sv.po 951 KB
Newer Older
1
# Swedish translation
A. Regnander's avatar
A. Regnander committed
2
# Copyright (C) 2014 VideoLAN
3 4
# This file is distributed under the same license as the VLC package.
#
5 6 7
# Translators:
# DolphinPhoenix <anton_r_3@hotmail.com>, 2013-2014
# Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2006-2012
A. Regnander's avatar
A. Regnander committed
8
# Göran Johansson <goran@fusse.se>, 2014
9 10
# Gustav Smedberg <shadow.elf@hotmail.com>, 2013
# Joel Arvidsson <dogai@privat.utfors.se>, 2002
A. Regnander's avatar
A. Regnander committed
11
# Kristoffer Grundströ <kristoffer.grundstrom1983@gmail.com>, 2013-2014
12
# MightyNerd <staszw@live.se>, 2013
A. Regnander's avatar
A. Regnander committed
13
# dotar <t.dotar@gmail.com>, 2014
14 15 16 17
# leveebreaks <when.the.levee.breaks.89@gmail.com>, 2013
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: VLC - Trans\n"
Felix Paul Kühne's avatar
Felix Paul Kühne committed
18
"Report-Msgid-Bugs-To: vlc-devel@videolan.org\n"
A. Regnander's avatar
A. Regnander committed
19 20
"POT-Creation-Date: 2013-06-06 17:40+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2014-05-07 20:59+0000\n"
21 22 23
"Last-Translator: DolphinPhoenix <anton_r_3@hotmail.com>\n"
"Language-Team: Swedish (http://www.transifex.com/projects/p/vlc-trans/"
"language/sv/)\n"
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
24
"Language: sv\n"
25
"MIME-Version: 1.0\n"
26
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
27
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
28
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
29

30
#: include/vlc_common.h:922
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
31 32 33 34 35 36 37 38 39
msgid ""
"This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
"You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
"see the file named COPYING for details.\n"
"Written by the VideoLAN team; see the AUTHORS file.\n"
msgstr ""
"Detta program kommer UTAN GARANTI, så långt som lagen tillåter.\n"
"Du kan distribuera det under villkoren för GNU General Public License;\n"
"se filen som heter COPYING för detaljer.\n"
40
"Utvecklat av VideoLAN-teamet; se filen AUTHORS.\n"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
41

42
#: include/vlc_config_cat.h:33
Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
43
msgid "VLC preferences"
44
msgstr "Inställningar för VLC"
Alexis de Lattre's avatar
Alexis de Lattre committed
45

46
#: include/vlc_config_cat.h:35
47
msgid "Select \"Advanced Options\" to see all options."
48 49
msgstr "Välj \"Avancerade alternativ\" för att se alla alternativ."

A. Regnander's avatar
A. Regnander committed
50 51 52
#: include/vlc_config_cat.h:38 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:140
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:88
#: modules/gui/qt4/menus.cpp:1074
53
msgid "Interface"
54
msgstr "Gränssnitt"
55

56
#: include/vlc_config_cat.h:39
57
msgid "Settings for VLC's interfaces"
58
msgstr "Inställningar för VLC:s gränssnitt"
59

60
#: include/vlc_config_cat.h:41
61
msgid "Main interfaces settings"
62
msgstr "Inställningar för huvudgränssnitt"
63

64
#: include/vlc_config_cat.h:43
65
msgid "Main interfaces"
66
msgstr "Huvudgränssnitt"
67

68
#: include/vlc_config_cat.h:44
69
msgid "Settings for the main interface"
70
msgstr "Inställningar för huvudgränssnittet"
71

72
#: include/vlc_config_cat.h:46 src/libvlc-module.c:81
73
msgid "Control interfaces"
74
msgstr "Kontrollgränssnitt"
75

76
#: include/vlc_config_cat.h:47
77
msgid "Settings for VLC's control interfaces"
78
msgstr "Inställningar för VLC:s kontrollgränssnitt"
79

80
#: include/vlc_config_cat.h:49 include/vlc_config_cat.h:50
A. Regnander's avatar
A. Regnander committed
81
#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:150
82
msgid "Hotkeys settings"
83 84
msgstr "Inställningar för snabbtangenter"

A. Regnander's avatar
A. Regnander committed
85
#: include/vlc_config_cat.h:53 src/input/es_out.c:2850 src/input/es_out.c:2891
86
#: src/libvlc-module.c:1456 modules/access/imem.c:64
A. Regnander's avatar
A. Regnander committed
87
#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:184 modules/gui/macosx/MainMenu.m:376
88
#: modules/gui/macosx/output.m:161 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:112
A. Regnander's avatar
A. Regnander committed
89 90 91
#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:142 modules/gui/macosx/wizard.m:377
#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:547
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:90
92
#: modules/services_discovery/mediadirs.c:76 modules/stream_out/es.c:93
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
93
#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:191
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
94
#: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:150
A. Regnander's avatar
A. Regnander committed
95
#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:705 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:736
96
msgid "Audio"
97
msgstr "Ljud"
98

99
#: include/vlc_config_cat.h:54
100
msgid "Audio settings"
101
msgstr "Inställningar för ljud"
Alexis de Lattre's avatar
Alexis de Lattre committed
102

103
#: include/vlc_config_cat.h:56
104
msgid "General audio settings"
105
msgstr "Allmänna ljudinställningar"
106

107
#: include/vlc_config_cat.h:58 include/vlc_config_cat.h:80
A. Regnander's avatar
A. Regnander committed
108
#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:734 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:744
109
msgid "Filters"
110
msgstr "Filter"
111

112
#: include/vlc_config_cat.h:59
113
msgid "Audio filters are used to process the audio stream."
114
msgstr "Ljudfilter används för att bearbeta ljudströmmen."
Alexis de Lattre's avatar
Alexis de Lattre committed
115

116
#: include/vlc_config_cat.h:61 src/audio_output/output.c:217
A. Regnander's avatar
A. Regnander committed
117
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:386 modules/gui/macosx/MainMenu.m:387
118
msgid "Visualizations"
119
msgstr "Visualiseringar"
Alexis de Lattre's avatar
Alexis de Lattre committed
120

121 122
#: include/vlc_config_cat.h:62 src/audio_output/output.c:284
#: src/libvlc-module.c:197
123
msgid "Audio visualizations"
124
msgstr "Ljudvisualiseringar"
125

126
#: include/vlc_config_cat.h:64 include/vlc_config_cat.h:76
127
msgid "Output modules"
128
msgstr "Utmatningsmoduler"
129

130
#: include/vlc_config_cat.h:65
131
msgid "General settings for audio output modules."
132
msgstr "Allmänna inställningar för ljudutmatningsmoduler."
133

134
#: include/vlc_config_cat.h:67 src/libvlc-module.c:1962
A. Regnander's avatar
A. Regnander committed
135
#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:86
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
136
#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:223
137
msgid "Miscellaneous"
138
msgstr "Diverse"
139

140
#: include/vlc_config_cat.h:68
141
msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
142 143
msgstr "Diverse ljudinställningar och moduler."

A. Regnander's avatar
A. Regnander committed
144
#: include/vlc_config_cat.h:71 src/input/es_out.c:2853 src/input/es_out.c:2935
145
#: src/libvlc-module.c:1510 modules/access/imem.c:64
A. Regnander's avatar
A. Regnander committed
146
#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:174 modules/gui/macosx/MainMenu.m:389
147
#: modules/gui/macosx/output.m:151 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:102
A. Regnander's avatar
A. Regnander committed
148
#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:144 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:277
149
#: modules/gui/macosx/wizard.m:378
A. Regnander's avatar
A. Regnander committed
150 151
#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:548
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:92
152
#: modules/services_discovery/mediadirs.c:69 modules/stream_out/es.c:101
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
153
#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:161
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
154
#: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:147
A. Regnander's avatar
A. Regnander committed
155 156
#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:706 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:710
#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:354
157
msgid "Video"
158
msgstr "Video"
159

160
#: include/vlc_config_cat.h:72
161
msgid "Video settings"
162
msgstr "Inställningar för video"
163

164
#: include/vlc_config_cat.h:74
165
msgid "General video settings"
166
msgstr "Allmänna videoinställningar"
Alexis de Lattre's avatar
Alexis de Lattre committed
167

168
#: include/vlc_config_cat.h:78
169
msgid "Choose your preferred video output and configure it here."
170
msgstr "Välj din föredragna videoutmatningsmodul och konfigurera den här."
171

172
#: include/vlc_config_cat.h:82
173
msgid "Video filters are used to process the video stream."
174
msgstr "Videofilter används för att bearbeta videoströmmen."
175

176
#: include/vlc_config_cat.h:84
177
msgid "Subtitles / OSD"
178
msgstr "Undertexter / Skärmtext"
179 180

#: include/vlc_config_cat.h:85
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
181 182 183 184 185
msgid ""
"Settings related to On-Screen-Display, subtitles and \"overlay subpictures\""
msgstr ""
"Inställningar relaterade till skärmtexter, undertexter och \"overlay-"
"underbilder\""
186

187
#: include/vlc_config_cat.h:93
188
msgid "Input / Codecs"
189
msgstr "Inmatning / Kodekar"
Alexis de Lattre's avatar
Alexis de Lattre committed
190

191 192
#: include/vlc_config_cat.h:94
msgid "Settings for input, demultiplexing, decoding and encoding"
193
msgstr "Inställningar för inmatning, demultiplexing, avkodning och kodning."
194

195
#: include/vlc_config_cat.h:97
196
msgid "Access modules"
197
msgstr "Åtkomstmoduler"
Clément Stenac's avatar
Clément Stenac committed
198

199
#: include/vlc_config_cat.h:99
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
200 201 202 203 204 205
msgid ""
"Settings related to the various access methods. Common settings you may want "
"to alter are HTTP proxy or caching settings."
msgstr ""
"Inställningar relaterade till olika tillgångsmetoder. Vanliga inställningar "
"du kanske vill ändra på är HTTP-proxy och inställningar för mellanlagring."
Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
206

207 208
#: include/vlc_config_cat.h:103
msgid "Stream filters"
209
msgstr "Strömfilter"
210

211
#: include/vlc_config_cat.h:105
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
212 213 214 215 216 217
msgid ""
"Stream filters are special modules that allow advanced operations on the "
"input side of VLC. Use with care..."
msgstr ""
"Strömningsfilter är speciella moduler som tillåter avancerade operationer på "
"insidan av VLC. Använd med försiktighet..."
218

219
#: include/vlc_config_cat.h:108
220
msgid "Demuxers"
221
msgstr "Demuxrar"
222

223
#: include/vlc_config_cat.h:109
224
msgid "Demuxers are used to separate audio and video streams."
225
msgstr "Demuxrar används för att separera ljud- och videoströmmar."
226

227
#: include/vlc_config_cat.h:111
228
msgid "Video codecs"
229
msgstr "Videokodekar"
Alexis de Lattre's avatar
Alexis de Lattre committed
230

231
#: include/vlc_config_cat.h:112
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
232
msgid "Settings for the video, images or video+audio decoders and encoders."
233 234
msgstr ""
"Inställningar för avkodare och kodare för video, bilder eller video+ljud."
235

236
#: include/vlc_config_cat.h:114
237
msgid "Audio codecs"
238
msgstr "Ljudkodekar"
Clément Stenac's avatar
Clément Stenac committed
239

240
#: include/vlc_config_cat.h:115
241
msgid "Settings for the audio-only decoders and encoders."
242
msgstr "Inställningar för avkodare och kodare endast för ljud."
Clément Stenac's avatar
Clément Stenac committed
243

244
#: include/vlc_config_cat.h:117
245
msgid "Subtitle codecs"
246
msgstr "Undertextkodekar"
247

248
#: include/vlc_config_cat.h:118
249
msgid "Settings for subtitle, teletext and CC decoders and encoders."
250
msgstr "Inställningar för undertexter, text-tv samt CC-avkodare och -kodare."
Clément Stenac's avatar
Clément Stenac committed
251

252 253
#: include/vlc_config_cat.h:120
msgid "General input settings. Use with care..."
254
msgstr "Allmänna inmatningsinställningar. Använd med försiktighet..."
Alexis de Lattre's avatar
Alexis de Lattre committed
255

256
#: include/vlc_config_cat.h:123 src/libvlc-module.c:1897
257
msgid "Stream output"
258
msgstr "Strömutmatning"
259

260
#: include/vlc_config_cat.h:125
261
msgid ""
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276
"Stream output settings are used when acting as a streaming server or when "
"saving incoming streams.\n"
"Streams are first muxed and then sent through an \"access output\" module "
"that can either save the stream to a file, or stream it (UDP, HTTP, RTP/"
"RTSP).\n"
"Sout streams modules allow advanced stream processing (transcoding, "
"duplicating...)."
msgstr ""
"Inställningar för strömningsutmatning används när VLC agerar "
"strömningsserver eller när inkommande strömmar sparas..\n"
"Strömmar behandlas och skickas sedan genom en \"åtkomstutmatningsmodul\" som "
"antingen kan spara strömmen till en fil eller föra strömmen vidare (UDP, "
"HTTP, RTP/RTSP).\n"
"Sout-strömningsmoduler tillåter avancerad strömbehandling (konvertering, "
"dubblering...)."
277

278
#: include/vlc_config_cat.h:133
279
msgid "General stream output settings"
280
msgstr "Allmänna inställningar för strömutmatning"
Clément Stenac's avatar
Clément Stenac committed
281

282
#: include/vlc_config_cat.h:135
283
msgid "Muxers"
284
msgstr "Muxrar"
285

286
#: include/vlc_config_cat.h:137
287
msgid ""
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
288 289 290
"Muxers create the encapsulation formats that are used to put all the "
"elementary streams (video, audio, ...) together. This setting allows you to "
"always force a specific muxer. You should probably not do that.\n"
291 292
"You can also set default parameters for each muxer."
msgstr ""
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
293 294 295 296
"Muxrar skapar inkapslingsformaten som används för att lägga ihop alla "
"elementära strömmar (video,ljud, ...). Denna inställning låter dig alltid "
"tvinga fram användningen av en specifik muxer. Du bör antagligen inte göra "
"det.\n"
297
"Du kan även ställa in standardparametrar för varje muxer."
Clément Stenac's avatar
Clément Stenac committed
298

299
#: include/vlc_config_cat.h:143
300
msgid "Access output"
301
msgstr "Åtkomstutmatning"
Alexis de Lattre's avatar
Alexis de Lattre committed
302

303
#: include/vlc_config_cat.h:145
304
msgid ""
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
305 306 307
"Access output modules control the ways the muxed streams are sent. This "
"setting allows you to always force a specific access output method. You "
"should probably not do that.\n"
308
"You can also set default parameters for each access output."
309
msgstr ""
310 311 312 313
"Modulerna för åtkomstutmatning kontrollerar sätten de muxade strömmarna "
"skickas. Denna inställning låter dig alltid tvinga en specifik metod för "
"åtkomstutmatningen. Du bör förmodligen inte gör det.\n"
"Du kan även ange standardparametrar för varje åtkomstutmatning."
314

315
#: include/vlc_config_cat.h:150
316
msgid "Packetizers"
317
msgstr "Paketerare"
Alexis de Lattre's avatar
Alexis de Lattre committed
318

319
#: include/vlc_config_cat.h:152
320
msgid ""
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
321 322 323
"Packetizers are used to \"preprocess\" the elementary streams before muxing. "
"This setting allows you to always force a packetizer. You should probably "
"not do that.\n"
324 325
"You can also set default parameters for each packetizer."
msgstr ""
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
326 327 328
"Paketerare används för att \"förbehandla\" de elementära strömmarna innan "
"muxning. Den här inställningen låter dig alltid tvinga fram en paketerare. "
"Du bör antagligen inte göra det.\n"
329
"Du kan även ställa in standardparametrar för varje paketerare."
330

331
#: include/vlc_config_cat.h:158
332
msgid "Sout stream"
333
msgstr "Sout-ström"
334

335
#: include/vlc_config_cat.h:159
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
336 337 338 339 340 341 342 343
msgid ""
"Sout stream modules allow to build a sout processing chain. Please refer to "
"the Streaming Howto for more information. You can configure default options "
"for each sout stream module here."
msgstr ""
"Sout-strömmoduler tillåter att man bygger en sout-behandlingskedja. Referera "
"till Streaming Howto för mer information. Du kan konfigurera "
"standardalternativ för varje sout-strömmodul här."
344

345
#: include/vlc_config_cat.h:164
346
msgid "VOD"
347
msgstr "VOD"
348

349
#: include/vlc_config_cat.h:165
350
msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
351
msgstr "VLC:s implementering av Video på begäran (VOD)"
352

353 354 355 356 357 358
#: include/vlc_config_cat.h:169 src/libvlc-module.c:2002
#: src/playlist/engine.c:256 modules/demux/playlist/playlist.c:64
#: modules/demux/playlist/playlist.c:65 modules/gui/macosx/MainWindow.m:220
#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:117
#: modules/gui/qt4/components/playlist/playlist.cpp:172
#: modules/gui/qt4/components/playlist/selector.cpp:231
A. Regnander's avatar
A. Regnander committed
359
#: modules/gui/qt4/dialogs/playlist.cpp:40 modules/gui/qt4/menus.cpp:1110
360
msgid "Playlist"
361
msgstr "Spellista"
362

363
#: include/vlc_config_cat.h:170
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
364 365 366 367 368 369 370
msgid ""
"Settings related to playlist behaviour (e.g. playback mode) and to modules "
"that automatically add items to the playlist (\"service discovery\" modules)."
msgstr ""
"Inställningar relaterade till beteendet för spellistan (till exempel "
"uppspelningsläge) och moduler som automatiskt lägger till objekt till "
"spellistan (moduler för \"tjänsteidentifiering\")."
Clément Stenac's avatar
Clément Stenac committed
371

372
#: include/vlc_config_cat.h:174
373
msgid "General playlist behaviour"
374
msgstr "Allmänt beteende för spellista"
375

376
#: include/vlc_config_cat.h:175
377
msgid "Services discovery"
378
msgstr "Tjänsteidentifiering"
379

380
#: include/vlc_config_cat.h:176
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
381 382 383 384 385 386
msgid ""
"Services discovery modules are facilities that automatically add items to "
"playlist."
msgstr ""
"Tjänsteidentifieringsmoduler är funktioner som automatiskt lägger till "
"objekt till spellistan."
Clément Stenac's avatar
Clément Stenac committed
387

388
#: include/vlc_config_cat.h:180 src/libvlc-module.c:1799
A. Regnander's avatar
A. Regnander committed
389
#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1402
Clément Stenac's avatar
Clément Stenac committed
390
msgid "Advanced"
391
msgstr "Avancerat"
392

393
#: include/vlc_config_cat.h:181
394
msgid "Advanced settings. Use with care..."
395
msgstr "Avancerade inställningar. Använd med försiktighet..."
Alexis de Lattre's avatar
Alexis de Lattre committed
396

397
#: include/vlc_config_cat.h:183
398
msgid "Advanced settings"
399
msgstr "Avancerade inställningar"
Alexis de Lattre's avatar
Alexis de Lattre committed
400

A. Regnander's avatar
A. Regnander committed
401 402 403
#: include/vlc_config_cat.h:188 modules/gui/macosx/open.m:131
#: modules/gui/macosx/open.m:595 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:211
#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:355
404
msgid "Network"
405
msgstr "Nätverk"
406

407
#: include/vlc_config_cat.h:189
408
msgid "These modules provide network functions to all other parts of VLC."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
409 410 411
msgstr ""
"Dessa moduler tillhandahåller nätverksfunktioner till alla andra delar av "
"VLC."
412

413 414
#: include/vlc_config_cat.h:196
msgid "These are general settings for video/audio/subtitle encoding modules."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
415 416 417
msgstr ""
"Dessa är allmänna inställningar för kodningsmoduler för video/ljud/"
"undertexter."
418

419
#: include/vlc_config_cat.h:199
420
msgid "Dialog providers can be configured here."
421
msgstr "Dialogleverantörer kan konfigureras här."
422

423
#: include/vlc_config_cat.h:202
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
424 425
msgid ""
"In this section you can force the behavior of the subtitle demuxer, for "
426
"example by setting the subtitle type or file name."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
427 428
msgstr ""
"I den här sektionen kan du tvinga fram beteendet för undertextdemuxern, till "
429
"exempel genom att ställa in undertexttypen eller filnamnet."
430

431
#: include/vlc_interface.h:134
432 433
msgid ""
"\n"
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
434 435
"Warning: if you cannot access the GUI anymore, open a command-line window, "
"go to the directory where you installed VLC and run \"vlc -I qt\"\n"
436
msgstr ""
437
"\n"
438 439 440
"Varning: Öppna ett kommandotolksfönster, gå till filkatalogen där du "
"installerade VLC och kör \"vlc -I qt\" om du inte längre kan komma åt "
"användargränssnittet.\n"
441

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
442
#: include/vlc_intf_strings.h:46
443 444
msgid "&Open File..."
msgstr "&Öppna fil..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
445

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
446
#: include/vlc_intf_strings.h:47
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
447
msgid "&Advanced Open..."
448
msgstr "&Avancerad öppna..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
449

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
450 451
#: include/vlc_intf_strings.h:48
msgid "Open D&irectory..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
452 453
msgstr "Öppna &katalog..."

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
454 455 456 457 458
#: include/vlc_intf_strings.h:49
msgid "Open &Folder..."
msgstr "Öppna &mapp..."

#: include/vlc_intf_strings.h:50
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
459
msgid "Select one or more files to open"
460 461
msgstr "Välj en eller flera filer att öppna"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
462 463 464 465 466 467
#: include/vlc_intf_strings.h:51
msgid "Select Directory"
msgstr "Välj katalog"

#: include/vlc_intf_strings.h:51
msgid "Select Folder"
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
468
msgstr "Välj mapp"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
469 470

#: include/vlc_intf_strings.h:55
471
msgid "Media &Information"
472
msgstr "Mediain&formation"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
473

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
474
#: include/vlc_intf_strings.h:56
475
msgid "&Codec Information"
476
msgstr "&Kodekinformation"
477

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
478
#: include/vlc_intf_strings.h:57
479
msgid "&Messages"
480
msgstr "&Meddelanden"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
481

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
482
#: include/vlc_intf_strings.h:58
483
msgid "Jump to Specific &Time"
484
msgstr "Hoppa till specifik &tid"
485

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
486
#: include/vlc_intf_strings.h:59
487 488
msgid "Custom &Bookmarks"
msgstr "Anpassade &bokmärken"
489

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
490
#: include/vlc_intf_strings.h:60
491
msgid "&VLM Configuration"
492
msgstr "&VLM-konfiguration"
493

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
494
#: include/vlc_intf_strings.h:62
495
msgid "&About"
496
msgstr "&Om"
497

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
498
#: include/vlc_intf_strings.h:65 modules/control/rc.c:72
A. Regnander's avatar
A. Regnander committed
499 500 501 502
#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:404 modules/gui/macosx/MainMenu.m:349
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:456 modules/gui/macosx/MainMenu.m:463
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1182 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1183
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1184 modules/gui/macosx/playlist.m:498
503
#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:115
A. Regnander's avatar
A. Regnander committed
504
#: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:550 modules/gui/qt4/ui/open.h:244
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
505 506 507
msgid "Play"
msgstr "Spela upp"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
508 509
#: include/vlc_intf_strings.h:66
msgid "Remove Selected"
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
510
msgstr "Ta bort markerad"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
511

512
#: include/vlc_intf_strings.h:67
513 514 515
msgid "Information..."
msgstr "Information..."

516
#: include/vlc_intf_strings.h:68
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
517
msgid "Create Directory..."
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
518
msgstr "Skapa katalog..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
519

520
#: include/vlc_intf_strings.h:69
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
521
msgid "Create Folder..."
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
522
msgstr "Skapa mapp..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
523

524
#: include/vlc_intf_strings.h:70
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
525
msgid "Show Containing Directory..."
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
526
msgstr "Visa i katalog..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
527

528
#: include/vlc_intf_strings.h:71
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
529
msgid "Show Containing Folder..."
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
530
msgstr "Visa i mapp..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
531

532
#: include/vlc_intf_strings.h:72
533
msgid "Stream..."
534
msgstr "Strömma..."
535

536
#: include/vlc_intf_strings.h:73
537
msgid "Save..."
538
msgstr "Spara..."
539

A. Regnander's avatar
A. Regnander committed
540 541
#: include/vlc_intf_strings.h:77 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:397
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:363 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1463
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
542
msgid "Repeat All"
543
msgstr "Upprepa alla"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
544

A. Regnander's avatar
A. Regnander committed
545 546
#: include/vlc_intf_strings.h:78 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:417
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:362 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1458
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
547 548
msgid "Repeat One"
msgstr "Repetera en gång"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
549

550
#: include/vlc_intf_strings.h:79 src/libvlc-module.c:1398
A. Regnander's avatar
A. Regnander committed
551
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:361 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1453
552 553
#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:119
#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:132
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
554 555 556
msgid "Random"
msgstr "Slumpmässig"

A. Regnander's avatar
A. Regnander committed
557
#: include/vlc_intf_strings.h:80 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:375
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
558
msgid "Random Off"
Felix Paul Kühne's avatar
Felix Paul Kühne committed
559
msgstr "Slumpmässig av"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
560

561
#: include/vlc_intf_strings.h:81
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
562
msgid "Add to Playlist"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
563 564
msgstr "Lägg till i spellista"

565
#: include/vlc_intf_strings.h:83
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
566
msgid "Add File..."
567
msgstr "Lägg till fil..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
568

569
#: include/vlc_intf_strings.h:84
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
570
msgid "Add Directory..."
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
571
msgstr "Lägg till katalog..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
572

573
#: include/vlc_intf_strings.h:85
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
574
msgid "Add Folder..."
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
575
msgstr "Lägg till mapp..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
576

577
#: include/vlc_intf_strings.h:87
578
msgid "Save Playlist to &File..."
579
msgstr "Spara spellista till &fil..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
580

581 582
#: include/vlc_intf_strings.h:89 modules/gui/macosx/MainWindow.m:168
#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1134
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
583 584 585
msgid "Search"
msgstr "Sök"

A. Regnander's avatar
A. Regnander committed
586 587
#: include/vlc_intf_strings.h:97 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:160
#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1400
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
588
msgid "Waves"
589
msgstr "Vågor"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
590

591
#: include/vlc_intf_strings.h:98
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619
msgid ""
"<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
"charset=utf-8\" /></head><body><h2>Welcome to VLC media player Help</"
"h2><h3>Documentation</h3><p>You can find VLC documentation on VideoLAN's <a "
"href=\"http://wiki.videolan.org\">wiki</a> website.</p><p>If you are a "
"newcomer to VLC media player, please read the<br><a href=\"http://wiki."
"videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies\"><em>Introduction to VLC media "
"player</em></a>.</p><p>You will find some information on how to use the "
"player in the <br>\"<a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
"Play_HowTo\"><em>How to play files with VLC media player</em></a>\" document."
"</p><p>For all the saving, converting, transcoding, encoding, muxing and "
"streaming tasks, you should find useful information in the <a href=\"http://"
"wiki.videolan.org/Documentation:Streaming_HowTo\">Streaming Documentation</"
"a>.</p><p>If you are unsure about terminology, please consult the <a href="
"\"http://wiki.videolan.org/Knowledge_Base\">knowledge base</a>.</p><p>To "
"understand the main keyboard shortcuts, read the <a href=\"http://wiki."
"videolan.org/Hotkeys\">shortcuts</a> page.</p><h3>Help</h3><p>Before asking "
"any question, please refer yourself to the <a href=\"http://www.videolan.org/"
"support/faq.html\">FAQ</a>.</p><p>You might then get (and give) help on the "
"<a href=\"http://forum.videolan.org\">Forums</a>, the <a href=\"http://www."
"videolan.org/vlc/lists.html\">mailing-lists</a> or our IRC channel "
"(<em>#videolan</em> on irc.freenode.net).</p><h3>Contribute to the project</"
"h3><p>You can help the VideoLAN project giving some of your time to help the "
"community, to design skins, to translate the documentation, to test and to "
"code. You can also give funds and material to help us. And of course, you "
"can <b>promote</b> VLC media player.</p></body></html>"
msgstr ""
"<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
620 621
"charset=utf-8\" /></head><body><h2>Välkommen till hjälp för VLC media "
"player</h2><h3>Dokumentation</h3><p>Du kan hitta dokumentation för VLC på "
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
622
"VideoLAN:s <a href=\"http://wiki.videolan.org\">wikisidor</a>.</p><p>Om du "
623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645
"är nybörjare och vill veta mer om VLC media player så kan du läsa<br><a href="
"\"http://wiki.videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies\"><em>Introduktion "
"till VLC media player</em></a> (engelska).</p><p>Du kan hitta information om "
"hur man använder spelaren i dokumentet <br>\"<a href=\"http://wiki.videolan."
"org/Documentation:Play_HowTo\"><em>Hur man spelar upp filer med VLC media "
"player</em></a>\" (engelska).</p><p>För information om hur man sparar, "
"konverterar, kodar om, kodar, muxar och strömmar, kan du ha användning av "
"informationen i dokumentet <a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
"Streaming_HowTo\">Dokumentation om strömning</a> (engelska).</p><p>Om du är "
"osäker på terminologin kan du ta en titt i <a href=\"http://wiki.videolan."
"org/Knowledge_Base\">kunskapsbasen</a> (engelska).</p><p>För att förstår de "
"grundläggande tangentbordsgenvägarna kan du läsa på sidan om <a href="
"\"http://wiki.videolan.org/Hotkeys\">genvägar</a> (engelska).</p><h3>Hjälp</"
"h3><p>Innan du ställer några frågor kan du se vår sida för <a href=\"http://"
"wiki.videolan.org/Frequently_Asked_Questions\">Frågor och svar</a>.</p><p>Du "
"kanske då kan få (och ge) hjälp på vårt <a href=\"http://forum.videolan.org"
"\">forum</a>, våra <a href=\"http://www.videolan.org/vlc/lists.html"
"\">sändlistor</a> eller på vår irc-kanal (<em>#videolan</em> på irc.freenode."
"net ).</p><h3>Bidra till projektet</h3><p>Du kan hjälpa VideoLAN-projektet "
"genom att ge lite av din tid till att hjälpa gemenskapen att designa skal, "
"översätta dokumentationen, testa och att programmera. Du kan även donera "
"pengar och materiell för att hjälpa oss. Och så klart kan du hjälpa oss att "
"<b>sprida</b> VLC media player.</p></body></html>"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
646

647 648 649 650 651
#: src/audio_output/filters.c:247
msgid "Audio filtering failed"
msgstr "Ljudfiltrering misslyckades"

#: src/audio_output/filters.c:248
652
#, c-format
653
msgid "The maximum number of filters (%u) was reached."
654
msgstr "Det maximala antalet filter (%u) uppnåddes."
655 656 657

#: src/audio_output/output.c:220 src/audio_output/output.c:267
#: src/config/core.c:407 src/input/es_out.c:902 src/libvlc-module.c:540
A. Regnander's avatar
A. Regnander committed
658
#: modules/gui/macosx/MainWindow.m:996 modules/video_filter/postproc.c:234
659
msgid "Disable"
660
msgstr "Inaktivera"
661

A. Regnander's avatar
A. Regnander committed
662
#: src/audio_output/output.c:223 modules/visualization/visual/visual.c:125
663
msgid "Spectrometer"
664
msgstr "Spektrometer"
665

666
#: src/audio_output/output.c:226
667
msgid "Scope"
668
msgstr "Kikare"
669

670
#: src/audio_output/output.c:229
671
msgid "Spectrum"
672
msgstr "Spektrum"
673

674
#: src/audio_output/output.c:232
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
675
msgid "Vu meter"
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
676
msgstr "Vu-mätare"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
677

678
#: src/audio_output/output.c:264 modules/audio_filter/equalizer.c:81
A. Regnander's avatar
A. Regnander committed
679
#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:144 share/lua/http/index.html:219
680
msgid "Equalizer"
681
msgstr "Equalizer"
682

683
#: src/audio_output/output.c:279 src/libvlc-module.c:192
684
msgid "Audio filters"
685
msgstr "Ljudfilter"
686

687
#: src/audio_output/output.c:290
688
msgid "Replay gain"
689
msgstr "Uppspelningsförstärkning"
690

A. Regnander's avatar
A. Regnander committed
691 692
#: src/audio_output/output.c:377 modules/gui/macosx/MainMenu.m:382
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:383
693
msgid "Stereo audio mode"
694
msgstr "Stereoljudsläge"
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
695

696 697 698
#: src/audio_output/output.c:412 src/libvlc-module.c:189
msgid "Dolby Surround"
msgstr "Dolby Surround"
699

700 701 702
#: src/audio_output/output.c:417 src/libvlc-module.c:188
#: modules/access/alsa.c:38 modules/access/oss.c:64
#: modules/access/v4l2/v4l2.c:268 modules/audio_output/alsa.c:76
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
703
#: modules/codec/twolame.c:70
704
msgid "Stereo"
705
msgstr "Stereo"
706

707 708 709 710 711
#: src/audio_output/output.c:422 src/config/keys.c:85 src/libvlc-module.c:189
#: src/libvlc-module.c:286 src/libvlc-module.c:364
#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:92
#: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:61 modules/codec/dvbsub.c:102
#: modules/codec/subsdec.c:164 modules/codec/zvbi.c:78
A. Regnander's avatar
A. Regnander committed
712 713
#: modules/control/gestures.c:83 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:105
#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:170 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:192
714 715
#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:74 modules/video_filter/logo.c:79
#: modules/video_filter/marq.c:139 modules/video_filter/mosaic.c:170
A. Regnander's avatar
A. Regnander committed
716 717 718
#: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1319
#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1362
#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1372
719
msgid "Left"
720
msgstr "Vänster"
721

722 723 724 725 726
#: src/audio_output/output.c:430 src/config/keys.c:111 src/libvlc-module.c:189
#: src/libvlc-module.c:286 src/libvlc-module.c:364
#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:92
#: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:61 modules/codec/dvbsub.c:102
#: modules/codec/subsdec.c:164 modules/codec/zvbi.c:78
A. Regnander's avatar
A. Regnander committed
727 728
#: modules/control/gestures.c:83 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:106
#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:172 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:194
729 730
#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:74 modules/video_filter/logo.c:79
#: modules/video_filter/marq.c:139 modules/video_filter/mosaic.c:170
A. Regnander's avatar
A. Regnander committed
731
#: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1320
732
msgid "Right"
733
msgstr "Höger"
734

735
#: src/audio_output/output.c:433 src/libvlc-module.c:188
736
msgid "Reverse stereo"
737
msgstr "Omvänd stereo"
738

739 740 741 742 743
#: src/config/core.c:397 modules/access/dtv/access.c:91
#: modules/access/dtv/access.c:106 modules/access/dtv/access.c:115
#: modules/access/dtv/access.c:123 modules/access/dtv/access.c:132
#: modules/access/dtv/access.c:140 modules/access/dtv/access.c:160
#: modules/access/v4l2/v4l2.c:137
A. Regnander's avatar
A. Regnander committed
744
#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:970
745 746 747 748
msgid "Automatic"
msgstr "Automatisk"

#: src/config/file.c:458
749 750 751
msgid "boolean"
msgstr "boolesk"

752
#: src/config/file.c:458 src/config/help.c:468
753 754 755
msgid "integer"
msgstr "heltal"

756
#: src/config/file.c:466 src/config/help.c:498
757
msgid "float"
758
msgstr "flyta"
759

760
#: src/config/file.c:479 src/config/help.c:447
761 762 763
msgid "string"
msgstr "sträng"

764
#: src/config/help.c:127
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
765 766 767
msgid "To get exhaustive help, use '-H'."
msgstr "Använd \"-H\" för att få ytterligare hjälp."

768 769
#: src/config/help.c:131
#, c-format
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804
msgid ""
"Usage: %s [options] [stream] ...\n"
"You can specify multiple streams on the commandline.\n"
"They will be enqueued in the playlist.\n"
"The first item specified will be played first.\n"
"\n"
"Options-styles:\n"
" --option A global option that is set for the duration of the program.\n"
"  -option A single letter version of a global --option.\n"
"  :option An option that only applies to the stream directly before it\n"
"      and that overrides previous settings.\n"
"\n"
"Stream MRL syntax:\n"
" [[access][/demux]://]URL[#[title][:chapter][-[title][:chapter]]]\n"
" [:option=value ...]\n"
"\n"
" Many of the global --options can also be used as MRL specific :options.\n"
" Multiple :option=value pairs can be specified.\n"
"\n"
"URL syntax:\n"
" file:///path/file       Plain media file\n"
" http://host[:port]/file    HTTP URL\n"
" ftp://host[:port]/file     FTP URL\n"
" mms://host[:port]/file     MMS URL\n"
" screen://           Screen capture\n"
" dvd://[device]         DVD device\n"
" vcd://[device]         VCD device\n"
" cdda://[device]        Audio CD device\n"
" udp://[[<source address>]@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
"                 UDP stream sent by a streaming server\n"
" vlc://pause:<seconds>     Pause the playlist for a certain time\n"
" vlc://quit           Special item to quit VLC\n"
"\n"
msgstr ""
"Användning: %s [flaggor] [ström] ...\n"
805 806
"Du kan ange flera strömmar på kommandoraden.\n"
"De kommer att köläggas i spellistan.\n"
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
807 808
"Första objektet som anges kommer att spelas upp först.\n"
"\n"
809 810 811 812
"Flagghjälp:\n"
" --flagga En global flagga som ställs in för längden på programmet.\n"
"  -flagga En enda bokstavsversion av en global --option.\n"
"  :flagga En flagga som endast gäller för strömmen direkt före den\n"
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
813 814 815
"      och som åsidosätter tidigare inställningar.\n"
"\n"
"MRL-syntax för ström:\n"
816 817
" [[access][/demux]://]URL[@[titel][:kapitel][-[titel][:kapitel]]]\n"
" [:option=värde ...]\n"
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
818
"\n"
819 820 821
" Många av de globala --flaggor kan även användas som MRL-specifika :"
"flaggor.\n"
" Flera par av :flagga=värde kan anges.\n"
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
822 823
"\n"
"URL-syntax:\n"
824 825 826 827
" file:///sökväg/fil       Vanlig mediafil\n"
" http://värd[:port]/fil     HTTP URL\n"
" ftp://värd[:port]/fil     FTP URL\n"
" mms://värd[:port]/fil     MMS URL\n"
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
828
" screen://           Skärmfångst\n"
829 830 831
" dvd://[enhet]         DVD-enhet\n"
" vcd://[enhet]         VCD-enhet\n"
" cdda://[enhet]         Ljud-cd-enhet\n"
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
832 833
" udp://[[<källadress>]@[<bindadress>][:<bindport>]]\n"
"                 UDP-ström skickad av en strömningsserver\n"
834
" vlc://pause:<sekunder>     Pausa spellistan under en viss tid\n"
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
835 836
" vlc://quit           Specialobjekt för att avsluta VLC\n"

837
#: src/config/help.c:514
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
838
msgid " (default enabled)"
839
msgstr "(aktiverad som standard)"
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
840

841
#: src/config/help.c:515
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
842
msgid " (default disabled)"
843
msgstr "(inaktiverad som standard)"
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
844

845 846
#: src/config/help.c:680 src/config/help.c:683 src/config/help.c:690
#: src/config/help.c:692
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
847 848 849
msgid "Note:"
msgstr "Observera:"

850
#: src/config/help.c:681 src/config/help.c:684
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
851 852 853 854
msgid "add --advanced to your command line to see advanced options."
msgstr ""
"lägg till --advanced till din kommandorad för att se avancerade flaggor."

855
#: src/config/help.c:694
856
#, c-format
857 858 859 860
msgid "%u module was not displayed because it only has advanced options.\n"
msgid_plural ""
"%u modules were not displayed because they only have advanced options.\n"
msgstr[0] ""
861
"%u modul visades inte eftersom den endast har avancerade alternativ.\n"
862
msgstr[1] ""
863
"%u moduler visades inte eftersom de endast har avancerade alternativ.\n"
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
864