Commit 220e18a5 authored by Christoph Miebach's avatar Christoph Miebach

Update cs, gl and pl

parent 27b7e7a4
# Czech translation
# Copyright (C) 2013 VideoLAN
# Copyright (C) 2014 VideoLAN
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Translators:
# Tomáš Chvátal <tomas.chvatal@gmail.com>, 2012-2013
# Tomáš Chvátal <tomas.chvatal@gmail.com>, 2012-2014
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: VLC - Trans\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2013-04-25 16:06+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2013-04-26 06:17+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2014-05-18 08:05-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2014-05-19 07:26+0000\n"
"Last-Translator: Tomáš Chvátal <tomas.chvatal@gmail.com>\n"
"Language-Team: Czech (http://www.transifex.com/projects/p/vlc-trans/language/cs/)\n"
"Language: cs\n"
......@@ -18,158 +18,158 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
#: include/header.php:197
#: include/header.php:221
msgid "A project and a"
msgstr "Projekt a"
#: include/header.php:197
#: include/header.php:221
msgid "non-profit organization"
msgstr "nezisková organizace"
#: include/header.php:198
#: include/header.php:222
msgid "composed of volunteers, developing and promoting free, open-source multimedia solutions."
msgstr "skládající se z dobrovolníků vyvíjejících a propagujících svobodná (s otevřeným kódem) multimediální řešení."
#: include/header.php:204 include/header.php:218 include/header.php:232
#: include/header.php:228 include/header.php:242 include/header.php:256
#: index.php:107
msgid "donate"
msgstr "darovat"
#: include/header.php:204
#: include/header.php:228
msgid "why?"
msgstr "proč?"
#: include/header.php:251
#: include/header.php:275
msgid "Home"
msgstr "Domů"
#: include/header.php:254 include/header.php:399
#: include/header.php:278 include/header.php:425
msgid "News"
msgstr "Novinky"
#: include/header.php:259 include/header.php:389
#: include/header.php:283 include/header.php:415
msgid "Project and Organization"
msgstr "Projekt a organizace"
#: include/header.php:260 include/header.php:390
#: include/header.php:284 include/header.php:416
msgid "Team"
msgstr "Tým"
#: include/header.php:261 include/header.php:392
#: include/header.php:285 include/header.php:418
msgid "Contact us"
msgstr "Kontaktujte nás"
#: include/header.php:262 include/header.php:393
#: include/header.php:286 include/header.php:419
msgid "Partners"
msgstr "Partneři"
#: include/header.php:263 include/header.php:394
#: include/header.php:287 include/header.php:420
msgid "Mirrors"
msgstr "Zrcadla"
#: include/header.php:264 include/header.php:395
#: include/header.php:288 include/header.php:421
msgid "Press center"
msgstr "Tiskové centrum"
#: include/header.php:265 include/header.php:396
#: include/header.php:289 include/header.php:422
msgid "Events"
msgstr "Události"
#: include/header.php:266 include/header.php:397
#: include/header.php:290 include/header.php:423
msgid "Security center"
msgstr "Bezpečnostní centrum"
#: include/header.php:272
#: include/header.php:296
msgid "Download"
msgstr "Stáhnout"
#: include/header.php:273 include/header.php:353 index.php:28 vlc/index.php:22
#: include/header.php:297 include/header.php:378 index.php:28 vlc/index.php:22
#: vlc/index.php:39
msgid "Features"
msgstr "Vlastnosti"
#: include/header.php:274 include/header.php:354 index.php:29 vlc/index.php:23
#: include/header.php:298 include/header.php:379 index.php:29 vlc/index.php:23
#: vlc/index.php:65
msgid "Screenshots"
msgstr "Snímky obrazovky"
#: include/header.php:275 include/header.php:351 index.php:30 vlc/index.php:24
#: include/header.php:299 include/header.php:376 index.php:30 vlc/index.php:24
msgid "Skins"
msgstr "Rozšíření vzhledu"
#: include/header.php:276 include/header.php:352
#: include/header.php:300 include/header.php:377
msgid "Extensions"
msgstr "Rozšíření"
#: include/header.php:280
#: include/header.php:304
msgid "Projects"
msgstr "Projekty"
#: include/header.php:297 include/header.php:358
#: include/header.php:322 include/header.php:383
msgid "All Projects"
msgstr "Všechny projekty"
#: include/header.php:301 index.php:119
#: include/header.php:326 index.php:119
msgid "Contribute"
msgstr "Přispívat"
#: include/header.php:303 include/header.php:382
#: include/header.php:328 include/header.php:408
msgid "Donate time"
msgstr "Darovat čas"
#: include/header.php:304 include/header.php:381
#: include/header.php:329 include/header.php:407
msgid "Donate money"
msgstr "Darovat peníze"
#: include/header.php:305 include/header.php:383
#: include/header.php:330 include/header.php:409
msgid "Get Goodies"
msgstr "Získat dobroty"
#: include/header.php:309
#: include/header.php:334
msgid "Support"
msgstr "Podpora"
#: include/header.php:311
#: include/header.php:336
msgid "Support center"
msgstr "Centrum podpory"
#: include/header.php:312
#: include/header.php:337 include/header.php:406
msgid "FAQ"
msgstr "FAQ"
#: include/header.php:313 include/header.php:391 include/header.php:420
#: include/header.php:338 include/header.php:417 include/header.php:446
msgid "Legal"
msgstr "Právní informace"
#: include/header.php:315
#: include/header.php:340 include/header.php:404
msgid "Forums"
msgstr "Fórum"
#: include/header.php:316 include/header.php:379
#: include/header.php:341 include/header.php:405
msgid "Mailing-Lists"
msgstr "E-mailová konference"
#: include/header.php:317
#: include/header.php:342
msgid "Report a bug"
msgstr "Nahlásit chybu"
#: include/header.php:321
#: include/header.php:346
msgid "Dev' Zone"
msgstr "Vývojářská zóna"
#: include/header.php:375
#: include/header.php:401
msgid "Community"
msgstr "Komunita"
#: include/header.php:398
#: include/header.php:424
msgid "Get Involved"
msgstr "Přidejte se"
#: include/os-specific.php:88 vlc/index.php:27
#: include/os-specific.php:93 vlc/index.php:27
msgid "Download VLC"
msgstr "Stáhnout VLC"
#: include/os-specific.php:94 vlc/index.php:34 vlc/index.php:128
#: include/os-specific.php:99 vlc/index.php:34 vlc/index.php:127
msgid "Other Systems"
msgstr "Další systémy"
......@@ -179,7 +179,7 @@ msgstr "VLC: oficiální stránka - svobodná multimediální řešení pro vše
#: index.php:26 vlc/index.php:20
msgid "VLC is a free and open source cross-platform multimedia player and framework that plays most multimedia files as well as DVDs, Audio CDs, VCDs, and various streaming protocols."
msgstr "VLC je svobodný multiplatformní multimediální přehrávač a framework s otevřeným zdrojovým kódem, který přehraje většinu multimediálních souborů, DVD, zvukových CD, VCD a různých proudových protokolů."
msgstr "VLC je svobodný multiplatformní multimediální přehrávač a framework s otevřeným zdrojovým kódem, který přehraje většinu multimediálních souborů, DVD, Zvukových CD, VCD a různých proudových protokolů."
#: index.php:36
msgid "Other projects from VideoLAN"
......@@ -309,15 +309,15 @@ msgstr "Získat VLC pro"
msgid "Official Downloads of VLC media player"
msgstr "Oficiální stažení přehrávače VLC"
#: vlc/index.php:105
#: vlc/index.php:104
msgid "Sources"
msgstr "Zdroje"
#: vlc/index.php:106
#: vlc/index.php:105
msgid "You can also directly get the"
msgstr "Také můžete stáhnout"
#: vlc/index.php:107
#: vlc/index.php:106
msgid "source code"
msgstr "zdrojový kód"
......
# Galician translation
# Copyright (C) 2013 VideoLAN
# Copyright (C) 2014 VideoLAN
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Translators:
# Gonçalo Cordeiro <gzcordeiro@gmail.com>, 2012-2013
# Gonçalo Cordeiro <gzcordeiro@gmail.com>, 2012-2014
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: VLC - Trans\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2013-04-25 16:06+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2013-04-27 09:32+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2014-05-18 08:05-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2014-05-19 06:37+0000\n"
"Last-Translator: Gonçalo Cordeiro <gzcordeiro@gmail.com>\n"
"Language-Team: Galician (http://www.transifex.com/projects/p/vlc-trans/language/gl/)\n"
"Language: gl\n"
......@@ -18,158 +18,158 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: include/header.php:197
#: include/header.php:221
msgid "A project and a"
msgstr "Un proxecto e unha"
#: include/header.php:197
#: include/header.php:221
msgid "non-profit organization"
msgstr "organización sen ánimo de lucro"
#: include/header.php:198
#: include/header.php:222
msgid "composed of volunteers, developing and promoting free, open-source multimedia solutions."
msgstr "composta por voluntarios, que desenvolven e promoven solucións multimedia libres e de código aberto."
#: include/header.php:204 include/header.php:218 include/header.php:232
#: include/header.php:228 include/header.php:242 include/header.php:256
#: index.php:107
msgid "donate"
msgstr "doar"
#: include/header.php:204
#: include/header.php:228
msgid "why?"
msgstr "porqué?"
#: include/header.php:251
#: include/header.php:275
msgid "Home"
msgstr "Inicio"
#: include/header.php:254 include/header.php:399
#: include/header.php:278 include/header.php:425
msgid "News"
msgstr "Novas"
#: include/header.php:259 include/header.php:389
#: include/header.php:283 include/header.php:415
msgid "Project and Organization"
msgstr "O proxecto e a Organización"
#: include/header.php:260 include/header.php:390
#: include/header.php:284 include/header.php:416
msgid "Team"
msgstr "Equipo"
#: include/header.php:261 include/header.php:392
#: include/header.php:285 include/header.php:418
msgid "Contact us"
msgstr "Contáctenos"
#: include/header.php:262 include/header.php:393
#: include/header.php:286 include/header.php:419
msgid "Partners"
msgstr "Parceiros"
#: include/header.php:263 include/header.php:394
#: include/header.php:287 include/header.php:420
msgid "Mirrors"
msgstr "Espellos"
#: include/header.php:264 include/header.php:395
#: include/header.php:288 include/header.php:421
msgid "Press center"
msgstr "Centro de prensa"
#: include/header.php:265 include/header.php:396
#: include/header.php:289 include/header.php:422
msgid "Events"
msgstr "Eventos"
#: include/header.php:266 include/header.php:397
#: include/header.php:290 include/header.php:423
msgid "Security center"
msgstr "Centro de seguranza"
#: include/header.php:272
#: include/header.php:296
msgid "Download"
msgstr "Descargar"
#: include/header.php:273 include/header.php:353 index.php:28 vlc/index.php:22
#: include/header.php:297 include/header.php:378 index.php:28 vlc/index.php:22
#: vlc/index.php:39
msgid "Features"
msgstr "Funcionalidades"
#: include/header.php:274 include/header.php:354 index.php:29 vlc/index.php:23
#: include/header.php:298 include/header.php:379 index.php:29 vlc/index.php:23
#: vlc/index.php:65
msgid "Screenshots"
msgstr "Capturas de pantalla"
#: include/header.php:275 include/header.php:351 index.php:30 vlc/index.php:24
#: include/header.php:299 include/header.php:376 index.php:30 vlc/index.php:24
msgid "Skins"
msgstr "Ficheiros de aparencia"
#: include/header.php:276 include/header.php:352
#: include/header.php:300 include/header.php:377
msgid "Extensions"
msgstr "Extensións"
#: include/header.php:280
#: include/header.php:304
msgid "Projects"
msgstr "Proxectos"
#: include/header.php:297 include/header.php:358
#: include/header.php:322 include/header.php:383
msgid "All Projects"
msgstr "Todos os proxectos"
#: include/header.php:301 index.php:119
#: include/header.php:326 index.php:119
msgid "Contribute"
msgstr "Contribuír"
#: include/header.php:303 include/header.php:382
#: include/header.php:328 include/header.php:408
msgid "Donate time"
msgstr "Doar tempo"
#: include/header.php:304 include/header.php:381
#: include/header.php:329 include/header.php:407
msgid "Donate money"
msgstr "Doar diñeiro"
#: include/header.php:305 include/header.php:383
#: include/header.php:330 include/header.php:409
msgid "Get Goodies"
msgstr "Conseguir extras"
#: include/header.php:309
#: include/header.php:334
msgid "Support"
msgstr "Asistencia"
#: include/header.php:311
#: include/header.php:336
msgid "Support center"
msgstr "Centro de asistencia"
#: include/header.php:312
#: include/header.php:337 include/header.php:406
msgid "FAQ"
msgstr "FAQ"
#: include/header.php:313 include/header.php:391 include/header.php:420
#: include/header.php:338 include/header.php:417 include/header.php:446
msgid "Legal"
msgstr "Aviso legal"
#: include/header.php:315
#: include/header.php:340 include/header.php:404
msgid "Forums"
msgstr "Foros"
#: include/header.php:316 include/header.php:379
#: include/header.php:341 include/header.php:405
msgid "Mailing-Lists"
msgstr "Listas de correo"
#: include/header.php:317
#: include/header.php:342
msgid "Report a bug"
msgstr "Informar dun erro"
#: include/header.php:321
#: include/header.php:346
msgid "Dev' Zone"
msgstr "Zona de desenvolvedores"
#: include/header.php:375
#: include/header.php:401
msgid "Community"
msgstr "Comunidade"
#: include/header.php:398
#: include/header.php:424
msgid "Get Involved"
msgstr "Participe"
#: include/os-specific.php:88 vlc/index.php:27
#: include/os-specific.php:93 vlc/index.php:27
msgid "Download VLC"
msgstr "Descargar o VLC"
#: include/os-specific.php:94 vlc/index.php:34 vlc/index.php:128
#: include/os-specific.php:99 vlc/index.php:34 vlc/index.php:127
msgid "Other Systems"
msgstr "Outros sistemas"
......@@ -287,7 +287,7 @@ msgstr "Execútase sobre todas as plataformas:"
#: vlc/index.php:49
msgid "Completely Free, no spyware, no ads and no user tracking."
msgstr "Totalmente libre, sen software espía, se publicidade e sen facer un seguimento dos usuarios."
msgstr "Totalmente libre, sen software espía, sen publicidade e non se fai un seguimento dos usuarios."
#: vlc/index.php:51
msgid "Can do media conversion and streaming."
......@@ -309,15 +309,15 @@ msgstr "Obter o VLC para"
msgid "Official Downloads of VLC media player"
msgstr "Descargas oficiais do VLC media player"
#: vlc/index.php:105
#: vlc/index.php:104
msgid "Sources"
msgstr "Fontes"
#: vlc/index.php:106
#: vlc/index.php:105
msgid "You can also directly get the"
msgstr "Pode tamén obter directamente o"
#: vlc/index.php:107
#: vlc/index.php:106
msgid "source code"
msgstr "código fonte"
......
# Polish translation
# Copyright (C) 2013 VideoLAN
# Copyright (C) 2014 VideoLAN
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Translators:
# Gootector <gootector@o2.pl>, 2013
# Michał Trzebiatowski <hippie_1968@hotmail.com>, 2012-2013
# M T <michtrz@gmail.com>, 2012-2014
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: VLC - Trans\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2013-08-20 11:35+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2013-11-25 12:44+0000\n"
"Last-Translator: Gootector <gootector@o2.pl>\n"
"POT-Creation-Date: 2014-05-18 08:05-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2014-05-18 23:30+0000\n"
"Last-Translator: M T <michtrz@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish (http://www.transifex.com/projects/p/vlc-trans/language/pl/)\n"
"Language: pl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -19,158 +19,158 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
#: include/header.php:205
#: include/header.php:221
msgid "A project and a"
msgstr "Projekt i"
#: include/header.php:205
#: include/header.php:221
msgid "non-profit organization"
msgstr "organizacja non-profit"
#: include/header.php:206
#: include/header.php:222
msgid "composed of volunteers, developing and promoting free, open-source multimedia solutions."
msgstr "złożona z ochotników, produkująca i promująca darmowe, otwarte rozwiązania multimedialne."
#: include/header.php:212 include/header.php:226 include/header.php:240
#: include/header.php:228 include/header.php:242 include/header.php:256
#: index.php:107
msgid "donate"
msgstr "wesprzyj"
#: include/header.php:212
#: include/header.php:228
msgid "why?"
msgstr "dlaczego?"
#: include/header.php:259
#: include/header.php:275
msgid "Home"
msgstr "Strona główna"
#: include/header.php:262 include/header.php:407
#: include/header.php:278 include/header.php:425
msgid "News"
msgstr "Aktualności"
#: include/header.php:267 include/header.php:397
#: include/header.php:283 include/header.php:415
msgid "Project and Organization"
msgstr "Projekt i Organizacja"
#: include/header.php:268 include/header.php:398
#: include/header.php:284 include/header.php:416
msgid "Team"
msgstr "Zespół"
#: include/header.php:269 include/header.php:400
#: include/header.php:285 include/header.php:418
msgid "Contact us"
msgstr "Kontakt"
#: include/header.php:270 include/header.php:401
#: include/header.php:286 include/header.php:419
msgid "Partners"
msgstr "Partnerzy"
#: include/header.php:271 include/header.php:402
#: include/header.php:287 include/header.php:420
msgid "Mirrors"
msgstr "Serwery lustrzane"
#: include/header.php:272 include/header.php:403
#: include/header.php:288 include/header.php:421
msgid "Press center"
msgstr "Dla mediów"
#: include/header.php:273 include/header.php:404
#: include/header.php:289 include/header.php:422
msgid "Events"
msgstr "Wydarzenia"
#: include/header.php:274 include/header.php:405
#: include/header.php:290 include/header.php:423
msgid "Security center"
msgstr "Centrum bezpieczeństwa"
#: include/header.php:280
#: include/header.php:296
msgid "Download"
msgstr "Pobierz"
#: include/header.php:281 include/header.php:361 index.php:28 vlc/index.php:22
#: include/header.php:297 include/header.php:378 index.php:28 vlc/index.php:22
#: vlc/index.php:39
msgid "Features"
msgstr "Funkcjonalność"
#: include/header.php:282 include/header.php:362 index.php:29 vlc/index.php:23
#: include/header.php:298 include/header.php:379 index.php:29 vlc/index.php:23
#: vlc/index.php:65
msgid "Screenshots"
msgstr "Zrzuty ekranu"
#: include/header.php:283 include/header.php:359 index.php:30 vlc/index.php:24
#: include/header.php:299 include/header.php:376 index.php:30 vlc/index.php:24
msgid "Skins"
msgstr "Skóry"
#: include/header.php:284 include/header.php:360
#: include/header.php:300 include/header.php:377
msgid "Extensions"
msgstr "Rozszerzenia"
#: include/header.php:288
#: include/header.php:304
msgid "Projects"
msgstr "Projekty"
#: include/header.php:305 include/header.php:366
#: include/header.php:322 include/header.php:383
msgid "All Projects"
msgstr "Wszystkie projekty"
#: include/header.php:309 index.php:119
#: include/header.php:326 index.php:119
msgid "Contribute"
msgstr "Wspomóż"
#: include/header.php:311 include/header.php:390
#: include/header.php:328 include/header.php:408
msgid "Donate time"
msgstr "Poświęć czas"
#: include/header.php:312 include/header.php:389
#: include/header.php:329 include/header.php:407
msgid "Donate money"
msgstr "Wspomóż finansowo"
#: include/header.php:313 include/header.php:391
#: include/header.php:330 include/header.php:409
msgid "Get Goodies"
msgstr "Gadżety"
#: include/header.php:317
#: include/header.php:334
msgid "Support"
msgstr "Wsparcie"
#: include/header.php:319
#: include/header.php:336
msgid "Support center"
msgstr "Centrum pomocy"
#: include/header.php:320 include/header.php:388
#: include/header.php:337 include/header.php:406
msgid "FAQ"
msgstr "Najczęściej zadawane pytania"
#: include/header.php:321 include/header.php:399 include/header.php:428
#: include/header.php:338 include/header.php:417 include/header.php:446
msgid "Legal"
msgstr "Licencja"
#: include/header.php:323 include/header.php:386
#: include/header.php:340 include/header.php:404
msgid "Forums"
msgstr "Forum"
#: include/header.php:324 include/header.php:387
#: include/header.php:341 include/header.php:405
msgid "Mailing-Lists"
msgstr "Listy mailingowe"
#: include/header.php:325
#: include/header.php:342
msgid "Report a bug"
msgstr "Zgłoś błąd"
#: include/header.php:329
#: include/header.php:346
msgid "Dev' Zone"
msgstr "Strefa dewelopera"
#: include/header.php:383
#: include/header.php:401
msgid "Community"
msgstr "Społeczność"
#: include/header.php:406
#: include/header.php:424
msgid "Get Involved"
msgstr "Zaangażuj się"
#: include/os-specific.php:92 vlc/index.php:27
#: include/os-specific.php:93 vlc/index.php:27
msgid "Download VLC"
msgstr "Pobierz VLC"
#: include/os-specific.php:98 vlc/index.php:34 vlc/index.php:127
#: include/os-specific.php:99 vlc/index.php:34 vlc/index.php:127
msgid "Other Systems"
msgstr "Inne systemy"
......@@ -180,7 +180,7 @@ msgstr "VLC: oficjalna strona - wieloplatformowe darmowe rozwiązania multimedia
#: index.php:26 vlc/index.php:20
msgid "VLC is a free and open source cross-platform multimedia player and framework that plays most multimedia files as well as DVDs, Audio CDs, VCDs, and various streaming protocols."
msgstr "VLC to darmowy i otwarty, wieloplatformowy odtwarzacz multimedialny i także framework, który odtwarza większość plików multimedialnych, jak również płyty DVD, Audio CD, VCD i różnego rodzaju strumienie."
msgstr "VLC jest darmowym i otwarty, wieloplatformowym odtwarzaczem multimedialnym i frameworkiem, który odtwarza większość plików multimedialnych oraz płyty DVD, Audio CD, VCD i różnego rodzaju strumienie."
#: index.php:36
msgid "Other projects from VideoLAN"
......@@ -288,7 +288,7 @@ msgstr "Działa na wszystkich platformach:"
#: vlc/index.php:49
msgid "Completely Free, no spyware, no ads and no user tracking."
msgstr "Całkowicie za darmo, 0 oprogramowania szpiegującego, 0 reklam i żadnego śledzenia użytkownika."
msgstr "Całkowicie za darmo, bez oprogramowania szpiegującego, bez reklam i bez śledzenia użytkownika."
#: vlc/index.php:51
msgid "Can do media conversion and streaming."
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment