sv.po 735 KB
Newer Older
1
# Swedish translation for VLC.
2
# Copyright (C) 2002-2010 VideoLAN <videolan@videolan.org>
3
# This file is distributed under the same license as the VLC package.
4
# Joel Arvidsson <dogai@privat.utfors.se>, 2002.
5 6
# Niklas 'Nille' Åkerström <nille.kungen@gmail.com> 2009.
# Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.
7 8 9
#
msgid ""
msgstr ""
10
"Project-Id-Version: vlc\n"
Felix Paul Kühne's avatar
Felix Paul Kühne committed
11
"Report-Msgid-Bugs-To: vlc-devel@videolan.org\n"
12
"POT-Creation-Date: 2009-05-09 01:51+0100\n"
13
"PO-Revision-Date: 2010-03-13 17:45+0100\n"
14
"Last-Translator: Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
15
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
16
"MIME-Version: 1.0\n"
17
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18 19
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

20
#: include/vlc_common.h:869
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
21 22 23 24 25 26 27 28 29
msgid ""
"This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
"You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
"see the file named COPYING for details.\n"
"Written by the VideoLAN team; see the AUTHORS file.\n"
msgstr ""
"Detta program kommer UTAN GARANTI, så långt som lagen tillåter.\n"
"Du kan distribuera det under villkoren för GNU General Public License;\n"
"se filen som heter COPYING för detaljer.\n"
30
"Utvecklat av VideoLAN-teamet; se filen AUTHORS.\n"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
31

32
#: include/vlc_config_cat.h:32
Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
33
msgid "VLC preferences"
34
msgstr "Inställningar för VLC"
Alexis de Lattre's avatar
Alexis de Lattre committed
35

36
#: include/vlc_config_cat.h:34
37
msgid "Select \"Advanced Options\" to see all options."
38 39
msgstr "Välj \"Avancerade alternativ\" för att se alla alternativ."

40 41
#: include/vlc_config_cat.h:37
#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:174
42
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:77
43 44
#: modules/gui/qt4/menus.cpp:965
#: modules/misc/dummy/dummy.c:67
45
msgid "Interface"
46
msgstr "Gränssnitt"
47

48
#: include/vlc_config_cat.h:38
49
msgid "Settings for VLC's interfaces"
50
msgstr "Inställningar för VLC:s gränssnitt"
51

52 53
#: include/vlc_config_cat.h:40
msgid "Main interfaces settings"
54
msgstr "Inställningar för huvudgränssnitt"
55

56
#: include/vlc_config_cat.h:42
57
msgid "Main interfaces"
58
msgstr "Huvudgränssnitt"
59

60
#: include/vlc_config_cat.h:43
61
msgid "Settings for the main interface"
62
msgstr "Inställningar för huvudgränssnittet"
63

64 65
#: include/vlc_config_cat.h:45
#: src/libvlc-module.c:170
66
msgid "Control interfaces"
67
msgstr "Kontrollgränssnitt"
68

69
#: include/vlc_config_cat.h:46
70
msgid "Settings for VLC's control interfaces"
71
msgstr "Inställningar för VLC:s kontrollgränssnitt"
72

73 74
#: include/vlc_config_cat.h:48
#: include/vlc_config_cat.h:49
75
#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:194
76
msgid "Hotkeys settings"
77 78
msgstr "Inställningar för snabbtangenter"

79 80 81 82 83 84 85 86 87
#: include/vlc_config_cat.h:52
#: src/input/es_out.c:2656
#: src/input/es_out.c:2690
#: src/libvlc-module.c:1504
#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:283
#: modules/gui/macosx/intf.m:611
#: modules/gui/macosx/output.m:170
#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:113
#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:178
88 89 90
#: modules/gui/macosx/wizard.m:380
#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:517
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:79
91 92
#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:487
#: modules/stream_out/es.c:93
93
#: modules/stream_out/transcode.c:200
94
msgid "Audio"
95
msgstr "Ljud"
96

97
#: include/vlc_config_cat.h:53
98
msgid "Audio settings"
99
msgstr "Inställningar för ljud"
Alexis de Lattre's avatar
Alexis de Lattre committed
100

101
#: include/vlc_config_cat.h:55
102
msgid "General audio settings"
103
msgstr "Allmänna ljudinställningar"
104

105 106
#: include/vlc_config_cat.h:57
#: include/vlc_config_cat.h:79
107
#: src/video_output/video_output.c:509
108
msgid "Filters"
109
msgstr "Filter"
110

111 112
#: include/vlc_config_cat.h:58
msgid "Audio filters are used to process the audio stream."
113
msgstr "Ljudfilter används för att bearbeta ljudströmmen."
Alexis de Lattre's avatar
Alexis de Lattre committed
114

115 116 117 118
#: include/vlc_config_cat.h:60
#: src/audio_output/input.c:112
#: modules/gui/macosx/intf.m:621
#: modules/gui/macosx/intf.m:622
119
msgid "Visualizations"
120
msgstr "Visualiseringar"
Alexis de Lattre's avatar
Alexis de Lattre committed
121

122 123
#: include/vlc_config_cat.h:61
#: src/audio_output/input.c:186
124
msgid "Audio visualizations"
125
msgstr "Ljudvisualiseringar"
126

127 128
#: include/vlc_config_cat.h:63
#: include/vlc_config_cat.h:75
129
msgid "Output modules"
130
msgstr "Utmatningsmoduler"
131

132 133
#: include/vlc_config_cat.h:64
msgid "General settings for audio output modules."
134
msgstr "Allmänna inställningar för ljudutmatningsmoduler."
135

136 137
#: include/vlc_config_cat.h:66
#: src/libvlc-module.c:1939
138
#: modules/stream_out/transcode.c:232
139
msgid "Miscellaneous"
140
msgstr "Diverse"
141

142
#: include/vlc_config_cat.h:67
143
msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
144 145
msgstr "Diverse ljudinställningar och moduler."

146 147 148 149 150 151 152 153 154
#: include/vlc_config_cat.h:70
#: src/input/es_out.c:2659
#: src/input/es_out.c:2739
#: src/libvlc-module.c:1557
#: modules/gui/macosx/intf.m:624
#: modules/gui/macosx/output.m:160
#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:102
#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:182
#: modules/gui/macosx/wizard.m:381
155 156
#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:518
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:80
157 158 159 160
#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:469
#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:291
#: modules/misc/dummy/dummy.c:105
#: modules/stream_out/es.c:101
161
#: modules/stream_out/transcode.c:169
162
msgid "Video"
163
msgstr "Video"
164

165
#: include/vlc_config_cat.h:71
166
msgid "Video settings"
167
msgstr "Inställningar för video"
168

169
#: include/vlc_config_cat.h:73
170
msgid "General video settings"
171
msgstr "Allmänna videoinställningar"
Alexis de Lattre's avatar
Alexis de Lattre committed
172

173
#: include/vlc_config_cat.h:77
174
msgid "Choose your preferred video output and configure it here."
175
msgstr "Välj din föredragna videoutmatningsmodul och konfigurera den här."
176

177 178
#: include/vlc_config_cat.h:81
msgid "Video filters are used to process the video stream."
179
msgstr "Videofilter används för att bearbeta videoströmmen."
180

181
#: include/vlc_config_cat.h:83
182
msgid "Subtitles/OSD"
183
msgstr "Undertexter/Skärmtext"
184

185
#: include/vlc_config_cat.h:84
186 187
msgid "Settings related to On-Screen-Display, subtitles and \"overlay subpictures\""
msgstr "Inställningar relaterade till skärmtexter, undertexter och \"overlay-underbilder\""
188

189
#: include/vlc_config_cat.h:93
190
msgid "Input / Codecs"
191
msgstr "Inmatning / Kodekar"
Alexis de Lattre's avatar
Alexis de Lattre committed
192

193 194
#: include/vlc_config_cat.h:94
msgid "Settings for input, demultiplexing, decoding and encoding"
195
msgstr "Inställningar för inmatning, demultiplexing, avkodning och kodning."
196

197
#: include/vlc_config_cat.h:97
198
msgid "Access modules"
199
msgstr "Åtkomstmoduler"
Clément Stenac's avatar
Clément Stenac committed
200

201
#: include/vlc_config_cat.h:99
202 203
msgid "Settings related to the various access methods. Common settings you may want to alter are HTTP proxy or caching settings."
msgstr "Inställningar relaterade till olika tillgångsmetoder. Vanliga inställningar du kanske vill ändra på är HTTP-proxy och inställningar för mellanlagring."
Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
204

205 206
#: include/vlc_config_cat.h:103
msgid "Stream filters"
207
msgstr "Strömfilter"
208

209
#: include/vlc_config_cat.h:105
210 211
msgid "Stream filters are special modules that allow advanced operations on the input side of VLC. Use with care..."
msgstr "Strömningsfilter är speciella moduler som tillåter avancerade operationer på insidan av VLC. Använd med försiktighet..."
212

213
#: include/vlc_config_cat.h:108
214
msgid "Demuxers"
215
msgstr "Demuxrar"
216

217
#: include/vlc_config_cat.h:109
218
msgid "Demuxers are used to separate audio and video streams."
219
msgstr "Demuxrar används för att separera ljud- och videoströmmar."
220

221
#: include/vlc_config_cat.h:111
222
msgid "Video codecs"
223
msgstr "Videokodekar"
Alexis de Lattre's avatar
Alexis de Lattre committed
224

225
#: include/vlc_config_cat.h:112
226
msgid "Settings for the video-only decoders and encoders."
227
msgstr "Inställningar för avkodare och kodare endast för video."
228

229
#: include/vlc_config_cat.h:114
230
msgid "Audio codecs"
231
msgstr "Ljudkodekar"
Clément Stenac's avatar
Clément Stenac committed
232

233
#: include/vlc_config_cat.h:115
234
msgid "Settings for the audio-only decoders and encoders."
235
msgstr "Inställningar för avkodare och kodare endast för ljud."
Clément Stenac's avatar
Clément Stenac committed
236

237
#: include/vlc_config_cat.h:117
238
msgid "Other codecs"
239
msgstr "Andra kodekar"
240

241
#: include/vlc_config_cat.h:118
242
msgid "Settings for audio+video and miscellaneous decoders and encoders."
243
msgstr "Inställningar för ljud+video och diverse avkodare och kodare."
Clément Stenac's avatar
Clément Stenac committed
244

245 246
#: include/vlc_config_cat.h:120
msgid "General Input"
247
msgstr "Allmän inmatning"
248 249 250

#: include/vlc_config_cat.h:121
msgid "General input settings. Use with care..."
251
msgstr "Allmänna inmatningsinställningar. Använd med försiktighet..."
Alexis de Lattre's avatar
Alexis de Lattre committed
252

253 254
#: include/vlc_config_cat.h:124
#: src/libvlc-module.c:1866
255
msgid "Stream output"
256
msgstr "Strömutmatning"
257

258
#: include/vlc_config_cat.h:126
259
msgid ""
260 261 262 263 264 265 266
"Stream output settings are used when acting as a streaming server or when saving incoming streams.\n"
"Streams are first muxed and then sent through an \"access output\" module that can either save the stream to a file, or stream it (UDP, HTTP, RTP/RTSP).\n"
"Sout streams modules allow advanced stream processing (transcoding, duplicating...)."
msgstr ""
"Inställningar för strömningsutmatning används när VLC agerar strömningsserver eller när inkommande strömmar sparas..\n"
"Strömmar behandlas och skickas sedan genom en \"åtkomstutmatningsmodul\" som antingen kan spara strömmen till en fil eller föra strömmen vidare (UDP, HTTP, RTP/RTSP).\n"
"Sout-strömningsmoduler tillåter avancerad strömbehandling (konvertering, dubblering...)."
267

268
#: include/vlc_config_cat.h:134
269
msgid "General stream output settings"
270
msgstr "Allmänna inställningar för strömutmatning"
Clément Stenac's avatar
Clément Stenac committed
271

272
#: include/vlc_config_cat.h:136
273
msgid "Muxers"
274
msgstr "Muxrar"
275

276
#: include/vlc_config_cat.h:138
277
msgid ""
278
"Muxers create the encapsulation formats that are used to put all the elementary streams (video, audio, ...) together. This setting allows you to always force a specific muxer. You should probably not do that.\n"
279 280
"You can also set default parameters for each muxer."
msgstr ""
281
"Muxrar skapar inkapslingsformaten som används för att lägga ihop alla elementära strömmar (video,ljud, ...). Denna inställning låter dig alltid tvinga fram användningen av en specifik muxer. Du bör antagligen inte göra det.\n"
282
"Du kan även ställa in standardparametrar för varje muxer."
Clément Stenac's avatar
Clément Stenac committed
283

284
#: include/vlc_config_cat.h:144
285
msgid "Access output"
286
msgstr "Åtkomstutmatning"
Alexis de Lattre's avatar
Alexis de Lattre committed
287

288
#: include/vlc_config_cat.h:146
289
msgid ""
290
"Access output modules control the ways the muxed streams are sent. This setting allows you to always force a specific access output method. You should probably not do that.\n"
291
"You can also set default parameters for each access output."
292 293
msgstr ""

294
#: include/vlc_config_cat.h:151
295
msgid "Packetizers"
296
msgstr "Paketerare"
Alexis de Lattre's avatar
Alexis de Lattre committed
297

298
#: include/vlc_config_cat.h:153
299
msgid ""
300
"Packetizers are used to \"preprocess\" the elementary streams before muxing. This setting allows you to always force a packetizer. You should probably not do that.\n"
301 302
"You can also set default parameters for each packetizer."
msgstr ""
303
"Paketerare används för att \"förbehandla\" de elementära strömmarna innan muxning. Den här inställningen låter dig alltid tvinga fram en paketerare. Du bör antagligen inte göra det.\n"
304
"Du kan även ställa in standardparametrar för varje paketerare."
305

306
#: include/vlc_config_cat.h:159
307
msgid "Sout stream"
308
msgstr "Sout-ström"
309

310
#: include/vlc_config_cat.h:160
311 312
msgid "Sout stream modules allow to build a sout processing chain. Please refer to the Streaming Howto for more information. You can configure default options for each sout stream module here."
msgstr "Sout-strömmoduler tillåter att man bygger en sout-behandlingskedja. Referera till Streaming Howto för mer information. Du kan konfigurera standardalternativ för varje sout-strömmodul här."
313

314 315
#: include/vlc_config_cat.h:165
#: modules/services_discovery/sap.c:124
316
msgid "SAP"
317
msgstr "SAP"
318

319
#: include/vlc_config_cat.h:167
320 321
msgid "SAP is a way to publically announce streams that are being sent using multicast UDP or RTP."
msgstr "SAP är ett sätt att publikt annonsera strömmar som sänds via multicast UDP eller RTP."
322

323
#: include/vlc_config_cat.h:170
324
msgid "VOD"
325
msgstr "VOD"
326

327
#: include/vlc_config_cat.h:171
328
msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
329
msgstr "VLC:s implementering av Video på begäran (VOD)"
330

331 332 333 334
#: include/vlc_config_cat.h:175
#: src/libvlc-module.c:2000
#: src/playlist/engine.c:119
#: modules/demux/playlist/playlist.c:66
335
#: modules/demux/playlist/playlist.c:67
336
#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:232
337 338
#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:326
#: modules/gui/macosx/intf.m:554
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
339
#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1262
340
#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:103
341 342
#: modules/gui/qt4/components/playlist/playlist.cpp:114
#: modules/gui/qt4/dialogs/playlist.cpp:43
343
#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:149
344
msgid "Playlist"
345
msgstr "Spellista"
346

347
#: include/vlc_config_cat.h:176
348 349
msgid "Settings related to playlist behaviour (e.g. playback mode) and to modules that automatically add items to the playlist (\"service discovery\" modules)."
msgstr "Inställningar relaterade till beteendet för spellistan (till exempel uppspelningsläge) och moduler som automatiskt lägger till objekt till spellistan (moduler för \"tjänsteidentifiering\")."
Clément Stenac's avatar
Clément Stenac committed
350

351
#: include/vlc_config_cat.h:180
352
msgid "General playlist behaviour"
353
msgstr "Allmänt beteende för spellista"
354

355 356
#: include/vlc_config_cat.h:181
#: modules/gui/macosx/playlist.m:448
357
#: modules/gui/macosx/playlist.m:449
358
msgid "Services discovery"
359
msgstr "Tjänsteidentifiering"
360

361
#: include/vlc_config_cat.h:182
362 363
msgid "Services discovery modules are facilities that automatically add items to playlist."
msgstr "Tjänsteidentifieringsmoduler är funktioner som automatiskt lägger till objekt till spellistan."
Clément Stenac's avatar
Clément Stenac committed
364

365 366
#: include/vlc_config_cat.h:186
#: src/libvlc-module.c:1816
Clément Stenac's avatar
Clément Stenac committed
367
msgid "Advanced"
368
msgstr "Avancerat"
369

370 371
#: include/vlc_config_cat.h:187
msgid "Advanced settings. Use with care..."
372
msgstr "Avancerade inställningar. Använd med försiktighet..."
Alexis de Lattre's avatar
Alexis de Lattre committed
373

374
#: include/vlc_config_cat.h:189
375
msgid "CPU features"
376
msgstr "Processorfunktioner"
377

378
#: include/vlc_config_cat.h:190
379 380
msgid "You can choose to disable some CPU accelerations here. Use with extreme care!"
msgstr "Du kan välja att inaktivera vissa processoraccelereringar här. Använd med extrem försiktighet!"
381

382
#: include/vlc_config_cat.h:193
383
msgid "Advanced settings"
384
msgstr "Avancerade inställningar"
Alexis de Lattre's avatar
Alexis de Lattre committed
385

386 387 388 389 390 391
#: include/vlc_config_cat.h:198
#: modules/gui/macosx/open.m:171
#: modules/gui/macosx/open.m:444
#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:253
#: modules/gui/pda/pda_interface.c:546
#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:240
392
msgid "Network"
393
msgstr "Nätverk"
394

395
#: include/vlc_config_cat.h:199
396
msgid "These modules provide network functions to all other parts of VLC."
397
msgstr "Dessa moduler tillhandahåller nätverksfunktioner till alla andra delar av VLC."
398

399
#: include/vlc_config_cat.h:202
400
msgid "Chroma modules settings"
401
msgstr "Inställningar för kromamoduler"
402

403
#: include/vlc_config_cat.h:203
404
msgid "These settings affect chroma transformation modules."
405
msgstr "Dessa inställningar påverkar kromatransformeringsmodulerna."
406

407
#: include/vlc_config_cat.h:205
408
msgid "Packetizer modules settings"
409
msgstr "Inställningar för paketerarmoduler"
410

411
#: include/vlc_config_cat.h:209
412
msgid "Encoders settings"
413
msgstr "Kodarinställningar"
414

415
#: include/vlc_config_cat.h:211
416
msgid "These are general settings for video/audio/subtitles encoding modules."
417
msgstr "Dessa är allmänna inställningar för kodningsmoduler för video/ljud/undertexter."
418

419
#: include/vlc_config_cat.h:214
420
msgid "Dialog providers settings"
421
msgstr "Inställningar för dialogleverantörer"
422

423
#: include/vlc_config_cat.h:216
424
msgid "Dialog providers can be configured here."
425
msgstr "Dialogleverantörer kan konfigureras här."
426

427
#: include/vlc_config_cat.h:218
428
msgid "Subtitle demuxer settings"
429
msgstr "Inställningar för undertextdemuxer"
430

431
#: include/vlc_config_cat.h:220
432 433
msgid "In this section you can force the behavior of the subtitle demuxer, for example by setting the subtitles type or file name."
msgstr "I den här sektionen kan du tvinga fram beteendet för undertextdemuxern, till exempel genom att ställa in undertexttypen eller filnamn."
434

435
#: include/vlc_config_cat.h:227
436
msgid "No help available"
437
msgstr "Ingen hjälp tillgänglig"
438

439
#: include/vlc_config_cat.h:228
440
msgid "There is no help available for these modules."
441
msgstr "Det finns ingen hjälp tillgänglig för dessa moduler."
Alexis de Lattre's avatar
Alexis de Lattre committed
442

443
#: include/vlc_interface.h:124
444 445
msgid ""
"\n"
446
"Warning: if you can't access the GUI anymore, open a command-line window, go to the directory where you installed VLC and run \"vlc -I qt\"\n"
447
msgstr ""
448
"\n"
449
"Varning: om du inte kan komma åt det grafiska gränssnittet längre, öppna ett kommandofönster, gå till katalogen där du har installerat VLC och kör \"vlc -I qt\"\n"
450

Rémi Denis-Courmont's avatar
Rémi Denis-Courmont committed
451
#: include/vlc_intf_strings.h:34
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
452 453 454
msgid "Quick &Open File..."
msgstr "Snabböppna fi&l..."

Rémi Denis-Courmont's avatar
Rémi Denis-Courmont committed
455
#: include/vlc_intf_strings.h:35
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
456
msgid "&Advanced Open..."
457
msgstr "&Avancerad öppna..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
458

Rémi Denis-Courmont's avatar
Rémi Denis-Courmont committed
459
#: include/vlc_intf_strings.h:36
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
460 461 462
msgid "Open &Directory..."
msgstr "Öppna &katalog..."

Rémi Denis-Courmont's avatar
Rémi Denis-Courmont committed
463
#: include/vlc_intf_strings.h:38
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
464
msgid "Select one or more files to open"
465 466
msgstr "Välj en eller flera filer att öppna"

Rémi Denis-Courmont's avatar
Rémi Denis-Courmont committed
467
#: include/vlc_intf_strings.h:42
468
msgid "Media &Information"
469
msgstr "Mediain&formation"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
470

Rémi Denis-Courmont's avatar
Rémi Denis-Courmont committed
471
#: include/vlc_intf_strings.h:43
472
msgid "&Codec Information"
473
msgstr "&Kodekinformation"
474

Rémi Denis-Courmont's avatar
Rémi Denis-Courmont committed
475
#: include/vlc_intf_strings.h:44
476
msgid "&Messages"
477
msgstr "&Meddelanden"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
478

Rémi Denis-Courmont's avatar
Rémi Denis-Courmont committed
479
#: include/vlc_intf_strings.h:45
480
msgid "Jump to Specific &Time"
481
msgstr "Hoppa till specifik &tid"
482

483 484
#: include/vlc_intf_strings.h:46
#: modules/gui/qt4/menus.cpp:596
485 486
msgid "&Bookmarks"
msgstr "&Bokmärken"
487

488 489
#: include/vlc_intf_strings.h:47
msgid "&VLM Configuration"
490
msgstr "&VLM-konfiguration"
491

492 493
#: include/vlc_intf_strings.h:49
msgid "&About"
494
msgstr "&Om"
495

496 497
#: include/vlc_intf_strings.h:52
#: modules/control/rc.c:76
498
#: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:64
499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512
#: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:154
#: modules/gui/macosx/intf.m:547
#: modules/gui/macosx/intf.m:592
#: modules/gui/macosx/intf.m:679
#: modules/gui/macosx/intf.m:686
#: modules/gui/macosx/intf.m:1944
#: modules/gui/macosx/intf.m:1945
#: modules/gui/macosx/intf.m:1946
#: modules/gui/macosx/intf.m:1947
#: modules/gui/macosx/playlist.m:436
#: modules/gui/pda/pda_interface.c:260
#: modules/gui/pda/pda_interface.c:261
#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:101
#: modules/gui/qt4/menus.cpp:728
513
#: modules/gui/qt4/ui/open.h:275
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
514 515 516
msgid "Play"
msgstr "Spela upp"

517
#: include/vlc_intf_strings.h:53
518
msgid "Fetch Information"
519
msgstr "Hämta information"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
520

521 522
#: include/vlc_intf_strings.h:54
#: modules/gui/macosx/playlist.m:437
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
523
#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1252
524 525
#: modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:46
#: modules/gui/qt4/ui/open_file.h:207
526 527
#: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.h:105
#: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:173
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
528 529 530
msgid "Delete"
msgstr "Ta bort"

531
#: include/vlc_intf_strings.h:55
532 533 534
msgid "Information..."
msgstr "Information..."

535
#: include/vlc_intf_strings.h:56
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
536
msgid "Sort"
537
msgstr "Sortera"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
538

539
#: include/vlc_intf_strings.h:57
540
msgid "Add Node"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
541 542
msgstr "Lägg till nod"

543
#: include/vlc_intf_strings.h:58
544
msgid "Stream..."
545
msgstr "Strömma..."
546

547
#: include/vlc_intf_strings.h:59
548
msgid "Save..."
549
msgstr "Spara..."
550

551
#: include/vlc_intf_strings.h:60
Felix Paul Kühne's avatar
Felix Paul Kühne committed
552
msgid "Open Folder..."
553
msgstr "Öppna mapp..."
Felix Paul Kühne's avatar
Felix Paul Kühne committed
554

555 556
#: include/vlc_intf_strings.h:64
#: src/libvlc-module.c:1179
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
557
msgid "Repeat all"
558
msgstr "Upprepa alla"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
559

560
#: include/vlc_intf_strings.h:65
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
561
msgid "Repeat one"
562
msgstr "Upprepa en gång"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
563

564
#: include/vlc_intf_strings.h:66
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
565
msgid "No repeat"
566
msgstr "Upprepa inte"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
567

568 569 570 571
#: include/vlc_intf_strings.h:68
#: src/libvlc-module.c:1395
#: modules/gui/macosx/controls.m:1014
#: modules/gui/macosx/intf.m:598
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
572 573 574
msgid "Random"
msgstr "Slumpmässig"

575
#: include/vlc_intf_strings.h:69
Felix Paul Kühne's avatar
Felix Paul Kühne committed
576 577
msgid "Random off"
msgstr "Slumpmässig av"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
578

579
#: include/vlc_intf_strings.h:71
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
580 581 582
msgid "Add to playlist"
msgstr "Lägg till i spellista"

583
#: include/vlc_intf_strings.h:72
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
584
msgid "Add to media library"
585
msgstr "Lägg till i mediabibliotek"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
586

587
#: include/vlc_intf_strings.h:74
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
588
msgid "Add file..."
589
msgstr "Lägg till fil..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
590

591
#: include/vlc_intf_strings.h:75
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
592
msgid "Advanced open..."
593
msgstr "Avancerad öppna..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
594

595
#: include/vlc_intf_strings.h:76
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
596
msgid "Add directory..."
597
msgstr "Lägg till katalog..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
598

599
#: include/vlc_intf_strings.h:78
600
msgid "Save Playlist to &File..."
601
msgstr "Spara spellista till &fil..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
602

603 604
#: include/vlc_intf_strings.h:79
msgid "Open Play&list..."
605
msgstr "Öppna spe&llista..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
606

607
#: include/vlc_intf_strings.h:81
608
#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1141
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
609 610 611
msgid "Search"
msgstr "Sök"

612
#: include/vlc_intf_strings.h:82
613
msgid "Search Filter"
614
msgstr "Sökfilter"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
615

616 617
#: include/vlc_intf_strings.h:84
msgid "&Services Discovery"
618
msgstr "T&jänsteidentifiering"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
619

620
#: include/vlc_intf_strings.h:88
621 622
msgid "Some options are available but hidden. Check \"Advanced options\" to see them."
msgstr "Vissa alternativ är tillgängliga men dolda. Kryssa i \"Avancerade alternativ\" för att se dem."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
623

624 625
#: include/vlc_intf_strings.h:93
#: modules/gui/macosx/extended.m:77
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
626 627 628
msgid "Image clone"
msgstr "Bildklon"

629
#: include/vlc_intf_strings.h:94
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
630
msgid "Clone the image"
631
msgstr "Klona bilden"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
632

633
#: include/vlc_intf_strings.h:96
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
634
msgid "Magnification"
635
msgstr "Förstoring"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
636

637
#: include/vlc_intf_strings.h:97
638 639
msgid "Magnify a part of the video. You can select which part of the image should be magnified."
msgstr "Förstora en del av videon. Du kan välja vilken del av bilden som ska förstoras."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
640

641 642
#: include/vlc_intf_strings.h:100
#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:912
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
643
msgid "Waves"
644
msgstr "Vågor"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
645

646
#: include/vlc_intf_strings.h:101
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
647 648 649 650
#, fuzzy
msgid "\"Waves\" video distortion effect"
msgstr "Välj effekt"

651
#: include/vlc_intf_strings.h:103
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
652 653 654 655
#, fuzzy
msgid "\"Water surface\" video distortion effect"
msgstr "Välj effekt"

656
#: include/vlc_intf_strings.h:105
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
657 658 659 660
#, fuzzy
msgid "Image colors inversion"
msgstr "Bildklon"

661
#: include/vlc_intf_strings.h:107
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
662
msgid "Split the image to make an image wall"
663
msgstr "Dela upp bilden för att göra en bildvägg"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
664

665
#: include/vlc_intf_strings.h:109
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
666 667 668 669
msgid ""
"Create a \"puzzle game\" with the video.\n"
"The video gets split in parts that you must sort."
msgstr ""
670 671
"Skapa ett \"pusselspel\" av videon.\n"
"Videon delas upp i bitar som du måste sortera."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
672

673
#: include/vlc_intf_strings.h:112
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
674 675 676 677 678
msgid ""
"\"Edge detection\" video distortion effect.\n"
"Try changing the various settings for different effects"
msgstr ""

679
#: include/vlc_intf_strings.h:115
680
msgid "\"Color detection\" effect. The whole image will be turned to black and white, except the parts that are of the color that you select in the settings."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
681 682
msgstr ""

683
#: include/vlc_intf_strings.h:119
684 685 686 687 688
msgid "<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" /></head><body><h2>Welcome to VLC media player Help</h2><h3>Documentation</h3><p>You can find VLC documentation on VideoLAN's <a href=\"http://wiki.videolan.org\">wiki</a> website.</p><p>If you are a newcomer to VLC media player, please read the<br><a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies\"><em>Introduction to VLC media player</em></a>.</p><p>You will find some information on how to use the player in the <br>\"<a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:Play_HowTo\"><em>How to play files with VLC media player</em></a>\" document.</p><p>For all the saving, converting, transcoding, encoding, muxing and streaming tasks, you should find useful information in the <a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:Streaming_HowTo\">Streaming Documentation</a>.</p><p>If you are unsure about terminology, please consult the <a href=\"http://wiki.videolan.org/Knowledge_Base\">knowledge base</a>.</p><p>To understand the main keyboard shortcuts, read the <a href=\"http://wiki.videolan.org/Hotkeys\">shortcuts</a> page.</p><h3>Help</h3><p>Before asking any question, please refer yourself to the <a href=\"http://www.videolan.org/support/faq.html\">FAQ</a>.</p><p>You might then get (and give) help on the <a href=\"http://forum.videolan.org\">Forums</a>, the <a href=\"http://www.videolan.org/vlc/lists.html\">mailing-lists</a> or our IRC channel (<em>#videolan</em> on irc.freenode.net).</p><h3>Contribute to the project</h3><p>You can help the VideoLAN project giving some of your time to help the community, to design skins, to translate the documentation, to test and to code. You can also give funds and material to help us. And of course, you can <b>promote</b> VLC media player.</p></body></html>"
msgstr "<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" /></head><body><h2>Välkommen till hjälp för Mediaspelaren VLC</h2><h3>Dokumentation</h3><p>Du kan hitta dokumentation för VLC på VideoLAN:s <a href=\"http://wiki.videolan.org\">wikisidor</a>.</p><p>Om du är nybörjare och vill veta mer om Mediaspelaren VLC så kan du läsa<br><a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies\"><em>Introduktion till Mediaspelaren VLC</em></a> (engelska).</p><p>Du kan hitta information om hur man använder spelaren i dokumentet <br>\"<a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:Play_HowTo\"><em>Hur man spelar upp filer med Mediaspelaren VLC</em></a>\" (engelska).</p><p>För information om hur man sparar, konverterar, kodar om, kodar, muxar och strömmar, kan du ha användning av informationen i dokumentet <a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:Streaming_HowTo\">Dokumentation om strömning</a> (engelska).</p><p>Om du är osäker på terminologin kan du ta en titt i <a href=\"http://wiki.videolan.org/Knowledge_Base\">kunskapsbasen</a> (engelska).</p><p>För att förstår de grundläggande tangentbordsgenvägarna kan du läsa på sidan om <a href=\"http://wiki.videolan.org/Hotkeys\">genvägar</a> (engelska).</p><h3>Hjälp</h3><p>Innan du ställer några frågor kan du se vår sida för <a href=\"http://wiki.videolan.org/Frequently_Asked_Questions\">Frågor och svar</a>.</p><p>Du kanske då kan få (och ge) hjälp på vårt <a href=\"http://forum.videolan.org\">forum</a>, våra <a href=\"http://www.videolan.org/vlc/lists.html\">sändlistor</a> eller på vår irc-kanal (<em>#videolan</em> på irc.freenode.net ).</p><h3>Bidra till projektet</h3><p>Du kan hjälpa VideoLAN-projektet genom att ge lite av din tid till att hjälpa gemenskapen att designa skal, översätta dokumentationen, testa och att programmera. Du kan även donera pengar och materiell för att hjälpa oss. Och så klart kan du hjälpa oss att <b>sprida</b> Mediaspelaren VLC.</p></body></html>"

#: src/audio_output/filters.c:159
#: src/audio_output/filters.c:206
689
#: src/audio_output/filters.c:229
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
690
msgid "Audio filtering failed"
691
msgstr "Ljudfiltrering misslyckades"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
692

693 694
#: src/audio_output/filters.c:160
#: src/audio_output/filters.c:207
695
#: src/audio_output/filters.c:230
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
696 697
#, c-format
msgid "The maximum number of filters (%d) was reached."
698
msgstr "Det maximala antalet filter (%d) nåddes."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
699

700 701 702 703 704 705
#: src/audio_output/input.c:114
#: src/audio_output/input.c:160
#: src/input/es_out.c:890
#: src/libvlc-module.c:608
#: src/video_output/video_output.c:1756
#: modules/video_filter/postproc.c:225
706
msgid "Disable"
707
msgstr "Inaktivera"
708

709 710
#: src/audio_output/input.c:116
#: modules/visualization/visual/visual.c:131
711
msgid "Spectrometer"
712
msgstr "Spektrometer"
713

714
#: src/audio_output/input.c:118
715
msgid "Scope"
716
msgstr ""
717

718
#: src/audio_output/input.c:120
719
msgid "Spectrum"
720
msgstr "Spektrum"
721

722
#: src/audio_output/input.c:122
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
723 724 725 726
#, fuzzy
msgid "Vu meter"
msgstr "Vout-filter"

727 728 729 730
#: src/audio_output/input.c:157
#: modules/audio_filter/equalizer.c:75
#: modules/gui/macosx/equalizer.m:153
#: modules/gui/macosx/equalizer.m:167
731
msgid "Equalizer"
732
msgstr "Equalizer"
733

734 735
#: src/audio_output/input.c:179
#: src/libvlc-module.c:308
736
msgid "Audio filters"
737
msgstr "Ljudfilter"
738

739
#: src/audio_output/input.c:201
740
msgid "Replay gain"
741
msgstr "Uppspelningsförstärkning"
742

743 744 745 746
#: src/audio_output/output.c:102
#: src/audio_output/output.c:129
#: modules/access/vcdx/info.c:121
#: modules/gui/macosx/intf.m:617
747
#: modules/gui/macosx/intf.m:618
748
msgid "Audio Channels"
749 750
msgstr "Ljudkanaler"

751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763
#: src/audio_output/output.c:105
#: src/audio_output/output.c:140
#: modules/access/alsa.c:70
#: modules/access/oss.c:65
#: modules/access/v4l2.c:228
#: modules/audio_output/alsa.c:196
#: modules/audio_output/alsa.c:227
#: modules/audio_output/directx.c:554
#: modules/audio_output/oss.c:206
#: modules/audio_output/portaudio.c:399
#: modules/audio_output/sdl.c:184
#: modules/audio_output/sdl.c:201
#: modules/audio_output/waveout.c:517
764
#: modules/codec/twolame.c:71
765
msgid "Stereo"
766
msgstr "Stereo"
767

768 769 770 771 772 773 774 775 776 777
#: src/audio_output/output.c:107
#: src/audio_output/output.c:143
#: src/libvlc-module.c:402
#: src/libvlc-module.c:451
#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:96
#: modules/codec/dvbsub.c:75
#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:187
#: modules/codec/zvbi.c:79
#: modules/control/gestures.c:91
#: modules/gui/fbosd.c:162
778 779
#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:885
#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:938
780 781 782 783 784 785
#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:943
#: modules/video_filter/logo.c:99
#: modules/video_filter/marq.c:138
#: modules/video_filter/mosaic.c:172
#: modules/video_filter/osdmenu.c:85
#: modules/video_filter/rss.c:171
786
msgid "Left"
787
msgstr "Vänster"
788

789 790 791 792 793 794 795 796