍ଟିମିଡିଆ ଫାଇଲଗୁଡିକ ସହ ଡିଭିଡି, ଅଡିଓ ସିଡି, ଭିସିଡି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ପ୍ରୋଟୋକଲଗୁଡିକ ଚାଲିପାରେ|"
#: index.php:36
#: include/os-specific.php:634
msgid "VLC is a free and open source cross-platform multimedia player and framework that plays most multimedia files, and various streaming protocols."
msgstr ""
#: index.php:4
msgid "VLC: Official site - Free multimedia solutions for all OS!"
msgstr "VLC: ଅଫିସିଆଲ୍ ସାଇଟ୍ - ସମସ୍ତ ଓଏସ୍‌ ପାଇଁ ନିଃଶୁଳ୍କ ମଲ୍ଟିମିଡିଆ ସମାଧାନ!"
#: index.php:26
msgid "Other projects from VideoLAN"
msgstr "VideoLAN ପକ୍ଷରୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ"
#: index.php:38
#: index.php:30
msgid "For Everyone"
msgstr "ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ"
#: index.php:44
#: index.php:40
msgid "VLC is a powerful media player playing most of the media codecs and video formats out there."
msgstr "VLC ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମିଡିଆ ପ୍ଲେୟାର ଅଟେ ଯେଉଁଥିରେ କି ବହୁତ ପ୍ରକାରର ମିଡିଆ କୋଡେକ୍ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ଫର୍ମାଟସମୂହ ଚାଲିପାରେ|"
......@@ -197,71 +198,79 @@ msgstr "VLC ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମିଡିଆ ପ୍ଲେୟ
msgid "VideoLAN Movie Creator is a non-linear editing software for video creation."
msgstr "VideoLAN Movie Creator ହେଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଏକ ବକ୍ରାକାର ସମ୍ପାଦନ ସଫ୍ଟୱେୟାର|"
#: index.php:60
#: index.php:62
msgid "For Professionals"
msgstr "ପେସାଦାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ"
#: index.php:66
#: index.php:72
msgid "DVBlast is a simple and powerful MPEG-2/TS demux and streaming application."
msgstr "DVBlast ହେଉଛି ଏକ ସରଳ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ MPEG-2/TS demux ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଅନୁପ୍ରୟୋଗ|"
#: index.php:74
#: index.php:82
msgid "multicat is a set of tools designed to easily and efficiently manipulate multicast streams and TS."
msgstr "multicat ହେଉଛି ଏକ ଉପକରଣ ସମୂହ ଯାହାକୁ ମଲ୍ଟିକାସ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଏବଂ TS କୁ ସହଜରେ ଓ ଦକ୍ଷ ରୂପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି|"
#: index.php:83
#: index.php:95
msgid "x264 is a free application for encoding video streams into the H.264/MPEG-4 AVC format."
msgstr "x264 ହେଉଛି H.264/MPEG-4 AVC ପ୍ରକାରରେ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍‌ ଏନକୋଡିଂ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନିଃଶୁଳ୍କ ଅନୁପ୍ରୟୋଗ|"
#: index.php:91
#: index.php:104
msgid "For Developers"
msgstr "ବିକାଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ"
#: index.php:102
#: index.php:137
msgid "View All Projects"
msgstr "ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡିକକୁ ଦେଖନ୍ତୁ"
#: index.php:105
#: index.php:141
msgid "Help us out!"
msgstr "ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ!"
#: index.php:111
#: index.php:145
msgid "donate"
msgstr "ଦାନ କରନ୍ତୁ"
#: index.php:153
msgid "VideoLAN is a non-profit organization."
msgstr "VideoLAN ଏକ ଲାଭ ମୁକ୍ତ ସଂସ୍ଥା ଅଟେ|"
#: index.php:112
#: index.php:154
msgid " All our costs are met by donations we receive from our users. If you enjoy using a VideoLAN product, please donate to support us."
msgstr "ଆମର ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପଯୋଗକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳୁଥିବା ଦାନଗୁଡିକରୁ କରାଯାଉଅଛି| ଯଦି ଆପଣ VideoLAN ର କୌଣସି ଉତ୍ପାଦର ଉପଯୋଗ କରି ଆନନ୍ଦ ପାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଦୟାକରି ଦାନ କରି ଆମକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତୁ|"
#: index.php:114 index.php:126 index.php:137
#: index.php:157 index.php:177 index.php:195
msgid "Learn More"
msgstr "ଅଧିକ ଜାଣନ୍ତୁ"