Commit f8b00f04 authored by scarabeus_iv's avatar scarabeus_iv Committed by Edward Wang
Browse files

res: Add Czech translationSigned-off-by: Edward Wang's avatarEdward Wang <edward.c.wang@compdigitec.com>
parent d7d878d6
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<resources>
<!--Main VLC Interface-->
<string name="app_name">VLC</string>
<string name="filebrowser_sdfail">Nelze otevřít kartu SD. Prosím ověřte zda je správně připojena.</string>
<string name="filebrowser_root">Kořen</string>
<string name="filebrowser_parent">..</string>
<string name="filebrowser_title">Vyberte soubor k přehrání</string>
<string name="ml_no_media_dir">Žádný adresář médií</string>
<string name="sortby">Třídit dle...</string>
<string name="sortby_name">Název</string>
<string name="sortby_length">Délka</string>
<string name="searchable_hint">Hledat...</string>
<string name="search_history">Historie</string>
<string name="search_found_results">%1$d výsledků nalezeno</string>
<string name="show_player">Zobrazit přehrávač</string>
<string name="hide_mini_player">Skrýt mini přehrávač</string>
<string name="play">Přehrát</string>
<string name="append">Připojit</string>
<string name="play_all">Přehrát vše</string>
<string name="append_all">Připojit vše</string>
<string name="delete">Smazat</string>
<string name="info">Informace</string>
<string name="confirm_delete">Odstranit soubor?</string>
<string name="pause">Pozastavit</string>
<string name="close">Zavřít</string>
<string name="not_show_again">Tuto zprávu již nezobrazovat.</string>
<string name="beta_warning">Toto vydání je beta verze.\n\nNení v ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ STABILNÍ!\n\nNepoužívejte jej pokud si nejste jisti co děláte.\n\nMůže zabít Vaše koťátka, zapálit dům a zahájit Mayskou apokalypsu.\n\nHezky se bavte! :-)</string>
<string name="info_title">VLC Beta</string>
<string name="unknown_artist">Neznámý umělec</string>
<string name="unknown_album">Neznámé album</string>
<string name="unknown_genre">Neznámý žánr</string>
<string name="songs">Písničky</string>
<string name="artists">Umělci</string>
<string name="albums">Alba</string>
<plurals name="subfolders">
<item quantity="one">1 podsložka</item>
<item quantity="few">%d podsložky</item>
<item quantity="other">%d podsložek</item>
</plurals>
<string name="parent_folder">Vzhůru do nadřazené složky</string>
<string name="all_albums">Všechna alba</string>
<string name="genres">Žánry</string>
<string name="playlists">Seznamy skladeb</string>
<string name="time_0">0:00</string>
<string name="title">Název</string>
<string name="artist">Umělec</string>
<string name="album">Album</string>
<string name="directory">Adresář</string>
<string name="directories">Adresáře</string>
<string name="loading">Načítám...</string>
<string name="nomedia">Nenalezeny žádné mediální soubory. Prosím nahrajte soubory na Vaše zařízení, nebo upravte nastavení.</string>
<string name="mediafiles">Mediální soubory</string>
<string name="notavailable">nedostupné</string>
<string name="nosubdirectory">Žádné podadresáře.</string>
<string name="validation">Jste si jisti?</string>
<string name="locked">Uzamčeno</string>
<string name="unlocked">Odemčeno</string>
<string name="surface_best_fit">Nejvhodněji přizpůsobit</string>
<string name="surface_fit_horizontal">Přizpůsobit šířce</string>
<string name="surface_fit_vertical">Přizpůsobit výšce</string>
<string name="surface_fill">Vyplnit</string>
<string name="surface_original">Vystředit</string>
<string name="thumbnail">Náhled</string>
<string name="refresh">Obnovit</string>
<string name="track_audio">Stopa zvuku</string>
<string name="track_video">Stopa videa</string>
<string name="track_text">Stopa titulků</string>
<string name="track_unknown">Neznámá stopa</string>
<string name="track_codec_info">Kodek: %1$s\n</string>
<string name="track_language_info">Jazyk: %1$s\n</string>
<plurals name="track_channels_info">
<item quantity="one">1 kanál\n</item>
<item quantity="few">%1$d kanály\n</item>
<item quantity="other">%1$d kanálů\n</item>
</plurals>
<string name="track_samplerate_info">Vzorkovací frekvence: %1$d Hz\n</string>
<string name="track_resolution_info">Rozlišení: %1$dx%2$d\n</string>
<string name="track_framerate_info">Vzorkovací frekvence: %1$.3f\n</string>
<string name="open">Otevřít</string>
<string name="open_mrl">Otevřít MRL</string>
<string name="open_mrl_dialog_title">Otevřít síťový proud</string>
<string name="open_mrl_dialog_msg">Zadejte síťovou MRL: např. http://, mms://, nebo rtsp://</string>
<string name="media_library">Knihovna médií</string>
<string name="error_not_compatible">Bohužel Vaše zařízení není v současné době podporované touto verzí VLC pro Android™.\n\nChybové hlášení (prosím zmiňte jej při ladění) je:\n</string>
<!--About-->
<string name="app_name_full">VLC pro Android™</string>
<string name="version">Verze</string>
<string name="licence">Licence</string>
<string name="revision">Revize</string>
<string name="about">O programu</string>
<string name="about_text">VLC pro Android™ je port populárního přehrávače VLC s otevřeným kódem. Android™ verze umí přehrát většinu souborů a síťových proudů.</string>
<string name="for_android">pro Android™</string>
<string name="compiled_by">Tato verze přehrávače VLC byla zkompilována:\n </string>
<!--Preferences-->
<string name="preferences">Nastavení</string>
<string name="main_prefs_category">Hlavní</string>
<string name="privacy_prefs_category">Soukromí</string>
<string name="clear_history">Vymazat historii hledání</string>
<string name="advanced_prefs_category">Pokročilé</string>
<string name="enable_iomx">Povolit hardwarové dekódování</string>
<string name="advanced_debugging">Pokročilé ladění</string>
<string name="quit">Ukončit aplikaci</string>
<string name="clear_media_db">Vyčistit databázi médií</string>
<string name="detect_headset">Detekovat sluchátka</string>
<string name="detect_headset_detail">Pozastavit při odebrání sluchátek, obnovit při zapojení</string>
<string name="enable_wheel_bar">Povolit kolečkovou lištu</string>
<string name="enable_verbose_mode">Podrobné</string>
<string name="enable_verbose_mode_detail">Zvýší podrobnosti v záznamu (logcat)</string>
<string name="aout">Zvukový výstup</string>
<string name="aout_audiotrack">AudioTrack (původní)</string>
<string name="aout_audiotrack_java">AudioTrack (java)</string>
<string name="aout_opensles">OpenSL ES</string>
<string-array name="aouts_froyo">
<item>@string/aout_audiotrack_java</item>
<item>@string/aout_audiotrack</item>
</string-array>
<string-array name="aouts">
<item>@string/aout_audiotrack_java</item>
<item>@string/aout_audiotrack</item>
<item>@string/aout_opensles</item>
</string-array>
</resources>
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment