gd.po 745 KB
Newer Older
1
# Scottish Gaelic translation
Michael Bauer's avatar
Michael Bauer committed
2
# Copyright (C) 2014 VideoLAN
3 4 5
# This file is distributed under the same license as the VLC package.
#
# Translators:
Michael Bauer's avatar
Michael Bauer committed
6
# Michael Bauer, 2012-2014
7 8 9 10
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: VLC - Trans\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: vlc-devel@videolan.org\n"
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
11
"POT-Creation-Date: 2014-06-10 15:44-0400\n"
12
"PO-Revision-Date: 2014-01-08 21:06+0000\n"
Michael Bauer's avatar
Michael Bauer committed
13
"Last-Translator: Michael Bauer\n"
14 15 16 17 18 19 20 21 22
"Language-Team: Gaelic, Scottish (http://www.transifex.com/projects/p/vlc-"
"trans/language/gd/)\n"
"Language: gd\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n==1 || n==11) ? 0 : (n==2 || n==12) ? 1 : "
"(n > 2 && n < 20) ? 2 : 3;\n"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
23
#: include/vlc_common.h:927
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
msgid ""
"This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
"You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
"see the file named COPYING for details.\n"
"Written by the VideoLAN team; see the AUTHORS file.\n"
msgstr ""
"Chan eil BARANTAS SAM BITH an lùib a' phrògraim seo, cho fad 's a tha sin "
"ceadaichte fon lagh.\n"
"'S urrainn dhut ath-sgaoiladh fo theirmichean GNU General Public License;\n"
"thoir sùil air an fhaidhle air a bheil COPYING airson barrachd "
"fiosrachaidh.\n"
"Air a sgrìobhadh le sgioba VideoLAN; faic am faidhle AUTHORS.\n"

#: include/vlc_config_cat.h:33
msgid "VLC preferences"
msgstr "Roghainnean VLC"

#: include/vlc_config_cat.h:35
msgid "Select \"Advanced Options\" to see all options."
msgstr "Tagh \"Roghainnean adhartach\" gus a h-uile roghainn fhaicinn."

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
45 46 47
#: include/vlc_config_cat.h:38 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:269
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:270
#: modules/gui/qt4/menus.cpp:1070
48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
msgid "Interface"
msgstr "Eadar-aghaidh"

#: include/vlc_config_cat.h:39
msgid "Settings for VLC's interfaces"
msgstr "Roghainnean nan eadar-aghaidhean aig VLC"

#: include/vlc_config_cat.h:41
msgid "Main interfaces settings"
msgstr "Roghainnean nam prìomh eadar-aghaidh"

#: include/vlc_config_cat.h:43
msgid "Main interfaces"
msgstr "Prìomh eadar-aghaidhean"

#: include/vlc_config_cat.h:44
msgid "Settings for the main interface"
msgstr "Roghainnean na prìomh eadar-aghaidh"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
67
#: include/vlc_config_cat.h:46 src/libvlc-module.c:79
68 69 70 71 72 73 74 75
msgid "Control interfaces"
msgstr "Eadar-aghaidhean smachdaidh"

#: include/vlc_config_cat.h:47
msgid "Settings for VLC's control interfaces"
msgstr "Roghainnean nan eadar-aghaidhean smachdaidh aig VLC"

#: include/vlc_config_cat.h:49 include/vlc_config_cat.h:50
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
76
#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:279
77 78 79
msgid "Hotkeys settings"
msgstr "Roghainnean nan hotkeys"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
80 81 82
#: include/vlc_config_cat.h:53 src/input/es_out.c:2880 src/input/es_out.c:2921
#: src/libvlc-module.c:1441 modules/access/imem.c:64
#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:185 modules/gui/macosx/MainMenu.m:388
83
#: modules/gui/macosx/output.m:161 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:112
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
84 85 86
#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:271 modules/gui/macosx/wizard.m:377
#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:564
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:272
87
#: modules/services_discovery/mediadirs.c:76 modules/stream_out/es.c:93
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
88
#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:183
89
#: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:150
Michael Bauer's avatar
Michael Bauer committed
90
#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:705 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:736
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101
msgid "Audio"
msgstr "Fuaim"

#: include/vlc_config_cat.h:54
msgid "Audio settings"
msgstr "Roghainnean na fuaime"

#: include/vlc_config_cat.h:56
msgid "General audio settings"
msgstr "Roghainnean coitcheann na fuaime"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
102
#: include/vlc_config_cat.h:58 include/vlc_config_cat.h:79
Michael Bauer's avatar
Michael Bauer committed
103
#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:734 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:744
104 105 106 107 108 109 110 111
msgid "Filters"
msgstr "Criathragan"

#: include/vlc_config_cat.h:59
msgid "Audio filters are used to process the audio stream."
msgstr ""
"Thathar a' cleachdadh criathragan fuaime gus sruth na fuaime a làimhseachadh."

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
112 113
#: include/vlc_config_cat.h:61 src/audio_output/output.c:226
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:398 modules/gui/macosx/MainMenu.m:399
114 115 116
msgid "Visualizations"
msgstr "Na fir chlis"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
117 118
#: include/vlc_config_cat.h:62 src/audio_output/output.c:285
#: src/libvlc-module.c:195
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129
msgid "Audio visualizations"
msgstr "Fir chlis fuaime"

#: include/vlc_config_cat.h:64 include/vlc_config_cat.h:76
msgid "Output modules"
msgstr "Mòideal an às-chuir"

#: include/vlc_config_cat.h:65
msgid "General settings for audio output modules."
msgstr "Na roghainnean coitcheann airson mòidealan às-chur fuaime."

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
130 131 132
#: include/vlc_config_cat.h:67 src/libvlc-module.c:1952
#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:85
#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:216
133 134 135 136 137 138 139
msgid "Miscellaneous"
msgstr "Measgachadh"

#: include/vlc_config_cat.h:68
msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
msgstr "Measgachadh de roghainnean is mòidealan fuaime."

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
140 141 142
#: include/vlc_config_cat.h:71 src/input/es_out.c:2883 src/input/es_out.c:2965
#: src/libvlc-module.c:1495 modules/access/imem.c:64
#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:175 modules/gui/macosx/MainMenu.m:401
143
#: modules/gui/macosx/output.m:151 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:102
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
144
#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:273 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:410
145
#: modules/gui/macosx/wizard.m:378
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
146 147
#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:565
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:274
148
#: modules/services_discovery/mediadirs.c:69 modules/stream_out/es.c:101
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
149
#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:154
150
#: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:147
Michael Bauer's avatar
Michael Bauer committed
151
#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:706 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:710
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
152
#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:335
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
msgid "Video"
msgstr "Video"

#: include/vlc_config_cat.h:72
msgid "Video settings"
msgstr "Roghainnean video"

#: include/vlc_config_cat.h:74
msgid "General video settings"
msgstr "Roghainnean coitcheann a' video"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
164 165 166 167
#: include/vlc_config_cat.h:77
#, fuzzy
msgid "General settings for video output modules."
msgstr "Na roghainnean coitcheann airson mòidealan às-chur fuaime."
168

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
169
#: include/vlc_config_cat.h:80
170 171 172 173
msgid "Video filters are used to process the video stream."
msgstr ""
"Thathar a' cleachdadh criathragan video gus sruth a' video a làimhseachadh."

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
174
#: include/vlc_config_cat.h:82
175 176 177
msgid "Subtitles / OSD"
msgstr "Fo-thiotalan / OSD"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
178
#: include/vlc_config_cat.h:83
179 180 181 182 183 184
msgid ""
"Settings related to On-Screen-Display, subtitles and \"overlay subpictures\""
msgstr ""
"Roghainnean co-cheangailte ri On-Screen-Display, fo-thiotalan agus Overlay "
"Subpictures"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
185
#: include/vlc_config_cat.h:91
186 187 188
msgid "Input / Codecs"
msgstr "Ion-chur/Codecs"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
189
#: include/vlc_config_cat.h:92
190 191 192 193
msgid "Settings for input, demultiplexing, decoding and encoding"
msgstr ""
"Roghainnean airson ion-chur, demultiplexing, dì-chòdachadh is còdachadh"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
194
#: include/vlc_config_cat.h:95
195 196 197
msgid "Access modules"
msgstr "Mòidealan inntrigidh"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
198
#: include/vlc_config_cat.h:97
199 200 201 202 203 204 205 206
msgid ""
"Settings related to the various access methods. Common settings you may want "
"to alter are HTTP proxy or caching settings."
msgstr ""
"Roghainnean co-cheangailte ris na diofar dòighean gus inntrigeadh a "
"dhèanamh. 'S e roghainnean a' phrogsaidh HTTP is an tasgadain an fheadhainn "
"a dh'atharraichear gu tric."

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
207
#: include/vlc_config_cat.h:101
208 209 210
msgid "Stream filters"
msgstr "Criathragan srutha"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
211
#: include/vlc_config_cat.h:103
212 213 214 215 216 217 218
msgid ""
"Stream filters are special modules that allow advanced operations on the "
"input side of VLC. Use with care..."
msgstr ""
"Tha criathragan srutha 'nam mòidealan sònraichte a bheir comas dhut gnìomhan "
"adhartach a dhèanamh a thaobh ion-chur VLC. Cleachd seo le faiceall..."

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
219
#: include/vlc_config_cat.h:106
220 221 222
msgid "Demuxers"
msgstr "Demuxers"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
223
#: include/vlc_config_cat.h:107
224 225 226 227 228
msgid "Demuxers are used to separate audio and video streams."
msgstr ""
"Thathar a' cleachdadh Demuxers airson sruthan fuaime is video a sgaradh o "
"chèile."

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
229
#: include/vlc_config_cat.h:109
230 231 232
msgid "Video codecs"
msgstr "Video codecs"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
233
#: include/vlc_config_cat.h:110
234 235
msgid "Settings for the video, images or video+audio decoders and encoders."
msgstr ""
236
"Roghainnean airson dì-chòdaichearan is còdaichearan video, deilbh no video "
237 238
"deilbh."

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
239
#: include/vlc_config_cat.h:112
240 241 242
msgid "Audio codecs"
msgstr "Codecs fuaime"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
243
#: include/vlc_config_cat.h:113
244 245 246
msgid "Settings for the audio-only decoders and encoders."
msgstr "Na roghainnean airson dì-chòdaichearan is còdaichearan fuaim-a-mhàin."

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
247
#: include/vlc_config_cat.h:115
248 249 250
msgid "Subtitle codecs"
msgstr "Codecs nam fo-thiotalan"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
251
#: include/vlc_config_cat.h:116
252 253 254 255 256
msgid "Settings for subtitle, teletext and CC decoders and encoders."
msgstr ""
"Roghainnean airson dì-chòdaichearan is còdaichearan fho-thiotalan, teletext "
"is CC."

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
257
#: include/vlc_config_cat.h:118
258 259 260
msgid "General input settings. Use with care..."
msgstr "Roghainnean coitcheann an ion-chuir. Cleachd le faiceall..."

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
261 262
#: include/vlc_config_cat.h:121 src/libvlc-module.c:1887
#: modules/access/avio.h:50
263 264 265
msgid "Stream output"
msgstr s-chur an t-srutha"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
266
#: include/vlc_config_cat.h:123
267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283
msgid ""
"Stream output settings are used when acting as a streaming server or when "
"saving incoming streams.\n"
"Streams are first muxed and then sent through an \"access output\" module "
"that can either save the stream to a file, or stream it (UDP, HTTP, RTP/"
"RTSP).\n"
"Sout streams modules allow advanced stream processing (transcoding, "
"duplicating...)."
msgstr ""
"Tha feum air roghainnean às-chur an t-srutha ma thathar mar fhrithealaiche "
"sruthaidh no nuair a shàbhailear sruthan.\n"
"Thèid na sruthadh am muxaigeadh an toiseach agus an cur tro mhòideal \"às-"
"chur inntrigidh\" an uairsin a tha comasach air an sruth a shàbhaladh mar "
"fhaidhle no a shruthadh (UDP, HTTP, RTP/RTSP).\n"
"'S urrainn dhut pròiseasadh adhartach a dhèanamh air sruth le mòidealan "
"sruthadh Sout (tar-chòdachadh, dùblachadh...)."

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
284
#: include/vlc_config_cat.h:131
285 286 287
msgid "General stream output settings"
msgstr "Roghainnean coitcheann às-chur an t-srutha"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
288
#: include/vlc_config_cat.h:133
289 290 291
msgid "Muxers"
msgstr "Muxers"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
292
#: include/vlc_config_cat.h:135
293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305
msgid ""
"Muxers create the encapsulation formats that are used to put all the "
"elementary streams (video, audio, ...) together. This setting allows you to "
"always force a specific muxer. You should probably not do that.\n"
"You can also set default parameters for each muxer."
msgstr ""
"Cruthaichidh muxers na fòrmatan capsaileachaidh air a bheil feum gus na "
"sruthan bunasach uile a chur còmhla (video, fuaim...). Leigidh an roghainn "
"seo leat muxer sònraichte èigneachadh uair sam bith. Ach 's mathaid nach bu "
"chòir dhut sin a dhèanamh.\n"
"'S urrainn dhut paramadairean bunaiteach a shuidheachadh airson gach muxer "
"cuideachd."

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
306
#: include/vlc_config_cat.h:141
307 308 309
msgid "Access output"
msgstr s-chur inntrigidh"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
310
#: include/vlc_config_cat.h:143
311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323
msgid ""
"Access output modules control the ways the muxed streams are sent. This "
"setting allows you to always force a specific access output method. You "
"should probably not do that.\n"
"You can also set default parameters for each access output."
msgstr ""
"Tha mòidealan às-chur inntrigidh a' cumail smachd air na dòighean air a "
"chuirear na sruthan muxte. Leigidh an roghainn seo leat às-chur inntrigidh "
"sònraichte èigneachadh uair sam bith. Ach 's mathaid nach bu chòir dhut sin "
"a dhèanamh.\n"
"'S urrainn dhut paramadairean bunaiteach a shuidheachadh airson gach às-chur "
"inntrigidh cuideachd."

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
324
#: include/vlc_config_cat.h:148
325 326 327
msgid "Packetizers"
msgstr "Pacaidiche"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
328
#: include/vlc_config_cat.h:150
329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340
msgid ""
"Packetizers are used to \"preprocess\" the elementary streams before muxing. "
"This setting allows you to always force a packetizer. You should probably "
"not do that.\n"
"You can also set default parameters for each packetizer."
msgstr ""
"Thèid na pacaidichean a chleachdadh gus na sruthan bunasach a ro-ullachadh "
"mus dèid am muxaigeadh. Leigidh an roghainn seo leat pacaidiche sònraichte "
igneachadh uair sam bith. Ach 's mathaid nach bu chòir dhut sin a dhèanamh\n"
"'S urrainn dhut paramadairean bunaiteach a shuidheachadh airson gach "
"pacaidiche cuideachd."

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
341
#: include/vlc_config_cat.h:156
342 343 344
msgid "Sout stream"
msgstr "Sruth Sout"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
345
#: include/vlc_config_cat.h:157
346 347 348 349 350 351 352 353 354 355
msgid ""
"Sout stream modules allow to build a sout processing chain. Please refer to "
"the Streaming Howto for more information. You can configure default options "
"for each sout stream module here."
msgstr ""
"Leigidh mòidealan sruth Sout leat slabhraidh pròiseasadh Sout a thogail. "
"Thoir sùil air an stiùireadh a thaobh sruthaidh airson barrachd "
"fiosrachaidh. 'S urrainn dhut bun-roghainnean a rèiteachadh airson gach "
"mòideal sruth Sout cuideachd."

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
356
#: include/vlc_config_cat.h:162
357 358 359
msgid "VOD"
msgstr "VOD"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
360
#: include/vlc_config_cat.h:163
361 362 363
msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
msgstr "Mar a chuir VLC an sàs Video On Demand"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
364 365 366 367
#: include/vlc_config_cat.h:167 src/libvlc-module.c:1992
#: src/playlist/engine.c:243 modules/demux/playlist/playlist.c:64
#: modules/demux/playlist/playlist.c:65 modules/gui/macosx/MainWindow.m:225
#: modules/gui/macosx/MainWindow.m:923
368
#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:117
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
369
#: modules/gui/qt4/components/playlist/playlist.cpp:167
370
#: modules/gui/qt4/components/playlist/selector.cpp:231
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
371
#: modules/gui/qt4/dialogs/playlist.cpp:40 modules/gui/qt4/menus.cpp:1106
372 373 374
msgid "Playlist"
msgstr "An liosta-chluich"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
375
#: include/vlc_config_cat.h:168
376 377 378 379 380 381 382 383
msgid ""
"Settings related to playlist behaviour (e.g. playback mode) and to modules "
"that automatically add items to the playlist (\"service discovery\" modules)."
msgstr ""
"Roghainnean a thaobh giùlan na liosta-chluich (m.e. am modh cluich) agus nam "
"mòidealan a chuireas rudan ris an liosta-chluich gu fèin-obrachail "
"(mòidealan a \"mhothaicheas do sheirbheisean\")."

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
384
#: include/vlc_config_cat.h:172
385 386 387
msgid "General playlist behaviour"
msgstr "Giùlan na liosta-chluich san fharsaingeachd"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
388
#: include/vlc_config_cat.h:173
389 390 391
msgid "Services discovery"
msgstr "Mothachadh do sheirbheisean"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
392
#: include/vlc_config_cat.h:174
393 394 395 396 397 398 399
msgid ""
"Services discovery modules are facilities that automatically add items to "
"playlist."
msgstr ""
"Tha mòidealan a mhothaicheas do sheirbheisean nan goireasan a chuireas rudan "
"ri liosta-chluich gu fèin-obrachail."

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
400 401
#: include/vlc_config_cat.h:178 src/libvlc-module.c:1788
#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1496
402 403 404
msgid "Advanced"
msgstr "Adhartach"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
405
#: include/vlc_config_cat.h:179
406 407 408
msgid "Advanced settings. Use with care..."
msgstr "Roghainnean adhartach. Cleachd le faiceall..."

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
409
#: include/vlc_config_cat.h:181
410 411 412
msgid "Advanced settings"
msgstr "Roghainnean adhartach"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
413 414 415 416
#: include/vlc_input.h:568
#, fuzzy
msgid "Subtitle track added"
msgstr "Traca nam fo-thiotalan"
417

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
418
#: include/vlc_interface.h:140
419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484
msgid ""
"\n"
"Warning: if you cannot access the GUI anymore, open a command-line window, "
"go to the directory where you installed VLC and run \"vlc -I qt\"\n"
msgstr ""
"\n"
"Rabhadh: mur urrainn dhut inntrigeadh a dhèanamh dhan GUI tuilleadh, fosgail "
"uinneag airson loidhne àithne, rach dhan eòlaire far an do stàlaich thu VLC "
"agus ruith \"vlc -I qt\"\n"

#: include/vlc_intf_strings.h:46
msgid "&Open File..."
msgstr "Fosg&ail faidhle..."

#: include/vlc_intf_strings.h:47
msgid "&Advanced Open..."
msgstr "&Fosgladh faidhle adhartach..."

#: include/vlc_intf_strings.h:48
msgid "Open D&irectory..."
msgstr "Fosgail &eòlaire..."

#: include/vlc_intf_strings.h:49
msgid "Open &Folder..."
msgstr "Fosg&ail pasgan..."

#: include/vlc_intf_strings.h:50
msgid "Select one or more files to open"
msgstr "Tagh faidhle, no barrachd dhiubh, gus am fosgladh"

#: include/vlc_intf_strings.h:51
msgid "Select Directory"
msgstr "Tagh eòlaire"

#: include/vlc_intf_strings.h:51
msgid "Select Folder"
msgstr "Tagh pasgan"

#: include/vlc_intf_strings.h:55
msgid "Media &Information"
msgstr "Fiosrachadh a' &mheadhain"

#: include/vlc_intf_strings.h:56
msgid "&Codec Information"
msgstr "Fiosrachadh mun &chodec"

#: include/vlc_intf_strings.h:57
msgid "&Messages"
msgstr "&Teachdaireachdan"

#: include/vlc_intf_strings.h:58
msgid "Jump to Specific &Time"
msgstr "Gearr leum gu àm &sònraichte"

#: include/vlc_intf_strings.h:59
msgid "Custom &Bookmarks"
msgstr "C&omharran-leabhair gnàthaichte"

#: include/vlc_intf_strings.h:60
msgid "&VLM Configuration"
msgstr "Rèiteachadh &VLM"

#: include/vlc_intf_strings.h:62
msgid "&About"
msgstr "&Mu dheidhinn"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
485 486 487 488 489
#: include/vlc_intf_strings.h:65 modules/control/rc.c:70
#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:441 modules/gui/macosx/MainMenu.m:361
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:468 modules/gui/macosx/MainMenu.m:475
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1238 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1239
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1240 modules/gui/macosx/playlist.m:582
490
#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:115
Michael Bauer's avatar
Michael Bauer committed
491
#: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:550 modules/gui/qt4/ui/open.h:244
492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511
msgid "Play"
msgstr "Cluich"

#: include/vlc_intf_strings.h:66
msgid "Remove Selected"
msgstr "Thoir air falbh na thagh mi"

#: include/vlc_intf_strings.h:67
msgid "Information..."
msgstr "Fiosrachadh..."

#: include/vlc_intf_strings.h:68
msgid "Create Directory..."
msgstr "Cruthaich eòlaire..."

#: include/vlc_intf_strings.h:69
msgid "Create Folder..."
msgstr "Cruthaich pasgan..."

#: include/vlc_intf_strings.h:70
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
512 513 514 515 516 517 518 519 520 521
#, fuzzy
msgid "Rename Directory..."
msgstr "Cruthaich eòlaire..."

#: include/vlc_intf_strings.h:71
#, fuzzy
msgid "Rename Folder..."
msgstr "Cruthaich pasgan..."

#: include/vlc_intf_strings.h:72
522 523 524
msgid "Show Containing Directory..."
msgstr "Seall an t-eòlaire sa bheil e..."

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
525
#: include/vlc_intf_strings.h:73
526 527 528
msgid "Show Containing Folder..."
msgstr "Seall am pasgan sa bheil e..."

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
529
#: include/vlc_intf_strings.h:74
530 531 532
msgid "Stream..."
msgstr "Sruth..."

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
533
#: include/vlc_intf_strings.h:75
534 535 536
msgid "Save..."
msgstr "Sàbhail..."

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
537 538
#: include/vlc_intf_strings.h:79 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:394
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:375 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1515
539 540 541
msgid "Repeat All"
msgstr "Ath-chluich na h-uile"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
542 543
#: include/vlc_intf_strings.h:80 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:414
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:374 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1510
544 545 546
msgid "Repeat One"
msgstr "Ath-chluich aonan"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
547 548
#: include/vlc_intf_strings.h:81 src/libvlc-module.c:1384
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:373 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1505
549 550 551 552 553
#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:119
#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:132
msgid "Random"
msgstr "Air thuaiream"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
554
#: include/vlc_intf_strings.h:82 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:372
555 556 557
msgid "Random Off"
msgstr "Chan ann air thuaiream"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
558
#: include/vlc_intf_strings.h:83
559 560 561
msgid "Add to Playlist"
msgstr "Cuir ris an liosta-chluich"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
562
#: include/vlc_intf_strings.h:85
563 564 565
msgid "Add File..."
msgstr "Cuir faidhle ris..."

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
566
#: include/vlc_intf_strings.h:86
567 568 569
msgid "Add Directory..."
msgstr "Cuir eòlaire ris..."

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
570
#: include/vlc_intf_strings.h:87
571 572 573
msgid "Add Folder..."
msgstr "Cuir pasgan ris..."

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
574
#: include/vlc_intf_strings.h:89
575 576 577
msgid "Save Playlist to &File..."
msgstr "Sàbhail an liosta-chluich ann am &faidhle..."

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
578 579
#: include/vlc_intf_strings.h:91 modules/gui/macosx/MainWindow.m:173
#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1136
580 581 582
msgid "Search"
msgstr "Lorg"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
583 584
#: include/vlc_intf_strings.h:99 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:159
#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1480
585 586 587
msgid "Waves"
msgstr "Tuinn"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
588
#: include/vlc_intf_strings.h:100
589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654
msgid ""
"<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
"charset=utf-8\" /></head><body><h2>Welcome to VLC media player Help</"
"h2><h3>Documentation</h3><p>You can find VLC documentation on VideoLAN's <a "
"href=\"http://wiki.videolan.org\">wiki</a> website.</p><p>If you are a "
"newcomer to VLC media player, please read the<br><a href=\"http://wiki."
"videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies\"><em>Introduction to VLC media "
"player</em></a>.</p><p>You will find some information on how to use the "
"player in the <br>\"<a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
"Play_HowTo\"><em>How to play files with VLC media player</em></a>\" document."
"</p><p>For all the saving, converting, transcoding, encoding, muxing and "
"streaming tasks, you should find useful information in the <a href=\"http://"
"wiki.videolan.org/Documentation:Streaming_HowTo\">Streaming Documentation</"
"a>.</p><p>If you are unsure about terminology, please consult the <a href="
"\"http://wiki.videolan.org/Knowledge_Base\">knowledge base</a>.</p><p>To "
"understand the main keyboard shortcuts, read the <a href=\"http://wiki."
"videolan.org/Hotkeys\">shortcuts</a> page.</p><h3>Help</h3><p>Before asking "
"any question, please refer yourself to the <a href=\"http://www.videolan.org/"
"support/faq.html\">FAQ</a>.</p><p>You might then get (and give) help on the "
"<a href=\"http://forum.videolan.org\">Forums</a>, the <a href=\"http://www."
"videolan.org/vlc/lists.html\">mailing-lists</a> or our IRC channel "
"(<em>#videolan</em> on irc.freenode.net).</p><h3>Contribute to the project</"
"h3><p>You can help the VideoLAN project giving some of your time to help the "
"community, to design skins, to translate the documentation, to test and to "
"code. You can also give funds and material to help us. And of course, you "
"can <b>promote</b> VLC media player.</p></body></html>"
msgstr ""
"<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
"charset=utf-8\" /></head><body><h2>Fàilte gu taic cluicheadair mheadhanan "
"VLC</h2><h3>Docamaideadh</h3><p>Gheibh thu docamaideadh VLC air làrach-lìn "
"<a href=\"http://wiki.videolan.org\">uicipeid</a> VideoLAN.</p><p>Ma tha "
"cluicheadair mheadhanan VLC ùr dhut, nach leugh thu <br><a href=\"http://"
"wiki.videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies\"><em>an gearr-chunntas air "
"cluicheadair mheadhanan VLC</em></a>.</p><p>Gheibh thu fiosrachadh mu "
"chleachdadh a' chluicheadair san sgrìobhainn <br>\"<a href=\"http://wiki."
"videolan.org/Documentation:Play_HowTo\"><em>Mar a chluicheas mi faidhlichean "
"le cluicheadair mheadhanan VLC</em></a>\" cuideachd.</p><p>A thaobh rudan "
"mar shàbhaladh, iompachadh, tar-chòdadh. còdachadh, muxing is sruthadh, "
"gheibh thu fiosrachadh feumail anns an <a href=\"http://wiki.videolan.org/"
"Documentation:Streaming_HowTo\">Streaming Documentation</a>.</p><p>Mur eil "
"thu cinnteach mun bhriathrachas, thoir sùil air an <a href=\"http://wiki."
"videolan.org/Knowledge_Base\">stòras eòlais</a> againn.</p><p>Airson "
"fiosrachadh mu ath-ghoiridean a' mheur-chlàir, leugh duilleag nan <a href="
"\"http://wiki.videolan.org/Hotkeys\">ath-ghoiridean</a>.</p><h3>Cobhair</"
"h3><p>Mus faighnich thu ceist dhinn, saoil an cuir thu sùil air na <a href="
"\"http://www.videolan.org/support/faq.html\">CÀBHA (Ceistean Àbhaisteach)</"
"a>?</p><p>Cuideachd, 's mathaid gum faigh thu taic air na <a href=\"http://"
"forum.videolan.org\">fòraman</a>, na <a href=\"http://www.videolan.org/vlc/"
"lists.html\">liostaichean puist</a> no an seanail IRC againn (<em>#videolan</"
"em> air irc.freenode.net) - agus bidh cothrom agad càch a chuideachadh ann "
"cuideachd.</p><h3>Cum taic ris a' phròiseact</h3><p>'S urrainn dhut taic a "
"chumail ri pròiseact VideoLAN 's tu a' cur taic ris a' choimhearsnachd, a' "
"dealbhadh chraicnean, ag eadar-theangachadh rudan, a' sgrìobhadh còd ùr 's a "
"chur fo dheuchainn. No 's urrainn dhut taic-airgid a thoirt dhuinn, no "
"goireasan. Agus gun teagamh, 's urrainn cluicheadair mheadhanan VLC dhut "
"<b>a bhrosnachadh do dhaoine eile</b>.</p></body></html>"

#: src/audio_output/filters.c:247
msgid "Audio filtering failed"
msgstr "Dh'fhàillig criathradh na fuaime"

#: src/audio_output/filters.c:248
#, c-format
msgid "The maximum number of filters (%u) was reached."
msgstr "Tha na tha ceadaichte de chriathragan (%u) agad."

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
655 656 657
#: src/audio_output/output.c:229 src/config/core.c:407 src/input/es_out.c:906
#: src/libvlc-module.c:538 modules/gui/macosx/MainWindow.m:1050
#: modules/video_filter/postproc.c:234
658 659 660
msgid "Disable"
msgstr "Cuir à comas"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
661
#: src/audio_output/output.c:232 modules/visualization/visual/visual.c:142
662 663 664
msgid "Spectrometer"
msgstr "Meidheadair-speactraim"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
665
#: src/audio_output/output.c:235
666 667 668
msgid "Scope"
msgstr "Sgòp"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
669
#: src/audio_output/output.c:238
670 671 672
msgid "Spectrum"
msgstr "Speactram"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
673
#: src/audio_output/output.c:241
674 675 676
msgid "Vu meter"
msgstr "Meidheadair Vu"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
677
#: src/audio_output/output.c:280 src/libvlc-module.c:190
678 679 680
msgid "Audio filters"
msgstr "Criathragan fuaime"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
681
#: src/audio_output/output.c:291
682 683 684
msgid "Replay gain"
msgstr "Tarbhachd na cluich"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
685 686
#: src/audio_output/output.c:385 modules/gui/macosx/MainMenu.m:394
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:395
687 688 689
msgid "Stereo audio mode"
msgstr "Modh fuaime stereo"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
690
#: src/audio_output/output.c:420 src/libvlc-module.c:187
691 692 693
msgid "Dolby Surround"
msgstr "Dolby Surround"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
694
#: src/audio_output/output.c:425 src/libvlc-module.c:186
695 696 697 698 699 700
#: modules/access/alsa.c:38 modules/access/oss.c:64
#: modules/access/v4l2/v4l2.c:268 modules/audio_output/alsa.c:76
#: modules/codec/twolame.c:70
msgid "Stereo"
msgstr "Stereo"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
701 702 703
#: src/audio_output/output.c:430 src/config/keys.c:85 src/libvlc-module.c:187
#: src/libvlc-module.c:284 src/libvlc-module.c:362
#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:88
704
#: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:61 modules/codec/dvbsub.c:102
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
705 706 707 708 709 710 711 712
#: modules/codec/subsdec.c:165 modules/codec/zvbi.c:81
#: modules/control/gestures.c:83 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:104
#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:169 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:191
#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:64 modules/video_filter/logo.c:79
#: modules/video_filter/marq.c:128 modules/video_filter/mosaic.c:170
#: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1408
#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1451
#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1461
713 714 715
msgid "Left"
msgstr "Clì"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
716 717 718
#: src/audio_output/output.c:438 src/config/keys.c:113 src/libvlc-module.c:187
#: src/libvlc-module.c:284 src/libvlc-module.c:362
#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:88
719
#: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:61 modules/codec/dvbsub.c:102
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
720 721 722 723 724 725
#: modules/codec/subsdec.c:165 modules/codec/zvbi.c:81
#: modules/control/gestures.c:83 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:105
#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:171 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:193
#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:64 modules/video_filter/logo.c:79
#: modules/video_filter/marq.c:128 modules/video_filter/mosaic.c:170
#: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1409
726 727 728
msgid "Right"
msgstr "Deas"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
729
#: src/audio_output/output.c:441 src/libvlc-module.c:186
730 731 732 733 734 735 736 737
msgid "Reverse stereo"
msgstr "Stereo contrarra"

#: src/config/core.c:397 modules/access/dtv/access.c:91
#: modules/access/dtv/access.c:106 modules/access/dtv/access.c:115
#: modules/access/dtv/access.c:123 modules/access/dtv/access.c:132
#: modules/access/dtv/access.c:140 modules/access/dtv/access.c:160
#: modules/access/v4l2/v4l2.c:137
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
738
#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:948
739 740 741
msgid "Automatic"
msgstr "Fèin-obrachail"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
742
#: src/config/file.c:460
743 744 745
msgid "boolean"
msgstr "Booleanach"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
746
#: src/config/file.c:460 src/config/help.c:397
747 748 749
msgid "integer"
msgstr "àireamh shlàn"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
750
#: src/config/file.c:468 src/config/help.c:423
751 752 753
msgid "float"
msgstr "fleòdrainn"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
754
#: src/config/file.c:481 src/config/help.c:379
755 756 757
msgid "string"
msgstr "sreath"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
758
#: src/config/help.c:161
759 760 761
msgid "To get exhaustive help, use '-H'."
msgstr "Airson cobhair mhionaideach, cleachd '-H'."

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
762
#: src/config/help.c:165
763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798
#, c-format
msgid ""
"Usage: %s [options] [stream] ...\n"
"You can specify multiple streams on the commandline.\n"
"They will be enqueued in the playlist.\n"
"The first item specified will be played first.\n"
"\n"
"Options-styles:\n"
" --option A global option that is set for the duration of the program.\n"
"  -option A single letter version of a global --option.\n"
"  :option An option that only applies to the stream directly before it\n"
"      and that overrides previous settings.\n"
"\n"
"Stream MRL syntax:\n"
" [[access][/demux]://]URL[#[title][:chapter][-[title][:chapter]]]\n"
" [:option=value ...]\n"
"\n"
" Many of the global --options can also be used as MRL specific :options.\n"
" Multiple :option=value pairs can be specified.\n"
"\n"
"URL syntax:\n"
" file:///path/file       Plain media file\n"
" http://host[:port]/file    HTTP URL\n"
" ftp://host[:port]/file     FTP URL\n"
" mms://host[:port]/file     MMS URL\n"
" screen://           Screen capture\n"
" dvd://[device]         DVD device\n"
" vcd://[device]         VCD device\n"
" cdda://[device]        Audio CD device\n"
" udp://[[<source address>]@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
"                 UDP stream sent by a streaming server\n"
" vlc://pause:<seconds>     Pause the playlist for a certain time\n"
" vlc://quit           Special item to quit VLC\n"
"\n"
msgstr ""

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
799
#: src/config/help.c:435
800 801 802
msgid " (default enabled)"
msgstr " (a' bhun-roghainn an comas)"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
803
#: src/config/help.c:436
804 805 806
msgid " (default disabled)"
msgstr " (a' bhun-roghainn à comas)"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
807
#: src/config/help.c:593 src/config/help.c:597
808 809 810
msgid "Note:"
msgstr "An aire:"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
811
#: src/config/help.c:593
812 813 814 815 816
msgid "add --advanced to your command line to see advanced options."
msgstr ""
"cuir --advanced ris an loidhne-àithne agad ma tha thu airson na roghainnean "
"adhartach fhaicinn."

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
817
#: src/config/help.c:598
818 819 820 821 822 823 824 825 826
#, c-format
msgid "%u module was not displayed because it only has advanced options.\n"
msgid_plural ""
"%u modules were not displayed because they only have advanced options.\n"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
msgstr[2] ""
msgstr[3] ""

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
827
#: src/config/help.c:605
828 829 830 831 832 833 834
msgid ""
"No matching module found. Use --list or --list-verbose to list available "
"modules."
msgstr ""
"Cha deach mòideal iomchaidh a lorg. Cleachd --list no --list-verbose gus "
"mòidealan a tha ri làimh fhaicinn."

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
835
#: src/config/help.c:666
836 837 838 839
#, c-format
msgid "VLC version %s (%s)\n"
msgstr "Tionndadh VLC %s (%s)\n"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
840
#: src/config/help.c:667
841 842 843 844
#, c-format
msgid "Compiled by %s on %s (%s)\n"
msgstr "Air a thrusadh le %s %s (%s)\n"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
845
#: src/config/help.c:669
846 847 848 849
#, c-format
msgid "Compiler: %s\n"
msgstr "Trusaiche: %s\n"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
850 851
#: src/config/help.c:698
#, c-format
852 853 854 855 856 857 858
msgid ""
"\n"
"Dumped content to vlc-help.txt file.\n"
msgstr ""
"\n"
"Chaidh an t-susbaint a chur san fhaidhle vlc-help.txt.\n"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
859
#: src/config/help.c:713
860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906
msgid ""
"\n"
"Press the RETURN key to continue...\n"
msgstr ""
"\n"
"Brùth an iuchair RETURN airson leantainn air adhart...\n"

#: src/config/keys.c:56
msgid "Backspace"
msgstr "Backspace"

#: src/config/keys.c:57
msgid "Brightness Down"
msgstr "Soilleireachd ─ sìos"

#: src/config/keys.c:58
msgid "Brightness Up"
msgstr "Soilleireachd ─ suas"

#: src/config/keys.c:59
msgid "Browser Back"
msgstr "Brabhsair ─ air ais"

#: src/config/keys.c:60
msgid "Browser Favorites"
msgstr "Brabhsair ─ Annsachdan"

#: src/config/keys.c:61
msgid "Browser Forward"
msgstr "Brabhsair ─ Air adhart"

#: src/config/keys.c:62
msgid "Browser Home"
msgstr "Brabhsair ─ Dhachaigh"

#: src/config/keys.c:63
msgid "Browser Refresh"
msgstr "Brabhsair ─ Ath-nuadhaich"

#: src/config/keys.c:64
msgid "Browser Search"
msgstr "Brabhsair ─ Lorg"

#: src/config/keys.c:65
msgid "Browser Stop"
msgstr "Brabhsair ─ Stad"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
907
#: src/config/keys.c:66 modules/gui/macosx/playlist.m:583
908
#: modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:50
Michael Bauer's avatar
Michael Bauer committed
909 910
#: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.h:105
#: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:173
911 912 913 914 915 916 917
msgid "Delete"
msgstr "Sguab às"

#: src/config/keys.c:67
msgid "Down"
msgstr "Sìos"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
918
#: src/config/keys.c:68 modules/control/rc.c:72
919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979
msgid "End"
msgstr "Crìochnaich"

#: src/config/keys.c:69
msgid "Enter"
msgstr "Enter"

#: src/config/keys.c:70
msgid "Esc"
msgstr "Esc"

#: src/config/keys.c:71
msgid "F1"
msgstr "F1"

#: src/config/keys.c:72
msgid "F10"
msgstr "F10"

#: src/config/keys.c:73
msgid "F11"
msgstr "F11"

#: src/config/keys.c:74
msgid "F12"
msgstr "F12"

#: src/config/keys.c:75
msgid "F2"
msgstr "F2"

#: src/config/keys.c:76
msgid "F3"
msgstr "F3"

#: src/config/keys.c:77
msgid "F4"
msgstr "F4"

#: src/config/keys.c:78
msgid "F5"
msgstr "F5"

#: src/config/keys.c:79
msgid "F6"
msgstr "F6"

#: src/config/keys.c:80
msgid "F7"
msgstr "F7"

#: src/config/keys.c:81
msgid "F8"
msgstr "F8"

#: src/config/keys.c:82
msgid "F9"
msgstr "F9"

#: src/config/keys.c:83
msgid "Home"
980
msgstr "Dhachaigh"
981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057

#: src/config/keys.c:84
msgid "Insert"
msgstr "Cuir a-steach"

#: src/config/keys.c:86
msgid "Media Angle"
msgstr "Meadhan ─ Ceàrn"

#: src/config/keys.c:87
msgid "Media Audio Track"
msgstr "Meadhan ─ Traca fuaime"

#: src/config/keys.c:88
msgid "Media Forward"
msgstr "Meadhan ─ Air adhart"

#: src/config/keys.c:89
msgid "Media Menu"
msgstr "Meadhan ─ Clàr-taice"

#: src/config/keys.c:90
msgid "Media Next Frame"
msgstr "Meadhan ─ An ath-fhrèam"

#: src/config/keys.c:91
msgid "Media Next Track"
msgstr "Meadhan ─ An ath-thraca"

#: src/config/keys.c:92
msgid "Media Play Pause"
msgstr "Meadhan ─ Cuir 'na stad"

#: src/config/keys.c:93
msgid "Media Prev Frame"
msgstr "Meadhan ─ Am frèam roimhe"

#: src/config/keys.c:94
msgid "Media Prev Track"
msgstr "Meadhan ─ An traca roimhe"

#: src/config/keys.c:95
msgid "Media Record"
msgstr "Meadhan ─ Clàraich"

#: src/config/keys.c:96
msgid "Media Repeat"
msgstr "Meadhan ─ Ath-dhèan"

#: src/config/keys.c:97
msgid "Media Rewind"
msgstr "Meadhan ─ Toinn air ais"

#: src/config/keys.c:98
msgid "Media Select"
msgstr "Meadhan ─ Tagh"

#: src/config/keys.c:99
msgid "Media Shuffle"
msgstr "Meadhan ─ Air thuaiream"

#: src/config/keys.c:100
msgid "Media Stop"
msgstr "Meadhan ─ Stad"

#: src/config/keys.c:101
msgid "Media Subtitle"
msgstr "Meadhan ─ Fo-thiotal"

#: src/config/keys.c:102
msgid "Media Time"
msgstr "Meadhan ─ Àm"

#: src/config/keys.c:103
msgid "Media View"
msgstr "Meadhan ─ Seall"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1058
#: src/config/keys.c:104 modules/gui/qt4/components/controller.cpp:542
1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085
msgid "Menu"
msgstr "Clàr-taice"

#: src/config/keys.c:105
msgid "Mouse Wheel Down"
msgstr "Cuibhle na luchaige ─ Sìos"

#: src/config/keys.c:106
msgid "Mouse Wheel Left"
msgstr "Cuibhle na luchaige ─ Clì"

#: src/config/keys.c:107
msgid "Mouse Wheel Right"
msgstr "Cuibhle na luchaige ─ Deas"

#: src/config/keys.c:108
msgid "Mouse Wheel Up"
msgstr "Cuibhle na luchaige ─ Suas"

#: src/config/keys.c:109
msgid "Page Down"
msgstr "Duilleag sìos"

#: src/config/keys.c:110
msgid "Page Up"
msgstr "Duilleag suas"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097
#: src/config/keys.c:111 modules/control/rc.c:71
#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:434 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1245
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1246 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1247
#: modules/gui/qt4/menus.cpp:819
msgid "Pause"
msgstr "Cuir 'na stad"

#: src/config/keys.c:112
msgid "Print"
msgstr ""

#: src/config/keys.c:114 modules/demux/mp4/id3genres.h:76
1098 1099 1100
msgid "Space"
msgstr "Space"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1101
#: src/config/keys.c:115
1102 1103 1104
msgid "Tab"
msgstr "Taba"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1105 1106 1107
#: src/config/keys.c:116 src/libvlc-module.c:185
#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1427
#: modules/gui/qt4/util/customwidgets.cpp:313
1108 1109 1110
msgid "Unset"
msgstr "Dì-shuidhich"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1111
#: src/config/keys.c:117
1112 1113 1114
msgid "Up"
msgstr "Suas"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1115
#: src/config/keys.c:118 modules/gui/macosx/MainMenu.m:480
1116 1117 1118
msgid "Volume Down"
msgstr "Àirde na fuaime sìos"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1119
#: src/config/keys.c:119
1120 1121 1122
msgid "Volume Mute"
msgstr "Mùch an fhuaim"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1123
#: src/config/keys.c:120 modules/gui/macosx/MainMenu.m:479
1124 1125 1126
msgid "Volume Up"
msgstr "Àirde na fuaime suas"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1127
#: src/config/keys.c:121
1128 1129 1130
msgid "Zoom In"
msgstr "Sùm a-steach"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1131
#: src/config/keys.c:122
1132 1133 1134
msgid "Zoom Out"
msgstr "Sùm a-mach"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1135
#: src/config/keys.c:250
1136 1137 1138
msgid "Ctrl+"
msgstr "Ctrl+"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1139
#: src/config/keys.c:251
1140 1141 1142
msgid "Alt+"
msgstr "Alt+"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1143
#: src/config/keys.c:252
1144 1145 1146
msgid "Shift+"
msgstr "Shift+"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1147
#: src/config/keys.c:253
1148 1149 1150
msgid "Meta+"
msgstr "Meta+"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1151
#: src/config/keys.c:254
1152 1153 1154
msgid "Command+"
msgstr "Command+"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1155 1156 1157 1158 1159
#: src/darwin/error.c:37
#, fuzzy
msgid "Unknown error"
msgstr "Roinn-seòrsa neo-aithnichte"

1160 1161 1162 1163 1164
#: src/input/control.c:226
#, c-format
msgid "Bookmark %i"
msgstr "Comharran-lìn %i"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1165
#: src/input/decoder.c:252
1166 1167 1168
msgid "packetizer"
msgstr "pacaidichean"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1169
#: src/input/decoder.c:252
1170 1171 1172
msgid "decoder"
msgstr "dì-chòdaichear"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1173 1174 1175 1176
#: src/input/decoder.c:261 src/input/decoder.c:453
#: modules/codec/avcodec/encoder.c:287 modules/codec/avcodec/encoder.c:295
#: modules/codec/avcodec/encoder.c:329 modules/codec/avcodec/encoder.c:866
#: modules/stream_out/es.c:362 modules/stream_out/es.c:377
1177 1178 1179
msgid "Streaming / Transcoding failed"
msgstr "Dh'fhàillig an sruthadh/tar-chòdachadh"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1180
#: src/input/decoder.c:262
1181 1182 1183 1184
#, c-format
msgid "VLC could not open the %s module."
msgstr "Cha b' urrainn dha VLC am mòideal %s fhosgladh."

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1185
#: src/input/decoder.c:454
1186 1187 1188
msgid "VLC could not open the decoder module."
msgstr "Cha b' urrainn dha VLC am mòideal dì-chòdachaidh fhosgladh."

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1189 1190
#: src/input/decoder.c:691
msgid "No description for this codec"
1191
msgstr ""
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1192

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215
#: src/input/decoder.c:693
#, fuzzy
msgid "Codec not supported"
msgstr "Port a' chliaint"

#: src/input/decoder.c:694
#, fuzzy, c-format
msgid "VLC could not decode the format \"%4.4s\" (%s)"
msgstr "Cha b' urrainn dha VLC am mòideal \"%s\" fhosgladh. (%m)"

#: src/input/decoder.c:698
#, fuzzy
msgid "Unidentified codec"
msgstr "Video codec"

#: src/input/decoder.c:699
#, fuzzy
msgid "VLC could not identify the audio or video codec"
msgstr "Cha b' urrainn dha VLC am mòideal dì-chòdachaidh fhosgladh."

#: src/input/es_out.c:926 src/input/es_out.c:931 src/libvlc-module.c:228
#: modules/access/vcdx/access.c:455 modules/access/vcdx/info.c:226
#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:524
1216 1217 1218
msgid "Track"
msgstr "Traca"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1219
#: src/input/es_out.c:1137
1220 1221 1222 1223
#, c-format
msgid "%s [%s %d]"
msgstr "%s [%s %d]"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1224 1225 1226
#: src/input/es_out.c:1137 src/input/es_out.c:1142 src/input/var.c:167
#: src/libvlc-module.c:562 modules/gui/macosx/MainMenu.m:381
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:382
1227 1228 1229
msgid "Program"
msgstr "Prògram"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1230
#: src/input/es_out.c:1340 src/input/es_out.c:1342
1231 1232 1233
msgid "Scrambled"
msgstr "Air scrambligeadh"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1234
#: src/input/es_out.c:1340 modules/lua/extension.c:1245
1235 1236 1237
msgid "Yes"
msgstr "Tha"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1238
#: src/input/es_out.c:2012
1239 1240 1241 1242
#, c-format
msgid "Closed captions %u"
msgstr "Fo-thiotalan dùinte %u"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1243
#: src/input/es_out.c:2870
1244 1245 1246 1247
#, c-format
msgid "Stream %d"
msgstr "Sruth %d"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1248
#: src/input/es_out.c:2886 src/input/es_out.c:3001 modules/access/imem.c:64
1249 1250 1251
msgid "Subtitle"
msgstr "Fo-thiotal"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1252 1253 1254 1255
#: src/input/es_out.c:2894 src/input/es_out.c:2921 src/input/es_out.c:2965
#: src/input/es_out.c:3001 modules/gui/macosx/AddonManager.m:121
#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:197 modules/gui/macosx/output.m:144
#: modules/gui/qt4/dialogs/plugins.cpp:1457
1256 1257 1258
msgid "Type"
msgstr "Seòrsa"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1259
#: src/input/es_out.c:2897
1260 1261 1262
msgid "Original ID"
msgstr "An ID tùsail"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1263 1264 1265
#: src/input/es_out.c:2905 src/input/es_out.c:2908 modules/access/imem.c:67
#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:177
#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:187 modules/gui/macosx/wizard.m:382
Michael Bauer's avatar
Michael Bauer committed
1266 1267
#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:712 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:738
#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:747
1268 1269 1270
msgid "Codec"
msgstr "Codec"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1271 1272 1273
#: src/input/es_out.c:2912 src/input/meta.c:66 modules/access/imem.c:71
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:79 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:355
#: modules/stream_out/setid.c:49 modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:505
1274 1275 1276
msgid "Language"
msgstr "Cànan"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1277 1278 1279
#: src/input/es_out.c:2915 src/input/meta.c:61
#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:96 modules/gui/macosx/MainMenu.m:77
#: modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:75 modules/gui/qt4/dialogs/epg.cpp:52
1280 1281 1282
msgid "Description"
msgstr "Tuairisgeul"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1283
#: src/input/es_out.c:2924 modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:189
Michael Bauer's avatar
Michael Bauer committed
1284
#: modules/gui/macosx/output.m:167 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:740
1285 1286 1287
msgid "Channels"
msgstr "Seanailean"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1288 1289
#: src/input/es_out.c:2929 modules/access/alsa.c:39 modules/access/imem.c:75
#: modules/audio_output/amem.c:45 modules/codec/fluidsynth.c:60
1290 1291 1292
msgid "Sample rate"
msgstr "Reat samplachaidh"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1293
#: src/input/es_out.c:2929
1294 1295 1296 1297
#, c-format
msgid "%u Hz"
msgstr "%u Hz"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1298
#: src/input/es_out.c:2939
1299 1300 1301
msgid "Bits per sample"
msgstr "Bits gach sampall"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1302 1303 1304 1305
#: src/input/es_out.c:2944 modules/access_output/shout.c:92
#: modules/demux/playlist/shoutcast.c:328
#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:178
#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:188 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:713
Michael Bauer's avatar
Michael Bauer committed
1306
#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:739
1307 1308 1309
msgid "Bitrate"
msgstr "Bitrate"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1310
#: src/input/es_out.c:2944
1311 1312 1313 1314
#, c-format
msgid "%u kb/s"
msgstr "%u kb/s"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1315
#: src/input/es_out.c:2956
1316 1317 1318
msgid "Track replay gain"
msgstr "Tarbhachd cluich an traca"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1319
#: src/input/es_out.c:2958
1320 1321 1322
msgid "Album replay gain"
msgstr "Tarbhachd cluich an albaim"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1323
#: src/input/es_out.c:2959
1324 1325 1326 1327
#, c-format
msgid "%.2f dB"
msgstr "%.2f dB"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1328
#: src/input/es_out.c:2968 modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:180
Michael Bauer's avatar
Michael Bauer committed
1329
#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:733
1330 1331 1332
msgid "Resolution"
msgstr "Dùmhlachd-bhreacaidh"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1333
#: src/input/es_out.c:2973
1334 1335 1336
msgid "Display resolution"
msgstr "An dùmhlachd-bhreacaidh"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1337 1338 1339 1340 1341 1342
#: src/input/es_out.c:2983 src/input/es_out.c:2986 modules/access/imem.c:93
#: modules/access/rdp.c:69 modules/access/screen/screen.c:42
#: modules/access/screen/xcb.c:39 modules/access/shm.c:42
#: modules/access/timecode.c:34 modules/access/v4l2/v4l2.c:70
#: modules/access/vdr.c:78 modules/access/vnc.c:59 modules/demux/image.c:66
#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:179
1343 1344 1345
msgid "Frame rate"
msgstr "Reat nam frèam"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1346
#: src/input/es_out.c:2994
1347 1348 1349
msgid "Decoded format"
msgstr "Am fòrmat dì-chòdaichte"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1350
#: src/input/input.c:2311
1351 1352 1353
msgid "Your input can't be opened"
msgstr "Cha ghabh d' ion-chur fhosgladh"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1354
#: src/input/input.c:2312
1355 1356 1357 1358 1359 1360
#, c-format
msgid "VLC is unable to open the MRL '%s'. Check the log for details."
msgstr ""
"Chan urrainn dha VLC an MRL \"%s\" fhosgladh. Thoir sùil air an loga airson "
"mion-fhiosrachadh."

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1361
#: src/input/input.c:2425
1362 1363 1364
msgid "VLC can't recognize the input's format"
msgstr "Chan aithnich VLC fòrmat an ion-chuir"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1365
#: src/input/input.c:2426
1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372
#, c-format
msgid ""
"The format of '%s' cannot be detected. Have a look at the log for details."
msgstr ""
"Chan urrainn dhuinn fiosrachadh a-mach dè fòrmat a tha air \"%s\". Thoir "
"sùil air an loga airson mion-fhiosrachadh."

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1373 1374 1375
#: src/input/meta.c:55 src/input/var.c:177 modules/gui/macosx/MainMenu.m:72
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:383 modules/gui/macosx/MainMenu.m:384
#: modules/gui/macosx/open.m:169 modules/gui/macosx/open.m:171
1376
#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:74 modules/gui/macosx/wizard.m:345
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1377 1378 1379
#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:484
#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:498 modules/mux/asf.c:56
#: modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:310 modules/gui/qt4/dialogs/epg.cpp:67
1380 1381 1382
msgid "Title"
msgstr "Tiotal"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1383 1384
#: src/input/meta.c:56 modules/gui/macosx/playlist.m:1202
#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:75 modules/mux/avi.c:48
1385 1386 1387
msgid "Artist"
msgstr "Neach-ealain"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1388 1389
#: src/input/meta.c:57 modules/demux/mp4/mp4.c:1427
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:75 modules/mux/avi.c:50
1390 1391 1392
msgid "Genre"
msgstr "Gnè"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1393
#: src/input/meta.c:58 modules/mux/asf.c:60 modules/mux/avi.c:51
1394 1395 1396
msgid "Copyright"
msgstr "Còir-lethbhreac"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1397 1398
#: src/input/meta.c:59 src/libvlc-module.c:228 modules/access/vcdx/info.c:63
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:76
1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409
msgid "Album"
msgstr "Albam"

#: src/input/meta.c:60
msgid "Track number"
msgstr "Àireamh an traca"

#: src/input/meta.c:62 modules/mux/asf.c:64
msgid "Rating"
msgstr "Rangachadh"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1410
#: src/input/meta.c:63 modules/gui/macosx/MainMenu.m:78 modules/mux/avi.c:49
1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417
msgid "Date"
msgstr "Ceann-là"

#: src/input/meta.c:64
msgid "Setting"
msgstr "Roghainn"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1418
#: src/input/meta.c:65 modules/gui/macosx/open.m:179
Michael Bauer's avatar
Michael Bauer committed
1419
#: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.h:103
1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427
msgid "URL"
msgstr "URL"

#: src/input/meta.c:67 modules/notify/notify.c:318
msgid "Now Playing"
msgstr "'Ga chluich an-dràsta"

#: src/input/meta.c:68 modules/access/vcdx/info.c:70
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1428
#: modules/demux/mp4/mp4.c:1436
1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443
msgid "Publisher"
msgstr "Foillsichear"

#: src/input/meta.c:69
msgid "Encoded by"
msgstr "Air a chòdachadh le"

#: src/input/meta.c:70
msgid "Artwork URL"
msgstr "URL na h-obrach-ealain"

#: src/input/meta.c:71
msgid "Track ID"
msgstr "ID an traca"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470
#: src/input/meta.c:72
#, fuzzy
msgid "Number of Tracks"
msgstr "Àireamh de ràghan"

#: src/input/meta.c:73
msgid "Director"
msgstr "Stiùiriche"

#: src/input/meta.c:74
msgid "Season"
msgstr ""

#: src/input/meta.c:75
msgid "Episode"
msgstr ""

#: src/input/meta.c:76
#, fuzzy
msgid "Show Name"
msgstr "Seall an tionndadh bunaiteach"

#: src/input/meta.c:77
#, fuzzy
msgid "Actors"
msgstr "Factar"

1471 1472 1473 1474
#: src/input/var.c:158
msgid "Bookmark"
msgstr "Comharra-leabhair"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1475
#: src/input/var.c:172 src/libvlc-module.c:568
1476 1477 1478
msgid "Programs"
msgstr "Prògraman"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1479 1480 1481
#: src/input/var.c:182 modules/gui/macosx/MainMenu.m:385
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:386 modules/gui/macosx/open.m:170
#: modules/gui/macosx/open.m:172 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:311
1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488
msgid "Chapter"
msgstr "Caibideal"

#: src/input/var.c:187 modules/access/vcdx/info.c:238
msgid "Navigation"
msgstr "Seòladaireachd"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1489 1490
#: src/input/var.c:200 modules/gui/macosx/MainMenu.m:409
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:410
1491 1492 1493
msgid "Video Track"
msgstr "Traca video"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1494 1495
#: src/input/var.c:205 modules/gui/macosx/MainMenu.m:392
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:393
1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510
msgid "Audio Track"
msgstr "Traca fuaime"

#: src/input/var.c:210
msgid "Subtitle Track"
msgstr "Traca nam fo-thiotalan"

#: src/input/var.c:273
msgid "Next title"
msgstr "An ath-thiotal"

#: src/input/var.c:278
msgid "Previous title"
msgstr "An tiotal roimhe"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1511
#: src/input/var.c:314
1512 1513 1514 1515
#, c-format
msgid "Title %i%s"
msgstr "Tiotal %i%s"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1516
#: src/input/var.c:340 src/input/var.c:399
1517 1518 1519 1520
#, c-format
msgid "Chapter %i"
msgstr "Caibideal %i"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1521
#: src/input/var.c:378 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:485
1522 1523 1524
msgid "Next chapter"
msgstr "An ath-chaibideal"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1525
#: src/input/var.c:383 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:475
1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533
msgid "Previous chapter"
msgstr "An caibideal roimhe"

#: src/input/vlm.c:638 src/input/vlm.c:1023
#, c-format
msgid "Media: %s"
msgstr "Meadhan: %s"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1534 1535
#: src/interface/interface.c:84 modules/gui/macosx/MainMenu.m:321
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:322
1536 1537 1538
msgid "Add Interface"
msgstr "Cuir eadar-aghaidh ris"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1539
#: src/interface/interface.c:91
1540 1541 1542
msgid "Console"
msgstr "Consoil"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1543
#: src/interface/interface.c:95
1544 1545 1546
msgid "Telnet"
msgstr "Telnet"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed