Commit 289a49fa authored by Matej Urban's avatar Matej Urban Committed by Christophe Mutricy

l10n: Slovenian update

Signed-off-by: default avatarChristophe Mutricy <xtophe@videolan.org>
parent f29af4f0
......@@ -3,7 +3,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: vlc 0.9.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: vlc-devel@videolan.org\n"
"POT-Creation-Date: 2009-04-06 23:27+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2009-04-16 00:05+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2008-11-06 10:27+0100\n"
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
"Language-Team: Slovenian <sl@li.org>\n"
......@@ -17,7 +17,7 @@ msgstr ""
"X-Poedit-Country: SLOVENIA\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
#: include/vlc_common.h:871
#: include/vlc_common.h:869
msgid ""
"This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
"You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
......@@ -75,12 +75,13 @@ msgstr "Nastavitve hitrih tipk"
#: include/vlc_config_cat.h:52 src/input/es_out.c:2628 src/input/es_out.c:2662
#: src/libvlc-module.c:1500 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:283
#: modules/gui/macosx/intf.m:605 modules/gui/macosx/output.m:170
#: modules/gui/macosx/intf.m:611 modules/gui/macosx/output.m:170
#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:113 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:178
#: modules/gui/macosx/wizard.m:380
#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:517
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:79
#: modules/stream_out/es.c:93 modules/stream_out/transcode.c:200
#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:486 modules/stream_out/es.c:93
#: modules/stream_out/transcode.c:200
msgid "Audio"
msgstr "Zvok"
......@@ -93,7 +94,7 @@ msgid "General audio settings"
msgstr "Splošne nastavitve zvoka"
#: include/vlc_config_cat.h:57 include/vlc_config_cat.h:79
#: src/video_output/video_output.c:506
#: src/video_output/video_output.c:509
msgid "Filters"
msgstr "Filtri"
......@@ -103,7 +104,7 @@ msgid "Audio filters are used to process the audio stream."
msgstr "Filtri zvoka so uporabljeni pri obdelavi pretoka zvočnega zapisa."
#: include/vlc_config_cat.h:60 src/audio_output/input.c:112
#: modules/gui/macosx/intf.m:615 modules/gui/macosx/intf.m:616
#: modules/gui/macosx/intf.m:621 modules/gui/macosx/intf.m:622
msgid "Visualizations"
msgstr "Ponazoritve"
......@@ -120,7 +121,7 @@ msgstr "Odvodne enote"
msgid "General settings for audio output modules."
msgstr "Splošne nastavitve za enote odvajanja zvoka."
#: include/vlc_config_cat.h:66 src/libvlc-module.c:1931
#: include/vlc_config_cat.h:66 src/libvlc-module.c:1932
#: modules/stream_out/transcode.c:232
msgid "Miscellaneous"
msgstr "Ostalo"
......@@ -130,13 +131,14 @@ msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
msgstr "Različne nastavitve zvoka in enot"
#: include/vlc_config_cat.h:70 src/input/es_out.c:2631 src/input/es_out.c:2711
#: src/libvlc-module.c:1553 modules/gui/macosx/intf.m:618
#: src/libvlc-module.c:1553 modules/gui/macosx/intf.m:624
#: modules/gui/macosx/output.m:160 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:102
#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:182 modules/gui/macosx/wizard.m:381
#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:518
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:80
#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:292 modules/misc/dummy/dummy.c:104
#: modules/stream_out/es.c:101 modules/stream_out/transcode.c:169
#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:468 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:292
#: modules/misc/dummy/dummy.c:104 modules/stream_out/es.c:101
#: modules/stream_out/transcode.c:169
msgid "Video"
msgstr "Slika"
......@@ -249,7 +251,7 @@ msgstr "Splošno"
msgid "General input settings. Use with care..."
msgstr "Splošne nastavitve dovajanja. Uporabite previdno."
#: include/vlc_config_cat.h:124 src/libvlc-module.c:1858
#: include/vlc_config_cat.h:124 src/libvlc-module.c:1859
msgid "Stream output"
msgstr "Prikaz pretoka"
......@@ -357,16 +359,16 @@ msgstr "VOD"
msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
msgstr "Dopolnilo VLC programa za predvajanje Videa na zahtevo"
#: include/vlc_config_cat.h:175 src/libvlc-module.c:1992
#: include/vlc_config_cat.h:175 src/libvlc-module.c:1993
#: src/playlist/engine.c:119 modules/demux/playlist/playlist.c:66
#: modules/demux/playlist/playlist.c:67
#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:232
#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:326 modules/gui/macosx/intf.m:548
#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:326 modules/gui/macosx/intf.m:554
#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1262
#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:102
#: modules/gui/qt4/components/playlist/playlist.cpp:114
#: modules/gui/qt4/dialogs/playlist.cpp:43
#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:142
#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:145
msgid "Playlist"
msgstr "Seznam predvajanja"
......@@ -396,7 +398,7 @@ msgstr ""
"Enote odkrivanja storitev so namenjene samodejnemu dodajanju predmetov na "
"seznam predvajanja."
#: include/vlc_config_cat.h:186 src/libvlc-module.c:1808
#: include/vlc_config_cat.h:186 src/libvlc-module.c:1809
msgid "Advanced"
msgstr "Napredno"
......@@ -544,12 +546,12 @@ msgid "&About"
msgstr "O programu"
#: include/vlc_intf_strings.h:52 modules/control/rc.c:75
#: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:51
#: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:141 modules/gui/macosx/intf.m:541
#: modules/gui/macosx/intf.m:586 modules/gui/macosx/intf.m:673
#: modules/gui/macosx/intf.m:680 modules/gui/macosx/intf.m:1928
#: modules/gui/macosx/intf.m:1929 modules/gui/macosx/intf.m:1930
#: modules/gui/macosx/intf.m:1931 modules/gui/macosx/playlist.m:443
#: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:64
#: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:154 modules/gui/macosx/intf.m:547
#: modules/gui/macosx/intf.m:592 modules/gui/macosx/intf.m:679
#: modules/gui/macosx/intf.m:686 modules/gui/macosx/intf.m:1942
#: modules/gui/macosx/intf.m:1943 modules/gui/macosx/intf.m:1944
#: modules/gui/macosx/intf.m:1945 modules/gui/macosx/playlist.m:443
#: modules/gui/pda/pda_interface.c:260 modules/gui/pda/pda_interface.c:261
#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:100 modules/gui/qt4/menus.cpp:728
#: modules/gui/qt4/ui/open.h:287
......@@ -605,7 +607,7 @@ msgid "No repeat"
msgstr "Brez ponavljanja"
#: include/vlc_intf_strings.h:68 src/libvlc-module.c:1391
#: modules/gui/macosx/controls.m:1014 modules/gui/macosx/intf.m:592
#: modules/gui/macosx/controls.m:1014 modules/gui/macosx/intf.m:598
msgid "Random"
msgstr "Naključno"
......@@ -797,7 +799,7 @@ msgstr "Doseženo je največje dovoljeno število filtrov (%d)."
#: src/audio_output/input.c:114 src/audio_output/input.c:160
#: src/input/es_out.c:890 src/libvlc-module.c:604
#: src/video_output/video_output.c:1788 modules/video_filter/postproc.c:224
#: src/video_output/video_output.c:1791 modules/video_filter/postproc.c:224
msgid "Disable"
msgstr "Onemogoči"
......@@ -831,8 +833,8 @@ msgid "Replay gain"
msgstr "Ponovno predvajanje"
#: src/audio_output/output.c:102 src/audio_output/output.c:129
#: modules/access/vcdx/info.c:121 modules/gui/macosx/intf.m:611
#: modules/gui/macosx/intf.m:612
#: modules/access/vcdx/info.c:121 modules/gui/macosx/intf.m:617
#: modules/gui/macosx/intf.m:618
msgid "Audio Channels"
msgstr "Zvočni kanali"
......@@ -848,7 +850,7 @@ msgstr "Stereo"
#: src/audio_output/output.c:107 src/audio_output/output.c:143
#: src/libvlc-module.c:398 src/libvlc-module.c:447
#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:101 modules/codec/dvbsub.c:75
#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:96 modules/codec/dvbsub.c:75
#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:187 modules/codec/zvbi.c:79
#: modules/control/gestures.c:91 modules/gui/fbosd.c:162
#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:884
......@@ -861,7 +863,7 @@ msgstr "Levo"
#: src/audio_output/output.c:109 src/audio_output/output.c:145
#: src/libvlc-module.c:398 src/libvlc-module.c:447
#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:101 modules/codec/dvbsub.c:75
#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:96 modules/codec/dvbsub.c:75
#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:187 modules/codec/zvbi.c:79
#: modules/control/gestures.c:91 modules/gui/fbosd.c:162
#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:886 modules/video_filter/logo.c:99
......@@ -886,15 +888,15 @@ msgstr "Ključ"
msgid "boolean"
msgstr "boolean"
#: src/config/file.c:588 src/libvlc.c:1643
#: src/config/file.c:588 src/libvlc.c:1657
msgid "integer"
msgstr "celo število"
#: src/config/file.c:597 src/libvlc.c:1672
#: src/config/file.c:597 src/libvlc.c:1686
msgid "float"
msgstr "plavajoče"
#: src/config/file.c:620 src/libvlc.c:1622
#: src/config/file.c:620 src/libvlc.c:1636
msgid "string"
msgstr "niz"
......@@ -988,9 +990,9 @@ msgstr ""
"zapisa. Na žalost tega trenutno ni mogoče popraviti."
#: src/input/es_out.c:911 src/input/es_out.c:916 src/libvlc-module.c:342
#: modules/access/cdda/info.c:393 modules/access/vcdx/access.c:477
#: modules/access/cdda/info.c:391 modules/access/vcdx/access.c:477
#: modules/access/vcdx/info.c:290 modules/access/vcdx/info.c:291
#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:381
#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:380
msgid "Track"
msgstr "Sled"
......@@ -1000,8 +1002,8 @@ msgid "%s [%s %d]"
msgstr "%s [%s %d]"
#: src/input/es_out.c:1118 src/input/es_out.c:1123 src/input/var.c:173
#: src/libvlc-module.c:637 modules/gui/macosx/intf.m:598
#: modules/gui/macosx/intf.m:599
#: src/libvlc-module.c:637 modules/gui/macosx/intf.m:604
#: modules/gui/macosx/intf.m:605
msgid "Program"
msgstr "Program"
......@@ -1040,12 +1042,13 @@ msgid "Original ID"
msgstr "Običajni zvok"
#: src/input/es_out.c:2648 modules/gui/macosx/wizard.m:385
#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:469 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:488
msgid "Codec"
msgstr "Kodek"
#: src/input/es_out.c:2652 src/input/meta.c:50 src/libvlc-module.c:193
#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:279
#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:262
#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:263
#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:315
msgid "Language"
msgstr "Jezik"
......@@ -1056,7 +1059,7 @@ msgid "Description"
msgstr "Opis"
#: src/input/es_out.c:2665 src/input/es_out.c:2668
#: modules/gui/macosx/output.m:176
#: modules/gui/macosx/output.m:176 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:491
msgid "Channels"
msgstr "Kanali"
......@@ -1075,7 +1078,8 @@ msgstr "Biti na vzorec"
#: src/input/es_out.c:2689 modules/access/pvr.c:97
#: modules/access_output/shout.c:91
#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:946
#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:945
#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:470 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:489
msgid "Bitrate"
msgstr "Bitna hitrost"
......@@ -1099,7 +1103,7 @@ msgstr "Privzeto ponovno predvajanje"
msgid "%.2f dB"
msgstr "%.1f GB"
#: src/input/es_out.c:2715
#: src/input/es_out.c:2715 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:475
msgid "Resolution"
msgstr "Ločljivost"
......@@ -1136,10 +1140,10 @@ msgstr ""
"beleženja."
#: src/input/meta.c:39 src/input/var.c:183
#: modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1236 modules/gui/macosx/intf.m:600
#: modules/gui/macosx/intf.m:601 modules/gui/macosx/open.m:178
#: modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1236 modules/gui/macosx/intf.m:606
#: modules/gui/macosx/intf.m:607 modules/gui/macosx/open.m:178
#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:75 modules/gui/macosx/wizard.m:348
#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:355
#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:354
#: modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:305 modules/mux/asf.c:52
msgid "Title"
msgstr "Naslov"
......@@ -1211,7 +1215,7 @@ msgid "Programs"
msgstr "Programi"
#: src/input/var.c:188 modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1237
#: modules/gui/macosx/intf.m:602 modules/gui/macosx/intf.m:603
#: modules/gui/macosx/intf.m:608 modules/gui/macosx/intf.m:609
#: modules/gui/macosx/open.m:179 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:306
msgid "Chapter"
msgstr "Poglavje"
......@@ -1221,19 +1225,19 @@ msgstr "Poglavje"
msgid "Navigation"
msgstr "Upravljanje"
#: src/input/var.c:206 modules/gui/macosx/intf.m:626
#: modules/gui/macosx/intf.m:627
#: src/input/var.c:206 modules/gui/macosx/intf.m:632
#: modules/gui/macosx/intf.m:633
msgid "Video Track"
msgstr "Slikovna sled"
#: src/input/var.c:211 modules/gui/macosx/intf.m:609
#: modules/gui/macosx/intf.m:610
#: src/input/var.c:211 modules/gui/macosx/intf.m:615
#: modules/gui/macosx/intf.m:616
msgid "Audio Track"
msgstr "Zvočna sled"
#: src/input/var.c:216 modules/gui/macosx/controls.m:795
#: modules/gui/macosx/controls.m:856 modules/gui/macosx/intf.m:634
#: modules/gui/macosx/intf.m:635
#: modules/gui/macosx/controls.m:856 modules/gui/macosx/intf.m:640
#: modules/gui/macosx/intf.m:641
msgid "Subtitles Track"
msgstr "Podnapisi"
......@@ -1268,8 +1272,8 @@ msgstr "Predhodno poglavje"
msgid "Media: %s"
msgstr "Medij: %s"
#: src/interface/interface.c:199 modules/gui/macosx/intf.m:560
#: modules/gui/macosx/intf.m:561
#: src/interface/interface.c:199 modules/gui/macosx/intf.m:566
#: modules/gui/macosx/intf.m:567
msgid "Add Interface"
msgstr "Razširitve"
......@@ -1298,7 +1302,7 @@ msgstr "Gibi miške"
msgid "C"
msgstr "C"
#: src/libvlc.c:1162
#: src/libvlc.c:1176
msgid ""
"Running vlc with the default interface. Use 'cvlc' to use vlc without "
"interface."
......@@ -1306,54 +1310,54 @@ msgstr ""
"Zagon predvajalnika s privzetim vmesnikom. Uporabite 'cvlc' za zagon brez "
"vmesnika.'"
#: src/libvlc.c:1339
#: src/libvlc.c:1353
msgid "To get exhaustive help, use '-H'."
msgstr "Za podrobnejšo pomoč, uporabite zastavico '-H'."
#: src/libvlc.c:1687
#: src/libvlc.c:1701
msgid " (default enabled)"
msgstr " (privzeto omogočeno)"
#: src/libvlc.c:1688
#: src/libvlc.c:1702
msgid " (default disabled)"
msgstr " (privzeto onemogočeno)"
#: src/libvlc.c:1847 src/libvlc.c:1850 src/libvlc.c:1858 src/libvlc.c:1863
#: src/libvlc.c:1861 src/libvlc.c:1864 src/libvlc.c:1872 src/libvlc.c:1877
msgid "Note:"
msgstr "Opomba:"
#: src/libvlc.c:1848 src/libvlc.c:1851
#: src/libvlc.c:1862 src/libvlc.c:1865
msgid "add --advanced to your command line to see advanced options."
msgstr "dodajte --advanced v ukazno vrstico za izpis naprednih možnosti."
#: src/libvlc.c:1859 src/libvlc.c:1864
#: src/libvlc.c:1873 src/libvlc.c:1878
#, c-format
msgid ""
"%d module(s) were not displayed because they only have advanced options.\n"
msgstr ""
#: src/libvlc.c:1871 src/libvlc.c:1875
#: src/libvlc.c:1885 src/libvlc.c:1889
msgid ""
"No matching module found. Use --list or--list-verbose to list available "
"modules."
msgstr ""
#: src/libvlc.c:1975
#: src/libvlc.c:1989
#, c-format
msgid "VLC version %s\n"
msgstr "VLC različica %s\n"
#: src/libvlc.c:1976
#: src/libvlc.c:1990
#, c-format
msgid "Compiled by %s@%s.%s\n"
msgstr "Kodno prevedel %s@%s.%s\n"
#: src/libvlc.c:1978
#: src/libvlc.c:1992
#, c-format
msgid "Compiler: %s\n"
msgstr "Kodni prevajalnik: %s\n"
#: src/libvlc.c:2013
#: src/libvlc.c:2027
msgid ""
"\n"
"Dumped content to vlc-help.txt file.\n"
......@@ -1361,7 +1365,7 @@ msgstr ""
"\n"
"Odlaganje vsebine v vlc-help.txt datoteko.\n"
#: src/libvlc.c:2033
#: src/libvlc.c:2047
msgid ""
"\n"
"Press the RETURN key to continue...\n"
......@@ -1369,28 +1373,29 @@ msgstr ""
"\n"
"Pritisnite tipko ENTER za nadaljevanje ...\n"
#: src/libvlc.h:182 src/libvlc-module.c:1394 src/libvlc-module.c:1395
#: src/libvlc-module.c:2519 src/video_output/vout_intf.c:278
#: src/libvlc.h:186 src/libvlc-module.c:1394 src/libvlc-module.c:1395
#: src/libvlc-module.c:2520 src/video_output/vout_intf.c:278
msgid "Zoom"
msgstr "Povečava"
#: src/libvlc.h:183 src/libvlc-module.c:1314 src/video_output/vout_intf.c:172
#: src/libvlc.h:187 src/libvlc-module.c:1314 src/video_output/vout_intf.c:172
msgid "1:4 Quarter"
msgstr "1:4 Četrtina"
#: src/libvlc.h:184 src/libvlc-module.c:1315 src/video_output/vout_intf.c:173
#: src/libvlc.h:188 src/libvlc-module.c:1315 src/video_output/vout_intf.c:173
msgid "1:2 Half"
msgstr "1:2 Polovica"
#: src/libvlc.h:185 src/libvlc-module.c:1316 src/video_output/vout_intf.c:174
#: src/libvlc.h:189 src/libvlc-module.c:1316 src/video_output/vout_intf.c:174
msgid "1:1 Original"
msgstr "1:1 Original"
#: src/libvlc.h:186 src/libvlc-module.c:1317 src/video_output/vout_intf.c:175
#: src/libvlc.h:190 src/libvlc-module.c:1317 src/video_output/vout_intf.c:175
msgid "2:1 Double"
msgstr "2:1 Dvojno"
#: src/libvlc-module.c:91 src/libvlc-module.c:301 modules/access/bda/bda.c:62
#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:97
msgid "Auto"
msgstr "Samodejno"
......@@ -1809,7 +1814,7 @@ msgstr ""
"čimer bo sproščen del procesorske moči."
#: src/libvlc-module.c:366 modules/codec/fake.c:59
#: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:139 modules/stream_out/transcode.c:77
#: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:140 modules/stream_out/transcode.c:77
#: modules/visualization/visual/visual.c:46
msgid "Video width"
msgstr "Širina slike"
......@@ -1823,7 +1828,7 @@ msgstr ""
"značilnostim slike."
#: src/libvlc-module.c:371 modules/codec/fake.c:62
#: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:142 modules/stream_out/transcode.c:80
#: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:143 modules/stream_out/transcode.c:80
#: modules/visualization/visual/visual.c:50
msgid "Video height"
msgstr "Višina slike"
......@@ -1883,7 +1888,7 @@ msgstr ""
"(primer 6=4+2 določa zgornjo desno točko)."
#: src/libvlc-module.c:398 src/libvlc-module.c:447
#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:101 modules/codec/dvbsub.c:75
#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:96 modules/codec/dvbsub.c:75
#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:187 modules/codec/zvbi.c:79
#: modules/gui/fbosd.c:162 modules/video_filter/logo.c:99
#: modules/video_filter/marq.c:138 modules/video_filter/mosaic.c:172
......@@ -1991,7 +1996,7 @@ msgstr ""
"privzeto."
#: src/libvlc-module.c:423 src/video_output/vout_intf.c:421
#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:283 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:284
#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:284 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:284
msgid "Always on top"
msgstr "Vedno na vrhu"
......@@ -2256,7 +2261,7 @@ msgstr ""
"(1:1). Če imate 16:9 zaslon, morate spremeniti vrednost na 4:3 da obdržite "
"sorazmerje."
#: src/libvlc-module.c:551 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:285
#: src/libvlc-module.c:551 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:286
#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:287
msgid "Skip frames"
msgstr "Preskoči sličice"
......@@ -2305,12 +2310,13 @@ msgid ""
msgstr ""
#: src/libvlc-module.c:574
msgid "FullSupport"
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "Full support"
msgstr "Omogoči podporo FPU"
#: src/libvlc-module.c:574
#, fuzzy
msgid "Fullscreen-Only"
msgid "Fullscreen-only"
msgstr "Celozaslonski način"
#: src/libvlc-module.c:582
......@@ -2365,8 +2371,8 @@ msgstr ""
#: modules/access/dshow/dshow.cpp:93 modules/access/v4l2.c:215
#: modules/audio_output/alsa.c:105 modules/gui/fbosd.c:171
#: modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1254
#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:376 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:471
#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:687 modules/gui/macosx/vout.m:211
#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:377 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:472
#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:689 modules/gui/macosx/vout.m:208
#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:568
#: modules/video_filter/marq.c:61 modules/video_filter/rss.c:70
#: modules/video_filter/rss.c:182 modules/video_output/msw/directx.c:161
......@@ -2676,8 +2682,8 @@ msgstr "Omogoči pod-slike"
msgid "You can completely disable the sub-picture processing."
msgstr "Možnost omogoča popolno onemogočanje procesiranja pod-slik."
#: src/libvlc-module.c:752 src/libvlc-module.c:1663
#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:274
#: src/libvlc-module.c:752 src/libvlc-module.c:1664
#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:275
#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:209
#: modules/stream_out/transcode.c:228
msgid "On Screen Display"
......@@ -3588,9 +3594,9 @@ msgstr ""
#: src/libvlc-module.c:1210 src/video_output/vout_intf.c:434
#: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1058 modules/gui/macosx/controls.m:454
#: modules/gui/macosx/controls.m:508 modules/gui/macosx/controls.m:1056
#: modules/gui/macosx/controls.m:1087 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:50
#: modules/gui/macosx/intf.m:545 modules/gui/macosx/intf.m:623
#: modules/gui/macosx/intf.m:687 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:282
#: modules/gui/macosx/controls.m:1087 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:63
#: modules/gui/macosx/intf.m:551 modules/gui/macosx/intf.m:629
#: modules/gui/macosx/intf.m:693 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:283
#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:101
#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:283
msgid "Fullscreen"
......@@ -3632,8 +3638,8 @@ msgstr "Samo predvajaj"
msgid "Select the hotkey to use to play."
msgstr "Izberite hitro tipko za predvajanje."
#: src/libvlc-module.c:1220 modules/control/hotkeys.c:750
#: modules/gui/macosx/controls.m:986 modules/gui/macosx/intf.m:588
#: src/libvlc-module.c:1220 modules/control/hotkeys.c:716
#: modules/gui/macosx/controls.m:986 modules/gui/macosx/intf.m:594
#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:101
#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:108
msgid "Faster"
......@@ -3643,8 +3649,8 @@ msgstr "Hitreje"
msgid "Select the hotkey to use for fast forward playback."
msgstr "Izbor hitre tipke za hitro predvajanje."
#: src/libvlc-module.c:1222 modules/control/hotkeys.c:756
#: modules/gui/macosx/controls.m:987 modules/gui/macosx/intf.m:589
#: src/libvlc-module.c:1222 modules/control/hotkeys.c:722
#: modules/gui/macosx/controls.m:987 modules/gui/macosx/intf.m:595
#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:101
#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:108
msgid "Slower"
......@@ -3674,10 +3680,10 @@ msgstr "Hitreje"
msgid "Slower (fine)"
msgstr "Počasneje"
#: src/libvlc-module.c:1230 modules/control/hotkeys.c:727
#: src/libvlc-module.c:1230 modules/control/hotkeys.c:693
#: modules/gui/macosx/about.m:185 modules/gui/macosx/controls.m:1007
#: modules/gui/macosx/intf.m:544 modules/gui/macosx/intf.m:591
#: modules/gui/macosx/intf.m:675 modules/gui/macosx/intf.m:683
#: modules/gui/macosx/intf.m:550 modules/gui/macosx/intf.m:597
#: modules/gui/macosx/intf.m:681 modules/gui/macosx/intf.m:689
#: modules/gui/macosx/wizard.m:309 modules/gui/macosx/wizard.m:321
#: modules/gui/macosx/wizard.m:1626
#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:101 modules/gui/qt4/ui/sout.h:332
......@@ -3690,10 +3696,10 @@ msgstr "Naslednji"
msgid "Select the hotkey to use to skip to the next item in the playlist."
msgstr "Izbor hitre tipke za skok na naslednji predmet na seznamu predvajanja."
#: src/libvlc-module.c:1232 modules/control/hotkeys.c:733
#: src/libvlc-module.c:1232 modules/control/hotkeys.c:699
#: modules/gui/macosx/about.m:186 modules/gui/macosx/controls.m:1006
#: modules/gui/macosx/intf.m:539 modules/gui/macosx/intf.m:590
#: modules/gui/macosx/intf.m:676 modules/gui/macosx/intf.m:682
#: modules/gui/macosx/intf.m:545 modules/gui/macosx/intf.m:596
#: modules/gui/macosx/intf.m:682 modules/gui/macosx/intf.m:688
#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:101 modules/gui/qt4/ui/sout.h:342
#: modules/gui/qt4/ui/sout.h:352 modules/misc/notify/notify.c:327
msgid "Previous"
......@@ -3704,8 +3710,8 @@ msgid "Select the hotkey to use to skip to the previous item in the playlist."
msgstr "Izbor hitre tipke za skok na predhodni predmet na seznamu predvajanja."
#: src/libvlc-module.c:1234 modules/gui/macosx/controls.m:998
#: modules/gui/macosx/intf.m:542 modules/gui/macosx/intf.m:587
#: modules/gui/macosx/intf.m:674 modules/gui/macosx/intf.m:681
#: modules/gui/macosx/intf.m:548 modules/gui/macosx/intf.m:593
#: modules/gui/macosx/intf.m:680 modules/gui/macosx/intf.m:687
#: modules/gui/pda/pda_interface.c:272 modules/gui/pda/pda_interface.c:273
#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:100
#: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:179 modules/misc/notify/xosd.c:257
......@@ -3718,7 +3724,7 @@ msgstr "Izbor hitre tipke za prekinitev predvajanja."
#: src/libvlc-module.c:1236 modules/gui/fbosd.c:127 modules/gui/fbosd.c:195
#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:96 modules/gui/macosx/bookmarks.m:105
#: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:52 modules/gui/macosx/intf.m:547
#: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:65 modules/gui/macosx/intf.m:553
#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:927 modules/video_filter/marq.c:155
#: modules/video_filter/rss.c:197
msgid "Position"
......@@ -3792,7 +3798,7 @@ msgstr "Dolg skok naprej"
msgid "Select the hotkey to make a long forward jump."
msgstr "Izbor hitre tipke za dolg skok naprej."
#: src/libvlc-module.c:1264 modules/control/hotkeys.c:744
#: src/libvlc-module.c:1264 modules/control/hotkeys.c:710
#, fuzzy
msgid "Next frame"
msgstr "Naslednja sled"
......@@ -3834,8 +3840,8 @@ msgstr "Dolžina dolgega skoka"
msgid "Long jump length, in seconds."
msgstr "Dolžina dolgega skoka v sekundah."
#: src/libvlc-module.c:1277 modules/control/hotkeys.c:214
#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:277 modules/gui/macosx/intf.m:347
#: src/libvlc-module.c:1277 modules/control/hotkeys.c:209
#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:277 modules/gui/macosx/intf.m:344
#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:104
#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:113 modules/gui/qt4/menus.cpp:824
#: modules/gui/skins2/commands/cmd_quit.cpp:40
......@@ -3943,8 +3949,9 @@ msgid "Select the key to decrease audio volume."
msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za zmanjšanje glasnosti."
#: src/libvlc-module.c:1303 modules/access/v4l2.c:166
#: modules/gui/macosx/controls.m:1046 modules/gui/macosx/intf.m:608
#: modules/gui/macosx/intf.m:677 modules/gui/macosx/intf.m:686
#: modules/gui/macosx/controls.m:1046 modules/gui/macosx/intf.m:614
#: modules/gui/macosx/intf.m:683 modules/gui/macosx/intf.m:692
#: modules/gui/qt4/components/controller_widget.cpp:143
#: modules/gui/qt4/menus.cpp:509
msgid "Mute"
msgstr "Brez zvoka"
......@@ -4434,105 +4441,106 @@ msgstr ""
" vlc:pause:<seconds> Zaustavitev predvajanja za določen čas\n"
" vlc:quit Izhod iz programa\n"
#: src/libvlc-module.c:1595 src/video_output/vout_intf.c:440
#: src/libvlc-module.c:1596 src/video_output/vout_intf.c:440
#: modules/gui/macosx/controls.m:492 modules/gui/macosx/controls.m:1055
#: modules/gui/macosx/intf.m:625 modules/gui/macosx/intf.m:688
#: modules/gui/macosx/intf.m:631 modules/gui/macosx/intf.m:694
#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:102
#: modules/video_output/snapshot.c:81
msgid "Snapshot"
msgstr "Zajem slike"
#: src/libvlc-module.c:1612
#: src/libvlc-module.c:1613
msgid "Window properties"
msgstr "Lastnosti oken"
#: src/libvlc-module.c:1664
#: src/libvlc-module.c:1665
msgid "Subpictures"
msgstr "Nalepke"
#: src/libvlc-module.c:1672 modules/codec/subtitles/subsdec.c:202
#: src/libvlc-module.c:1673 modules/codec/subtitles/subsdec.c:202
#: modules/demux/kate_categories.c:41 modules/demux/kate_categories.c:54
#: modules/demux/subtitle.c:74 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:280
#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:494 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:496
msgid "Subtitles"
msgstr "Podnapisi"
#: src/libvlc-module.c:1689 modules/stream_out/transcode.c:123
#: src/libvlc-module.c:1690 modules/stream_out/transcode.c:123
msgid "Overlays"
msgstr "Prekrivanje"
#: src/libvlc-module.c:1697
#: src/libvlc-module.c:1698
msgid "Track settings"
msgstr "Nastavitve sledi"
#: src/libvlc-module.c:1727
#: src/libvlc-module.c:1728
msgid "Playback control"
msgstr "Nadzor predvajanja"
#: src/libvlc-module.c:1752
#: src/libvlc-module.c:1753
msgid "Default devices"
msgstr "Privzete naprave"
#: src/libvlc-module.c:1761
#: src/libvlc-module.c:1762
msgid "Network settings"
msgstr "Nastavitve omrežja"
#: src/libvlc-module.c:1773
#: src/libvlc-module.c:1774
msgid "Socks proxy"
msgstr "SOCKS namestniški strežnik"
#: src/libvlc-module.c:1782 modules/demux/kate_categories.c:47
#: src/libvlc-module.c:1783 modules/demux/kate_categories.c:47
msgid "Metadata"
msgstr "Metapodatki"
#: src/libvlc-module.c:1830
#: src/libvlc-module.c:1831
msgid "Decoders"
msgstr "Dekodirniki"
#: src/libvlc-module.c:1837 modules/access/v4l2.c:77
#: src/libvlc-module.c:1838 modules/access/v4l2.c:77
#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:96
#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:519
msgid "Input"
msgstr "Datoteka"
#: src/libvlc-module.c:1876
#: src/libvlc-module.c:1877
msgid "VLM"
msgstr "VLM"
#: src/libvlc-module.c:1908
#: src/libvlc-module.c:1909
msgid "CPU"
msgstr "CPE"
#: src/libvlc-module.c:1930
#: src/libvlc-module.c:1931
msgid "Special modules"
msgstr "Posebne enote"
#: src/libvlc-module.c:1936
#: src/libvlc-module.c:1937
msgid "Plugins"
msgstr "Vstavki"
#: src/libvlc-module.c:1944
#: src/libvlc-module.c:1945
msgid "Performance options"
msgstr "Možnosti izvrševanja"
#: src/libvlc-module.c:2090
#: src/libvlc-module.c:2091
msgid "Hot keys"
msgstr "Tipkovne bližnjice"
#: src/libvlc-module.c:2529
#: src/libvlc-module.c:2530
msgid "Jump sizes"
msgstr "Velikost skokov"
#: src/libvlc-module.c:2606
#: src/libvlc-module.c:2607
msgid "print help for VLC (can be combined with --advanced and --help-verbose)"
msgstr ""
"izpiši pomoč predvajalnika VLC (lahko uporabite z možnostjo --advanced in --"
"help-verbose)"
#: src/libvlc-module.c:2609
#: src/libvlc-module.c:2610
msgid "Exhaustive help for VLC and its modules"
msgstr "Podrobnejša pomoč za program VLC in njegove enote."
#: src/libvlc-module.c:2611
#: src/libvlc-module.c:2612
msgid ""
"print help for VLC and all its modules (can be combined with --advanced and "
"--help-verbose)"
......@@ -4540,19 +4548,19 @@ msgstr ""
"izpiši pomoč predvajalnika VLC in vseh njegovih enot (lahko uporabite z "
"možnostjo --advanced in --help-verbose)"
#: src/libvlc-module.c:2614
#: src/libvlc-module.c:2615
msgid "ask for extra verbosity when displaying help"
msgstr "vprašaj za dodatno podrobnost pri izpisu pomoči"
#: src/libvlc-module.c:2616
#: src/libvlc-module.c:2617
msgid "print a list of available modules"
msgstr "izpiši enote, ki so na voljo"
#: src/libvlc-module.c:2618
#: src/libvlc-module.c:2619
msgid "print a list of available modules with extra detail"
msgstr "izpiši enote, ki so na voljo z vsemi podrobnostmi"
#: src/libvlc-module.c:2620
#: src/libvlc-module.c:2621
#, fuzzy
msgid ""
"print help on a specific module (can be combined with --advanced and --help-"
......@@ -4561,32 +4569,32 @@ msgstr ""
"izpiši pomoč o posamezni enoti (lahko uporabite z možnostjo --advanced in --"
"help-verbose)"
#: src/libvlc-module.c:2624
#: src/libvlc-module.c:2625
msgid "no configuration option will be loaded nor saved to config file"
msgstr ""
"ne bo naloženih in shranjenih možnosti nastavitve v nastavitveno datoteko"
#: src/libvlc-module.c:2626
#: src/libvlc-module.c:2627
msgid "save the current command line options in the config"
msgstr "shrani trenutne možnosti ukazne vrstice med nastavitve"
#: src/libvlc-module.c:2628
#: src/libvlc-module.c:2629
msgid "reset the current config to the default values"
msgstr "obnovi trenutne nastavitve na privzete vrednosti"
#: src/libvlc-module.c:2630
#: src/libvlc-module.c:2631
msgid "use alternate config file"
msgstr "uporabi drugo datoteko nastavitev"
#: src/libvlc-module.c:2632
#: src/libvlc-module.c:2633
msgid "resets the current plugins cache"
msgstr "počisti trenutni predpomnilnik vstavkov"
#: src/libvlc-module.c:2634
#: src/libvlc-module.c:2635
msgid "print version information"
msgstr "izpiši podrobnosti verzije"
#: src/libvlc-module.c:2690
#: src/libvlc-module.c:2691
msgid "main program"
msgstr "glavni program"
......@@ -4634,16 +4642,16 @@ msgid "Downloading ..."