nn.po 936 KB
Newer Older
1 2 3 4 5 6 7 8 9
# Norwegian Nynorsk translation of VLC
# Copyright (C) Jon Stødle <jonstodle@gmail.com>, 2009
# Copyright (C) Eirik U. Birkeland <eirbir@gmail.com>, 2009
#
# Eirik U. Birkeland <eirbir@gmail.com>, 2009, 2010.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: vlc\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: vlc-devel@videolan.org\n"
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
10
"POT-Creation-Date: 2014-06-10 15:44-0400\n"
11 12 13
"PO-Revision-Date: 2010-01-27 19:06+0100\n"
"Last-Translator: Eirik U. Birkeland <eirbir@gmail.com>\n"
"Language-Team: Norwegian Nynorsk <i18n-nn@lister.ping.uio.no>\n"
14
"Language: nn\n"
15 16 17 18 19 20 21 22
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Poedit-Language: Norwegian Nynorsk\n"
"X-Poedit-Country: NORWAY\n"
"X-Generator: Lokalize 1.0\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
23
#: include/vlc_common.h:927
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
msgid ""
"This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
"You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
"see the file named COPYING for details.\n"
"Written by the VideoLAN team; see the AUTHORS file.\n"
msgstr ""
"Det er INGEN GARANTI for dette programmet utover det som står i lova.\n"
"Du kan fritt endra og distribuera det vidare viss du følgjer vilkåra i\n"
"GNU General Public License – sjå fila «COPYING».\n"
"Programmet er utvikla av VideoLAN-gruppa – sjå fila «AUTHORS».\n"

35
#: include/vlc_config_cat.h:33
36 37 38
msgid "VLC preferences"
msgstr "VLC-innstillingar"

39
#: include/vlc_config_cat.h:35
40 41 42
msgid "Select \"Advanced Options\" to see all options."
msgstr "Vel «Avanserte innstillingar» for å sjå alle innstillingane."

43
#: include/vlc_config_cat.h:38 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:269
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
44 45
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:270
#: modules/gui/qt4/menus.cpp:1070
46 47 48
msgid "Interface"
msgstr "Grensesnitt"

49
#: include/vlc_config_cat.h:39
50 51 52
msgid "Settings for VLC's interfaces"
msgstr "Innstillingar for VLC-grensesnittet"

53
#: include/vlc_config_cat.h:41
54 55 56
msgid "Main interfaces settings"
msgstr "Innstillingar for hovudgrensesnitt"

57
#: include/vlc_config_cat.h:43
58 59 60
msgid "Main interfaces"
msgstr "Hovudgrensesnitt"

61
#: include/vlc_config_cat.h:44
62 63 64
msgid "Settings for the main interface"
msgstr "Innstillingar for hovudgrensesnittet"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
65
#: include/vlc_config_cat.h:46 src/libvlc-module.c:79
66 67 68
msgid "Control interfaces"
msgstr "Kontrollgrensesnitt"

69
#: include/vlc_config_cat.h:47
70 71 72
msgid "Settings for VLC's control interfaces"
msgstr "Innstillingar for kontrollgrensesnitta i VLC"

73
#: include/vlc_config_cat.h:49 include/vlc_config_cat.h:50
74
#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:279
75 76 77
msgid "Hotkeys settings"
msgstr "Innstillingar for snøggtastar"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
78 79 80
#: include/vlc_config_cat.h:53 src/input/es_out.c:2880 src/input/es_out.c:2921
#: src/libvlc-module.c:1441 modules/access/imem.c:64
#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:185 modules/gui/macosx/MainMenu.m:388
81
#: modules/gui/macosx/output.m:161 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:112
82
#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:271 modules/gui/macosx/wizard.m:377
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
83 84
#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:564
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:272
85
#: modules/services_discovery/mediadirs.c:76 modules/stream_out/es.c:93
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
86
#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:183
87
#: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:150
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
88
#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:705 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:736
89 90 91
msgid "Audio"
msgstr "Lyd"

92
#: include/vlc_config_cat.h:54
93 94 95
msgid "Audio settings"
msgstr "Innstillingar for lyd"

96
#: include/vlc_config_cat.h:56
97 98 99
msgid "General audio settings"
msgstr "Generelle lydinnstillingar"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
100 101
#: include/vlc_config_cat.h:58 include/vlc_config_cat.h:79
#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:734 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:744
102 103 104
msgid "Filters"
msgstr "Filter"

105
#: include/vlc_config_cat.h:59
106 107 108
msgid "Audio filters are used to process the audio stream."
msgstr "Lydfilter vert brukte til handsaming av lydstraumen."

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
109 110
#: include/vlc_config_cat.h:61 src/audio_output/output.c:226
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:398 modules/gui/macosx/MainMenu.m:399
111 112 113
msgid "Visualizations"
msgstr "Visualiseringar"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
114 115
#: include/vlc_config_cat.h:62 src/audio_output/output.c:285
#: src/libvlc-module.c:195
116 117 118
msgid "Audio visualizations"
msgstr "Lydvisualiseringar"

119
#: include/vlc_config_cat.h:64 include/vlc_config_cat.h:76
120 121 122
msgid "Output modules"
msgstr "Utdatamodular"

123
#: include/vlc_config_cat.h:65
124 125 126
msgid "General settings for audio output modules."
msgstr "Generelle innstillingar for modular for lydutdata."

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
127
#: include/vlc_config_cat.h:67 src/libvlc-module.c:1952
128
#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:85
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
129
#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:216
130 131 132
msgid "Miscellaneous"
msgstr "Ymse"

133
#: include/vlc_config_cat.h:68
134 135 136
msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
msgstr "Ymse lydinnstillingar og -modular."

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
137 138 139
#: include/vlc_config_cat.h:71 src/input/es_out.c:2883 src/input/es_out.c:2965
#: src/libvlc-module.c:1495 modules/access/imem.c:64
#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:175 modules/gui/macosx/MainMenu.m:401
140
#: modules/gui/macosx/output.m:151 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:102
141
#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:273 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:410
142
#: modules/gui/macosx/wizard.m:378
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
143 144
#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:565
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:274
145
#: modules/services_discovery/mediadirs.c:69 modules/stream_out/es.c:101
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
146
#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:154
147
#: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:147
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
148 149
#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:706 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:710
#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:335
150 151 152
msgid "Video"
msgstr "Video"

153
#: include/vlc_config_cat.h:72
154 155 156
msgid "Video settings"
msgstr "Videoinnstillingar"

157
#: include/vlc_config_cat.h:74
158 159 160
msgid "General video settings"
msgstr "Generelle videoinnstillingar"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
161 162 163 164
#: include/vlc_config_cat.h:77
#, fuzzy
msgid "General settings for video output modules."
msgstr "Generelle innstillingar for modular for lydutdata."
165

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
166
#: include/vlc_config_cat.h:80
167 168 169
msgid "Video filters are used to process the video stream."
msgstr "Videofilter vert brukte til handsaming av videostraumen."

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
170
#: include/vlc_config_cat.h:82
171 172 173 174
#, fuzzy
msgid "Subtitles / OSD"
msgstr "_Teksting"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
175
#: include/vlc_config_cat.h:83
176 177 178 179 180
msgid ""
"Settings related to On-Screen-Display, subtitles and \"overlay subpictures\""
msgstr ""
"Innstillingar for skjermvisning, undertekstar og «overlagde underbilete»"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
181
#: include/vlc_config_cat.h:91
182 183 184
msgid "Input / Codecs"
msgstr "Inndata/kodekar"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
185
#: include/vlc_config_cat.h:92
186 187 188
msgid "Settings for input, demultiplexing, decoding and encoding"
msgstr "Innstillingar for inndata, demultipleksing, avkoding og koding"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
189
#: include/vlc_config_cat.h:95
190 191 192
msgid "Access modules"
msgstr "Tilgangsmodular"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
193
#: include/vlc_config_cat.h:97
194 195 196 197 198 199 200
msgid ""
"Settings related to the various access methods. Common settings you may want "
"to alter are HTTP proxy or caching settings."
msgstr ""
"Innstillingar for dei ulike tilgangsmetodane. Vanlege innstillingar å endra "
"er dei for HTTP-mellomtenaren og mellomlageret."

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
201
#: include/vlc_config_cat.h:101
202 203 204
msgid "Stream filters"
msgstr "Straumfilter"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
205
#: include/vlc_config_cat.h:103
206 207 208 209 210 211 212
msgid ""
"Stream filters are special modules that allow advanced operations on the "
"input side of VLC. Use with care..."
msgstr ""
"Straumfilter er spesielle modular som lèt deg gjera avanserte operasjonar på "
"inndatasida av VLC. Bruk dei med varsemd …"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
213
#: include/vlc_config_cat.h:106
214 215 216
msgid "Demuxers"
msgstr "Demultipleksar"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
217
#: include/vlc_config_cat.h:107
218 219 220
msgid "Demuxers are used to separate audio and video streams."
msgstr "Demultipleksar vert brukte til å skilja lyd- og videostraumar."

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
221
#: include/vlc_config_cat.h:109
222 223 224
msgid "Video codecs"
msgstr "Videokodekar"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
225
#: include/vlc_config_cat.h:110
226 227 228 229 230
#, fuzzy
msgid "Settings for the video, images or video+audio decoders and encoders."
msgstr ""
"Innstillingar for dei avkodarane og kodarane som berre vert brukte til video."

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
231
#: include/vlc_config_cat.h:112
232 233 234
msgid "Audio codecs"
msgstr "Lydkodekar"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
235
#: include/vlc_config_cat.h:113
236 237 238 239
msgid "Settings for the audio-only decoders and encoders."
msgstr ""
"Innstillingar for dei avkodarane og kodarane som berre vert brukte til lyd."

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
240
#: include/vlc_config_cat.h:115
241
#, fuzzy
242
msgid "Subtitle codecs"
243 244
msgstr "Standard grensesnitt: "

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
245
#: include/vlc_config_cat.h:116
246
#, fuzzy
247
msgid "Settings for subtitle, teletext and CC decoders and encoders."
248 249 250
msgstr ""
"Innstillingar for dei avkodarane og kodarane som berre vert brukte til video."

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
251
#: include/vlc_config_cat.h:118
252 253 254 255
msgid "General input settings. Use with care..."
msgstr "Generelle inndatainnstillingar. Bruk dei med varsemd …"

# , fuzzy
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
256 257
#: include/vlc_config_cat.h:121 src/libvlc-module.c:1887
#: modules/access/avio.h:50
258 259 260
msgid "Stream output"
msgstr "Straumutdata"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
261
#: include/vlc_config_cat.h:123
262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278
msgid ""
"Stream output settings are used when acting as a streaming server or when "
"saving incoming streams.\n"
"Streams are first muxed and then sent through an \"access output\" module "
"that can either save the stream to a file, or stream it (UDP, HTTP, RTP/"
"RTSP).\n"
"Sout streams modules allow advanced stream processing (transcoding, "
"duplicating...)."
msgstr ""
"Straumutdatainnstillingane vert brukte når programmet vert brukt straumtenar "
"eller under lagring av innkommande straumar.\n"
"Straumar vert først multipleksa og deretter sende gjennom ein modul for "
"utdatatilgang som kan lagra straumen til ei fil eller strøyme han (UDP, "
"HTTP, RTP/RTSP).\n"
"Soutstraummodular tillèt avansert straumhandsaming (transkoding, duplisering "
"osb.)"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
279
#: include/vlc_config_cat.h:131
280 281 282
msgid "General stream output settings"
msgstr "Generelle innstillingar for straumutdata"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
283
#: include/vlc_config_cat.h:133
284 285 286
msgid "Muxers"
msgstr "Multipleksarar"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
287
#: include/vlc_config_cat.h:135
288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298
msgid ""
"Muxers create the encapsulation formats that are used to put all the "
"elementary streams (video, audio, ...) together. This setting allows you to "
"always force a specific muxer. You should probably not do that.\n"
"You can also set default parameters for each muxer."
msgstr ""
"Multipleksarar lagar innkapslingsformata som vert brukte til å slå alle dei "
"elementære straumane (lyd, video osb.) saman. Denne innstillinga lèt deg "
"velja ein standardmultipleksar. Du bør truleg ikkje gjera det.\n"
"Du kan òg velja standardparametrar for kvar multipleksar."

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
299
#: include/vlc_config_cat.h:141
300 301 302
msgid "Access output"
msgstr "Tilgangsutdata"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
303
#: include/vlc_config_cat.h:143
304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314
msgid ""
"Access output modules control the ways the muxed streams are sent. This "
"setting allows you to always force a specific access output method. You "
"should probably not do that.\n"
"You can also set default parameters for each access output."
msgstr ""
"Modulane for tilgangsutdata kontrollerer måtane dei «muksa» straumane vert "
"sende på. Denne innstillinga lèt deg velja ein standardmetode for "
"tilgangsudata. Du bør truleg ikkje gjera det.\n"
"Du kan òg velja standardparametrar for ulike tilgangsutdata."

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
315
#: include/vlc_config_cat.h:148
316 317 318
msgid "Packetizers"
msgstr "Førpakkarar"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
319
#: include/vlc_config_cat.h:150
320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330
msgid ""
"Packetizers are used to \"preprocess\" the elementary streams before muxing. "
"This setting allows you to always force a packetizer. You should probably "
"not do that.\n"
"You can also set default parameters for each packetizer."
msgstr ""
"Førpakkarane vert brukte til å «førehandshandsame» dei elementære straumane "
"før «muksinga». Denne innstillinga lèt deg velja ein standardførpakkar. Du "
"bør truleg ikkje gjera det.\n"
"Du kan òg velja standardparametrar for kvar førpakkar."

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
331
#: include/vlc_config_cat.h:156
332 333 334
msgid "Sout stream"
msgstr "Soutstraum"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
335
#: include/vlc_config_cat.h:157
336 337 338 339 340 341 342 343 344
msgid ""
"Sout stream modules allow to build a sout processing chain. Please refer to "
"the Streaming Howto for more information. You can configure default options "
"for each sout stream module here."
msgstr ""
"Soutstraummodular lèt deg byggja ei southandsamingskjede. Sjå rettleiinga "
"for direkteoverføring («Streaming Howto») på Internett for meir informasjon. "
"Du kan velja standardval for kvar soutstraummodul her."

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
345
#: include/vlc_config_cat.h:162
346 347 348
msgid "VOD"
msgstr "VOD"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
349
#: include/vlc_config_cat.h:163
350 351 352
msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
msgstr "VLC sitt grensesnitt for videotorg (VOD)"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
353 354 355 356
#: include/vlc_config_cat.h:167 src/libvlc-module.c:1992
#: src/playlist/engine.c:243 modules/demux/playlist/playlist.c:64
#: modules/demux/playlist/playlist.c:65 modules/gui/macosx/MainWindow.m:225
#: modules/gui/macosx/MainWindow.m:923
357
#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:117
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
358
#: modules/gui/qt4/components/playlist/playlist.cpp:167
359
#: modules/gui/qt4/components/playlist/selector.cpp:231
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
360
#: modules/gui/qt4/dialogs/playlist.cpp:40 modules/gui/qt4/menus.cpp:1106
361 362 363
msgid "Playlist"
msgstr "Speleliste"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
364
#: include/vlc_config_cat.h:168
365 366 367 368 369 370 371 372
msgid ""
"Settings related to playlist behaviour (e.g. playback mode) and to modules "
"that automatically add items to the playlist (\"service discovery\" modules)."
msgstr ""
"Innstillingar kring åtferda til spelelista (f.eks. avspelingsmodus) og "
"modular som automatisk legg til element i spelelista (modular for automatisk "
"oppdaging)."

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
373
#: include/vlc_config_cat.h:172
374 375 376
msgid "General playlist behaviour"
msgstr "Generell spelelisteåtferd"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
377
#: include/vlc_config_cat.h:173
378 379 380
msgid "Services discovery"
msgstr "Automatisk oppdaging"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
381
#: include/vlc_config_cat.h:174
382 383 384 385 386 387
msgid ""
"Services discovery modules are facilities that automatically add items to "
"playlist."
msgstr ""
"Modular for automatisk oppdaging legg automatisk til element i spelelista."

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
388 389
#: include/vlc_config_cat.h:178 src/libvlc-module.c:1788
#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1496
390 391 392
msgid "Advanced"
msgstr "Avansert"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
393
#: include/vlc_config_cat.h:179
394 395 396
msgid "Advanced settings. Use with care..."
msgstr "Avanserte innstillingar. Bruk med varsemd …"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
397
#: include/vlc_config_cat.h:181
398 399 400
msgid "Advanced settings"
msgstr "Avanserte innstillingar"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
401
#: include/vlc_input.h:568
402
#, fuzzy
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
403 404
msgid "Subtitle track added"
msgstr "_Teksting"
405

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
406
#: include/vlc_interface.h:140
407
#, fuzzy
408 409
msgid ""
"\n"
410 411
"Warning: if you cannot access the GUI anymore, open a command-line window, "
"go to the directory where you installed VLC and run \"vlc -I qt\"\n"
412 413 414 415 416 417 418
msgstr ""
"\n"
"Åtvaring: Viss du ikkje lenger får tilgang til brukergrensesnittet, kan du "
"opna kommandolinja, gå til mappa der du har installert VLC og køyra «vlc -I "
"qt»\n"

#: include/vlc_intf_strings.h:46
419 420
msgid "&Open File..."
msgstr "&Opna fil …"
421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462

#: include/vlc_intf_strings.h:47
msgid "&Advanced Open..."
msgstr "&Avansert opning …"

#: include/vlc_intf_strings.h:48
msgid "Open D&irectory..."
msgstr "Opna &mappe …"

#: include/vlc_intf_strings.h:49
msgid "Open &Folder..."
msgstr "Opna &mappe …"

#: include/vlc_intf_strings.h:50
msgid "Select one or more files to open"
msgstr "Vel éi eller fleire filer som skal opnast"

#: include/vlc_intf_strings.h:51
msgid "Select Directory"
msgstr "Vel mappe"

#: include/vlc_intf_strings.h:51
#, fuzzy
msgid "Select Folder"
msgstr "Vel fil"

#: include/vlc_intf_strings.h:55
msgid "Media &Information"
msgstr "Medie&informasjon"

#: include/vlc_intf_strings.h:56
msgid "&Codec Information"
msgstr "&Kodekinformasjon"

#: include/vlc_intf_strings.h:57
msgid "&Messages"
msgstr "&Meldingar"

#: include/vlc_intf_strings.h:58
msgid "Jump to Specific &Time"
msgstr "Hopp til eit visst &tidspunkt"

463
#: include/vlc_intf_strings.h:59
464 465
#, fuzzy
msgid "Custom &Bookmarks"
466 467 468 469 470 471 472 473 474 475
msgstr "&Bokmerke"

#: include/vlc_intf_strings.h:60
msgid "&VLM Configuration"
msgstr "&VLM-oppsett"

#: include/vlc_intf_strings.h:62
msgid "&About"
msgstr "&Om"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
476 477 478 479 480
#: include/vlc_intf_strings.h:65 modules/control/rc.c:70
#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:441 modules/gui/macosx/MainMenu.m:361
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:468 modules/gui/macosx/MainMenu.m:475
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1238 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1239
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1240 modules/gui/macosx/playlist.m:582
481
#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:115
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
482
#: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:550 modules/gui/qt4/ui/open.h:244
483 484 485 486 487 488 489 490
msgid "Play"
msgstr "Spel av"

#: include/vlc_intf_strings.h:66
#, fuzzy
msgid "Remove Selected"
msgstr "Valgte"

491
#: include/vlc_intf_strings.h:67
492 493 494
msgid "Information..."
msgstr "Informasjon …"

495
#: include/vlc_intf_strings.h:68
496 497 498 499
#, fuzzy
msgid "Create Directory..."
msgstr "_Åpne fil..."

500
#: include/vlc_intf_strings.h:69
501 502 503 504
#, fuzzy
msgid "Create Folder..."
msgstr "Opna mappe …"

505
#: include/vlc_intf_strings.h:70
506
#, fuzzy
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
507
msgid "Rename Directory..."
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
508 509
msgstr "_Åpne fil..."

510
#: include/vlc_intf_strings.h:71
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
511 512 513 514 515 516 517 518 519 520
#, fuzzy
msgid "Rename Folder..."
msgstr "Opna mappe …"

#: include/vlc_intf_strings.h:72
#, fuzzy
msgid "Show Containing Directory..."
msgstr "_Åpne fil..."

#: include/vlc_intf_strings.h:73
521 522 523
msgid "Show Containing Folder..."
msgstr ""

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
524
#: include/vlc_intf_strings.h:74
525 526 527
msgid "Stream..."
msgstr "Direkteoverfør …"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
528
#: include/vlc_intf_strings.h:75
529 530 531
msgid "Save..."
msgstr "Lagra …"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
532 533
#: include/vlc_intf_strings.h:79 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:394
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:375 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1515
534 535 536 537
#, fuzzy
msgid "Repeat All"
msgstr "Velg fil"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
538 539
#: include/vlc_intf_strings.h:80 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:414
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:374 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1510
540 541 542 543
#, fuzzy
msgid "Repeat One"
msgstr "Valg"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
544 545
#: include/vlc_intf_strings.h:81 src/libvlc-module.c:1384
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:373 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1505
546 547
#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:119
#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:132
548 549 550
msgid "Random"
msgstr "Tilfeldig"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
551
#: include/vlc_intf_strings.h:82 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:372
552 553 554 555
#, fuzzy
msgid "Random Off"
msgstr "Valg"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
556
#: include/vlc_intf_strings.h:83
557 558 559
msgid "Add to Playlist"
msgstr "Legg til på speleliste"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
560
#: include/vlc_intf_strings.h:85
561 562 563 564
#, fuzzy
msgid "Add File..."
msgstr "Legg til fil …"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
565
#: include/vlc_intf_strings.h:86
566 567 568 569
#, fuzzy
msgid "Add Directory..."
msgstr "Standard grensesnitt: "

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
570
#: include/vlc_intf_strings.h:87
571 572 573 574
#, fuzzy
msgid "Add Folder..."
msgstr "Legg til fil …"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
575
#: include/vlc_intf_strings.h:89
576 577 578
msgid "Save Playlist to &File..."
msgstr "Lagra spelelista til ei &fil …"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
579 580
#: include/vlc_intf_strings.h:91 modules/gui/macosx/MainWindow.m:173
#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1136
581 582 583
msgid "Search"
msgstr "Søk"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
584 585
#: include/vlc_intf_strings.h:99 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:159
#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1480
586 587 588
msgid "Waves"
msgstr "Bølgjer"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
589
#: include/vlc_intf_strings.h:100
590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642
msgid ""
"<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
"charset=utf-8\" /></head><body><h2>Welcome to VLC media player Help</"
"h2><h3>Documentation</h3><p>You can find VLC documentation on VideoLAN's <a "
"href=\"http://wiki.videolan.org\">wiki</a> website.</p><p>If you are a "
"newcomer to VLC media player, please read the<br><a href=\"http://wiki."
"videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies\"><em>Introduction to VLC media "
"player</em></a>.</p><p>You will find some information on how to use the "
"player in the <br>\"<a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
"Play_HowTo\"><em>How to play files with VLC media player</em></a>\" document."
"</p><p>For all the saving, converting, transcoding, encoding, muxing and "
"streaming tasks, you should find useful information in the <a href=\"http://"
"wiki.videolan.org/Documentation:Streaming_HowTo\">Streaming Documentation</"
"a>.</p><p>If you are unsure about terminology, please consult the <a href="
"\"http://wiki.videolan.org/Knowledge_Base\">knowledge base</a>.</p><p>To "
"understand the main keyboard shortcuts, read the <a href=\"http://wiki."
"videolan.org/Hotkeys\">shortcuts</a> page.</p><h3>Help</h3><p>Before asking "
"any question, please refer yourself to the <a href=\"http://www.videolan.org/"
"support/faq.html\">FAQ</a>.</p><p>You might then get (and give) help on the "
"<a href=\"http://forum.videolan.org\">Forums</a>, the <a href=\"http://www."
"videolan.org/vlc/lists.html\">mailing-lists</a> or our IRC channel "
"(<em>#videolan</em> on irc.freenode.net).</p><h3>Contribute to the project</"
"h3><p>You can help the VideoLAN project giving some of your time to help the "
"community, to design skins, to translate the documentation, to test and to "
"code. You can also give funds and material to help us. And of course, you "
"can <b>promote</b> VLC media player.</p></body></html>"
msgstr ""
"<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
"charset=utf-8\" /></head><body><h2>Velkommen til hjelp for VLC mediespelar</"
"h2><h3>Dokumentasjon</h3><p>Du finn VLC-dokumentasjonen på <a href=\"http://"
"wiki.videolan.org\">wikinettstaden</a> til VideoLAN.</p><p>Viss du nett har "
"byrja å bruka VLC mediespelar, les <br><a href=\"http://wiki.videolan.org/"
"Documentation:VLC_for_dummies\"><em>introduksjonen</em></a>.</p><p>Du finn "
"noko informasjon om korleis du brukar spelaren under <br>«<a href=\"http://"
"wiki.videolan.org/Documentation:Play_HowTo\"><em>Korleis spela av filer i "
"VLC mediespelar</em></a>».</p><p>For alle lagrings-, konverterings-, "
"transkodings-, kodings-, muksings-, og straumingsoppgåvene, kan du finna "
"nyttig informasjon i <a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
"Streaming_HowTo\">straumingsdokumentasjonen</a>.</p><p>Viss du er "
"terminologien, kan du sjå i <a href=\"http://wiki.videolan.org/Knowledge_Base"
"\">kunnskapsbasen</a>.</p><p>For å læra deg hovudsnøggtastane, kan du lesa "
"sida «<a href=\"http://wiki.videolan.org/Hotkeys\">Snøggtastar</a>».</"
"p><h3>Hjelp</h3><p>Før du spør, kan du gjerne lesa <a href=\"http://www."
"videolan.org/support/faq.html\">spørsmål og svar</a>.</p><p> Du kan deretter "
"få (og gje) hjelp i <a href=\"http://forum.videolan.org\">forumet</a>, på <a "
"href=\"http://www.videolan.org/vlc/lists.html\">e-postlistene</a> eller på "
"IRC-kanalen vår (<em>#videolan</em> på irc.freenode.net).</p><h3>Bidra til "
"prosjektet</h3><p>Du kan hjelpa VideoLAN-prosjektet ved å gje litt av tida "
"di til brukargruppa, til å utforme drakter, til å omsetje dokumentasjon, til "
"å testa og til å programmera. Du kan òg donera pengar og materiale for å "
"hjelpa oss. Og sjølvsagt kan du <b>reklamera</b> for VLC mediespelar.</p></"
"body></html>"

643 644 645 646 647 648 649 650 651
#: src/audio_output/filters.c:247
msgid "Audio filtering failed"
msgstr "Klarte ikkje filtrera lyden"

#: src/audio_output/filters.c:248
#, fuzzy, c-format
msgid "The maximum number of filters (%u) was reached."
msgstr "Det høgste talet på filter (%d) er nådd."

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
652 653 654
#: src/audio_output/output.c:229 src/config/core.c:407 src/input/es_out.c:906
#: src/libvlc-module.c:538 modules/gui/macosx/MainWindow.m:1050
#: modules/video_filter/postproc.c:234
655 656 657
msgid "Disable"
msgstr "Slå av"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
658
#: src/audio_output/output.c:232 modules/visualization/visual/visual.c:142
659 660 661
msgid "Spectrometer"
msgstr "Lysmålar"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
662
#: src/audio_output/output.c:235
663 664 665
msgid "Scope"
msgstr "Rammeområde"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
666
#: src/audio_output/output.c:238
667 668 669
msgid "Spectrum"
msgstr "Spekter"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
670
#: src/audio_output/output.c:241
671 672 673
msgid "Vu meter"
msgstr "VU-målar"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
674
#: src/audio_output/output.c:280 src/libvlc-module.c:190
675 676 677
msgid "Audio filters"
msgstr "Lydfilter"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
678
#: src/audio_output/output.c:291
679 680 681
msgid "Replay gain"
msgstr "Gjentakingsforsterking"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
682 683
#: src/audio_output/output.c:385 modules/gui/macosx/MainMenu.m:394
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:395
684 685 686
#, fuzzy
msgid "Stereo audio mode"
msgstr "Stereo"
687

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
688
#: src/audio_output/output.c:420 src/libvlc-module.c:187
689 690
msgid "Dolby Surround"
msgstr "Dolby Surround"
691

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
692
#: src/audio_output/output.c:425 src/libvlc-module.c:186
693 694
#: modules/access/alsa.c:38 modules/access/oss.c:64
#: modules/access/v4l2/v4l2.c:268 modules/audio_output/alsa.c:76
695
#: modules/codec/twolame.c:70
696 697 698
msgid "Stereo"
msgstr "Stereo"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
699 700 701
#: src/audio_output/output.c:430 src/config/keys.c:85 src/libvlc-module.c:187
#: src/libvlc-module.c:284 src/libvlc-module.c:362
#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:88
702
#: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:61 modules/codec/dvbsub.c:102
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
703
#: modules/codec/subsdec.c:165 modules/codec/zvbi.c:81
704 705
#: modules/control/gestures.c:83 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:104
#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:169 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:191
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
706 707 708 709 710
#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:64 modules/video_filter/logo.c:79
#: modules/video_filter/marq.c:128 modules/video_filter/mosaic.c:170
#: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1408
#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1451
#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1461
711 712 713
msgid "Left"
msgstr "Venstre"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
714 715 716
#: src/audio_output/output.c:438 src/config/keys.c:113 src/libvlc-module.c:187
#: src/libvlc-module.c:284 src/libvlc-module.c:362
#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:88
717
#: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:61 modules/codec/dvbsub.c:102
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
718
#: modules/codec/subsdec.c:165 modules/codec/zvbi.c:81
719 720
#: modules/control/gestures.c:83 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:105
#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:171 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:193
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
721 722 723
#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:64 modules/video_filter/logo.c:79
#: modules/video_filter/marq.c:128 modules/video_filter/mosaic.c:170
#: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1409
724 725 726
msgid "Right"
msgstr "Høgre"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
727
#: src/audio_output/output.c:441 src/libvlc-module.c:186
728 729 730
msgid "Reverse stereo"
msgstr "Omvend stereo"

731 732 733 734 735
#: src/config/core.c:397 modules/access/dtv/access.c:91
#: modules/access/dtv/access.c:106 modules/access/dtv/access.c:115
#: modules/access/dtv/access.c:123 modules/access/dtv/access.c:132
#: modules/access/dtv/access.c:140 modules/access/dtv/access.c:160
#: modules/access/v4l2/v4l2.c:137
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
736
#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:948
737 738 739 740
#, fuzzy
msgid "Automatic"
msgstr "Forfattere"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
741
#: src/config/file.c:460
742 743 744
msgid "boolean"
msgstr "boolsk"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
745
#: src/config/file.c:460 src/config/help.c:397
746 747 748
msgid "integer"
msgstr "heiltal"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
749
#: src/config/file.c:468 src/config/help.c:423
750 751 752
msgid "float"
msgstr "desimaltal"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
753
#: src/config/file.c:481 src/config/help.c:379
754 755 756
msgid "string"
msgstr "tekst"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
757
#: src/config/help.c:161
758 759 760
msgid "To get exhaustive help, use '-H'."
msgstr "For å få inngåande hjelp, bruk «-H»."

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
761
#: src/config/help.c:165
762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Usage: %s [options] [stream] ...\n"
"You can specify multiple streams on the commandline.\n"
"They will be enqueued in the playlist.\n"
"The first item specified will be played first.\n"
"\n"
"Options-styles:\n"
" --option A global option that is set for the duration of the program.\n"
"  -option A single letter version of a global --option.\n"
"  :option An option that only applies to the stream directly before it\n"
"      and that overrides previous settings.\n"
"\n"
"Stream MRL syntax:\n"
" [[access][/demux]://]URL[#[title][:chapter][-[title][:chapter]]]\n"
" [:option=value ...]\n"
"\n"
" Many of the global --options can also be used as MRL specific :options.\n"
" Multiple :option=value pairs can be specified.\n"
"\n"
"URL syntax:\n"
" file:///path/file       Plain media file\n"
" http://host[:port]/file    HTTP URL\n"
" ftp://host[:port]/file     FTP URL\n"
" mms://host[:port]/file     MMS URL\n"
" screen://           Screen capture\n"
" dvd://[device]         DVD device\n"
" vcd://[device]         VCD device\n"
" cdda://[device]        Audio CD device\n"
" udp://[[<source address>]@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
"                 UDP stream sent by a streaming server\n"
" vlc://pause:<seconds>     Pause the playlist for a certain time\n"
" vlc://quit           Special item to quit VLC\n"
"\n"
msgstr ""
"Bruk: %s [val] [straum] ...\n"
"Du kan spesifisere fleire straumar i kommandolinja. Dei vil verte lagd til i "
"spelelista.\n"
"Det fyrste spesifiserte elementet vil verte spelt fyrst.\n"
"\n"
"Valutgåver:\n"
" --option Eit globalt val som gjeld så lenge programmet kjører.\n"
"  -option Einbokstavsversjonen av --option.\n"
"  :option Eit val som berre gjeld strauman like foran\n"
"      og som overkjører tidligare innstillingar.\n"
"\n"
"Straum-MRL-syntaks:\n"
" [[tilgang][/demuxar]://]URL[@[tittel][:kapittel][-[tittel][:kapittel]]] [:"
"val=verdi ...]\n"
"\n"
" Mange av --option, kan òg verte brukt som MRS-spesifikke :option.\n"
" Fleire :option=verdi-par kan verte spesifisert.\n"
"\n"
"URL-syntaks:\n"
" [file://]filnamn       Vanleg mediafil\n"
" http://ip:port/fil      HTTP-URL\n"
" ftp://ip:port/fil       FTP-URL\n"
" mms://ip:port/fil       MMS-URL\n"
" screen://           Skjermopptak\n"
" [dvd://][eining][@raw_device] DVD-eining\n"
" [vcd://][eining]        VCD-eining\n"
" [cdda://][eining]       Audio-CD-eining\n"
" udp://[[<kjeldeadresse>]@[<bindeadresse>][:<bindeport>]]\n"
"                 UDP-straum sent frå ein straumingstenar\n"
" vlc://pause:<sekund>     Spesielt element til å pause spelelista for "
"i ei mengde sekund\n"
" vlc://quit           Spesielt element til å avslutte VLC\n"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
830
#: src/config/help.c:435
831 832 833
msgid " (default enabled)"
msgstr " (påslått som standard)"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
834
#: src/config/help.c:436
835 836 837
msgid " (default disabled)"
msgstr " (avslått som standard)"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
838
#: src/config/help.c:593 src/config/help.c:597
839 840 841
msgid "Note:"
msgstr "Merknad:"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
842
#: src/config/help.c:593
843 844 845
msgid "add --advanced to your command line to see advanced options."
msgstr "legg til «--advanced» på kommandolinja for å sjå avanserte val."

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
846
#: src/config/help.c:598
847 848 849 850 851 852
#, fuzzy, c-format
msgid "%u module was not displayed because it only has advanced options.\n"
msgid_plural ""
"%u modules were not displayed because they only have advanced options.\n"
msgstr[0] "%d modul(ar) vart ikkje viste, fordi dei berre har avanserte val.\n"
msgstr[1] "%d modul(ar) vart ikkje viste, fordi dei berre har avanserte val.\n"
853

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
854
#: src/config/help.c:605
855 856 857 858 859 860 861 862
#, fuzzy
msgid ""
"No matching module found. Use --list or --list-verbose to list available "
"modules."
msgstr ""
"Fann ingen modular. Bruk «--list» eller «--list-verbose» for å lista opp "
"tilgjengelege modular."

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
863
#: src/config/help.c:666
864 865 866 867
#, fuzzy, c-format
msgid "VLC version %s (%s)\n"
msgstr "VLC versjon %s\n"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
868
#: src/config/help.c:667
869 870 871 872
#, fuzzy, c-format
msgid "Compiled by %s on %s (%s)\n"
msgstr "Kompilert av %s@%s.%s\n"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
873
#: src/config/help.c:669
874 875 876 877
#, c-format
msgid "Compiler: %s\n"
msgstr "Kompileringsprogram: %s\n"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
878 879
#: src/config/help.c:698
#, c-format
880 881 882 883 884 885 886
msgid ""
"\n"
"Dumped content to vlc-help.txt file.\n"
msgstr ""
"\n"
"Dumpa innhald til fila «vlc-help.txt».\n"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
887
#: src/config/help.c:713
888 889 890 891 892 893
msgid ""
"\n"
"Press the RETURN key to continue...\n"
msgstr ""
"\n"
"Trykk «Enter» for å halda fram …\n"
894

895 896 897 898
#: src/config/keys.c:56
#, fuzzy
msgid "Backspace"
msgstr "Attende"
899

900
#: src/config/keys.c:57
901
#, fuzzy
902 903
msgid "Brightness Down"
msgstr "Lysstyrke"
904

905
#: src/config/keys.c:58
906
#, fuzzy
907 908
msgid "Brightness Up"
msgstr "Lysstyrke"
909

910 911 912 913
#: src/config/keys.c:59
#, fuzzy
msgid "Browser Back"
msgstr " Bla gjennom "
914

915 916 917
#: src/config/keys.c:60
msgid "Browser Favorites"
msgstr ""
918

919 920 921 922
#: src/config/keys.c:61
#, fuzzy
msgid "Browser Forward"
msgstr "Gå tilbake"
923

924 925 926 927
#: src/config/keys.c:62
#, fuzzy
msgid "Browser Home"
msgstr " Bla gjennom "
928

929 930 931 932
#: src/config/keys.c:63
#, fuzzy
msgid "Browser Refresh"
msgstr "Oppdater"
933

934 935 936 937
#: src/config/keys.c:64
#, fuzzy
msgid "Browser Search"
msgstr " Bla gjennom "
938

939 940 941 942
#: src/config/keys.c:65
#, fuzzy
msgid "Browser Stop"
msgstr " Bla gjennom "
943

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
944
#: src/config/keys.c:66 modules/gui/macosx/playlist.m:583
945
#: modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:50
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
946 947
#: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.h:105
#: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:173
948 949
msgid "Delete"
msgstr "Slett"
950

951 952 953
#: src/config/keys.c:67
msgid "Down"
msgstr ""
954

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
955
#: src/config/keys.c:68 modules/control/rc.c:72
956 957 958
#, fuzzy
msgid "End"
msgstr "Åpne fil"
959

960 961 962 963
#: src/config/keys.c:69
#, fuzzy
msgid "Enter"
msgstr "Midten"
964

965 966 967
#: src/config/keys.c:70
msgid "Esc"
msgstr ""
968

969 970 971 972
#: src/config/keys.c:71
#, fuzzy
msgid "F1"
msgstr "1"
973

974 975 976
#: src/config/keys.c:72
msgid "F10"
msgstr ""
977

978 979 980 981
#: src/config/keys.c:73
#, fuzzy
msgid "F11"
msgstr "X11"
982

983 984 985 986
#: src/config/keys.c:74
#, fuzzy
msgid "F12"
msgstr "1/2"
987

988 989 990 991
#: src/config/keys.c:75
#, fuzzy
msgid "F2"
msgstr "2"
992

993 994 995
#: src/config/keys.c:76
msgid "F3"
msgstr ""
996

997 998 999 1000
#: src/config/keys.c:77
#, fuzzy
msgid "F4"
msgstr "4"
1001

1002 1003 1004
#: src/config/keys.c:78
msgid "F5"
msgstr ""
1005

1006 1007 1008
#: src/config/keys.c:79
msgid "F6"
msgstr ""
1009

1010 1011 1012
#: src/config/keys.c:80
msgid "F7"
msgstr ""
1013

1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120
#: src/config/keys.c:81
msgid "F8"
msgstr ""

#: src/config/keys.c:82
msgid "F9"
msgstr ""

#: src/config/keys.c:83
msgid "Home"
msgstr ""

#: src/config/keys.c:84
#, fuzzy
msgid "Insert"
msgstr "Løs ut disk"

#: src/config/keys.c:86
#, fuzzy
msgid "Media Angle"
msgstr "Mediefiler"

#: src/config/keys.c:87
#, fuzzy
msgid "Media Audio Track"
msgstr "Lydspor"

#: src/config/keys.c:88
#, fuzzy
msgid "Media Forward"
msgstr "Gå tilbake"

#: src/config/keys.c:89
#, fuzzy
msgid "Media Menu"
msgstr "Mediefiler"

#: src/config/keys.c:90
#, fuzzy
msgid "Media Next Frame"
msgstr "Neste bilete"

#: src/config/keys.c:91
#, fuzzy
msgid "Media Next Track"
msgstr "Video"

#: src/config/keys.c:92
#, fuzzy
msgid "Media Play Pause"
msgstr "Spel av / pause"

#: src/config/keys.c:93
#, fuzzy
msgid "Media Prev Frame"
msgstr " Bla gjennom "

#: src/config/keys.c:94
#, fuzzy
msgid "Media Prev Track"
msgstr " Bla gjennom "

#: src/config/keys.c:95
#, fuzzy
msgid "Media Record"
msgstr "Ta opp"

#: src/config/keys.c:96
#, fuzzy
msgid "Media Repeat"
msgstr "Inga gjentaking"

#: src/config/keys.c:97
#, fuzzy
msgid "Media Rewind"
msgstr "Mediefiler"

#: src/config/keys.c:98
#, fuzzy
msgid "Media Select"
msgstr "Mediefiler"

#: src/config/keys.c:99
#, fuzzy
msgid "Media Shuffle"
msgstr "Mediefiler"

#: src/config/keys.c:100
#, fuzzy
msgid "Media Stop"
msgstr "Mediefiler"

#: src/config/keys.c:101
#, fuzzy
msgid "Media Subtitle"
msgstr "Mediefiler"

#: src/config/keys.c:102
#, fuzzy
msgid "Media Time"
msgstr "Mediefiler"

#: src/config/keys.c:103
#, fuzzy
msgid "Media View"
msgstr "Mediefiler"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1121
#: src/config/keys.c:104 modules/gui/qt4/components/controller.cpp:542
1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154
msgid "Menu"
msgstr "Meny"

#: src/config/keys.c:105
#, fuzzy
msgid "Mouse Wheel Down"
msgstr "Pause strøm"

#: src/config/keys.c:106
#, fuzzy
msgid "Mouse Wheel Left"
msgstr "Pause strøm"

#: src/config/keys.c:107
#, fuzzy
msgid "Mouse Wheel Right"
msgstr "videohøyde"

#: src/config/keys.c:108
#, fuzzy
msgid "Mouse Wheel Up"
msgstr "Pause strøm"

#: src/config/keys.c:109
#, fuzzy
msgid "Page Down"
msgstr "Avbryt"

#: src/config/keys.c:110
#, fuzzy
msgid "Page Up"
msgstr "Avbryt"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166
#: src/config/keys.c:111 modules/control/rc.c:71
#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:434 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1245
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1246 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1247
#: modules/gui/qt4/menus.cpp:819
msgid "Pause"
msgstr "Pause"

#: src/config/keys.c:112
msgid "Print"
msgstr ""

#: src/config/keys.c:114 modules/demux/mp4/id3genres.h:76
1167 1168 1169
msgid "Space"
msgstr "Space"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1170
#: src/config/keys.c:115
1171 1172 1173
msgid "Tab"
msgstr ""

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1174 1175 1176
#: src/config/keys.c:116 src/libvlc-module.c:185
#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1427
#: modules/gui/qt4/util/customwidgets.cpp:313
1177 1178 1179
msgid "Unset"
msgstr "Ikkje valt"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1180
#: src/config/keys.c:117
1181 1182 1183
msgid "Up"
msgstr ""

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1184
#: src/config/keys.c:118 modules/gui/macosx/MainMenu.m:480
1185 1186 1187
msgid "Volume Down"
msgstr "Lågare volum"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1188
#: src/config/keys.c:119
1189 1190 1191 1192
#, fuzzy
msgid "Volume Mute"
msgstr "Høgare lyd"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1193
#: src/config/keys.c:120 modules/gui/macosx/MainMenu.m:479
1194 1195 1196
msgid "Volume Up"
msgstr "Høgare volum"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1197
#: src/config/keys.c:121
1198 1199 1200 1201
#, fuzzy
msgid "Zoom In"
msgstr "Forstørr"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1202
#: src/config/keys.c:122
1203 1204 1205 1206
#, fuzzy
msgid "Zoom Out"
msgstr "Forstørr"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1207
#: src/config/keys.c:250
1208 1209 1210 1211
#, fuzzy
msgid "Ctrl+"
msgstr "Ctrl+L"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1212
#: src/config/keys.c:251
1213 1214 1215
msgid "Alt+"
msgstr ""

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1216
#: src/config/keys.c:252
1217 1218 1219 1220
#, fuzzy
msgid "Shift+"
msgstr "Shift+L"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1221
#: src/config/keys.c:253
1222 1223 1224 1225
#, fuzzy
msgid "Meta+"
msgstr "Metall"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1226
#: src/config/keys.c:254
1227 1228 1229 1230
#, fuzzy
msgid "Command+"
msgstr "Crop?"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1231 1232 1233 1234 1235
#: src/darwin/error.c:37
#, fuzzy
msgid "Unknown error"
msgstr "Ukjent"

1236 1237 1238 1239 1240
#: src/input/control.c:226
#, c-format
msgid "Bookmark %i"
msgstr "Bokmerke %i"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1241
#: src/input/decoder.c:252
1242 1243 1244 1245
#, fuzzy
msgid "packetizer"
msgstr "Førpakkarar"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1246
#: src/input/decoder.c:252
1247 1248 1249 1250
#, fuzzy
msgid "decoder"
msgstr "Dekodarar"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1251 1252 1253 1254
#: src/input/decoder.c:261 src/input/decoder.c:453
#: modules/codec/avcodec/encoder.c:287 modules/codec/avcodec/encoder.c:295
#: modules/codec/avcodec/encoder.c:329 modules/codec/avcodec/encoder.c:866
#: modules/stream_out/es.c:362 modules/stream_out/es.c:377
1255 1256 1257
msgid "Streaming / Transcoding failed"
msgstr "Strauminga/transkodinga var mislukka"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1258
#: src/input/decoder.c:262
1259 1260 1261 1262
#, fuzzy, c-format
msgid "VLC could not open the %s module."
msgstr "VLC klarte ikkje opna avkodarmodulen."

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1263
#: src/input/decoder.c:454
1264 1265 1266
msgid "VLC could not open the decoder module."
msgstr "VLC klarte ikkje opna avkodarmodulen."

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1267 1268
#: src/input/decoder.c:691
msgid "No description for this codec"
1269
msgstr ""
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1270

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293
#: src/input/decoder.c:693
#, fuzzy
msgid "Codec not supported"
msgstr "Standard grensesnitt: "

#: src/input/decoder.c:694
#, fuzzy, c-format
msgid "VLC could not decode the format \"%4.4s\" (%s)"
msgstr "Standard grensesnitt: "

#: src/input/decoder.c:698
#, fuzzy
msgid "Unidentified codec"
msgstr "lydenhet"

#: src/input/decoder.c:699
#, fuzzy
msgid "VLC could not identify the audio or video codec"
msgstr "VLC klarte ikkje opna avkodarmodulen."

#: src/input/es_out.c:926 src/input/es_out.c:931 src/libvlc-module.c:228
#: modules/access/vcdx/access.c:455 modules/access/vcdx/info.c:226
#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:524
1294 1295 1296
msgid "Track"
msgstr "Spor"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1297
#: src/input/es_out.c:1137
1298 1299 1300 1301
#, c-format
msgid "%s [%s %d]"
msgstr "%s [%s %d]"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1302 1303 1304
#: src/input/es_out.c:1137 src/input/es_out.c:1142 src/input/var.c:167
#: src/libvlc-module.c:562 modules/gui/macosx/MainMenu.m:381
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:382
1305 1306 1307
msgid "Program"
msgstr "Program"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1308
#: src/input/es_out.c:1340 src/input/es_out.c:1342
1309 1310 1311
msgid "Scrambled"
msgstr "Blanda"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1312
#: src/input/es_out.c:1340 modules/lua/extension.c:1245
1313 1314 1315
msgid "Yes"
msgstr "Ja"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1316
#: src/input/es_out.c:2012
1317 1318 1319 1320
#, c-format
msgid "Closed captions %u"
msgstr "Undertekst %u"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1321
#: src/input/es_out.c:2870
1322 1323 1324 1325
#, c-format
msgid "Stream %d"
msgstr "Straum %d"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1326
#: src/input/es_out.c:2886 src/input/es_out.c:3001 modules/access/imem.c:64
1327 1328 1329
msgid "Subtitle"
msgstr "Undertekst"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1330 1331 1332 1333
#: src/input/es_out.c:2894 src/input/es_out.c:2921 src/input/es_out.c:2965
#: src/input/es_out.c:3001 modules/gui/macosx/AddonManager.m:121
#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:197 modules/gui/macosx/output.m:144
#: modules/gui/qt4/dialogs/plugins.cpp:1457
1334 1335 1336
msgid "Type"
msgstr "Type"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1337
#: src/input/es_out.c:2897
1338 1339 1340
msgid "Original ID"
msgstr "Opphavleg ID"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1341
#: src/input/es_out.c:2905 src/input/es_out.c:2908 modules/access/imem.c:67
1342 1343
#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:177
#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:187 modules/gui/macosx/wizard.m:382
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1344 1345
#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:712 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:738
#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:747
1346 1347 1348
msgid "Codec"
msgstr "Kodek"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1349 1350 1351
#: src/input/es_out.c:2912 src/input/meta.c:66 modules/access/imem.c:71
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:79 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:355
#: modules/stream_out/setid.c:49 modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:505
1352 1353 1354
msgid "Language"
msgstr "Språk"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1355 1356 1357
#: src/input/es_out.c:2915 src/input/meta.c:61
#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:96 modules/gui/macosx/MainMenu.m:77
#: modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:75 modules/gui/qt4/dialogs/epg.cpp:52
1358 1359 1360
msgid "Description"
msgstr "Skildring"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1361 1362
#: src/input/es_out.c:2924 modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:189
#: modules/gui/macosx/output.m:167 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:740
1363 1364 1365
msgid "Channels"
msgstr "Kanalar"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1366 1367
#: src/input/es_out.c:2929 modules/access/alsa.c:39 modules/access/imem.c:75
#: modules/audio_output/amem.c:45 modules/codec/fluidsynth.c:60
1368 1369 1370
msgid "Sample rate"
msgstr "Samplingsrate"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1371
#: src/input/es_out.c:2929
1372 1373 1374 1375
#, c-format
msgid "%u Hz"
msgstr "%u Hz"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1376
#: src/input/es_out.c:2939
1377 1378 1379
msgid "Bits per sample"
msgstr "Bit per utval"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1380 1381
#: src/input/es_out.c:2944 modules/access_output/shout.c:92
#: modules/demux/playlist/shoutcast.c:328
1382
#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:178
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1383 1384
#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:188 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:713
#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:739
1385 1386 1387
msgid "Bitrate"
msgstr "Bitrate"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1388
#: src/input/es_out.c:2944
1389 1390 1391 1392
#, c-format
msgid "%u kb/s"
msgstr "%u kb/s"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1393
#: src/input/es_out.c:2956
1394 1395 1396
msgid "Track replay gain"
msgstr "Gjentakingsforsterking for spor"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1397
#: src/input/es_out.c:2958
1398 1399 1400
msgid "Album replay gain"
msgstr "Gjentakingsforsterking for album"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1401
#: src/input/es_out.c:2959
1402 1403 1404 1405
#, c-format
msgid "%.2f dB"
msgstr "%.2f dB"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1406 1407
#: src/input/es_out.c:2968 modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:180
#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:733
1408 1409 1410
msgid "Resolution"
msgstr "Oppløysing"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1411
#: src/input/es_out.c:2973
1412 1413 1414
msgid "Display resolution"
msgstr "Vis oppløysing"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1415 1416 1417 1418 1419 1420
#: src/input/es_out.c:2983 src/input/es_out.c:2986 modules/access/imem.c:93
#: modules/access/rdp.c:69 modules/access/screen/screen.c:42
#: modules/access/screen/xcb.c:39 modules/access/shm.c:42
#: modules/access/timecode.c:34 modules/access/v4l2/v4l2.c:70
#: modules/access/vdr.c:78 modules/access/vnc.c:59 modules/demux/image.c:66
#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:179
1421 1422 1423
msgid "Frame rate"
msgstr "Biletrate"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1424
#: src/input/es_out.c:2994
1425 1426 1427 1428
#, fuzzy
msgid "Decoded format"
msgstr "Dekodarar"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1429
#: src/input/input.c:2311
1430 1431 1432
msgid "Your input can't be opened"
msgstr "Klarer ikkje opna inndataa dine"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1433
#: src/input/input.c:2312
1434 1435 1436 1437
#, c-format
msgid "VLC is unable to open the MRL '%s'. Check the log for details."
msgstr "VLC klarer ikkje opna MRL-en «%s». Sjå loggen for detaljar."

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1438
#: src/input/input.c:2425
1439 1440 1441
msgid "VLC can't recognize the input's format"
msgstr "VLC kjenner ikkje att inndataformatet"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1442
#: src/input/input.c:2426
1443 1444 1445 1446 1447
#, c-format
msgid ""
"The format of '%s' cannot be detected. Have a look at the log for details."
msgstr "Klarer ikkje oppdaga formatet til «%s». Sjå loggen for detaljar."

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1448 1449 1450
#: src/input/meta.c:55 src/input/var.c:177 modules/gui/macosx/MainMenu.m:72
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:383 modules/gui/macosx/MainMenu.m:384
#: modules/gui/macosx/open.m:169 modules/gui/macosx/open.m:171
1451
#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:74 modules/gui/macosx/wizard.m:345
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1452 1453 1454
#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:484
#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:498 modules/mux/asf.c:56
#: modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:310 modules/gui/qt4/dialogs/epg.cpp:67
1455 1456 1457
msgid "Title"
msgstr "Tittel"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1458 1459
#: src/input/meta.c:56 modules/gui/macosx/playlist.m:1202
#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:75 modules/mux/avi.c:48
1460 1461 1462
msgid "Artist"
msgstr "Artist"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1463 1464
#: src/input/meta.c:57 modules/demux/mp4/mp4.c:1427
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:75 modules/mux/avi.c:50
1465 1466 1467
msgid "Genre"
msgstr "Sjanger"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1468
#: src/input/meta.c:58 modules/mux/asf.c:60 modules/mux/avi.c:51
1469 1470 1471
msgid "Copyright"
msgstr "Opphavsrett"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1472 1473
#: src/input/meta.c:59 src/libvlc-module.c:228 modules/access/vcdx/info.c:63
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:76
1474 1475 1476
msgid "Album"
msgstr "Album"

1477
#: src/input/meta.c:60
1478 1479 1480
msgid "Track number"
msgstr "Spornummer"

1481
#: src/input/meta.c:62 modules/mux/asf.c:64
1482 1483 1484
msgid "Rating"
msgstr "Karakter"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1485
#: src/input/meta.c:63 modules/gui/macosx/MainMenu.m:78 modules/mux/avi.c:49
1486 1487 1488
msgid "Date"
msgstr "Dato"

1489
#: src/input/meta.c:64
1490 1491 1492
msgid "Setting"
msgstr "Innstilling"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1493 1494
#: src/input/meta.c:65 modules/gui/macosx/open.m:179
#: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.h:103
1495 1496 1497
msgid "URL"
msgstr "Nettadresse"

1498
#: src/input/meta.c:67 modules/notify/notify.c:318
1499 1500 1501
msgid "Now Playing"
msgstr "Vert avspela no"

1502
#: src/input/meta.c:68 modules/access/vcdx/info.c:70
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1503
#: modules/demux/mp4/mp4.c:1436
1504 1505 1506
msgid "Publisher"
msgstr "Utgjevar"

1507
#: src/input/meta.c:69
1508 1509 1510
msgid "Encoded by"
msgstr "Koda av"

1511
#: src/input/meta.c:70
1512 1513 1514
msgid "Artwork URL"
msgstr "Nettadresse for omslagsbilete"

1515
#: src/input/meta.c:71
1516 1517 1518
msgid "Track ID"
msgstr "Spor-ID"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546
#: src/input/meta.c:72
#, fuzzy
msgid "Number of Tracks"
msgstr "Pause strøm"

#: src/input/meta.c:73
#, fuzzy
msgid "Director"
msgstr "Standard grensesnitt: "

#: src/input/meta.c:74
msgid "Season"
msgstr ""

#: src/input/meta.c:75
msgid "Episode"
msgstr ""

#: src/input/meta.c:76
#, fuzzy
msgid "Show Name"
msgstr "Tilbake"

#: src/input/meta.c:77
#, fuzzy
msgid "Actors"
msgstr "Faktor"

1547
#: src/input/var.c:158
1548 1549 1550
msgid "Bookmark"
msgstr "Bokmerke"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1551
#: src/input/var.c:172 src/libvlc-module.c:568
1552 1553 1554
msgid "Programs"
msgstr "Program"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1555 1556 1557
#: src/input/var.c:182 modules/gui/macosx/MainMenu.m:385
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:386 modules/gui/macosx/open.m:170
#: modules/gui/macosx/open.m:172 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:311
1558 1559 1560
msgid "Chapter"
msgstr "Kapittel"

1561
#: src/input/var.c:187 modules/access/vcdx/info.c:238
1562 1563 1564
msgid "Navigation"
msgstr "Navigasjon"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1565 1566
#: src/input/var.c:200 modules/gui/macosx/MainMenu.m:409
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:410
1567 1568 1569
msgid "Video Track"
msgstr "Videospor"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1570 1571
#: src/input/var.c:205 modules/gui/macosx/MainMenu.m:392
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:393
1572 1573 1574
msgid "Audio Track"
msgstr "Lydspor"

1575 1576 1577
#: src/input/var.c:210
#, fuzzy
msgid "Subtitle Track"
1578 1579
msgstr "Undertekstspor"

1580
#: src/input/var.c:273
1581 1582 1583
msgid "Next title"
msgstr "Neste tittel"

1584
#: src/input/var.c:278
1585 1586 1587
msgid "Previous title"
msgstr "Førre tittel"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1588
#: src/input/var.c:314
1589 1590
#, fuzzy, c-format
msgid "Title %i%s"
1591 1592
msgstr "Tittel %i"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1593
#: src/input/var.c:340 src/input/var.c:399
1594 1595 1596 1597
#, c-format
msgid "Chapter %i"
msgstr "Kapittel %i"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1598
#: src/input/var.c:378 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:485
1599 1600 1601
msgid "Next chapter"
msgstr "Neste kapittel"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1602
#: src/input/var.c:383 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:475
1603 1604 1605
msgid "Previous chapter"
msgstr "Førre kapittel"

1606
#: src/input/vlm.c:638 src/input/vlm.c:1023
1607 1608 1609 1610
#, c-format
msgid "Media: %s"
msgstr "Medium: %s"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1611 1612
#: src/interface/interface.c:84 modules/gui/macosx/MainMenu.m:321
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:322
1613 1614 1615
msgid "Add Interface"
msgstr "Legg til grensesnitt"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1616
#: src/interface/interface.c:91
1617 1618 1619
msgid "Console"
msgstr "Konsoll"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1620
#: src/interface/interface.c:95
1621 1622 1623
#, fuzzy
msgid "Telnet"
msgstr "Velg"
1624

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1625
#: src/interface/interface.c:98
1626 1627 1628
#, fuzzy
msgid "Web"
msgstr "Velg"
1629

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1630
#: src/interface/interface.c:101
1631 1632 1633
msgid "Debug logging"
msgstr "Feilsøkingslogg"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1634
#: src/interface/interface.c:104
1635 1636 1637
msgid "Mouse Gestures"
msgstr "Muserørsler"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1638
#: src/interface/interface.c:206
1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645
msgid ""
"Running vlc with the default interface. Use 'cvlc' to use vlc without "
"interface."
msgstr ""
"Køyrer VLC med standardgrensesnittet. Bruk «cvlc» for å bruka VLC utan "
"grensesnitt."

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653
#. xgettext: Translate "C" to the language code: "fr", "en_GB", "nl", "ru"...
#: src/libvlc.c:183
msgid "C"
msgstr "nn"

#: src/libvlc.h:134 src/libvlc-module.c:1387 src/libvlc-module.c:1388
#: src/libvlc-module.c:2537 src/video_output/vout_intf.c:186
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:445
1654 1655
msgid "Zoom"
msgstr "Forstørr"
1656

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1657
#: src/libvlc.h:135 src/libvlc-module.c:1305 src/video_output/vout_intf.c:87
1658 1659
msgid "1:4 Quarter"
msgstr "1:4 – fjerdedelen"
1660

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1661
#: src/libvlc.h:136 src/libvlc-module.c:1306 src/video_output/vout_intf.c:88
1662 1663
msgid "1:2 Half"
msgstr "1:2 – halvparten"
1664

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1665
#: src/libvlc.h:137 src/libvlc-module.c:1307 src/video_output/vout_intf.c:89
1666