Commit eab055ae authored by Marián Hikaník's avatar Marián Hikaník Committed by Geoffrey Métais

l10n: Slovak update

Signed-off-by: Christoph Miebach's avatarChristoph Miebach <christoph.miebach@web.de>


(cherry picked from commit 0ab5aae9)
parent b828da1b
......@@ -2,32 +2,42 @@
<resources xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">
<!-- Main VLC Interface -->
<string name="ok">OK</string>
<string name="cancel">Zrušiť</string>
<string name="cancel">Storno</string>
<string name="other">Iné</string>
<string name="sortby">Zoradiť podľa…</string>
<string name="sortby_name">názvu</string>
<string name="sortby_name_desc">Názov (opis)</string>
<string name="sortby_name_desc">Názov (popis)</string>
<string name="sortby_artist_name">Meno umelca</string>
<string name="sortby_artist_name_desc">Meno umelca (popis)</string>
<string name="sortby_album_name">Názov albumu</string>
<string name="sortby_album_name_desc">Názov albumu (popis)</string>
<string name="sortby_length">dĺžky</string>
<string name="sortby_length_desc">Dĺžka (opis)</string>
<string name="sortby_length_desc">Dĺžka (popis)</string>
<string name="sortby_date">Dátum</string>
<string name="sortby_date_desc">Dátum (opis)</string>
<string name="sortby_date_desc">Dátum (popis)</string>
<string name="sortby_number">Č. stôp</string>
<string name="sortby_number_desc">Č. stôp (opis)</string>
<string name="searchable_hint">Vyhľadávať…</string>
<string name="history">História</string>
<plurals name="search_found_results_quantity">
<item quantity="one">Nájdený %d výsledok</item>
<item quantity="few">Počet nájdených výsledkov: %d</item>
<item quantity="other">Počet nájdených výsledkov: %d</item>
<item quantity="one">Nájdený 1 výsledok</item>
<item quantity="few">Nájdené %d výsledky</item>
<item quantity="other">Nájdených %d výsledkov</item>
</plurals>
<string name="play">Prehrať</string>
<string name="playback">Prehrávanie</string>
<string name="playback_controls">Ovládače prehrávania</string>
<string name="medialibrary_scan">Skenovanie knižnice s médiami</string>
<string name="Medialibrary_progress">Aktualizácie procesu skenovania knižnice s médiami</string>
<string name="play_from_start">Prehrať od začiatku</string>
<string name="play_as_audio">Prehrať ako audio</string>
<string name="play_as_video">Prehrať ako video</string>
<string name="video_app_switch_title">Akcia pri prepnutí aplikácie</string>
<string name="video_app_switch_title">Pozadie/režim PiP</string>
<string name="video_app_switch_summary">Vyberte si úkon VLC, ktorý prebehne pri prepnutí na inú aplikáciu počas prehrávania videa</string>
<string name="play_pip_title">Prehrať videá v režime obrazu v obraze</string>
<string name="play_as_audio_background">Prehrávať videá na pozadí</string>
<string name="append">Pripojiť</string>
<string name="insert_next">Vložiť ako ďalšie</string>
<string name="insert_next">Vložiť ďalej</string>
<string name="play_all">Prehrať všetko</string>
<string name="append_all">Pripojiť všetko</string>
<string name="last_playlist">Posledný playlist</string>
......@@ -38,14 +48,15 @@
<string name="confirm_delete">Vymazať súbor \'%1$s\'?</string>
<string name="confirm_delete_folder">Vymazať priečinok \'%1$s\' a všetok jeho obsah?</string>
<string name="confirm_delete_playlist">Vymazať playlist \'%1$s\'?</string>
<string name="ringtone_set">Súbor \'%1$s\' bol nastavený ako tón vyzváňania.</string>
<string name="ringtone_error">Počas nastavovania tónu vyzváňania nastala chyba.</string>
<string name="ringtone_set">Súbor \'%1$s\' bol nastavený ako tón zvonenia.</string>
<string name="ringtone_error">Počas nastavovania tónu zvonenia nastala chyba.</string>
<string name="pause">Pozastaviť</string>
<string name="not_show_again">Už nezobrazovať túto správu.</string>
<string name="info_title">VLC</string>
<string name="unknown_artist">Neznámy umelec</string>
<string name="unknown_album">Neznámy album</string>
<string name="unknown_genre">Neznámy žáner</string>
<string name="unknown_number">Neznámy počet stôp</string>
<string name="songs">Skladby</string>
<plurals name="songs_quantity">
<item quantity="one">1 skladba</item>
......@@ -89,9 +100,9 @@
<string name="album">Album</string>
<string name="directory">Priečinok</string>
<string name="directories">Priečinky</string>
<string name="loading">Načítava sa</string>
<string name="loading">Načítava sa</string>
<string name="please_wait">Prosím čakajte…</string>
<string name="nomedia">Nenašli sa žiadne súbory s médiami, prosím preneste nejaké súbory alebo upravte nastavenia.</string>
<string name="nomedia">Nenašli sa žiadne médiá, prosím preneste do svojho zariadenia nejaké súbory alebo upravte nastavenia.</string>
<string name="noplaylist">Nenašiel sa žiadny playlist.</string>
<string name="mediafiles">Súbory médií</string>
<string name="notavailable">nedostupné</string>
......@@ -99,15 +110,15 @@
<string name="directorynotfound">Cesta k priečinku \'%1$s\' sa nenašla.</string>
<string name="nohistory">Ešte nie je dostupná žiadna história prehrávania.</string>
<string name="validation">Naozaj?</string>
<string name="cover_art">Obrázok na obale</string>
<string name="cover_art">Obal</string>
<string name="shuffle_title">Režim náhodného prehrávania</string>
<string name="shuffle">Vypnúť náhodné prehrávanie</string>
<string name="shuffle_on">Zapnúť náhodné prehrávanie</string>
<string name="repeat_title">Režim opakovania</string>
<string name="repeat">Žiadne opakovanie</string>
<string name="repeat_single">Opakovať jeden</string>
<string name="repeat_all">Opakovať všetky</string>
<string name="previous">Predchádzajúce</string>
<string name="repeat_all">Zopakovať všetko</string>
<string name="previous">Dozadu</string>
<string name="stop">Stop</string>
<string name="next">Ďalej</string>
<string name="firstsong">Prvá skladba playlistu</string>
......@@ -134,6 +145,7 @@
<string name="brightness">Jas</string>
<string name="navmenu">navigačné menu</string>
<string name="advanced">pokročilé nastavenia</string>
<string name="audio_boost_warning">Opätovným posunutím prstom prejdete za úroveň 100 %</string>
<plurals name="track_channels_info_quantity">
<item quantity="one">1 kanál\n</item>
<item quantity="few">%1$d kanály\n</item>
......@@ -144,13 +156,13 @@
<string name="track_framerate_info">Frekvencia snímok: %1$.3f\n</string>
<string name="tools">Nástroje</string>
<string name="playback_speed">Rýchlosť prehrávania</string>
<string name="sleep_title">Časovač pri zaspávaní</string>
<string name="sleep_in">Uspať</string>
<string name="sleep_cancel">Prerušiť časovač pri zaspávaní</string>
<string name="sleep_title">Časovač uspania</string>
<string name="sleep_in">Uspať o</string>
<string name="sleep_cancel">Vypnúť časovač uspania</string>
<string name="jump_to_time">Preskočiť na čas</string>
<string name="subtitle_label">Pridať súbor s titulkami</string>
<string name="subtitle_select">Vybrať súbor s titulkami</string>
<string name="no_file_picker_found">V systéme sa nenašiel žiadny manažér súborov.</string>
<string name="no_file_picker_found">V systéme sa nenašiel žiadny objekt typu file picker.</string>
<string name="server_add_title">Pridať nový server do obľúbených</string>
<string name="server_domain_hint">Adresa servera (názov domény alebo IP)</string>
<string name="server_share_hint">Názov zdieľania v sieti (alebo IP adresa)</string>
......@@ -174,8 +186,9 @@
<string name="error_not_compatible">Ľutujeme, ale toto zariadenie momentálne nie je podporované touto verziou programu VLC for Android™.</string>
<string name="error_problem">Ľutujeme, VLC for Android má problém s načítaním a je nutné ho ukončiť.</string>
<string name="error_message_is">Správa o chybe je (prosím uveďte pri ladení):\n</string>
<string name="empty" translatable="false"></string>
<string name="encountered_error_title">Chyba počas prehrávania</string>
<string name="encountered_error_message">Aplikácia VLC zaznamenala chybu spojenú s týmto médiom.\nProsím skúste obnoviť knižnicu médií.</string>
<string name="encountered_error_message">Aplikácia VLC zaznamenala chybu spojenú s týmto médiom.\nProsím obnovte knižnicu médií.</string>
<string name="invalid_location">Z umiestnenia %1$s nie je možné prehrávanie.</string>
<string name="search">Vyhľadať</string>
<string name="search_history">História vyhľadávania</string>
......@@ -208,7 +221,7 @@
<string name="about">O programe</string>
<string name="about_text">VLC for Android™ je portom programu VLC media player, populárneho open-source prehrávača médií. Verzia pre systém Android™ dokáže prečítať väčšinu súborov a sieťových streamov.</string>
<string name="compiled_by">Túto verziu VLC skompiloval:</string>
<string name="vlc_authors">Autori VLC.</string>
<string name="vlc_authors">Autori programu VLC.</string>
<!-- Preferences -->
<string name="preferences">Nastavenia</string>
<string name="general_prefs_category">Všeobecné</string>
......@@ -229,20 +242,20 @@
<string name="dev_hardware_decoder_mediacodec_dr">mediacodec-dr</string>
<string name="automatic">Automaticky</string>
<string name="screen_orientation">Orientácia obrazovky s videom</string>
<string name="screen_orientation_sensor">Automaticky (senzor)</string>
<string name="screen_orientation_sensor">Automaticky (podľa senzora)</string>
<string name="screen_orientation_start_lock">Uzamknuté pri spustení</string>
<string name="screen_orientation_portrait">Na výšku</string>
<string name="screen_orientation_landscape">Na šírku</string>
<string name="screen_orientation_reverse_portrait">Na výšku, obrátene</string>
<string name="screen_orientation_reverse_landscape">Na šírku, obrátene</string>
<string name="enable_black_theme">Zapnúť čiernu tému</string>
<string name="enable_black_theme_summary">Zmeniť farby rozhrania pre lepší komfort v prostredí so slabým osvetlením.</string>
<string name="enable_black_theme_summary">Zmeniť farby rozhrania pre lepší komfort v prostrediach so slabým osvetlením</string>
<string name="subtitle_text_encoding">Kódovanie textu titulkov</string>
<string name="daynight_title">Režim deň/noc</string>
<string name="daynight_summary">Automaticky prepnúť na nočný režim vo vhodnom čase</string>
<string name="extra_prefs_category">Extra nastavenia</string>
<string name="interface_prefs_screen">Rozhranie</string>
<string name="interface_gui">Displej</string>
<string name="interface_gui">Zobraziť</string>
<string name="interface_secondary_display_category_title">Sekundárny displej</string>
<string name="interface_secondary_display_category_summary">Nastavenia pri pripojení sekundárnych displejov (HDMI/Chromecast).</string>
<string name="enable_clone_mode">Uprednostniť klonovanie</string>
......@@ -255,8 +268,11 @@
<string name="video_min_group_length_first">Len prvé písmeno</string>
<string name="video_min_group_length_short">Krátke čísla písmen (6)</string>
<string name="video_min_group_length_long">Dlhé čísla písmen (9)</string>
<string name="media_fast_seek">Zapnúť možnosť rýchleho vyhľadávania</string>
<string name="media_seen">Zobraziť značku pre už videné video</string>
<string name="media_seen_summary">Pri prehratí videa až do konca ho označiť ako videné</string>
<string name="force_list_portrait">Bez mriežky v režime portrétov</string>
<string name="force_list_portrait_summary">Zobraziť videá v režime portrétov, bez mriežky</string>
<string name="force_list_portrait_summary">V režime portrétov zobraziť videá ako zoznam, nie v mriežke</string>
<string name="force_play_all_summary">Prehrať všetky videá od toho, na ktoré ste klikli</string>
<string name="force_play_all_title">Režim playlistu videa</string>
<string name="save_brightness_summary">Pamätať si úroveň jasu v prehrávači videa</string>
......@@ -268,7 +284,7 @@
<string name="enable_volume_gesture_title">Gesto pre hlasitosť</string>
<string name="enable_volume_gesture_summary">Počas prehrávania videa ovládať hlasitosť gestom</string>
<string name="enable_seek_buttons">Zapnúť tlačidlá pre vyhľadávanie</string>
<string name="enable_seek_buttons_summary">Zobraziť prevíjanie dozadu a dopredu v rozhraní videa</string>
<string name="enable_seek_buttons_summary">Zobraziť tlačidlá na posúvanie dopredu/dozadu v rozhraní s videom</string>
<string name="enable_double_tap_seek_title">Pre hľadanie/posun sa 2x dotknite</string>
<string name="enable_double_tap_seek_summary">Pre posun o 10 sekúnd sa 2x dotknite rohov obrazovky</string>
<string name="popup_keepscreen_title">V režime vyskakovacieho okna ponechať zapnutý displej</string>
......@@ -283,24 +299,29 @@
<string name="subtitles_size_huge">Obrovské</string>
<string name="subtitles_color_title">Farba titulkov</string>
<string name="subtitles_color_white">Biela</string>
<string name="subtitles_color_gray">Sivá</string>
<string name="subtitles_color_pink">Ružová</string>
<string name="subtitles_color_blue">Modrá</string>
<string name="subtitles_color_yellow">Žltá</string>
<string name="subtitles_color_green">Zelená</string>
<string name="subtitles_background_title">Pozadie titulkov</string>
<string name="subtitles_bold_title">Titulky s tučným písmom</string>
<string name="subtitles_autoload_title">Automaticky načítať titulky</string>
<string name="audio_prefs_category">Zvuk</string>
<string name="lockscreen_cover_title">Obal média na obrazovke uzamknutia</string>
<string name="lockscreen_cover_summary">Ak je dostupný, nastaví obal média ako pozadie na obrazovke uzamknutia</string>
<string name="playlist_animate_scroll_title">Animovať autom. rolovanie aktuálneho playlistu</string>
<string name="playlist_animate_scroll_summary">Animovať rolovanie pri zmene média</string>
<string name="audio_title_alignment">Zarovnanie názvu zvukového súboru</string>
<string name="audio_title_alignment">Zarovnanie titulu zvuku</string>
<string name="audio_title_alignment_default">Predvolené</string>
<string name="audio_title_alignment_left">Vľavo</string>
<string name="audio_title_alignment_centre">Stred</string>
<string name="audio_title_alignment_right">Vpravo</string>
<string name="audio_title_alignment_marquee">Rolovanie</string>
<string name="audio_title_alignment_marquee">Značka</string>
<string name="audio_save_repeat_title">Uložiť režim opakovania</string>
<string name="audio_save_repeat_summary">Pamätať si režim opakovania pri načítavaní zvukových playlistov</string>
<string name="audio_boost_title">Zosilnenie zvuku</string>
<string name="audio_boost_summary">Aktivovať hlasitosť až do 200 %</string>
<string name="headset_prefs_category">Slúchadlá</string>
<string name="enable_headset_detection">Detegovať headset</string>
<string name="enable_headset_detection_summary">Detegovať pripojenie a odpojenie headsetu</string>
......@@ -310,18 +331,38 @@
<string name="enable_steal_remote_control_summary">Táto voľba zabraňuje konfliktom spôsobeným tým, že vzdialené ovládanie preberú iné aplikácie. Táto voľba zároveň bráni uskutočneniu hovoru pri dvojitom kliknutí na telefónoch HTC.</string>
<string name="aout">Zvukový výstup</string>
<string name="aout_summary">Zmeniť spôsob, ktorý používa VLC pre výstup zvuku.</string>
<string name="controls_prefs_category">Ovládanie</string>
<string name="audio_ducking_title">Stíšiť VLC pri notifikáciách</string>
<string name="audio_ducking_summary">Pomôže pri počúvaní zvukových notifikácií, navigačných pokynov alebo rozprávaní asistenta</string>
<string name="casting_category">Streamovanie (casting)</string>
<string name="casting_passthrough_title">Prechod zvuku</string>
<string name="casting_passthrough_summary">Prenechať správu vykresľovania zvuku na TV</string>
<string name="casting_conversion_quality_title">Kvalita konverzie</string>
<string name="casting_conversion_quality_summary">Nastavte kvalitu konverzie pri streamovaní na vzdialenú obrazovku</string>
<string name="casting_quality_high">Vysoká</string>
<string name="casting_quality_medium">Stredná</string>
<string name="casting_quality_low">Nízka</string>
<string name="casting_quality_lowcpu">Najnižšia</string>
<string name="cast_performance_warning">Streamovanie tohto videa vyžaduje jeho konverziu. Táto konverzia môže spotrebovať všetku dostupnú energiu a rýchlo môže vybiť batériu.</string>
<string name="casting_connected_renderer">Pripojené k vykresľovaču \'%1$s\'</string>
<string name="extensions_prefs_category">Rozšírenia</string>
<string name="extensions_enable_category">Vyberte rozšírenia, ktoré sa majú zapnúť</string>
<string name="extensions_empty">Neboli detegované žiadne rozšírenia</string>
<string name="extension_permission_title">Aktivovať rozšírenie \"%1$s\"?</string>
<string name="extension_permission_checkbox_title">Zobraziť v %1$s</string>
<string name="extension_prefs_activation_title">Aktivovať</string>
<string name="android_auto">Android Auto</string>
<string name="controls_prefs_category">Ovládacie prvky</string>
<string name="performance_prefs_category">Výkon</string>
<string name="chroma_format">Vynútiť farebnú sýtosť</string>
<string name="chroma_format">Vynútiť farebnú sýtosť - chroma</string>
<string name="chroma_format_summary">RGB 32-bit: predvolená sýtosť\nRGB 16-bit: lepší výkon ale nižšia kvalita\nYUV: najlepší výkon, avšak nefunguje na všetkých zariadeniach. Len pre systém Android 2.3 a novší.</string>
<string name="deblocking">Nastavenia deblokovacieho filtra</string>
<string name="deblocking_summary">Zmeniť nastavenia deblokovacieho filtra. Môže sa zlepšiť kvalita videa. Len pre pokročilých používateľov.</string>
<string name="deblocking_always">Úplné deblokovanie (najpomalšie)</string>
<string name="deblocking_nonref">Stredné deblokovanie</string>
<string name="deblocking_nonkey">Nízka miera deblokovania</string>
<string name="deblocking_all">Žiadne deblokovanie (najrýchlejšie)</string>
<string name="deblocking">Odblokovanie nastavení filtrov</string>
<string name="deblocking_summary">Zmeniť nastavenia odblokovania filtrov. Môže sa zlepšiť kvalita videa. Len pre pokročilých používateľov.</string>
<string name="deblocking_always">Úplné odblokovanie (najpomalšie)</string>
<string name="deblocking_nonref">Stredné odblokovanie</string>
<string name="deblocking_nonkey">Nízka miera odblokovania</string>
<string name="deblocking_all">Žiadne odblokovanie (najrýchlejšie)</string>
<string name="enable_frame_skip">Zapnúť preskočenie snímkov</string>
<string name="enable_frame_skip_summary">Urýchli dekódovanie ale môže znížiť kvalitu videa.</string>
<string name="enable_frame_skip_summary">Urýchliť dekódovanie na úkor nižšej kvality videa.</string>
<string name="enable_time_stretching_audio">Zapnúť časové úpravy zvuku</string>
<string name="enable_time_stretching_audio_summary">Zrýchliť a spomaliť zvuk bez zmeny výšky tónu (vyžaduje rýchle zariadenie).</string>
<string name="advanced_prefs_category">Pokročilé</string>
......@@ -330,21 +371,21 @@
<string name="save_video_always">Ukladať rýchlosť naprieč reláciami</string>
<string name="auto_rescan">Automatické opätovné skenovanie</string>
<string name="auto_rescan_summary">Pri spustení aplikácie automaticky vyhľadať v zariadení nové alebo vymazané médiá</string>
<string name="clear_media_db">Vyčistiť databázu médií</string>
<string name="clear_media_db">Vyprázdniť databázu médií</string>
<string name="clear_media_db_summary">Prístup k informáciám Android VLC kvôli čisteniu</string>
<string name="clear_history">Vyčistiť históriu vyhľadávania</string>
<string name="media_db_cleared">Databáza médií bola vyčistená!</string>
<string name="set_locale">Nastaviť jazyk krajiny</string>
<string name="media_db_cleared">Databáza médií bola vyprázdnená!</string>
<string name="set_locale">Nastaviť lokálne</string>
<string name="set_locale_detail">Pre obnovenie pôvodného nastavenia ponechajte prázdne.</string>
<string name="set_locale_popup">Na uplatnenie zmien je potrebné ukončiť a reštartovať VLC.</string>
<string name="set_locale_popup">Na uplatnenie zmien je potrebné ukončiť a reštartovať program VLC.</string>
<string name="network_caching">Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte zo siete</string>
<string name="network_caching_summary">Čas ukladania do vyrovnávacej pamäte, pri sieťovom médiu (v ms). Nespolupracuje s hardvérovým dekódovaním. Pre obnovenie predvolenej hodnoty ponechajte políčko prázdne.</string>
<string name="network_caching_summary">Čas ukladania do vyrovnávacej pamäti pri sieťovou médiu (v ms). Nespolupracuje s hardvérovým dekódovaním. Pre obnovenie predvolenej hodnoty ponechajte políčko prázdne.</string>
<string name="resume_playback_title">Pokračovať v prehrávaní po hovore</string>
<string name="resume_playback_summary">Inak nechať pozastavené</string>
<string name="network_caching_popup">Táto hodnota musí byť v rozmedzí 0 a 6000 ms</string>
<string name="quit">Ukončiť a reštartovať aplikáciu</string>
<string name="developer_prefs_category">Vývojár</string>
<string name="enable_verbose_mode">Podrobnosť pri komunikácii</string>
<string name="enable_verbose_mode">Komunikatívnosť</string>
<string name="enable_verbose_mode_summary">Zvýšiť komunikatívnosť (logcat)</string>
<string name="debug_logs">Záznamy pre ladenie</string>
<string name="start_logging">Spustiť zaznamenávanie</string>
......@@ -354,9 +395,9 @@
<string name="log_service_text">Otvoriť konzolu pre záznamy</string>
<string name="copy_to_clipboard">Kopírovať do schránky</string>
<string name="copied_to_clipboard">Záznam bol skopírovaný do schránky.</string>
<string name="dump_logcat">Vypísať záznam logcat</string>
<string name="dump_logcat_success">Záznam logcat bol úspešne vypísaný a uložený do %1$s!</string>
<string name="dump_logcat_failure">Nepodarilo sa vypísať záznam logcat.</string>
<string name="dump_logcat">Analyzovať záznam logcat</string>
<string name="dump_logcat_success">Záznam logcat bol úspešne analyzovaný a uložený do %1$s!</string>
<string name="dump_logcat_failure">Nepodarilo sa analyzovať záznam logcat.</string>
<string name="serious_crash">Bohužiaľ nastala závažná chyba a VLC bolo nutné ukončiť.</string>
<string name="help_us_send_log">Pomôžte nám zlepšiť aplikáciu VLC zaslaním nasledujúceho záznamu o zlyhaní:</string>
<string name="restart_vlc">Reštartovať VLC</string>
......@@ -369,7 +410,7 @@
<string name="file_size">Veľkosť súboru:</string>
<string name="audio_delay">Oneskorenie zvuku</string>
<string name="spu_delay">Oneskorenie titulkov</string>
<string name="sleep_time_not_set">Nenastavené</string>
<string name="sleep_time_not_set">nenastavené</string>
<string name="network_shares_discovery">Vyhľadávanie sieťových zdieľaní...</string>
<string name="network_empty">Tento priečinok je prázdny.</string>
<string name="network_connection_needed">Bez pripojenia k lokálnej sieti.</string>
......@@ -410,12 +451,13 @@
<string name="allow_storage_access_description">VLC potrebuje toto oprávnenie na prístup k mediálnym súborom na tomto zariadení.</string>
<string name="allow_settings_access_ringtone_title">Povoliť VLC nastavovať tón zvonenia</string>
<string name="allow_settings_access_ringtone_description">Na nastavenie tejto skladby ako tónu zvonenia musí mať VLC udelené oprávnenie.</string>
<string name="allow_settings_access_brightness_title">Povoliť VLC zmenu režimu jasu</string>
<string name="allow_settings_access_brightness_description">Na zmenu režimu jasu musí mať VLC udelené oprávnenia.</string>
<string name="allow_settings_access_brightness_title">Povoliť VLC zmeniť režim jasu</string>
<string name="allow_settings_access_brightness_description">Na zmenu režimu jasu musí mať VLC udelené oprávnenie.</string>
<string name="allow_draw_overlays_title">Povoliť vyskakovacie okno VLC nad ostatnými aplikáciami</string>
<string name="allow_sdraw_overlays_description">Na zobrazovanie videa vo vyskakovacom okne nad ostatnými aplikáciami musí mať VLC udelené oprávnenia.</string>
<string name="allow_sdraw_overlays_description">Na zobrazovanie videa vo vyskakovacom okne nad ostatnými aplikáciami musí mať VLC udelené oprávnenie.</string>
<string name="permission_ask_again">Udeliť oprávnenie</string>
<string name="exit_app">Zavrieť VLC</string>
<string name="exit_app_msg">Naozaj chcete ukončiť aplikáciu VLC?</string>
<!--fast scroller-->
<string name="fastscroller_track">Rýchle rolovanie stopy</string>
<string name="fastscroller_handle">Ovládanie rýchleho rolovania</string>
......@@ -461,13 +503,35 @@
<string name="ml_scanning">Skenovanie súborov s médiami</string>
<string name="ml_parse_media">Analýza média</string>
<string name="ml_discovering">Vyhľadávanie</string>
<string name="resume">Súhrn</string>
<string name="resume">Pokračovať</string>
<string name="length">Dĺžka</string>
<string name="tv_settings_hint">Priečinky môžete označiť/odznačiť dlhým stlačením OK</string>
<string name="ml_external_storage_title">Bolo zistené nové externé úložisko</string>
<string name="ml_external_storage_msg">Chcete, aby program VLC pridal zariadenie %1$s do vašej knižnice s médiami?</string>
<string name="ml_external_storage_accept">Áno</string>
<string name="ml_external_storage_decline">Nie</string>
<string name="last_added_media">naposledy pridané</string>
<string name="no">Nie</string>
<string name="loading_medialibrary">Načítavanie knižnice s médiami...</string>
<string name="yes">áno</string>
<string name="yes">Áno</string>
<string name="custom_set_save_title">Neuložené zmeny</string>
<string name="custom_set_save_warning">Pozor: neuložené zmeny</string>
<string name="existing_custom_set_save_message">Uložiť nastavenie ekvalizéra ako...</string>
<string name="new_custom_set_save_message">Uložiť nové nastavenie ekvalizéra ako...</string>
<string name="save">Uložiť</string>
<string name="do_not_save">Neukladať</string>
<string name="custom_set_deleted_message">Používateľské nastavenie ekvalizéra \"%1$s\" bolo vymazané.</string>
<string name="custom_set_wrong_input">Neplatný názov.</string>
<string name="custom_set_already_exist">Nastavenie ekvalizéra s takýmto názvom už existuje</string>
<string name="custom_set_restored">Používateľské nastavenie ekvalizéra bolo obnovené.</string>
<string name="unsaved_set_deleted_message">Neuložené nastavenie ekvalizéra bolo vymazané.</string>
<string name="equalizer_new_preset_name">Nové</string>
<string name="settings_ml_block_scan">Knižnica médií práve skenuje vaše zariadenia</string>
<string name="recommendations">Odporúčania</string>
<string name="recommendations_desc">Karty s odporúčaniami na spúšťači</string>
<string name="browser_quick_access">Rýchly prístup</string>
<string name="browser_storages">Úložiská</string>
<string name="msg_delete_failed">Nepodarilo sa vymazať médium %1$s</string>
<string name="renderer_list_title">Displeje</string>
<string name="feedback_player_crashed">Prepáčte, aplikácia VLC bola práve ukončená. Prosím skúste to ešte raz.</string>
</resources>
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment