cs.po 732 KB
Newer Older
1
# Czech translation
Tomáš Chvátal's avatar
Tomáš Chvátal committed
2
# Copyright (C) 2014 VideoLAN
3
# This file is distributed under the same license as the VLC package.
Tomáš Chvátal's avatar
Tomáš Chvátal committed
4
#
5
# Translators:
6
# kalerme, 2013
7 8 9
# Jakub Žáček <dawon.cz@gmail.com>, 2009
# Kamil Páral <ripper42@gmail.com>, 2009
# Martin Zicha <zicha@centrum.cz>, 2012
Tomáš Chvátal's avatar
Tomáš Chvátal committed
10
# Michal Halenka <michal.halenka@gmail.com>, 2012-2013
11 12
# Miroslav Oujeský <oujesky@mail.muni.cz>, 2006
# Mustafa Sandal <dreddux@gmail.com>, 2012
Tomáš Chvátal's avatar
Tomáš Chvátal committed
13
# petr.simacek <petr.simacek@gmail.com>, 2012
14
# MMMHHH <hrubymar10@gmail.com>, 2013
15
# Tomáš Chvátal <tomas.chvatal@gmail.com>, 2008-2014
Tomáš Chvátal's avatar
Tomáš Chvátal committed
16
# Tomáš Souček <soucek.gns@gmail.com>, 2014
17
# Václav Pavlíček <v.pavlicek@centrum.cz>, 2012
Tomáš Chvátal's avatar
Tomáš Chvátal committed
18
# Vít Pelčák, 2012
19 20 21 22
# Vojtěch Smejkal <smejkalv@gmail.com>, 2009
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: VLC - Trans\n"
Felix Paul Kühne's avatar
Felix Paul Kühne committed
23
"Report-Msgid-Bugs-To: vlc-devel@videolan.org\n"
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
24
"POT-Creation-Date: 2014-06-10 15:44-0400\n"
Tomáš Chvátal's avatar
Tomáš Chvátal committed
25
"PO-Revision-Date: 2014-04-20 20:09+0000\n"
26
"Last-Translator: Tomáš Chvátal <tomas.chvatal@gmail.com>\n"
27 28 29
"Language-Team: Czech (http://www.transifex.com/projects/p/vlc-trans/language/"
"cs/)\n"
"Language: cs\n"
30 31 32
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Tomáš Chvátal's avatar
Tomáš Chvátal committed
33
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
34

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
35
#: include/vlc_common.h:927
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
36 37 38 39 40
msgid ""
"This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
"You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
"see the file named COPYING for details.\n"
"Written by the VideoLAN team; see the AUTHORS file.\n"
Tomáš Chvátal's avatar
Tomáš Chvátal committed
41 42 43 44 45
msgstr ""
"Tento program je poskytován BEZ ZÁRUKY, v maximálním právně možném rozsahu.\n"
"Můžete jej šířit a modifikovat podle ustanovení GNU General Public License;\n"
"pro podrobnější informace prostudujte soubor COPYING.\n"
"Napsáno týmem VideoLAN; viz soubor AUTHORS.\n"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
46

47
#: include/vlc_config_cat.h:33
48 49 50
msgid "VLC preferences"
msgstr "Nastavení VLC"

51
#: include/vlc_config_cat.h:35
52
msgid "Select \"Advanced Options\" to see all options."
53
msgstr "Vyberte \"Pokročilé možnosti\" pro zobrazení všech možností."
54

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
55 56 57
#: include/vlc_config_cat.h:38 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:269
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:270
#: modules/gui/qt4/menus.cpp:1070
58 59 60
msgid "Interface"
msgstr "Rozhraní"

61
#: include/vlc_config_cat.h:39
62
msgid "Settings for VLC's interfaces"
63
msgstr "Nastavení rozhraní VLC"
64

65
#: include/vlc_config_cat.h:41
Tomáš Chvátal's avatar
Tomáš Chvátal committed
66
msgid "Main interfaces settings"
Tomáš Chvátal's avatar
Tomáš Chvátal committed
67
msgstr "Nastavení hlavního rozhraní"
68

69
#: include/vlc_config_cat.h:43
70
msgid "Main interfaces"
Tomáš Chvátal's avatar
Tomáš Chvátal committed
71
msgstr "Hlavní rozhraní"
72

73
#: include/vlc_config_cat.h:44
74
msgid "Settings for the main interface"
75
msgstr "Nastavení hlavního rozhraní"
76

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
77
#: include/vlc_config_cat.h:46 src/libvlc-module.c:79
78
msgid "Control interfaces"
79
msgstr "Rozhraní vstupů"
80

81
#: include/vlc_config_cat.h:47
82
msgid "Settings for VLC's control interfaces"
83
msgstr "Nastavení pro rozhraní vstupu VLC"
84

85
#: include/vlc_config_cat.h:49 include/vlc_config_cat.h:50
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
86
#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:279
87 88 89
msgid "Hotkeys settings"
msgstr "Nastavení klávesových zkratek"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
90 91 92
#: include/vlc_config_cat.h:53 src/input/es_out.c:2880 src/input/es_out.c:2921
#: src/libvlc-module.c:1441 modules/access/imem.c:64
#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:185 modules/gui/macosx/MainMenu.m:388
93
#: modules/gui/macosx/output.m:161 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:112
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
94 95 96
#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:271 modules/gui/macosx/wizard.m:377
#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:564
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:272
97
#: modules/services_discovery/mediadirs.c:76 modules/stream_out/es.c:93
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
98
#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:183
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
99
#: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:150
Tomáš Chvátal's avatar
Tomáš Chvátal committed
100
#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:705 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:736
101 102 103
msgid "Audio"
msgstr "Zvuk"

104
#: include/vlc_config_cat.h:54
105 106 107
msgid "Audio settings"
msgstr "Nastavení zvuku"

108
#: include/vlc_config_cat.h:56
109
msgid "General audio settings"
Tomáš Chvátal's avatar
Tomáš Chvátal committed
110
msgstr "Obecná nastavení zvuku"
111

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
112
#: include/vlc_config_cat.h:58 include/vlc_config_cat.h:79
Tomáš Chvátal's avatar
Tomáš Chvátal committed
113
#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:734 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:744
114 115 116
msgid "Filters"
msgstr "Filtry"

117
#: include/vlc_config_cat.h:59
Tomáš Chvátal's avatar
Tomáš Chvátal committed
118
msgid "Audio filters are used to process the audio stream."
119
msgstr "Zvukové filtry se používají pro zpracování zvukových proudů."
120

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
121 122
#: include/vlc_config_cat.h:61 src/audio_output/output.c:226
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:398 modules/gui/macosx/MainMenu.m:399
123 124 125
msgid "Visualizations"
msgstr "Vizualizace"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
126 127
#: include/vlc_config_cat.h:62 src/audio_output/output.c:285
#: src/libvlc-module.c:195
128
msgid "Audio visualizations"
129
msgstr "Vizualizace zvuku"
130

131
#: include/vlc_config_cat.h:64 include/vlc_config_cat.h:76
132
msgid "Output modules"
133
msgstr "Moduly výstupu"
134

135
#: include/vlc_config_cat.h:65
Tomáš Chvátal's avatar
Tomáš Chvátal committed
136
msgid "General settings for audio output modules."
137
msgstr "Obecná nastavení pro moduly výstupu zvuku."
138

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
139 140 141
#: include/vlc_config_cat.h:67 src/libvlc-module.c:1952
#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:85
#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:216
142 143 144
msgid "Miscellaneous"
msgstr "Různé"

145
#: include/vlc_config_cat.h:68
146
msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
Tomáš Chvátal's avatar
Tomáš Chvátal committed
147
msgstr "Různá nastavení a moduly pro zvuk"
148

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
149 150 151
#: include/vlc_config_cat.h:71 src/input/es_out.c:2883 src/input/es_out.c:2965
#: src/libvlc-module.c:1495 modules/access/imem.c:64
#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:175 modules/gui/macosx/MainMenu.m:401
152
#: modules/gui/macosx/output.m:151 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:102
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
153
#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:273 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:410
154
#: modules/gui/macosx/wizard.m:378
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
155 156
#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:565
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:274
157
#: modules/services_discovery/mediadirs.c:69 modules/stream_out/es.c:101
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
158
#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:154
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
159
#: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:147
Tomáš Chvátal's avatar
Tomáš Chvátal committed
160
#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:706 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:710
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
161
#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:335
162 163 164
msgid "Video"
msgstr "Video"

165
#: include/vlc_config_cat.h:72
166 167 168
msgid "Video settings"
msgstr "Nastavení videa"

169
#: include/vlc_config_cat.h:74
170
msgid "General video settings"
171
msgstr "Obecná nastavení videa"
172

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
173 174 175 176
#: include/vlc_config_cat.h:77
#, fuzzy
msgid "General settings for video output modules."
msgstr "Obecná nastavení pro moduly výstupu zvuku."
177

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
178
#: include/vlc_config_cat.h:80
Tomáš Chvátal's avatar
Tomáš Chvátal committed
179
msgid "Video filters are used to process the video stream."
180
msgstr "Video filtry jsou použity pro zpracování proudů videa."
181

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
182
#: include/vlc_config_cat.h:82
183 184 185
msgid "Subtitles / OSD"
msgstr "Titulky / OSD"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
186
#: include/vlc_config_cat.h:83
187
msgid ""
Tomáš Chvátal's avatar
Tomáš Chvátal committed
188
"Settings related to On-Screen-Display, subtitles and \"overlay subpictures\""
189
msgstr "Nastavení OSD, titulků a překrývacích obrazů"
190

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
191
#: include/vlc_config_cat.h:91
192 193 194
msgid "Input / Codecs"
msgstr "Vstup / Kodeky"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
195
#: include/vlc_config_cat.h:92
Tomáš Chvátal's avatar
Tomáš Chvátal committed
196
msgid "Settings for input, demultiplexing, decoding and encoding"
197
msgstr "Nastavení pro vstupy, kodéry a převodníky."
Tomáš Chvátal's avatar
Tomáš Chvátal committed
198

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
199
#: include/vlc_config_cat.h:95
200
msgid "Access modules"
Tomáš Chvátal's avatar
Tomáš Chvátal committed
201
msgstr "Přístupové moduly"
202

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
203
#: include/vlc_config_cat.h:97
204
msgid ""
Tomáš Chvátal's avatar
Tomáš Chvátal committed
205 206 207 208 209
"Settings related to the various access methods. Common settings you may want "
"to alter are HTTP proxy or caching settings."
msgstr ""
"Nastavení různých metod přístupu. Obecná nastavení, která můžete chtít "
"upravit, jsou HTTP proxy nebo nastavení velikosti mezipaměti."
210

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
211
#: include/vlc_config_cat.h:101
Tomáš Chvátal's avatar
Tomáš Chvátal committed
212
msgid "Stream filters"
213
msgstr "Proudové filtry"
214

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
215
#: include/vlc_config_cat.h:103
216
msgid ""
Tomáš Chvátal's avatar
Tomáš Chvátal committed
217 218
"Stream filters are special modules that allow advanced operations on the "
"input side of VLC. Use with care..."
Tomáš Chvátal's avatar
Tomáš Chvátal committed
219 220 221
msgstr ""
"Proudové filtry jsou speciální moduly, které umožňují pokročilé operace na "
"vstupní straně VLC. Nastavujte obezřetně..."
222

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
223
#: include/vlc_config_cat.h:106
224
msgid "Demuxers"
225
msgstr "De-multiplexery"
226

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
227
#: include/vlc_config_cat.h:107
228
msgid "Demuxers are used to separate audio and video streams."
229
msgstr "De-multiplexery se používají k oddělení zvukových a video proudů."
230

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
231
#: include/vlc_config_cat.h:109
232
msgid "Video codecs"
233
msgstr "Kodeky videa"
234

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
235
#: include/vlc_config_cat.h:110
236
msgid "Settings for the video, images or video+audio decoders and encoders."
237
msgstr "Nastavení pro video, obrázky, nebo kodéry videa a zvuku."
238

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
239
#: include/vlc_config_cat.h:112
240
msgid "Audio codecs"
241
msgstr "Kodeky zvuku"
242

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
243
#: include/vlc_config_cat.h:113
244
msgid "Settings for the audio-only decoders and encoders."
245
msgstr "Nastavení pouze pro zvukové kodéry."
246

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
247
#: include/vlc_config_cat.h:115
248 249
msgid "Subtitle codecs"
msgstr "Kodeky titulků"
250

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
251
#: include/vlc_config_cat.h:116
252 253
msgid "Settings for subtitle, teletext and CC decoders and encoders."
msgstr "Nastavení titulků, teletextu a de/kodérů CC."
254

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
255
#: include/vlc_config_cat.h:118
Tomáš Chvátal's avatar
Tomáš Chvátal committed
256
msgid "General input settings. Use with care..."
257
msgstr "Obecná nastavení vstupů. Používejte s rozvahou..."
Tomáš Chvátal's avatar
Tomáš Chvátal committed
258

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
259 260
#: include/vlc_config_cat.h:121 src/libvlc-module.c:1887
#: modules/access/avio.h:50
261
msgid "Stream output"
262
msgstr "Proudový výstup"
263

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
264
#: include/vlc_config_cat.h:123
265
msgid ""
Tomáš Chvátal's avatar
Tomáš Chvátal committed
266 267 268 269 270 271 272
"Stream output settings are used when acting as a streaming server or when "
"saving incoming streams.\n"
"Streams are first muxed and then sent through an \"access output\" module "
"that can either save the stream to a file, or stream it (UDP, HTTP, RTP/"
"RTSP).\n"
"Sout streams modules allow advanced stream processing (transcoding, "
"duplicating...)."
273 274
msgstr ""

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
275
#: include/vlc_config_cat.h:131
276
msgid "General stream output settings"
277
msgstr "Obecná nastavení proudového výstupu"
278

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
279
#: include/vlc_config_cat.h:133
280 281 282
msgid "Muxers"
msgstr "Multiplexery"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
283
#: include/vlc_config_cat.h:135
284
msgid ""
Tomáš Chvátal's avatar
Tomáš Chvátal committed
285 286 287
"Muxers create the encapsulation formats that are used to put all the "
"elementary streams (video, audio, ...) together. This setting allows you to "
"always force a specific muxer. You should probably not do that.\n"
288
"You can also set default parameters for each muxer."
Tomáš Chvátal's avatar
Tomáš Chvátal committed
289 290 291 292 293
msgstr ""
"Multiplexy tvoří výsledné formáty obsahující všechny základní proudy (obraz, "
"zvuk, ...). Toto nastavení umožňuje vždy vynutit konkrétní multiplex. To si "
"pravděpodobně nepřejete.\n"
"Také můžete nastavit výchozí nastavení pro každý multiplex."
294

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
295
#: include/vlc_config_cat.h:141
296
msgid "Access output"
297
msgstr "Přístup k výstupu"
298

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
299
#: include/vlc_config_cat.h:143
300
msgid ""
Tomáš Chvátal's avatar
Tomáš Chvátal committed
301 302 303
"Access output modules control the ways the muxed streams are sent. This "
"setting allows you to always force a specific access output method. You "
"should probably not do that.\n"
304 305 306
"You can also set default parameters for each access output."
msgstr ""

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
307
#: include/vlc_config_cat.h:148
308 309 310
msgid "Packetizers"
msgstr "Paketizéry"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
311
#: include/vlc_config_cat.h:150
312
msgid ""
Tomáš Chvátal's avatar
Tomáš Chvátal committed
313 314 315
"Packetizers are used to \"preprocess\" the elementary streams before muxing. "
"This setting allows you to always force a packetizer. You should probably "
"not do that.\n"
316
"You can also set default parameters for each packetizer."
Tomáš Chvátal's avatar
Tomáš Chvátal committed
317 318 319 320 321
msgstr ""
"Paketizéry se pouzívají k předzpracování základních proudů před multiplexem. "
"Toto nastavení umožňuje vždy vynutit paketizér. To si pravděpodobně "
"nepřejete.\n"
"Také můžete nastavit výchozí parametry pro každý paketizér."
322

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
323
#: include/vlc_config_cat.h:156
324
msgid "Sout stream"
325
msgstr "Proud sout"
326

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
327
#: include/vlc_config_cat.h:157
328 329 330 331
msgid ""
"Sout stream modules allow to build a sout processing chain. Please refer to "
"the Streaming Howto for more information. You can configure default options "
"for each sout stream module here."
332 333
msgstr ""

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
334
#: include/vlc_config_cat.h:162
335
msgid "VOD"
336
msgstr "VOD"
337

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
338
#: include/vlc_config_cat.h:163
339
msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
340 341
msgstr "VLC implementace videa na požádání (VOD)"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
342 343 344 345
#: include/vlc_config_cat.h:167 src/libvlc-module.c:1992
#: src/playlist/engine.c:243 modules/demux/playlist/playlist.c:64
#: modules/demux/playlist/playlist.c:65 modules/gui/macosx/MainWindow.m:225
#: modules/gui/macosx/MainWindow.m:923
346
#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:117
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
347
#: modules/gui/qt4/components/playlist/playlist.cpp:167
348
#: modules/gui/qt4/components/playlist/selector.cpp:231
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
349
#: modules/gui/qt4/dialogs/playlist.cpp:40 modules/gui/qt4/menus.cpp:1106
350
msgid "Playlist"
Radek Vybiral's avatar
Radek Vybiral committed
351
msgstr "Seznam skladeb"
352

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
353
#: include/vlc_config_cat.h:168
354 355
msgid ""
"Settings related to playlist behaviour (e.g. playback mode) and to modules "
Tomáš Chvátal's avatar
Tomáš Chvátal committed
356 357 358 359 360
"that automatically add items to the playlist (\"service discovery\" modules)."
msgstr ""
"Nastavení vztahující se k chování seznamu skladeb (např. režim přehrávání) a "
"k modulům, které automaticky přidávají položky do tohoto seznamu (moduly "
"hledání služeb)."
361

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
362
#: include/vlc_config_cat.h:172
363
msgid "General playlist behaviour"
Radek Vybiral's avatar
Radek Vybiral committed
364
msgstr "Obecné chování seznamu skladeb"
365

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
366
#: include/vlc_config_cat.h:173
367
msgid "Services discovery"
Tomáš Chvátal's avatar
Tomáš Chvátal committed
368
msgstr "Prohledávání služeb"
369

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
370
#: include/vlc_config_cat.h:174
371 372 373
msgid ""
"Services discovery modules are facilities that automatically add items to "
"playlist."
Tomáš Chvátal's avatar
Tomáš Chvátal committed
374 375 376
msgstr ""
"Modul prohledávání služeb slouží k automatickému přidávání položek do "
"seznamu skladeb."
377

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
378 379
#: include/vlc_config_cat.h:178 src/libvlc-module.c:1788
#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1496
380
msgid "Advanced"
381
msgstr "Pokročilé"
382

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
383
#: include/vlc_config_cat.h:179
Tomáš Chvátal's avatar
Tomáš Chvátal committed
384
msgid "Advanced settings. Use with care..."
385
msgstr "Pokročilá nastavení. Používejte s rozvahou..."
386

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
387
#: include/vlc_config_cat.h:181
388 389 390
msgid "Advanced settings"
msgstr "Pokročilá nastavení"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
391 392 393 394
#: include/vlc_input.h:568
#, fuzzy
msgid "Subtitle track added"
msgstr "Stopa titulků"
395

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
396
#: include/vlc_interface.h:140
397 398
msgid ""
"\n"
Tomáš Chvátal's avatar
Tomáš Chvátal committed
399 400 401 402 403 404 405
"Warning: if you cannot access the GUI anymore, open a command-line window, "
"go to the directory where you installed VLC and run \"vlc -I qt\"\n"
msgstr ""
"\n"
"Varování: Pokud nemůžete přistupovat k uživatelskému rozhraní programu, "
"otevřete příkazovou řádku, běžte do adresáře, kde je nainstalován přehrávač "
"VLC, a spusťte příkaz \"vlc -I qt\"\n"
406

407
#: include/vlc_intf_strings.h:46
408 409
msgid "&Open File..."
msgstr "Otevřít sou&bor..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
410

411
#: include/vlc_intf_strings.h:47
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
412
msgid "&Advanced Open..."
Tomáš Chvátal's avatar
Tomáš Chvátal committed
413
msgstr "&Pokročilé otevírání..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
414

415 416 417 418 419 420
#: include/vlc_intf_strings.h:48
msgid "Open D&irectory..."
msgstr "Otevřít &adresář..."

#: include/vlc_intf_strings.h:49
msgid "Open &Folder..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
421 422
msgstr "Otevřít &složku..."

423
#: include/vlc_intf_strings.h:50
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
424
msgid "Select one or more files to open"
Tomáš Chvátal's avatar
Tomáš Chvátal committed
425
msgstr "Vyberte jeden či více souborů k otevření"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
426

427 428 429 430 431 432
#: include/vlc_intf_strings.h:51
msgid "Select Directory"
msgstr "Vyberte adresář"

#: include/vlc_intf_strings.h:51
msgid "Select Folder"
433
msgstr "Vybrat složku"
434 435

#: include/vlc_intf_strings.h:55
Tomáš Chvátal's avatar
Tomáš Chvátal committed
436
msgid "Media &Information"
Radek Vybiral's avatar
Radek Vybiral committed
437
msgstr "&Informace o médiu"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
438

439
#: include/vlc_intf_strings.h:56
Tomáš Chvátal's avatar
Tomáš Chvátal committed
440
msgid "&Codec Information"
Radek Vybiral's avatar
Radek Vybiral committed
441
msgstr "Informace o &kodeku"
442

443
#: include/vlc_intf_strings.h:57
Tomáš Chvátal's avatar
Tomáš Chvátal committed
444
msgid "&Messages"
Radek Vybiral's avatar
Radek Vybiral committed
445
msgstr "Z&právy"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
446

447
#: include/vlc_intf_strings.h:58
Tomáš Chvátal's avatar
Tomáš Chvátal committed
448
msgid "Jump to Specific &Time"
449
msgstr "Přejít na &určený čas"
450

451
#: include/vlc_intf_strings.h:59
452 453
msgid "Custom &Bookmarks"
msgstr "Vlastní &Záložky"
454

455
#: include/vlc_intf_strings.h:60
Tomáš Chvátal's avatar
Tomáš Chvátal committed
456
msgid "&VLM Configuration"
Radek Vybiral's avatar
Radek Vybiral committed
457
msgstr "Nastavení &VLM"
458

459
#: include/vlc_intf_strings.h:62
Tomáš Chvátal's avatar
Tomáš Chvátal committed
460
msgid "&About"
Radek Vybiral's avatar
Radek Vybiral committed
461 462
msgstr "O &aplikaci"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
463 464 465 466 467
#: include/vlc_intf_strings.h:65 modules/control/rc.c:70
#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:441 modules/gui/macosx/MainMenu.m:361
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:468 modules/gui/macosx/MainMenu.m:475
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1238 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1239
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1240 modules/gui/macosx/playlist.m:582
468
#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:115
Tomáš Chvátal's avatar
Tomáš Chvátal committed
469
#: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:550 modules/gui/qt4/ui/open.h:244
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
470 471 472
msgid "Play"
msgstr "Přehrát"

473 474
#: include/vlc_intf_strings.h:66
msgid "Remove Selected"
475
msgstr "Odstranit vybrané"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
476

477
#: include/vlc_intf_strings.h:67
478
msgid "Information..."
Tomáš Chvátal's avatar
Tomáš Chvátal committed
479
msgstr "Informace..."
480

481
#: include/vlc_intf_strings.h:68
482
msgid "Create Directory..."
483
msgstr "Vytvořit adresář..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
484

485
#: include/vlc_intf_strings.h:69
486
msgid "Create Folder..."
487
msgstr "Vytvořit složku..."
488

489
#: include/vlc_intf_strings.h:70
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
490 491 492 493 494 495 496 497 498 499
#, fuzzy
msgid "Rename Directory..."
msgstr "Vytvořit adresář..."

#: include/vlc_intf_strings.h:71
#, fuzzy
msgid "Rename Folder..."
msgstr "Vytvořit složku..."

#: include/vlc_intf_strings.h:72
500
msgid "Show Containing Directory..."
501
msgstr "Zobrazit adresář s obsahem..."
502

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
503
#: include/vlc_intf_strings.h:73
504
msgid "Show Containing Folder..."
505
msgstr "Zobrazit složku s obsahem..."
506

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
507
#: include/vlc_intf_strings.h:74
508
msgid "Stream..."
Tomáš Chvátal's avatar
Tomáš Chvátal committed
509
msgstr "Proud..."
510

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
511
#: include/vlc_intf_strings.h:75
512
msgid "Save..."
Tomáš Chvátal's avatar
Tomáš Chvátal committed
513
msgstr "Uložit..."
514

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
515 516
#: include/vlc_intf_strings.h:79 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:394
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:375 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1515
517
msgid "Repeat All"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
518 519
msgstr "Opakovat vše"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
520 521
#: include/vlc_intf_strings.h:80 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:414
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:374 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1510
522
msgid "Repeat One"
523
msgstr "Opakovat jednou"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
524

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
525 526
#: include/vlc_intf_strings.h:81 src/libvlc-module.c:1384
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:373 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1505
527 528
#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:119
#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:132
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
529
msgid "Random"
530
msgstr "Náhodné"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
531

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
532
#: include/vlc_intf_strings.h:82 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:372
533
msgid "Random Off"
534
msgstr "Náhodné přehrávání vypnuto"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
535

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
536
#: include/vlc_intf_strings.h:83
537
msgid "Add to Playlist"
Radek Vybiral's avatar
Radek Vybiral committed
538
msgstr "Přidat do seznamu skladeb"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
539

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
540
#: include/vlc_intf_strings.h:85
541
msgid "Add File..."
542
msgstr "Přid&at soubor..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
543

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
544
#: include/vlc_intf_strings.h:86
545
msgid "Add Directory..."
546
msgstr "Přidat adresář..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
547

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
548
#: include/vlc_intf_strings.h:87
549
msgid "Add Folder..."
550
msgstr "Přidat složku..."
551

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
552
#: include/vlc_intf_strings.h:89
553
msgid "Save Playlist to &File..."
Radek Vybiral's avatar
Radek Vybiral committed
554
msgstr "&Uložit seznam skladeb do souboru..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
555

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
556 557
#: include/vlc_intf_strings.h:91 modules/gui/macosx/MainWindow.m:173
#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1136
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
558 559 560
msgid "Search"
msgstr "Hledat"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
561 562
#: include/vlc_intf_strings.h:99 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:159
#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1480
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
563
msgid "Waves"
Tomáš Chvátal's avatar
Tomáš Chvátal committed
564
msgstr "Vlny"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
565

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
566
#: include/vlc_intf_strings.h:100
Felix Paul Kühne's avatar
Felix Paul Kühne committed
567 568
msgid ""
"<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
Tomáš Chvátal's avatar
Tomáš Chvátal committed
569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592
"charset=utf-8\" /></head><body><h2>Welcome to VLC media player Help</"
"h2><h3>Documentation</h3><p>You can find VLC documentation on VideoLAN's <a "
"href=\"http://wiki.videolan.org\">wiki</a> website.</p><p>If you are a "
"newcomer to VLC media player, please read the<br><a href=\"http://wiki."
"videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies\"><em>Introduction to VLC media "
"player</em></a>.</p><p>You will find some information on how to use the "
"player in the <br>\"<a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
"Play_HowTo\"><em>How to play files with VLC media player</em></a>\" document."
"</p><p>For all the saving, converting, transcoding, encoding, muxing and "
"streaming tasks, you should find useful information in the <a href=\"http://"
"wiki.videolan.org/Documentation:Streaming_HowTo\">Streaming Documentation</"
"a>.</p><p>If you are unsure about terminology, please consult the <a href="
"\"http://wiki.videolan.org/Knowledge_Base\">knowledge base</a>.</p><p>To "
"understand the main keyboard shortcuts, read the <a href=\"http://wiki."
"videolan.org/Hotkeys\">shortcuts</a> page.</p><h3>Help</h3><p>Before asking "
"any question, please refer yourself to the <a href=\"http://www.videolan.org/"
"support/faq.html\">FAQ</a>.</p><p>You might then get (and give) help on the "
"<a href=\"http://forum.videolan.org\">Forums</a>, the <a href=\"http://www."
"videolan.org/vlc/lists.html\">mailing-lists</a> or our IRC channel "
"(<em>#videolan</em> on irc.freenode.net).</p><h3>Contribute to the project</"
"h3><p>You can help the VideoLAN project giving some of your time to help the "
"community, to design skins, to translate the documentation, to test and to "
"code. You can also give funds and material to help us. And of course, you "
"can <b>promote</b> VLC media player.</p></body></html>"
Felix Paul Kühne's avatar
Felix Paul Kühne committed
593
msgstr ""
594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619
"<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
"charset=utf-8\" /></head><body><h2>Vítejte v nápovědě pro VLC media player</"
"h2><h3>Dokumentace</h3><p>Dokumentaci k VLC najdete na VideoLAN <a href="
"\"http://wiki.videolan.org\">wiki</a>.</p><p>Pokud jste ve VLC media player "
"nováček, přečtěte si<br><a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
"VLC_for_dummies\"><em>Úvod do VLC media player</em></a>.</p><p>Zde najdete "
"nějaké informace o tom, jak používat přehrávač:<br>\"<a href=\"http://wiki."
"videolan.org/Documentation:Play_HowTo\"><em>Jak přehrát soubory s VLC media "
"player</em></a>\" dokument.</p><p>Pro všechny ukládání, zpracování, "
"transkódování, kódování, multiplex a streamování úkolů, byste měli najít "
"užitečné informace na <a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
"Streaming_HowTo\">Dokumentace Streamingu</a>.</p><p>Pokud si nejste jisti s "
"terminologií, poraďte se s <a href=\"http://wiki.videolan.org/Knowledge_Base"
"\">databází znalostí</a>.</p><p>Chcete-li porozumět hlavním klávesovým "
"zkratkám, přečtěte si stránku: <a href=\"http://wiki.videolan.org/Hotkeys"
"\">zkratky</a>.</p><h3>Pomoc</h3><p>Než položíte jakýkoliv dotaz, tak se "
"převědčte, jestli to už někdo neudělal za vás: <a href=\"http://www.videolan."
"org/support/faq.html\">FAQ</a>.</p><p>Zde se dá hledat pomoc: <a href="
"\"http://forum.videolan.org\">Fórum</a>, a <a href=\"http://www.videolan.org/"
"vlc/lists.html\">Mailing-listy</a> nebo náš IRC kanál (<em>#videolan</em> na "
"irc.freenode.net).</p><h3>Přispět na projekt</h3><p>Můžete pomoci projektu "
"VideoLAN tím, že darujete část svého času na pomoc komunitě. Můžete "
"navrhnout skiny (vzhled) rozhraní, překládat dokumentace, testovat a kód, "
"apod... Můžete také darovat finanční prostředky a materiál, aby jste nám "
"pomohli. A samozřejmě, můžete <b>propagovat</b> VLC media player.</p></"
"body></html>"
620 621 622 623 624 625 626 627 628 629

#: src/audio_output/filters.c:247
msgid "Audio filtering failed"
msgstr "Filtrování zvuku selhalo"

#: src/audio_output/filters.c:248
#, c-format
msgid "The maximum number of filters (%u) was reached."
msgstr "Maximální počet filtrů (%u) byl dosažen."

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
630 631 632
#: src/audio_output/output.c:229 src/config/core.c:407 src/input/es_out.c:906
#: src/libvlc-module.c:538 modules/gui/macosx/MainWindow.m:1050
#: modules/video_filter/postproc.c:234
633
msgid "Disable"
634
msgstr "Zakázat"
635

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
636
#: src/audio_output/output.c:232 modules/visualization/visual/visual.c:142
637
msgid "Spectrometer"
Tomáš Chvátal's avatar
Tomáš Chvátal committed
638
msgstr "Spektrometr"
639

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
640
#: src/audio_output/output.c:235
641
msgid "Scope"
642
msgstr "Rozsah"
643

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
644
#: src/audio_output/output.c:238
645
msgid "Spectrum"
Tomáš Chvátal's avatar
Tomáš Chvátal committed
646
msgstr "Spektrum"
647

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
648
#: src/audio_output/output.c:241
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
649
msgid "Vu meter"
Tomáš Chvátal's avatar
Tomáš Chvátal committed
650
msgstr "Vu metr"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
651

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
652
#: src/audio_output/output.c:280 src/libvlc-module.c:190
653
msgid "Audio filters"
Tomáš Chvátal's avatar
Tomáš Chvátal committed
654
msgstr "Zvukové filtry"
655

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
656
#: src/audio_output/output.c:291
657
msgid "Replay gain"
658
msgstr "Zesílení přehrávání"
659

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
660 661
#: src/audio_output/output.c:385 modules/gui/macosx/MainMenu.m:394
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:395
662 663
msgid "Stereo audio mode"
msgstr "Režim zvuku stereo"
664

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
665
#: src/audio_output/output.c:420 src/libvlc-module.c:187
666 667
msgid "Dolby Surround"
msgstr "Dolby Surround"
668

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
669
#: src/audio_output/output.c:425 src/libvlc-module.c:186
670 671
#: modules/access/alsa.c:38 modules/access/oss.c:64
#: modules/access/v4l2/v4l2.c:268 modules/audio_output/alsa.c:76
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
672
#: modules/codec/twolame.c:70
673 674 675
msgid "Stereo"
msgstr "Stereo"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
676 677 678
#: src/audio_output/output.c:430 src/config/keys.c:85 src/libvlc-module.c:187
#: src/libvlc-module.c:284 src/libvlc-module.c:362
#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:88
679
#: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:61 modules/codec/dvbsub.c:102
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
680 681 682 683 684 685 686 687
#: modules/codec/subsdec.c:165 modules/codec/zvbi.c:81
#: modules/control/gestures.c:83 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:104
#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:169 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:191
#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:64 modules/video_filter/logo.c:79
#: modules/video_filter/marq.c:128 modules/video_filter/mosaic.c:170
#: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1408
#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1451
#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1461
688 689 690
msgid "Left"
msgstr "Vlevo"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
691 692 693
#: src/audio_output/output.c:438 src/config/keys.c:113 src/libvlc-module.c:187
#: src/libvlc-module.c:284 src/libvlc-module.c:362
#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:88
694
#: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:61 modules/codec/dvbsub.c:102
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
695 696 697 698 699 700
#: modules/codec/subsdec.c:165 modules/codec/zvbi.c:81
#: modules/control/gestures.c:83 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:105
#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:171 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:193
#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:64 modules/video_filter/logo.c:79
#: modules/video_filter/marq.c:128 modules/video_filter/mosaic.c:170
#: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1409
701 702 703
msgid "Right"
msgstr "Vpravo"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
704
#: src/audio_output/output.c:441 src/libvlc-module.c:186
705
msgid "Reverse stereo"
Tomáš Chvátal's avatar
Tomáš Chvátal committed
706
msgstr "Reverzní stereo (prohodí levý a pravý kanál)"
707

708 709 710 711 712
#: src/config/core.c:397 modules/access/dtv/access.c:91
#: modules/access/dtv/access.c:106 modules/access/dtv/access.c:115
#: modules/access/dtv/access.c:123 modules/access/dtv/access.c:132
#: modules/access/dtv/access.c:140 modules/access/dtv/access.c:160
#: modules/access/v4l2/v4l2.c:137
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
713
#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:948
714 715 716
msgid "Automatic"
msgstr "Automaticky"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
717
#: src/config/file.c:460
718
msgid "boolean"
719
msgstr "pravdivost (boolean)"
720

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
721
#: src/config/file.c:460 src/config/help.c:397
722
msgid "integer"
723
msgstr "celé číslo"
724

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
725
#: src/config/file.c:468 src/config/help.c:423
726
msgid "float"
727
msgstr "desetinné číslo"
728

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
729
#: src/config/file.c:481 src/config/help.c:379
730
msgid "string"
731
msgstr "řetězec"
732

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
733
#: src/config/help.c:161
734
msgid "To get exhaustive help, use '-H'."
735
msgstr "Pro získání úplné nápovědy užijte '-H'."
736

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
737
#: src/config/help.c:165
738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773
#, c-format
msgid ""
"Usage: %s [options] [stream] ...\n"
"You can specify multiple streams on the commandline.\n"
"They will be enqueued in the playlist.\n"
"The first item specified will be played first.\n"
"\n"
"Options-styles:\n"
" --option A global option that is set for the duration of the program.\n"
"  -option A single letter version of a global --option.\n"
"  :option An option that only applies to the stream directly before it\n"
"      and that overrides previous settings.\n"
"\n"
"Stream MRL syntax:\n"
" [[access][/demux]://]URL[#[title][:chapter][-[title][:chapter]]]\n"
" [:option=value ...]\n"
"\n"
" Many of the global --options can also be used as MRL specific :options.\n"
" Multiple :option=value pairs can be specified.\n"
"\n"
"URL syntax:\n"
" file:///path/file       Plain media file\n"
" http://host[:port]/file    HTTP URL\n"
" ftp://host[:port]/file     FTP URL\n"
" mms://host[:port]/file     MMS URL\n"
" screen://           Screen capture\n"
" dvd://[device]         DVD device\n"
" vcd://[device]         VCD device\n"
" cdda://[device]        Audio CD device\n"
" udp://[[<source address>]@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
"                 UDP stream sent by a streaming server\n"
" vlc://pause:<seconds>     Pause the playlist for a certain time\n"
" vlc://quit           Special item to quit VLC\n"
"\n"
msgstr ""

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
774
#: src/config/help.c:435
775
msgid " (default enabled)"
776
msgstr " (ve výchozím nastavení zapnuto)"
777

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
778
#: src/config/help.c:436
779
msgid " (default disabled)"
780
msgstr " (ve výchozím nastavení vypnuto)"
781

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
782
#: src/config/help.c:593 src/config/help.c:597
783 784 785
msgid "Note:"
msgstr "Poznámka:"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
786
#: src/config/help.c:593
787
msgid "add --advanced to your command line to see advanced options."
Tomáš Chvátal's avatar
Tomáš Chvátal committed
788 789 790
msgstr ""
"přidejte parametr --advanced na příkazové řádce pro zobrazení pokročilých "
"možností."
791

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
792
#: src/config/help.c:598
793
#, c-format
794 795 796 797 798 799
msgid "%u module was not displayed because it only has advanced options.\n"
msgid_plural ""
"%u modules were not displayed because they only have advanced options.\n"
msgstr[0] "%u modul nebyl zobrazen, protože má pouze pokročilé možnosti.\n"
msgstr[1] "%u moduly nebyly zobrazen, protože mají pouze pokročilé možnosti.\n"
msgstr[2] "%u modul; nebylo zobrazen, protože mají pouze pokročilé možnosti.\n"
800

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
801
#: src/config/help.c:605
802 803 804
msgid ""
"No matching module found. Use --list or --list-verbose to list available "
"modules."
Tomáš Chvátal's avatar
Tomáš Chvátal committed
805 806 807
msgstr ""
"Nenalezen žádný odpovídající modul. Použijte parametry --list nebo --list-"
"verbose pro seznam dostupných modulů."
808

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
809
#: src/config/help.c:666
810
#, c-format
Christophe Mutricy's avatar