Commit c40c154e authored by Christoph Miebach's avatar Christoph Miebach

l10n: update gd, gl, gu

parent fc87bb5f
# Scottish Gaelic translation
# Copyright (C) 2014 VideoLAN
# Copyright (C) 2016 VideoLAN
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Translators:
......@@ -8,188 +8,189 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: VLC - Trans\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2014-05-18 08:05-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2014-06-15 00:00+0000\n"
"Last-Translator: Michael Bauer\n"
"Language-Team: Gaelic, Scottish (http://www.transifex.com/projects/p/vlc-trans/language/gd/)\n"
"POT-Creation-Date: 2016-12-03 06:41-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2016-02-16 09:23+0000\n"
"Last-Translator: Christoph Miebach <christoph.miebach@web.de>\n"
"Language-Team: Gaelic, Scottish (http://www.transifex.com/yaron/vlc-trans/language/gd/)\n"
"Language: gd\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n==1 || n==11) ? 0 : (n==2 || n==12) ? 1 : (n > 2 && n < 20) ? 2 : 3;\n"
#: include/header.php:221
msgid "A project and a"
msgstr "Pròiseact agus"
#: include/header.php:292
msgid "a project and a"
msgstr ""
#: include/header.php:221
#: include/header.php:292
msgid "non-profit organization"
msgstr "buidheann nach eil a chum prothaid"
#: include/header.php:222
msgid "composed of volunteers, developing and promoting free, open-source multimedia solutions."
msgstr "a tha ga ruith le saor-thoilich a leasaicheas is a bhrosnaicheas fuasglaidhean ioma-mheadhan le còd fosgailte."
#: include/header.php:228 include/header.php:242 include/header.php:256
#: index.php:107
msgid "donate"
msgstr "thoir tabhartas"
#: include/header.php:228
msgid "why?"
msgstr "carson?"
#: include/header.php:275
msgid "Home"
msgstr "Dhachaigh"
#: include/header.php:278 include/header.php:425
msgid "News"
msgstr "Naidheachdan"
#: include/header.php:283 include/header.php:415
msgid "Project and Organization"
msgstr "Am pròiseact 's am buidheann"
#: include/header.php:284 include/header.php:416
msgid "Team"
msgstr "An sgioba"
#: include/header.php:285 include/header.php:418
msgid "Contact us"
msgstr "Cuir fios"
#: include/header.php:286 include/header.php:419
#: include/header.php:301 include/footer.php:80
msgid "Partners"
msgstr "Com-pàirtichean"
#: include/header.php:287 include/header.php:420
msgid "Mirrors"
msgstr "Sgàthanan"
#: include/menus.php:32
msgid "Team &amp; Organization"
msgstr ""
#: include/header.php:288 include/header.php:421
msgid "Press center"
msgstr "Aonad luchd-naidheachd"
#: include/menus.php:33
msgid "Consulting Services &amp; Partners"
msgstr ""
#: include/header.php:289 include/header.php:422
#: include/menus.php:34 include/footer.php:83
msgid "Events"
msgstr "Tachartasan"
#: include/header.php:290 include/header.php:423
msgid "Security center"
msgstr "Aonad na tèarainteachd"
#: include/menus.php:35 include/footer.php:78 include/footer.php:112
msgid "Legal"
msgstr "Nòtaichean laghail"
#: include/header.php:296
#: include/menus.php:36 include/footer.php:82
msgid "Press center"
msgstr "Aonad luchd-naidheachd"
#: include/menus.php:37 include/footer.php:79
msgid "Contact us"
msgstr "Cuir fios"
#: include/menus.php:43 include/os-specific.php:261
msgid "Download"
msgstr "Luchdaich a-nuas"
#: include/header.php:297 include/header.php:378 index.php:28 vlc/index.php:22
#: vlc/index.php:39
#: include/menus.php:44 include/footer.php:38
msgid "Features"
msgstr "Feartan"
#: include/header.php:298 include/header.php:379 index.php:29 vlc/index.php:23
#: vlc/index.php:65
msgid "Screenshots"
msgstr "Glacaidhean-sgrìn"
#: include/header.php:299 include/header.php:376 index.php:30 vlc/index.php:24
msgid "Skins"
msgstr "Craicnean"
#: include/menus.php:45 vlc/index.php:57 vlc/index.php:63
msgid "Customize"
msgstr ""
#: include/header.php:300 include/header.php:377
msgid "Extensions"
msgstr "Leudachain"
#: include/menus.php:47 include/footer.php:70
msgid "Get Goodies"
msgstr "Faigh siùcaran"
#: include/header.php:304
#: include/menus.php:51
msgid "Projects"
msgstr "Pròiseactan"
#: include/header.php:322 include/header.php:383
#: include/menus.php:69 include/footer.php:44
msgid "All Projects"
msgstr "A h-uile pròiseact"
#: include/header.php:326 index.php:119
#: include/menus.php:73 index.php:165
msgid "Contribute"
msgstr "Gabh pàirt"
#: include/header.php:328 include/header.php:408
msgid "Donate time"
msgstr "Com-pàirteachas ama"
#: include/menus.php:75
msgid "Getting started"
msgstr ""
#: include/header.php:329 include/header.php:407
msgid "Donate money"
msgstr "Com-pàirteachas airigid"
#: include/menus.php:76 include/menus.php:94
msgid "Donate"
msgstr "Thoir tabhartas"
#: include/header.php:330 include/header.php:409
msgid "Get Goodies"
msgstr "Faigh siùcaran"
#: include/menus.php:77
msgid "Report a bug"
msgstr "Dèan aithris air buga"
#: include/header.php:334
#: include/menus.php:81
msgid "Support"
msgstr "Taic"
#: include/header.php:336
msgid "Support center"
msgstr "Aonad na taice"
#: include/footer.php:36
msgid "Skins"
msgstr "Craicnean"
#: include/header.php:337 include/header.php:406
msgid "FAQ"
msgstr "CÀBHA"
#: include/footer.php:37
msgid "Extensions"
msgstr "Leudachain"
#: include/header.php:338 include/header.php:417 include/header.php:446
msgid "Legal"
msgstr "Nòtaichean laghail"
#: include/footer.php:39 vlc/index.php:83
msgid "Screenshots"
msgstr "Glacaidhean-sgrìn"
#: include/footer.php:62
msgid "Community"
msgstr "A' choimhearsnachd"
#: include/header.php:340 include/header.php:404
#: include/footer.php:65
msgid "Forums"
msgstr "Fòraman"
#: include/header.php:341 include/header.php:405
#: include/footer.php:66
msgid "Mailing-Lists"
msgstr "Liostaichean-puist"
#: include/header.php:342
msgid "Report a bug"
msgstr "Dèan aithris air buga"
#: include/footer.php:67
msgid "FAQ"
msgstr "CÀBHA"
#: include/header.php:346
msgid "Dev' Zone"
msgstr "Luchd-leasachaidh"
#: include/footer.php:68
msgid "Donate money"
msgstr "Com-pàirteachas airigid"
#: include/header.php:401
msgid "Community"
msgstr "A' choimhearsnachd"
#: include/footer.php:69
msgid "Donate time"
msgstr "Com-pàirteachas ama"
#: include/footer.php:76
msgid "Project and Organization"
msgstr "Am pròiseact 's am buidheann"
#: include/header.php:424
#: include/footer.php:77
msgid "Team"
msgstr "An sgioba"
#: include/footer.php:81
msgid "Mirrors"
msgstr "Sgàthanan"
#: include/footer.php:84
msgid "Security center"
msgstr "Aonad na tèarainteachd"
#: include/footer.php:85
msgid "Get Involved"
msgstr "Gabh pàirt ann"
#: include/os-specific.php:93 vlc/index.php:27
#: include/footer.php:86
msgid "News"
msgstr "Naidheachdan"
#: include/os-specific.php:91
msgid "Download VLC"
msgstr "Luchdaich a-nuas VLC"
#: include/os-specific.php:99 vlc/index.php:34 vlc/index.php:127
#: include/os-specific.php:97 include/os-specific.php:277 vlc/index.php:168
msgid "Other Systems"
msgstr "Siostaman eile"
#: index.php:3
msgid "VLC: Official site - Free multimedia solutions for all OS!"
msgstr "VLC: An làrach oifigeach - Fuasglaidhean ioma-mheadhanach airson gach OS!"
#: include/os-specific.php:242
msgid "downloads so far"
msgstr ""
#: index.php:26 vlc/index.php:20
#: include/os-specific.php:630
msgid "VLC is a free and open source cross-platform multimedia player and framework that plays most multimedia files as well as DVDs, Audio CDs, VCDs, and various streaming protocols."
msgstr "Tha VLC 'na chluicheadair ioma-mheadhain a tha stèidhichte air còd fosgailte 's a dh'obraicheas air iomadh ùrlar. Cluichidh e a' chuid as motha de dh'fhaidhlichean mheadhanan a bharrachd air DVDan, CDan fuaime, VCDan is diofar seòrsaichean de shruthain."
#: index.php:36
#: include/os-specific.php:634
msgid "VLC is a free and open source cross-platform multimedia player and framework that plays most multimedia files, and various streaming protocols."
msgstr ""
#: index.php:4
msgid "VLC: Official site - Free multimedia solutions for all OS!"
msgstr "VLC: An làrach oifigeach - Fuasglaidhean ioma-mheadhanach airson gach OS!"
#: index.php:26
msgid "Other projects from VideoLAN"
msgstr "Pròiseactan eile aig VideoLAN"
#: index.php:38
#: index.php:30
msgid "For Everyone"
msgstr "Airson a h-uile duine"
#: index.php:44
#: index.php:40
msgid "VLC is a powerful media player playing most of the media codecs and video formats out there."
msgstr "Tha VLC 'na chluicheadair mheadhanan a chluicheas cha mhòr codec meadhain is fòrmar video sam bith a tha a-muigh an-siud."
......@@ -197,71 +198,79 @@ msgstr "Tha VLC 'na chluicheadair mheadhanan a chluicheas cha mhòr codec meadha
msgid "VideoLAN Movie Creator is a non-linear editing software for video creation."
msgstr "Tha cruthaiche filmichean VideoLAN 'na bhathar-bog neo-loidhneach a chum cruthachadh video."
#: index.php:60
#: index.php:62
msgid "For Professionals"
msgstr "Airson proifeiseantaich"
#: index.php:66
#: index.php:72
msgid "DVBlast is a simple and powerful MPEG-2/TS demux and streaming application."
msgstr "Tha DVBlast 'na aplacaid shimplidh is chumhachdach airson sruthadh is MPEG-2/TS demux."
#: index.php:74
#: index.php:82
msgid "multicat is a set of tools designed to easily and efficiently manipulate multicast streams and TS."
msgstr "Tha multicat 'na shreath de dh'innealan a chaidh a dhealbhadh a chum làimhseachadh furasta is èifeachdadh de shruthan multicast is TS."
#: index.php:83
#: index.php:95
msgid "x264 is a free application for encoding video streams into the H.264/MPEG-4 AVC format."
msgstr "Tha x264 'na aplacaid shaor airson còdachadh de shruthan video dhan fhòrmat H.264/MPEG-4 AVC."
#: index.php:91
#: index.php:104
msgid "For Developers"
msgstr "Airson luchd-leasachaidh"
#: index.php:102
#: index.php:137
msgid "View All Projects"
msgstr "Seall a h-uile pròiseact"
#: index.php:105
#: index.php:141
msgid "Help us out!"
msgstr "Cuidich leinn!"
#: index.php:111
#: index.php:145
msgid "donate"
msgstr "thoir tabhartas"
#: index.php:153
msgid "VideoLAN is a non-profit organization."
msgstr "'S e buidheann neo-phrothaideach a tha ann an VideoLAN."
#: index.php:112
#: index.php:154
msgid " All our costs are met by donations we receive from our users. If you enjoy using a VideoLAN product, please donate to support us."
msgstr " Tha sinn a' paigheadh nan cosgaisean uile againn le tabhartasan a gheibh sinn on luchd-chleachdaidh againn. Ma tha bathar VideoLAN a' còrdadh ribh, nach cuir sibh taic rinn le tabhartas?"
#: index.php:114 index.php:126 index.php:137
#: index.php:157 index.php:177 index.php:195
msgid "Learn More"
msgstr "Barrachd fiosrachaidh"
#: index.php:123
#: index.php:173
msgid "VideoLAN is open-source software."
msgstr "Tha VideoLAN 'na bhathar-bog le còd fosgailte."
#: index.php:124
#: index.php:174
msgid "This means that if you have the skill and the desire to improve one of our products, your contributions are welcome"
msgstr "'S ciall dha seo gu bheil sinn a' cur fàilte air do chom-pàirteachas ma tha na sgilean ceart agad is ma tha thusa deiseil is deònach."
#: index.php:131
#: index.php:184
msgid "Spread the Word"
msgstr "Sgaoil am facal"
#: index.php:135
#: index.php:192
msgid "We feel that VideoLAN has the best video software available at the best price: free. If you agree please help spread the word about our software."
msgstr "Tha sinne dhen bheachd gur e VideoLAN am bathar-bog as fhearr a tha ann agus aig deagh phrìs: saor an-asgaidh. Mas e sin do bheachd-sa cuideachd, nach innis thu do dhaoine eile gu bheil seo ann?"
#: index.php:147
#: index.php:212
msgid "News &amp; Updates"
msgstr "Naidheachdan ┐ Ùrachaidhean"
#: index.php:151
#: index.php:215
msgid "More News"
msgstr ""
#: index.php:219
msgid "Development Blogs"
msgstr "Blogaichean an luchd-leasachaidh"
#: index.php:176
#: index.php:248
msgid "Social media"
msgstr "Na meadhanan sòisealta"
......@@ -269,66 +278,130 @@ msgstr "Na meadhanan sòisealta"
msgid "Official page for VLC media player, the Open Source video framework!"
msgstr "An duilleag oifigeach aig cluicheadair mheadhanan VLC, am beart-deilbh video le còd fosgailte!"
#: vlc/index.php:40
msgid "Simple, fast and powerful media player."
msgstr "Cluicheadair mheadhanan a tha simplidh, luath is cumhachdach."
#: vlc/index.php:21
msgid "Get VLC for"
msgstr "Faigh VLC airson"
#: vlc/index.php:42
msgid "Plays everything: Files, Discs, Webcams, Devices and Streams."
msgstr "Cluichidh e rud sam bith: Faidhlichean, camarathan-lìn, uidheaman is sruthan."
#: vlc/index.php:29 vlc/index.php:32
msgid "Simple, fast and powerful"
msgstr ""
#: vlc/index.php:35
msgid "Plays everything"
msgstr ""
#: vlc/index.php:35
msgid "Files, Discs, Webcams, Devices and Streams."
msgstr ""
#: vlc/index.php:38
msgid "Plays most codecs with no codec packs needed"
msgstr ""
#: vlc/index.php:41
msgid "Runs on all platforms"
msgstr ""
#: vlc/index.php:44
msgid "Plays most codecs with no codec packs needed:"
msgstr "Cluichidh e a' chuid as motha dhe na codecs gun fheum air pacaidean codec:"
msgid "Completely Free"
msgstr ""
#: vlc/index.php:44
msgid "no spyware, no ads and no user tracking."
msgstr ""
#: vlc/index.php:47
msgid "Runs on all platforms:"
msgstr "Ag obair air ùrlar sam bith:"
msgid "learn more"
msgstr ""
#: vlc/index.php:49
msgid "Completely Free, no spyware, no ads and no user tracking."
msgstr "Gu tur saor an-asgaidh, saor o bhathar-foill, gun sanasachd is tracadh chleachdaichean."
#: vlc/index.php:66
msgid "Add"
msgstr ""
#: vlc/index.php:51
msgid "Can do media conversion and streaming."
msgstr "Comasach air iompachadh is sruthadh mheadhanan."
#: vlc/index.php:66
msgid "skins"
msgstr ""
#: vlc/index.php:69
msgid "Create skins with"
msgstr ""
#: vlc/index.php:69
msgid "VLC skin editor"
msgstr ""
#: vlc/index.php:72
msgid "Install"
msgstr ""
#: vlc/index.php:53
msgid "Discover all features"
msgstr "Fàs eòlach air gach feart"
#: vlc/index.php:72
msgid "extensions"
msgstr ""
#: vlc/index.php:87
#: vlc/index.php:126
msgid "View all screenshots"
msgstr "Seall a h-uile glacadh-sgrìn"
#: vlc/index.php:94
msgid "Get VLC for"
msgstr "Faigh VLC airson"
#: vlc/index.php:98
#: vlc/index.php:135
msgid "Official Downloads of VLC media player"
msgstr "Far am faigh thu tionndaidhean oifigeach de chluicheadair mheadhanan VLC"
#: vlc/index.php:104
#: vlc/index.php:146
msgid "Sources"
msgstr "Tùsan"
#: vlc/index.php:105
#: vlc/index.php:147
msgid "You can also directly get the"
msgstr "Gheibh thu greim air"
#: vlc/index.php:106
#: vlc/index.php:148
msgid "source code"
msgstr "an còd tùsail cuideachd"
#~ msgid "A project and a"
#~ msgstr "Pròiseact agus"
#~ msgid "composed of volunteers, developing and promoting free, open-source multimedia solutions."
#~ msgstr "a tha ga ruith le saor-thoilich a leasaicheas is a bhrosnaicheas fuasglaidhean ioma-mheadhan le còd fosgailte."
#~ msgid "why?"
#~ msgstr "carson?"
#~ msgid "Home"
#~ msgstr "Dhachaigh"
#~ msgid "Support center"
#~ msgstr "Aonad na taice"
#~ msgid "Dev' Zone"
#~ msgstr "Luchd-leasachaidh"
#~ msgid "Simple, fast and powerful media player."
#~ msgstr "Cluicheadair mheadhanan a tha simplidh, luath is cumhachdach."
#~ msgid "Plays everything: Files, Discs, Webcams, Devices and Streams."
#~ msgstr "Cluichidh e rud sam bith: Faidhlichean, camarathan-lìn, uidheaman is sruthan."
#~ msgid "Plays most codecs with no codec packs needed:"
#~ msgstr "Cluichidh e a' chuid as motha dhe na codecs gun fheum air pacaidean codec:"
#~ msgid "Runs on all platforms:"
#~ msgstr "Ag obair air ùrlar sam bith:"
#~ msgid "Completely Free, no spyware, no ads and no user tracking."
#~ msgstr "Gu tur saor an-asgaidh, saor o bhathar-foill, gun sanasachd is tracadh chleachdaichean."
#~ msgid "Can do media conversion and streaming."
#~ msgstr "Comasach air iompachadh is sruthadh mheadhanan."
#~ msgid "Discover all features"
#~ msgstr "Fàs eòlach air gach feart"
#~ msgid "DONATE"
#~ msgstr "THOIR TABHARTAS"
#~ msgid "Other Systems and Versions"
#~ msgstr "Siostaman is tionndaidhean eile"
#~ msgid "Donate"
#~ msgstr "Thoir tabhartas"
#~ msgid "Other OS"
#~ msgstr "OS eile"
# Galician translation
# Copyright (C) 2014 VideoLAN
# Copyright (C) 2016 VideoLAN
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Translators:
......@@ -8,188 +8,189 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: VLC - Trans\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2014-05-18 08:05-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2014-05-19 06:37+0000\n"
"Last-Translator: Gonçalo Cordeiro <gzcordeiro@gmail.com>\n"
"Language-Team: Galician (http://www.transifex.com/projects/p/vlc-trans/language/gl/)\n"
"POT-Creation-Date: 2016-12-03 06:41-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2016-02-16 09:23+0000\n"
"Last-Translator: Christoph Miebach <christoph.miebach@web.de>\n"
"Language-Team: Galician (http://www.transifex.com/yaron/vlc-trans/language/gl/)\n"
"Language: gl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: include/header.php:221
msgid "A project and a"
msgstr "Un proxecto e unha"
#: include/header.php:292
msgid "a project and a"
msgstr ""
#: include/header.php:221
#: include/header.php:292
msgid "non-profit organization"
msgstr "organización sen ánimo de lucro"
#: include/header.php:222
msgid "composed of volunteers, developing and promoting free, open-source multimedia solutions."
msgstr "composta por voluntarios, que desenvolven e promoven solucións multimedia libres e de código aberto."
#: include/header.php:228 include/header.php:242 include/header.php:256
#: index.php:107
msgid "donate"
msgstr "doar"
#: include/header.php:228
msgid "why?"
msgstr "porqué?"
#: include/header.php:275
msgid "Home"
msgstr "Inicio"
#: include/header.php:278 include/header.php:425
msgid "News"
msgstr "Novas"
#: include/header.php:283 include/header.php:415
msgid "Project and Organization"
msgstr "O proxecto e a Organización"
#: include/header.php:284 include/header.php:416
msgid "Team"
msgstr "Equipo"
#: include/header.php:285 include/header.php:418
msgid "Contact us"
msgstr "Contáctenos"
#: include/header.php:286 include/header.php:419
#: include/header.php:301 include/footer.php:80
msgid "Partners"
msgstr "Parceiros"
#: include/header.php:287 include/header.php:420
msgid "Mirrors"
msgstr "Espellos"
#: include/menus.php:32
msgid "Team &amp; Organization"
msgstr ""
#: include/header.php:288 include/header.php:421
msgid "Press center"
msgstr "Centro de prensa"
#: include/menus.php:33
msgid "Consulting Services &amp; Partners"
msgstr ""
#: include/header.php:289 include/header.php:422
#: include/menus.php:34 include/footer.php:83
msgid "Events"
msgstr "Eventos"
#: include/header.php:290 include/header.php:423
msgid "Security center"
msgstr "Centro de seguranza"
#: include/menus.php:35 include/footer.php:78 include/footer.php:112
msgid "Legal"
msgstr "Aviso legal"
#: include/header.php:296
#: include/menus.php:36 include/footer.php:82
msgid "Press center"
msgstr "Centro de prensa"
#: include/menus.php:37 include/footer.php:79
msgid "Contact us"
msgstr "Contáctenos"
#: include/menus.php:43 include/os-specific.php:261
msgid "Download"
msgstr "Descargar"
#: include/header.php:297 include/header.php:378 index.php:28 vlc/index.php:22
#: vlc/index.php:39
#: include/menus.php:44 include/footer.php:38
msgid "Features"
msgstr "Funcionalidades"
#: include/header.php:298 include/header.php:379 index.php:29 vlc/index.php:23
#: vlc/index.php:65
msgid "Screenshots"
msgstr "Capturas de pantalla"
#: include/header.php:299 include/header.php:376 index.php:30 vlc/index.php:24
msgid "Skins"
msgstr "Ficheiros de aparencia"
#: include/menus.php:45 vlc/index.php:57 vlc/index.php:63
msgid "Customize"
msgstr ""
#: include/header.php:300 include/header.php:377
msgid "Extensions"
msgstr "Extensións"
#: include/menus.php:47 include/footer.php:70
msgid "Get Goodies"
msgstr "Conseguir extras"
#: include/header.php:304
#: include/menus.php:51
msgid "Projects"
msgstr "Proxectos"
#: include/header.php:322 include/header.php:383
#: include/menus.php:69 include/footer.php:44
msgid "All Projects"
msgstr "Todos os proxectos"
#: include/header.php:326 index.php:119
#: include/menus.php:73 index.php:165
msgid "Contribute"
msgstr "Contribuír"
#: include/header.php:328 include/header.php:408
msgid "Donate time"
msgstr "Doar tempo"
#: include/menus.php:75
msgid "Getting started"
msgstr ""
#: include/header.php:329 include/header.php:407
msgid "Donate money"
msgstr "Doar diñeiro"
#: include/menus.php:76 include/menus.php:94
msgid "Donate"
msgstr "Doar"
#: include/header.php:330 include/header.php:409
msgid "Get Goodies"
msgstr "Conseguir extras"
#: include/menus.php:77
msgid "Report a bug"
msgstr "Informar dun erro"
#: include/header.php:334
#: include/menus.php:81
msgid "Support"
msgstr "Asistencia"
#: include/header.php:336
msgid "Support center"
msgstr "Centro de asistencia"
#: include/footer.php:36
msgid "Skins"
msgstr "Ficheiros de aparencia"
#: include/header.php:337 include/header.php:406
msgid "FAQ"
msgstr "FAQ"
#: include/footer.php:37
msgid "Extensions"
msgstr "Extensións"
#: include/header.php:338 include/header.php:417 include/header.php:446
msgid "Legal"
msgstr "Aviso legal"