Commit 82a48d84 authored by Christoph Miebach's avatar Christoph Miebach

Adding sv (Swedish)

parent 0fbef479
......@@ -37,7 +37,9 @@ locales: index.an.php index.ast.php index.bg.php index.bn_IN.php index.bs.php in
index.mr.php \
index.my.php \
index.nb.php index.nl.php index.or.php \
index.pl.php index.pt.php index.pt_BR.php index.ro.php index.ru.php index.sk.php index.sr.php index.th.php index.tr.php \
index.pl.php index.pt.php index.pt_BR.php index.ro.php index.ru.php index.sk.php index.sr.php \
index.sv.php \
index.th.php index.tr.php \
index.uk.php index.ur.php \
index.vi.php \
index.wa.php index.zh.php include/header.php
......
......@@ -49,6 +49,7 @@ function getLocaleFromLanguage( $language )
case 'ru': $locale = "ru_RU.UTF-8"; break;
case 'sk': $locale = "sk_SK.utf8"; break;
case 'sr': $locale = "sr_RS"; break;
case 'sv': $locale = "sv_SE.utf8"; break;
case 'th': $locale = "th_TH.UTF-8"; break;
case 'tr': $locale = "tr_TR.UTF-8"; break;
case 'uk': $locale = "uk_UA.utf8"; break;
......
# Swedish translation
# Copyright (C) 2013 VideoLAN
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Translators:
# DolphinPhoenix <anton_r_3@hotmail.com>, 2013
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: VLC - Trans\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2013-04-25 16:06+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2013-09-04 20:46+0000\n"
"Last-Translator: DolphinPhoenix <anton_r_3@hotmail.com>\n"
"Language-Team: Swedish (http://www.transifex.com/projects/p/vlc-trans/language/sv/)\n"
"Language: sv\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: include/header.php:197
msgid "A project and a"
msgstr "Ett projekt och en"
#: include/header.php:197
msgid "non-profit organization"
msgstr "ideell organisation"
#: include/header.php:198
msgid "composed of volunteers, developing and promoting free, open-source multimedia solutions."
msgstr "bestående av volontärer som utvecklar och främjar multimedialösningar med fri och öppen källkod."
#: include/header.php:204 include/header.php:218 include/header.php:232
#: index.php:107
msgid "donate"
msgstr "donera"
#: include/header.php:204
msgid "why?"
msgstr "varför?"
#: include/header.php:251
msgid "Home"
msgstr "Hem"
#: include/header.php:254 include/header.php:399
msgid "News"
msgstr "Nyheter"
#: include/header.php:259 include/header.php:389
msgid "Project and Organization"
msgstr "Projekt och organisation"
#: include/header.php:260 include/header.php:390
msgid "Team"
msgstr "Arbetslag"
#: include/header.php:261 include/header.php:392
msgid "Contact us"
msgstr "Kontakta oss"
#: include/header.php:262 include/header.php:393
msgid "Partners"
msgstr "Partner"
#: include/header.php:263 include/header.php:394
msgid "Mirrors"
msgstr "Speglar"
#: include/header.php:264 include/header.php:395
msgid "Press center"
msgstr "Presscenter"
#: include/header.php:265 include/header.php:396
msgid "Events"
msgstr "Händelser"
#: include/header.php:266 include/header.php:397
msgid "Security center"
msgstr "Säkerhetscenter"
#: include/header.php:272
msgid "Download"
msgstr "Ladda ned"
#: include/header.php:273 include/header.php:353 index.php:28 vlc/index.php:22
#: vlc/index.php:39
msgid "Features"
msgstr "Funktioner"
#: include/header.php:274 include/header.php:354 index.php:29 vlc/index.php:23
#: vlc/index.php:65
msgid "Screenshots"
msgstr "Skärmdumpar"
#: include/header.php:275 include/header.php:351 index.php:30 vlc/index.php:24
msgid "Skins"
msgstr "Skal"
#: include/header.php:276 include/header.php:352
msgid "Extensions"
msgstr "Tillägg"
#: include/header.php:280
msgid "Projects"
msgstr "Projekt"
#: include/header.php:297 include/header.php:358
msgid "All Projects"
msgstr "Alla projekt"
#: include/header.php:301 index.php:119
msgid "Contribute"
msgstr "Bidra"
#: include/header.php:303 include/header.php:382
msgid "Donate time"
msgstr "Donera tid"
#: include/header.php:304 include/header.php:381
msgid "Donate money"
msgstr "Donera pengar"
#: include/header.php:305 include/header.php:383
msgid "Get Goodies"
msgstr "Få godsaker"
#: include/header.php:309
msgid "Support"
msgstr "Support"
#: include/header.php:311
msgid "Support center"
msgstr "Supportcenter"
#: include/header.php:312
msgid "FAQ"
msgstr "Vanliga frågor"
#: include/header.php:313 include/header.php:391 include/header.php:420
msgid "Legal"
msgstr "Juridisk information"
#: include/header.php:315
msgid "Forums"
msgstr "Forum"
#: include/header.php:316 include/header.php:379
msgid "Mailing-Lists"
msgstr "Sändlistor"
#: include/header.php:317
msgid "Report a bug"
msgstr "Rapportera en bugg"
#: include/header.php:321
msgid "Dev' Zone"
msgstr "Utvecklarzon"
#: include/header.php:375
msgid "Community"
msgstr "Gemenskap"
#: include/header.php:398
msgid "Get Involved"
msgstr "Bli engagerad"
#: include/os-specific.php:88 vlc/index.php:27
msgid "Download VLC"
msgstr "Ladda ned VLC"
#: include/os-specific.php:94 vlc/index.php:34 vlc/index.php:128
msgid "Other Systems"
msgstr "Andra system"
#: index.php:3
msgid "VLC: Official site - Free multimedia solutions for all OS!"
msgstr "VLC: Officiell webbplats - Fri multimedialösning för alla operativsystem!"
#: index.php:26 vlc/index.php:20
msgid "VLC is a free and open source cross-platform multimedia player and framework that plays most multimedia files as well as DVD, Audio CD, VCD, and various streaming protocols."
msgstr "VLC är en fri och öppen plattformsoberoende multimediaspelare och framework som spelar upp de flesta multimediafilerna såväl som DVD, ljud-CD, VCD och diverse strömningsprotokoll."
#: index.php:36
msgid "Other projects from VideoLAN"
msgstr "Andra projekt från VideoLAN"
#: index.php:38
msgid "For Everyone"
msgstr "För allihopa"
#: index.php:44
msgid "VLC is a powerful media player playing most of the media codecs and video formats out there."
msgstr "VLC är en kraftfull mediaspelare som spelar upp de flesta mediaavkodarna och videoformaten där ute."
#: index.php:53
msgid "VideoLAN Movie Creator is a non-linear editing software for video creation."
msgstr "VideoLAN Movie Creator är ett icke-linjärt redigeringsprogram för att skapa videor."
#: index.php:60
msgid "For Professionals"
msgstr "För proffs"
#: index.php:66
msgid "DVBlast is a simple and powerful MPEG-2/TS demux and streaming application."
msgstr "DVBlast är en enkel och kraftfull MPEG-2/TS-demux och strömningsapplikation."
#: index.php:74
msgid "multicat is a set of tools designed to easily and efficiently manipulate multicast streams and TS."
msgstr "multicat är en uppsättning verktyg för att enkelt och effektivt kunna hantera flersändning- och transportströmmar."
#: index.php:83
msgid "x264 is a free application for encoding video streams into the H.264/MPEG-4 AVC format."
msgstr "x264 är en fri applikation för att avkoda videoströmmar till formatet H.264/MPEG-4 AVC."
#: index.php:91
msgid "For Developers"
msgstr "För utvecklare"
#: index.php:102
msgid "View All Projects"
msgstr "Visa alla projekt"
#: index.php:105
msgid "Help us out!"
msgstr "Hjälp oss!"
#: index.php:111
msgid "VideoLAN is a non-profit organization."
msgstr "VideoLAN är en ideell organisation."
#: index.php:112
msgid " All our costs are met by donations we receive from our users. If you enjoy using a VideoLAN product, please donate to support us."
msgstr "Alla våra kostnader möts av donationer som vi får från våra användare. Om du tycker om att använda en VideoLAN-produkt, var god donera för att stödja oss."
#: index.php:114 index.php:126 index.php:137
msgid "Learn More"
msgstr "Läs mer"
#: index.php:123
msgid "VideoLAN is open-source software."
msgstr "VideoLAN är programvara med öppen källkod."
#: index.php:124
msgid "This means that if you have the skill and the desire to improve one of our products, your contributions are welcome"
msgstr "Detta betyder att om du har färdigheten och begäret att förbättra en av våra produkter är dina insatser välkomna."
#: index.php:131
msgid "Spread the Word"
msgstr "Sprid ordet"
#: index.php:135
msgid "We feel that VideoLAN has the best video software available at the best price: free. If you agree please help spread the word about our software."
msgstr "Vi tycker att VideoLAN har den bästa videoprogramvaran tillgänglig till bästa pris: Gratis. Om du håller med, hjälp till att sprida ordet om vår programvara."
#: index.php:147
msgid "News &amp; Updates"
msgstr "Nyheter och uppdateringar"
#: index.php:151
msgid "Development Blogs"
msgstr "Utvecklingsbloggar"
#: index.php:176
msgid "Social media"
msgstr "Sociala medier"
#: vlc/index.php:3
msgid "Official page for VLC media player, the Open Source video framework!"
msgstr "Officiell sida för VLC media player, videoframework med öppen källa"
#: vlc/index.php:40
msgid "Simple, fast and powerful media player."
msgstr "Enkel, snabb och kraftfull mediaspelare."
#: vlc/index.php:42
msgid "Plays everything: Files, Discs, Webcams, Devices and Streams."
msgstr "Spelar upp allting: Filer, skivor, webbkameror, enheter och strömmar."
#: vlc/index.php:44
msgid "Plays most codecs with no codec packs needed:"
msgstr "Spelar de flesta avkodarna utan nödvändiga avkodningspaket:"
#: vlc/index.php:47
msgid "Runs on all platforms:"
msgstr "Körs på alla plattformar."
#: vlc/index.php:49
msgid "Completely Free, 0 spyware, 0 ads and no user tracking."
msgstr "Helt gratis, 0 spionprogram, 0 annonser och ingen spårning av användare."
#: vlc/index.php:51
msgid "Can do media conversion and streaming."
msgstr "Kan konvertera och strömma media."
#: vlc/index.php:53
msgid "Discover all features"
msgstr "Upptäck alla funktioner"
#: vlc/index.php:87
msgid "View all screenshots"
msgstr "Visa alla skärmdumpar"
#: vlc/index.php:94
msgid "Get VLC for"
msgstr "Hämta VLC till"
#: vlc/index.php:98
msgid "Official Downloads of VLC media player"
msgstr "Officiella nedladdningar av VLC media player"
#: vlc/index.php:105
msgid "Sources"
msgstr "Källor"
#: vlc/index.php:106
msgid "You can also directly get the"
msgstr "Du kan även direkt hämta"
#: vlc/index.php:107
msgid "source code"
msgstr "källkod"
......@@ -40,6 +40,7 @@ PHP_FILES := index features libvlc screenshots skineditor skineditor_update \
index.ru download-windows.ru download-macosx.ru \
index.sk download-windows.sk download-macosx.sk \
index.sr download-windows.sr download-macosx.sr \
index.sv download-windows.sv download-macosx.sv \
index.th download-windows.th download-macosx.th \
index.tr download-windows.tr download-macosx.tr \
index.uk download-windows.uk download-macosx.uk \
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment