sl.po 853 KB
Newer Older
1 2 3
# Slovenian translation of VLC.
# Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org> 2005 - 2010.
# 
4 5
msgid ""
msgstr ""
6
"Project-Id-Version: vlc 1.0\n"
7
"Report-Msgid-Bugs-To: vlc-devel@videolan.org\n"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
8
"POT-Creation-Date: 2010-04-12 23:59+0100\n"
9
"PO-Revision-Date: 2010-01-23 20:55+0100\n"
10
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
11 12 13 14
"Language-Team: Slovenian <sl@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
15 16 17
"Language: Slovenian\n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
"%100==4 ? 3 : 0);\n"
18
"X-Poedit-Language: Slovenian\n"
19 20 21
"X-Poedit-Country: SLOVENIA\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"

22
#: include/vlc_common.h:916
23 24 25 26 27 28
msgid ""
"This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
"You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
"see the file named COPYING for details.\n"
"Written by the VideoLAN team; see the AUTHORS file.\n"
msgstr ""
29
"Program je na voljo brez vsakršne GARANCIJE.\n"
30 31 32 33
"Program si je mogoče izmenjevati pod pogoji GNU Splošnega javnega "
"dovoljenja;\n"
"Več podrobnosti je zapisanih v datoteki COPYING.\n"
"Program ureja ekipa VideoLAN; podrobnosti so zapisane v AUTHORS datoteki.\n"
34

35
#: include/vlc_config_cat.h:32
36
msgid "VLC preferences"
37
msgstr "Možnosti VLC"
38

39
#: include/vlc_config_cat.h:34
40 41 42
msgid "Select \"Advanced Options\" to see all options."
msgstr "Izberite \"Podrobni pogled\" za spreminjanje vseh nastavitev."

43 44
#: include/vlc_config_cat.h:37 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:180
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:81
45
#: modules/gui/qt4/menus.cpp:1013 modules/misc/dummy/dummy.c:69
46 47 48
msgid "Interface"
msgstr "Vmesnik"

49
#: include/vlc_config_cat.h:38
50 51 52
msgid "Settings for VLC's interfaces"
msgstr "Nastavitve vmesnikov predvajalnika VLC"

53 54
#: include/vlc_config_cat.h:40
msgid "Main interfaces settings"
55
msgstr "Nastavitve glavnega vmesnika"
56

57
#: include/vlc_config_cat.h:42
58 59 60
msgid "Main interfaces"
msgstr "Glavni vmesniki"

61
#: include/vlc_config_cat.h:43
62 63 64
msgid "Settings for the main interface"
msgstr "Nastavitve glavnega vmesnika"

65
#: include/vlc_config_cat.h:45 src/libvlc-module.c:185
66 67 68
msgid "Control interfaces"
msgstr "Nadzorni vmesniki"

69
#: include/vlc_config_cat.h:46
70
msgid "Settings for VLC's control interfaces"
71
msgstr "Nastavitve nadzornih vmesnikov predvajalnika VLC"
72

73
#: include/vlc_config_cat.h:48 include/vlc_config_cat.h:49
74
#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:200
75 76 77
msgid "Hotkeys settings"
msgstr "Nastavitve hitrih tipk"

78
#: include/vlc_config_cat.h:52 src/input/es_out.c:2840 src/input/es_out.c:2880
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
79 80 81 82
#: src/libvlc-module.c:1567 modules/access/imem.c:69
#: modules/gui/macosx/intf.m:667 modules/gui/macosx/output.m:170
#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:114 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:184
#: modules/gui/macosx/wizard.m:380
83 84
#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:507
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:83
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
85 86
#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:487 modules/services_discovery/mediadirs.c:77
#: modules/stream_out/es.c:93 modules/stream_out/transcode/transcode.c:192
87 88 89
msgid "Audio"
msgstr "Zvok"

90
#: include/vlc_config_cat.h:53
91
msgid "Audio settings"
92
msgstr "Nastavitve zvoka"
93

94
#: include/vlc_config_cat.h:55
95
msgid "General audio settings"
96
msgstr "Splošne nastavitve zvoka"
97

98
#: include/vlc_config_cat.h:57 include/vlc_config_cat.h:79
99
#: src/video_output/video_output.c:482
100 101 102
msgid "Filters"
msgstr "Filtri"

103 104
#: include/vlc_config_cat.h:58
msgid "Audio filters are used to process the audio stream."
105
msgstr "Filtri zvoka so uporabljeni pri obdelavi zvočnega pretoka."
106

107 108
#: include/vlc_config_cat.h:60 src/audio_output/input.c:108
#: modules/gui/macosx/intf.m:677 modules/gui/macosx/intf.m:678
109
msgid "Visualizations"
110
msgstr "Ponazoritve"
111

112
#: include/vlc_config_cat.h:61 src/audio_output/input.c:182
113
msgid "Audio visualizations"
114
msgstr "Ponazoritve zvoka"
115

116
#: include/vlc_config_cat.h:63 include/vlc_config_cat.h:75
117 118 119
msgid "Output modules"
msgstr "Odvodne enote"

120 121
#: include/vlc_config_cat.h:64
msgid "General settings for audio output modules."
122
msgstr "Splošne nastavitve za enote odvajanja zvoka."
123

124 125
#: include/vlc_config_cat.h:66 src/libvlc-module.c:2039
#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:226
126
msgid "Miscellaneous"
127
msgstr "Razno"
128

129
#: include/vlc_config_cat.h:67
130
msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
131
msgstr "Različne nastavitve zvoka in enot."
132

133
#: include/vlc_config_cat.h:70 src/input/es_out.c:2843 src/input/es_out.c:2927
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
134 135 136 137
#: src/libvlc-module.c:1620 modules/access/imem.c:69
#: modules/gui/macosx/intf.m:680 modules/gui/macosx/output.m:160
#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:103 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:188
#: modules/gui/macosx/wizard.m:381
138 139
#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:508
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:85
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
140
#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:469 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:321
141 142
#: modules/misc/dummy/dummy.c:106 modules/services_discovery/mediadirs.c:70
#: modules/stream_out/es.c:101 modules/stream_out/transcode/transcode.c:161
143 144 145
msgid "Video"
msgstr "Slika"

146
#: include/vlc_config_cat.h:71
147 148 149
msgid "Video settings"
msgstr "Nastavitve slike"

150
#: include/vlc_config_cat.h:73
151
msgid "General video settings"
152
msgstr "Splošne nastavitve slike"
153

154
#: include/vlc_config_cat.h:77
155
msgid "Choose your preferred video output and configure it here."
156
msgstr "Nastavite in uporabite želeno odvajanje slikovnega zapisa."
157

158 159
#: include/vlc_config_cat.h:81
msgid "Video filters are used to process the video stream."
160
msgstr "Filtri slike so uporabljeni pri obdelavi slikovnega pretoka."
161

162
#: include/vlc_config_cat.h:83
163 164 165
msgid "Subtitles/OSD"
msgstr "Podnapisi/OSD"

166
#: include/vlc_config_cat.h:84
167
msgid ""
168
"Settings related to On-Screen-Display, subtitles and \"overlay subpictures\""
169
msgstr ""
170 171
"Različne nastavitve prikazovanja besedila podnapisov in \"prekrivnih nalepk"
"\" na zaslonu."
172

173
#: include/vlc_config_cat.h:93
174 175 176
msgid "Input / Codecs"
msgstr "Dovod / Kodek"

177 178
#: include/vlc_config_cat.h:94
msgid "Settings for input, demultiplexing, decoding and encoding"
179
msgstr "Nastavitve dovajanja, deljenja, kodiranja in dekodiranja."
180

181
#: include/vlc_config_cat.h:97
182 183 184
msgid "Access modules"
msgstr "Enote dostopa"

185
#: include/vlc_config_cat.h:99
186
msgid ""
187 188
"Settings related to the various access methods. Common settings you may want "
"to alter are HTTP proxy or caching settings."
189
msgstr ""
190
"Nastavitve v povezavi z različnimi metodami dostopa. Splošne nastavitve "
191
"vsebujejo podatke HTTP namestniškega strežnika in vrednosti predpomnilnika."
192

193 194
#: include/vlc_config_cat.h:103
msgid "Stream filters"
195
msgstr "Filtri pretoka"
196

197
#: include/vlc_config_cat.h:105
198
msgid ""
199 200
"Stream filters are special modules that allow advanced operations on the "
"input side of VLC. Use with care..."
201
msgstr ""
202
"Filtri pretoka so posebne enote, ki omogočajo uporabno naprednih opravil "
203
"pretakanja medijev v predvajalnik VLC. Nastavitve spreminjajte samo, če ste "
204
"res prepričani v svoje znanje."
205

206
#: include/vlc_config_cat.h:108
207
msgid "Demuxers"
208
msgstr "Odvijalnik"
209

210
#: include/vlc_config_cat.h:109
211
msgid "Demuxers are used to separate audio and video streams."
212
msgstr "Odvijalniki se uporabljajo za ločevanje zapisa zvoka in slike. "
213

214
#: include/vlc_config_cat.h:111
215 216 217
msgid "Video codecs"
msgstr "Slikovni kodeki"

218
#: include/vlc_config_cat.h:112
219 220
#, fuzzy
msgid "Settings for the video, images or video+audio decoders and encoders."
221 222
msgstr "Nastavitve kodiranja in dekodiranja slike."

223
#: include/vlc_config_cat.h:114
224 225 226
msgid "Audio codecs"
msgstr "Kodeki zvoka"

227
#: include/vlc_config_cat.h:115
228 229 230
msgid "Settings for the audio-only decoders and encoders."
msgstr "Nastavitve kodiranja in dekodiranja zvoka."

231
#: include/vlc_config_cat.h:117
232 233 234
#, fuzzy
msgid "Subtitles codecs"
msgstr "Kodek podnapisov"
235

236
#: include/vlc_config_cat.h:118
237 238 239
#, fuzzy
msgid "Settings for subtitles, teletext and CC decoders and encoders."
msgstr "Nastavitve kodiranja in dekodiranja slike."
240

241 242
#: include/vlc_config_cat.h:120
msgid "General Input"
243
msgstr "Splošni dovod"
244 245 246

#: include/vlc_config_cat.h:121
msgid "General input settings. Use with care..."
247
msgstr "Splošne nastavitve dovajanja. Uporabite previdno ..."
248

249
#: include/vlc_config_cat.h:124 src/libvlc-module.c:1959
250 251 252
msgid "Stream output"
msgstr "Prikaz pretoka"

253
#: include/vlc_config_cat.h:126
254
msgid ""
255 256
"Stream output settings are used when acting as a streaming server or when "
"saving incoming streams.\n"
257 258 259 260 261
"Streams are first muxed and then sent through an \"access output\" module "
"that can either save the stream to a file, or stream it (UDP, HTTP, RTP/"
"RTSP).\n"
"Sout streams modules allow advanced stream processing (transcoding, "
"duplicating...)."
262
msgstr ""
263
"Odvod zapisov dovoljuje predvajalniku, da se vede kot strežnik ali da "
264
"shranjuje dovodne zapise.\n"
265
"Zapisi so najprej zviti in potem poslani preko \"dostopnega odvoda\", ki "
266 267
"zapise shrani ali pa jih pretoči (UDP, HTTP, RTP/RTSP).\n"
"Serijske odvodne enote zapisov dovolijo napredno pretočno obdelavo "
268
"(prekodiranje, podvojevanje, ...)."
269

270
#: include/vlc_config_cat.h:134
271
msgid "General stream output settings"
272
msgstr "Splošne nastavitve odvoda zapisa"
273

274
#: include/vlc_config_cat.h:136
275
msgid "Muxers"
276
msgstr "Zvijalniki"
277

278
#: include/vlc_config_cat.h:138
279
msgid ""
280 281 282
"Muxers create the encapsulation formats that are used to put all the "
"elementary streams (video, audio, ...) together. This setting allows you to "
"always force a specific muxer. You should probably not do that.\n"
283 284
"You can also set default parameters for each muxer."
msgstr ""
285 286 287 288
"Zvijalniki pakirajo osnovne zapise (zvok, slika, ...) v enotno embalažo. "
"Nastavitev omogoča, da je vedno uporabljen posebej določen zvijalnik. "
"Spreminjanje nastavitve ni priporočljivo.\n"
"Mogoče je določiti privzete parametre za vsak zvijalnik posebej."
289

290
#: include/vlc_config_cat.h:144
291 292 293
msgid "Access output"
msgstr "Dostopni odvod"

294
#: include/vlc_config_cat.h:146
295
msgid ""
296 297 298
"Access output modules control the ways the muxed streams are sent. This "
"setting allows you to always force a specific access output method. You "
"should probably not do that.\n"
299 300
"You can also set default parameters for each access output."
msgstr ""
301 302 303
"Enote dostopa dovoda nadzirajo pošiljanje zvitih zapisov. Nastavitev omogoča "
"da vedno uporabite izbrano metodo dostopa. Spreminjanje nastavitve ni "
"priporočljivo.\n"
304
"Možnost imate tudi nastaviti privzete parametre za vsak dostopni odvod."
305

306
#: include/vlc_config_cat.h:151
307 308 309
msgid "Packetizers"
msgstr "Paketnik"

310
#: include/vlc_config_cat.h:153
311
msgid ""
312 313 314
"Packetizers are used to \"preprocess\" the elementary streams before muxing. "
"This setting allows you to always force a packetizer. You should probably "
"not do that.\n"
315 316
"You can also set default parameters for each packetizer."
msgstr ""
317
"Paketniki se uporabljajo pri \"obdelavi\" osnovnih zapisov pretoka pred "
318
"zvijanjem. Nastavitev določa uporabo določenega paketnika. Spreminjanje "
319
"nastavitve ni priporočljivo.\n"
320
"Mogoče je določiti tudi privzete parametre za izbrani paketnik."
321

322
#: include/vlc_config_cat.h:159
323
msgid "Sout stream"
324
msgstr "Serijski odvodni zapis."
325

326
#: include/vlc_config_cat.h:160
327 328 329 330 331
msgid ""
"Sout stream modules allow to build a sout processing chain. Please refer to "
"the Streaming Howto for more information. You can configure default options "
"for each sout stream module here."
msgstr ""
332 333 334
"Serijski izhod enot pretoka dovoljujejo izgradnjo serijskih verig obdelave. "
"Več podrobnosti je mogoče najti v priročniku. Nastavite lahko različne "
"možnosti za vsak serijski izhod pretoka."
335

336
#: include/vlc_config_cat.h:165 modules/services_discovery/sap.c:120
337 338 339
msgid "SAP"
msgstr "SAP"

340
#: include/vlc_config_cat.h:167
341 342 343 344
msgid ""
"SAP is a way to publically announce streams that are being sent using "
"multicast UDP or RTP."
msgstr ""
345 346
"SAP je način javnega objavljanja pretokov, ki se razširjajo preko "
"skupinskega pošiljanja UDP ali RTP protokola."
347

348
#: include/vlc_config_cat.h:170
349 350 351
msgid "VOD"
msgstr "VOD"

352
#: include/vlc_config_cat.h:171
353 354 355
msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
msgstr "Dopolnilo VLC programa za predvajanje Videa na zahtevo"

356 357 358
#: include/vlc_config_cat.h:175 src/libvlc-module.c:2101
#: src/playlist/engine.c:131 modules/demux/playlist/playlist.c:69
#: modules/demux/playlist/playlist.c:70 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:75
359 360 361 362
#: modules/gui/macosx/intf.m:608 modules/gui/qt4/components/controller.hpp:106
#: modules/gui/qt4/components/playlist/playlist.cpp:126
#: modules/gui/qt4/components/playlist/selector.cpp:259
#: modules/gui/qt4/dialogs/playlist.cpp:41
363
msgid "Playlist"
364
msgstr "Seznam predvajanja"
365

366
#: include/vlc_config_cat.h:176
367 368 369 370
msgid ""
"Settings related to playlist behaviour (e.g. playback mode) and to modules "
"that automatically add items to the playlist (\"service discovery\" modules)."
msgstr ""
371
"Nastavitve povezane z vedenjem seznama predvajanja (primer: način "
372 373
"predvajanja) in nastavitve enot samodejnega dodajanja predmetov na seznam "
"predvajanja (\"odkrivanje storitev\")."
374

375
#: include/vlc_config_cat.h:180
376
msgid "General playlist behaviour"
377
msgstr "Splošne lastnosti seznama predvajanja"
378

379 380
#: include/vlc_config_cat.h:181 modules/gui/macosx/playlist.m:476
#: modules/gui/macosx/playlist.m:477
381 382 383
msgid "Services discovery"
msgstr "Odkrivanje storitev"

384
#: include/vlc_config_cat.h:182
385 386 387 388 389
msgid ""
"Services discovery modules are facilities that automatically add items to "
"playlist."
msgstr ""
"Enote odkrivanja storitev so namenjene samodejnemu dodajanju predmetov na "
390
"seznam predvajanja."
391

392
#: include/vlc_config_cat.h:186 src/libvlc-module.c:1906
393 394 395
msgid "Advanced"
msgstr "Napredno"

396 397
#: include/vlc_config_cat.h:187
msgid "Advanced settings. Use with care..."
398
msgstr "Napredne nastavitve. Uporabljajte previdno ..."
399

400
#: include/vlc_config_cat.h:189
401
msgid "CPU features"
402
msgstr "Značilnosti CPE"
403

404
#: include/vlc_config_cat.h:190
405
msgid ""
406
"You can choose to disable some CPU accelerations here. Use with extreme care!"
407
msgstr ""
408 409
"Onemogočiti je mogoče nekatere možnosti pospeševanja CPE. Možnost "
"uporabljajte skrajno previdno!"
410

411
#: include/vlc_config_cat.h:193
412
msgid "Advanced settings"
413
msgstr "Napredne nastavitve"
414

415 416
#: include/vlc_config_cat.h:198 modules/gui/macosx/open.m:180
#: modules/gui/macosx/open.m:459 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:259
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
417
#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:318
418
msgid "Network"
419
msgstr "Omrežje"
420

421
#: include/vlc_config_cat.h:199
422
msgid "These modules provide network functions to all other parts of VLC."
423
msgstr ""
424 425
"Enote ponujajo podporo omrežnemu delovanju vsem drugim delom predvajalnika "
"VLC."
426

427
#: include/vlc_config_cat.h:202
428 429 430
msgid "Chroma modules settings"
msgstr "Nastavitve barvnih enot"

431
#: include/vlc_config_cat.h:203
432 433 434
msgid "These settings affect chroma transformation modules."
msgstr "Nastavitve enot barvnega pretvarjanja."

435
#: include/vlc_config_cat.h:205
436 437 438
msgid "Packetizer modules settings"
msgstr "Nastavitve enot paketnika"

439
#: include/vlc_config_cat.h:209
440 441 442
msgid "Encoders settings"
msgstr "Nastavitve kodirnikov"

443
#: include/vlc_config_cat.h:211
444
msgid "These are general settings for video/audio/subtitles encoding modules."
445
msgstr ""
446
"Splošne nastavitve kodiranja slikovnih in zvočnih enote ter kodiranje "
447
"podnapisov."
448

449
#: include/vlc_config_cat.h:214
450 451 452
msgid "Dialog providers settings"
msgstr "Nastavitve oken ponudnikov"

453
#: include/vlc_config_cat.h:216
454
msgid "Dialog providers can be configured here."
455
msgstr "Okna ponudnikov nastavljate med izbranimi možnostmi."
456

457
#: include/vlc_config_cat.h:218
458
msgid "Subtitle demuxer settings"
459
msgstr "Nastavitve odvijalnika podnapisov"
460

461
#: include/vlc_config_cat.h:220
462 463 464 465
msgid ""
"In this section you can force the behavior of the subtitle demuxer, for "
"example by setting the subtitles type or file name."
msgstr ""
466
"Nastavitve odvijalnika podnapisov določajo vedenje, vrsta besedila in "
467
"privzete besedilne datoteke."
468

469
#: include/vlc_config_cat.h:227
470
msgid "No help available"
471
msgstr "Na voljo ni pomoči"
472

473
#: include/vlc_config_cat.h:228
474
msgid "There is no help available for these modules."
475
msgstr "Za te enote ni na voljo pomoči."
476

477
#: include/vlc_interface.h:126
478 479
msgid ""
"\n"
480
"Warning: if you can't access the GUI anymore, open a command-line window, go "
481
"to the directory where you installed VLC and run \"vlc -I qt\"\n"
482 483
msgstr ""
"\n"
484 485
"Opozorilo: V primeru, da ni mogoče odpreti grafičnega vmesnika, je treba "
"odpreti ukazno okno v mapi predvajalnika VLC in zagnati ukaz \"vlc -I qt\"\n"
486

487
#: include/vlc_intf_strings.h:46
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
488
msgid "Quick &Open File..."
489
msgstr "Hitri &pogled ..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
490

491
#: include/vlc_intf_strings.h:47
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
492
msgid "&Advanced Open..."
493
msgstr "&Napredno odpiranje ..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
494

495 496 497 498 499 500
#: include/vlc_intf_strings.h:48
msgid "Open D&irectory..."
msgstr "Odpr&i mapo ..."

#: include/vlc_intf_strings.h:49
msgid "Open &Folder..."
501
msgstr "Odpri &mapo ..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
502

503
#: include/vlc_intf_strings.h:50
504
msgid "Select one or more files to open"
505
msgstr "Izbor ene ali več datotek za odpiranje"
506

507 508 509 510 511 512 513 514 515 516
#: include/vlc_intf_strings.h:51
msgid "Select Directory"
msgstr "Izbor mape"

#: include/vlc_intf_strings.h:51
#, fuzzy
msgid "Select Folder"
msgstr "Izbor datoteke"

#: include/vlc_intf_strings.h:55
517
msgid "Media &Information"
518
msgstr "Podrobnosti &medija"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
519

520
#: include/vlc_intf_strings.h:56
521
msgid "&Codec Information"
522
msgstr "Podrobnosti &kodeka"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
523

524
#: include/vlc_intf_strings.h:57
525
msgid "&Messages"
526
msgstr "&Sporočila"
527

528
#: include/vlc_intf_strings.h:58
529
msgid "Jump to Specific &Time"
530
msgstr "Skoči na določen &čas"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
531

532
#: include/vlc_intf_strings.h:59 modules/gui/qt4/menus.cpp:664
533 534
msgid "&Bookmarks"
msgstr "&Zaznamki"
535

536
#: include/vlc_intf_strings.h:60
537
msgid "&VLM Configuration"
538
msgstr "&VLM nastavitve"
539

540
#: include/vlc_intf_strings.h:62
541
msgid "&About"
542
msgstr "&O programu"
543

544 545 546 547 548 549 550
#: include/vlc_intf_strings.h:65 modules/control/rc.c:72
#: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:69
#: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:173 modules/gui/macosx/intf.m:601
#: modules/gui/macosx/intf.m:646 modules/gui/macosx/intf.m:736
#: modules/gui/macosx/intf.m:743 modules/gui/macosx/intf.m:2006
#: modules/gui/macosx/intf.m:2007 modules/gui/macosx/intf.m:2008
#: modules/gui/macosx/intf.m:2009 modules/gui/macosx/playlist.m:464
551
#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:104 modules/gui/qt4/menus.cpp:790
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
552
#: modules/gui/qt4/ui/open.h:256
553 554 555
msgid "Play"
msgstr "Predvajaj"

556
#: include/vlc_intf_strings.h:66
557
msgid "Fetch Information"
558
msgstr "Pridobi podrobnosti"
559

560 561 562 563
#: include/vlc_intf_strings.h:67
#, fuzzy
msgid "Remove Selected"
msgstr "Ni izbrane datoteke"
564

565
#: include/vlc_intf_strings.h:68
566 567 568
msgid "Information..."
msgstr "Podrobnosti ..."

569
#: include/vlc_intf_strings.h:69
570
msgid "Sort"
571
msgstr "Razvrsti"
572

573 574 575 576
#: include/vlc_intf_strings.h:70
#, fuzzy
msgid "Create Directory..."
msgstr "Odpri &mapo ..."
577

578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592
#: include/vlc_intf_strings.h:71
#, fuzzy
msgid "Create Folder..."
msgstr "Odpri mapo ..."

#: include/vlc_intf_strings.h:72
#, fuzzy
msgid "Show Containing Directory..."
msgstr "Izbor mape ..."

#: include/vlc_intf_strings.h:73
msgid "Show Containing Folder..."
msgstr ""

#: include/vlc_intf_strings.h:74
593
msgid "Stream..."
594
msgstr "Pretakanje ..."
595

596
#: include/vlc_intf_strings.h:75
597
msgid "Save..."
598
msgstr "Shrani ..."
599

600 601 602 603
#: include/vlc_intf_strings.h:80 modules/gui/macosx/controls.m:297
#: modules/gui/macosx/controls.m:367 modules/gui/macosx/controls.m:1052
#: modules/gui/macosx/intf.m:655
msgid "Repeat All"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
604 605
msgstr "Ponovi vse"

606 607 608 609 610
#: include/vlc_intf_strings.h:81 modules/gui/macosx/controls.m:281
#: modules/gui/macosx/controls.m:339 modules/gui/macosx/controls.m:1045
#: modules/gui/macosx/intf.m:654
msgid "Repeat One"
msgstr "Ponovi izbrano"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
611

612 613 614
#: include/vlc_intf_strings.h:82
#, fuzzy
msgid "No Repeat"
615
msgstr "Brez ponavljanja"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
616

617 618 619 620
#: include/vlc_intf_strings.h:84 src/libvlc-module.c:1459
#: modules/gui/macosx/controls.m:1038 modules/gui/macosx/intf.m:653
#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:108
#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:119
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
621
msgid "Random"
622
msgstr "Naključno"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
623

624 625 626
#: include/vlc_intf_strings.h:85 modules/gui/macosx/controls.m:219
msgid "Random Off"
msgstr "Zvezno predvajanje"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
627

628 629
#: include/vlc_intf_strings.h:87
msgid "Add to Playlist"
630
msgstr "Dodaj na seznam predvajanja"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
631

632 633 634 635
#: include/vlc_intf_strings.h:88
#, fuzzy
msgid "Add to Media Library"
msgstr "Dodajanje predmetov v zbirko"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
636

637 638 639
#: include/vlc_intf_strings.h:90
#, fuzzy
msgid "Add File..."
640
msgstr "Dodaj datoteko ..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
641

642 643 644 645
#: include/vlc_intf_strings.h:91
#, fuzzy
msgid "Advanced Open..."
msgstr "&Napredno odpiranje ..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
646

647 648 649 650 651 652 653 654 655
#: include/vlc_intf_strings.h:92
#, fuzzy
msgid "Add Directory..."
msgstr "Dodaj &mapo ..."

#: include/vlc_intf_strings.h:93
#, fuzzy
msgid "Add Folder..."
msgstr "Dodaj datoteko ..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
656

657
#: include/vlc_intf_strings.h:95
658
msgid "Save Playlist to &File..."
659
msgstr "Shrani seznam v &datoteko"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
660

661
#: include/vlc_intf_strings.h:96
662 663
msgid "Open Play&list..."
msgstr "&Odpri seznam predvajanja ..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
664

665 666
#: include/vlc_intf_strings.h:98
#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1185
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
667
msgid "Search"
668
msgstr "Poišči"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
669

670
#: include/vlc_intf_strings.h:99
671
msgid "Search Filter"
672
msgstr "Filter iskanja"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
673

674
#: include/vlc_intf_strings.h:101
675
msgid "&Services Discovery"
676
msgstr "&Odkrivanje storitev"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
677

678
#: include/vlc_intf_strings.h:105
679 680 681 682
msgid ""
"Some options are available but hidden. Check \"Advanced options\" to see "
"them."
msgstr ""
683 684
"Nekatere možnosti so na voljo, vendar niso prikazane. Izberite \"Podrobni "
"pogled\" za prikaz vseh možnosti."
685

686
#: include/vlc_intf_strings.h:110 modules/gui/macosx/extended.m:78
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
687 688 689
msgid "Image clone"
msgstr "Podvajanje slike"

690
#: include/vlc_intf_strings.h:111
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
691
msgid "Clone the image"
692
msgstr "Pomnoževanje slike"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
693

694
#: include/vlc_intf_strings.h:113
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
695
msgid "Magnification"
696
msgstr "Povečevanje"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
697

698
#: include/vlc_intf_strings.h:114
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
699 700 701
msgid ""
"Magnify a part of the video. You can select which part of the image should "
"be magnified."
702
msgstr ""
703
"Povečevanje dela slike. Izbrati je mogoče kateri del slike naj bo povečan."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
704

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
705
#: include/vlc_intf_strings.h:117 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1141
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
706
msgid "Waves"
707
msgstr "Valovanje"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
708

709
#: include/vlc_intf_strings.h:118
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
710
msgid "\"Waves\" video distortion effect"
711
msgstr "\"Waves\" učinek popačenja slike"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
712

713
#: include/vlc_intf_strings.h:120
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
714
msgid "\"Water surface\" video distortion effect"
715
msgstr "\"Water surface\" učinek popačenja slike"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
716

717
#: include/vlc_intf_strings.h:122
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
718
msgid "Image colors inversion"
719
msgstr "Obračanje barv slike"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
720

721
#: include/vlc_intf_strings.h:124
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
722
msgid "Split the image to make an image wall"
723
msgstr "Razdeljevanje slike za slikovni zid"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
724

725
#: include/vlc_intf_strings.h:126
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
726 727 728 729
msgid ""
"Create a \"puzzle game\" with the video.\n"
"The video gets split in parts that you must sort."
msgstr ""
730 731
"Ustvari \"sestavljanko\" iz slike posnetka.\n"
"Posnetek se razdeli na dele, ki jih morate urediti."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
732

733
#: include/vlc_intf_strings.h:129
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
734 735 736 737
msgid ""
"\"Edge detection\" video distortion effect.\n"
"Try changing the various settings for different effects"
msgstr ""
738 739
"\"Zaznavanje roba\" slikovni učinek popačenja.\n"
"Različne nastavitve določajo različne učinke."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
740

741
#: include/vlc_intf_strings.h:132
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
742 743 744 745 746
msgid ""
"\"Color detection\" effect. The whole image will be turned to black and "
"white, except the parts that are of the color that you select in the "
"settings."
msgstr ""
747 748
"Učinek \"Zaznavanje barv\". Celotna slika postane črno bela razen delov "
"slike, ki so pobarvani tako, kot je določeno med nastavitvami."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
749

750
#: include/vlc_intf_strings.h:136
751 752
msgid ""
"<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
753
"charset=utf-8\" /></head><body><h2>Welcome to VLC media player Help</"
754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767
"h2><h3>Documentation</h3><p>You can find VLC documentation on VideoLAN's <a "
"href=\"http://wiki.videolan.org\">wiki</a> website.</p><p>If you are a "
"newcomer to VLC media player, please read the<br><a href=\"http://wiki."
"videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies\"><em>Introduction to VLC media "
"player</em></a>.</p><p>You will find some information on how to use the "
"player in the <br>\"<a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
"Play_HowTo\"><em>How to play files with VLC media player</em></a>\" document."
"</p><p>For all the saving, converting, transcoding, encoding, muxing and "
"streaming tasks, you should find useful information in the <a href=\"http://"
"wiki.videolan.org/Documentation:Streaming_HowTo\">Streaming Documentation</"
"a>.</p><p>If you are unsure about terminology, please consult the <a href="
"\"http://wiki.videolan.org/Knowledge_Base\">knowledge base</a>.</p><p>To "
"understand the main keyboard shortcuts, read the <a href=\"http://wiki."
"videolan.org/Hotkeys\">shortcuts</a> page.</p><h3>Help</h3><p>Before asking "
768 769 770 771 772 773 774 775 776
"any question, please refer yourself to the <a href=\"http://www.videolan.org/"
"support/faq.html\">FAQ</a>.</p><p>You might then get (and give) help on the "
"<a href=\"http://forum.videolan.org\">Forums</a>, the <a href=\"http://www."
"videolan.org/vlc/lists.html\">mailing-lists</a> or our IRC channel "
"(<em>#videolan</em> on irc.freenode.net).</p><h3>Contribute to the project</"
"h3><p>You can help the VideoLAN project giving some of your time to help the "
"community, to design skins, to translate the documentation, to test and to "
"code. You can also give funds and material to help us. And of course, you "
"can <b>promote</b> VLC media player.</p></body></html>"
777
msgstr ""
778
"<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
779 780 781 782 783 784 785 786 787
"charset=utf-8\" /></head><body><h2>Dobrodošli na straneh pomoči "
"predvajalnika VLC</h2><h3>Dokumentacija</h3><p>Dokumentacijo o predvajalniku "
"VLC lahko najdete na VideoLAN <a href=\"http://wiki.videolan.org\">wiki</a> "
"spletišču.</p><p>Začetnikom priporočamo, da pred uporabo predvajalnika "
"preberejo<br><a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies"
"\"><em>Uvod v predvajalnik VLC</em></a>.</p><p>Našli boste podrobnosti o "
"načinu uporabe predvajalnika v <br>\"<a href=\"http://wiki.videolan.org/"
"Documentation:Play_HowTo\"><em>Kako predvajati datoteke v predvajalniku VLC</"
"em></a>\" dokumentu.</p><p>Za shranjevanje, pretvarjanje, prekodiranje, "
788
"preoblikovanje, zvijanje in pretakanje, pa lahko poiščete podrobnosti v <a "
789 790
"href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:Streaming_HowTo"
"\">Dokumentacija pretakanja</a>.</p><p>V primeru, da ne poznate najbolje "
791 792 793 794 795 796 797 798
"uporabljenega izrazoslovja, preglejte tudi <a href=\"http://wiki.videolan."
"org/Knowledge_Base\">podatkovno zbirko znanja</a>.</p><p>Tipkovne bližnjice "
"so zapisane na strani <a href=\"http://wiki.videolan.org/Hotkeys\">tipkovnih "
"povezav</a>.</p><h3>Pomoč</h3><p>Pred zastavljanjem vprašanj najprej "
"preberite <a href=\"http://www.videolan.org/support/faq.html\">FAQ</a> z "
"najpogosteje zastavljenimi vprašanji.</p><p>Pomoč lahko poiščete tudi na <a "
"href=\"http://forum.videolan.org\">forumih</a>, na <a href=\"http://www."
"videolan.org/vlc/lists.html\">poštnem seznamu</a> ali preko IRC kanala "
799 800 801 802 803
"(<em>#videolan</em> na irc.freenode.net).</p><h3>Podpora projektu</"
"h3><p>Projektu lahko pomagate na različne načine; s programiranjem, "
"oblikovanjem, prevajanjem, pisanjem dokumentacije, preverjanjem delovanja in "
"drugo. Pomagate lahko tudi finančno in materialno. Vsekakor pa vedno lahko "
"<b>širite</b> podrobnosti o predvajalniku VLC.</p></body></html>"
804

805 806
#: src/audio_output/filters.c:166 src/audio_output/filters.c:213
#: src/audio_output/filters.c:236
807
msgid "Audio filtering failed"
808
msgstr "Neuspešno filtriranje zvoka"
809

810 811
#: src/audio_output/filters.c:167 src/audio_output/filters.c:214
#: src/audio_output/filters.c:237
812 813
#, c-format
msgid "The maximum number of filters (%d) was reached."
814
msgstr "Doseženo je največje dovoljeno število filtrov (%d)."
815

816 817 818
#: src/audio_output/input.c:110 src/audio_output/input.c:156
#: src/input/es_out.c:931 src/libvlc-module.c:653
#: src/video_output/video_output.c:1687 modules/video_filter/postproc.c:230
819
msgid "Disable"
820
msgstr "Onemogoči"
821

822
#: src/audio_output/input.c:112 modules/visualization/visual/visual.c:129
823 824 825
msgid "Spectrometer"
msgstr "Spektrometer"

826
#: src/audio_output/input.c:114
827
msgid "Scope"
828
msgstr "Obseg"
829

830
#: src/audio_output/input.c:116
831 832 833
msgid "Spectrum"
msgstr "Spekter"

834
#: src/audio_output/input.c:118
835
msgid "Vu meter"
836
msgstr "Vu meter"
837

838 839 840
#: src/audio_output/input.c:153 modules/audio_filter/equalizer.c:76
#: modules/gui/macosx/equalizer.m:144 modules/gui/macosx/equalizer.m:145
#: modules/gui/macosx/equalizer.m:159
841
msgid "Equalizer"
842
msgstr "Uravnalnik zvoka"
843

844
#: src/audio_output/input.c:175 src/libvlc-module.c:318
845 846 847
msgid "Audio filters"
msgstr "Filtri zvoka"

848
#: src/audio_output/input.c:197
849 850 851
msgid "Replay gain"
msgstr "Ponovno predvajanje"

852 853 854
#: src/audio_output/output.c:101 src/audio_output/output.c:128
#: modules/access/vcdx/info.c:86 modules/gui/macosx/intf.m:673
#: modules/gui/macosx/intf.m:674
855
msgid "Audio Channels"
856
msgstr "Zvočni kanali"
857

858 859 860 861 862 863
#: src/audio_output/output.c:104 src/audio_output/output.c:139
#: modules/access/alsa.c:67 modules/access/oss.c:63 modules/access/v4l2.c:252
#: modules/audio_output/alsa.c:198 modules/audio_output/alsa.c:229
#: modules/audio_output/directx.c:448 modules/audio_output/oss.c:202
#: modules/audio_output/portaudio.c:403 modules/audio_output/sdl.c:179
#: modules/audio_output/sdl.c:196 modules/audio_output/waveout.c:429
864
#: modules/codec/twolame.c:71
865 866 867
msgid "Stereo"
msgstr "Stereo"

868 869 870 871 872
#: src/audio_output/output.c:106 src/audio_output/output.c:142
#: src/libvlc-module.c:412 src/libvlc-module.c:493
#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:95 modules/codec/dvbsub.c:102
#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:187 modules/codec/zvbi.c:78
#: modules/control/gestures.c:97 modules/gui/fbosd.c:162
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
873 874 875 876 877 878
#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1114
#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1177
#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1182
#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:74 modules/video_filter/logo.c:79
#: modules/video_filter/marq.c:137 modules/video_filter/mosaic.c:171
#: modules/video_filter/osdmenu.c:85 modules/video_filter/rss.c:174
879 880 881
msgid "Left"
msgstr "Levo"

882 883 884 885 886
#: src/audio_output/output.c:108 src/audio_output/output.c:144
#: src/libvlc-module.c:412 src/libvlc-module.c:493
#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:95 modules/codec/dvbsub.c:102
#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:187 modules/codec/zvbi.c:78
#: modules/control/gestures.c:97 modules/gui/fbosd.c:162
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
887 888 889 890
#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1116
#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:74 modules/video_filter/logo.c:79
#: modules/video_filter/marq.c:137 modules/video_filter/mosaic.c:171
#: modules/video_filter/osdmenu.c:85 modules/video_filter/rss.c:174
891 892 893
msgid "Right"
msgstr "Desno"

894
#: src/audio_output/output.c:134
895 896 897
msgid "Dolby Surround"
msgstr "Dolby Surround"

898
#: src/audio_output/output.c:146
899 900 901
msgid "Reverse stereo"
msgstr "Obratni stereo"

902
#: src/config/file.c:621
903 904 905
msgid "key"
msgstr "Ključ"

906
#: src/config/file.c:630
907
msgid "boolean"
908
msgstr "boolova vrednost"
909

910
#: src/config/file.c:630 src/libvlc.c:1581
911 912 913
msgid "integer"
msgstr "celo število"

914
#: src/config/file.c:639 src/libvlc.c:1611
915 916 917
msgid "float"
msgstr "plavajoče"

918
#: src/config/file.c:662 src/libvlc.c:1559
919 920 921
msgid "string"
msgstr "niz"

922 923 924
#: src/control/media_list.c:254 src/playlist/engine.c:144
#: src/playlist/loadsave.c:162
#: modules/gui/qt4/components/playlist/selector.cpp:263
925 926 927
msgid "Media Library"
msgstr "Zbirka medijev"

928
#: src/input/control.c:217
929 930 931 932
#, c-format
msgid "Bookmark %i"
msgstr "Zaznamek %i"

933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947
#: src/input/decoder.c:270
#, fuzzy
msgid "packetizer"
msgstr "Paketnik"

#: src/input/decoder.c:270
#, fuzzy
msgid "decoder"
msgstr "Dekodirniki"

#: src/input/decoder.c:278 src/input/decoder.c:430
#: modules/codec/avcodec/encoder.c:221 modules/codec/avcodec/encoder.c:229
#: modules/codec/avcodec/encoder.c:251 modules/codec/avcodec/encoder.c:650
#: modules/codec/avcodec/encoder.c:659 modules/stream_out/es.c:363
#: modules/stream_out/es.c:378
948 949 950
msgid "Streaming / Transcoding failed"
msgstr "Neuspešno pretakanje oz. prekodiranje"

951
#: src/input/decoder.c:279
952 953 954
#, fuzzy, c-format
msgid "VLC could not open the %s module."
msgstr "Ni mogoče odpreti enote dekodiranja."
955

956
#: src/input/decoder.c:431
957 958 959
msgid "VLC could not open the decoder module."
msgstr "Ni mogoče odpreti enote dekodiranja."

960
#: src/input/decoder.c:682
961
msgid "No suitable decoder module"
962
msgstr "Ni primerne enote za dekodiranje"
963

964
#: src/input/decoder.c:683
965
#, c-format
966
msgid ""
967 968
"VLC does not support the audio or video format \"%4.4s\". Unfortunately "
"there is no way for you to fix this."
969
msgstr ""
970
"Predvajalnik VLC verjetno ne podpira \"%4.4s\" zvočnega ali slikovnega "
971
"zapisa. Na žalost tega trenutno ni mogoče popraviti."
972

973 974 975
#: src/input/es_out.c:951 src/input/es_out.c:956 src/libvlc-module.c:356
#: modules/access/vcdx/access.c:460 modules/access/vcdx/info.c:226
#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:398
976 977
msgid "Track"
msgstr "Sled"
978

979
#: src/input/es_out.c:1156
980 981 982 983
#, c-format
msgid "%s [%s %d]"
msgstr "%s [%s %d]"

984 985 986
#: src/input/es_out.c:1156 src/input/es_out.c:1161 src/input/var.c:177
#: src/libvlc-module.c:686 modules/gui/macosx/intf.m:660
#: modules/gui/macosx/intf.m:661
987 988 989
msgid "Program"
msgstr "Program"

990
#: src/input/es_out.c:1355 src/input/es_out.c:1357
991
msgid "Scrambled"
992
msgstr "Kodirano"
993

994
#: src/input/es_out.c:1355
995 996
msgid "Yes"
msgstr "Da"
997

998
#: src/input/es_out.c:2002
999
#, c-format
1000
msgid "Closed captions %u"
1001
msgstr "Zaprti naslovi %u"
1002

1003
#: src/input/es_out.c:2830
1004 1005 1006 1007
#, c-format
msgid "Stream %d"
msgstr "Predvajanje %d"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
1008
#: src/input/es_out.c:2846 src/input/es_out.c:2954 modules/access/imem.c:69
1009 1010 1011
msgid "Subtitle"
msgstr "Podnapis"

1012 1013
#: src/input/es_out.c:2854 src/input/es_out.c:2880 src/input/es_out.c:2927
#: src/input/es_out.c:2954 modules/gui/macosx/output.m:153
1014 1015 1016
msgid "Type"
msgstr "Vrsta"

1017
#: src/input/es_out.c:2857
1018
msgid "Original ID"
1019
msgstr "Običajni ID"
1020

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
1021 1022 1023
#: src/input/es_out.c:2864 src/input/es_out.c:2867 modules/access/imem.c:72
#: modules/gui/macosx/wizard.m:385 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:470
#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:489
1024 1025 1026
msgid "Codec"
msgstr "Kodek"

1027
#: src/input/es_out.c:2871 src/input/meta.c:62 src/libvlc-module.c:212
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
1028 1029
#: modules/access/imem.c:76 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:269
#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:386
1030 1031 1032
msgid "Language"
msgstr "Jezik"

1033 1034
#: src/input/es_out.c:2874 src/input/meta.c:57
#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:94 modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:65
1035 1036
msgid "Description"
msgstr "Opis"
1037

1038
#: src/input/es_out.c:2883 src/input/es_out.c:2886
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
1039
#: modules/gui/macosx/output.m:176 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:492
1040 1041 1042
msgid "Channels"
msgstr "Kanali"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
1043
#: src/input/es_out.c:2891 modules/access/imem.c:80
1044
msgid "Sample rate"
1045
msgstr "Vzorčna hitrost"
1046

1047
#: src/input/es_out.c:2891
1048
#, c-format
1049 1050
msgid "%u Hz"
msgstr "%u Hz"
1051

1052
#: src/input/es_out.c:2901
1053
msgid "Bits per sample"
1054
msgstr "Bitov na vzorec"
1055

1056 1057 1058
#: src/input/es_out.c:2906 modules/access/pvr.c:96
#: modules/access_output/shout.c:91 modules/demux/playlist/shoutcast.c:413
#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:901
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
1059
#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:471 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:490
1060 1061 1062
msgid "Bitrate"
msgstr "Bitna hitrost"

1063
#: src/input/es_out.c:2906
1064
#, c-format
1065 1066
msgid "%u kb/s"
msgstr "%u kb/s"
1067

1068
#: src/input/es_out.c:2918
1069
msgid "Track replay gain"
1070
msgstr "Pridobitev zaznane glasnosti sledi"
1071

1072
#: src/input/es_out.c:2920
1073
msgid "Album replay gain"
1074
msgstr "Pridobitev zaznane glasnosti albuma"
1075

1076
#: src/input/es_out.c:2921
1077
#, c-format
1078
msgid "%.2f dB"
1079
msgstr "%.2f dB"
1080

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
1081
#: src/input/es_out.c:2930 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:476
1082
msgid "Resolution"
1083
msgstr "Ločljivost"
1084

1085
#: src/input/es_out.c:2935
1086
msgid "Display resolution"
1087
msgstr "Ločljivost zaslona"
1088

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
1089
#: src/input/es_out.c:2945 src/input/es_out.c:2948 modules/access/imem.c:98
1090
#: modules/access/screen/screen.c:44 modules/access/screen/xcb.c:38
1091
msgid "Frame rate"
1092
msgstr "Hitrost sličic"
1093

1094
#: src/input/input.c:2473
1095
msgid "Your input can't be opened"
1096
msgstr "Vnosa ni mogoče odpreti"
1097

1098
#: src/input/input.c:2474
1099 1100
#, c-format
msgid "VLC is unable to open the MRL '%s'. Check the log for details."