Commit d2532680 authored by Aled Powell's avatar Aled Powell Committed by Christoph Miebach

l10n: Welsh update

Signed-off-by: Christoph Miebach's avatarChristoph Miebach <christoph.miebach@web.de>
parent fb8d05e8
......@@ -11132,9 +11132,8 @@ msgid "PNG video encoder"
msgstr "Datgodiwr fideo PNG"
#: modules/codec/qsv.c:56
#, fuzzy
msgid "Enable software mode"
msgstr "Galluogi modd cefndir bwrdd gwaith"
msgstr ""
#: modules/codec/qsv.c:57
msgid ""
......@@ -11143,9 +11142,8 @@ msgid ""
msgstr ""
#: modules/codec/qsv.c:61
#, fuzzy
msgid "Codec Profile"
msgstr "Dewis Proffil"
msgstr ""
#: modules/codec/qsv.c:63
msgid ""
......@@ -11155,9 +11153,8 @@ msgid ""
msgstr ""
#: modules/codec/qsv.c:67
#, fuzzy
msgid "Codec Level"
msgstr "Enw'r codec"
msgstr ""
#: modules/codec/qsv.c:69
msgid ""
......@@ -11198,9 +11195,8 @@ msgid ""
msgstr ""
#: modules/codec/qsv.c:90
#, fuzzy
msgid "IDR interval"
msgstr "Datblethu"
msgstr ""
#: modules/codec/qsv.c:92
msgid ""
......@@ -11223,9 +11219,8 @@ msgid ""
msgstr ""
#: modules/codec/qsv.c:105
#, fuzzy
msgid "Quantization parameter"
msgstr "Paramedrau amgodio"
msgstr ""
#: modules/codec/qsv.c:106
msgid ""
......@@ -11265,9 +11260,8 @@ msgid ""
msgstr ""
#: modules/codec/qsv.c:122
#, fuzzy
msgid "Maximum Bitrate"
msgstr "Didradd Uchaf"
msgstr ""
#: modules/codec/qsv.c:123
msgid ""
......@@ -11299,9 +11293,8 @@ msgid ""
msgstr ""
#: modules/codec/qsv.c:139
#, fuzzy
msgid "Number of slices per frame"
msgstr "Nifer o segmentau"
msgstr ""
#: modules/codec/qsv.c:140
msgid ""
......@@ -11315,9 +11308,8 @@ msgid "Number of reference frames"
msgstr ""
#: modules/codec/qsv.c:148
#, fuzzy
msgid "Number of parallel operations"
msgstr "Nifer o rhesi pos"
msgstr ""
#: modules/codec/qsv.c:149
msgid ""
......@@ -21354,7 +21346,7 @@ msgstr "Ansawdd ailsamplu"
#: modules/hw/vdpau/chroma.c:843
#, fuzzy
msgid "High quality scaling level"
msgstr "Ailsamplo sain ansawdd uchel"
msgstr "Lefel ansawdd ôl-brosesu fideo"
#: modules/hw/vdpau/deinterlace.c:131
#, fuzzy
......@@ -28622,171 +28614,6 @@ msgstr "Chwaraewr VLC - Rhyngwyneb Gwe"
msgid "Streaming Output"
msgstr "Allbwn Ffrwd"
#~ msgid "Choose your preferred video output and configure it here."
#~ msgstr "Dewiswch eich allbwn fideo a'i ffurfweddu yma."
#~ msgid "These modules provide network functions to all other parts of VLC."
#~ msgstr ""
#~ "Mae'r modiwlau hyn yn darparu gweithredoedd rhwydwaith i bob rhan arall o "
#~ "VLC."
#~ msgid ""
#~ "These are general settings for video/audio/subtitle encoding modules."
#~ msgstr ""
#~ "Rhain yw'r gosodiadau cyffredin ar gyfer modiwlau amgodio fideo/sain/"
#~ "isdeitlau."
#~ msgid "No suitable decoder module"
#~ msgstr "Dim modiwl datgodio addas"
#~ msgid ""
#~ "VLC does not support the audio or video format \"%4.4s\". Unfortunately "
#~ "there is no way for you to fix this."
#~ msgstr ""
#~ "Ni all VLC chwarae ffeiliau sain neu fideo ffurf \"%4.4s\". Yn anffodus, "
#~ "does dim modd i ti drwsio hyn."
#~ msgid "Album art policy"
#~ msgstr "Polisi delweddau albymau"
#~ msgid "Choose how album art will be downloaded."
#~ msgstr "Dewis sut caiff delweddau albymau eu lawrlwytho"
#~ msgid "Manual download only"
#~ msgstr "Peidio lawrlwytho'n awtomatig"
#~ msgid "When track starts playing"
#~ msgstr "Pan mae'r trac yn dechrau chwarae"
#~ msgid "As soon as track is added"
#~ msgstr "Cyn gynted ag ychwanegwyd y trac"
#~ msgid "Load Media Library"
#~ msgstr "Llyfrgell Cyfryngau Lleol"
#~ msgid "FFmpeg"
#~ msgstr "FFmpeg"
#~ msgid "TCP address to use"
#~ msgstr "Cyfeiriad TCP i'w ddefnyddio"
#~ msgid "TCP port to use"
#~ msgstr "Porth TCP i'w ddefnyddio"
#~ msgid "Discard cropping information"
#~ msgstr "Gwaredu gwybodaeth tocio"
#~ msgid "Discard internal cropping parameters (e.g. from H.264 SPS)."
#~ msgstr "Gwaredu paramedrau tocio mewnol (e.e. o H.264 SPS)."
#~ msgid "Dirac video encoder using dirac-research library"
#~ msgstr "Amgodiwr fideo Dirac yn defnyddio llyfrgell dirac-research"
#~ msgid "Video decoder using openmash"
#~ msgstr "Datgodiwr fideo yn defnyddio openmash"
#~ msgid "| menu . . [on|off|up|down|left|right|select] use menu"
#~ msgstr ""
#~ "| dewislen . . [mlaen|ffwrdd|fyny|lawr|chwith|dde|dewis] defnyddio "
#~ "dewislen"
#~ msgid "Jump to time"
#~ msgstr "Neidio i amser"
#~ msgid "Open CrashLog..."
#~ msgstr "Agor y CrashLog..."
#~ msgid "Don't Send"
#~ msgstr "Pedio anfon"
#~ msgid "VLC crashed previously"
#~ msgstr "Chwalodd VLC gynt"
#~ msgid ""
#~ "Do you want to send details on the crash to VLC's development team?\n"
#~ "\n"
#~ "If you want, you can enter a few lines on what you did before VLC crashed "
#~ "along with other helpful information: a link to download a sample file, a "
#~ "URL of a network stream, ..."
#~ msgstr ""
#~ "Ydych am anfon manylion o'r chwalfa at dîm datblygu VLC?\n"
#~ "\n"
#~ "Os hoffech, gallwch roi ychydig o linellau yn disgrifio'r hyn roeddech yn "
#~ "ei wneud cyn i VLC chwalu ac unrhyw wybodaeth arall gall ein helpu: dolen "
#~ "i lawrlwytho ffeil sampl, URL ffrwd rhwydwaith, a.y.b."
#~ msgid "I agree to be possibly contacted about this bugreport."
#~ msgstr ""
#~ "Cytunaf i gael fy nghysylltu, o bosib, ynglŷn â'r adroddiad gwall hwn."
#~ msgid ""
#~ "Only your default E-Mail address will be submitted, including no further "
#~ "information."
#~ msgstr ""
#~ "Dim ond eich cyfeiriad e-bost rhagosodedig caiff ei anfon, gyda dim "
#~ "manylion pellach."
#~ msgid "Don't ask again"
#~ msgstr "Peidio gofyn eto"
#~ msgid "Pause iTunes during VLC playback"
#~ msgstr "Seibio iTunes tra'n chwarae gyda VLC"
#~ msgid ""
#~ "Pauses iTunes playback when VLC playback starts. If selected, iTunes "
#~ "playback will be resumed again if VLC playback is finished."
#~ msgstr ""
#~ "Seibio chwarae ar iTunes pan mae VLC yn dechrau chwarae. Bydd iTunes yn "
#~ "parhau i chwarae pan mae VLC yn gorffen chwarae."
#~ msgid "Album art download policy"
#~ msgstr "Polisi lawrlwytho delweddau albymau"
#~ msgid "Output module"
#~ msgstr "Modiwl allbwn"
#~ msgid "Graphic Equalizer"
#~ msgstr "Cydraddolydd Graffegol (Graphic Equalizer)"
#, fuzzy
#~ msgid "Automatically retrieve media infos"
#~ msgstr "Ailfeintio a padio fideo yn awtomatig"
#~ msgid "Get more extensions from"
#~ msgstr "Cewch ragor o estyniadau o"
#~ msgid "Under the Video"
#~ msgstr "Islaw y fideo"
#~ msgid "&Help..."
#~ msgstr "&Cymorth..."
#~ msgid "Synchronise on audio track"
#~ msgstr "Cydamseru gyda'r trac sain"
#~ msgid ""
#~ "This option will drop/duplicate video frames to synchronise the video "
#~ "track on the audio track."
#~ msgstr ""
#~ "Bydd hyn yn disgyn/dyblygu fframiau fideo fel bydd y trac fideo yn cadw "
#~ "mewn amser gyda'r trac sain."
#~ msgid "Alarm"
#~ msgstr "Larwn"
#~ msgid "Signals a silence and displays and alert (0=no alarm, 1=alarm)."
#~ msgstr "Mae'n nodi taweli ac yn dangos rhybydd (0=dim larwm, 1=larwm)."
#, fuzzy
#~ msgid "Add a subtitle file"
#~ msgstr "Defnyddio ffeil &isdeitlau"
#~ msgid "Album art download policy:"
#~ msgstr "Polisi lawrlwytho delweddau albymau:"
#~ msgid "Configure Media Library"
#~ msgstr "Ffurfweddu'r Llyfrgell Cyfryngau"
#~ msgid ""
#~ "You can choose to disable some CPU accelerations here. Use with extreme "
#~ "care!"
......@@ -29033,6 +28860,171 @@ msgstr "Allbwn Ffrwd"
#~ msgid "00000; "
#~ msgstr "00000; "
#~ msgid "Choose your preferred video output and configure it here."
#~ msgstr "Dewiswch eich allbwn fideo a'i ffurfweddu yma."
#~ msgid "These modules provide network functions to all other parts of VLC."
#~ msgstr ""
#~ "Mae'r modiwlau hyn yn darparu gweithredoedd rhwydwaith i bob rhan arall o "
#~ "VLC."
#~ msgid ""
#~ "These are general settings for video/audio/subtitle encoding modules."
#~ msgstr ""
#~ "Rhain yw'r gosodiadau cyffredin ar gyfer modiwlau amgodio fideo/sain/"
#~ "isdeitlau."
#~ msgid "No suitable decoder module"
#~ msgstr "Dim modiwl datgodio addas"
#~ msgid ""
#~ "VLC does not support the audio or video format \"%4.4s\". Unfortunately "
#~ "there is no way for you to fix this."
#~ msgstr ""
#~ "Ni all VLC chwarae ffeiliau sain neu fideo ffurf \"%4.4s\". Yn anffodus, "
#~ "does dim modd i ti drwsio hyn."
#~ msgid "Album art policy"
#~ msgstr "Polisi delweddau albymau"
#~ msgid "Choose how album art will be downloaded."
#~ msgstr "Dewis sut caiff delweddau albymau eu lawrlwytho"
#~ msgid "Manual download only"
#~ msgstr "Peidio lawrlwytho'n awtomatig"
#~ msgid "When track starts playing"
#~ msgstr "Pan mae'r trac yn dechrau chwarae"
#~ msgid "As soon as track is added"
#~ msgstr "Cyn gynted ag ychwanegwyd y trac"
#~ msgid "Load Media Library"
#~ msgstr "Llyfrgell Cyfryngau Lleol"
#~ msgid "FFmpeg"
#~ msgstr "FFmpeg"
#~ msgid "TCP address to use"
#~ msgstr "Cyfeiriad TCP i'w ddefnyddio"
#~ msgid "TCP port to use"
#~ msgstr "Porth TCP i'w ddefnyddio"
#~ msgid "Discard cropping information"
#~ msgstr "Gwaredu gwybodaeth tocio"
#~ msgid "Discard internal cropping parameters (e.g. from H.264 SPS)."
#~ msgstr "Gwaredu paramedrau tocio mewnol (e.e. o H.264 SPS)."
#~ msgid "Dirac video encoder using dirac-research library"
#~ msgstr "Amgodiwr fideo Dirac yn defnyddio llyfrgell dirac-research"
#~ msgid "Video decoder using openmash"
#~ msgstr "Datgodiwr fideo yn defnyddio openmash"
#~ msgid "| menu . . [on|off|up|down|left|right|select] use menu"
#~ msgstr ""
#~ "| dewislen . . [mlaen|ffwrdd|fyny|lawr|chwith|dde|dewis] defnyddio "
#~ "dewislen"
#~ msgid "Jump to time"
#~ msgstr "Neidio i amser"
#~ msgid "Open CrashLog..."
#~ msgstr "Agor y CrashLog..."
#~ msgid "Don't Send"
#~ msgstr "Pedio anfon"
#~ msgid "VLC crashed previously"
#~ msgstr "Chwalodd VLC gynt"
#~ msgid ""
#~ "Do you want to send details on the crash to VLC's development team?\n"
#~ "\n"
#~ "If you want, you can enter a few lines on what you did before VLC crashed "
#~ "along with other helpful information: a link to download a sample file, a "
#~ "URL of a network stream, ..."
#~ msgstr ""
#~ "Ydych am anfon manylion o'r chwalfa at dîm datblygu VLC?\n"
#~ "\n"
#~ "Os hoffech, gallwch roi ychydig o linellau yn disgrifio'r hyn roeddech yn "
#~ "ei wneud cyn i VLC chwalu ac unrhyw wybodaeth arall gall ein helpu: dolen "
#~ "i lawrlwytho ffeil sampl, URL ffrwd rhwydwaith, a.y.b."
#~ msgid "I agree to be possibly contacted about this bugreport."
#~ msgstr ""
#~ "Cytunaf i gael fy nghysylltu, o bosib, ynglŷn â'r adroddiad gwall hwn."
#~ msgid ""
#~ "Only your default E-Mail address will be submitted, including no further "
#~ "information."
#~ msgstr ""
#~ "Dim ond eich cyfeiriad e-bost rhagosodedig caiff ei anfon, gyda dim "
#~ "manylion pellach."
#~ msgid "Don't ask again"
#~ msgstr "Peidio gofyn eto"
#~ msgid "Pause iTunes during VLC playback"
#~ msgstr "Seibio iTunes tra'n chwarae gyda VLC"
#~ msgid ""
#~ "Pauses iTunes playback when VLC playback starts. If selected, iTunes "
#~ "playback will be resumed again if VLC playback is finished."
#~ msgstr ""
#~ "Seibio chwarae ar iTunes pan mae VLC yn dechrau chwarae. Bydd iTunes yn "
#~ "parhau i chwarae pan mae VLC yn gorffen chwarae."
#~ msgid "Album art download policy"
#~ msgstr "Polisi lawrlwytho delweddau albymau"
#~ msgid "Output module"
#~ msgstr "Modiwl allbwn"
#~ msgid "Graphic Equalizer"
#~ msgstr "Cydraddolydd Graffegol (Graphic Equalizer)"
#, fuzzy
#~ msgid "Automatically retrieve media infos"
#~ msgstr "Ailfeintio a padio fideo yn awtomatig"
#~ msgid "Get more extensions from"
#~ msgstr "Cewch ragor o estyniadau o"
#~ msgid "Under the Video"
#~ msgstr "Islaw y fideo"
#~ msgid "&Help..."
#~ msgstr "&Cymorth..."
#~ msgid "Synchronise on audio track"
#~ msgstr "Cydamseru gyda'r trac sain"
#~ msgid ""
#~ "This option will drop/duplicate video frames to synchronise the video "
#~ "track on the audio track."
#~ msgstr ""
#~ "Bydd hyn yn disgyn/dyblygu fframiau fideo fel bydd y trac fideo yn cadw "
#~ "mewn amser gyda'r trac sain."
#~ msgid "Alarm"
#~ msgstr "Larwn"
#~ msgid "Signals a silence and displays and alert (0=no alarm, 1=alarm)."
#~ msgstr "Mae'n nodi taweli ac yn dangos rhybydd (0=dim larwm, 1=larwm)."
#, fuzzy
#~ msgid "Add a subtitle file"
#~ msgstr "Defnyddio ffeil &isdeitlau"
#~ msgid "Album art download policy:"
#~ msgstr "Polisi lawrlwytho delweddau albymau:"
#~ msgid "Configure Media Library"
#~ msgstr "Ffurfweddu'r Llyfrgell Cyfryngau"
#, fuzzy
#~ msgid "Image colors inversion"
#~ msgstr "Gwrthdroad lliwiau"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment