Commit 32d0334a authored by Christoph Miebach's avatar Christoph Miebach

Updating cs, de, gl, he, mr, nb, pl, tr and zh translations

parent 24b0b2e4
......@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: VLC - Trans\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2012-04-03 15:48+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2012-06-01 18:58+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2012-07-31 17:43+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2012-08-02 18:26+0000\n"
"Last-Translator: Tomáš Chvátal <tomas.chvatal@gmail.com>\n"
"Language-Team: Czech (http://www.transifex.com/projects/p/vlc-trans/language/cs/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -18,264 +18,264 @@ msgstr ""
"Language: cs\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2\n"
#: include/header.php:109
#: include/header.php:139
msgid "A project and a"
msgstr "Projekt a"
#: include/header.php:109
#: include/header.php:139
msgid "non-profit organization"
msgstr "nezisková organizace"
#: include/header.php:110
#: include/header.php:140
msgid ""
"composed of volunteers, developing and promoting free, open-source "
"multimedia solutions."
msgstr "skládající se z dobrovolníků vyvíjejících a propagujících svobodná (s otevřeným kódem) multimediální řešení."
#: include/header.php:114
#: include/header.php:144
msgid "DONATE"
msgstr "DAROVAT"
#: include/header.php:114
#: include/header.php:144
msgid "why?"
msgstr "proč?"
#: include/header.php:128 include/header.php:142
#: include/header.php:158 include/header.php:172
msgid "donate"
msgstr "darovat"
#: include/header.php:161
#: include/header.php:191
msgid "Home"
msgstr "Domů"
#: include/header.php:164 include/header.php:306
#: include/header.php:194 include/header.php:336
msgid "News"
msgstr "Novinky"
#: include/header.php:169 include/header.php:297
#: include/header.php:199 include/header.php:327
msgid "Project and Organization"
msgstr "Projekt a organizace"
#: include/header.php:170 include/header.php:298
#: include/header.php:200 include/header.php:328
msgid "Team"
msgstr "Tým"
#: include/header.php:171 include/header.php:300
#: include/header.php:201 include/header.php:330
msgid "Contact us"
msgstr "Kontaktujte nás"
#: include/header.php:172 include/header.php:301
#: include/header.php:202 include/header.php:331
msgid "Partners"
msgstr "Partneři"
#: include/header.php:173 include/header.php:302
#: include/header.php:203 include/header.php:332
msgid "Press center"
msgstr "Tiskové centrum"
#: include/header.php:174 include/header.php:303
#: include/header.php:204 include/header.php:333
msgid "Events"
msgstr "Události"
#: include/header.php:175 include/header.php:304
#: include/header.php:205 include/header.php:334
msgid "Security center"
msgstr "Bezpečnostní centrum"
#: include/header.php:181
#: include/header.php:211
msgid "Download"
msgstr "Stáhnout"
#: include/header.php:182 include/header.php:261 index.php:26 vlc/index.php:20
#: vlc/index.php:37
#: include/header.php:212 include/header.php:291 index.php:28 vlc/index.php:22
#: vlc/index.php:39
msgid "Features"
msgstr "Vlastnosti"
#: include/header.php:183 include/header.php:262 index.php:27 vlc/index.php:21
#: vlc/index.php:63
#: include/header.php:213 include/header.php:292 index.php:29 vlc/index.php:23
#: vlc/index.php:65
msgid "Screenshots"
msgstr "Snímky obrazovky"
#: include/header.php:184 include/header.php:259 index.php:28 vlc/index.php:22
#: include/header.php:214 include/header.php:289 index.php:30 vlc/index.php:24
msgid "Skins"
msgstr "Rozšíření vzhledu"
#: include/header.php:185 include/header.php:260
#: include/header.php:215 include/header.php:290
msgid "Extensions"
msgstr "Rozšíření"
#: include/header.php:189
#: include/header.php:219
msgid "Projects"
msgstr "Projekty"
#: include/header.php:206 include/header.php:266
#: include/header.php:236 include/header.php:296
msgid "All Projects"
msgstr "Všechny projekty"
#: include/header.php:210 index.php:126
#: include/header.php:240 index.php:119
msgid "Contribute"
msgstr "Přispívat"
#: include/header.php:212 include/header.php:290
#: include/header.php:242 include/header.php:320
msgid "Donate time"
msgstr "Darovat čas"
#: include/header.php:213 include/header.php:289
#: include/header.php:243 include/header.php:319
msgid "Donate money"
msgstr "Darovat peníze"
#: include/header.php:214 include/header.php:291
#: include/header.php:244 include/header.php:321
msgid "Get Goodies"
msgstr "Získat dobroty"
#: include/header.php:218
#: include/header.php:248
msgid "Support"
msgstr "Podpora"
#: include/header.php:220
#: include/header.php:250
msgid "Support center"
msgstr "Centrum podpory"
#: include/header.php:222 include/header.php:299 include/header.php:312
#: include/header.php:252 include/header.php:329 include/header.php:342
msgid "Legal"
msgstr "Právní informace"
#: include/header.php:225 include/header.php:287
#: include/header.php:255 include/header.php:317
msgid "Mailing-Lists"
msgstr "E-mailová konference"
#: include/header.php:226
#: include/header.php:256
msgid "Report a bug"
msgstr "Nahlásit chybu"
#: include/header.php:230
#: include/header.php:260
msgid "Dev' Zone"
msgstr "Vývojářská zóna"
#: include/header.php:283
#: include/header.php:313
msgid "Community"
msgstr "Komunita"
#: include/header.php:305
#: include/header.php:335
msgid "Get Involved"
msgstr "Přidejte se"
#: include/os-specific.php:85 vlc/index.php:27
msgid "Download VLC"
msgstr "Stáhnout VLC"
#: include/os-specific.php:91 vlc/index.php:34
msgid "Other Systems and Versions"
msgstr "Jiné systémy a verze"
#: index.php:3
msgid "VLC: Official site - Free multimedia solutions for all OS!"
msgstr "VLC: oficiální stránka - svobodná multimediální řešení pro všechny OS!"
#: index.php:24 vlc/index.php:18
#: index.php:26 vlc/index.php:20
msgid ""
"VLC is a free and open source cross-platform multimedia player and framework"
" that plays most multimedia files as well as DVD, Audio CD, VCD, and various"
" streaming protocols."
msgstr "VLC je svobodný multiplatformní multimediální přehrávač a framework s otevřeným zdrojovým kódem, který přehraje většinu multimediálních souborů, DVD, zvukových CD, VCD a různých proudových protokolů."
#: index.php:31 vlc/index.php:25
msgid "Download VLC"
msgstr "Stáhnout VLC"
#: index.php:38 vlc/index.php:32
msgid "Other Systems and Versions"
msgstr "Jiné systémy a verze"
#: index.php:43
#: index.php:36
msgid "Other projects from VideoLAN"
msgstr "Další projekty od VideoLAN"
#: index.php:45
#: index.php:38
msgid "For Everyone"
msgstr "Pro každého"
#: index.php:51
#: index.php:44
msgid ""
"VLC is a powerful media player playing most of the media codecs and video "
"formats out there."
msgstr "VLC je výkonný přehrávač videí, který zvládne přehrát většinu známých kodeků a video formátů."
#: index.php:60
#: index.php:53
msgid ""
"VideoLAN Movie Creator is a non-linear editing software for video creation."
msgstr "VideoLAN Movie Creator je nelineární editační software pro tvorbu videí."
#: index.php:67
#: index.php:60
msgid "For Professionals"
msgstr "Pro profesionály"
#: index.php:73
#: index.php:66
msgid ""
"DVBlast is a simple and powerful MPEG-2/TS demux and streaming application."
msgstr "DVBlast je jednoduchý a výkoný demultiplexer MPEG-2/TS a proudová aplikace."
#: index.php:81
#: index.php:74
msgid ""
"multicat is a set of tools designed to easily and efficiently manipulate "
"multicast streams and TS."
msgstr "multicat je sada nástrojů vytvořená pro jednoduchou a efektivní manipulaci s multicasty, proudy, a TS."
#: index.php:90
#: index.php:83
msgid ""
"x264 is a free application for encoding video streams into the H.264/MPEG-4 "
"AVC format."
msgstr "x264 je svobodná aplikace pro kódování video proudů do formátu H.264/MPEG-4 AVC."
#: index.php:98
#: index.php:91
msgid "For Developers"
msgstr "Pro vývojáře"
#: index.php:109
#: index.php:102
msgid "View All Projects"
msgstr "Zobrazit všechny projekty"
#: index.php:112
#: index.php:105
msgid "Help us out!"
msgstr "Pomožte nám!"
#: index.php:114
#: index.php:107
msgid "Donate"
msgstr "Darovat"
#: index.php:118
#: index.php:111
msgid "VideoLAN is a non-profit organization."
msgstr "VideoLAN je nezisková organizace."
#: index.php:119
#: index.php:112
msgid ""
" All our costs are met by donations we receive from our users. If you enjoy "
"using a VideoLAN product, please donate to support us."
msgstr " Všechny naše výdaje jsou pokryty příspěvky, které dostáváme od našich uživatelů. Pokud rádi používáte libovolný produkt VideoLAN, přispějte na rozvoj."
#: index.php:121 index.php:133 index.php:144
#: index.php:114 index.php:126 index.php:137
msgid "Learn More"
msgstr "Více informací"
#: index.php:130
#: index.php:123
msgid "VideoLAN is open-source software."
msgstr "VideoLAN je software s otevřeným zdrojovým kódem."
#: index.php:131
#: index.php:124
msgid ""
"This means that if you have the skill and the desire to improve one of our "
"products, your contributions are welcome"
msgstr "To znamená, že pokud máte schopnosti a touhu vylepšovat jeden z našich produktů, tak jsou Vaše příspěvky vítány."
#: index.php:138
#: index.php:131
msgid "Spread the Word"
msgstr "Rozšířit povědomí"
#: index.php:142
#: index.php:135
msgid ""
"We feel that VideoLAN has the best video software available at the best "
"price: free. If you agree please help spread the word about our software."
msgstr "Myslíme, že VideoLAN má nejlepší dostupný software na práci s videem za nejlepší cenu: zdarma. Pokud souhlasíte pomozte nám šířením informací o našem software."
#: index.php:414
#: index.php:407
msgid "News &amp; Updates"
msgstr "Novinky &amp; Aktualizace"
#: index.php:418
#: index.php:411
msgid "Development Blogs"
msgstr "Blogy vývojářů"
#: index.php:441
#: index.php:434
msgid "Social media"
msgstr "Sociální sítě"
......@@ -283,58 +283,58 @@ msgstr "Sociální sítě"
msgid "Official page for VLC media player, the Open Source video framework!"
msgstr "Oficiální stránka přehrávače VLC, video frameworku s otevřeným zdrojovým kódem!"
#: vlc/index.php:38
#: vlc/index.php:40
msgid "Simple, fast and powerful media player."
msgstr "Jednoduchý, rychlý, a výkonný přehrávač."
#: vlc/index.php:40
#: vlc/index.php:42
msgid "Plays everything: Files, Discs, Webcams, Devices and Streams."
msgstr "Přehraje vše: soubory, disky, webkamery, zařízení a proudy."
#: vlc/index.php:42
#: vlc/index.php:44
msgid "Plays most codecs with no codec packs needed:"
msgstr "Přehraje většinu kodeků bez potřeby softwaru třetích stran: "
#: vlc/index.php:45
#: vlc/index.php:47
msgid "Runs on all platforms:"
msgstr "Funguje na všech platformách:"
#: vlc/index.php:47
#: vlc/index.php:49
msgid "Completely Free, 0 spyware, 0 ads and no user tracking."
msgstr "Absolutně zdarma, žádný spyware, bez reklam a bez sledování uživatele."
#: vlc/index.php:49
msgid "Can do Media Convertion and Streaming."
msgstr "Může převádět média a odesílat proudy."
#: vlc/index.php:51
msgid "Can do media conversion and streaming."
msgstr "Může provádět převody médií a proudové vysílání."
#: vlc/index.php:53
msgid "Discover all features"
msgstr "Prozkoumat všechny vlastnosti"
#: vlc/index.php:85
#: vlc/index.php:87
msgid "View all screenshots"
msgstr "Zobrazit všechny snímky obrazovky"
#: vlc/index.php:92
#: vlc/index.php:94
msgid "Get VLC for"
msgstr "Získat VLC pro"
#: vlc/index.php:96
#: vlc/index.php:98
msgid "Official Downloads of VLC media player"
msgstr "Oficiální stažení přehrávače VLC"
#: vlc/index.php:103
#: vlc/index.php:105
msgid "Sources"
msgstr "Zdroje"
#: vlc/index.php:104
#: vlc/index.php:106
msgid "You can also directly get the"
msgstr "Také můžete stáhnout"
#: vlc/index.php:105
#: vlc/index.php:107
msgid "source code"
msgstr "zdrojový kód"
#: vlc/index.php:126
#: vlc/index.php:128
msgid "Other OS"
msgstr "Jiný OS"
......@@ -11,8 +11,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: VLC - Trans\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2012-04-03 15:48+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2012-07-16 11:25+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2012-07-31 17:43+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2012-08-01 08:54+0000\n"
"Last-Translator: Christoph Miebach <christoph.miebach@web.de>\n"
"Language-Team: German (http://www.transifex.com/projects/p/vlc-trans/language/de/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -21,264 +21,264 @@ msgstr ""
"Language: de\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
#: include/header.php:109
#: include/header.php:139
msgid "A project and a"
msgstr "Ein Projekt und eine"
#: include/header.php:109
#: include/header.php:139
msgid "non-profit organization"
msgstr "gemeinnützige Organisation"
#: include/header.php:110
#: include/header.php:140
msgid ""
"composed of volunteers, developing and promoting free, open-source "
"multimedia solutions."
msgstr "zusammengesetzt aus Freiwilligen, die freie und quelloffene (Free Open-Source) Multimedialösungen entwickeln und fördern."
#: include/header.php:114
#: include/header.php:144
msgid "DONATE"
msgstr "SPENDEN"
#: include/header.php:114
#: include/header.php:144
msgid "why?"
msgstr "Warum?"
#: include/header.php:128 include/header.php:142
#: include/header.php:158 include/header.php:172
msgid "donate"
msgstr "spenden"
#: include/header.php:161
#: include/header.php:191
msgid "Home"
msgstr "Startseite"
#: include/header.php:164 include/header.php:306
#: include/header.php:194 include/header.php:336
msgid "News"
msgstr "Neuigkeiten"
#: include/header.php:169 include/header.php:297
#: include/header.php:199 include/header.php:327
msgid "Project and Organization"
msgstr "Projekt und Organisation"
#: include/header.php:170 include/header.php:298
#: include/header.php:200 include/header.php:328
msgid "Team"
msgstr "Team"
#: include/header.php:171 include/header.php:300
#: include/header.php:201 include/header.php:330
msgid "Contact us"
msgstr "Kontakt"
#: include/header.php:172 include/header.php:301
#: include/header.php:202 include/header.php:331
msgid "Partners"
msgstr "Partner"
#: include/header.php:173 include/header.php:302
#: include/header.php:203 include/header.php:332
msgid "Press center"
msgstr "Presse-Bereich"
#: include/header.php:174 include/header.php:303
#: include/header.php:204 include/header.php:333
msgid "Events"
msgstr "Veranstaltungen"
#: include/header.php:175 include/header.php:304
#: include/header.php:205 include/header.php:334
msgid "Security center"
msgstr "Sicherheitszentrum"
#: include/header.php:181
#: include/header.php:211
msgid "Download"
msgstr "Download"
#: include/header.php:182 include/header.php:261 index.php:26 vlc/index.php:20
#: vlc/index.php:37
#: include/header.php:212 include/header.php:291 index.php:28 vlc/index.php:22
#: vlc/index.php:39
msgid "Features"
msgstr "Funktionen"
#: include/header.php:183 include/header.php:262 index.php:27 vlc/index.php:21
#: vlc/index.php:63
#: include/header.php:213 include/header.php:292 index.php:29 vlc/index.php:23
#: vlc/index.php:65
msgid "Screenshots"
msgstr "Screenshots"
#: include/header.php:184 include/header.php:259 index.php:28 vlc/index.php:22
#: include/header.php:214 include/header.php:289 index.php:30 vlc/index.php:24
msgid "Skins"
msgstr "Skins"
#: include/header.php:185 include/header.php:260
#: include/header.php:215 include/header.php:290
msgid "Extensions"
msgstr "Erweiterungen"
#: include/header.php:189
#: include/header.php:219
msgid "Projects"
msgstr "Projekte"
#: include/header.php:206 include/header.php:266
#: include/header.php:236 include/header.php:296
msgid "All Projects"
msgstr "Alle Projekte"
#: include/header.php:210 index.php:126
#: include/header.php:240 index.php:119
msgid "Contribute"
msgstr "Beitragen"
#: include/header.php:212 include/header.php:290
#: include/header.php:242 include/header.php:320
msgid "Donate time"
msgstr "Spenden Sie Zeit"
#: include/header.php:213 include/header.php:289
#: include/header.php:243 include/header.php:319
msgid "Donate money"
msgstr "Spenden Sie Geld"
#: include/header.php:214 include/header.php:291
#: include/header.php:244 include/header.php:321
msgid "Get Goodies"
msgstr "Goodies laden"
#: include/header.php:218
#: include/header.php:248
msgid "Support"
msgstr "Hilfe"
#: include/header.php:220
#: include/header.php:250
msgid "Support center"
msgstr "Hilfezentrum"
#: include/header.php:222 include/header.php:299 include/header.php:312
#: include/header.php:252 include/header.php:329 include/header.php:342
msgid "Legal"
msgstr "Rechtliches"
#: include/header.php:225 include/header.php:287
#: include/header.php:255 include/header.php:317
msgid "Mailing-Lists"
msgstr "Mailinglisten"
#: include/header.php:226
#: include/header.php:256
msgid "Report a bug"
msgstr "Einen Fehler melden"
#: include/header.php:230
#: include/header.php:260
msgid "Dev' Zone"
msgstr "Entwickler-Bereich"
#: include/header.php:283
#: include/header.php:313
msgid "Community"
msgstr "Gemeinschaft"
#: include/header.php:305
#: include/header.php:335
msgid "Get Involved"
msgstr "Helfen Sie mit"
#: include/os-specific.php:85 vlc/index.php:27
msgid "Download VLC"
msgstr "VLC herunterladen"
#: include/os-specific.php:91 vlc/index.php:34
msgid "Other Systems and Versions"
msgstr "Andere Systeme und Versionen"
#: index.php:3
msgid "VLC: Official site - Free multimedia solutions for all OS!"
msgstr "VLC: Offizielle Webseite - Freie Multimedialösungen für alle Betriebssysteme!"
#: index.php:24 vlc/index.php:18
#: index.php:26 vlc/index.php:20
msgid ""
"VLC is a free and open source cross-platform multimedia player and framework"
" that plays most multimedia files as well as DVD, Audio CD, VCD, and various"
" streaming protocols."
msgstr "VLC ist ein freier und quelloffener Multimediaplayer sowie ein Framework für verschiedene Betriebssysteme, das die meisten Multimediadateien, sowie DVDs, Audio-CDs, VCD und verschiedene Streamingprotokolle abspielt."
#: index.php:31 vlc/index.php:25
msgid "Download VLC"
msgstr "VLC herunterladen"
#: index.php:38 vlc/index.php:32
msgid "Other Systems and Versions"
msgstr "Andere Systeme und Versionen"
#: index.php:43
#: index.php:36
msgid "Other projects from VideoLAN"
msgstr "Andere Projekte von VideoLAN"
#: index.php:45
#: index.php:38
msgid "For Everyone"
msgstr "Für Alle"
#: index.php:51
#: index.php:44
msgid ""
"VLC is a powerful media player playing most of the media codecs and video "
"formats out there."
msgstr "VLC ist ein mächtiger Mediaplayer, der die meisten Mediacodecs und Videoformate abspielen kann."
#: index.php:60
#: index.php:53
msgid ""
"VideoLAN Movie Creator is a non-linear editing software for video creation."
msgstr "VideoLAN Movie Creator ist eine nicht-lineare Editierungssoftware zur Videoerstellung."
#: index.php:67
#: index.php:60
msgid "For Professionals"
msgstr "Für professionelle Anwender"
#: index.php:73
#: index.php:66
msgid ""
"DVBlast is a simple and powerful MPEG-2/TS demux and streaming application."
msgstr "DVBlast ist eine einfache und mächtige MPEG-2/TS Decodierungs- und Streaminganwendung."
#: index.php:81
#: index.php:74
msgid ""
"multicat is a set of tools designed to easily and efficiently manipulate "
"multicast streams and TS."
msgstr "multicat ist eine Werkzeugsammlung um einfach und effizient Multicast-Streams und Transport-Streams (TS) zu bearbeiten."
#: index.php:90
#: index.php:83
msgid ""
"x264 is a free application for encoding video streams into the H.264/MPEG-4 "
"AVC format."
msgstr "x264 ist eine freie Anwendung zum Enkodieren von Videostreams in das H.264/MPEG-4AVC Format."
#: index.php:98
#: index.php:91
msgid "For Developers"
msgstr "Für Entwickler"
#: index.php:109
#: index.php:102
msgid "View All Projects"
msgstr "Alle Projekte ansehen"
#: index.php:112
#: index.php:105
msgid "Help us out!"
msgstr "Helfen Sie uns!"
#: index.php:114
#: index.php:107
msgid "Donate"
msgstr "Spenden"
#: index.php:118
#: index.php:111
msgid "VideoLAN is a non-profit organization."
msgstr "VideoLAN ist eine gemeinnützige Organisation."
#: index.php:119
#: index.php:112
msgid ""
" All our costs are met by donations we receive from our users. If you enjoy "
"using a VideoLAN product, please donate to support us."
msgstr "Alle unsere Kosten werden durch Spenden getragen, die wir von unseren Nutzern erhalten. Wenn Ihnen ein VideoLAN-Produkt gefällt, spenden Sie bitte, um uns zu unterstützen."
#: index.php:121 index.php:133 index.php:144
#: index.php:114 index.php:126 index.php:137
msgid "Learn More"
msgstr "Erfahren Sie mehr"
#: index.php:130
#: index.php:123
msgid "VideoLAN is open-source software."
msgstr "VideoLAN ist Open-Source-Software."
#: index.php:131
#: index.php:124
msgid ""
"This means that if you have the skill and the desire to improve one of our "
"products, your contributions are welcome"
msgstr "Das bedeutet, dass Ihre Beiträge willkommen sind, wenn Sie die Fähigkeiten und den Wunsch haben, eines unserer Produkte zu verbessern."
#: index.php:138
#: index.php:131
msgid "Spread the Word"
msgstr "Sagen Sie es weiter"
#: index.php:142
#: index.php:135
msgid ""
"We feel that VideoLAN has the best video software available at the best "
"price: free. If you agree please help spread the word about our software."
msgstr "Wir sind der Meinung, dass VideoLAN die beste Videosoftware zum besten Preis anbietet: kostenlos. Wenn Sie dem zustimmen, helfen Sie uns dabei, unsere Software bekannt zu machen."