Commit 258b59ce authored by Christoph Miebach's avatar Christoph Miebach

Adding po files for sk (Slovak). TODO: add sk_SK.utf8 to include/header.php

parent 420ffe81
......@@ -28,5 +28,5 @@ style/countries.css: include/mirrors
rm -f $@
awk -F '|' '!/^#/ { print $$4; }' $<|sort|uniq|awk '{ print "#maincontent table td."$$1; print " { padding-left:2em; background: url(http://images.videolan.org/images/flags/"$$1".png) left no-repeat; }" }' >> $@
locales: index.ast.php index.bg.php index.bn_IN.php index.bs.php index.by.php index.cs.php index.de.php index.dk.php index.el.php index.es.php index.fi.php index.fr.php index.gd.php index.ge.php index.gl.php index.gu_IN.php index.he.php index.hi.php index.ja.php index.km.php index.mk.php index.mr.php index.nb.php index.nl.php index.pl.php index.pt.php index.pt_BR.php index.ro.php index.ru.php index.sr.php index.th.php index.tr.php index.wa.php index.zh.php
locales: index.ast.php index.bg.php index.bn_IN.php index.bs.php index.by.php index.cs.php index.de.php index.dk.php index.el.php index.es.php index.fi.php index.fr.php index.gd.php index.ge.php index.gl.php index.gu_IN.php index.he.php index.hi.php index.ja.php index.km.php index.mk.php index.mr.php index.nb.php index.nl.php index.pl.php index.pt.php index.pt_BR.php index.ro.php index.ru.php index.sk.php index.sr.php index.th.php index.tr.php index.wa.php index.zh.php
......@@ -95,3 +95,7 @@ Content-language: gu-in
URI: index.th.html
Content-type: text/html
Content-language: th
URI: index.sk.html
Content-type: text/html
Content-language: sk
# Slovak translation
# Copyright (C) 2012 VideoLAN
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Translators:
# <mhikanik@users.sourceforge.net>, 2012.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: VLC - Trans\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2012-08-17 14:56+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2012-11-28 19:08+0000\n"
"Last-Translator: mhikanik <mhikanik@users.sourceforge.net>\n"
"Language-Team: Slovak (http://www.transifex.com/projects/p/vlc-trans/language/sk/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: sk\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
#: include/header.php:142
msgid "A project and a"
msgstr "Projekt a"
#: include/header.php:142
msgid "non-profit organization"
msgstr "nezisková organizácia"
#: include/header.php:143
msgid ""
"composed of volunteers, developing and promoting free, open-source "
"multimedia solutions."
msgstr "tvorená dobrovoľníkmi vyvíjajúcimi a propagujúcimi voľne šíriteľné multimediálne riešenia s otvoreným zdrojovým kódom."
#: include/header.php:147
msgid "DONATE"
msgstr "DAROVANIE"
#: include/header.php:147
msgid "why?"
msgstr "prečo?"
#: include/header.php:161 include/header.php:175
msgid "donate"
msgstr "darovať"
#: include/header.php:194
msgid "Home"
msgstr "Domov"
#: include/header.php:197 include/header.php:339
msgid "News"
msgstr "Novinky"
#: include/header.php:202 include/header.php:330
msgid "Project and Organization"
msgstr "Projekt a organizácia"
#: include/header.php:203 include/header.php:331
msgid "Team"
msgstr "Tím"
#: include/header.php:204 include/header.php:333
msgid "Contact us"
msgstr "Kontaktujte nás"
#: include/header.php:205 include/header.php:334
msgid "Partners"
msgstr "Partneri"
#: include/header.php:206 include/header.php:335
msgid "Press center"
msgstr "Tlačové centrum"
#: include/header.php:207 include/header.php:336
msgid "Events"
msgstr "Udalosti"
#: include/header.php:208 include/header.php:337
msgid "Security center"
msgstr "Bezpečnostné centrum"
#: include/header.php:214
msgid "Download"
msgstr "Stiahnuť"
#: include/header.php:215 include/header.php:294 index.php:28 vlc/index.php:22
#: vlc/index.php:39
msgid "Features"
msgstr "Vlastnosti"
#: include/header.php:216 include/header.php:295 index.php:29 vlc/index.php:23
#: vlc/index.php:65
msgid "Screenshots"
msgstr "Ukážky z prostredia"
#: include/header.php:217 include/header.php:292 index.php:30 vlc/index.php:24
msgid "Skins"
msgstr "Súbory pre zmenu vzhľadu"
#: include/header.php:218 include/header.php:293
msgid "Extensions"
msgstr "Rozšírenia"
#: include/header.php:222
msgid "Projects"
msgstr "Projekty"
#: include/header.php:239 include/header.php:299
msgid "All Projects"
msgstr "Všetky projekty"
#: include/header.php:243 index.php:119
msgid "Contribute"
msgstr "Prispejte"
#: include/header.php:245 include/header.php:323
msgid "Donate time"
msgstr "Venovať čas"
#: include/header.php:246 include/header.php:322
msgid "Donate money"
msgstr "Venovať peniaze"
#: include/header.php:247 include/header.php:324
msgid "Get Goodies"
msgstr "Darčeky"
#: include/header.php:251
msgid "Support"
msgstr "Podpora"
#: include/header.php:253
msgid "Support center"
msgstr "Centrum podpory"
#: include/header.php:255 include/header.php:332 include/header.php:345
msgid "Legal"
msgstr "Právne informácie"
#: include/header.php:258 include/header.php:320
msgid "Mailing-Lists"
msgstr "E-mailové konferencie"
#: include/header.php:259
msgid "Report a bug"
msgstr "Nahlásenie chyby"
#: include/header.php:263
msgid "Dev' Zone"
msgstr "Zóna pre vývojárov"
#: include/header.php:316
msgid "Community"
msgstr "Komunita"
#: include/header.php:338
msgid "Get Involved"
msgstr "Zapojte sa"
#: include/os-specific.php:85 vlc/index.php:27
msgid "Download VLC"
msgstr "Stiahnuť program VLC"
#: include/os-specific.php:91 vlc/index.php:34
msgid "Other Systems and Versions"
msgstr "Iné operačné systémy a verzie"
#: index.php:3
msgid "VLC: Official site - Free multimedia solutions for all OS!"
msgstr "VLC: Oficiálna stránka – voľne šíriteľné multimediálne riešenia pre všetky operačné systémy!"
#: index.php:26 vlc/index.php:20
msgid ""
"VLC is a free and open source cross-platform multimedia player and framework"
" that plays most multimedia files as well as DVD, Audio CD, VCD, and various"
" streaming protocols."
msgstr "Program VLC je voľne šíriteľným, multi-platformovým multimediálnym prehrávačom s otvoreným zdrojovým kódom. Súčasne ide o ucelené prostredie na prehrávanie väčšiny multimediálnych súborov, ako aj diskov DVD, Audio CD, VCD a umožňuje aj prácu s rôznymi protokolmi na vysielanie dátových tokov (streamovanie)."
#: index.php:36
msgid "Other projects from VideoLAN"
msgstr "Ostatné projekty tímu VideoLAN"
#: index.php:38
msgid "For Everyone"
msgstr "Pre každého"
#: index.php:44
msgid ""
"VLC is a powerful media player playing most of the media codecs and video "
"formats out there."
msgstr "VLC je výkonným prehrávačom médií, ktorý dokáže prehrávať väčšinu kodekov a formátov videa."
#: index.php:53
msgid ""
"VideoLAN Movie Creator is a non-linear editing software for video creation."
msgstr "VideoLAN Movie Creator je nelineárny editačný softvér na tvorbu videa."
#: index.php:60
msgid "For Professionals"
msgstr "Pre profesionálov"
#: index.php:66
msgid ""
"DVBlast is a simple and powerful MPEG-2/TS demux and streaming application."
msgstr "DVBlast je jednoduchý a výkonný program na demuxovanie MPEG-2/TS a vysielanie súvislého toku dát (streamovanie)."
#: index.php:74
msgid ""
"multicat is a set of tools designed to easily and efficiently manipulate "
"multicast streams and TS."
msgstr "multicat je súprava nástrojov určených na ľahké a efektívne manipulovanie s dátovými tokmi multicast a TS."
#: index.php:83
msgid ""
"x264 is a free application for encoding video streams into the H.264/MPEG-4 "
"AVC format."
msgstr "x264 je voľne šíriteľný program na kódovanie dátových tokov s videom do formátu H.264/MPEG-4 AVC"
#: index.php:91
msgid "For Developers"
msgstr "Pre vývojárov"
#: index.php:102
msgid "View All Projects"
msgstr "Zobraziť všetky projekty"
#: index.php:105
msgid "Help us out!"
msgstr "Pomôžte nám!"
#: index.php:107
msgid "Donate"
msgstr "Darovanie"
#: index.php:111
msgid "VideoLAN is a non-profit organization."
msgstr "VideoLAN je neziskovou organizáciou."
#: index.php:112
msgid ""
" All our costs are met by donations we receive from our users. If you enjoy "
"using a VideoLAN product, please donate to support us."
msgstr " Všetky naše náklady sú hradené z darov, ktoré dostaneme od používateľov našich programov. Ak radi používate niektorý produkt od tímu VideoLAN a páči sa Vám, prosím prispejte a podporte nás v našej činnosti."
#: index.php:114 index.php:126 index.php:137
msgid "Learn More"
msgstr "Viac informácií"
#: index.php:123
msgid "VideoLAN is open-source software."
msgstr "VideoLAN je softvér s otvoreným zdrojovým kódom."
#: index.php:124
msgid ""
"This means that if you have the skill and the desire to improve one of our "
"products, your contributions are welcome"
msgstr "To znamená, že ak máte potrebné znalosti a chcete vylepšiť niektorý z našich produktov, Vaša pomoc je vítaná"
#: index.php:131
msgid "Spread the Word"
msgstr "Šírte informácie"
#: index.php:135
msgid ""
"We feel that VideoLAN has the best video software available at the best "
"price: free. If you agree please help spread the word about our software."
msgstr "Máme pocit, že tím VideoLAN vytvoril ten najlepší softvér na prácu s videom, ktorý je dostupný za tú najlepšiu cenu: zadarmo. Ak s tým súhlasíte, prosím pomôžte nám šíriť informácie o našom softvéri."
#: index.php:407
msgid "News &amp; Updates"
msgstr "Novinky &amp; aktualizácie"
#: index.php:411
msgid "Development Blogs"
msgstr "Blogy vývojárov"
#: index.php:434
msgid "Social media"
msgstr "Sociálne médiá"
#: vlc/index.php:3
msgid "Official page for VLC media player, the Open Source video framework!"
msgstr "Oficiálna stránka programu VLC media player, rozhrania s otvoreným kódom, ktoré slúži na prácu s videom."
#: vlc/index.php:40
msgid "Simple, fast and powerful media player."
msgstr "Jednoduchý, rýchly a výkonný prehrávač médií."
#: vlc/index.php:42
msgid "Plays everything: Files, Discs, Webcams, Devices and Streams."
msgstr "Prehrá čokoľvek: súbory, disky, záznamy z webových kamier, zariadení a dokonca aj súvislé dátové toky s videom alebo zvukom."
#: vlc/index.php:44
msgid "Plays most codecs with no codec packs needed:"
msgstr "Prehrá väčšinu kodekov bez akýchkoľvek balíkov s kodekmi:"
#: vlc/index.php:47
msgid "Runs on all platforms:"
msgstr "Funguje na všetkých platformách:"
#: vlc/index.php:49
msgid "Completely Free, 0 spyware, 0 ads and no user tracking."
msgstr "Je úplne zadarmo, neobsahuje škodlivý spyware, ani žiadnu reklamu a nesleduje používateľov."
#: vlc/index.php:51
msgid "Can do media conversion and streaming."
msgstr "Dokáže vykonávať konverziu médií a vysielať dátové toky."
#: vlc/index.php:53
msgid "Discover all features"
msgstr "Objavte všetky jeho funkcie"
#: vlc/index.php:87
msgid "View all screenshots"
msgstr "Zobraziť všetky ukážky z prostredia"
#: vlc/index.php:94
msgid "Get VLC for"
msgstr "Získať VLC pre"
#: vlc/index.php:98
msgid "Official Downloads of VLC media player"
msgstr "Oficiálne stiahnutie prehrávača mediálnych súborov VLC"
#: vlc/index.php:105
msgid "Sources"
msgstr "Zdroje"
#: vlc/index.php:106
msgid "You can also directly get the"
msgstr "Môžete si priamo stiahnuť aj"
#: vlc/index.php:107
msgid "source code"
msgstr "zdrojový kód programu"
#: vlc/index.php:128
msgid "Other OS"
msgstr "Iné operačné systémy"
......@@ -7,6 +7,7 @@ PHP_FILES := download-* index features libvlc screenshots skineditor skineditor_
index.ja index.pl index.wa index.gd index.zh index.nb \
index.gl index.km index.mr index.bs index.nl index.ast \
index.pt index.pt_BR index.bn_IN index.gu_IN index.th \
index.sk \
download-windows.fr download-windows.de download-windows.ru \
download-windows.tr download-windows.hi download-windows.cs \
download-windows.he download-windows.ja download-windows.pl \
......@@ -15,6 +16,7 @@ PHP_FILES := download-* index features libvlc screenshots skineditor skineditor_
download-windows.mr download-windows.bs download-windows.nl \
download-windows.ast download-windows.pt download-windows.pt_BR \
download-windows.bn_IN download-windows.gu_IN download-windows.th \
download-windows.sk \
download-macosx.fr download-macosx.de download-macosx.ru \
download-macosx.tr download-macosx.hi download-macosx.cs \
download-macosx.he download-macosx.ja download-macosx.pl \
......@@ -22,7 +24,8 @@ PHP_FILES := download-* index features libvlc screenshots skineditor skineditor_
download-macosx.nb download-macosx.gl download-macosx.km \
download-macosx.mr download-macosx.bs download-macosx.nl \
download-macosx.ast download-macosx.pt download-macosx.pt_BR \
download-macosx.bn_IN download-macosx.gu_IN download-macosx.th
download-macosx.bn_IN download-macosx.gu_IN download-macosx.th \
download-macosx.sk
download-windows.%.php: download-windows.php $(ROOT)/locale/%/LC_MESSAGES/website.po
rm -f ./$@ && sed -e "s/language = \"\"/language = \"$*\"/" download-windows.php > ./$@;
......
......@@ -95,3 +95,7 @@ Content-language: gu-in
URI: index.th.html
Content-type: text/html
Content-language: th
URI: index.sk.html
Content-type: text/html
Content-language: sk
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment