Commit 3247b04b authored by Christoph Miebach's avatar Christoph Miebach

Adding cy (Welsh)

parent ee0b7f70
......@@ -20,7 +20,10 @@ style/style.css: style/style.css.in
locales: index.an.php index.ast.php index.bg.php index.bn_IN.php index.bs.php index.by.php \
index.ca.php \
index.cs.php index.da.php index.de.php \
index.cs.php \
index.cy.php \
index.da.php \
index.de.php \
index.el.php index.es.php index.et.php index.fi.php index.fr.php index.gd.php index.ge.php index.gl.php index.gu.php \
index.he.php index.hi.php \
index.hr.php \
......
......@@ -12,6 +12,7 @@ function getLocaleFromLanguage( $language )
case 'by': $locale = "by_BY.UTF-8"; break;
case 'ca': $locale = "ca_ES.utf8"; break;
case 'cs': $locale = "cs_CZ.UTF-8"; break;
case 'cy': $locale = "cy_GB.utf8"; break;
case 'da': $locale = "da_DK.utf8"; break;
case 'de': $locale = "de_DE.UTF-8"; break;
case 'dk': $locale = "da_DK.UTF-8"; break;
......
# Welsh translation
# Copyright (C) 2013 VideoLAN
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Translators:
# Aled Powell <aled@aledpowell.com>, 2013
# Huw Waters <huwwaters@gmail.com>, 2012
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: VLC - Trans\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2013-04-25 16:06+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2013-05-26 01:24+0000\n"
"Last-Translator: Aled Powell <aled@aledpowell.com>\n"
"Language-Team: Welsh (http://www.transifex.com/projects/p/vlc-trans/language/cy/)\n"
"Language: cy\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n==1) ? 0 : (n==2) ? 1 : (n != 8 && n != 11) ? 2 : 3;\n"
#: include/header.php:197
msgid "A project and a"
msgstr "Prosiect a"
#: include/header.php:197
msgid "non-profit organization"
msgstr "sefydliad di-elw"
#: include/header.php:198
msgid "composed of volunteers, developing and promoting free, open-source multimedia solutions."
msgstr "o wirfoddolwyr yn datblygu a'n hybu rhaglenni amlgyfrwng cod agored."
#: include/header.php:204 include/header.php:218 include/header.php:232
#: index.php:107
msgid "donate"
msgstr "cyfrannu"
#: include/header.php:204
msgid "why?"
msgstr "pam?"
#: include/header.php:251
msgid "Home"
msgstr "Hafan"
#: include/header.php:254 include/header.php:399
msgid "News"
msgstr "Newyddion"
#: include/header.php:259 include/header.php:389
msgid "Project and Organization"
msgstr "Prosiect a Sefydliad"
#: include/header.php:260 include/header.php:390
msgid "Team"
msgstr "Tîm"
#: include/header.php:261 include/header.php:392
msgid "Contact us"
msgstr "Cysylltu â ni"
#: include/header.php:262 include/header.php:393
msgid "Partners"
msgstr "Partneriaid"
#: include/header.php:263 include/header.php:394
msgid "Mirrors"
msgstr "Drychau"
#: include/header.php:264 include/header.php:395
msgid "Press center"
msgstr "Canolfan y wasg"
#: include/header.php:265 include/header.php:396
msgid "Events"
msgstr "Digwyddiadau"
#: include/header.php:266 include/header.php:397
msgid "Security center"
msgstr "Canolfan diogelwch"
#: include/header.php:272
msgid "Download"
msgstr "Lawrlwytho"
#: include/header.php:273 include/header.php:353 index.php:28 vlc/index.php:22
#: vlc/index.php:39
msgid "Features"
msgstr "Nodweddau"
#: include/header.php:274 include/header.php:354 index.php:29 vlc/index.php:23
#: vlc/index.php:65
msgid "Screenshots"
msgstr "Sgrinluniau"
#: include/header.php:275 include/header.php:351 index.php:30 vlc/index.php:24
msgid "Skins"
msgstr "Crwyn"
#: include/header.php:276 include/header.php:352
msgid "Extensions"
msgstr "Estyniadau"
#: include/header.php:280
msgid "Projects"
msgstr "Prosiectau"
#: include/header.php:297 include/header.php:358
msgid "All Projects"
msgstr "Holl Prosiectau"
#: include/header.php:301 index.php:119
msgid "Contribute"
msgstr "Cyfrannu"
#: include/header.php:303 include/header.php:382
msgid "Donate time"
msgstr "Cyfrannu amser"
#: include/header.php:304 include/header.php:381
msgid "Donate money"
msgstr "Cyfrannu arian"
#: include/header.php:305 include/header.php:383
msgid "Get Goodies"
msgstr "Cael Pethau"
#: include/header.php:309
msgid "Support"
msgstr "Cymorth"
#: include/header.php:311
msgid "Support center"
msgstr "Canolfan gymorth"
#: include/header.php:312
msgid "FAQ"
msgstr "FAQ"
#: include/header.php:313 include/header.php:391 include/header.php:420
msgid "Legal"
msgstr "Cyfreithiol"
#: include/header.php:315
msgid "Forums"
msgstr "Fforymau"
#: include/header.php:316 include/header.php:379
msgid "Mailing-Lists"
msgstr "Rhestrau bostio"
#: include/header.php:317
msgid "Report a bug"
msgstr "Rhoi gwybod am wall"
#: include/header.php:321
msgid "Dev' Zone"
msgstr "Parth Datblygwyr"
#: include/header.php:375
msgid "Community"
msgstr "Cymuned"
#: include/header.php:398
msgid "Get Involved"
msgstr "Cymryd Rhan"
#: include/os-specific.php:88 vlc/index.php:27
msgid "Download VLC"
msgstr "Lawrlwytho VLC"
#: include/os-specific.php:94 vlc/index.php:34 vlc/index.php:128
msgid "Other Systems"
msgstr "Systemau Eraill"
#: index.php:3
msgid "VLC: Official site - Free multimedia solutions for all OS!"
msgstr "VLC: Gwefan swyddogol - Rhaglenni amlgyfrwng am ddim ar gyfer pob OS!"
#: index.php:26 vlc/index.php:20
msgid "VLC is a free and open source cross-platform multimedia player and framework that plays most multimedia files as well as DVD, Audio CD, VCD, and various streaming protocols."
msgstr "Chwaraewr a fframwaith amlgyfrwng cod agored ac am ddim yw VLC. Mae ar gael ar ystod eang o systemau ac yn chwarae'r rhan fwyaf o ffeiliau amlgyfrwng yn ogystal â DVDs, CDs sain, VCDs, a gwahanol brotocolau ffrydio."
#: index.php:36
msgid "Other projects from VideoLAN"
msgstr "Prosiectau eraill gan VideoLAN"
#: index.php:38
msgid "For Everyone"
msgstr "I Bawb"
#: index.php:44
msgid "VLC is a powerful media player playing most of the media codecs and video formats out there."
msgstr "Mae VLC yn chwaraewr cyfryngau pwerus sy'n chwarae'r rhan fwyaf o'r fformatau a chodecs fideo sy'n bodoli."
#: index.php:53
msgid "VideoLAN Movie Creator is a non-linear editing software for video creation."
msgstr "Rhaglen golygu ar gyfer creu fideo yw VideoLAN Movie Creator."
#: index.php:60
msgid "For Professionals"
msgstr "I Weithwyr Proffessiynol"
#: index.php:66
msgid "DVBlast is a simple and powerful MPEG-2/TS demux and streaming application."
msgstr "Rhaglen syml a pwerus sy'n ffrydio a'n gwahanu signal amlblecs MPEG-2/TS yw DVBlast."
#: index.php:74
msgid "multicat is a set of tools designed to easily and efficiently manipulate multicast streams and TS."
msgstr "Set o offerynnau i drin â fideo TS a ffrydiau multicast yn hawdd ac yn effeithiol yw multicat."
#: index.php:83
msgid "x264 is a free application for encoding video streams into the H.264/MPEG-4 AVC format."
msgstr "Rhaglen am ddim i amgodio ffrydiau fideo i'r ffurf H.264/MPEG-4 AVC yw x264."
#: index.php:91
msgid "For Developers"
msgstr "I Ddatblygwyr"
#: index.php:102
msgid "View All Projects"
msgstr "Gweld Pob Prosiect"
#: index.php:105
msgid "Help us out!"
msgstr "Helpwch ni!"
#: index.php:111
msgid "VideoLAN is a non-profit organization."
msgstr "Sefydliad di-elw yw VideoLAN."
#: index.php:112
msgid " All our costs are met by donations we receive from our users. If you enjoy using a VideoLAN product, please donate to support us."
msgstr "Rhoddion gan ddefnyddwyr sy'n talu ein holl gostau. Os ydych yn mwynhau defnyddio cynnyrch gan VideoLAN, cefnogwch ni gan roddi os gwelwch yn dda."
#: index.php:114 index.php:126 index.php:137
msgid "Learn More"
msgstr "Dysgu Mwy"
#: index.php:123
msgid "VideoLAN is open-source software."
msgstr "Mae VideoLAN yn feddalwedd cod agored."
#: index.php:124
msgid "This means that if you have the skill and the desire to improve one of our products, your contributions are welcome"
msgstr "Golygai hyn fod croeso i chi gyfrannu os ydych gyda'r gallu a'r awydd i wella un o'n cynnyrch."
#: index.php:131
msgid "Spread the Word"
msgstr "Rhoi'r Gair ar Led"
#: index.php:135
msgid "We feel that VideoLAN has the best video software available at the best price: free. If you agree please help spread the word about our software."
msgstr "Rydym yn teimlo fod gan VideoLAN y meddalwedd fideo gorau ar gael am y pris gorau: am ddim. Os ydych yn cytuno, helpwch roi'r gair ar led am ein meddalwedd."
#: index.php:147
msgid "News &amp; Updates"
msgstr "Newyddion &amp; Diweddariadau"
#: index.php:151
msgid "Development Blogs"
msgstr "Blogiau Datblygu"
#: index.php:176
msgid "Social media"
msgstr "Cyfryngau cymdeithasol"
#: vlc/index.php:3
msgid "Official page for VLC media player, the Open Source video framework!"
msgstr "Tudalen swyddogol ar gyfer chwaraewr VLC, y fframwaith fideo cod agored!"
#: vlc/index.php:40
msgid "Simple, fast and powerful media player."
msgstr "Chwaraewr cyfryngau syml, cyflym a phwerus."
#: vlc/index.php:42
msgid "Plays everything: Files, Discs, Webcams, Devices and Streams."
msgstr "Mae'n chwarae popeth: Ffeiliau, Disgiau, Gwe-gamerau, Dyfeisiau a Ffrydiau."
#: vlc/index.php:44
msgid "Plays most codecs with no codec packs needed:"
msgstr "Mae'n rhedeg ar y rhan fwyaf o systemau:"
#: vlc/index.php:47
msgid "Runs on all platforms:"
msgstr "Mae'n rhedeg ar pob system:"
#: vlc/index.php:49
msgid "Completely Free, 0 spyware, 0 ads and no user tracking."
msgstr "Yn gyfan gwbl am ddim, 0 ysbïwedd, 0 hysbysebion a dim cofnodi defnydd."
#: vlc/index.php:51
msgid "Can do media conversion and streaming."
msgstr "Mae'n gallu ffrydio a thrawsnewid cyfryngau."
#: vlc/index.php:53
msgid "Discover all features"
msgstr "Darganfod yr holl nodweddion"
#: vlc/index.php:87
msgid "View all screenshots"
msgstr "Gweld yr holl sgrinluniau"
#: vlc/index.php:94
msgid "Get VLC for"
msgstr "Cael VLC am"
#: vlc/index.php:98
msgid "Official Downloads of VLC media player"
msgstr "Lawrlwythi Swyddogol o chwaraewr VLC"
#: vlc/index.php:105
msgid "Sources"
msgstr "Ffynonellau"
#: vlc/index.php:106
msgid "You can also directly get the"
msgstr "Gallwch hefyd cael yn uniongyrchol y"
#: vlc/index.php:107
msgid "source code"
msgstr "côd gwreiddiol"
......@@ -10,6 +10,7 @@ PHP_FILES := index features libvlc screenshots skineditor skineditor_update \
index.bs download-windows.bs download-macosx.bs \
index.ca download-windows.ca download-macosx.ca \
index.cs download-windows.cs download-macosx.cs \
index.cy download-windows.cy download-macosx.cy \
index.da download-windows.da download-macosx.da \
index.de download-windows.de download-macosx.de \
index.es download-windows.es download-macosx.es \
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment