Commit a6916de1 authored by Christophe Mutricy's avatar Christophe Mutricy

Slovenian l10n by MAteh Urbancic

parent bdf0ff32
......@@ -3,8 +3,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: vlc 0.9.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2007-04-17 22:41+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-04-13 10:00+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2007-05-09 23:05+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-05-08 08:01+0100\n"
"Last-Translator: Matej Urbančič <matej.urban@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovenian <sl@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -65,7 +65,7 @@ msgid "Hotkeys settings"
msgstr "Nastavitve hitrih tipk"
#: include/vlc_config_cat.h:58 src/input/es_out.c:1778
#: src/libvlc-module.c:1260 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:281
#: src/libvlc-module.c:1269 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:281
#: modules/gui/macosx/extended.m:80 modules/gui/macosx/intf.m:588
#: modules/gui/macosx/output.m:170 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:96
#: modules/gui/macosx/wizard.m:420
......@@ -109,7 +109,7 @@ msgstr "Odvodne enote"
msgid "These are general settings for audio output modules."
msgstr "Splošne nastavitve za enote odvajanja zvoka."
#: include/vlc_config_cat.h:75 src/libvlc-module.c:1606
#: include/vlc_config_cat.h:75 src/libvlc-module.c:1617
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:578
#: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:282 modules/stream_out/transcode.c:290
msgid "Miscellaneous"
......@@ -120,7 +120,7 @@ msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
msgstr "Različne nastavitve zvoka in enot"
#: include/vlc_config_cat.h:79 src/input/es_out.c:1806
#: src/libvlc-module.c:1295 modules/gui/macosx/extended.m:79
#: src/libvlc-module.c:1304 modules/gui/macosx/extended.m:79
#: modules/gui/macosx/intf.m:601 modules/gui/macosx/output.m:160
#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:86 modules/gui/macosx/wizard.m:421
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:290
......@@ -233,7 +233,7 @@ msgstr "Nastavitve kodiranja in dekodiranja slike in zvoka."
msgid "General input settings. Use with care."
msgstr "Splošne nastavitve dovajanja. Uporabite previdno."
#: include/vlc_config_cat.h:135 src/libvlc-module.c:1534
#: include/vlc_config_cat.h:135 src/libvlc-module.c:1545
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:152
msgid "Stream output"
msgstr "Prikaz pretoka"
......@@ -342,7 +342,7 @@ msgstr "VOD"
msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
msgstr "Dopolnilo VLC programa za predvajanje Videa na zahtevo"
#: include/vlc_config_cat.h:186 src/libvlc-module.c:1670
#: include/vlc_config_cat.h:186 src/libvlc-module.c:1681
#: src/playlist/engine.c:109 src/playlist/engine.c:111
#: modules/demux/playlist/playlist.c:55 modules/demux/playlist/playlist.c:56
#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:230
......@@ -379,7 +379,7 @@ msgstr ""
"Enote odkrivanja storitev so namenjene samodejnemu dodajanju predmetov na "
"seznam predvajanja."
#: include/vlc_config_cat.h:197 src/libvlc-module.c:1495
#: include/vlc_config_cat.h:197 src/libvlc-module.c:1504
#: modules/gui/macosx/prefs.m:124
msgid "Advanced"
msgstr "Napredno"
......@@ -496,7 +496,7 @@ msgstr "Odpri &mapo ..."
msgid "Select one or more files to open"
msgstr "Izbor ene ali več datotek za odpiranje"
#: include/vlc_intf_strings.h:41 include/vlc_intf_strings.h:53
#: include/vlc_intf_strings.h:41 include/vlc_intf_strings.h:55
msgid "Information..."
msgstr "Podrobnosti ..."
......@@ -516,11 +516,19 @@ msgstr "Razširjene nastavitve ..."
msgid "Go to specific time..."
msgstr "Pojdi na določen čas ..."
#: include/vlc_intf_strings.h:46
msgid "Bookmarks..."
msgstr "Zaznamki ..."
#: include/vlc_intf_strings.h:47
msgid "VLM Configuration..."
msgstr "VLM nastavitve ..."
#: include/vlc_intf_strings.h:49
msgid "About VLC media player..."
msgstr "O predvajalniku VLC ..."
#: include/vlc_intf_strings.h:50 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:50
#: include/vlc_intf_strings.h:52 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:50
#: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:95 modules/gui/macosx/intf.m:526
#: modules/gui/macosx/intf.m:569 modules/gui/macosx/intf.m:648
#: modules/gui/macosx/intf.m:655 modules/gui/macosx/intf.m:1535
......@@ -536,11 +544,11 @@ msgstr "O predvajalniku VLC ..."
msgid "Play"
msgstr "Predvajaj"
#: include/vlc_intf_strings.h:51
#: include/vlc_intf_strings.h:53
msgid "Fetch information"
msgstr "Pridobivanje podrobnosti"
#: include/vlc_intf_strings.h:52 modules/gui/macosx/playlist.m:420
#: include/vlc_intf_strings.h:54 modules/gui/macosx/playlist.m:420
#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1254
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:285
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:292
......@@ -548,86 +556,86 @@ msgstr "Pridobivanje podrobnosti"
msgid "Delete"
msgstr "Izbriši"
#: include/vlc_intf_strings.h:54
#: include/vlc_intf_strings.h:56
msgid "Sort"
msgstr "Razvrsti"
#: include/vlc_intf_strings.h:55
#: include/vlc_intf_strings.h:57
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:1625
msgid "Add node"
msgstr "Dodaj vozlišče"
#: include/vlc_intf_strings.h:56
#: include/vlc_intf_strings.h:58
msgid "Stream..."
msgstr "Pretakanje ..."
#: include/vlc_intf_strings.h:57
#: include/vlc_intf_strings.h:59
msgid "Save..."
msgstr "Shrani ..."
#: include/vlc_intf_strings.h:61 src/libvlc-module.c:980
#: include/vlc_intf_strings.h:63 src/libvlc-module.c:985
msgid "Repeat all"
msgstr "Ponovi vse"
#: include/vlc_intf_strings.h:62
#: include/vlc_intf_strings.h:64
msgid "Repeat one"
msgstr "Ponovi eno"
#: include/vlc_intf_strings.h:63
#: include/vlc_intf_strings.h:65
msgid "No repeat"
msgstr "Brez ponavljanja"
#: include/vlc_intf_strings.h:65 src/libvlc-module.c:1177
#: modules/gui/macosx/controls.m:836 modules/gui/macosx/intf.m:575
#: include/vlc_intf_strings.h:67 src/libvlc-module.c:1182
#: modules/gui/macosx/controls.m:866 modules/gui/macosx/intf.m:575
msgid "Random"
msgstr "Naključno"
#: include/vlc_intf_strings.h:66
#: include/vlc_intf_strings.h:68
msgid "No random"
msgstr "Ni naključno"
#: include/vlc_intf_strings.h:68
#: include/vlc_intf_strings.h:70
msgid "Add to playlist"
msgstr "Dodaj na seznam predvajanja"
#: include/vlc_intf_strings.h:69
#: include/vlc_intf_strings.h:71
msgid "Add to media library"
msgstr "Dodaj zbirki"
#: include/vlc_intf_strings.h:71
#: include/vlc_intf_strings.h:73
msgid "Add file..."
msgstr "Dodaj datoteko ..."
#: include/vlc_intf_strings.h:72
#: include/vlc_intf_strings.h:74
msgid "Advanced open..."
msgstr "Napredno odpiranje ..."
#: include/vlc_intf_strings.h:73
#: include/vlc_intf_strings.h:75
msgid "Add directory..."
msgstr "Dodaj mapo ..."
#: include/vlc_intf_strings.h:75
#: include/vlc_intf_strings.h:77
msgid "Save playlist to file..."
msgstr "Shrani seznam predvajanja ..."
#: include/vlc_intf_strings.h:76
#: include/vlc_intf_strings.h:78
msgid "Load playlist file..."
msgstr "Naloži seznam predvajanja ..."
#: include/vlc_intf_strings.h:78 modules/gui/macosx/playlist.m:432
#: include/vlc_intf_strings.h:80 modules/gui/macosx/playlist.m:432
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:330
msgid "Search"
msgstr "Poišči"
#: include/vlc_intf_strings.h:79
#: include/vlc_intf_strings.h:81
msgid "Search filter"
msgstr "Filter iskanja"
#: include/vlc_intf_strings.h:81
#: include/vlc_intf_strings.h:83
msgid "Additional sources"
msgstr "Dodatni viri"
#: include/vlc_intf_strings.h:85
#: include/vlc_intf_strings.h:87
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences.cpp:1019
msgid ""
"Some options are available but hidden. Check \"Advanced options\" to see "
......@@ -636,47 +644,47 @@ msgstr ""
"Nekatere možnosti so na voljo, vendar niso prikazane. Izberite \"Podrobni "
"pogled\" za prikaz vseh možnosti."
#: include/vlc_intf_strings.h:90 modules/gui/macosx/extended.m:93
#: include/vlc_intf_strings.h:92 modules/gui/macosx/extended.m:93
#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:147
msgid "Image clone"
msgstr "Podvajanje slike"
#: include/vlc_intf_strings.h:91
#: include/vlc_intf_strings.h:93
msgid "Clone the image"
msgstr "Kloniranje slike"
#: include/vlc_intf_strings.h:93
#: include/vlc_intf_strings.h:95
msgid "Magnification"
msgstr "Povečevanje"
#: include/vlc_intf_strings.h:94
#: include/vlc_intf_strings.h:96
msgid ""
"Magnify a part of the video. You can select which part of the image should "
"be magnified."
msgstr ""
"Povečevanje dela slike. Izberete lahko kateri del slike naj bo povečan."
#: include/vlc_intf_strings.h:97
#: include/vlc_intf_strings.h:99
msgid "Waves"
msgstr "Valovanje"
#: include/vlc_intf_strings.h:98
#: include/vlc_intf_strings.h:100
msgid "\"Waves\" video distortion effect"
msgstr "\"Waves\" učinek popačenja slike"
#: include/vlc_intf_strings.h:100
#: include/vlc_intf_strings.h:102
msgid "\"Water surface\" video distortion effect"
msgstr "\"Water surface\" učinek popačenja slike"
#: include/vlc_intf_strings.h:102
#: include/vlc_intf_strings.h:104
msgid "Image colors inversion"
msgstr "Obračanje barv slike"
#: include/vlc_intf_strings.h:104
#: include/vlc_intf_strings.h:106
msgid "Split the image to make an image wall"
msgstr "Razdeljevanje slike za slikovni zid"
#: include/vlc_intf_strings.h:106
#: include/vlc_intf_strings.h:108
msgid ""
"Create a \"puzzle game\" with the video.\n"
"The video gets split in parts that you must sort."
......@@ -684,7 +692,7 @@ msgstr ""
"Ustvari \"sestavljanko\" iz slike posnetka.\n"
"Posnetek se razdeli na dele, ki jih morate urediti."
#: include/vlc_intf_strings.h:109
#: include/vlc_intf_strings.h:111
msgid ""
"\"Edge detection\" video distortion effect.\n"
"Try changing the various settings for different effects"
......@@ -692,7 +700,7 @@ msgstr ""
"\"Zaznavanje roba\" slikovni učinek popačenja.\n"
"Različne nastavitve določajo različne učinke."
#: include/vlc_intf_strings.h:112
#: include/vlc_intf_strings.h:114
msgid ""
"\"Color detection\" effect. The whole image will be turned to black and "
"white, except the parts that are of the color that you select in the "
......@@ -1120,25 +1128,25 @@ msgid "Chapter %i"
msgstr "Poglavje %i"
#: src/input/var.c:353 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:289
#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:610
#: modules/gui/wxwidgets/input_manager.cpp:223
#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:739
#: modules/gui/wxwidgets/input_manager.cpp:289
msgid "Next chapter"
msgstr "Naslednje poglavje"
#: src/input/var.c:358 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:288
#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:609
#: modules/gui/wxwidgets/input_manager.cpp:222
#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:738
#: modules/gui/wxwidgets/input_manager.cpp:288
msgid "Previous chapter"
msgstr "Predhodno poglavje"
#: src/input/vlm.c:2255 src/input/vlm.c:2591
#: src/input/vlm.c:2276 src/input/vlm.c:2612
#, c-format
msgid "Media: %s"
msgstr "Medij: %s"
#: src/interface/interaction.c:266 src/interface/interaction.c:362
#: modules/demux/avi/avi.c:587 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:158
#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:115 modules/gui/macosx/controls.m:57
#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:115 modules/gui/macosx/controls.m:58
#: modules/gui/macosx/interaction.m:138 modules/gui/macosx/interaction.m:142
#: modules/gui/macosx/interaction.m:145 modules/gui/macosx/open.m:160
#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:60 modules/gui/macosx/prefs.m:122
......@@ -1184,47 +1192,47 @@ msgstr "C"
msgid "Help options"
msgstr "Možnosti pomoči"
#: src/libvlc-common.c:1484 src/modules/configuration.c:1268
#: src/libvlc-common.c:1504 src/modules/configuration.c:1268
msgid "string"
msgstr "niz"
#: src/libvlc-common.c:1503 src/modules/configuration.c:1232
#: src/libvlc-common.c:1523 src/modules/configuration.c:1232
msgid "integer"
msgstr "celo število"
#: src/libvlc-common.c:1530 src/modules/configuration.c:1257
#: src/libvlc-common.c:1550 src/modules/configuration.c:1257
msgid "float"
msgstr "plavajoče"
#: src/libvlc-common.c:1543
#: src/libvlc-common.c:1563
msgid " (default enabled)"
msgstr " (privzeto omogočeno)"
#: src/libvlc-common.c:1544
#: src/libvlc-common.c:1564
msgid " (default disabled)"
msgstr " (privzeto onemogočeno)"
#: src/libvlc-common.c:1809
#: src/libvlc-common.c:1829
#, c-format
msgid "VLC version %s\n"
msgstr "VLC različica %s\n"
#: src/libvlc-common.c:1810
#: src/libvlc-common.c:1830
#, c-format
msgid "Compiled by %s@%s.%s\n"
msgstr "Kodno prevedel %s@%s.%s\n"
#: src/libvlc-common.c:1812
#: src/libvlc-common.c:1832
#, c-format
msgid "Compiler: %s\n"
msgstr "Kodni prevajalnik: %s\n"
#: src/libvlc-common.c:1815
#: src/libvlc-common.c:1835
#, c-format
msgid "Based upon svn changeset [%s]\n"
msgstr "Na podlagi svn zbirke sprememb [%s]\n"
#: src/libvlc-common.c:1847
#: src/libvlc-common.c:1867
msgid ""
"\n"
"Dumped content to vlc-help.txt file.\n"
......@@ -1232,7 +1240,7 @@ msgstr ""
"\n"
"Odlaganje vsebine v vlc-help.txt datoteko.\n"
#: src/libvlc-common.c:1867
#: src/libvlc-common.c:1887
msgid ""
"\n"
"Press the RETURN key to continue...\n"
......@@ -1272,6 +1280,10 @@ msgstr "nemščina"
msgid "Spanish"
msgstr "španščina"
#: src/libvlc-module.c:49 src/text/iso-639_def.h:146
msgid "Persian"
msgstr "perzijščina"
#: src/libvlc-module.c:49 src/text/iso-639_def.h:77
msgid "French"
msgstr "francoščina"
......@@ -1288,7 +1300,7 @@ msgstr "hebrejščina"
msgid "Hungarian"
msgstr "madžarščina"
#: src/libvlc-module.c:49 src/text/iso-639_def.h:99
#: src/libvlc-module.c:50 src/text/iso-639_def.h:99
msgid "Italian"
msgstr "italijanščina"
......@@ -1308,7 +1320,7 @@ msgstr "korejščina"
msgid "Malay"
msgstr "malajščina"
#: src/libvlc-module.c:50 src/text/iso-639_def.h:69
#: src/libvlc-module.c:51 src/text/iso-639_def.h:69
msgid "Dutch"
msgstr "nizozemščina"
......@@ -1324,7 +1336,7 @@ msgstr "brazilska portugalščina"
msgid "Romanian"
msgstr "romunščina"
#: src/libvlc-module.c:51 src/text/iso-639_def.h:156
#: src/libvlc-module.c:52 src/text/iso-639_def.h:156
msgid "Russian"
msgstr "ruščina"
......@@ -1696,7 +1708,7 @@ msgstr ""
"Odvod slike lahko popolnoma onemogočite. Dekodiranje slike bo izpuščeno, s "
"čimer bo sproščen del procesorske moči."
#: src/libvlc-module.c:245 modules/codec/fake.c:50
#: src/libvlc-module.c:245 modules/codec/fake.c:54
#: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:123 modules/stream_out/transcode.c:73
#: modules/visualization/visual/visual.c:43
msgid "Video width"
......@@ -1710,7 +1722,7 @@ msgstr ""
"Določitev širine slike. Privzeta vrednost (-1) prilagaja širino privzetim "
"značilnostim slike."
#: src/libvlc-module.c:250 modules/codec/fake.c:53
#: src/libvlc-module.c:250 modules/codec/fake.c:57
#: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:126 modules/stream_out/transcode.c:76
#: modules/visualization/visual/visual.c:47
msgid "Video height"
......@@ -1869,7 +1881,7 @@ msgstr ""
"(možnost neposrednega prikazovanja slike). Predvajalnik VLC poskuša možnost "
"uporabiti privzeto."
#: src/libvlc-module.c:302 src/video_output/vout_intf.c:404
#: src/libvlc-module.c:302 src/video_output/vout_intf.c:412
msgid "Always on top"
msgstr "Vedno na vrhu"
......@@ -2130,11 +2142,11 @@ msgstr ""
"Privzete nastavitve so določene me naprednimi uskladitvami omrežnega "
"usklajevanja."
#: src/libvlc-module.c:431 src/libvlc-module.c:1007
#: src/video_output/vout_intf.c:266 src/video_output/vout_intf.c:353
#: src/libvlc-module.c:431 src/libvlc-module.c:1012
#: src/video_output/vout_intf.c:266 src/video_output/vout_intf.c:361
#: modules/access/dshow/dshow.cpp:76 modules/access/dshow/dshow.cpp:78
#: modules/access/dshow/dshow.cpp:81 modules/access/dshow/dshow.cpp:87
#: modules/audio_output/alsa.c:101 modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1290
#: modules/audio_output/alsa.c:101 modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1288
#: modules/gui/macosx/sfilters.m:120 modules/gui/macosx/vout.m:202
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences_widgets.cpp:275
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences_widgets.cpp:325
......@@ -2388,7 +2400,7 @@ msgstr "Omogoči pod-slike"
msgid "You can completely disable the sub-picture processing."
msgstr "Možnost omogoča popolno onemogočanje procesiranja pod-slik."
#: src/libvlc-module.c:551 src/libvlc-module.c:1375 src/text/iso-639_def.h:143
#: src/libvlc-module.c:551 src/libvlc-module.c:1384 src/text/iso-639_def.h:143
#: modules/stream_out/transcode.c:286
msgid "On Screen Display"
msgstr "Prikaz na zaslonu (OSD)"
......@@ -2677,18 +2689,30 @@ msgstr ""
"Nastavitev omogoča izbor prednostne liste kodirnikov, ki jih uporablja "
"predvajalnik."
#: src/libvlc-module.c:701
#: src/libvlc-module.c:695
msgid "Prefer system plugins over vlc"
msgstr "Prednost sistemskih vključkov pred vključki predvajalnika"
#: src/libvlc-module.c:697
msgid ""
"Indicates whether VLC will prefer native plugins installed on system over "
"VLC owns plugins whenever a choice is available."
msgstr ""
"Določa nastavitev ali predvajalnik VLC prednostno uporablja vključke sistema "
"ali vključke predvajalnika."
#: src/libvlc-module.c:706
msgid ""
"These options allow you to set default global options for the stream output "
"subsystem."
msgstr ""
"Možnosti dovoljujejo nastavitev splošnih možnosti podsistema odvoda pretoka."
#: src/libvlc-module.c:704
#: src/libvlc-module.c:709
msgid "Default stream output chain"
msgstr "Privzeta veriga odvoda pretoka"
#: src/libvlc-module.c:706
#: src/libvlc-module.c:711
msgid ""
"You can enter here a default stream output chain. Refer to the documentation "
"to learn how to build such chains.Warning: this chain will be enabled for "
......@@ -2697,60 +2721,60 @@ msgstr ""
"Določite lahko privzeto verigo odvoda pretoka. V dokumentaciji je zabeleženo "
"kako sestavite te verige.Opozorilo: veriga bo omogočena za vse pretoke."
#: src/libvlc-module.c:710
#: src/libvlc-module.c:715
msgid "Enable streaming of all ES"
msgstr "Omogoči pretakanje vseh osnovnih valov"
#: src/libvlc-module.c:712
#: src/libvlc-module.c:717
msgid "Stream all elementary streams (video, audio and subtitles)"
msgstr "Omogoči pretakanje vseh osnovnih valov (slika, zvok, podnapisi)"
#: src/libvlc-module.c:714
#: src/libvlc-module.c:719
msgid "Display while streaming"
msgstr "Prikaži med pretakanjem"
#: src/libvlc-module.c:716
#: src/libvlc-module.c:721
msgid "Play locally the stream while streaming it."
msgstr "Lokalno predvajaj valove med pretakanjem."
#: src/libvlc-module.c:718
#: src/libvlc-module.c:723
msgid "Enable video stream output"
msgstr "Omogoči odvod pretoka slike"
#: src/libvlc-module.c:720
#: src/libvlc-module.c:725
msgid ""
"Choose whether the video stream should be redirected to the stream output "
"facility when this last one is enabled."
msgstr ""
"Izberite ali naj bo pretok slike preusmerjen v odvod, če je zadnji omogočen."
#: src/libvlc-module.c:723
#: src/libvlc-module.c:728
msgid "Enable audio stream output"
msgstr "Omogoči odvod pretoka zvoka"
#: src/libvlc-module.c:725
#: src/libvlc-module.c:730
msgid ""
"Choose whether the audio stream should be redirected to the stream output "
"facility when this last one is enabled."
msgstr ""
"Izberite ali naj bo pretok zvoka preusmerjen v odvod, če je zadnji omogočen."
#: src/libvlc-module.c:728
#: src/libvlc-module.c:733
msgid "Enable SPU stream output"
msgstr "Omogoči odvod pretoka SPU"
#: src/libvlc-module.c:730
#: src/libvlc-module.c:735
msgid ""
"Choose whether the SPU streams should be redirected to the stream output "
"facility when this last one is enabled."
msgstr ""
"Izberite ali naj bo pretok SPU preusmerjen v odvod, če je zadnji omogočen."
#: src/libvlc-module.c:733
#: src/libvlc-module.c:738
msgid "Keep stream output open"
msgstr "Ohranjaj odprt odvod pretoka"
#: src/libvlc-module.c:735
#: src/libvlc-module.c:740
msgid ""
"This allows you to keep an unique stream output instance across multiple "
"playlist item (automatically insert the gather stream output if not "
......@@ -2760,38 +2784,38 @@ msgstr ""
"predvajanja (samodejno vključi in zbere odvod pretokov, če ni posebej "
"določeno)"
#: src/libvlc-module.c:739
#: src/libvlc-module.c:744
msgid "Preferred packetizer list"
msgstr "Prednostna lista paketnikov"
#: src/libvlc-module.c:741
#: src/libvlc-module.c:746
msgid ""
"This allows you to select the order in which VLC will choose its packetizers."
msgstr ""
"Možnost omogoča izbor zaporedja, v katerem bo predvajalnik VLC uporabljal "
"paketnike."
#: src/libvlc-module.c:744
#: src/libvlc-module.c:749
msgid "Mux module"
msgstr "Enota zvijanja"
#: src/libvlc-module.c:746
#: src/libvlc-module.c:751
msgid "This is a legacy entry to let you configure mux modules"
msgstr "Podedovan vnos nastavitev elementov zvijalca"
#: src/libvlc-module.c:748
#: src/libvlc-module.c:753
msgid "Access output module"
msgstr "Enota odvoda dostopa"
#: src/libvlc-module.c:750
#: src/libvlc-module.c:755
msgid "This is a legacy entry to let you configure access output modules"
msgstr "Vrednost je podedovana in določa enoto za dostop odvoda."
#: src/libvlc-module.c:752
#: src/libvlc-module.c:757
msgid "Control SAP flow"
msgstr "Nadzor SAP toka"
#: src/libvlc-module.c:754
#: src/libvlc-module.c:759
msgid ""
"If this option is enabled, the flow on the SAP multicast address will be "
"controlled. This is needed if you want to make announcements on the MBone."
......@@ -2799,11 +2823,11 @@ msgstr ""
"Možnost omogoča nadzor objavljanja naslova SAP skupinskega pošiljanja. "
"Nastavitev je potrebna, če želite objavljati preko MBone sistema."
#: src/libvlc-module.c:758
#: src/libvlc-module.c:763
msgid "SAP announcement interval"
msgstr "Zamik SAP objavljanja"
#: src/libvlc-module.c:760
#: src/libvlc-module.c:765
msgid ""
"When the SAP flow control is disabled, this lets you set the fixed interval "
"between SAP announcements."
......@@ -2811,7 +2835,7 @@ msgstr ""
"V primeru, da je nadzor nad SAP onemogočen, vam nastavitev omogočana "
"privzeto določen zamik objavljanja."
#: src/libvlc-module.c:769
#: src/libvlc-module.c:774
msgid ""
"These options allow you to enable special CPU optimizations. You should "
"always leave all these enabled."
......@@ -2819,11 +2843,11 @@ msgstr ""
"Možnosti dovoljujejo omogočanje posebnih CPE prilagoditev. Vse vrednosti je "
"priporočljivo pustiti omogočene."
#: src/libvlc-module.c:772
#: src/libvlc-module.c:777
msgid "Enable FPU support"
msgstr "Omogoči podporo FPU"
#: src/libvlc-module.c:774
#: src/libvlc-module.c:779
msgid ""
"If your processor has a floating point calculation unit, VLC can take "
"advantage of it."
......@@ -2831,11 +2855,11 @@ msgstr ""
"Če ima procesor računalnika enoto za izračun plavajoče vejice, jo lahko "
"predvajalnik VLC izkoristi."
#: src/libvlc-module.c:777
#: src/libvlc-module.c:782
msgid "Enable CPU MMX support"
msgstr "Omogoči podporo CPE MMX"
#: src/libvlc-module.c:779
#: src/libvlc-module.c:784
msgid ""
"If your processor supports the MMX instructions set, VLC can take advantage "
"of them."
......@@ -2843,11 +2867,11 @@ msgstr ""
"Če procesor računalnika podpira MMX enoto, jo lahko predvajalnik VLC "
"izkoristi."
#: src/libvlc-module.c:782
#: src/libvlc-module.c:787
msgid "Enable CPU 3D Now! support"
msgstr "Omogoči podporo CPE 3D Now!"
#: src/libvlc-module.c:784
#: src/libvlc-module.c:789
msgid ""
"If your processor supports the 3D Now! instructions set, VLC can take "
"advantage of them."
......@@ -2855,11 +2879,11 @@ msgstr ""
"Če procesor računalnika podpira 3D Now! enoto, jo lahko predvajalnik VLC "
"izkoristi."
#: src/libvlc-module.c:787
#: src/libvlc-module.c:792
msgid "Enable CPU MMX EXT support"
msgstr "Omogoči podporo CPE MMX EXT"
#: src/libvlc-module.c:789
#: src/libvlc-module.c:794
msgid ""
"If your processor supports the MMX EXT instructions set, VLC can take "
"advantage of them."
......@@ -2867,11 +2891,11 @@ msgstr ""
"Če procesor računalnika podpira MMX EXT enoto, jo lahko predvajalnik VLC "
"izkoristi."
#: src/libvlc-module.c:792
#: src/libvlc-module.c:797
msgid "Enable CPU SSE support"
msgstr "Omogoči podporo CPE SSE"
#: src/libvlc-module.c:794
#: src/libvlc-module.c:799
msgid ""
"If your processor supports the SSE instructions set, VLC can take advantage "
"of them."
......@@ -2879,11 +2903,11 @@ msgstr ""
"Če procesor računalnika podpira SSE enoto, jo lahko predvajalnik VLC "
"izkoristi."
#: src/libvlc-module.c:797
#: src/libvlc-module.c:802
msgid "Enable CPU SSE2 support"
msgstr "Omogoči podporo CPE SSE2"
#: src/libvlc-module.c:799
#: src/libvlc-module.c:804
msgid ""
"If your processor supports the SSE2 instructions set, VLC can take advantage "
"of them."
......@@ -2891,18 +2915,18 @@ msgstr ""
"Če procesor računalnika podpira SSE2 enoto, jo lahko predvajalnik VLC "
"izkoristi."
#: src/libvlc-module.c:802
#: src/libvlc-module.c:807
msgid "Enable CPU AltiVec support"
msgstr "Omogoči podporo CPE AltiVec"
#: src/libvlc-module.c:804
#: src/libvlc-module.c:809
msgid ""
"If your processor supports the AltiVec instructions set, VLC can take "
"advantage of them."
msgstr ""
"Če procesor podpira AltiVec določila, jih bo predvajalnik VLC izkoristil ."
#: src/libvlc-module.c:809
#: src/libvlc-module.c:814
msgid ""
"These options allow you to select default modules. Leave these alone unless "
"you really know what you are doing."
......@@ -2910,11 +2934,11 @@ msgstr ""
"Nastavitve omogočajo določitev privzetih enot. Nastavitev ni priporočljivo "
"spreminjati."
#: src/libvlc-module.c:812
#: src/libvlc-module.c:817
msgid "Memory copy module"
msgstr "Enota kopiranja spomina"
#: src/libvlc-module.c:814
#: src/libvlc-module.c:819
msgid ""
"You can select which memory copy module you want to use. By default VLC will "
"select the fastest one supported by your hardware."
......@@ -2923,11 +2947,11 @@ msgstr ""
"predvajalnik VLC izbere tisto, ki najhitreje deluje na obstoječi strojni "
"opremi."
#: src/libvlc-module.c:817
#: src/libvlc-module.c:822
msgid "Access module"
msgstr "Enota dostopa"
#: src/libvlc-module.c:819
#: src/libvlc-module.c:824
msgid ""
"This allows you to force an access module. You can use it if the correct "
"access is not automatically detected. You should not set this as a global "
......@@ -2936,11 +2960,11 @@ msgstr ""
"Nastavitev omogoča določitev enote dostopa. Uporabite jo lahko, če pravilna "
"enota ni samodejno zaznana. Z nastavitvijo je potrebno ravnati previdno."
#: src/libvlc-module.c:823
#: src/libvlc-module.c:828
msgid "Access filter module"
msgstr "Enota filtriranja dostopa"
#: src/libvlc-module.c:825
#: src/libvlc-module.c:830
msgid ""
"Access filters are used to modify the stream that is being read. This is "
"used for instance for timeshifting."
......@@ -2948,11 +2972,11 @@ msgstr ""
"Filtri dostopa spreminjajo pretok, ki se predvaja. Nastavitev je uporabna "
"pri časovnem zamiku."
#: src/libvlc-module.c:828
#: src/libvlc-module.c:833
msgid "Demux module"
msgstr "Enota razvijanja"
#: src/libvlc-module.c:830
#: src/libvlc-module.c:835
msgid ""
"Demultiplexers are used to separate the \"elementary\" streams (like audio "
"and video streams). You can use it if the correct demuxer is not "
......@@ -2963,11 +2987,11 @@ msgstr ""
"zvok in slika). Uporabite ga lahko, če primerni razvijalec ni samodejno "
"zaznan. Nastavitve ni priporočljivo določiti globalno."
#: src/libvlc-module.c:835
#: src/libvlc-module.c:840
msgid "Allow real-time priority"
msgstr "Dovoli prednost trenutnega predvajanja"
#: src/libvlc-module.c:837
#: src/libvlc-module.c:842
msgid ""
"Running VLC in real-time priority will allow for much more precise "
"scheduling and yield better, especially when streaming content. It can "
......@@ -2979,11 +3003,11 @@ msgstr ""
"nastopijo napake pa lahko tak zagon postavi celoten sistem v neodzivno "
"stanje. Nastavitve ni priporočljivo spreminjati."